of 322 /322
OPEL INSIGNIA Manual de utilizare

OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul...

Page 1: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

OPEL INSIGNIAManual de utilizare

Page 2: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Introducere ..................................... 2Pe scurt .......................................... 6Cheile, portierele şi geamurile ..... 18Scaunele, sistemele desiguranţă ...................................... 41Depozitarea ................................. 62Instrumentele şi comenzile .......... 77Sistem de iluminare ................... 118Control climatizare ..................... 129Conducerea şi utilizareaautovehiculului ........................... 139Îngrijirea autovehiculului ............ 194Reparaţia şi întreţinerea ............ 241Date tehnice ............................... 244Informaţii pentru client ............... 312Index alfabetic ............................ 314

Conţinut

Page 3: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

2 Introducere

Introducere

Page 4: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Introducere 3

Date specificeautovehicululuiVă rugăm să treceţi dateleautovehiculului la pagina anterioarăpentru a le avea la îndemână. Acesteinformaţii sunt disponibile însecţiunile „Reparaţia şi întreţinerea”şi „Date tehnice”, precum şi peplăcuţa de identificare.

IntroducereAutovehiculul dumneavoastră a fostcreat ca o combinaţie de tehnologiiavansate, siguranţă, grijă faţă demediu şi economicitate.Manualul de utilizare vă furnizeazăinformaţiile necesare care să văasigure o conducere sigură şieficientă a autovehiculului.Asiguraţi-vă că pasagerii suntconştienţi de posibilele riscuri deaccidentare şi rănire care pot rezultadin utilizarea necorespunzătoarea autovehiculului.Respectaţi întotdeauna cu stricteţelegile şi reglementările în vigoare înţările în care călătoriţi. Aceste

reglementări pot conţine informaţiidiferite faţă de cele prezentate înacest manual de utilizare.Pachetul de documentaţie destinatclientului va fi păstrat permanent laîndemână, în maşină.

Utilizarea prezentuluimanual■ Acest manual descrie toate dotările

opţionale şi funcţiile disponibilepentru acest model. Este posibil caanumite descrieri, inclusiv celepentru afişaj şi funcţiile de meniu,să nu se regăsească laautovehiculul dumneavoastră,datorită variantei de model,specificaţiilor din ţara respectivă,echipamentelor speciale sauaccesoriilor.

■ Secţiunea „Scurtă prezentare” văoferă o primă prezentare generală.

■ Cuprinsul de la începutulmanualului şi din cadrul fiecăruicapitol vă indică modul destructurare a informaţiilor.

■ Indexul vă permite să căutaţiinformaţii specifice.

■ Manualul de utilizare se referă laautovehiculele cu volan pe parteastângă. Utilizarea autovehiculelorcu volan pe partea dreaptă estesimilară.

■ Manualul de utilizare foloseştedestinaţia din fabrică a motoarelor.Denumirile comerciale aferente seregăsesc în capitolul „Datetehnice”.

■ Indicaţiile legate de direcţie dindescrieri, de exemplu la dreaptasau la stânga, în faţă sau în spate,sunt în raport de sensul dedeplasare.

■ Este posibil ca ecranul de afişaj alautovehiculului să nu fie compatibilcu limba utilizată dedumneavoastră.

■ Mesajele de pe afişaj şi eticheteleinterioare sunt scrise cu caracterealdine.

Page 5: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

4 Introducere

Pericole, avertizări şiatenţionări

9 Pericol

Textul marcat 9 Pericol oferăinformaţii referitoare la riscurimortale. Nerespectarea acestorinformaţii poate pune în pericolviaţa.

9 Avertisment

Textul marcat 9 Avertisment oferăinformaţii referitoare la riscuri deaccidentare sau rănire.Nerespectarea acestor informaţiipoate duce la răniri.

Atenţie

Textul marcat Atenţie oferăinformaţii referitoare laposibilitatea avarieriiautovehiculului. Nerespectareaacestor informaţii poate duce laavarierea autovehiculului.

SimboluriReferinţele la pagini sunt marcate cu3. 3 înseamnă „consultaţi pagina”.Vă dorim să petreceţi multe oreplăcute la volanul autoturismuluidumneavoastră.

Page 6: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Introducere 5

Page 7: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

6 Pe scurt

Pe scurt

Informaţii preliminarereferitoare la conducere

Deblocareaautovehiculului

Apăsaţi butonul c pentru deblocareauşilor şi a portbagajului. Deschideţiportierele trăgând de mânere. Pentrua deschide hayonul, apăsaţi butonulde sub bandoul de protecţie.Apăsaţi butonul x; se deblocheazăşi se deschide doar portbagajul.Telecomanda 3 19, Sistemul deînchidere centralizată 3 20,Portbagajul 3 25.

Reglarea scaunelorPoziţionarea scaunului

Trageţi maneta de deblocare, glisaţiscaunul, eliberaţi maneta.Poziţionarea scaunelor 3 43,Reglarea scaunelor 3 43.

9 Pericol

Nu vă aşezaţi la o distanţă maimică de 25 cm de volan pentrua permite declanşarea airbaguluiîn condiţii de siguranţă.

Page 8: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Pe scurt 7

Spătarele scaunelor

Trageţi maneta, reglaţi înclinarea şieliberaţi maneta. Scaunul trebuie săse fixeze cu un declic.Poziţionarea scaunelor 3 43,Reglarea scaunelor 3 43.

Înălţimea scaunului

Apăsaţi butonulpartea de sus = scaunul se înalţăpartea de jos = scaunul coboară

Poziţionarea scaunelor 3 43,Reglarea scaunelor 3 43.

Înclinarea scaunului

Acţionarea repetată a maneteiîn sus = perna se ridicăîn jos = perna coboară

Poziţionarea scaunelor 3 43,Reglarea scaunelor 3 43.

Page 9: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

8 Pe scurt

Reglarea scaunelor acţionateelectric

Acţionaţi butoanele.poziţionare = acţionaţi comutatorul

(1) înainte/înapoiînălţime = acţionaţi comutatorul

(1) în sus/în josînclinaţie = acţionaţi comutatorul

(1) în sus/în jos, departea sa frontală

spătar = acţionaţi comutatorul(2) înainte/înapoi

Reglarea tetierelor

Apăsaţi butonul de deblocare, reglaţipe înălţime, apoi fixaţi în poziţie.Tetierele 3 41.

Centura de siguranţă

Trageţi centura de siguranţă dinretractor şi fixaţi-o în cataramă.Centura de siguranţă trebuie să nu fierăsucită şi să fie aşezată ferm pelângă corp. Spătarele nu trebuie să fieînclinate excesiv spre înapoi(maximum la circa 25°).Pentru a decupla centura desiguranţă, apăsaţi butonul roşu alcataramei.Poziţia scaunelor 3 43, Centurile desiguranţă 3 48, Sistemul airbag3 52.

Page 10: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Pe scurt 9

Reglarea oglinzilorretrovizoareOglinda retrovizoare interioară

Rotiţi pârghia din partea inferioarăpentru a reduce efectul de orbire.Oglinda retrovizoare interioară3 34, Oglinda retrovizoare cu efectautomat anti-orbire 3 35.

Oglinzile retrovizoare exterioare

Selectaţi oglinda retrovizoareexterioară şi reglaţi-o.Oglinzile retrovizoare exterioareasferice 3 32, Reglare electrică3 32, Rabatarea oglinzilorretrovizoare exterioare 3 33,Oglinzile retrovizoare exterioareîncălzite 3 34.

Reglarea volanului

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,apoi fixaţi în poziţie maneta şiasiguraţi-vă că s-a blocat complet. Nureglaţi volanul decât dacăautovehiculul este staţionar şisistemul de blocare a volanului estedezactivat.Sistemul airbag 3 52, Poziţia decontact 3 140.

Page 11: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

10 Pe scurt

Prezentare generalăa panoului de bord

Luminile exterioare

Rotiţi comutatorul de lumini:AUTO = sistemul de control

automat al luminilor:Farurile se aprind şi sesting automat

m = activarea saudezactivarea sistemului decontrol automat al luminilor

8 = semnalizare9 = faruri

Apăsaţi comutatorul de lumini> = proiectoare de ceaţăr = lampă de ceaţă spate

Sistemul de iluminare 3 118.

Page 12: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Pe scurt 11

Semnalizarea cu farurile, fazalungă şi faza scurtă

semnalizareacu farurile

= trageţi maneta

fază lungă = împingeţimaneta

fază scurtă = împingeţi sautrageţi maneta

Sistemul de control automat alluminilor 3 119, Faza lungă 3 119,Semnalizarea cu farurile 3 119.

Semnalizarea virajelor şia schimbării benzii de rulare

dreapta = maneta în susstânga = maneta în jos

Semnalizarea direcţiei şi a schimbăriibenzii de rulare 3 123, Luminile deparcare 3 125.

Luminile de avarie

Acţionate prin intermediul butonului¨.Luminile de avarie 3 123.

Page 13: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

12 Pe scurt

Claxonul

Apăsaţi j.

Sistemele de spălare şiştergereŞtergătoarele de parbriz

2 = rapid1 = lentP = ştergere temporizată sau

ştergere automată cu senzorde ploaie

§ = dezactivate

Pentru o singură trecere atunci cândştergătoarele de parbriz sunt oprite,apăsaţi maneta în jos.

Ştergătoarele de parbriz 3 79,Înlocuirea lamelor ştergătoarelor3 201.

Page 14: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Pe scurt 13

Sistemele de spălarea parbrizului şi a farurilor

Trageţi maneta.Sistemul de spălare a parbrizului şifarurilor 3 79, Lichidul de spălare3 198.

Sistemul de spălare şi ştergerea lunetei

Apăsaţi butonul basculant pentruactivarea ştergătorului lunetei:partea desus

= funcţionare continuă

partea dejos

= funcţionareintermitentă

Ştergătorul/ spălătorul de lunetă3 81.

Împingeţi maneta.Lichidul de spălare este pulverizat pelunetă şi ştergătoarele parcurg câtevacurse.

Page 15: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

14 Pe scurt

ClimatizareaLuneta încălzită, oglinzileretrovizoare exterioare încălzite

Încălzirea este activată prin apăsareabutonului Ü.Luneta încălzită 3 37.

Dezaburirea şi degivrareageamurilor

Apăsaţi butonul V.Setaţi selectorul de temperatură înpoziţia cald la maximum.Răcirea n activată.Luneta încălzită Ü activată.Sistemul de climatizare 3 129.

TransmisiaTransmisia manuală

Treapta marşarier: cu autovehicululoprit, apăsaţi pedala de ambreiaj,apăsaţi butonul de eliberare de pemaneta selectorului de viteze şicuplaţi treapta de viteze.Dacă treapta respectivă nu estecuplată, aduceţi schimbătorul deviteze la punctul neutru, eliberaţi şiapăsaţi din nou pedala de ambreiaj;selectaţi din nou treapta de viteză.Transmisia manuală 3 151.

Page 16: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Pe scurt 15

Transmisia automată

P = poziţia de parcareR = treapta marşarierN = poziţia neutrăD = poziţia de conducere

Modul manual: aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţia D sprestânga.< = treaptă superioară de viteze] = treaptă inferioară de viteze

Maneta selectorului de viteze poate fiscoasă din poziţia P numai cândcontactul este cuplat şi se apasăpedala de frână. Pentru a cupla P sauR, apăsaţi butonul de eliberare.Transmisia automată 3 146.

DemarareaVerificaţi înainte de a demara■ Starea anvelopelor şi presiunea în

anvelope 3 220, 3 267.■ Nivelul uleiului de motor şi nivelurile

lichidelor 3 196.■ Dacă toate geamurile, oglinzile,

lămpile exterioare şi plăcuţele deînmatriculare sunt curate şi în starede funcţionare.

■ Poziţionarea corectă a scaunelor,centurilor de siguranţă şi oglinzilorretrovizoare 3 32, 3 43, 3 50.

■ Verificaţi funcţionarea frânelor laviteză redusă, în special dacăacestea sunt ude.

Page 17: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

16 Pe scurt

Pornirea motorului

■ Rotiţi cheia în poziţia 1■ mişcaţi puţin volanul pentru a-l

debloca■ acţionaţi ambreiajul şi frâna■ transmisia automată în poziţia P

sau N■ nu acţionaţi pedala de acceleraţie■ motoarele diesel: răsuciţi cheia la

poziţia 2 pentru preîncălzire şiaşteptaţi până când indicatorul decontrol ! se stinge

■ rotiţi cheia în poziţia 3 şi eliberaţiPornirea motorului 3 140.

Sistemul de oprire-pornire

Dacă autovehiculul rulează cuo viteză scăzută sau este staţionar şianumite condiţii sunt împlinite,activaţi funcţia oprire automată dupăcum urmează:■ Apăsaţi pedala de ambreiaj■ treceţi maneta în poziţia neutră■ eliberaţi pedala de ambreiajOprirea automată este indicată deacul în poziţia AUTOSTOP dinturometru.Pentru a reporni motorul, apăsaţipedala de ambreiaj din nou.

Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Page 18: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Pe scurt 17

Parcarea■ Cuplaţi întotdeauna frâna de mână.

Trageţi întotdeauna frâna de mânămanuală fără a împinge butonul dedeblocare. Dacă parcaţi pe undrum înclinat, acţionaţi la maximumfrâna de mână. Pentru a reduceforţa de acţionare, apăsaţi simultanşi pedala de frână.În cazul autovehiculelor cu sistemde frânare electronic trageţiambreiajul m.

■ Opriţi motorul. Răsuciţi cheia decontact la poziţia 0 şi scoateţi-o.Rotiţi volanul până când simţiţi căse blochează.În cazul autovehiculelor cutransmisie automată, cheia poate fiscoasă numai când manetaselectorului de viteze este în poziţiaP.

■ Dacă autovehiculul se află peo suprafaţă plană sau pe un drumîn rampă, cuplaţi treapta 1 de vitezesau aduceţi maneta selectorului deviteze în poziţia P înainte dea decupla contactul. Pe un drum în

rampă, poziţionaţi roţile din faţăspre partea opusă a bordurii.Dacă autovehiculul se află pe undrum în pantă, cuplaţi treapta demarşarier sau aduceţi manetaselectorului de viteze în poziţia Pînainte de a decupla contactul.Poziţionaţi roţile din faţă sprebordură.

■ Blocaţi autovehiculul cu butonul ede pe telecomandă.Activaţi sistemul de alarmă antifurt3 30.

■ Nu parcaţi autovehiculul pesuprafeţe uşor inflamabile.Temperatura ridicată a sistemuluide evacuare poate cauzaaprinderea suprafeţei pe care esteparcat autovehiculul.

■ Închideţi geamurile şi trapa.■ Ventilatorul de răcire a motorului

poate rămâne în funcţiune şi dupăoprirea motorului 3 195.

■ După funcţionarea la turaţii ridicatesau cu sarcini mari, menţineţimotorul la turaţii reduse sau laralanti pentru aproximativ

30 de secunde înaintea decuplăriicontactului, pentru a protejaturbocompresorul.

Cheile, încuietorile 3 18, Parcareaautovehiculului pentru perioadeîndelungate 3 194.

Page 19: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

18 Cheile, portierele şi geamurile

Cheile, portierele şigeamurile

Cheile, încuietorile ....................... 18Portierele ..................................... 25Securitatea autovehiculului .......... 30Oglinzile retrovizoare exterioare . . 32Oglinzile interioare ....................... 34Geamurile .................................... 35Acoperişul .................................... 38

Cheile, încuietorileCheileDuplicatele de cheiCodul cheii este specificat în cartelaCar Pass sau în eticheta detaşabilă.Codul cheii trebuie precizat atuncicând se comandă duplicate de chei,acesta făcând parte din sistemulantidemaraj.Încuietorile 3 237.

Cheia cu lamă pliabilă

Apăsaţi butonul pentru a extinde lamacheii. Pentru a plia cheia, apăsaţi maiîntâi butonul.

Cartela Car PassCartela Car Pass conţine daterelevante pentru siguranţaautovehiculului, impunându-se deaceea păstrarea acesteia într-un locsigur.Când autovehiculul este dus la unatelier service, datele autovehicululuisunt necesare pentru executareaanumitor operaţiuni.

Page 20: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 19

Telecomanda radio

Aceasta este folosită pentrua acţiona:■ Sistemul de închidere centralizată■ Sistemul de blocare antifurt■ Sistemul de alarmă antifurt■ Portbagajul■ Geamurile acţionate electric■ Trapa de pe plafonTelecomanda radio are o rază deacţiune de până la aproximativ50 metri. Această rază poate fi

afectată de influenţe externe.Luminile de avarie confirmăacţionarea telecomenzii.Utilizaţi telecomanda cu grijă,protejaţi-o de umezeală şitemperaturi ridicate şi evitaţi folosireainutilă a acesteia.

DefecţiuniÎn cazul în care sistemul de închiderecentralizată nu poate fi activat prinintermediul telecomenzii radio,cauzele pot ţine de:■ Aria de acoperire insuficientă■ Bateria descărcată■ Acţionarea frecventă, repetată,

a telecomenzii în afara ariei deacoperire, ce va necesitaresincronizarea

■ Supraîncărcarea sistemului deînchidere centralizată prin utilizarela intervale foarte scurte duce laîntreruperea pentru scurt timpa alimentării cu energie electrică

■ Interferenţa cu unde radio deputere mai mare care provin de laalte surse

Deblocarea 3 20.

Setări de bazăUnele setări pot fi modificate înmeniul Settings (Setări) de peEcranul-Info. Personalizareaautovehiculului 3 110.

Înlocuirea bateriei telecomenziiradioÎnlocuiţi bateria imediat ce aria deacoperire a telecomenzii se reduce.

Bateriile nu vor fi eliminate împreunăcu gunoiul menajer. Acestea vor fieliminate prin intermediul unui centruadecvat de reciclare.

Page 21: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

20 Cheile, portierele şi geamurile

Cheia cu lamă pliabilă

Extindeţi cheia şi deschideţi unitatea.Înlocuiţi bateria (baterie tip CR 2032),respectând poziţia de instalare.Închideţi unitatea şi sincronizaţitelecomanda.

Sincronizarea telecomenziiradioDupă înlocuirea bateriei, deblocaţiportiera cu cheia în încuietoareaportierei şoferului. Telecomanda seva sincroniza la cuplarea contactului.

Setările memorizateDe câte ori este scoasă cheia dincontact, sunt memorate automat decătre cheie următoarele setări:■ Sistemul electronic de climatizare■ Iluminarea■ Sistemul Infotainment■ Sistemul de închidere centralizată■ Setările pentru modul Sport■ Setările confortSetările salvate sunt folosite automaturmătoarea dată când cheia esteintrodusă în contact şi rotită în poziţia1 3 140.Condiţia prealabilă este ca setareaPersonalization by driver(Personalizare în funcţie de şofer) dinsetările personale ale Afişajului graficpentru informaţii să fie activată.Această setare trebuie efectuatăpentru fiecare cheie utilizată. Laautovehiculele dotate cu Afişaj colorpentru informaţii, personalizarea esteactivată permanent.

Sunt memorizate, de asemenea,reglajele pentru scaunul şoferului şipentru oglinzile retrovizoareexterioare 3 46.Scaunul electric se deplasează înmod automat în poziţia salvată ladeblocarea şi deschiderea portiereişoferului utilizând cheia memorizatăşi funcţia Personalization by remotecontrol (Personalizare în funcţie detelecomandă) din Afişajul color pentruinformaţii.Personalizarea autovehiculului3 110.

Sistemul de închiderecentralizatăDeblochează şi blochează portierele,portbagajul şi clapeta rezervorului decombustibil.Portiera se deblochează prinacţionarea manetei de pe interiorulacesteia. Prin tragerea în continuarea manetei, portiera se deschide.

Page 22: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 21

NotăÎn cazul unui accident în care sedeclanşează airbagurile saudispozitivele de pretensionarea centurilor, autovehiculul va fideblocat automat.

Deblocarea

Apăsaţi butonul c.Este posibilă selectarea a douăsetări:■ Pentru a debloca numai portiera

şoferului, portbagajul şi clapetarezervorului de combustibil, apăsaţio dată butonul c. Pentru a debloca

toate portierele, apăsaţi de două oributonul csau

■ apăsaţi o dată butonul c pentrua debloca toate portierele,portbagajul şi clapeta rezervoruluide combustibil

Setarea poate fi modificată din meniulSettings (Setări) din Afişajul pentruinformaţii. Personalizareaautovehiculului 3 110.Aceste setări pot fi memorate pentrucheia care se utilizează. Setărilememorate 3 20.

BlocareaÎnchideţi portierele, portbagajul şiclapeta rezervorului de combustibil.

Apăsaţi butonul e.În cazul în care portiera şoferului nueste închisă în mod corespunzator,sistemul de închidere centralizată nuva funcţiona. Personalizareaautovehiculului 3 110.

Page 23: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

22 Cheile, portierele şi geamurile

Deblocarea şi deschidereahayonului

Apăsaţi butonul c când motorul esteoprit. Hayonul este eliberat şi poate fideblocat şi deschis prin apăsareacomutatorului tactil de sub bandoulhayonului.

Limuzină cu 4 portiere, Sports Tourercu hayon electric

Apăsaţi butonul x când contactuleste decuplat până când hayonul sedeschide automat. Toate portierelerămân blocate.Hayon electric 3 25.

Butoanele pentru închidereacentralizatăBlochează sau deblochează, dinhabitaclu, toate portierele,portbagajul şi clapeta rezervorului decombustibil.

Apăsaţi butonul e pentru blocare.Apăsaţi butonul c pentru deblocare.

Page 24: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 23

Avarie în sistemul cutelecomandă radio

Deblocarea

Deblocaţi manual portiera şoferuluirăsucind cheia în încuietoare. Cuplaţicontactul şi apăsaţi butonul deînchidere centralizată c pentrua debloca toate portierele,portbagajul şi clapeta rezervorului decombustibil. Prin cuplareacontactului, se dezactivează sistemulde blocare antifurt.

BlocareaBlocaţi manual portiera şoferuluirăsucind cheia în încuietoare.

Defecţiune la sistemul deînchidere centralizată

DeblocareaDeblocaţi manual portiera şoferuluirăsucind cheia în încuietoare.Celelalte portiere pot fi deschisetrăgând mânerul interior de două ori.Portbagajul şi clapeta rezervorului decombustibil vor rămâne blocate.Pentru a dezactiva sistemul deblocare antifurt, cuplaţi contactul3 30.

BlocareaÎmpingeţi înăuntru butoanele deblocare ale tuturor portierelor în afarăde cel a şoferului. Apoi închideţiportiera şoferului şi blocaţi-o de laexterior folosind cheia. Clapetarezervorului de combustibil nu poatefi blocată.

Blocarea automatăBlocarea automată dupădescărcareAceastă caracteristică de siguranţăpoate fi configurată pentru a închideautomat toate portierele, portbagajulşi clapeta rezervorului de combustibilimediat după pornirea de pe loc şidupă depăşirea unei anumite viteze.Când este staţionar după condus,autovehiculul va fi deblocat automatimediat ce cheia este scoasă dincontact.Activarea sau dezactivarea închideriiautomate poate fi setată din meniulSettings (Setări) din Afişajul pentruinformaţii. Personalizareaautovehiculului 3 110.Setarea poate fi salvată pentru cheiacare este utilizată în mod curent3 20.

Blocarea automată dupădeblocareAceastă funcţie poate fi configuratăsă deblocheze automat toateportierele, portbagajul şi clapeta

Page 25: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

24 Cheile, portierele şi geamurile

rezervorului de combustibil la uninterval scurt de timp dupădeblocarea prin intermediultelecomenzii, cu condiţia ca nicioportieră să nu fi fost deschisă.Activarea sau dezactivarea reblocăriiautomate poate fi setată din meniulSettings (Setări) din Afişajul pentruinformaţii. Personalizareaautovehiculului 3 110.Setarea poate fi salvată pentru cheiacare este utilizată în mod curent3 20.

Încuietorile de siguranţăpentru copii

9 Avertisment

Utilizaţi încuietorile de siguranţăpentru copii atunci când pe locuriledin spate se află copii.

Cu o cheie sau o şurubelniţăadecvată, aduceţi butonul de blocarepentru siguranţa copiilor în poziţieorizontală. Portiera nu mai poate fideschisă din interior. Pentru

dezactivare, aduceţi butonul deblocare pentru siguranţa copiilor înpoziţie verticală.

Page 26: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 25

PortierelePortbagajulHayonul

DeschidereaHatchback cu 5 portiere, SportsTourer

După deblocarea autovehiculului,trageţi de butonul de sub bandoulhayonului şi deschideţi manualhayonul.Limuzină, 4 uşi

Cu telecomanda radio, apăsaţibutonul x până când hayonul sedeschide în mod automat sau trageţide butonul de sub ornamentulhayonului după deblocare.Sistemul de închidere centralizată3 20.

Închiderea

Utilizaţi mânerul interior.Nu trageţi de butonul de sub bandouîn timp ce închideţi hayonul, pentrua nu-l debloca din nou.Sistemul de închidere centralizată3 20.

Page 27: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

26 Cheile, portierele şi geamurile

Hayon electric

9 Avertisment

Aveţi grijă la acţionarea electricăa hayonului. Risc de accidentare,în special în cazul copiilor.Supravegheaţi cu atenţie hayonulaflat în mişcare atunci când îlmanevraţi. Asiguraţi-vă că nu seprinde nimic în acesta în cursulmanevrării şi că nu se află nimeniîn raza de deschidere a acestuia.

Hayonul electric este acţionat prin:■ Butonul de pe telecomanda radiox

■ Comutatorul G de pe panoulportierei şoferului

■ Comutatorul tactil şi butonul Gde pe hayon.

La modelele cu transmisie automată,hayonul poate fi acţionat numai cândautovehiculul staţionează cu frâna demână cuplată şi selectorul transmisieiautomate în poziţia P.

Când hayonul este acţionat, lămpilespate clipesc şi se aude un semnal.NotăAcţionarea hayonului electric nuinfluenţează sistemul de închiderecentralizată. Pentru a deschidehayonul cu telecomanda, nu estenecesară deblocareaautovehiculului. Deblocaţi mai întâiautovehiculul, când acţionaţicomutatorul tactil sau butonul de peportiera şoferului. După închidere,blocaţi autovehiculul.

Sistemul de închidere centralizată3 20.

Acţionarea cu telecomanda

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonulx până când hayonul începe să sedeschidă sau să se închidă.

Page 28: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 27

Acţionarea cu butonul de pe portieraşoferului

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonulG până când hayonul începe să sedeschidă sau să se închidă.

