Onderzoeksvoorstel   Web viewPsoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma, infecties page 1
Onderzoeksvoorstel   Web viewPsoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma, infecties page 2
Onderzoeksvoorstel   Web viewPsoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma, infecties page 3
Onderzoeksvoorstel   Web viewPsoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma, infecties page 4

Onderzoeksvoorstel   Web viewPsoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma, infecties

Embed Size (px)

Text of Onderzoeksvoorstel   Web viewPsoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma,...

Onderzoeksvoorstel

f20bdbc2-b7c4-411a-bc43-8d27032f3161 / 20161027T230331;Onderzoeksvoorstel

Personalia Jade Wagenaar 16032373Noraly Rekelhof 16034694Charity-Jane Schubert 16019474Claudia Hesp 16022467Cohort: 2016/2017Naam cursus: SoWe Inleiding/Onderzoek 1Cursuscode: HDT-A130-14 VERSLAG 1Naam docentbegeleider: Mireille Boink

Aanleiding (Noraly Rekelhof)

Psoriasis ontstaat door genetische aanleg en factoren zoals trauma, infecties en medicatie. Psoriasis bestaat uit verschillende vormen en komt veel voor op het behaarde hoofd, ellebogen, knien, de rug en op de handen en voeten. Hier zitten een aantal plekken tussen die vaak zichtbaar zijn voor de omgeving. De prevalentie wordt geschat op 2-3% van de bevolking en heeft vaak een zeer negatieve invloed op de kwaliteit van leven. De chronische ziekte verloopt meestal met periodes van vermindering en verergering. De Groot, Toonstra & Lorist (2012)

Het onderzoek moet uitwijzen hoe groot de psychosociale gevolgen zijn van psoriasis vulgaris bij vrouwen tussen de 20 en 30 jaar. Dit is relevant voor het in beeld krijgen in welke maten psychosociale effecten voorkomen bij patinten van de huidtherapeut.

Doelstelling (Charity-Jane Schubert)

Onderzoeksdoel: Het inzicht krijgen van de psychosociale gevolgen bij vrouwen met psoriasis vulgaris en de sociaal emotionele ontwikkeling die dat met zich meebrengt.

Praktijkdoel: Het inzicht krijgen van hoe huidtherapeutische behandelingen er voor zorgen dat sociale problemen binnen het leven van vrouwen met psoriasis vulgaris zullen afnemen.

Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag:

Wat zijn de psychosociale gevolgen van psoriasis vulgaris bij vrouwen?

Deelvragen:

1. Wat zijn de zichtbare effecten van psoriasis vulgaris op de huid?

2. Wat voor effecten hebben deze zichtbare effecten op het zelfbeeld van vrouwen?

3. Wat voor impact heeft dit zelfbeeld op dagelijkse activiteiten van vrouwen?

Afbakening (Claudia Hesp)

Psychologische sociale gevolgen: hierbij bedoelen wij het persoonlijk vlak. De thuissituaties en de relaties.

Vrouwen: Vrouwen tussen de leeftijdscategorie 20 30 jaar.

Psoriasis vulgaris: Dit is de meest voorkomende vorm van psoriasis.

Zichtbare effecten: rode plekken met een witte schilfering. het komt voor op de strekzijde van de armen en benen, de ellebogen, de knien, de rug en het kan op de behaarde hoofdhuid voorkomen.

Effecten: De rode plekken kunnen jeuken, pijn doen, bloeden en barsten. De huid is droog.

Zelfbeeld: het beeld wat je vind over jezelf. Patinten vinden zichzelf altijd lelijk door de plekken op hun lichaam, ze denken dat andere hun vies vinden, ze schamen zich voor hun lichaam.

Dagelijkse activiteiten: patinten met psoriasis zullen activiteiten waarbij hun lichaam niet helemaal kleding gedekt zijn vermijden. Bijvoorbeeld bij zwemmen tijdens vakanties, met intieme relaties durven ze zich vaak niet bloot te geven.

Methode van onderzoek (Jade Wagenaar)

In dit onderzoek zal er praktijkonderzoek en kwalitatief literatuuronderzoek gedaan worden om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden.

Het kwalitatief literatuuronderzoek zal antwoord geven op de eerste deelvraag. Er zal in dit literatuuronderzoek gebruik gemaakt worden van boeken en databases via de bibliotheek van de Haagse Hogeschool. De databanken die gebruikt worden zijn: Pubmed, Science Direct en Medline. De zoektermen die op deze databases gebruikt worden zijn: Psoriasis vulgaris, clinical picture, skin, characteristics. De gebruikte data mag niet ouder zijn dan tien jaar. Zo wordt het gebruik van verouderde literatuur voorkomen. De data mag gepubliceerd zijn in de taal Engels, omdat de voor dit onderzoek beschikbare databases Engelstalig zijn. Voor de boeken geldt dat deze Nederlandstalig of Engelstalig gepubliceerd mogen zijn.

Het praktijkonderzoek zal bestaan uit (anonieme) telefonische interviews met twintig vrouwelijke patinten van vijf huidtherapeuten met de diagnose psoriasis vulgaris. Door de interviews telefonisch af te nemen worden tijd en kosten bespaard. Voor ieder interview wordt een uur uitgetrokken. De interviews zullen antwoord geven op de tweede en derde deelvraag. In het interview staat de beleving van de genterviewde vrouw centraal. Een interview is een goede onderzoeksmethode om bij iedere genterviewde in te gaan op de individuele beleving en het zelfbeeld. Bij een interview is er ook ruimte voor eigen inbreng, waardoor de vrouwen situaties uit het dagelijks leven kunnen schetsen.

Opdrachtgever (Noraly Rekelhof)

Ruby Borkent, huidtherapeut

Relevantie voor het beroep Huidtherapie (Charity-Jane Schubert)

Dit onderzoek is zeer relevant voor het beroep Huidtherapie, omdat de huidtherapeuten zo meer kennis en begrip hebben over de psychologische gevolgen van psoriasis vulgaris in het sociaal leven van vrouwen. Hierdoor kunnen zij hun behandelingen en omgang van patinten verbeteren. Er kan gekeken worden naar extra begeleiding bij deze psychologische gevolgen door bijvoorbeeld bijeenkomsten, spreekuren of een ander behandelplan opstellen.

Relevantie voor de maatschappij (Claudia Hesp)

Mensen met psoriasis vulgaris worden vaak niet geaccepteerd in de maatschappij, waardoor ze vaak in een sociaal isolement komen. Als de huidtherapeuten de huidtherapeutische behandelingen verbeteren waardoor patinten met psoriasis vulgaris sneller van hun aandoening en hun psychologische sociale effecten af zijn, zullen zij meer durven deelnemen in de maatschappij.

De maatschappij wordt beter, omdat patinten weer sociaal worden. Zij gaan weer fulltime werken en geven meer geld uit om bijvoorbeeld op vakantie te gaan naar de zon.

Planning (Jade Wagenaar)

Week

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Onderzoeksvoorstel

Literatuurstudie

Praktijkonderzoek: interview

Gegevens analyseren

Deelvragen beantwoorden

Hoofdvraag beantwoorden

Conclusie van het onderzoek schrijven

Het onderzoek afronden

Literatuurlijst

De Groot, AC., Toonstra, J., Lorist, JM. (2012). Dermatologie voor huidtherapeuten. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, pp. 635.