Acţionarea cu butoanele de pe hayon

Pentru a deschide hayonul, menţineţiapăsat comutatorul tactil de subbandoul hayonului, până cândhayonul începe să se mişte.

Pentru închidere, menţineţi apăsatbutonul G de pe hayonul deschis,până când acesta începe să se mişte.

Oprirea sau modificarea direcţiei demişcareDacă apăsaţi butonul x sau Gsau comutatorul tactil în timpuldeplasării hayonului, hayonul seopreşte în poziţia curentă. Dacăapăsaţi butonul x sau G din nou,direcţia de mişcare se va inversa.

Page 29: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

28 Cheile, portierele şi geamurile

Modurile de acţionareHayonul electric are trei moduri deoperare, comandate cu butonul de peportiera şoferului. Pentru a modificamodul, rotiţi butonul:

■ Modul normal о: hayonul electric sedeschide la înălţime completă

■ Modul intermediar $: hayonulelectric se deschide la o înălţimeredusă care poate fi reglată

■ Modul Off: hayonul poate fi acţionatnumai manual.

Reglarea înălţimii de deschidere înmodul intermediar1. Rotiţi butonul pentru modul de

acţionare la о sau $2. Deschideţi hayonul electric cu

orice buton de acţionare3. Opriţi mişcarea la înălţimea dorită

prin apăsarea oricărui buton deacţionare. Dacă este necesar,aduceţi manual hayonul oprit laînălţimea dorită

4. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul dininteriorul hayonului deschis timpde 3 secunde.

Un semnal sonor va indica nouasetare.La rotirea butonului de reglare de peportiera şoferului la modulintermediar $, hayonul electric vaopri deschiderea la poziţia nousetată.Hayonul poate fi menţinut deschisnumai dacă este depăşită o înălţimeminimă (un unghi minim al deschideriide 30°). Înălţimea de deschidere nupoate fi programată sub aceastăînălţime.

Funcţia de siguranţăDacă hayonul electric întâlneşte unobstacol în timpul închiderii saudeschiderii, direcţia de mişcare se vainversa puţin, în mod automat. Maimulte obstacole într-un ciclu deacţionare vor dezactiva funcţia. Înacest caz, închideţi sau deschideţihayonul manual.Hayonul electric are senzori deobstacol pe muchiile laterale. Dacăsenzorii detectează obstacole între

Page 30: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 29

hayon şi şasiu, hayonul se vadeschide până când va fi din nouactivat sau închis manual.Funcţia de siguranţă este indicatăprintr-un semnal sonor de avertizare.Îndepărtaţi toate obstacolele înaintede a relua acţionarea electricănormală.Dacă autovehiculul este dotat cuechipament de tractare montat dinfabrică şi remorca este conectatăelectric, hayonul electric va putea fideschis numai de la comutatorul tactilsau închis de la butonul G de pehayonul deschis. Asiguraţi-vă că nuexistă obstacole în zona dedeschidere a hayonului.

Indicaţii generale pentruacţionarea hayonului

9 Avertisment

Nu conduceţi cu hayonul deschissau întredeschis, de exempluatunci când transportaţi obiectevoluminoase, deoarece gazele deeşapament toxice pot pătrunde înhabitaclu, acestea neputând fivăzute sau mirosite. Aceste gazepot provoca pierderea cunoştinţeişi chiar decesul.

Atenţie

Înainte de a deschide hayonul,verificaţi obstacolele de deasupracapului, cum ar fi uşa garajului,pentru a evita deteriorareahayonului. Verificaţi întotdeaunazonele mobile de deasupra saudin spatele hayonului.

NotăHayon acţionat electric: Dacăcilindrii de ridicare hidraulici aihayonului deschis pierd presiune,blocurile optice spate clipesc şi seemite o avertizare sonoră. Hayonulmai rămâne deschis un timp, apoi seînchide încet. Apelaţi la un atelierservice autorizat pentru asistenţă.NotăFuncţionarea hayonului acţionatelectric este dezactivată în cazulunui acumulator descărcat. În astfelde situaţii, hayonul poate fi acţionatmanual.NotăCu acţionarea electrică a hayonuluidezactivată şi toate portiereledeblocate, hayonul poate fi acţionatmanual. În acest caz, închizândmanual hayonul este necesar să seaplice un efort semnificativ.NotăInstalarea anumitor accesorii grelepe hayon poate afecta funcţiaacestuia de a rămâne deschis.

Page 31: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

30 Cheile, portierele şi geamurile

SecuritateaautovehicululuiSistemul de blocareantifurt

9 Avertisment

Nu folosiţi sistemul dacă înautovehicul se află persoane!Portierele nu pot fi deblocate dininterior.

Sistemul blochează încuietoriletuturor portierelor. Toate portiereletrebuie să fie închise, altfel sistemulnu poate fi activat.În cazul în care contactul era cuplat,portiera şoferului trebuie deschisă şiînchisă pentru a putea asiguraautovehiculul.Descuierea autovehicululuidezactivează sistemul mecanic deblocare antifurt. Aceasta nu se poateface prin intermediul butonului deînchidere centralizată.

Activarea

Apăsaţi e pe telecomanda radio dedouă ori într-un interval de15 secunde.

Sistemul de alarmă antifurtAcesta monitorizează:■ Portierele, hayonul, capota■ Habitaclul, inclusiv compartimentul

de depozitare aferent■ Înclinarea autovehiculului, de

exemplu în cazul ridicării acestuia■ Contactul

Activarea■ Auto-activare în 30 secunde după

blocarea autovehiculului(iniţializarea sistemului)

■ Direct prin apăsarea butonului e depe telecomandă încă o dată dupăblocare

NotăModificările aduse interiorului, cumar fi utilizarea huselor pentruscaune, trapa sau geamuriledeschise, pot afecta funcţionareasistemului de monitorizarea habitaclului.

Page 32: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 31

Activarea fără monitorizareahabitaclului şi înclinăriiautovehiculului

Dezactivaţi monitorizarea habitacluluişi a înclinării autovehiculului atuncicând lăsaţi animale în autovehicul,datorită volumului ridicat de semnaleultrasonice sau riscului de declanşarea alarmei din cauza mişcărilor.Dezactivaţi, de asemenea,monitorizarea atunci cândautovehiculul este transportat cuferibotul sau cu trenul.

1. Închideţi hayonul, capota,geamurile şi trapa.

2. Apăsaţi butonul o. LED-ul dinbutonul o va rămâne aprinsmaxim 10 minute.

3. Închideţi portierele.4. Activaţi sistemul de alarmă

antifurt.Mesajul de stare se afişează înCentrul de informaţii pentru şofer.

Ledul de stare

Ledul de stare este integrat însenzorul din partea de sus a panouluide bord.

Starea în primele 30 secunde dupăactivarea sistemului de alarmăantifurt:Ledulesteaprins

= testare, temporizarearmare.

Ledulclipeşterapid

= portierele, hayonul saucapota închiseincomplet, respectivdefecţiuni în sistem.

Starea după armarea sistemului:Ledulclipeşte lent

= sistemul este armat.

Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă în caz de defecţiuni.

DezactivareaDeblocarea autovehicululuidezactivează sistemul de alarmăantifurt.

AlarmaCând este declanşată, alarma estesonorizată de un dispozitiv acustic cubaterie separată şi simultan clipesc

Page 33: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

32 Cheile, portierele şi geamurile

luminile de avertizare. Numărul şidurata semnalelor de alarmă suntstabilite prin lege.Alarma poate fi dezactivată prinapăsarea oricărui buton de petelecomanda radio sau prin cuplareacontactului.Sistemul de alarmă antifurt se poatedezactiva numai apăsând butonul csau cuplând contactul.O alarmă declanşată, care nu a fostîntreruptă de către şofer, va fi indicatăde luminile de avarie. Acestea vorclipi scurt de trei ori la următoareadeblocare a autovehiculului cutelecomanda radio. Suplimentar,Centrul de informaţii pentru şofer vaafişa un mesaj de avertizare sau uncod de avertizare după cuplareacontactului.Mesajele autovehiculului 3 103.

Sistemul antidemarajSistemul face parte din contactul deaprindere şi verifică dacăautovehiculul poate fi pornit în timpulutilizării cheii.

Sistemul antidemaraj se activeazăautomat după scoaterea cheii dincontact.Dacă lampa de control d clipeştecând contactul este cuplat, existăo defecţiune în sistemul antidemaraj;motorul nu poate fi pornit. Decuplaţicontactul şi reluaţi procedura depornire.Dacă lampa de control continuă săclipească, încercaţi să porniţi motorulfolosind cheia de rezervă şi apelaţi laun atelier service.NotăSistemul antidemaraj nu blocheazăportierele. De aceea, după părăsireaautovehiculului, trebuie să blocaţiaccesul în acesta şi să activaţisistemul de alarmă antifurt 3 20,3 30.

Lampa de control d 3 95.

Oglinzile retrovizoareexterioareOglinzile convexeOglinda retrovizoare exterioarăconţine o zonă asferică şi reduceunghiul mort. Forma oglinzii face caobiectele să pară mai mici, ceea ceafectează capacitatea de estimarea distanţelor.

Reglarea electrică

Page 34: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 33

Selectaţi oglinda exterioară relevantărăsucind butonul spre stânga (L) sauspre dreapta (R). Apoi rotiţi butonulpentru reglarea oglinzii.În poziţia 0 nu este selectată niciooglindă.

Rabatarea

Pentru siguranţa pietonilor, oglinzileretrovizoare exterioare se vor rabataîn direcţia de mers a acestora dinpoziţia obişnuită dacă sunt lovite cusuficientă forţă. Repoziţionaţioglinzile retrovizoare apăsând uşorpe carcasa acestora.

Rabaterea electrică

Răsuciţi butonul în poziţia 7, apoiapăsaţi. Ambele oglinzi exterioare sevor rabate.Apăsaţi din nou butonul - ambeleoglinzi exterioare vor reveni la poziţiaoriginală.Dacă o oglindă rabatabilă electriceste extinsă manual, apăsareabutonului va extinde electric doarcealaltă oglindă.

Rabaterea oglinzilor de laexterior

Apăsaţi e scurt pentru închidereaoglinzilor.Apăsaţi c scurt pentru deschidereaoglinzilor.Dacă oglinzile au fost închise decomanda de pe portiera şoferului, elenu se vor deschide apăsând c.Activarea sau dezactivarea acesteifuncţii se poate modifica în meniulSettings (Setări) de pe Ecranul-Info.Personalizarea autovehiculului3 110.

Page 35: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

34 Cheile, portierele şi geamurile

Setările sunt salvate automat în cheiautilizată 3 20.Geamurile acţionate electric 3 35.

Încălzite

Este activată prin apăsareabutonului Ü.Sistemul de încălzire funcţioneazăcând motorul este pornit şi sedezactivează în mod automat dupăcâteva minute.

Sistemul de asistenţă laparcarePentru oglinzile cu funcţia dememorizare a poziţiei, la selectareatreptei de marşarier, oglindaretrovizoare exterioară din parteapasagerului este îndreptată automatcătre roţile din spate ca ajutor laparcare, cu excepţia cazului în careeste folosită o remorcă.Memorizarea poziţiei 3 46.Activarea sau dezactivarea acesteifuncţii se poate modifica în meniulSettings (Setări) de pe Ecranul-Info.Personalizarea autovehiculului3 110.

Oglinzile interioareFuncţia manualăanti-orbire

Pentru reducerea efectului de orbire,reglaţi pârghia din partea inferioarăa carcasei oglinzii retrovizoare.

Page 36: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 35

Funcţia automată anti-orbire

Efectul de orbire datorat reflexieiluminii farurilor vehiculelor din spateîn oglinda retrovizoare pe timpulnopţii este redus automat.

GeamurileParbrizulParbriz antitermicParbrizul antitermic are un strat deprotecţie care reflectă radiaţiilesolare. De asemenea semnalele dedate, de exemplu de la staţiilevamale, ar putea fi reflectate.

Suprafeţele marcate ale parbrizului,din spatele oglinzii interioare nu suntacoperite cu stratul de protecţie.Dispozitivele pentru înregistrareaelectronică a datelor şi plata taxelor

trebuie fixate pe aceste suprafeţe. Încaz contrar, pot avea loc înregistrărieronate.

Geamurile acţionatemanualGeamurile laterale pot fi deschise sauînchise cu ajutorul manivelelor de peportiere.

Geamurile acţionateelectric

9 Avertisment

Fiţi atenţi la acţionarea electricăa geamurilor. Risc de accidentare,în special în cazul copiilor.Dacă pe locurile din spatecălătoresc copii, activaţi sistemulde siguranţă pentru copii algeamurilor acţionate electric.Supravegheaţi cu atenţiegeamurile în timpul închiderii lor.Asiguraţi-vă că în calea închideriigeamurilor nu se află nimic.

Page 37: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

36 Cheile, portierele şi geamurile

Cuplaţi contactul pentru a acţionageamurile.Curentul reţinut deconectat 3 140.

Acţionaţi butonul pentru geamulrespectiv prin apăsare pentrudeschidere, respectiv tragere pentruînchidere.Împingând sau trăgând uşor până laprimul opritor: geamul coboară sau seridică cât timp este acţionat butonul.Apăsarea sau tragerea fermă până îna doua poziţie de blocare şi apoieliberarea butonului: geamul sedeplasează în sus sau în jos automat,

cu funcţia de siguranţă activată.Pentru a opri deplasarea, acţionaţiîncă o dată butonul în acelaşi sens.Geamurile electrice pot funcţiona atâttimp cât portiera şoferului estedeschisă sau cel mult timp de10 minute după decuplareacontactului.

Funcţia de siguranţăDacă geamul întâmpină rezistenţă îna doua jumătate a cursei în timpulînchiderii automate, se opreşteimediat şi se redeschide.

Anularea funcţiei de siguranţăÎn cazul dificultăţilor la închideredatorită îngheţului sau altorfenomene similare, porniţi contactul,apoi trageţi comutatorul în primatreaptă şi ţineţi-l în această poziţie.Geamul se deplasează în sus fărăfuncţia de siguranţă activată. Pentrua opri deplasarea trapei de acoperiş,eliberaţi butonul.

Sistemul de protecţie pentrucopii la geamurile din spate

Apăsaţi butonul z pentrudezactivarea geamurilor acţionateelectric; ledul se aprinde. Pentruactivare, apăsaţi din nou butonul z.

Acţionarea geamurilor dinexteriorGeamurile pot fi acţionate cutelecomanda din exteriorulautovehiculului.

Page 38: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 37

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonulc pentru a deschide geamurile.Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonule pentru a închide geamurile.Eliberaţi butonul pentru a oprideplasarea geamului.Dacă geamurile sunt completdeschise sau închise, luminile deavarie vor clipi de două ori.Rabatarea 3 33.

SuprasolicitareaDacă geamul este acţionat repetat laintervale scurte de timp, funcţionareaacestuia este dezactivată pentruo perioadă.

Iniţializarea geamuriloracţionate electricDacă geamurile nu pot fi închiseautomat, (de exemplu dupădeconectarea baterieiautovehiculului), un mesaj deavertizare sau un cod de avertizareeste afişat pe centrul de informaţiipentru şofer.Mesajele autovehiculului 3 103.Activaţi unitatea electronică decomandă a geamurilor în modulurmător:1. Închideţi portierele.2. Cuplaţi contactul.3. Trageţi de comutator până când

geamul s-a închis şi apoicontinuaţi sa trageţi încă2 secunde.

4. Repetaţi acest procedeu pentrufiecare geam.

Luneta încălzită

Se activează prin apăsarea butonuluiÜ.Sistemul de încălzire funcţioneazăcând motorul este pornit şi sedezactivează în mod automat dupăcâteva minute.În funcţie de tipul motorului,dispozitivul de încălzire a lunetei seactivează automat în timpul curăţăriifiltrului de particule diesel.

Page 39: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

38 Cheile, portierele şi geamurile

ParasolarelePuteţi preveni efectul de orbire prinrabatarea şi rotirea parasolarelor înpoziţia dorită.Dacă parasolarele sunt prevăzute cuoglinzi, capacele oglinzilor vor fiînchise în timpul deplasării.

StoruriPentru a reduce lumina solară pelocurile din spate, trageţi storul în suscu dispozitivul de prindere şi fixaţi-l înpartea de sus a ramei portierei.

AcoperişulTrapa

9 Avertisment

Aveţi grijă la acţionarea trapei.Risc de accidentare, în special încazul copiilor.Supravegheaţi cu atenţie pieseleaflate în mişcare atunci când lemanevraţi. Asiguraţi-vă că nu suntprinse obiecte în timpul cursei deînchidere a geamurilor.

Trapa, Hatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiere

Deschidere sau închidereApăsaţi uşor butonul p sau rpână în prima poziţie de blocare:trapa de acoperiş se deschide sau seînchide cu funcţia de siguranţăactivată atât timp cât se acţioneazăbutonul.Apăsaţi ferm butonul p sau rpână în a doua poziţie de blocare şiapoi eliberaţi-l: trapa de acoperiş sedeschide sau se închide automat cu

Page 40: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Cheile, portierele şi geamurile 39

funcţia de siguranţă activată. Pentrua opri deplasarea trapei de acoperiş,acţionaţi butonul încă o dată.

Ridicare sau închidereApăsaţi butonul q sau r: trapa deacoperiş se ridică sau se închideautomat cu funcţia de siguranţăactivată.Dacă trapa de acoperiş este ridicată,aceasta poate fi deschisă într-unsingur pas apăsând butonul p.

ParasolarulParasolarul este acţionat manual.Închideţi sau deschideţi parasolarulprin glisare. Când trapa de acoperişeste deschisă, parasolarul esteîntotdeauna deschis.

Trapa, Sports Tourer

DeschidereApăsaţi uşor p până la primulopritor: trapa este deschisă până laspoiler.Apăsaţi ferm butonul p până îna doua poziţie de blocare şi apoieliberaţi-l: trapa de acoperiş sedeschide automat cu funcţia desiguranţă activată. Pentru a oprideplasarea trapei de acoperiş,acţionaţi butonul încă o dată.

ÎnchidereApăsaţi uşor butonul r până înprima poziţie de blocare: trapa deacoperiş se închide din poziţiacomplet deschisă sau din poziţiaeleron, cu funcţia de siguranţăactivată atât timp cât se acţioneazăbutonul.Apăsaţi ferm butonul r până îna doua poziţie de blocare şi apoieliberaţi-l: trapa de acoperiş seînchide complet în mod automat, cufuncţia de siguranţă activată. Pentrua opri deplasarea trapei de acoperiş,acţionaţi butonul încă o dată.

ParasolarulParasolarul este acţionat electric.

Page 41: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

40 Cheile, portierele şi geamurile

Închideţi sau deschideţi parasolarulapăsând comutatorul H sau G.

Indicaţii generale

Funcţia aşteptareCuplaţi contactul pentru a acţionatrapa.

Funcţia de siguranţăDacă trapa sau parasolarul întâmpinărezistenţă în timpul închideriiautomate, acestea sunt imediat opriteşi deschise din nou.

Anularea funcţiei de siguranţăDacă întâmpinaţi dificultăţi laînchidere din cauza îngheţului,menţineţi apăsat butonul r până laal doilea opritor. Trapa se închide fărăfuncţie de siguranţă. Pentru a oprideplasarea trapei de acoperiş,eliberaţi butonul.

Închiderea trapei din exteriorTrapa poate fi acţionată cutelecomanda din exteriorulautovehiculului.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonule pentru a închide trapa.

Eliberaţi butonul pentru a oprimişcarea.

Iniţializarea după o cădere detensiuneDupă o cădere de tensiune, esteposibil ca acţionarea trapei să se facăîntr-o măsură limitată. Adresaţi-văunui atelier pentru iniţializareasistemului.

Page 42: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 41

Scaunele, sistemelede siguranţă

Tetierele ....................................... 41Scaunele faţă ............................... 43Scaunele spate ............................ 48Centurile de siguranţă ................. 48Sistemul airbag ............................ 52Scaunele pentru copii .................. 56

Tetierele

Poziţia

9 Avertisment

Conduceţi numai cu tetiera reglatăîn poziţie corespunzătoare.

Marginea superioară a tetierei trebuiesă se afle la nivelul părţii superioarea capului ocupantului. Dacă acestlucru nu este posibil, atunci tetierelevor fi reglate la înălţimea maximă

pentru persoanele foarte înalte, şi laînălţimea minimă pentru persoanelefoarte scunde.

Reglarea

Tetierele scaunelor din faţă

Reglarea pe înălţimeApăsaţi butonul de deblocare, reglaţiînălţimea şi fixaţi în poziţie.

Page 43: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

42 Scaunele, sistemele de siguranţă

Reglarea înclinaţieiDeplasaţi marginea inferioarăa tetierei înspre înainte, în poziţiadorită. Tetiera poate fi deplasatăînspre înapoi după atingerea celeimai frontale poziţii.

Tetierele locurilor din spate

Reglarea pe înălţimeTrageţi în sus tetiera sau apăsaţisiguranţa pentru a o debloca şiîmpingeţi în jos tetiera.

Tetierele activeÎn cazul unui impact din spate, parteafrontală a tetierelor active se înclinăuşor spre înainte. Capul este sprijinitastfel încât riscul de traumatismcervical să fie redus.

NotăAccesoriile aprobate pot fi ataşatenumai dacă scaunul nu este utilizatîn acel moment.

Page 44: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 43

Scaunele faţăPoziţia scaunului

9 Avertisment

Conduceţi numai cu scaunul reglatcorespunzător.

■ Aşezaţi-vă cu spatele cât maiaproape de spătar. Reglaţi distanţascaunului faţă de pedale astfelîncât picioarele să fie uşor flexateatunci când apăsaţi pedalele.Glisaţi scaunul pasagerului din faţăcât mai în spate posibil.

■ Aşezaţi-vă cu umerii cât maiaproape de spătar. Reglaţiînclinarea spătarului astfel încât săputeţi apuca uşor volanul cu braţeleuşor flexate. Atunci când rotiţivolanul, menţineţi contactulumerilor cu spătarul. Nu înclinaţiprea mult spătarul spre înapoi. Vărecomandăm un unghi maxim deînclinare de circa 25°.

■ Reglaţi volanul 3 77.■ Reglaţi pe înălţime scaunul astfel

încât să aveţi un câmp devizibilitate suficient în toatedirecţiile şi asupra tuturorinstrumentelor de bord. Serecomandă o distanţă de cel puţino palmă între cap şi ramaplafonului. Coapsele trebuie să fiesprijinite lejer pe perna scaunului,fără să fie presate pe aceasta.

■ Reglaţi tetiera 3 41.■ Reglaţi pe înălţime centura de

siguranţă 3 50.

■ Reglaţi suportul pentru coapseastfel încât să fie un spaţiu deaproape două degete întremarginea scaunului şi articulaţiagenunchiului.

■ Reglaţi suportul lombar astfel încâtacesta să sprijine în mod naturalcoloana vertebrală.

Reglarea scaunelor

9 Pericol

Nu vă aşezaţi la o distanţă maimică de 25 cm de volan pentrua permite declanşarea airbaguluiîn condiţii de siguranţă.

9 Avertisment

Nu reglaţi niciodată scaunele întimpul conducerii, deoareceacestea se pot deplasa peneaşteptate.

Page 45: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

44 Scaunele, sistemele de siguranţă

Poziţionarea scaunelor

Trageţi maneta de deblocare, glisaţiscaunul, eliberaţi maneta.

Spătarele scaunelor

Trageţi maneta, reglaţi înclinaţia şieliberaţi maneta. Spătarul se va fixaîn poziţie cu un declic.

Reglarea scaunelor pe înălţime

Apăsaţi butonulsus = scaun mai susjos = scaun mai jos

Page 46: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 45

Înclinarea scaunelor

Acţionarea repetată a maneteiîn sus = partea din faţă mai susîn jos = partea din faţă mai jos

Suportul lombar

Reglaţi suportul lombar cu ajutorulbutonului cu patru poziţii, pentru a-ladapta cerinţelor personale.Deplasarea suportului în sus şi în jos:apăsaţi butonul în sus sau în jos.Reglarea suportului în plan orizontal:apăsaţi butonul înainte sau înapoi.

Suport reglabil pentru coapse

Trageţi maneta şi culisaţi suportulpentru coapse.

Page 47: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

46 Scaunele, sistemele de siguranţă

Reglare scaun cu reglajelectric

9 Avertisment

Acţionaţi cu atenţie scaunele cureglaj electric. Există riscul deaccidentare, mai ales pentru copii.Se pot prinde obiecte între părţilescaunului.Aveţi mare grijă când reglaţiscaunele. Pasagerii trebuieinformaţi în consecinţă.

Poziţionarea scaunelorDeplasaţi butonul din faţă spreînainte/ înapoi.

Reglarea scaunelor pe înălţimeAcţionaţi butonul în sus/în jos.

Înclinarea scaunelorAcţionaţi butonul în sus/în jos în faţă.

Spătarele scaunelor

Răsuciţi butonul înainte/înapoi.

Funcţia memorie pentrureglarea scaunului electric şia oglinzilor exterioareSe pot memora două reglaje diferite,pentru scaune şi oglinzi.Memorarea setărilor 3 20,Personalizarea autovehiculului3 110.

Memorarea reglajelor■ Reglaţi întâi scaunul şoferului şi

apoi oglinzile exterioare.

Page 48: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 47

■ Ţineţi apăsat butonul pentrumemorie MEM şi apoi apăsaţibutonul de poziţionare care va fifolosit (1 sau 2). Stocarea esteconfirmată printr-un semnalacustic.

Extragerea reglajelorŢineţi apăsat butonul 1 sau 2 pânăcând poziţiile stocate ale scaunului şioglinzilor au fost atinse.

Funcţia ieşire facilăPentru o ieşire facilă din autovehicul,scaunul acţionat electric al şoferuluise deplasează din spate cândautovehiculul staţionează, cheia estescoasă din contact şi portieraşoferului este deschisă.Activarea sau dezactivarea acesteifuncţii se poate modifica în meniulSettings (Setări) de pe Ecranul-Info.Personalizarea autovehiculului3 110.

SuprasolicitareaDacă setarea scaunului estesuprasolicitată electric, alimentarease opreşte automat pentru scurt timp.

NotăDupă un accident în care s-audeclanşat airbagurile, setărilememorate pentru fiecare butonpentru poziţie vor fi dezactivate.

Cotiera

Apăsaţi butonul şi repliaţi cotiera. Subcotieră există un compartiment dedepozitare.Dispozitivele auxiliare, consultaţimanualul sistemului Infotainment.

Încălzirea

Reglaţi încălzirea la nivelul dorit,apăsând o dată sau de mai multe oributonul ß pentru scaunul vizat.Lampa de control integrată în butonulde pe ecran va indica nivelul setat.Nu este recomandată utilizareaprelungită a dispozitivului de încălzirela nivelul maxim în cazul persoanelorcu pielea sensibilă.Încălzirea scaunelor funcţioneazănumai când motorul este pornit şi întimpul unei opriri automate.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Page 49: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

48 Scaunele, sistemele de siguranţă

Ventilarea

Reglaţi ventilarea la nivelul dorit,apăsând o dată sau de mai multe oributonul A pentru scaunul şoferului,cu contactul cuplat.Lampa de control integrată în afişajva indica nivelul setat.Ventilarea scaunului şoferuluifuncţionează cu motorul pornit.

Scaunele spateCotiera

Rabateţi cotiera în jos. Cotierainclude suporturi pentru pahare şio casetă de depozitare.

Centurile de siguranţă

Centurile de siguranţă se blocheazăîn cazul accelerării sau decelerăriibruşte a autovehiculului, reţinândocupanţii în scaune. Astfel, riscul derănire se reduce considerabil.

Page 50: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 49

9 Avertisment

Fixaţi-vă centura de siguranţăînaintea fiecărei călătorii.În eventualitatea unui accident,persoanele care nu poartă centuride siguranţă periclitează atâtintegritatea fizică şi viaţa celorlalţiocupanţi, cât şi pe cea proprie.

Centurile de siguranţă sunt destinateutilizării doar de către o singurăpersoană. Centurile nu sunt adecvatepentru persoane mai scunde de150 cm. Scaunele pentru copii3 56.Verificaţi periodic integritatea,poluarea şi funcţionalitatea tuturorcomponentelor sistemului centurilorde siguranţă.Solicitaţi înlocuirea componentelordeteriorate. După un accident,înlocuiţi centurile de siguranţă şidispozitivele de pretensionarea centurilor care s-au declanşat.

NotăAsiguraţi-vă că centurile nu suntdeteriorate sau prinse de obiectetăioase. Preveniţi pătrundereamurdăriei în dispozitivele deretractare a centurilor de siguranţă.

Lampa de avertizare centură desiguranţăFiecare scaun este echipat cuo lampă de avertizare centură desiguranţă, indicată pentru scauneledin faţă ca indicatoarele de comandăX şi k sau pentru scaunele din spateca simbolul X din Centrul de informaţiipentru şofer 3 90.

Limitatoarele de sarcinăPe scaunele din faţă, presiuneaexercitată asupra corpului esteredusă prin eliberarea gradualăa centurii de siguranţă în timpul uneicoliziuni.

Dispozitivele de pretensionarea centurilorÎn cazul unei coliziuni frontale sauposterioare de o anumită gravitate,centurile de siguranţă frontale sestrâng.

9 Avertisment

Manevrarea incorectă (de ex.scoaterea sau fixarea centurilor)poate declanşa dispozitivele depretensionare ale centurilor.

Declanşarea dispozitivelor depretensionare a centurilor desiguranţă este indicată de iluminareacontinuă a lămpii de control v3 90.După declanşare, dispozitivele depretensionare a centurilor desiguranţă trebuie înlocuite la unatelier service autorizat. Dispozitivelede pretensionare a centurilor desiguranţă se pot declanşa o singurădată.

Page 51: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

50 Scaunele, sistemele de siguranţă

NotăNu ataşaţi sau aşezaţi accesorii saualte obiecte în zona de declanşarea dispozitivelor de pretensionarea centurilor de siguranţă. Numodificaţi componenteledispozitivelor de pretensionarea centurilor de siguranţă, deoareceaceasta poate conduce lainvalidarea aprobării de tipa autovehiculului.

Centura de siguranţă cufixare în 3 puncteFixarea

Extrageţi centura din retractor,ghidaţi-o peste corp cu grijă pentrua nu se răsuci şi cuplaţi clemametalică în cataramă. Strângeţifrecvent centura transversală întimpul mersului trăgând de centuradiagonală.

Hainele largi sau voluminoaseîmpiedică centura să fie fixatăcorespunzător. Nu aşezaţi obiecte,precum genţi sau telefoane mobile,între centura de siguranţă şi corpuldumneavoastră.

9 Avertisment

Centura de siguranţă nu trebuie sătreacă peste obiecte dure saufragile aflate în buzunarelehainelor.

Lampa de avertizare centură desiguranţă X, k 3 90.

Page 52: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 51

Reglarea pe înălţime

1. Extindeţi uşor centura desiguranţă.

2. Apăsaţi butonul.3. Reglaţi pe înălţime şi blocaţi în

poziţie.

Reglaţi centura de siguranţă peînălţime, astfel încât aceasta sătreacă peste umăr. Centura desiguranţă nu trebuie să treacă pestegât sau peste braţ.Nu reglaţi pe înălţime centura desiguranţă în timpul mersului.

Scoaterea

Pentru a decupla centura desiguranţă, apăsaţi butonul roşu alcataramei.

Centurile de siguranţă de pelocurile din spateCentura de siguranţă a scaunuluicentral poate fi trasă afară dinretractor numai dacă spătarul estefixat în poziţia cea mai din spate

Page 53: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

52 Scaunele, sistemele de siguranţă

Utilizarea centurii de siguranţăde către femeile însărcinate

9 Avertisment

Centura transversală trebuiepoziţionată cât mai jos posibilpeste pelvis, pentru a se preveniexercitarea de presiune asupraabdomenului.

Sistemul airbagSistemul airbag constă dintr-o seriede sisteme individuale, în funcţie degama de dotări.La declanşare, airbagurile seumflă într-un interval de ordinulmilisecundelor. Acestea se dezumflăde asemenea rapid, astfel încâtadesea nici nu sunt sesizate în timpulcoliziunii.

9 Avertisment

Dacă sistemele airbag nu suntmanevrate corespunzător,acestea se pot declanşa exploziv.

NotăUnităţile electronice de comandă alesistemelor airbag şi dispozitivelor depretensionare a centurilor desiguranţă se află în consola centrală.Nu amplasaţi obiecte magnetice înzona respectivă.Nu lipiţi nimic pe capaceleairbagurilor şi nu le acoperiţi cu altemateriale.

Fiecare airbag se declanşeazăo singură dată. Apelaţi la un atelierservice pentru înlocuireaairbagurilor declanşate. În plus, arputea fi necesară înlocuireavolanului, a panoului de bord, a unorpărţi din capitonaj, a chederelorportierelor, a mânerelor şiscaunelor.Nu modificaţi componentelesistemului airbag, deoarece aceastapoate conduce la invalidareaomologării de tip a autovehiculului.

Când airbagurile se declanşează,gazele fierbinţi degajate pot cauzaarsuri.Lampa de control v pentru sistemulairbag 3 90.

Sistemul de airbagurifrontaleSistemul airbag frontal este alcătuitdintr-un airbag încorporat în volan şiunul încorporat în tabloul de bord pepartea dinspre pasager a panoului debord. Acestea sunt identificate princuvântul AIRBAG.

Page 54: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 53

Există de asemenea o etichetă deavertizare pe parasolarul loculuipentru pasagerul din faţă.Sistemul de airbaguri frontale sedeclanşează în cazul unui impactfrontal de o anumită gravitate.Contactul trebuie să fie cuplat.

Airbagurile umflate amortizeazăimpactul, reducând astfelconsiderabil riscul de rănire în zonatoracelui şi a capului pentru ocupanţiiscaunelor din faţă.

9 Avertisment

Protecţia optimă este asiguratănumai atunci când scaunul se aflăîn poziţie corespunzătoare 3 43.Menţineţi liberă zona deexpansiune a airbagurilor.

Fixaţi corect şi cuplaţi bine centurade siguranţă. Numai astfelairbagul va putea să vă protejeze.

Sistemul de airbagurilaterale

Sistemul de airbaguri laterale constădintr-un airbag în spătarul fiecăruiscaun faţă şi în spătarele scaunelorspate laterale. Acestea suntidentificate prin cuvântul AIRBAG.

Page 55: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

54 Scaunele, sistemele de siguranţă

Sistemul de airbaguri laterale sedeclanşează în cazul unui impactlateral de o anumită gravitate.Contactul trebuie să fie cuplat.

Airbagurile umflate amortizeazăimpactul, reducând astfelconsiderabil riscul de rănire în parteasuperioară a corpului şi în zonapelvisului, în cazul unei coliziunilaterale.

9 Avertisment

Menţineţi liberă zona deexpansiune a airbagurilor.

NotăUtilizaţi exclusiv huse omologatepentru scaunele autovehicululuidumneavoastră. Aveţi grijă să nuacoperiţi airbagurile.

Sistemul airbag la nivelulcapuluiSistemul airbag la nivelul capuluiconstă dintr-un airbag încorporat încapitonajul plafonului, pe ambelelaturi. Acestea sunt identificate princuvântul AIRBAG de pe stâlpiicentrali.Sistemul de airbaguri la nivelulcapului se declanşează în cazul unuiimpact lateral de o anumită gravitate.Contactul trebuie să fie cuplat.

Airbagurile umflate amortizeazăimpactul, reducând astfelconsiderabil riscul de rănire la cap, încazul unei coliziuni laterale.

9 Avertisment

Menţineţi liberă zona deexpansiune a airbagurilor.Cârligele de pe mânerele dinplafon se vor folosi în exclusivitatepentru articole uşoare deîmbrăcăminte, fără umeraşe. Nupăstraţi niciun obiect în acestearticole de îmbrăcăminte.

Page 56: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 55

Dezactivarea airbagurilorSistemele airbag frontal şi lateralpentru pasagerul din faţă trebuiedezactivate dacă pe acest scaun seinstalează un scaun pentru copii.Sistemul de airbag la nivelul capului,dispozitivele de pretensionare şi toateairbagurile pentru şofer rămân active.

Sistemul de airbaguri pentrupasagerul din faţă poate fi dezactivatde la un comutator acţionat cu cheia,aflat în partea dreaptă a panoului debord.

Folosiţi cheia de contact pentrualegerea poziţiei:* = airbagurile pasagerului din

faţă sunt dezactivate şi nu sevor declanşa în cazul uneicoliziuni. Lampa de control *este aprinsă continuu.Scaunul pentru copii trebuieinstalat conform diagrameiLocuri de instalare a scaunelorpentru copii 3 58. Niciunadult nu trebuie să se aşeze pelocul pasagerului din faţă.

V = airbagurile pasagerului dinfaţă sunt active. Este interzisăinstalarea unui scaun pentrucopii.

9 Pericol

Pericol de accidentare mortalăpentru un copil instalat într-unscaun pentru copii când airbagulpasagerului din faţă este activat.Pericol de accidentare mortalăpentru un adult când airbagulpasagerului din faţă estedezactivat.

Atât timp cât lampa de control * nuluminează, airbagurile pentrupasagerul din faţă se vor declanşa încazul unei coliziuni.Dacă ambele lămpi de control suntaprinse simultan, există o defecţiuneîn sistem. Starea sistemului nu poatefi identificată, de aceea, pe loculpasagerului din faţă nu se va aşezanicio persoană. Contactaţi imediat unatelier service autorizat.Apelaţi imediat la un atelier servicedacă niciuna dintre cele două lămpide control nu este aprinsă.

Page 57: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

56 Scaunele, sistemele de siguranţă

Modificaţi starea numai cândautovehiculul este oprit şi contactuldecuplat.Starea se păstrează până laurmătoarea modificare.Lampa de control pentrudezactivarea airbagului 3 91.

Scaunele pentru copiiScaune pentru copiiCând utilizaţi un sistem de reţinerepentru copii, respectaţi următoareleinstrucţiuni de utilizare şi instalare,precum şi pe cele furnizate deproducătorul sistemului de reţinerepentru copii.Respectaţi întotdeaunareglementările locale sau naţionale.În unele ţări, este interzisă instalareasistemelor de reţinere pentru copii peanumite scaune ale autovehiculului.

9 Pericol

Dacă se instalează un scaunpentru copii pe locul pasageruluidin faţă, sistemele airbag pentrupasagerul din faţă trebuiedezactivate; în caz contrar,declanşarea airbagurilor poatereprezenta un risc de accidentaremortală a copilului.

Acest lucru este valabil în specialdacă pe scaunul pasagerului dinfaţă se instalează un scaun pentrucopii orientat cu spatele la sensulde mers.

Alegerea sistemului adecvatBancheta din spate este locaţia ceamai confortabilă pentru fixarea unuisistem de reţinere pentru copii. Copiiitrebuie poziţionaţi cu spatele lasensul de mers atunci când acestlucru este posibil. Astfel, coloanavertebrală a copilului, care este încăfragilă, va fi supusă unei tensionăriminime în cazul unui accident.Pentru copiii cu vârste sub 12 ani şiînălţime mai mică de 150 cm, se vorutiliza numai sisteme de reţinerepentru copii adecvate vârstei şi talieicopilului. Sunt adecvate sistemele dereţinere conforme cu normeleECE 44-03 sau ECE 44-04.Deoarece la copiii cu înălţimi mai micide 150 cm poziţionarea corectăa centurii de siguranţă este rareoriposibilă, vă recomandăm insistent să

Page 58: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 57

utilizaţi un sistem de reţinere pentrucopii adecvat, chiar dacă acest lucrunu este obligatoriu prin lege pentruvârsta copilului.Verificaţi dacă sistemul de reţinerepentru copii pe care îl veţi instala estecompatibil cu acest autovehicul.Verificaţi dacă locul de instalarea sistemului de reţinere pentru copiiîn autovehicul este adecvat.Nu lăsaţi copiii să intre sau să iasă dinautovehicul decât pe partea opusăcelei dinspre trafic.Când sistemul de reţinere pentrucopii nu este folosit, fixaţi-l cuo centură de siguranţă sau scoateţi-ldin autovehicul.NotăNu lipiţi nimic pe scaunele pentrucopii şi nu le acoperiţi cu altemateriale.Un scaun pentru copii care a fostsupus solicitărilor în timpul unuiaccident trebuie înlocuit.

Page 59: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

58 Scaunele, sistemele de siguranţă

Locuri de instalare a scaunelor pentru copiiOpţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii

Clasa de gabarit şi de vârstăPe scaunul pasagerului din faţă

Pe locurile laterale de la spatePe locul din mijloc de laspateairbag activat airbag dezactivat

Grupa 0: până la 10 kgsau aprox. 10 luni

X U1 U2 U2

Grupa 0+: până la 13 kgsau aprox. 2 ani

X U1 U2 U2

Grupa I: 9 la 18 kgsau aprox. 8 luni - 4 ani

X U1 U2 U2

Grupa II: 15 la 25 kgsau aprox. 3 - 7 ani

X X U U

Grupa III: 22 la 36 kgsau aprox. 6 - 12 ani

X X U U

1 = Numai dacă sistemul airbag al pasagerului din faţă este dezactivat. Dacă scaunul de copil este fixat cu o centură desiguranţă cu prindere în trei puncte, mişcaţi reglajul de înălţime a scaunului în poziţia cea mai de sus şi verificaţi dacăcentura de siguranţă funcţionează de la punctul superior de prindere. Ajustaţi înclinarea spătarului atât cât estenecesar, spre o poziţie verticală, pentru a vă asigura de strângerea centurii în partea cu catarama.

2 = Scaun disponibil cu suporţi de ancorare cu ISOFIX şi Top-Tether.U = Utilizare universală în combinaţie cu centurile de siguranţă cu fixare în trei puncte.X = Nu este admis niciun scaun pentru copii la această clasă de gabarit.

Page 60: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 59

Opţiuni permise pentru instalarea unui scaun pentru copii cu ISOFIX

Clasă de greutate Clasă de mărime PrinderePe scaunul pasageruluidin faţă

Pe locurile lateralede la spate

Pe locul din mijlocde la spate

Grupa 0: până la 10 kg E ISO/R1 X IL ILGrupa 0+: până la 13 kg E ISO/R1 X IL IL

D ISO/R2 X IL ILC ISO/R3 X IL IL

Grupa I: 9 la 18 kg D ISO/R2 X IL ILC ISO/R3 X IL ILB ISO/F2 X IL, IUF IL, IUFB1 ISO/F2X X IL, IUF IL, IUFA ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF

IL = Adecvat pentru scaune speciale ISOFIX pentru copii, de tip „specific pentru autovehicul”, „restricţionat” sau „semi-universal”. Scaunul ISOFIX pentru copii trebuie să fie omologat special pentru tipul respectiv de autovehicul.

IUF = Adecvat pentru scaune ISOFIX pentru copii orientate cu faţa la sensul de mers din categoria scaunelor universaleomologate pentru această grupă de gabarit.

X = Nu există niciun scaun ISOFIX pentru copii omologat pentru această grupă de greutate.

Page 61: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

60 Scaunele, sistemele de siguranţă

Clasă de mărime şi dispozitiv de scaun ISOFIXA - ISO/F3 = Scaun cu faţa la drum pentru copii de talie maximă din clasa de greutate 9 la 18 kg.B - ISO/F2 = Scaun cu faţa la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.B1 - ISO/F2X = Scaun cu faţa la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate 9 la 18 kg.C - ISO/R3 = Scaun cu spatele la drum pentru copii de talie maximă din clasa de greutate până la 13 kg.D - ISO/R2 = Scaun cu spatele la drum pentru copii mai mici, din clasa de greutate până la 13 kg.E - ISO/R1 = Scaun cu spatele la drum pentru copii mici, din clasa de greutate până la 13 kg.

Page 62: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Scaunele, sistemele de siguranţă 61

Scaunele pentru copiiIsofix

Fixaţi scaunele pentru copii aprobateISOFIX pentru autovehicul înISOFIX ancorele de instalare.Poziţiile de instalare a scaunuluipentru copii ISOFIX specificeautovehiculului sunt marcate în tabelcu IL.Pe locurile din spate se pot instalamaximum două ISOFIX scaunepentru copii simultan, dar nualăturate.ISOFIX ancorele sunt indicate deo etichetă pe spătarul scaunului.

Inelele de ancoraresuperioareInelele de ancorare Top-tether pentruscaunul pentru copii sunt marcate cusimbolul :.

Deschideţi clapeta inelului deancorare necesar, marcată cusimbolul scaunului pentru copii.

În plus faţă de sistemul de fixareISOFIX, ataşaţi chinga de ancorareTop-Tether de inelele de ancorareTop-Tether. Chinga trebuie să treacăprintre cele două tije de ghidare aletetierei.Poziţiile de instalare a scaunelorpentru copii ISOFIX tip universal suntmarcate în tabel cu IUF.

Page 63: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

62 Depozitarea

Depozitarea

Compartimentele de depozitare . . 62Portbagajul ................................... 64Sistemul portbagaj de acoperiş . . . 74Instrucţiuni referitoare laîncărcare ...................................... 75

Compartimentele dedepozitareTorpedoul

În torpedo sunt prevăzute un suportpentru pixuri şi un locaş pentrumonede.Torpedoul trebuie să fie închis întimpul deplasării.

Suporturile pentru pahare

Suporturile de pahare se află înconsola centrală.

Page 64: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 63

Suporturi pentru pahare suplimentaresunt amplasate în cotiera din spate.Rabataţi în jos cotiera.

Depozitarea în partea dinfaţă

Un compartiment de depozitare esteamplasat lângă volan.

Suportul pentru ochelari

Rabataţi în jos şi deschideţi.Nu utilizaţi pentru depozitarea deobiecte grele.

Spaţiul de depozitare alcotiereiDepozitarea în cotiera frontală

Apăsaţi butonul pentru repliereacotierei.

Page 65: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

64 Depozitarea

Depozitarea în cotiera din spate

Rabateţi cotiera şi deschideţicapacul.Închideţi capacul înainte de repliereacotierei.

Portbagajul

Rabatarea spătarelor bancheteispateSpătarul banchetei este împărţit îndouă. Ambele părţi se pot rabate.Scoateţi capacul portbagajului, dacăeste necesar.Ţineţi apăsată siguranţa, apoiîmpingeţi în jos tetierele.Repliaţi cotiera din spate.

Introduceţi centurile de siguranţă alelocurilor laterale spate în dispozitivelede ghidare.

Trageţi maneta de deblocare de peuna sau ambele părţi şi rabataţispătarele peste pernele scaunelor.

Pentru rabatare, ridicaţi spătarele şighidaţi-le în poziţie verticală pânăcând ajung să se fixeze cu un declic.Verificaţi ca centurile de siguranţă alelocurilor laterale să fie introduse îndispozitivele de ghidarecorespunzătoare.

Page 66: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 65

Spătarele sunt angrenate numai cândambele marcaje roşii de pe laterale,de lângă maneta de degajare nu maisunt vizibile.

9 Avertisment

Conduceţi autovehiculul numaidacă spătarele sunt asigurate înpoziţia blocată. În caz contrar,există riscul rănirii ocupanţilor saual deteriorării încărcăturii sauautovehiculului în cazul uneifrânări bruşte sau al unei coliziuni.

Centura de siguranţă a scaunuluicentral se poate bloca atunci cândspătarul este rabatat prea rapid.Pentru a debloca retractorul,introduceţi-o sau scoateţi-o cuaproximativ 20 mm şi apoi eliberaţi-o.

Deschiderea spaţiului detrecere din spătarul centralspateRabateţi cotiera din spate.

Trageţi de manetă şi deschideţicapacul.Adecvată pentru încărcareaobiectelor lungi, înguste.Verificaţi fixarea capacului dupărabatare.

Page 67: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

66 Depozitarea

Capacul închis trebuie fi asigurat dinlaterala portbagajului. Rotiţi butonul la90°:butonorizontal

= capac asiguratdinspre habitaclu

butonvertical

= capac neasigurat

Depozitarea în portbagajÎn funcţie de echipare, sub copertinaportbagajului se află compartimentede depozitare.

Copertina portbagajuluiNu puneţi obiecte pe capac.

Hatchback cu 5 portiere

Demontarea copertinei

Scoateţi din cârlig benzile de fixaredin hayon.

Trageţi capacul din ghidajele laterale.

Fixarea copertineiAngrenaţi capacul în ghidajelelaterale şi rabateţi-l. Ataşaţi curele dereţinere de hayon.

Sports Tourer

Închiderea copertineiTrageţi copertina către spate utilizândmânerul până când se fixează înopritor.

Page 68: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 67

Deschiderea copertinei

Împingeţi în jos mânerul de la capătulcopertinei. Aceasta este retractatăautomat.

Demontarea copertinei

Deschideţi copertina portbagajului.Trageţi în sus maneta de deblocaredin dreapta şi menţineţi-o în poziţie.Ridicaţi mai întâi partea dreaptăa copertinei şi scoateţi-o dinsuporturi.Copertina demontată poate fipăstrată sub podeaua portbagajului3 70.

Montarea copertineiIntroduceţi partea stângă a copertineiportbagajului în nişa din parteastângă, ridicaţi în sus şi menţineţi înpoziţie maneta de deblocare,

introduceţi partea dreaptăa copertinei în nişă şi fixaţi-o înpoziţie.

Parasolar la hayon

Pentru a acoperi complet portbagajul,montaţi parasolarul în patru punctede fixare pe interiorul hayonului.

Page 69: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

68 Depozitarea

Inelele de amarare

Ochiurile de prindere sunt conceputepentru fixarea obiectelor împotrivaalunecării, cum ar fi benzile de fixaresau plasa de bagaje.

Sistemul de managemental zonei de depozitareFlexOrganizer este un sistem flexibilpentru împărţirea portbagajului.Sistemul este alcătuit din■ adaptoare,■ buzunare din plasă,

■ cârlige,■ cutie service,■ set de chingi.Componentele sunt montate pe şinede ghidare din panourile laterale, prinintermediul adaptoarelor şi cârligelor.

Instalarea adaptoarelor pe şine

Rabataţi în jos plăcuţa de manevrare,introduceţi adaptorul în canelurasuperioară şi inferioară a şinei şideplasaţi în poziţia dorită. Rotiţi în susplăcuţa de manevrare pentru a bloca

adaptorul. Pentru demontare, rotiţi înjos plăcuţa de manevrare şi scoateţiafară de pe şină.

Plasă de compartimentarereglabilă

Introduceţi adaptoarele în şine înpoziţia dorită. Apropiaţi cele douăpărţi ale tijelor plasei.Pentru instalare, apăsaţi puţin tijele şiintroduceţi-le în fantele aferente dinadaptoare.Pentru demontare, comprimaţi tijeleplasei şi scoateţi-le din adaptoare.

Page 70: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 69

Buzunare-plasă

Introduceţi adaptoarele în şine înpoziţia dorită. Buzunarele plasă pot fiagăţate de adaptoare.

Instalarea cârligelor pe şine

Introduceţi cârligul în poziţia dorită,mai întâi în canelura superioarăa şinei, apoi în cea inferioară, prinapăsare. Pentru demontare, scoateţimai întâi cârligul din canelurasuperioară.

Cutie Service

Instalaţi două cârlige în şina de sus.Introduceţi suporturile superioare alecutiei, de sus, în cârlige.

Page 71: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

70 Depozitarea

Sau instalaţi ambele cârlige în şina dejos. Cuplaţi suporturile inferioare alecutiei, de sus, în cârligele inferioare.

Setul de chingi

Introduceţi adaptoarele setului dechingi într-o şină. Asiguraţi-vă căcentura nu este răsucită.Setul de chingi are două catarame dedeschidere.Cureaua poate fi strânsă.

Plasa de protecţieÎn spatele scaunelor faţă sauscaunelor spate pot fi instalate douăplase de protecţie diferite.Nu transportaţi pasageri în spateleplasei de protecţie.

Plasa de protecţie din spatelescaunelor faţăÎmpingeţi tetierele scaunelor dinspate în jos şi rabataţi spătarelescaunelor spate 3 64.

Deschiderile din faţă pentru instalareîn cadrul plafonului:blocaţi tija plaseiîntr-o parte, apăsaţi tija şi blocaţi încealaltă parte.

Page 72: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 71

Fixaţi cârligele benzilor mici înochiurile de montare pentru Top-Tether de pe spatele spătarelorrabatate.Fixaţi cârligele benzilor mai late îndispozitivele de blocare de pespătarele scaunelor din spate.

Casetă pentru plasa deprotecţie în spatele scaunelorspate

Trageţi plasa afară din casetă şiblocaţi tija plasei pe o parte îndeschiderea pentru instalare în spatedin bordura plafonului. Apăsaţi tija şiblocaţi în cealaltă parte.

Scoaterea caseteiÎnfăşuraţi plasa de protecţie.Scoateţi copertina portbagajului3 66.

Pentru deblocare, rotiţi încet casetacătre spate şi trageţi-o în sus dindispozitivele de fixare.

Instalarea caseteiScoateţi copertina portbagajului.

Page 73: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

72 Depozitarea

Introduceţi caseta în dispozitivele defixare de pe partea dreaptă şi stângă.Ţineţi cont, pentru ghidare, desemnele de pe casetă L (parteastângă) şi R (partea dreaptă).Rotiţi puţin caseta către faţă pentrua o bloca.

Depozitarea plaselor deprotecţie şi a copertineiportbagajuluiCaseta pentru plasa de protecţie faţăşi spate poate fi depozitată împreunăcu copertina portbagajului subpodeaua portbagajului.

Deschideţi podeaua portbagajuluitrăgând mânerul. Pliaţi şi aşezaţipodeaua după scaunele spate.

Aşezaţi copertina portbagajului cupartea de sus în jos şi cu maneta dedeblocare în spaţiul din zonaanterioară a lateralei dreapta.

Triunghiul reflectorizantHatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiere

Depozitaţi triunghiului reflectorizantîn spaţiul din spatele chingii dinpartea dreaptă a portbagajului.

Page 74: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 73

Sports Tourer

Depozitaţi triunghiul reflectorizant înspaţiul din spatele chingilor îninteriorul hayonului.

Trusa de prim-ajutorHatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiere

Aşezaţi trusa de prim ajutor în spaţiuldin spatele plasei din partea stângăa portbagajului.

Sports Tourer

Depozitaţi trusa de prim ajutor înspaţiul din spatele chingii de pepartea interioară a hayonului.

Page 75: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

74 Depozitarea

Sistemul portbagaj deacoperişPortbagajul de acoperişDin motive de siguranţă şi pentru a sepreveni deteriorarea acoperişului, serecomandă utilizarea sistemuluiomologat de portbagaj de acoperiş.Respectaţi instrucţiunile de instalareşi demontaţi portbagajul de acoperişcând nu este utilizat.

Montarea portbagajului deacoperiş

Hatchback cu 5 portiere/Limuzină cu4 portiere

Deschideţi toate portierele.Punctele de montaj sunt localizate pefiecare ramă de uşăa autovehiculului.Desprindeţi învelişul de pe fiecarepunct de montaj şi fixaţi portbagajulde acoperiş cu şuruburile ataşate.

Sports Tourer cu portbagaj deacoperiş

Pentru fixarea portbagajului deacoperiş, introduceţi şuruburile demontare în orificiile indicate în figură.

Page 76: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Depozitarea 75

Instrucţiuni referitoarela încărcare

■ Obiectele grele din portbagaj vor fiplasate în spatele spătarelorscaunelor. Asiguraţi-vă căspătarele sunt fixate ferm, de ex.,marcajele roşii nu mai sunt vizibilepe laterale, lângă maneta deeliberare. Dacă este necesar caobiectele să fie stivuite unele pestealtele, cele grele vor fi aşezate labază.

■ Fixaţi obiectele cu chingile deamarare ataşate de inelele deamarare 3 68.

■ Asiguraţi obiectele mobile pentrua le împiedica să se împrăştie prinportbagaj.

■ Atunci când transportaţi obiecte înportbagaj, spătarele scaunelor dinspate nu trebuie să fie înclinatespre înainte.

■ Încărcătura nu trebuie sădepăşească marginea superioarăa spătarelor.

■ Nu amplasaţi niciun obiect pecopertina portbagajului sau pepanoul de bord şi nu acoperiţisenzorul de pe panoul de bord.

■ Încărcătura nu trebuie săobstrucţioneze acţionareapedalelor, a manetei frânei demână şi a selectorului de viteze şisă nu limiteze libertatea de mişcarea şoferului. Nu aşezaţi în interiorulautovehiculului obiecteneasigurate.

■ Nu conduceţi cu portbagajuldeschis.

9 Avertisment

Asiguraţi-vă întotdeauna căîncărcătura autovehiculului estedepozitată în siguranţă. În cazcontrar, obiectele neasigurate potfi proiectate prin habitaclu, putândprovoca rănirea ocupanţilor saudeteriorarea încărcăturii saua autovehiculului.

■ Sarcina utilă este diferenţa dintremasa totală maximă autorizată(conform plăcuţei de identificare3 244) şi masa proprie CEa autovehiculului.Pentru calcularea sarcinii utile,introduceţi datele aferenteautovehiculului dumneavoastră întabelul Masele de la începutulacestui manual.Greutatea la gol CEa autovehiculului include valorile degreutate estimate pentru şofer(68 kg), bagaje (7 kg) şi toatelichidele (rezervorul 90 % plin).

Page 77: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

76 Depozitarea

Echipamentele opţionale şiaccesoriile măresc masa propriea autovehiculului.

■ Rularea cu portbagajul de acoperişîncărcat măreşte sensibilitateaautovehiculului la vânt lateral şi-iafectează manevrabilitatea,datorită ridicării centrului degreutate. Distribuiţi încărcăturauniform şi asiguraţi-ocorespunzător cu ajutorul chingilorde ancorare. Reglaţi presiunea înanvelope în concordanţă cuîncărcarea autovehiculului.Verificaţi şi tensionaţi frecventchingile.Nu circulaţi cu viteze mai mari de120 km/h.Sarcina admisibilă pentru acoperişeste de 100 kg. Sarcina pe acoperişreprezintă suma dintre masaportbagajului şi sarcina utilă.

Page 78: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 77

Instrumentele şicomenzile

Comenzile .................................... 77Lămpile de avertizare, aparatelede măsură şi indicatoarele ........... 85Afişajul pentru informaţii .............. 97Mesajele autovehiculului ........... 103Computerul de bord ................... 107Personalizarea autovehiculului . . 110

ComenzileReglarea volanului

Deblocaţi maneta, reglaţi volanul,apoi fixaţi în poziţie maneta şiasiguraţi-vă că s-a blocat complet.Nu reglaţi volanul decât dacăautovehiculul este staţionar şisistemul de blocare a volanului estedezactivat.

Comenzile de pe volan

Sistemul Infotainment, unele sistemede asistenţă pentru şofer şi telefonulmobil sincronizat pot fi acţionate prinintermediul comenzilor de pe volan.Informaţii suplimentare se găsesc înmanualul de utilizare ale sistemuluiInfotainment.Sistemele de asistenţă pentru şofer3 159.

Page 79: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

78 Instrumentele şi comenzile

Volanul încălzit

Se activează prin apăsarea butonului*. Activarea este indicată de LED-uldin buton.

Zonele recomandate pentruprinderea volanului sunt încălzite mairapid şi la o temperatură mai maredecât celelalte zone.Încălzirea funcţionează numai cândmotorul este pornit şi în timpul uneiopriri automate.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Claxonul

Apăsaţi j.

Page 80: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 79

Ştergătoarele/ spălătorulde parbrizŞtergătoarele de parbriz

2 = rapid1 = lentP = ştergere intermitent㧠= dezactivate

Pentru o singură trecere atunci cândştergătoarele de parbriz sunt oprite,apăsaţi maneta în jos.Nu utilizaţi ştergătoarele pe parbrizulîngheţat.

Dezactivaţi ştergătoarele înspălătoriile auto.

Intervalul de ştergere reglabil

Maneta pentru ştergătoare în poziţiaP.Rotiţi butonul rotativ de reglare pentrusetarea intervalului de ştergere dorit:intervalscurt

= răsuciţi în sus butonulrotativ

intervallung

= răsuciţi în sus butonulîn jos

Ştergerea automată cu senzor deploaie

P = ştergerea automată cu senzorde ploaie

Senzorii de ploaie detecteazăcantitatea de apă de pe parbriz şireglează automat frecvenţa de lucruştergătoarelor de parbriz.

Page 81: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

80 Instrumentele şi comenzile

Sensibilitatea reglabilă a senzoruluide ploaie

Răsuciţi rotiţa dispozitivului deajustare pentru reglarea sensibilităţii:sensibilitatemică

= răsuciţi în susbutonul în jos

sensibilitatemare

= răsuciţi în susbutonul rotativ

Păstraţi senzorii neacoperiţi de praf,murdărie sau gheaţă.

Sistemul de spălarea parbrizului şi a farurilor

Trageţi maneta. Lichidul de spălareeste pulverizat pe parbriz şiştergătoarele parcurg câteva curse.Dacă farurile sunt aprinse, lichidulpentru spălarea parbrizului este deasemenea pulverizat pe faruri, cucondiţia ca maneta să fie trasă uninterval de timp suficient de lung.După aceea, sistemul de spălarea farurilor este inoperabil timp de5 cicluri de spălare sau până laoprirea şi pornirea din nou a motoruluisau a farurilor.

Page 82: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 81

Ştergătorul/ spălătorul delunetă

Apăsaţi întrerupătorul electric cubasculare pentru activareaştergătorului lunetei:poziţiesuperioară

= funcţionarecontinuă

poziţieinferioară

= funcţionareintermitentă

poziţiecentrală

= stinsă

Împingeţi maneta. Lichidul de spălareeste pulverizat pe lunetă şiştergătoarele parcurg câteva curse.Nu utilizaţi dacă luneta esteîngheţată.Dezactivaţi ştergătoarele înspălătoriile auto.Ştergătorul de lunetă este activat înmod automat când ştergătoarele deparbriz sunt în funcţiune şi esteselectată treapta de marşarier.Activarea sau dezactivarea acesteifuncţii se poate modifica în meniulSettings (Setări) de pe Ecranul-Info.

Personalizarea autovehiculului3 110.Sistemul de spălare a lunetei sedezactivează când nivelul lichiduluia scăzut.

Temperatura exterioară

Scăderea temperaturii este indicatăimediat iar creşterea temperaturii, cuo scurtă întârziere.

Page 83: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

82 Instrumentele şi comenzile

Dacă temperatura exterioară scadesub 3 °C, pe Centrul de informaţiipentru şofer se afişează un mesaj deavertizare cu Afişajul superior sauAfişajul superior combinat.

9 Avertisment

Suprafaţa carosabilului poate fideja acoperită cu polei, chiar dacăafişajul arată câteva grade peste0 °C.

CeasulData şi ora sunt prezentate peEcranul-Info.

Reglaţi data şi oraApăsaţi butonul CONFIG. Aparemeniul Settings (Setări).Select (Selectare) Time & Date (Oraşi data).

Opţiunile de setare selectabile:■ Set time (Modificare oră): Modifică

ora indicată pe afişaj.■ Set date (Modificare dată):

Modifică data indicată pe afişaj.■ Set time format (Setare format

oră): Modifică indicarea orelor între12 hours (12 ore) şi 24 hours (24ore).

■ Set date format (Setare formatdată): Modifică indicarea datei întreDD/LL/AAAA şi DD.MM.YYYY(ZZ.LL.AAAA).

■ Display digital clock (Afişare ceasdigital): Activează/dezactiveazăindicarea orei pe afişaj.

■ RDS clock synchronization(Sincronizare oră RDS): SemnalulRDS al majorităţii staţiilor VHFsetează automat ora.Sincronizarea orei RDS poate duracâteva minute. Unele staţii nu emitsemnale de timp corecte. În astfelde cazuri, se recomandă oprireasincronizării automate a orei.

Personalizarea autovehiculului3 110.

Page 84: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 83

Prizele de curent

Prizele de 12 V pentru accesorii suntamplasate pe faţa şi spatele consoleicentrale.

Nu depăşiţi consumul maxim deputere de 120 W.

O priză de 230 V este amplasată pespatele consolei centrale. Cândcontactul este cuplat şi un dispozitiveste introdus în priză, un led de peaccesoriu luminează în verde.Nu depăşiţi consumul maxim de150 W.

9 Pericol

Priza de curent funcţionează încondiţii de tensiune ridicată!

Când contactul este decuplat, prizelede curent se dezactivează. În plus,prizele pentru accesorii suntdezactivate şi dacă încărcareabateriei este slabă.Accesoriile electrice conectatetrebuie să respecte cerinţele decompatibilitate electromagneticăstipulate de standardulDIN VDE 40 839.Nu conectaţi accesorii carefurnizează curent, cum ar fiîncărcătoare de acumulatori sauacumulatori.

Page 85: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

84 Instrumentele şi comenzile

Nu deterioraţi priza utilizând fişenecorespunzătoare.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Bricheta

Bricheta este amplasată în spatelecapacului scrumierei.Apăsaţi capacul scrumierei pentrudeschidere.

Apăsaţi bricheta. Se decuplează înmod automat atunci când elementulrezistiv s-a încins. Scoateţi bricheta.

Scrumierele

Atenţie

A se folosi numai pentru scrum şinu pentru materiale inflamabile.

Apăsaţi capacul scrumierei pentrua se deschide.

Page 86: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 85

Pentru golire, apucaţi scrumiera deambele laturi, împingeţi spre interiorşi scoateţi.

Lămpile de avertizare,aparatele de măsură şiindicatoareleVitezometrul

Arată viteza autovehiculului.

Contorul de kilometraj

În linia inferioară se afişează distanţatotală parcursă, măsurată în km.

Contorul de parcursRândul de sus afişează distanţaînregistrată de la ultima resetare.Pentru resetare, menţineţi apăsatbutonul de resetare timp de circa2 secunde atunci când contactul estecuplat.

Page 87: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

86 Instrumentele şi comenzile

Turometrul

Afişează turaţia motorului.Dacă este posibil, conduceţi cât maimult în gama de turaţii reduse în toatetreptele de viteze.

Atenţie

Dacă indicatorul se află în zonaroşie de avertizare, turaţia maximăadmisă a motorului este depăşită.Motorul este în pericol.

Indicatorul de nivelcombustibil

Afişează nivelul de carburant dinrezervor.Lampa de control i se aprinde cândnivelul din rezervor este scăzut.Realimentaţi imediat ce lampa decontrol începe să clipească.Nu lăsaţi niciodată rezervorul să segolească complet.

Datorită combustibilului aflat înrezervor, cantitatea de completarepoate fi mai mică decât ceaspecificată cu privire la capacitatearezervorului.

Indicatorul de temperaturăal agentului de răcire motor

Afişează temperatura agentului derăcire.

Page 88: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 87

parteastângă

= temperatura defuncţionare a motoruluinu este încă atinsă

centru = temperatură defuncţionare normală

parteadreaptă

= temperatură prea mare

Atenţie

Dacă temperatura agentului derăcire este prea mare, opriţiautovehiculul şi decuplaţi motorul.Pericol pentru motor. Verificaţinivelul agentului de răcire.

Afişajul de serviceSistemul de monitorizare a uzuriiuleiului de motor vă permite să ştiţicând trebuie schimbat uleiul şi filtrul.Datorită condiţiilor de rulare, numărulde kilometri parcurşi între schimburilede ulei şi de filtru poate variaconsiderabil.

Pe afişajul superior sau afişajulsuperior combinat durata de utilizarerămasă pentru ulei apare în VehicleInformation Menu (Meniu informaţiiautovehicul).Pe Afişajul-Nivel intermediar (codmesaj) durata de serviciu rămasăpentru ulei este prezentată deindicatorul de control I. Contactultrebuie cuplat, dar motorul nu trebuiesă fie în funcţiune.Meniul şi funcţia pot fi selectate cubutoanele de pe maneta desemnalizare.Pentru afişarea duratei de utilizarerămase pentru ulei:

Apăsaţi butonul MENU pentrua selecta Vehicle Information Menu(Meniu informaţii autovehicul).Rotiţi butonul rotativ pentru a selectaRemaining Oil Life (Scadenţă schimbde ulei).Sistemul trebuie resetat de fiecaredată când este schimbat uleiul demotor pentru a se asigurafuncţionarea corectă. Apelaţi la unatelier service autorizat pentruasistenţă.Apăsaţi butonul SET/CLR pentruresetare. Contactul trebuie cuplat, darmotorul nu trebuie să fie în funcţiune.

Page 89: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

88 Instrumentele şi comenzile

Dacă sistemul a calculat că durata deutilizare a uleiului de motor s-adiminuat, Change Engine Oil Soon(Schimbaţi cât mai curând uleiul demotor) sau un cod de avertizareapare pe centrul de informaţii pentruşofer. Apelaţi la un atelier specializatpentru schimbarea uleiului şi filtruluiîn decurs de o săptămână sau după500 km (oricare dintre condiţii apareprima).Centru de informaţii pentru şofer3 97.Informaţiile de service 3 241.

Lămpile de controlLămpile de control descrise încontinuare nu sunt prezente îndotarea tuturor autovehiculelor.Descrierea se referă la toateversiunile de instrumente. În funcţiede dotare, poziţia lămpilor de controlpoate varia. Atunci când este cuplatcontactul, majoritatea lămpilor decontrol se vor aprinde scurt pentruefectuarea unei autoverificări.

Semnificaţie culori lămpi de control:Roşu = pericol, memento

importantGalben = avertisment, informare,

defecţiuneVerde = confirmare activareAlbastru = confirmare activareAlb = confirmare activare

Page 90: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 89

Lămpile de control din grupul de instrumente

Page 91: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

90 Instrumentele şi comenzile

Lămpile de control din consolacentrală

Semnalizarea direcţieiO se aprinde sau clipeşte înculoarea verde.

Lumineaza intermitentLuminile de parcare sunt aprinse.

ClipeşteLămpile de semnalizare direcţie saude avarie sunt activate.

Clipire rapidă: defect al lămpii desemnalizare direcţie sau siguranţaasociată, defect al lămpii desemnalizare direcţie de la remorcă.Înlocuirea becurilor 3 202,Siguranţele fuzibile 3 212.Lămpile de semnalizare direcţie3 123.

Lampa de avertizarecentură de siguranţăLampa de avertizare centură desiguranţă faţăX pentru scaunul şoferului lumineazăsau clipeşte roşu în tahometru.k pentru pasagerul din faţăluminează sau clipeşte roşu înconsola centrală când scaunul esteocupat.

Se aprindeDupă cuplarea contactului, pânăcând se fixează centura de siguranţă.

ClipeşteDupă trecerea a maximum100 de secunde de la pornireamotorului, până ce se fixează centurade siguranţă.

Lampa de stare centură desiguranţă spateX clipeşte sau luminează în Centrulde informaţii pentru şofer.

Se aprindeDupă cuplarea contactului, pânăcând se fixează centura de siguranţă.

ClipeşteDupă demarare, când centura desiguranţă nu este fixată.Fixarea centurii de siguranţă 3 50.

Sistemele airbag şidispozitivele depretensionare a centurilorde siguranţăv se aprinde în roşu.

Page 92: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 91

La cuplarea contactului, lampa decontrol se aprinde circa 4 secunde.Dacă lampa nu se aprinde, nu sestinge după 4 secunde sau se aprindeîn timpul mersului, înseamnă căexistă o defecţiune la sistemul deairbaguri. Apelaţi la un atelier serviceautorizat pentru asistenţă. Esteposibil ca airbagurile şi dispozitivelede pretensionare a centurilor desiguranţă să nu se declanşeze în cazde accident.Declanşarea dispozitivelor depretensionare a centurilor desiguranţă sau a airbagurilor esteindicată de iluminarea continuă a v.

9 Avertisment

Apelaţi imediat la un atelier serviceautorizat pentru remediereacauzei defecţiunii.

Dispozitive de pretensionare centuride siguranţă, sistem de airbaguri3 48, 3 52.

Dezactivarea airbagurilorSimbolul V luminează în galben.Airbagul frontal al pasagerului din faţăeste activat.Simbolul * luminează în galben.Airbagul frontal al pasagerului din faţăeste dezactivat 3 55.

9 Pericol

Risc de accidentare fatală pentruun copil instalat într-un scaunpentru copii când airbagulpasagerului din faţă este activat.Risc de accidentare fatală pentruun adult când airbagul pasageruluidin faţă este dezactivat.

Sistemul de încărcarep se aprinde în roşu.Se aprinde la cuplarea contactului şise stinge la scurt timp după pornireamotorului.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motoruluiOpriţi autovehiculul şi motorul.Bateria nu se încarcă. Răcireamotorului poate fi întreruptă.Servofrâna poate înceta săfuncţioneze. Apelaţi la un atelierservice autorizat pentru asistenţă.

Lampa de controldefecţiuniZ se aprinde sau clipeşte în galben.Se aprinde la cuplarea contactului şise stinge la scurt timp după pornireamotorului.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motoruluiDefecţiune în sistemul de control alemisiilor. S-ar putea ca limiteleadmise pentru emisia de noxe să fiedepăşite. Apelaţi imediat la un atelierservice autorizat pentru asistenţă.

Page 93: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

92 Instrumentele şi comenzile

Se aprinde în timpul funcţionăriimotoruluiExistă o defecţiune ce poate duce laavarierea catalizatorului. Reduceţiapăsarea asupra pedalei deacceleraţie până când lampa nu maiclipeşte. Apelaţi imediat la un atelierservice autorizat pentru asistenţă.

Scadenţă verificareservice autovehiculg luminează galben.În plus, se afişează un mesaj deavertizare sau un cod de avertizare.Autovehiculul necesită service.Apelaţi la un atelier service autorizatpentru asistenţă.Mesajele autovehiculului 3 103.

Sistemul de frână şi deambreiajNivelul lichidului de frână şi deambreiajR se aprinde în roşu.

Lichidul de frână şi de ambreiaj esteprea scăzut 3 199.

9 Avertisment

Opriţi autovehiculul. Nu continuaţicălătoria. Apelaţi la un atelierservice autorizat.

Se aprinde după cuplarea contactuluidacă s-a folosit frâna de mână3 153.

Acţionaţi pedala- se aprinde sau clipeşte în galben.

Se aprindeTrebuie acţionată pedala de frânăpentru a se elibera frâna de parcareasistată electric 3 153.Pedala de ambreiaj trebuie operatăpentru a porni motorul. Sistemul deoprire-pornire 3 142.

ClipeşteTrebuie acţionată pedala de ambreiajpentru a porni motorul 3 140.

Frâna de mână electricăm luminează sau clipeşte în roşu.

Se aprindeFrâna de mână electrică este cuplată3 153.

ClipeşteFrâna de mână electrică nu estecomplet aplicată sau eliberată.Apăsaţi pedala de frână şi încercaţisă resetaţi sistemul mai întâi prineliberarea şi apoi prin cuplarea frâneide mână electrice. Dacă m clipeşteîn continuare, nu conduceţi şi apelaţila un atelier specializat.

Defecţiune frână de mânăelectricăj se aprinde sau clipeşte în culoaregalbenă.

Se aprindeFrâna electrică de mână funcţioneazădefectuos 3 153.

Page 94: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 93

ClipeşteFrâna electrică de mână este înmodul service. Opriţi autovehiculul,aplicaţi şi eliberaţi frâna electrică demână pentru resetare.

9 Avertisment

Apelaţi imediat la un atelier serviceautorizat pentru remediereacauzei defecţiunii.

Sistemul antiblocare frâne(ABS)u se aprinde în galben.Se aprinde timp de câteva secundedupă cuplarea contactului. Sistemuleste gata de funcţionare dupăstingerea lămpii de control.Dacă lampa de control nu se stingedupă câteva secunde sau se aprindeîn timpul mersului, indică o defecţiuneîn sistemul ABS. Sistemul de frânareva funcţiona în continuare, dar fărăa beneficia de reglarea oferită desistemul ABS.Sistemul antiblocare frâne 3 153.

Schimbarea într-o treaptăsuperioară de viteze[ luminează în verde sau apare subformă de simbol în Centrul deinformaţii pentru şofer cu afişajsuperior sau cu afişaj superiorcombinat.Se recomandă cuplarea unei treptesuperioare de viteză pentrueconomisirea combustibilului.

Manevrare volan cu efortvariabilc luminează galben.Defecţiune în sistemul de manevrarevolan cu efort variabil. Poate duce laun efort mai mare sau mai mic lamanevrare. Apelaţi la un atelierservice autorizat.

Sistemul de avertizare lapărăsirea benzii de rulare) se aprinde în verde sau clipeşte îngalben.

Se aprinde în verdeSistemul este activat şi gata defuncţionare.

Clipeşte în galbenSistemul recunoaşte o schimbareneintenţionată a benzii de rulare.

Sistemul ultrasonic deasistenţă la parcarer luminează galben.Defecţiune la sistemsauDefecţiune datorată senzorilor caresunt murdari sau acoperiţi cu gheaţăsau zăpadăsauInterferenţe datorită surselor externede ultrasunete. Odată cuîndepărtarea sursei de interferenţă,sistemul de senzori va funcţionanormal.Remediaţi defecţiunea de sistem într-un atelier service.Sistemul ultrasonic de asistenţă laparcare 3 176.

Page 95: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

94 Instrumentele şi comenzile

Controlul electronic alstabilităţii opritn se aprinde în culoarea galbenă.Sistemul este dezactivat prin.

Controlul electronic alstabilităţii şi Sistemul decontrol al tracţiuniib se aprinde sau clipeşte în galben.

Se aprindeExistă o defecţiune în sistem. Esteposibilă continuarea călătoriei.Stabilitatea autovehiculului poate fitotuşi afectată, în funcţie de stareasuprafeţei carosabilului.Apelaţi la un atelier service pentruremedierea defecţiunii.

ClipeşteSistemul este cuplat activ. Putereamotorului se poate reduce şiautovehiculul poate fi frânat automatîntr-o mică măsură.

Sistemul electronic de control alstabilităţii 3 156, sistemul de controlal tracţiunii 3 155.

Sistemul de control altracţiunii este deconectatk se aprinde în culoarea galbenă.Sistemul este dezactivat prin.

PreîncălzireaSimbolul ! luminează în galben.Preîncălzirea este activată. Seactivează doar dacă temperaturaexterioară este scăzută.

Filtrul de particule pentrumotor diesel% se aprinde sau clipeşte în galben.Filtrul de particule pentru motor dieselnecesită curăţare.Continuaţi să conduceţi până când% se stinge. În limita posibilităţilor, nupermiteţi ca turaţia motorului săcoboare sub 2 000 rot/min.

Se aprindeFiltrul de particule pentru motor dieseleste încărcat. Începeţi procesul decurăţare cât mai curând posibil.

ClipeşteS-a atins nivelul maxim de încărcarea filtrului. Începeţi imediat procesul decurăţare, pentru a evita defectareamotorului.Filtrul de particule diesel 3 145.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelopew se aprinde sau clipeşte în culoaregalbenă.

Se aprindePierdere de presiune din anvelope.Opriţi imediat şi verificaţi presiunea înanvelope.

Page 96: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 95

ClipeşteDefecţiune de sistem sau pneufără senzor de presiune montat(de ex. roata de rezervă). După60 - 90 de secunde lampa de controleste aprinsă continuu. Apelaţi la unatelier service autorizat.

Presiunea uleiului demotorI se aprinde în roşu.Se aprinde la cuplarea contactului şise stinge la scurt timp după pornireamotorului.

Este aprinsă în timpulfuncţionării motorului

Atenţie

Lubrifierea motorului poate fiîntreruptă. Acest lucru poate ducela avarierea motorului şi/ sau lablocarea roţilor de tracţiune.

1. Apăsaţi pedala de ambreiaj.2. Selectaţi poziţia neutră, aduceţi

maneta selectorului de viteze înpoziţia N.

3. Ieşiţi din trafic cât mai repedeposibil, fără a stânjeni circulaţiacelorlalte autovehicule.

4. Decuplaţi contactul.

9 Avertisment

Când motorul este oprit,acţionarea volanului şi a pedaleide frână necesită o forţăconsiderabil mai mare. În timpulunei opriri automate, unitatea deservofrână va continua să fieoperaţională.Nu scoateţi cheia decât dupăoprirea autovehiculului, în cazcontrar blocarea volanului sepoate cupla pe neaşteptate.

Verificaţi nivelul de ulei înainte dea apela la asistenţa unui atelierservice 3 196.

Nivel scăzut alcombustibiluluii se aprinde sau clipeşte în culoaregalbenă.

Se aprindeNivelul combustibilului din rezervoreste scăzut.

ClipeşteCombustibilul s-a epuizat.Realimentaţi imediat. Nu lăsaţiniciodată rezervorul să se goleascăcomplet.Catalizatorul 3 146.Aerisirea sistemului de alimentare cumotorină 3 201.

Sistemul antidemarajd clipeşte în culoarea galbenă.Defecţiune în sistemul antidemaraj.Motorul nu poate fi pornit.

Luminile exterioare8 se aprinde în verde.

Page 97: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

96 Instrumentele şi comenzile

Luminile exterioare sunt aprinse3 118.

Faza lungăC se aprinde în albastru.Lampa se aprinde când este aprinsăfaza lungă sau în cursul semnalizăriicu farurile 3 119.

Funcţia de asistenţăpentru faza lungăl se aprinde în verde.Funcţia de asistenţă pentru fazalungă este activată, vezi farurileadaptive 3 121.

Farurile adaptivef se aprinde sau clipeşte în culoaregalbenă.

Se aprindeDefecţiune la sistem.Apelaţi la un atelier service autorizatpentru asistenţă.

ClipeşteSistemul este comutat pe fază scurtăsimetrică.Lampa de control f clipeşte pentruaproximativ 4 secunde după cecontactul este cuplat, pentrua reaminti că sistemul a fost activat3 120.Sistemul de control automat alluminilor 3 119.

Proiectoarele de ceaţă> se aprinde în culoarea verde.Proiectoarele de ceaţă sunt aprinse3 124.

Lampa de ceaţă spater se aprinde în culoarea galbenă.Lampa de ceaţă spate este aprinsă3 124.

Nivelul scăzut al lichiduluide spălareG se aprinde în culoarea galbenă.

Nivelul lichidului de spălare estescăzut.Lichidul de spălare 3 198.

Control viteză de croazierăm se aprinde în culoarea alb sauverde.

Se aprinde în culoarea albSistemul este activ.

Se aprinde în verdeSistemul de control al vitezei decroazieră este activ.Sistemul de control al vitezei decroazieră 3 159.

Controlul adaptiv al vitezeide croazierăm se aprinde în culoarea alb sauverde.

Se aprinde în culoarea albSistemul este activ.

Page 98: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 97

Se aprinde în verdeSistemul adaptiv de control al vitezeide croazieră este activ.Sistemul adaptiv de control al vitezeide croazieră 3 162.

Autovehicul detectat înfaţăA se aprinde sau clipeşte în verde.Controlul adaptiv al vitezei decroazieră 3 162, Avertizarea privindcoliziunea frontală 3 170.

Se aprinde în verdeUn autovehicul aflat în faţă estedetectat pe aceeaşi bandă.

Clipeşte în verdeIndică faptul că autovehiculul din faţăse îndepărtează când sistemuladaptiv de control al vitezei decroazieră la viteză maximă este activ,iar autovehiculul dumneavoastră estemenţinut oprit de sistemul adaptiv decontrol al vitezei de croazieră.

Portieră deschisăh se aprinde în culoarea roşie.O portieră sau hayonul sunt deschise.

Afişajul pentru informaţiiCentru de informaţii pentruşofer

Centrul de informaţii pentru şofer(DIC) se află în grupul deinstrumente, între vitezometru şiturometru. Acesta este disponibil caafişaj central, afişaj superior sauafişaj superior combinat.

Page 99: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

98 Instrumentele şi comenzile

Pe afişajul superior pot fi selectateurmătoarele meniuri principale cuajutorul butonului MENU:■ Vehicle Information Menu (Meniu

informaţii autovehicul)■ Trip/Fuel Information Menu (Meniu

informaţii parcurs/combustibil)■ Performance Menu (Meniu

performanţe)

Pe afişajul superior combinat,meniurile pot fi selectate cu ajutorulbutonului MENU, indicat prinsimbolurile de pe linia superioarăa afişajului:X = Vehicle Information Menu

(Meniu informaţiiautovehicul)

W = Trip/Fuel Information Menu(Meniu informaţii parcurs/combustibil)

Unele din funcţiile afişate sunt diferitecând autovehiculul este în mişcaresau este staţionat, şi unele funcţii suntactive doar când autovehiculul este înmişcare.

Personalizarea autovehiculului3 110. Setările memorate 3 20.

Selectarea meniurilor şia funcţiilorMeniurile şi funcţiile pot fi selectate cubutoanele de pe maneta desemnalizare.

Apăsaţi butonul MENU pentru a trecede la un meniu la altul sau pentrua reveni de la un submeniu la meniulurmător superior.

Page 100: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 99

Răsuciţi butonul rotativ de reglarepentru a evidenţia o opţiune de meniusau pentru a seta o valoare numerică.

Apăsaţi butonul SET/CLR pentrua selecta o funcţie sau pentrua verifica un mesaj.

Vehicle Information Menu(Meniu informaţii autovehicul)Apăsaţi butonul MENU pentrua selecta Vehicle Information Menu(Meniu informaţii autovehicul) sauselectaţi X de pe afişajul superiorcombinat.Răsuciţi rotiţa dispozitivului deajustare pentru a selecta unsubmeniu. Apăsaţi butonul SET/CLRpentru confirmare.

Respectaţi instrucţiunile date însubmeniuri.Posibile submeniuri pentruurmătoarele funcţii:■ Unitate: unităţile afişate se pot

modifica■ Limbă: limba afişată poate fi

schimbată dacă autovehiculul nueste echipat cu radio.

■ Presiunea anvelopelor: verificăpresiunea în anvelopele tuturorroţilor în timpul deplasării 3 221

■ Durata de viaţă rămasă a uleiuluide motor: indică momentul în careuleiul de motor şi filtrul trebuieschimbate3 87

■ Avertizare viteză: dacă aţi depăşitviteza presetată, se va activaavertizare sonoră

■ Sistemul de detectare a semnelorde circulaţie: afişează semnele decirculaţie pentru secţiunea curentăa traseului 3 181

Page 101: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

100 Instrumentele şi comenzile

■ Indicarea distanţei din faţă:afişează distanţa până la unautovehicul în mişcare aflat înaceeaşi direcţie de mers înfaţă3 174

Selecţiile şi indicaţiile pot diferi întreafişajul central, afişajul superior şiafişajul superior combinat.

Trip/Fuel Information Menu(Meniu informaţii parcurs/combustibil)Apăsaţi butonul MENU pentrua selecta Trip/Fuel Information Menu(Meniu informaţii parcurs/combustibil) sau selectaţi W de peafişajul superior combinat.Răsuciţi rotiţa dispozitivului deajustare pentru a selecta unsubmeniu. Apăsaţi butonul SET/CLRpentru confirmare.

■ Contorul de parcurs 1■ Contorul de parcurs 2 ■ Viteza digitală

Contorul de kilometraj 2 şi vitezadigitală sunt disponibile numai laautovehiculele cu Afişaj superior sauAfişaj superior combinat.La autovehiculele cu computer debord sunt disponibile mai multesubmeniuri.Meniul informaţii de parcurs/combustibil, computerul de bord3 107.

Performance Menu (Meniuperformanţe)

Page 102: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 101

Submeniurile sunt:■ Oil Temp. (Temperatură ulei):

Afişarea temperaturii uleiului demotor.

■ Oil Pres. (Presiune ulei): Afişareapresiunii uleiului de motor.

■ Boost Pres. (Presiune servo):Afişarea presiunii turbinei desupraalimentare.

■ Lap Timer (Cronometru): Afişareatimpului per tur, vitezei maxime,vitezei medii şi timpului mediu.Respectaţi instrucţiunile date însubmeniu.

■ Coolant Temp. (Temperatură lichidde răcire): Afişarea temperaturiilichidului de răcire.

■ Battery Volt. (Tensiune baterie):Afişarea tensiunii bateriei.

Afişajul grafic pentruinformaţii, afişajul colorpentru informaţiiÎn funcţie de configuraţiaautovehiculului, acesta dispune deAfişaj grafic sau Afişaj color pentruinformaţii. Afişajul pentru informaţii seaflă în panoul de bord, deasuprasistemului Infotainment.

Afişajul grafic pentru informaţii

În funcţie de sistemul Infotainment,afişajul grafic pentru informaţii estedisponibil în două versiuni.

Afişajul grafic pentru informaţii indică:■ ora 3 82■ temperatura exterioară 3 81■ data 3 82■ Sistemul Infotainment, consultaţi

manualul sistemului Infotainment■ setările pentru personalizarea

autovehiculului 3 110

Page 103: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

102 Instrumentele şi comenzile

Afişajul color pentru informaţii

Afişajul color pentru informaţii indică,în culori diferite:■ ora 3 82■ temperatura exterioară 3 81■ data 3 82■ Sistemul Infotainment, consultaţi

manualul sistemului Infotainment■ sistemul de navigaţie, consultaţi

manualul sistemului Infotainment■ setările sistemului

■ mesajele autovehiculului 3 103■ setările pentru personalizarea

autovehiculului 3 110Tipul şi modul de afişarea informaţiilor depind de nivelul deechipare a autovehiculului şi desetările curente.

Selectarea meniurilor şia setărilorMeniurile şi setările sunt accesateprin intermediul afişajului.

Selecţiile se fac prin:■ meniuri■ butoanele funcţionale şi butonul

multifuncţional ale sistemuluiInfotainment

■ butoane de funcţii şi butonulmultifuncţional al unităţiimultifuncţionale din consolacentrală.

Selectarea cu sistemul Infotainment

Selectaţi o funcţie de la butoanelesistemului Infotainment. Se afişeazămeniul funcţiei selectate.

Page 104: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 103

Butonul multifuncţional se foloseşte laselectarea unui articol şi pentruconfirmare.

Selectare cu unitatea multifuncţională

Selectaţi o funcţie de la butoaneleunităţii multifuncţionale. Se afişeazămeniul funcţiei selectate.Butonul multifuncţional se foloseşte laselectarea unui articol şi pentruconfirmare.

Butonul multifuncţionalButonul multifuncţional esteelementul de comandă central pentrumeniuri:

Rotiţi butonul■ Pentru a marca o opţiune de meniu■ Pentru a seta o valoare numerică

sau pentru a afişa o opţiune demeniu

Apăsaţi (inelul exterior)■ Pentru a selecta sau activa

opţiunea marcată■ Pentru a confirma o valoare setată■ Pentru a activa/dezactiva o funcţie

de sistemuluiBACK butonApăsaţi butonul pentru:■ a ieşi dintr-un meniu fără a schimba

setările■ a reveni dintr-un submeniu la un

meniu superior■ a şterge ultimul caracter dintr-o

succesiune de caractereMenţineţi apăsat butonul câtevasecunde, pentru a şterge toatecaracterele introduse.Personalizarea autovehiculului3 110, Memorarea setărilor 3 20.

MesajeleautovehicululuiMesajele sunt indicate în principal pecentrul de informaţii pentru şofer(DIC), în unele cazuri împreună cu unmesaj de avertizare şi un semnalsonor.

Apăsaţi butonul SET/CLR butonulMENU sau rotiţi butonul de reglajpentru a confirma mesajul.

Page 105: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

104 Instrumentele şi comenzile

Mesajele autovehiculului de peAfişajul central

Aceste mesaje ale autovehicululuisunt afişate ca numere de cod.Nr. Mesaj autovehicul2 Nu a fost detectată nicio

telecomandă, apăsaţi pedalade ambreiaj pentru restartare

3 Nivelul lichidului de răcire esteprea scăzut

4 Sistemul de aer condiţionatoprit

5 Volanul este blocat

Nr. Mesaj autovehicul6 Apăsaţi pedala de frână pentru

a elibera frâna electrică demână

7 Rotiţi volanul, decuplaţi şirecuplaţi apoi contactul

9 Rotiţi volanul, porniţi din noumotorul

12 Autovehicul supraîncălzit13 Compresor supraîncălzit15 Al treilea stop de frână defect16 Lămpile de frână defecte17 Reglare faruri pe înălţime

defectă18 Fază scurtă stânga defectă19 Lampa de ceaţă spate defectă20 Fază scurtă dreapta defectă21 Lampă laterală de poziţie

stânga defectă22 Lampă laterală de poziţie

dreapta defectă23 Lampa de marşarier defectă

Nr. Mesaj autovehicul24 Lumina plăcuţei de

înmatriculare defectă25 Semnalizator faţă stânga defect26 Semnalizator spate stânga

defect27 Semnalizator faţă dreapta

defect28 Semnalizator spate dreapta

defect29 Verificaţi lumina de frână pentru

remorcă30 Verificaţi lumina de marşarier

pentru remorcă31 Verificaţi semnalizatorul stânga

remorcă32 Verificaţi semnalizatorul

dreapta remorcă33 Verificaţi lampa de ceaţă

remorcă34 Verificaţi lămpile pentru

remorcă35 Înlocuiţi baterie telecomandă

Page 106: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 105

Nr. Mesaj autovehicul48 Curăţaţi sistemul avertizare

unghi mort lateral49 Sistem urmărire bandă de

rulare nedisponibil51 Busolă nedisponibilă53 Strângeţi buşonul rezervorului54 Apă în filtrul de motorină55 Filtrul de particule diesel este

încărcat 3 14556 Presiune neechilibrată în pneuri

pe puntea faţă57 Presiune neechilibrată în pneuri

pe puntea spate58 Pneuri fără senzori TPMS

detectaţi59 Deschideţi şi apoi închideţi

geamul şoferului60 Deschideţi şi apoi închideţi

geamul pasagerului faţă61 Deschideţi şi apoi închideţi

geamul stânga spate

Nr. Mesaj autovehicul62 Deschideţi şi apoi închideţi

geamul dreapta spate65 Încercare de furt66 Reparaţi sistemul de alarmă

antifurt67 Reparaţi sistemul de blocare

volan68 Reparaţi servodirecţia69 Reparaţi sistemul de suspensii70 Reparaţi sistemul de control al

nivelului71 Reparaţi puntea spate73 Reparaţi sistemul de tracţiune

integrală74 Reparaţi AFL75 Reparaţi sistemul de aer

condiţionat76 Reparaţi sistemul avertizare

unghi mort lateral77 Reparaţi sistemul de urmărire

bandă de rulare

Nr. Mesaj autovehicul78 Reparaţi sistemul de protecţie

piton79 Completaţi cu ulei de motor81 Reparaţi transmisia82 Schimbaţi uleiului de motor83 Reparaţi controlul vitezei de

croazieră adaptabil84 Puterea motorului este redusă94 Comutaţi în parcare înainte de

a ieşi95 Reparaţi sistemul airbag128 Deschideţi capota134 Defecţiune a sistemului de

asistenţă la parcare, bară deamortizare curată

136 Service asupra sistemului deasistenţă la parcare

145 Verificaţi nivelul lichidului despălare

Page 107: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

106 Instrumentele şi comenzile

Nr. Mesaj autovehicul174 Baterie descărcată258 Sistem de asistenţă la parcare

dezactivat

Mesajele autovehiculului de peafişajul superior sau afişajulsuperior combinat

Aceste mesaje ale autovehicululuisunt afişate ca text. Urmaţi indicaţiiledate în mesaje.

Sistemul afişează mesaje referitoarela următoarele aspecte:■ Nivelurile lichidelor■ Sistemul de alarmă antifurt■ Frânele■ Sisteme de antrenare■ Sistemele de suport în conducere■ Sistemul de control al vitezei de

croazieră■ Sistemul de detectare a obiectelor■ Lumini, înlocuire becuri■ Sistemul de spălare/ştergere■ Portiere, geamuri■ Telecomanda radio■ Centurile de siguranţă■ Sistemele airbag■ Motorul şi transmisia■ Presiunea în anvelope■ Filtrul de particule diesel

Mesajele autovehiculului de peAfişajul color pentru informaţiiUnele mesaje importante aparsuplimentar pe Afişajul color pentruinformaţii. Apăsaţi butonulmultifuncţional pentru confirmareaunui mesaj. Unele mesaje apar doarcâteva secunde, ca mesaje pop-up.

Semnalele de avertizareCând este pornit motorul sau întimpul mersuluiLa un moment dat se va auzi unsingur semnal de avertizare.Semnalul de avertizare referitor lacenturile de siguranţă nefixate areprioritate faţă de orice alt semnal deavertizare.■ Dacă centura de siguranţă nu este

fixată.■ Dacă o portieră şi/sau hayonul nu

sunt complet închise la demarare.■ Dacă s-a depăşit o anumită viteză

cu frâna de parcare aplicată.■ Dacă s-a depăşit o viteză

programată.

Page 108: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 107

■ Dacă apare un mesaj sau un cod deavertizare pe centrul de informaţiipentru şofer.

■ Dacă sistemul de asistenţă laparcare detectează un obiect.

■ Dacă filtrul de particule pentrumotor diesel a atins nivelul maximde încărcare.

Când autovehiculul este parcatşi/sau portiera şoferului estedeschisă■ Când cheia este în contact.■ Când luminile exterioare sunt

aprinse.■ Dacă dispozitivul de remorcare nu

este cuplat.

Tensiunea baterieiAtunci când tensiunea din bateriescade, un mesaj de avertizare saucodul de avertizare 174 va fi afişat înCentrul de informaţii pentru şofer.1. Opriţi imediat consumatorii

electrici care nu sunt necesaripentru un drum în siguranţă,

precum încălzirea în scaune,luneta încălzită sau alţiconsumatori principali.

2. Încărcaţi bateria prin conducereacontinuă pentru o vreme sau prinutilizarea unui încărcător.

Mesajul de avertizare sau codul deavertizare vor dispărea după cemotorul a fost pornit şi a funcţionat dedouă ori fără o cădere de tensiune.Dacă bateria nu poate fi reîncărcată,apelaţi la un atelier service autorizatpentru remedierea defecţiunii.

Computerul de bordMeniurile şi funcţiile pot fi selectate cubutoanele de pe maneta desemnalizare.

Apăsaţi butonul MENU pentrua selecta Trip/Fuel Information Menu(Meniu informaţii parcurs/combustibil) sau selectaţi W de peafişajul superior combinat.

Page 109: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

108 Instrumentele şi comenzile

Trip/Fuel Information Menu (Meniuinformaţii parcurs/combustibil) de peafişajul superiorRăsuciţi rotiţa dispozitivului deajustare pentru a selecta unsubmeniu:

■ Contorul de parcurs 1■ Contorul de parcurs 2■ Autonomia■ Consumul mediu■ Consumul instantaneu■ Viteza medie■ Viteza digitală■ Detectarea semnelor de circulaţie■ Ghidarea în traseuTrip/Fuel Information Menu (Meniuinformaţii parcurs/combustibil) de peafişajul superior combinatRotiţi butonul rotativ de reglare pentrua selecta submeniurile:

■ Contorul de parcurs 1■ Consumul mediu 1■ Viteza medie 1

Page 110: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 109

■ Contorul de parcurs 2■ Consumul mediu 2■ Viteza medie 2

■ Viteza digitală■ Autonomia■ Consumul instantaneu■ Ghidarea în traseu

Computer de bord 1 şi 2Informaţiile celor două computere debord pot fi resetate separat pentrucontorul de kilometraj, consumulmediu şi viteza medie, făcândposibilă afişarea diverselor informaţiidespre cursă pentru diverşi şoferi.

Pentru resetare, apăsaţi butonul SET/CLR în fiecare mod timp de câtevasecunde.

Contorul de parcursContorul de parcurs afişează distanţaînregistrată de la o anumită resetare.

AutonomiaAutonomia este calculată pe bazaconţinutului curent al rezervorului şia consumului curent. Valorile afişatesunt valori medii.După alimentare, sistemulactualizează autonomia cu o uşoarăîntârziere.

Când nivelul combustibilului dinrezervor este scăzut, apare un mesajla autovehiculele cu Afişaj superiorsau Afişaj superior combinat.Când rezervorul trebuie realimentatimediat, se afişează un cod deavertizare sau un mesaj de avertizarela autovehiculele cu Afişaj central şiAfişaj superior sau Afişaj superiorcombinat.În plus, lampa de control i dinindicatorul de nivel combustibil seaprinde sau clipeşte 3 95.

Consumul mediuSe afişează consumul mediu.Măsurarea poate fi resetată oricând şiîncepe cu o valoare implicită.Pentru resetare, apăsaţi butonul SET/CLR timp de câteva secunde.

Consumul instantaneuSe afişează consumul instantaneu.

Viteza medieSe afişează viteza medie. Măsurareapoate fi resetată în orice moment.

Page 111: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

110 Instrumentele şi comenzile

Pentru resetare, apăsaţi butonul SET/CLR timp de câteva secunde.

Viteza digitalăSe afişează digital viteza curentă.

Detectarea semnelor decirculaţieSe indică semnele de circulaţiedetectate pentru secţiunea curentăa traseului 3 181.

Ghidarea în traseuÎn plus faţă de informaţiile denavigaţie din afişajul color pentruinformaţii, ghidarea în traseu esteafişată la Centrul de informaţii pentruşofer.

PersonalizareaautovehicululuiComportamentul autovehicululuipoate fi personalizat prin schimbareasetărilor de pe Afişajul pentruinformaţii.Unele dintre setările personale pentrufiecare şofer pot fi memorateindividual, pentru fiecare cheiea autovehiculului. Setările memorate3 20.În funcţie de dotările autovehicululuişi de reglementările specifice ţării,unele funcţii descrise mai jos ar puteasă nu fie disponibile.Unele funcţii sunt afişate sau activenumai când motorul funcţionează.

Setările personale de pe Afişajulgrafic pentru informaţii

Apăsaţi butonul CONFIG. Aparemeniul Settings (Setări).

Page 112: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 111

Următoarele setări pot fi selectateprin rotirea şi apăsarea butonuluimultifuncţional:■ Sport mode settings (Setări mod

sport)■ Languages (Limbi)■ Time Date (Oră, dată)■ Radio settings (Setări radio)■ Phone settings (Setări telefon)■ Vehicle settings (Setări

autovehicul)În sub-meniurile corespunzătoare sepot modifica următoarele setări:

Sport mode settings (Setări modsport)Şoferul poate selecta funcţiile carevor fi activate în modul Sport 3 157.■ Sport suspension (Suspensie

sport): Amortizarea seîngreunează.

■ Sport powertrain performance(Performanţe sport ale grupului depropulsie): Caracteristicile pedaleiacceleratorului şi schimbătorului deviteze devin mai sensibile.

■ Sport steering (Direcţie sport):Asistarea servo a direcţiei esteredusă.

■ Sport All-Wheel-Drive (Tracţiuneintegrală sport): Cuplul motoruluieste distribuit într-o măsură maimare măsură către puntea spate.

■ Swap backlight colour main instr.(Modificare culoare iluminare defond instrumente de bord):Modificarea culorii de iluminarea instrumentelor.

Languages (Limbi)Selectarea limbii dorite.

Time Date (Oră, dată)A se vedea secţiunea Ceasul 3 82.

Radio settings (Setări radio)Consultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

Phone settings (Setări telefon)Consultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

Vehicle settings (Setări autovehicul)

■ Climate and air quality (Climat şicalitate aer)

Page 113: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

112 Instrumentele şi comenzile

Auto fan speed (Reglare automatăturaţie ventilator): Modifică reglajulventilatorului.Temperature zone at start (Zonetemperatură la pornire): Modificăsetarea de temperatură întreo singură zonă şi două zone.Climate control mode (Modclimatizare): Activează saudezactivează răcirea sauselectează setările anterioare.Auto demist (Dezaburireautomată): Sprijinirea dezabuririiparbrizului prin selectareaautomată a setărilor necesare şia modului automat de condiţionarea aerului.Auto rear demist (Dezaburireautomată lunetă): Activeazăautomat luneta încălzită.

■ Comfort settings (Setări confort)Chime volume (Volum avertizaresonoră): Modifică volumul sonor alsemnalelor de avertizare.Easy exit driver seat (Scaun şofercu facilitare coborâre): Activeazăsau dezactivează funcţia de ieşirefacilă a scaunului acţionat electric.Auto mirror tilt in reverse (Înclinareautomată oglinzi la cuplarea trepteimarşarier): Activează saudezactivează funcţia de parcareasistată a oglinzii exterioare de pepartea pasagerului.Comf. closing mirror fold (Pliereoglinzi cu funcţie de închidere

confort): Activaţi sau dezactivaţiplierea oglinzilor exterioare cutelecomanda.Personalization by driver(Personalizare în funcţie de şofer):Activează sau dezactivează funcţiade personalizare.Rear auto wipe in reverse (Ştergereautomată lunetă la cuplarea trepteimarşarier): Activează saudezactivează pornirea automatăa ştergătorului de lunetă lacuplarea treptei marşarier.

■ Park assist / Collision detection(Asistenţă la parcare / Detectarecoliziuni)Park assist (Asistenţă la parcare):Activează sau dezactiveazăsistemul de asistenţă la parcare cuultrasunete.Auto collision preparation(Pregătire automată la coliziune):Schimbă sau activează/dezactivează setările pentrucontrolul adaptiv al vitezei decroazieră, avertizarea privindcoliziunea frontală şi sistemul defrânare pentru coliziune iminentă.

Page 114: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 113

■ Exterior ambient lighting (Iluminareexterioară ambientală)Duration upon exit of vehicle(Durată la coborârea dinautovehicul): Activează saudezactivează şi modifică durataluminilor de însoţire.Exterior lighting by unlocking(Iluminare exterioară la deblocare):Activează sau dezactiveazăluminile de acces.

■ Power door locks (Închiderecentralizată)Auto door unlock (Deblocareautomată portiere): Activează saudezactivează funcţia de deblocareautomată a portierelor dupădecuplarea contactului.Auto door lock (Blocare automatăportiere): Activează saudezactivează funcţia de blocareautomată a portierelor dupăplecarea de pe loc.Stop door lock if door open(Prevenire blocare portiere în timpce există o portieră deschisă):Activează sau dezactivează funcţia

de blocare automată a portierelor întimp ce o portieră este deschisă.Delayed door lock (Blocaretemporizată portiere): Activeazăsau dezactivează funcţia deblocare temporizată a portierelor.

■ Remote locking, unlocking, starting(Blocare, deblocare, pornire cuajutorul telecomenzii)Remote unlock feedback(Feedback deblocare cutelecomandă): Activează saudezactivează răspunsul luminilorde avarie la deblocare.Remote door unlock (Deblocareportiere cu telecomanda): Modificăconfigurarea pentru a debloca doarportiera şoferului sau întregautovehiculul cu ocazia deblocării.Auto door relock (Reblocareautomată portiere): Activează saudezactivează funcţia de reblocareautomată după deblocarea fărădeschidere a autovehiculului.

■ Restore factory settings (Revenirela setările din fabricaţie)

Restore factory settings (Revenirela setările din fabricaţie):Resetează toate setările la setărileimplicite.

Setările personale de pe Afişajulcolor pentru informaţii

Apăsaţi butonul CONFIG. Aparemeniul Settings (Setări).

Page 115: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

114 Instrumentele şi comenzile

Următoarele setări pot fi selectateprin rotirea şi apăsarea butonuluimultifuncţional:■ Sport mode settings (Setări mod

sport)■ Languages (Limbi)■ Time & Date (Ora şi data)■ Radio settings (Setări radio)■ Phone settings (Setări telefon)■ Navigation settings (Setări

navigaţie)■ Vehicle settings (Setări

autovehicul)■ Display settings (Afişare setări)

În sub-meniurile corespunzătoare sepot modifica următoarele setări:

Sport mode settings (Setări modsport)Şoferul poate selecta funcţiile carevor fi activate în modul Sport 3 157.■ Sport suspension (Suspensie

sport): Amortizarea seîngreunează.

■ Sport powertrain performance(Performanţă grup motopropulsorsport): Caracteristicile pedaleiacceleratorului şi schimbătorului deviteze devin mai sensibile.

■ Sport steering (Direcţie sport):Asistarea servo a direcţiei esteredusă.

■ Sport All-Wheel-Drive (Tracţiuneintegrală sport): Cuplul motoruluieste distribuit într-o măsură maimare măsură către puntea spate.

■ Swap backlight colour main instr.(Modificare culoare iluminare defond instrumente de bord):Modificarea culorii de iluminarea instrumentelor.

Languages (Limbi)Selectarea limbii dorite.

Time & Date (Ora şi data)A se vedea secţiunea Ceasul 3 82.

Radio settings (Setări radio)Consultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

Phone settings (Setări telefon)Consultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

Navigation settings (Setări navigaţie)Consultaţi manualul de utilizare alsistemului Infotainment.

Page 116: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 115

Vehicle settings (Setări autovehicul)

■ Climate and air quality (Climatizareşi calitate aer)Auto fan speed (Reglare automatăturaţie ventilator): Modifică reglajulventilatorului.Temperature zone at start (Zonetemperatură la pornire): Modificăsetarea de temperatură întreo singură zonă şi două zone.Climate control mode (Modclimatizare): Activează saudezactivează răcirea sauselectează setările anterioare.

Auto demist (Dezaburireautomată): Sprijinirea dezabuririiparbrizului prin selectareaautomată a setărilor necesare şia modului automat de condiţionarea aerului.Auto rear demist (Dezaburireautomată lunetă): Activeazăautomat luneta încălzită.

■ Comfort settings (Setări confort)Chime volume (Avertizare sonoră):Modifică volumul sonor alsemnalelor de avertizare.Easy exit driver seat (Scaun şofercu facilitare coborâre): Activează

sau dezactivează funcţia de ieşirefacilă a scaunului acţionat electric.Auto mirror tilt in reverse (Înclinareautomată oglinzi în marşarier):Activează sau dezactivează funcţiade parcare asistată a oglinziiexterioare de pe parteapasagerului.Comf. closing mirror fold (Pliereoglinzi cu funcţie de închidereconfort): Activează saudezactivează funcţia de pliereautomată a oglinzilor dupăblocarea autovehiculului.Rear auto wipe in reverse (Ştergereautomată lunetă la cuplarea trepteimarşarier): Activează saudezactivează pornirea automatăa ştergătorului de lunetă lacuplarea treptei marşarier.

■ Park assist / Collision detection(Asistenţă la parcare/Detectarecoliziune)Park assist (Asistenţă la parcare):Activează sau dezactiveazăsistemul de asistenţă la parcare cuultrasunete.

Page 117: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

116 Instrumentele şi comenzile

Auto collision preparation(Pregătire automată la coliziune):Schimbă sau activează/dezactivează setările pentrucontrolul adaptiv al vitezei decroazieră, avertizarea privindcoliziunea frontală şi sistemul defrânare pentru coliziune iminentă.

■ Exterior ambient lighting (Iluminareambiantă exterioară)Duration upon exit of vehicle(Durată până la ieşirea dinautovehicul): Activează saudezactivează şi modifică durataluminilor de însoţire.Exterior lighting by unlocking(Iluminare exterioară la deblocare):Activează sau dezactiveazăluminile de acces.

■ Power door locks (Închiderecentralizată)Auto door unlock (Deblocareautomată portiere): Activează saudezactivează funcţia de deblocareautomată a portierelor dupădecuplarea contactului.

Auto door lock (Blocare automatăportiere): Activează saudezactivează funcţia de blocareautomată a portierelor dupăplecarea de pe loc.Prevent doorlock while door open(Împiedică încuierea portierei întimp ce portiera e deschisă):Activează sau dezactivează funcţiade blocare automată a portierelor întimp ce o portieră este deschisă.Delayed door lock (Blocaretemporizată portiere): Activeazăsau dezactivează funcţia deblocare temporizată a portierelor.

■ Lock / Unlock / Start by remote(Blocare/Deblocare/Pornire de latelecomandă)Remote unlock feedback(Feedback deblocare cutelecomandă): Activează saudezactivează răspunsul luminilorde avarie la deblocare.Remote door unlock (Deblocareportiere cu telecomanda): Modificăconfigurarea pentru a debloca doarportiera şoferului sau întregautovehiculul cu ocazia deblocării.

Auto door relock (Reblocareautomată portiere): Activează saudezactivează funcţia de reblocareautomată după deblocarea fărădeschidere a autovehiculului.Personalization by remote control(Personalizare în funcţie detelecomandă): Activează saudezactivează reapelarea setărilormemorizate pentru reglareascaunelor şi oglinzilor retrovizoareexterioare electrice.

■ Restore factory settings(Restaurare setări originale)Restore factory settings(Restaurare setări originale):Resetează toate setările la setărileimplicite.

Display settings (Afişare setări)Setările selectabile ale afişajului:■ Day mode (Mod de zi): Optimizarea

pentru condiţiile de conducere petimp de zi.

■ Night mode (Mod de noapte):Optimizarea pentru condiţiile deconducere pe timp de noapte.

Page 118: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Instrumentele şi comenzile 117

■ Automatic mode (Mod automat):Afişajul schimbă modul laaprinderea/stingerea luminilorautovehiculului.

Page 119: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

118 Sistem de iluminare

Sistem de iluminare

Luminile exterioare .................... 118Iluminarea interioară .................. 125Caracteristici ale sistemului deiluminare .................................... 127

Luminile exterioareComutatorul de lumini

Rotiţi comutatorul de lumini:AUTO = sistemul de control

automat al luminilor:farurile se aprind şi sesting automat în funcţie decondiţiile de luminăexterioară

m = activarea saudezactivarea sistemului decontrol automat alluminilor. Întrerupătorulrevine la AUTO

8 = semnalizare9 = farurile

Pe centrul de informaţii pentru şofercu afişaj superior sau afişaj superiorcombinat se afişează starea curentăa funcţiei de control automat alluminilor.La cuplarea contactului, controlulautomat al luminilor este activ.Lampa de control 8 3 95.

Blocurile optice spateBlocul optic spate este iluminatîmpreună cu farurile şi luminilelaterale.

Blocurile optice spate la SportsTourerAnsamblurile suplimentare de luminispate, blocul optic spate şi luminile deavarie sunt amplasate pe cadrulhayonului. Sunt iluminate cândacestea sunt activate şi hayonul estedeschis. Luminile spate suplimentareau doar rol de lămpi de poziţie cândhayonul este deschis şi nu pot fifolosite în timpul conducerii.

Page 120: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Sistem de iluminare 119

Sistemul de controlautomat al luminilor

Funcţia de control automat alluminilorCând este activată funcţia de controlautomat al luminilor şi motorul este înfuncţiune, sistemul trece automat dela iluminatul pe timp de zi la iluminatulcu ajutorul farurilor, în funcţie decondiţiile de luminozitate şiinformaţiile furnizate de sistemulsenzorului de ploaie.

Funcţia lumină de poziţie pe timp de ziLumina de poziţie pe timp de zimăreşte vizibilitatea autovehicululuiîn timpul zilei.

Activarea automată a farurilorÎn condiţii de lumină slabă, farurile seaprind.În plus, farurile se aprind dacăştergătoarele de parbriz, odatăpornite, sunt lăsate să facă mai multecurse.

Detectarea tunelurilorLa intrarea într-un tunel, farurile seaprind imediat.

Farurile adaptive 3 121.

Faza lungă

Pentru a comuta din faza scurtă înfaza lungă, împingeţi maneta spreînainte.Pentru a reveni la faza scurtă,împingeţi din nou maneta sau trageţide aceasta.

Semnalizarea cu farurilePentru a activa semnalizarea cufarurile, trageţi de manetă.

Page 121: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

120 Sistem de iluminare

Reglarea fascicululuifarurilorReglarea manuală a fascicululuifarurilor

Pentru a adapta raza de acţiunea fasciculului farurilor la încărcareaautovehiculului şi a preveni orbireacelor care circulă din sens opus: rotiţibutonul rotativ ? în poziţia necesară.0 = scaunele faţă ocupate1 = toate scaunele ocupate

2 = toate scaunele ocupate şiportbagajul încărcat

3 = scaunul şoferului ocupat şiportbagajul încărcat

Reglarea dinamică automatăa farurilor 3 121.

Farurile când conduceţi înafara ţăriiFaza scurtă asimetrică măreştecâmpul de vizibilitate pe margineacarosabilului dinspre parteapasagerului.Totuşi, atunci când circulaţi în ţări încare traficul se desfăşoară pecealaltă parte a carosabilului, reglaţifarurile pentru a preveni orbirea celorce circulă din sens opus.

Autovehicule echipate cu sistemde faruri cu halogenApelaţi la un atelier service pentrureglarea farurilor.

Autovehicule cu sistem de faruricu Xenon

1. Rotiţi cheia în poziţia 0.2. Trageţi maneta de semnalizare şi

ţineţi-o trasă3. Cuplaţi contactul.4. După aproximativ 5 secunde,

lampa de control f începe săclipească şi se declanşează unsemnal acustic.

Lampa de control f 3 96.La fiecare cuplare a contactului,simbolul f clipeşte, ca avertizare,circa 4 secunde.

Page 122: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Sistem de iluminare 121

Pentru dezactivare, efectuaţiprocedura descrisă mai sus. f nu vaclipi când funcţia este dezactivată.

Farurile adaptiveUrmătoarele funcţii de faruri adaptivesunt disponibile numai la farurile Bi-Xenon. Raza farurilor, distribuţia şiintensitatea luminii sunt activatevariabil în funcţie de condiţiile deiluminare, condiţiile meteo şi tipuldrumului.Cu comutatorul de lumini în poziţiaAUTO sunt disponibile toate funcţiilesistemului de iluminare.Următoarele funcţii sunt disponibilede asemenea cu comutatorul delumini în poziţie 9:■ Iluminatul dinamic al curbelor■ Iluminatul în curbă■ Funcţia schimbător de mers■ Echilibrarea dinamică automată

a farurilor

Iluminatul rutierSe activează automat la viteze micide până la aproximativ 30 km/h.Fasciculul de lumină este orientat laun unghi de 8° spre margineacarosabilului.

Iluminatul de oraşSe activează automat la viteze depână la aproximativ 40 şi 55 km/h şicând senzorul de lumină detecteazăluminile stradale. Raza de acţiunea luminii este redusă de o distribuţieextinsă a acesteia.

Iluminat de ţarăSe activează automat la viteze întreaproximativ 55 şi 115 km/h.Fasciculul de lumină şi luminozitateasunt diferite între partea stângă şipartea dreaptă.

Iluminare pe autostradăSe activează automat la viteze maimari de aproximativ 115 km/h şimişcări minime ale volanului.Cuplează după o temporizare sauimediat când autovehiculul esteaccelerat puternic. Fasciculul delumină este mai lung şi maistrălucitor.

Iluminat de vreme nefavorabilăSe activează automat până la vitezede aproximativ 70 km/h, cândsenzorul de ploaie sesizeazăumezeala sau ştergătorulfuncţionează continuu. Raza deacţiune, distribuţia şi intensitatealuminii sunt reglate variabil în funcţiede vizibilitate.

Iluminatul dinamic al curbelor

Page 123: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

122 Sistem de iluminare

Fascicolul de lumină oscilează pebaza unghiului volanului şi a vitezei,îmbunătăţind iluminatul în curbe.Lampa de control f 3 96.

Iluminatul în curbă

La viraje strânse sau întoarceri, înfuncţie de unghiul de bracaj şi delămpile de semnalizare, un reflectorsuplimentar este aprins în dreaptasau stânga, luminând drumulperpendicular pe direcţia de mers. Seactivează până la o viteză de40 km/h.Lampa de control f 3 96.

Funcţia schimbător de mersDacă farurile sunt aprinse şi treaptade marşarier este cuplată, suntaprinse ambele lumini pentru viraje.Acestea rămân aprinse timp de20 de secunde după decuplareatreptei marşarier sau până la vitezemai mari de 7 km/h într-o treaptă dedeplasare înainte.

Asistenţă fază lungăAceastă funcţie permite utilizareafazei lungi ca lumină principală derulare pe timp de noapte şi cândviteza autovehiculului depăşeşte40 km/h.Se comută la faza scurtă atunci când:■ camera din parbriz detectează

luminile unui autovehiculul carevine din sau se află în faţă

■ viteza autovehiculului este maimică de 20 km/h

■ este ceaţă sau ninge■ vă deplasaţi în zone urbaneDacă nu sunt detectate restricţii,sistemul comută din nou la fazalungă.

Activarea

Funcţia de asistenţă pentru fazalungă este activată prin apăsarea dedouă ori a manetei indicatorului lao viteză mai mare de 40 km/h.Lampa de control verde liluminează continuu când asistenţaeste activată, cea albastră 7iluminează când faza lungă esteaprinsă.Lampa de control l 3 96.

Page 124: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Sistem de iluminare 123

DezactivareaApăsaţi o dată maneta indicatorului.Aceasta este dezactivată deasemenea când proiectoarele deceaţă sunt aprinse.Dacă funcţia de semnalizare cufarurile se activează când faza lungăeste aprinsă, asistenţa fază lungă sedezactivează.Dacă funcţia de semnalizare cufarurile se activează când faza lungăeste stinsă, asistenţa fază lungărămâne activată.Funcţia de asistenţă pentru fazalungă este întotdeauna activă dupăpornirea contactului.

Echilibrarea dinamică automatăa farurilorPentru a preveni orbirea de cătrefarurile autovehiculelor din sensopus, reglarea farurilor se faceautomat pe baza înclinaţiei măsuratăîntre puntea faţă şi spate, accelerare,decelerare şi viteză.

Defecţiune a sistemului de faruriadaptiveCând sistemul detecteazăo defecţiune a sistemului de faruriadaptive, trece la o poziţie presetatăpentru a evita orbirea şoferilorautovehiculelor din sens opus. Dacăacest lucru nu este posibil, faruldefect va fi stins automat. În orice caz,unul din faruri va rămâne aprins. ÎnCentrul de informaţii pentru şofer seva afişa un avertisment.

Luminile de avarie

Acţionare de la butonul ¨.

În cazul unui accident cu declanşareaairbagului, luminile de avarie seactivează automat.

Semnalizarea virajelor şia schimbării benzii derulare

maneta însus

= semnalizare ladreapta

maneta înjos

= semnalizare la stânga

Dacă maneta este împinsă dincolo depunctul de rezistenţă, semnalizareadirecţiei rămâne activată. Atunci când

Page 125: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

124 Sistem de iluminare

volanul revine în poziţia iniţială,semnalizarea direcţiei estedezactivată automat.Pentru trei clipiri de semnalizare, deex. la schimbarea benzii de rulare,deplasaţi maneta până în punctul derezistenţă şi apoi eliberaţi-o.Dacă aveţi cuplată o remorcă,semnalizarea direcţiei va clipi de şaseori când deplasaţi maneta până înpunctul de rezistenţă şi apoio eliberaţi.Deplasaţi maneta în punctul derezistenţă şi menţineţi-o pentruprelungirea semnalizării.Opriţi semnalizarea manual,deplasând uşor maneta în poziţiainiţială.

Proiectoarele de ceaţă

Acţionate prin intermediul butonului>.Comutatorul de lumini în poziţiaAUTO: aprinderea proiectoarelor deceaţă va aprinde automat şi farurile.

Lămpile de ceaţă spate

Acţionate prin intermediul butonuluir.Comutatorul de lumini în poziţiaAUTO: aprinderea lămpilor de ceaţăspate va aprinde automat şi farurile.Comutatorul de lumini în poziţia 8:lămpile de ceaţă spate se pot aprindenumai împreună cu proiectoarele deceaţă.Lămpile de ceaţă spate suntdezactivate în timpul remorcării.

Page 126: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Sistem de iluminare 125

Lămpile de parcare

La parcarea autovehiculului, luminilede staţionare de pe o latură pot fiactivate:1. Decuplaţi contactul.2. Deplasaţi maneta de semnalizare

complet în sus (lămpile deparcare de pe partea dreaptă) sauîn jos (lămpile de parcare de pepartea stângă).

Confirmare printr-un semnal şi prinlampa de control a lămpilor desemnalizare de pe partea respectivă.

Lămpile marşarierLămpile marşarier se aprind când secuplează contactul şi treapta deviteză marşarier.

Lentilele farurilor aburiteInteriorul carcaselor farurilor se poateaburi uşor în condiţii de umezeală şifrig, ploaie puternică sau dupăspălare. Condensul dispare repedede la sine; pentru a accelera procesul,aprindeţi luminile exterioare.

Iluminarea interioarăControlul iluminăriipanoului de bord

Luminozitatea următoarelor funcţii sepoate regla atunci când sunt aprinseluminile exterioare:■ Iluminarea panoului de bord■ Afişajul pentru informaţii■ Butoane iluminate şi funcţionareRotiţi butonul rotativ A şi menţineţi-lpână la obţinerea luminozităţii dorite.

Page 127: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

126 Sistem de iluminare

La autovehiculele cu senzor delumină, luminozitatea poate fi reglatănumai când luminile exterioare suntaprinse şi senzorul de luminădetectează condiţii de noapte.

Luminile interioareÎn cursul urcării sau coborârii dinautovehicul, plafoniera din faţă şiplafoniera din spate se aprindautomat şi apoi se sting după un timp.NotăÎn cazul unui accident cudeclanşarea airbagului, plafonierelese aprind automat.

Plafoniera din faţă

Acţionaţi întrerupătorul electricbasculant:w = aprindere şi stingere

automată.apăsaţi u = aprins.apăsaţi v = stins.

Plafoniera din spate

Luminează împreună cu plafonieradin faţă în funcţie de poziţiaîntrerupătorului electric basculant.

Page 128: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Sistem de iluminare 127

Lămpile de lectură

Acţionate cu butoanele s şi t dinplafonierele faţă şi spate.

Lămpile din parasolareLuminează când capacul estedeschis.

Caracteristici alesistemului de iluminareIluminarea consoleicentraleSpoturile încorporate în plafoniere seaprind când sunt aprinse farurile.

Luminile de accesLumina de întâmpinareFarurile, blocul optic spate, luminilepentru plăcuţa de înmatriculare,lumina panoului de bord, luminileinterioare şi de acces sunt aprinsepentru scurt timp prin deblocareautovehiculului cu telecomanda.Această funcţie permite localizareaautovehiculului când este întuneric.Luminile se sting imediat când cheiadin contact este adusă în poziţia 1.Demararea 3 15.

Activarea sau dezactivarea acesteifuncţii se poate modifica în meniulSettings (Setări) de pe Ecranul-Info.Personalizarea autovehiculului3 110.Aceste setări pot fi memorate pentrucheia care se utilizează 3 20.Următoarele lumini se vor aprindesuplimentar când portiera şoferuluieste deschisă:■ Toate comutatoarele■ Centru de informaţii pentru şofer■ Luminile din buzunarele portierelor

Luminile de însoţire laieşirea din autovehiculUrmătoarele lumini se aprind cândcheia este scoasă din contact:■ Luminile interioare■ Lumina panoului de comandă■ Lupa se aprinde

Page 129: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

128 Sistem de iluminare

Se vor stinge automat după un timp.Funcţia este activă numai când esteîntuneric. Reflectorul se activeazădacă portiera şoferului se deschide înacest interval.

Farurile, blocul optic spate, luminilepentru plăcuţa de înmatriculareiluminează zonele înconjurătoare untimp reglabil, după ce aţi părăsitautovehiculul.

Conectarea1. Decuplaţi contactul.2. Scoateţi cheia din contact.3. Deschideţi portiera şoferului.

4. Trageţi de maneta desemnalizare.

5. Închideţi portiera şoferului.Dacă portiera şoferului nu esteînchisă, luminile se sting dupădouă minute.Sistemul de iluminare la ieşire estedezactivat imediat dacă maneta desemnalizare este trasă spre volan întimp ce portiera şoferului estedeschisă.Activarea sau dezactivarea şi durataacestei funcţii se poate modifica înmeniul Settings (Setări) de peEcranul-Info. Personalizareaautovehiculului 3 110.Aceste setări pot fi memorate pentrucheia care se utilizează 3 20.

Protecţia împotrivadescărcării baterieiStarea bateriei la funcţia sarcinăFuncţia asigură o viaţă mai lungăpentru baterie, datorită unuigenerator cu randament electriccontrolabil şi distribuţie electricăoptimizată.Pentru a preveni descărcarea baterieiîn timpul conducerii, următoarelesisteme sunt reduse automat în douăetape şi apoi oprite:■ Sistemul auxiliar de încălzire■ Luneta şi oglinzile încălzite■ Scaune încălzite■ VentilatorulÎn a doua etapă, pe Centrul deinformaţii pentru şofer va fi afişat unmesaj care confirmă activareaprotecţiei la descărcare a bateriei.

Stingerea luminilorPentru a împiedica descărcareabateriei când motorul este oprit, unelelumini interioare se sting automatdupă puţin timp.

Page 130: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Control climatizare 129

Control climatizare

Sistemele de climatizare ............ 129Fantele de ventilaţie .................. 136Întreţinerea ................................. 137

Sistemele declimatizareSistemul de încălzire şiventilaţie

Comenzile pentru:■ Temperatura■ Distribuţia fluxului de aer■ Turaţia ventilatoruluiLuneta încălzită Ü 3 37.

Temperaturaroşu = aer caldalbastru = aer rece

Încălzirea nu va fi pe deplinfuncţională înainte ca motorul săatingă temperatura normală de regim.

Distribuţia fluxului de aers = spre parbriz şi geamurile

laterale din faţăM = în zona capului prin fantele de

aer ajustabileK = spre zona picioarelor

Sunt posibile orice combinaţii.

Turaţia ventilatoruluiReglaţi fluxul de aer prin reglareaventilatorului Z la turaţia dorită.

Page 131: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

130 Control climatizare

Sistem de aer condiţionat

Suplimentar faţă de sistemul deîncălzire şi ventilaţie, sistemul de aercondiţionat asigură:n = Răcirea4 = Recircularea aeruluiV = Dezaburirea şi degivrarea

Scaune încălzite 3 47, Scauneventilate 3 48.

Răcirea nControlată prin intermediul butonuluin şi funcţională doar atunci cândmotorul şi ventilatorul funcţionează.

Compresorul sistemului de aercondiţionat răceşte şi de-umezeşteaerul admis (îl usucă) atât timp câttemperatura exterioară este uşor maimare decât temperatura de îngheţ.De aceea se poate forma condenscare este eliminat sub autovehicul.Dacă nu este necesară răcirea sauuscarea aerului, opriţi sistemul derăcire pentru a economisicombustibil.

Sistemul de recircularea aerului 4Acţionate prin intermediul butonului4.

9 Avertisment

Funcţionarea în modul derecirculare a aerului reduce fluxulde aer admis în habitaclu.Funcţionarea sistemului fărăfuncţia de răcire cauzeazăcreşterea umidităţii aerului dininterior, iar geamurile se pot aburidinspre interior. Calitatea aeruluidin interior se deteriorează, ceeace poate cauza somnolenţăpasagerilor.

În condiţii de aer ambiant cald şifoarte umed, parbrizul ar putea să seaburească dinspre exterior, atuncicând este orientat un flux de aer rececătre acesta. Dacă parbrizul seabureşte pe partea exterioară,activaţi ştergătoarele de parbriz şidezactivaţi s.Distribuţia fluxului de aer în poziţias: Recircularea aerului estedezactivată.

Page 132: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Control climatizare 131

Răcirea maximăDeschideţi pentru scurt timpgeamurile astfel încât aerul fierbintesă fie eliminat rapid.■ Răcirea n activată.■ Sistemul de recirculare a aerului4 activat.

■ Apăsaţi comutatorul de distribuţieaer M.

■ Setaţi selectorul de temperatură înpoziţia rece la maximum.

■ Setaţi turaţia ventilatorului Z lanivelul maxim.

■ Deschideţi toate fantele deventilaţie.

Dezaburirea şi degivrareageamurilor V

■ Apăsaţi butonul V:ventilatorultrece automat la viteză mai mare,distribuţia de aer este către parbriz,

■ Porniţi răcirea n.■ Setaţi selectorul de temperatură în

poziţia cald la maximum.■ Porniţi încălzirea lunetei Ü.■ Deschideţi fantele de ventilaţie

laterale după dorinţă şi direcţionaţifluxul de aer către geamurileportierelor.

Sistemul electronic declimatizareDouă variante de controlclimă:reglare temperatură în zonasimplă sau în zona dublă. Controluldual al climatizării permitetemperaturi de climatizare diferitepentru partea şoferului şi pasageruluifaţă.

Reglaje în zona simplă:■ Temperatura■ Distribuţia fluxului de aer■ Turaţia ventilatorului

Page 133: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

132 Control climatizare

n = RăcireaAUTO = Modul automat4 = Recircularea aeruluiV = Dezaburirea şi degivrarea

Reglaje în zona dublă:■ Temperatura pe partea şoferului■ Distribuţia fluxului de aer■ Turaţia ventilatorului■ Temperatura pe partea pasagerului

faţăn = RăcireaAUTO = Modul automat4 = Recircularea aeruluiV = Dezaburirea şi degivrarea

Luneta încălzită Ü 3 37.Scaune încălzite ß 3 47.Volanul încălzit * 3 78Temperatura preselectată estemenţinută automat la o valoareconstantă. În modul automat, turaţiaventilatorului şi distribuţia fluxului deaer reglează automat fluxul de aer.Sistemul poate fi adaptat manual prinintermediul selectoarelor pentrudistribuţia fluxului de aer şi turaţiaventilatorului.

Datele sunt prezentate pe afişajulclimei.

Ele pot fi diferite în funcţie de reglajulclimei în zona simplă sau în zonadublă.

Fiecare modificare de reglaje aparepe Ecranul-Info timp de câtevasecunde.Setările sistemului de control climăsunt salvate în cheia folosită laîncuierea autovehiculului.Sistemul electronic de climatizareeste complet funcţional numai cumotorul pornit.

Page 134: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Control climatizare 133

Modul automat AUTO

Setări de bază pentru confort maxim:■ Apăsaţi butonul AUTO, sistemul de

aer condiţionat este activatautomat, iar distribuţia aerului şituraţia ventilatorului sunt reglateautomat.

■ Deschideţi toate fantele deventilaţie.

■ Control climă în zona simplă:Reglaţi temperatura cu ajutorulbutonului rotativ din stânga.

■ Setarea recomandată pentruconfort este 22 °C.

Control climă în zona dublă: Setaţitemperatura aleasă pentru şofer şipasagerul faţă cu butonul rotativdreapta şi stânga.Reglarea vitezei ventilatorului înmodul automat se poate modifica înmeniul Settings (Setări).Personalizarea autovehiculului3 110.Toate fantele de aer sunt acţionateautomat în modul automat. Fantelede aer trebuie deci să fie întotdeaunadeschise.

Preselectarea temperaturii

Setaţi temperaturile la valoareadorită.

Page 135: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

134 Control climatizare

Controlul climatizării cu două zone:pentru setări generale detemperatură utilizaţi meniul Settings(Setări).NotăDacă temperatura este redusă cu2 °C sau mai mult în timp ce motoruleste în intervalul oprire automată,motorul va reporni în mod automat.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Dezaburirea şi degivrareageamurilorV■ Apăsaţi butonul V.■ Apăsaţi butonul de răcire n.■ Temperatura şi distribuţia fluxului

de aer sunt reglate automat iarventilatorul funcţionează la turaţiemaximă.

■ Porniţi încălzirea lunetei Ü.■ Pentru a reveni la modul anterior:

apăsaţi butonul V, pentru a revenila modul automat: apăsaţi butonulAUTO.

Setări manualeSetările sistemului de control climă sepot modifica prin activarea butoanelorobişnuite şi a butoanelor rotativedupă cum urmează. Modificarea uneisetări va dezactiva modul automat.

Turaţia ventilatorului Z în zona simplăde control climatizare

Rotiţi butonul la dreapta. Turaţia deventilator selectată este indicată deun număr de segmente pe afişaj.Dacă ventilatorul este oprit, sistemulde aer condiţionat nu va funcţiona.

Pentru a reveni la modul automat:Apăsaţi butonul AUTO.

Turaţia ventilatorului Z în zona dublăde control climatizare

Apăsaţi butonul din stânga Z pentrua reduce sau butonul din dreapta Zpentru a creşte turaţia ventilatorului.Turaţia de ventilator este indicată deun număr de segmente pe afişaj.Dacă apăsaţi mai mult timp butonuldin stânga, ventilatorul şi răcirea seopresc.Dacă apăsaţi mai mult timp butonuldin dreapta: ventilatorul va funcţionala turaţie maximă.

Page 136: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Control climatizare 135

Pentru a reveni la modul automat:Apăsaţi butonul AUTO.

Distribuţia fluxului deaer s, M, KApăsaţi butonul corespunzător pentrureglarea dorită. Activarea esteindicată de LED-ul din buton.s = spre parbriz şi geamurile

laterale din faţă.M = în zona capului prin fantele de

ventilaţie reglabile.K = spre zona picioarelor.

Sunt posibile combinaţii.Revenirea la modul automat dedistribuţie a fluxului de aer:Dezactivaţi setarea corespunzătoaresau apăsaţi butonul AUTO.

Răcirea nActivaţi sau dezactivaţi cu butonul n.Compresorul sistemului de aercondiţionat răceşte şi dezumidificăaerul admis (îl usucă) atunci cândtemperatura exterioară este mai mare

decât temperatura de îngheţ. Deaceea se poate forma condens careeste eliminat sub autovehicul.Dacă nu este necesară răcirea sauuscarea aerului, opriţi sistemul derăcire pentru a economisicombustibil.

Recircularea automată a aeruluiîn modul controlul climatizăriipentru două zoneSistemul automat de recircularea aerului are un senzor de umiditatea aerului care trece automat pe aerdin exterior dacă umiditatea aeruluidin interior este prea mare.

Recircularea aerului în modulmanual 4Acţionate prin intermediul butonului4.

9 Avertisment

Funcţionarea în modul derecirculare a aerului reduce fluxulde aer admis în habitaclu.Funcţionarea sistemului fărăfuncţia de răcire cauzeazăcreşterea umidităţii aerului dininterior, iar geamurile se pot aburidinspre interior. Calitatea aeruluidin interior se deteriorează, ceeace poate cauza somnolenţăpasagerilor.

În condiţii de aer ambiant cald şifoarte umed, parbrizul ar putea să seaburească dinspre exterior, atuncicând este orientat un flux de aer rececătre acesta. Dacă parbrizul seabureşte pe partea exterioară,activaţi ştergătoarele de parbriz şidezactivaţi s.

Setări de bazăUnele setări pot fi modificate înmeniul Settings (Setări) de peEcranul-Info. Personalizareaautovehiculului 3 110.

Page 137: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

136 Control climatizare

Sistemul auxiliar deîncălzireSistemul de încălzire a aeruluiSistemul Quickheat este un încălzitorde aer electric auxiliar care încălzeştehabitaclul mult mai repede.

Fantele de ventilaţieFantele de ventilaţiereglabile

Pentru deschiderea fantei, rotiţirozeta spre B. Reglaţi cantitatea de aerla ieşirea fantelor de ventilaţie prinrotirea rozetei de reglare.

Orientaţi fluxul de aer prin înclinareaşi pivotarea lamelelor.Pentru a închide fanta de ventilare,răsuciţi rotiţa dispozitivului de reglarela 7.

9 Avertisment

Nu agăţaţi niciun obiect de fantelede ventilaţie. Pericol dedeteriorare şi rănire în cazul unuiaccident.

Page 138: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Control climatizare 137

Fantele de ventilaţie fixeFante de ventilaţie suplimentare suntamplasate sub parbriz, sub geamurilelaterale şi în zona picioarelor.

ÎntreţinereaAdmisia aerului

Fanta de admisie a aerului dintrecapotă şi parbriz trebuie menţinutăcurată pentru a permite admisiaaerului. Îndepărtaţi murdăria, frunzelesau zăpada.

Filtrul de polenFiltrarea aerului din habitacluUn filtru de particule curăţă aerul dinhabitaclu de praf, funingine, polen şispori.

Filtrul cu cărbune activÎn plus faţă de filtrul de particule, filtrulcu cărbune activ reduce mirosurileneplăcute.Înlocuirea filtrului se face pe timpulserviceu-lui programat.

Funcţionarea normalăa sistemului de aercondiţionatPentru a asigura permanenţafuncţionării eficiente, sistemul derăcire trebuie pornit lunar timp decâteva minute, indiferent de vreme şianotimp. Funcţionarea cu răcire nueste posibilă la temperaturi exterioareprea scăzute.

ServicePentru a se asigura performanţeoptime de răcire, vă recomandăm cadupă scurgerea a trei ani de laînmatricularea autovehicululuisistemul de climatizare să fie verificatanual, incluzând:

Page 139: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

138 Control climatizare

■ Proba funcţională şi proba subpresiune

■ Funcţionalitatea încălzirii■ Verificarea etanşeităţii■ Verificarea curelelor de transmisie■ Curăţarea condensatorului şi

purjarea evaporatorului■ Verificarea performanţelor

Page 140: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 139

Conducerea şiutilizareaautovehiculului

Sfaturi pentru conducere ........... 139Pornirea şi utilizareaautovehiculului ........................... 139Sistemul de evacuare almotorului .................................... 145Transmisia automată ................. 146Transmisia manuală .................. 151Sisteme de antrenare ................ 152Frânele ....................................... 152Sistemele de suport înconducere .................................. 155Sistemele de asistenţă pentruşofer ........................................... 159Combustibilul ............................. 186Tractarea ................................... 190

Sfaturi pentruconducerePăstrarea controluluiasupra autovehicululuiNu rulaţi fără ca motorul să fiepornit (cu excepţia intervaluluiopririi automate)Multe sisteme nu sunt funcţionale înaceastă situaţie (de exempluservofrâna, servodirecţia).Conducerea în această manierăreprezintă un pericol pentrudumneavoastră şi pentru ceilalţi.Toate sistemele funcţionează întimpul unei opriri automate, însă se vareduce în mod controlat acţiuneaservodirecţiei asistate şi scade vitezaautovehiculului.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

PedalelePentru a asigura cursa nestingherităa pedalei, nu amplasaţi covoraşe înzona pedalelor.

Pornirea şi utilizareaautovehicululuiRodajul autovehicululuinouNu frânaţi excesiv dacă nu estenecesar în cursul primelor deplasări.La prima deplasare cu autovehiculul,este posibilă apariţia fumului provenitde la ceara şi uleiul care se evaporădin sistemul de evacuare. Parcaţiautovehiculul în aer liber pentruo perioadă scurtă după efectuareaprimei deplasări şi evitaţi inhalareafumului degajat.În cursul perioadei de rodaj,consumurile de combustibil şi ulei demotor pot fi mai mari, iar procesul decurăţare a filtrului de particule dieselpoate surveni mai frecvent.Filtrul de particule diesel 3 145.

Page 141: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

140 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Poziţiile contactului

0 = Contactul decuplat1 = Direcţia deblocată, contactul

decuplat2 = Contactul cuplat, la motoare

diesel: preîncălzirea3 = Pornirea

Alimentarea temporizatăa accesoriilorUrmătoarele sisteme electronice potfuncţiona atât timp cât portieraşoferului este deschisă sau cel multtimp de 10 minute după decuplareacontactului:■ Geamurile acţionate electric■ Trapa de pe plafon■ Prizele pentru accesoriiAlimentarea sistemului Infotainmentva continua să funcţioneze timp de30 de minute sau până când cheiaeste scoasă din contact, indiferentdacă o portieră a fost deschisă.

Pornirea motorului

Transmisia manuală:acţionaţiambreiajul.Transmisia automată:acţionaţi frânaşi aduceţi maneta selectorului în Psau N.Nu acţionaţi pedala de acceleraţie.Motorul diesel: răsuciţi cheia lapoziţia 2 pentru preîncălzire pânăcând indicatorul de control ! sestingeRotiţi scurt cheia în poziţia 3 şieliberaţi-o: un procedeu automatacţionează demarorul cu o mică

Page 142: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 141

întârziere până ce motorul porneşte,a se vedea Controlul automat aldemarorului.Înainte de a reporni sau a oprimotorul, readuceţi cheia de contact înpoziţia 0.În timpul unei opriri automate, motorulpoate fi pornit prin apăsarea pedaleide ambreiaj.

Pornirea autovehiculului latemperaturi scăzutePornirea motorului fără încălzitoaresuplimentare este posibilă până la-25 °C pentru motoare diesel şi-30 °C pentru motoare pe benzină.Sunt necesare: un ulei de motor cuvâscozitatea corectă, combustibiluladecvat, lucrările de service realizateşi o baterie suficient de încărcată. Latemperaturi mai scăzute de -30 °C,transmisia automată are nevoie deo fază de încălzire de aprox.5 minute. Maneta selectorului trebuiesă fie în poziţia P.

Controlul automat aldemaroruluiAceastă funcţie reglează procesul depornire a motorului. Şoferul nu trebuiesă ţină cheia în poziţia 3. Odatăaplicat, sistemul va continua automatdemarajul până când motorul estepus în funcţiune. Din cauzaprocesului de verificare, motorulporneşte cu o mică întârziere.Posibile motive pentru tentativa depornire eşuată:■ Nu s-a acţionat pedala de ambreiaj

(transmisie manuală)■ Nu s-a acţionat pedala de frână sau

maneta selectorului de viteze nueste în poziţia P sau N (transmisieautomată)

■ A expirat termenul presetat pentrupornire

Încălzirea motorului turboLa pornire, cuplul motor disponibilpoate fi limitat pentru un scurt timp,mai ales atunci când temperaturamotorului este scăzută. Aceastălimitare permite sistemului delubrifiere să protejeze pe deplinmotorul.

Deplasarea inerţialăAlimentarea cu combustibil estedecuplată automat în cursuldeplasării inerţiale, de ex. atunci cândautovehiculul este condus cuo treaptă de viteze cuplată, dar fărăacţionarea acceleraţiei.

Page 143: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

142 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sistemul de oprire-pornireSistemul de oprire-pornire ajută laeconomisirea combustibilului şi lareducerea emisiilor de gaze deeşapament. Atunci când condiţiilepermit acest lucru, sistemul opreştemotorul imediat ce autovehicululajunge la o viteză scăzută sau estestaţionar, de ex. la semafor sau într-un ambuteiaj. Acesta porneştemotorul automat imediat ce pedala deambreiaj este apăsată. Un senzor albateriei asigură operarea funcţieioprire automată numai atunci cândbateria este suficient de încărcatăpentru o repornire.

ActivareaSistemul de oprire-pornire estedisponibil imediat ce motorul estepornit, autovehiculul demarează, iarcondiţiile enumerate în acest capitolsunt îndeplinite.

Dezactivarea

Dezactivaţi manual sistemul deoprire-pornire prin apăsareabutonului eco. Dezactivarea esteindicată prin stingerea ledului dinbuton.

Oprire automatăDacă autovehiculul rulează cuo viteză scăzută sau este staţionar,activaţi funcţia oprire automată dupăcum urmează:■ Apăsaţi pedala de ambreiaj■ treceţi maneta în poziţia neutră■ eliberaţi pedala de ambreiaj

Motorul va fi oprit în timp ce contactulrămâne cuplat.

Oprirea automată este indicată deacul în poziţia AUTOSTOP dinturometru.În timpul unei oprire automate,performanţa încălzirii şi a frânei vor fimenţinute.

Atenţie

Direcţia asistată poate fi redusă întimpul opririi automate.

Page 144: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 143

Condiţiile pentru oprirea automatăSistemul de oprire-pornire verificădacă fiecare din condiţiile de mai joseste îndeplinită. Altfel, sistemul oprireautomată va fi inhibat.■ Sistemul de oprire-pornire nu este

dezactivat manual■ capota este complet închisă■ portiera şoferului este închisă sau

centura de siguranţă a şoferuluieste fixată

■ bateria este suficient de încărcatăşi în stare bună

■ motorul este încălzit■ temperatura lichidului de răcire

a motorului nu este prea ridicată■ temperatura sistemul de evacuare

a motorului nu este prea ridicată, deexemplu după conducerea cusarcini mari

■ temperatura exterioară nu esteprea scăzută

■ sistemul de climatizare nu inhibăo oprire automată

■ vacuumul de frână este suficient

■ funcţia de autocurăţare a filtrului departicule pentru motorul diesel nueste activă

■ autovehiculul s-a deplasat de laultima oprire automată

Temperatura ambiantă apropiată depunctul de îngheţare poate inhibaOprirea automată.Anumite setări ale sistemului declimatizare pot inhiba o oprireautomată. Pentru informaţiisuplimentare, consultaţi capitolulControl climatizare.Imediat după conducereaautovehiculului pe autostradă,oprirea automată poate fi inhibată.Rodajul autovehiculului nou 3 139.

Protecţia împotriva descărcăriibaterieiPentru a asigura reporniri eficienteale motorului, au fost implementatemai multe funcţii de protecţieîmpotriva descărcării bateriei ca partea sistemului de oprire-pornire.

Măsurile de economisire a energieiÎn timpul unei opriri automate, maimulte funcţii electrice, precumîncălzitorul electric suplimentar sauîncălzirea lunetei, sunt dezactivatesau comutate într-un mod deeconomisire a energiei. Turaţiaventilatorului sistemului declimatizare este redusă pentrua economisi energie.

Repornirea motorului de cătreşoferApăsaţi pedala de ambreiaj pentrua reporni motorul.Pornirea motorului este indicată deacul din poziţia turaţiei la ralanti dinturometru.Dacă maneta selectorului estescoasă din poziţia neutră înainte deapăsarea în prealabil a ambreiajului,lampa de control - se aprinde saueste prezentată ca simbol pe Centrulde informaţii pentru şofer.Lampa de control - 3 92.

Page 145: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

144 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Repornirea motorului de cătresistemul de oprire-pornirePentru a permite o repornireautomată, maneta selectorului deviteze trebuie să fie în poziţia neutră.În cazul în care una din condiţiile demai jos se produc în timpul unei opririautomate, motorul va fi repornitautomat de către sistemul de oprire-pornire:■ Sistemul de oprire-pornire este

dezactivat manual■ capota este deschisă■ centura de siguranţă a şoferului nu

este fixată, iar portiera şoferuluieste deschisă

■ temperatura motorului este preascăzută

■ bateria este descărcată■ vacuumul de frână nu este suficient■ autovehiculul începe să se

deplaseze■ sistemul de climatizare solicită

o pornire a motorului■ aerul condiţionat este pornit

manual

Dacă capota nu este complet închisă,un mesaj de avertizare este afişat înCentrul de informaţii pentru şofer.Dacă un accesoriu electric, de ex., unCD player portabil, este conectat lapriza de curent, o scurtă cădere detensiune poate fi observată în timpulrepornirii.

Parcarea■ Nu parcaţi autovehiculul pe

suprafeţe uşor inflamabile.Temperatura ridicată a sistemuluide evacuare poate cauzaaprinderea suprafeţei pe care esteparcat autovehiculul.

■ Folosiţi întotdeauna frâna de mână.Aplicaţi frâna de parcare manualăfără a apăsa butonul de deblocare.Pe drumuri înclinate, acţionaţi frânade mână cât mai ferm posibil.Pentru a reduce forţa de acţionare,apăsaţi simultan şi pedala de frână.În cazul autovehiculelor cu frână demană electrică, trageţi comutatorulm.

■ Opriţi motorul şi decuplaţicontactul. Rotiţi volanul până cândse blochează în poziţie.

■ Dacă autovehiculul se află peo suprafaţă plană sau pe un drumîn rampă, cuplaţi treapta 1 de vitezăsau aduceţi maneta selectorului deviteze la P înaintea decuplăriicontactului. Pe un drum în rampă,poziţionaţi roţile din faţă spre parteaopusă a bordurii.Dacă autovehiculul se află pe undrum în pantă, cuplaţi treaptamarşarier sau aduceţi manetaselectorului de viteze la P înainteadecuplării contactului. Poziţionaţiroţile din faţă spre bordură.

■ Încuiaţi autovehiculul şi activaţisistemul de alarmă antifurt.

NotăÎn cazul unui accident cudeclanşarea airbagurilor, motoruleste oprit automat dacăautovehiculul se opreşte după unanumit timp.

Page 146: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 145

Sistemul de evacuare almotorului

9 Pericol

Gazele de eşapament alemotorului conţin monoxid decarbon, un gaz toxic inodor şiincolor, a cărui inhalare poate fifatală.Dacă în habitaclu pătrund gaze deeşapament, deschideţi geamurile.Apelaţi la un atelier service pentruremedierea cauzei defecţiunii.Evitaţi să conduceţi cu hayonuldeschis, în caz contrar gazele deeşapament putând pătrunde înautovehicul.

Filtrul de particule pentrumotor dieselFiltrul de particule diesel eliminăparticulele de funingine din gazele deeşapament. Sistemul includeo funcţie de autocurăţare care esteexecutată automat în timpul mersului,

fără avizarea şoferului. Filtrul estecurăţat prin arderea periodicăa particulelor de funingine latemperaturi foarte înalte. Acestproces are loc automat în condiţiipresetate de rulare şi poate duramaxim 25 de minute. În mod tipic,este nevoie de 7 - 12 minute.Consumul de combustibil poatecreşte în această perioadă. Emisiilede mirosuri şi fum ce au loc în cursulacestui proces sunt normale.

În anumite condiţii de rulare, deexemplu călătorii scurte, este posibilca sistemul să nu activeze procesulautomat de autocurăţare.

Dacă este necesară curăţarea filtruluişi condiţiile de rulare anterioare nu aupermis curăţarea automată, aceastava fi indicată de lampa de control %şi CodE 55 la Centru de informarepentru şofer. La autovehiculele cuafişaj superior sau afişaj combinatsuperior vor apărea pe afişaj mesajede avertizare.% se aprinde când filtrul de particulepentru motor diesel este încărcat.Începeţi procesul de curăţare cât maicurând posibil.% clipeşte şi un semnal de avertizarese aude de mai multe ori atunci cândfiltrul de particule pentru motoruldiesel a atins limita maximă deumplere. Începeţi imediat procesul decurăţare, pentru a evita defectareamotorului.

Procesul de curăţarePentru a activa procesul de curăţare,continuaţi să conduceţi, menţinândturaţia motorului la peste2000 rot/min. Dacă e necesar,

Page 147: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

146 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

comutaţi într-o treaptă inferioară deviteze. Curăţarea filtrului de particulediesel este astfel iniţiată.Dacă g luminează suplimentar sauapare mesaj de avertizare la afişajsuperior sau afişaj combinat superior,curăţarea nu este posibilă, apelaţi laun atelier service pentru asistenţă.

Atenţie

Dacă procesul de curăţare esteîntrerupt, există riscul deprovocare a deteriorării gravea motorului.

Curăţarea se face mai rapid la turaţiiale motorului şi sarcini ridicate.Nu opriţi motorul până când procesulde curăţare nu este terminat. Acestaeste indicat prin stingerea lămpii decontrol %.

CatalizatorulCatalizatorul reduce nivelul noxelordin gazele de eşapament.

Atenţie

Utilizarea altor combustibili decâtcei prezentaţi la paginile 3 186,3 249 poate duce la avariereacatalizatorului saua componentelor electroniceasociate.Combustibilul nears va duce lasupraîncălzirea şi avariereacatalizatorului. De aceea, evitaţiutilizarea excesivă a demarorului,golirea completă a rezervorului şipornirea motorului prin împingeresau tractare.

În cazul unor probleme de aprindere,funcţionare neuniformă a motorului,reducere evidentă a performanţelormotorului sau alte problemeneobişnuite, apelaţi imediat la unatelier service pentru remediereacauzei defecţiunii. În caz de urgenţă,conducerea poate fi continuatăpentru scurt timp, cu menţinereavitezei autovehiculului şi a turaţieimotorului la niveluri reduse.

Transmisia automatăTransmisia automată permiteschimbarea automată a vitezelor(modul automat) sau schimbareamanuală a vitezelor (modul manual).

Afişajul transmisiei

Modul sau treapta de viteze selectatăeste indicată pe afişajul transmisiei.

Page 148: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 147

Maneta selectorului deviteze

P = poziţie parcare, roţile suntblocate, cuplaţi numai cândautovehiculul este staţionar şis-a aplicat frâna de mână

R = marşarier, cuplaţi numai cândautovehiculul este staţionar

N = poziţia neutrăD = modul automat cu toate treptele

de viteză

Maneta selectorului de viteze esteblocată în P şi poate fi mişcată doarcând contactul este cuplat şi sefoloseşte pedala de frână.

Fără pedala de frână aplicată, lampade control j luminează.Dacă maneta selectorului de vitezenu este în poziţia P când contactuleste decuplat, lampa de control j şiP licăreşte.Pentru a cupla P sau R, apăsaţibutonul de eliberare.Motorul poate fi pornit numai cumaneta în poziţia P sau N. Dacă s-aselectat poziţia N, apăsaţi pedala defrână sau folosiţi frâna de mânăînainte de a porni.

Nu apăsaţi pedala de acceleraţie petimpul introducerii în viteză. Nuapăsaţi niciodată pedala deacceleraţie simultan cu pedala defrână.Când este cuplată o treaptă de viteze,la eliberarea pedalei de frânăautovehiculul începe să se mişteîncet.

Frâna de motorPentru a utiliza frâna de motor, lacoborârea unei pante selectaţio treaptă de viteze inferioară; vezimodul manual.

Balansarea autovehicululuiBalansarea autovehiculului estepermisă doar dacă acesta esteîmpotmolit în nisip, noroi sau zăpadă.Mişcaţi maneta selectorului de vitezeîntre D şi R în mod repetat. Nusupraturaţi motorul şi evitaţiaccelerarea bruscă.

ParcareaFolosiţi frâna de mână şi cuplaţi P.

Page 149: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

148 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Cheia poate fi scoasă din contactnumai dacă maneta selectorului deviteze se află în poziţia P.

Modul manualManeta selectorului de viteze

Deplasaţi maneta selectorului deviteze din poziţia D spre stânga şiapoi spre înainte sau înapoi.< = Comută într-o treaptă

superioară de viteze.

] = Comută într-o treaptăinferioară de viteze.

Maneta de schimbarea vitezelor de pe volan

Deplasaţi maneta selectorului deviteze din poziţia D înspre stânga.M sau numărul treptei de vitezăselectate va fi indicat pe afişajultransmisiei.Utilizaţi maneta de schimbarea vitezelor de pe volan pentrua selecta manual treptele de viteză.< = manetă de schimbare pe

dreapta, trageţi în sus pentrua comuta.

] = manetă de schimbare pestânga, trageţi în jos pentrua comuta.

Informaţii generaleDacă se selectează o treaptăsuperioară de viteze când viteza dedeplasare este prea redusă, sauo treaptă inferioară de viteze lao viteză de deplasare prea ridicată,schimbarea treptei de viteze nu areloc. În acest caz, pe Centrul deinformaţii pentru şofer apare unmesaj.În modul manual, nu are loccomutarea automată la o treaptăsuperioară de viteze la turaţii ridicateale motorului.

Programele electronice deconducere■ După o pornire la rece, programul

pentru temperatura de regim creşteturaţia motorului pentru a aducerapid catalizatorul la temperaturanecesară.

Page 150: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 149

■ Funcţia de trecere automată înpoziţie neutră comută automattransmisia la ralanti atunci cândautovehiculul este oprit cu o treaptăde viteze cuplată şi se apasăpedala de frână.

■ Când este selectat modul SPORT,transmisia schimbă treptele deviteze la turaţii mai mari alemotorului (dacă sistemul de controlal vitezei de croazieră nu esteactivat). Modul SPORT 3 157.

■ Programele speciale adapteazăautomat punctele de schimbarea treptei de viteză, la conducerea înrampă sau în pantă.

Funcţia Kickdown (accelerare lamaximum)Dacă, în modul automat, pedala deacceleraţie este apăsată complet,transmisia comută la o treaptăinferioară de viteză în funcţie deturaţia motorului.

Protecţia la supraîncălzireÎn cazul unei supraîncălziria transmisiei datorită unei temperaturiexterioare ridicate sau unui stil sportivde condus, cuplul şi turaţia maximăa motorului pot fi temporar reduse.

DefecţiuniÎn cazul unei defecţiuni, lampa g seaprinde. În plus, pe centrul deinformaţii pentru şofer se afişează uncod numeric sau un mesaj alautovehiculului. Mesajeleautovehiculului 3 103.Transmisia nu mai comută automattreptele de viteze. Continuareacălătoriei este posibilă prinschimbarea manuală a treptelor deviteze.Este disponibilă numai cea mai înaltătreaptă de viteze. În funcţie de naturadefecţiunii, treapta a 2-a de vitezepoate fi disponibilă în modul manual.Modificaţi numai dacă autovehicululstaţionează.Apelaţi la un atelier service pentruremedierea defecţiunii.

Întreruperea alimentăriielectriceÎn cazul întreruperii alimentăriielectrice, maneta selectorului deviteze nu poate fi scoasă din poziţiaP. Cheia nu poate fi scoasă dincontact.Dacă acumulatorul s-a descărcat,apelaţi la pornirea asistatăa autovehiculului 3 233.Dacă acumulatorul nu este cauzadefecţiunii, eliberaţi manetaselectorului şi scoateţi cheia dincontact.

Eliberaţi maneta selectorului deviteze1. Folosiţi frâna de mână.

Page 151: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

150 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

2. Degajaţi ornamentul maneteiselectorului de viteze din consolacentrală de la spate, pliaţi şi rotiţispre stânga.

3. Luaţi scula specială din capacultorpedoului.

4. Introduceţi-o în deschidere pânăla refuz şi scoateţi manetaselectorului de viteze din P sauN. Dacă poziţia P sau N esteselectată din nou, manetaselectorului de viteze se va blocadin nou în poziţia respectivă.Apelaţi la un atelier service pentruremedierea cauzei întreruperiialimentării electrice.

5. Instalaţi din nou manşonulmanetei selectorului de viteze peconsola centrală.

Scoateţi cheia din contact1. Luaţi scula specială din capacul

torpedoului.

2. Introduceţi scula specială înspaţiul de sub contact cât esteposibil şi pivotaţi-o puţin.

Page 152: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 151

3. Rotiţi către faţă scula şi scoateţicheia din contact. Ar putea finecesare mai multe încercăripentru a putea scoate cheia.

Transmisia manuală

Pentru a cupla treapta marşarier, cuautovehiculul staţionar, apăsaţibutonul de deblocare de pe manetaselectorului de viteze şi cuplaţitreapta de viteze.Dacă treapta respectivă nu estecuplată, aduceţi schimbătorul deviteze la punctul neutru, eliberaţi şiapăsaţi din nou pedala de ambreiaj;selectaţi din nou treapta de viteză.Nu permiteţi patinarea inutilăa ambreiajului.

Când o acţionaţi, apăsaţi completpedala de ambreiaj. Nu utilizaţipedala pe post de sprijin pentru picior.

Atenţie

Nu este recomandabil săconduceţi având mâna sprijinităpe maneta schimbătorului deviteze.

Page 153: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

152 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sisteme de antrenareTracţiune integralăSistemul Tracţiune integralăameliorează caracteristicile deconducere şi stabilitatea şi ajută larealizarea celui mai bun stil deconducere indiferent de suprafaţaterenului. Sistemul este mereu activ şinu se poate dezactiva.Cuplul este distribuit fără trepte întreroţile punţii faţă şi roţile punţii spate,în funcţie de condiţiile de drum.Suplimentar, cuplul dintre roţile spateeste distribuit în funcţie de suprafaţacarosabilului.Pentru performanţe optime alesistemului, pneurile autovehicululuinu trebuie să prezinte grade variatede uzură.Dacă este afişat un mesaj de serviceîn Centrul de informaţii pentru şofer,sistemul poate fi limitat funcţional(sau poate fi complet dezactivat înunele cazuri, de exemplu

autovehiculul trece pe modultracţiune faţă). Apelaţi la un atelierservice pentru asistenţă.Tractare autovehiculului 3 235.

FrâneleSistemul de frânare include douăcircuite independente de frânare.Dacă unul dintre circuite sedefectează, autovehiculul poate fifrânat prin intermediul celuilalt circuit.Însă efectul de frânare se realizeazănumai la apăsarea fermă a pedalei defrână. Pentru acest lucru estenecesară o forţă considerabil maimare. Distanţa de frânare este maimare. Apelaţi imediat la un atelierservice pentru asistenţă înainte dea vă continua călătoria.Când motorul nu funcţionează,funcţia de asistare a frânării esteinactivată după una sau douăacţionări ale pedalei. Efectul defrânare nu este redus, însă frânareanecesită o forţă considerabil maimare. Este foarte important să aveţiîn vedere acest amănunt atunci cândautovehiculul este tractat.Lampa de control R 3 92.

Page 154: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 153

Sistemul antiblocare frâneSistemul antiblocare frâne (ABS)previne blocarea roţilor.Sistemul ABS începe să reglezepresiunea de frânare când o roatăprezintă tendinţă de blocare.Autovehiculul rămâne manevrabil,chiar în cursul frânărilor bruşte.Acţiunea sistemului ABS estesemnalată printr-o pulsaţie a pedaleide frână şi zgomotul caracteristicprocesului de reglare.Pentru o frânare optimă, menţineţiapăsată pedala de frână pe întreagadurată a procesului de frânare,neluând în seamă vibraţia pedalei. Nureduceţi presiunea asupra pedalei.După demarare, sistemul efectueazăo autotestare care poate fi sonoră.Lampa de control u 3 93.

Lampa de frână adaptabilăÎn timpul frânării de urgenţă, toatecele trei lumini de frână clipesc pedurata controlului ABS.

Defecţiuni

9 Avertisment

Dacă există o defecţiune însistemul ABS, roţile se pot bloca lafrânarea bruscă a autovehiculului.Avantajele sistemului ABS nu maisunt disponibile. În cursulfrânărilor bruşte, autovehiculul numai poate fi controlat şi poate intraîn derapaj.

Apelaţi la un atelier service pentruremedierea defecţiunii.

Frâna de mână

Folosiţi întotdeauna frâna de mână înmod ferm, fără a acţiona butonul deeliberare, mai ales dacă vă aflaţi pedrumuri înclinate.Pentru a elibera frâna de mână,trageţi uşor în sus maneta, apăsaţibutonul de pe manetă şi coborâţimaneta complet.Pentru a reduce forţele de acţionare,apăsaţi în acelaşi timp şi pedala defrână.Lampa de control R 3 92.

Page 155: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

154 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Frâna de mână electrică

Numai dacă autovehicululstaţioneazăTrageţi butonul m, frâna de mânăelectrică acţionează automat cuo forţă adecvată. Pentru o forţămaximă, de exemplu parcarea curemorcă sau pe pante, trageţi butonulm de două ori.Frâna de mână electrică este aplicatăcând se aprinde lampa de control m3 92.Frâna de mână electrică poate fiactivată întotdeauna, chiar cândcontactul este decuplat.

Nu acţionaţi prea des sistemul electrical frânei de mână fără ca motorul săfie pornit, deoarece se va descărcaacumulatorul.Înainte de părăsirea autovehiculului,verificaţi starea frânei de mânăelectrice.Lampa de control m 3 92.

DecuplareaCuplaţi contactul. Menţineţi pedala defrână apăsată şi apoi împingeţicomutatorul m.

Funcţia demarajApăsarea pedalei de ambreiaj(transmisie manual) sau cuplareavitezelor (transmisie automată) şiapăsarea pedalei de acceleraţiedecuplează automat frâna de mânăelectrică. Acest lucru nu este posibildacă se trage concomitent butonul.Această funcţie ajută şi la demarajulde pe rampă.Demarajul agresiv poate reducedurata de serviciu a pieselor deuzură.

Frână dinamică atunci cândautovehiculul se deplaseazăCând autovehiculul se deplasează şibutonul m este tras, sistemul electrical frânei de mână va încetiniautovehiculul, dar nu îl va opri.Imediat ce comutatorul de frână meste eliberat, frâna dinamică va fioprită.

Verificarea funcţionăriiAtunci când autovehiculul nu sedeplasează, frâna de mână electricăpoate fi acţionată automat. Acestlucru se realizează pentru verificareasistemului.

DefecţiuniModul de urgenţă al frânei de mânăelectrice este indicat printr-o lampăde control j şi printr-un cod numericsau un mesaj afişat în Centrul deinformaţi pentru şofer. Mesajeleautovehiculului 3 103.Aplicarea frânei electrice de mână:trageţi şi menţineţi butonul m maimult de 5 secunde. Dacă lampa decontrol m luminează, frâna electricăde mână este aplicată.

Page 156: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 155

Decuplarea frânei electrice de mână:împingeţi şi menţineţi comutatorul defrână m mai mult de 2 secunde. Dacălampa de control m se stinge, frânade parcare asistată electronic esteeliberată.Lampa de control m clipeşte:frâna demână electrică nu este completaplicată sau eliberată. Dacă clipeşteîncontinuu, decuplaţi frâna electricăde mână şi reîncercaţi să o cuplaţi.

Sistemul de asistenţă lafrânareDacă pedala de frână este apăsatărapid şi în forţă, se aplică automatforţa maximă de frânare (frânarea deurgenţă).Funcţionarea sistemului de asistenţăla frânare poate acţiona aparent ca unimpuls în pedala de frână şio rezistenţă mai puternică când seapasă pedala de frână.Exercitaţi o presiune constantăasupra pedalei de frână în intervalulpentru care doriţi amplificarea forţei

de frânare. Forţa maximă de frânareeste redusă automat la eliberareapedalei de frână.

Sistemul de asistenţă lapornirea în rampăSistemul ajută la prevenirea uneideplasări neintenţionate la pornireade pe loc din pantă.La eliberarea pedalei de frână dupăoprirea în rampă, frânele rămânactivate încă două secunde. Frânelese eliberează în mod automat imediatce autovehiculul este accelerat.Sistemul de asistenţă la pornirea înrampă nu este activ în timpul uneiopriri automate.

Sistemele de suport înconducereSistemul de control altracţiuniiSistemul de control al tracţiunii (TC)este parte a sistemului de controlelectronic al stabilităţii.Sistemul TC îmbunătăţeştestabilitatea autovehiculului când estenecesar, indiferent de tipul suprafeţeidrumului sau de aderenţaanvelopelor, prin prevenirea patinăriiroţilor de tracţiune.Imediat ce roţile de tracţiune încep săpatineze, puterea motorului esteredusă şi roata care patinează cel maimult este frânată individual. Acestlucru îmbunătăţeşte stabilitateaautovehiculului, în special pecarosabil umed şi alunecos.Sistemul TC devine operaţional deîndată ce lampa de control b sestinge.Când sistemul TC este activ, bclipeşte.

Page 157: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

156 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

9 Avertisment

Prezenţa acestui sistem desiguranţă nu trebuie să vă tentezesă adoptaţi o manieră riscantă deconducere.Adaptaţi viteza de deplasare lastarea carosabilului.

Lampa de control b 3 94.

Dezactivarea

Sistemul TC poate fi dezactivat dacăeste necesară patinarea roţilor detracţiune: apăsaţi scurt butonul b.

Lampa de control k se aprinde.Sistemul TC este reactivat printr-onouă apăsare a butonului b.Sistemul TC este de asemeneareactivat şi la următoarea cuplarea contactului.

Sistemul de controlelectronic al stabilităţiiProgramul electronic de stabilitate(ESC) îmbunătăţeşte stabilitatea lacondus atunci când este necesar,indiferent de tipul suprafeţei pe carese rulează şi de aderenţaanvelopelor. Acesta previne înacelaşi timp şi patinarea roţilormotrice.Imediat ce autovehiculul începe săderapeze (subvirare/ supravirare),puterea motorului este redusă şi roţilesunt frânate independent. Acest lucruîmbunătăţeşte stabilitateaautovehiculului, în special pecarosabil umed şi alunecos.ESC devine operaţional de îndată celampa de control b se stinge.

Când ESC este activ b licăreşte.

9 Avertisment

Prezenţa acestui sistem desiguranţă nu trebuie să vă tentezesă adoptaţi o manieră riscantă deconducere.Adaptaţi viteza de deplasare lastarea carosabilului.

Lampa de control b 3 94.

Dezactivarea

Page 158: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 157

Pentru conducerea de înaltăperformanţă, ESC se poatedezactiva: menţineţi butonul bapăsat timp de circa 7 secunde.Lampa de control n se aprinde.ESC se reactivează printr-o nouăapăsare a butonului b. Dacă sistemulTC a fost dezactivat anterior, atât TCcât şi ESC sunt reactivate.ESC se reactivează şi la următoareacuplare a contactului.

Sistemul interactiv deasistare a conduceriiConducere flexibilăFlex Ride sistemul de conducerepermite şoferului să aleagă din treimoduri de conducere:■ Modul SPORT:apăsaţi butonul

SPORT, ledul luminează.■ Modul TOUR:apăsaţi butonul

TOUR, ledul luminează.■ Modul NORMAL: niciunul dintre

butoanele SPORT sau TOUR nueste apăsat, niciun LED nu seaprinde.

Dezactivaţi modul SPORT şi modulTOUR apăsând încă o datăbutoanele corespunzătoare.În fiecare mod de conducereFlex Ride alcătuieşte următoarelesisteme electronice:■ Controlul permanent al

suspensiilor.■ Controlul pedalei de acceleraţie.■ Controlul direcţiei.■ Tracţiune integrală.■ Sistemul de control electronic al

stabilităţii (ESC).■ Sistemul de antiblocare a frânelor

(ABS) cu controlul frânării în curbe(CBC).

■ Transmisia automată.

Modul SportSetările sistemelor sunt adaptate laun stil de conducere mai sportiv:■ Amortizoarele reacţionează mai

rigid pentru a asigura un contactmai bun cu suprafaţa carosabilului.

■ Motorul reacţionează mai spontanla cursa pedalei de acceleraţie.

■ Suportul direcţie este redus.■ Cuplul motorului la tracţiunea

integrală este distribuit mai mult pepuntea spate.

Page 159: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

158 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

■ Punctele de schimbare a treptelortransmisiei automate acţioneazăîntârziat.

■ Cu modul SPORT activat,iluminarea instrumentelorprincipale se modifică din alb înroşu.

Modul CroazierăSetările sistemelor sunt adaptate laun stil de conducere comod:■ Amortizoarele reacţionează mai

moale.■ Pedala de acceleraţie reacţionează

la setările standard.■ Suportul direcţiei este în modul

standard.■ Cuplul motorului la tracţiunea

integrală este distribuit în principalpe puntea spate.

■ Punctele de schimbare a treptelortransmisiei automate acţionează înmodul confort.

■ Iluminatul instrumentelor principaleeste alb.

Modul normalToate setările sistemelor suntadaptate la valori standard.

Control mod conducereÎn cadrul fiecărui mod de conducere,Controlul Modului de Conducere(DMC) detectează şi analizeazăcontinuu caracteristicile efective deconducere, reacţiile şoferului şistarea dinamică activăa autovehiculului. Dacă este necesar,unitatea de comandă a DMC modificăautomat setările în cadrul modului deconducere selectat sau, larecunoaşterea unor variaţii mai mari,modul de conducere este modificatpe durata variaţiei.Dacă, de exemplu, modul NORMALeste activ, iar DMC detectează uncomportament de conducere sportiv,DMC modifică mai multe setări alemodului Normal în setări sportive.DMC se schimbă în modul SPORT încazul unui comportament deconducere foarte sportiv.Dacă, un alt exemplu, modul TOUReste activ, iar în timpul conducerii peun drum sinuos este necesară o frână

bruscă, DMC va detecta stareadinamică a autovehiculului şi vamodifica stările pentru suspensie lamodul SPORT pentru a creştestabilitatea autovehiculului.Când caracteristicile de conduceresau starea dinamică a autovehicululuirevin la starea iniţială, DMC vamodifica setările la modul preselectatde conducere.

Setări personalizate în modul SPORTŞoferul poate selecta funcţiilemodului SPORT dacă se apasăbutonul SPORT. Aceste setări pot fimodificate în meniul Settings(Setări) de pe Ecranul-Info.Personalizarea autovehiculului3 110.

Page 160: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 159

Sistemele de asistenţăpentru şofer

9 Avertisment

Sistemele de asistenţă pentruşofer sunt dezvoltate cu scopul dea ajuta şoferului şi nu de a înlocuiatenţia sa.Şoferul este singurul responsabilpentru condusul autovehiculului.Atunci când utilizaţi sistemele deasistenţă pentru şofer, luaţi înconsiderare condiţiile de trafic.

Controlul vitezei decroazierăSistemul de control al vitezei decroazieră poate memora şi menţineviteze cuprinse între aproximativ 30 şi200 km/h. Devierile de la vitezelememorate pot apărea în cazulconducerii în rampă sau în pantă.Ca măsură de siguranţă, sistemul decontrol al vitezei de croazieră poate fiactivat numai după o acţionare

prealabilă a pedalei de frână.Activarea vitezei întâi nu esteposibilă.

Nu utilizaţi sistemul de control alvitezei de croazieră atunci când nueste recomandabilă menţinerea uneiviteze constante de deplasare.La transmisia automată, acţionaţisistemul de control al vitezei decroazieră doar în modul automat.Lampa de control m 3 96.

ConectareaApăsaţi butonul m, lampa de controlm din blocul instrumentelor de bordse aprinde în culoarea albă.

ActivareaAcceleraţi la viteza dorită şi aduceţibutonul rotativ la SET/-: vitezacurentă este memorată şi menţinută.Lampa de control m se aprinde înculoarea verde. Pedala deacceleraţie poate fi eliberată.Viteza autovehiculului poate fi mărităprin apăsarea pedalei de acceleraţie.După eliberarea pedalei deacceleraţie, se va reveni la ultimaviteza memorată.Controlul vitezei de croazieră rămâneactivat în timpul schimbării treptelorde viteză.

Pentru a mări vitezaCu sistemul de control al vitezei decroazieră activ, menţineţi butonul dereglare la RES/+ sau rotiţi-l scurt laRES/+ în mod repetat:viteza creştecontinuu sau cu mici incremente.

Page 161: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

160 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sau acceleraţi până la viteza dorită şimemoraţi-o rotind butonul la SET/-.

Pentru a reduce vitezaCu sistemul de control al vitezei decroazieră activ, menţineţi butonul dereglare la SET/- sau rotiţi-l scurt laSET/- în mod repetat:viteza scadecontinuu sau cu mici incremente.

DezactivareaApăsaţi butonul y, lampa de controlm din blocul instrumentelor de bordse aprinde în culoarea albă. Sistemulde control al vitezei de croazieră estedezactivat. Ultima viteză utilizatăsetată se salvează în memorie pentrureluarea ulterioară a vitezei.Dezactivarea automată:■ viteza autovehiculului sub aprox.

30 km/h,■ viteza autovehiculului peste aprox.

200 km/h,■ pedala de frână este apăsată,■ pedala de ambreiaj este apăsată

pentru câteva secunde,■ maneta selectorului la N,

■ turaţia motorului este foartescăzută,

■ sistemul de control al tracţiunii saucontrolul electronic al stabilităţiiacţionează.

Revenire la viteza memoratăAduceţi comutatorul rotativ la RES/+când viteza depăşeşte 30 km/h. Va fiatinsă viteza memorată.

DeconectareaApăsaţi butonul m, lampa de controlm din blocul instrumentelor de bordse stinge. Viteza memorată esteştearsă.Apăsarea butonului L pentruactivarea limitatorului de viteză sauoprirea contactului dezactivează şicontrolul vitezei de croazieră şi ştergeviteza stocată.

Limitatorul de vitezăLimitatorul de viteză împiedicăautovehiculul să depăşească vitezamaximă presetată.

Viteza maximă poate fi setată lao viteză mai mare de 25 km/h.Şoferul poate accelera doar până laviteza presetată. Abaterile de laviteza presetată pot apărea lacoborârea pantelor.Limita de viteză presetată este afişatăpe linia superioară a Centrului deinformaţii pentru şofer atunci cândsistemul este activ.

Activarea

Apăsaţi butonul L. Dacă anterior aufost activate controlul vitezei decroazieră sau controlul adaptiv al

Page 162: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 161

vitezei de croazieră, acesta a fostdezactivat la activarea limitatorului deviteză, iar lampa de control m sestinge.

Setarea limitei de vitezăCu limitatorul de viteză activ, ţineţibutonul rotativ răsucit la RES/+ saurăsuciţi scurt la RES/+ în mod repetat,până când pe Centrul de informaţiipentru şofer se afişează vitezamaximă dorită.Ca o alternativă, acceleraţi la vitezadorită şi aduceţi scurt butonul rotativla SET/-, viteza curentă estememorată ca viteză maximă. Limitade viteză este afişată pe centrul deinformaţii pentru şofer.

Schimbarea limitei de vitezăCu limitatorul de viteză activ, răsuciţibutonul rotativ la RES/+ pentrua creşte sau SET/- pentru a descreşteviteza maximă dorită.

Depăşirea limitei de vitezăÎn cazul unei urgenţe, depăşireavitezei limită este posibilă prinapăsarea fermă a pedalei deacceleraţie dincolo de punctul derezistenţă.Viteza limitată va clipi pe Centrul deinformaţii pentru şofer şi în aceastăperioadă se aude un semnal sonor.

Eliberaţi pedala de acceleraţie şifuncţionarea limitatorului de viteză vafi reactivată când se atinge o vitezămai mică decât cea limită.

DezactivareaApăsaţi butonul y: limitatorul deviteză este dezactivat, iarautovehiculul poate fi condus fărălimită de viteză.Viteza limitată este memorată şi unmesaj corespunzător apare în Centrulde informaţii pentru şofer.

Pentru a reveni la viteza limităRăsuciţi butonul rotativ la RES/+. Vafi reluată limita de viteză memorată.

DeconectareaApăsaţi butonul L, indicaţia limitei deviteză de pe Centrul de informaţiipentru şofer se stinge. Vitezamemorată este ştearsă.Prin apăsarea butonului m pentruactivarea controlului vitezei decroazieră sau a controlului adaptiv alvitezei de croazieră sau prin oprirea

Page 163: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

162 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

contactului, limitatorul de viteză estede asemenea dezactivat, iar vitezamemorată este ştearsă.

Controlul adaptiv al vitezeide croazierăControlul adaptiv al vitezei decroazieră este o îmbunătăţirea controlului tradiţional al vitezei decroazieră cu caracteristicasuplimentară de a menţine o anumitădistanţă faţă de autovehiculul din faţă.Controlul adaptiv al vitezei decroazieră decelerează automat laapropierea de un autovehicul care sedeplasează mai încet. Acestaajustează viteza autovehicululuipentru deplasarea în urmaautovehiculului din faţă la distanţaselectată. Viteza autovehicululuicreşte sau scade pentru a urmaautovehiculul din faţă, dar nu vadepăşi viteza selectată. Poate aplicafrânarea limitată cu stopurile de frânăactivate.

Controlul adaptiv al vitezei decroazieră poate stoca şi menţineviteze mai mari de aprox. 25 km/h şifrânează automat în cazul unuiautovehicul din faţă care sedeplasează cu viteză mai mică, pânăla o viteză minimă de 15 km/h. Laautovehiculele cu transmisieautomată, sistemul frânează până laoprire.

Controlul adaptiv al vitezei decroazieră foloseşte un senzor radarpentru detectarea autovehiculeloraflate în faţă. Dacă pe banda dedeplasare nu se detectează niciunautovehicul, controlul adaptiv alvitezei de croazieră se va comportaca un control tradiţional al vitezei decroazieră.

Din motive de siguranţă, sistemul nupoate fi activat înainte de apăsareapedalei de frână după pornireacontactului. Activarea în viteza întâinu este posibilă.Folosirea controlului adaptiv al vitezeide croazieră se recomandă pedrumurile lungi şi drepte, cum ar fiautostrăzi sau drumuri de ţară cutrafic constant. Nu utilizaţi sistemulatunci când nu este recomandabilămenţinerea unei viteze constante dedeplasare.Lampa de control A 3 97, m 3 96.

9 Avertisment

Atenţia completă a şoferului estenecesară întotdeauna în timpulcondusului cu controlul adaptiv alvitezei de croazieră. Şoferulpăstrează în totalitate controlulautovehiculului deoarece pedalade frână, pedala de acceleraţie şicomutatorul de anulare auprioritate faţă de funcţionareacontrolului adaptiv al vitezei decroazieră.

Page 164: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 163

Conectarea

Apăsaţi butonul C pentru activareacontrolului adaptiv al vitezei decroazieră. Lampa de control m seaprinde în alb.

Activarea prin setarea vitezeiControlul adaptiv al vitezei decroazieră poate fi activat la vitezecuprinse între 25 km/h şi 180 km/h.Acceleraţi la viteza dorită şi aduceţibutonul rotativ la SET/-, vitezacurentă este memorată şi menţinută.Lampa de control m se aprinde înculoarea verde.

Simbolul control adaptiv al vitezei decroazieră, setarea distanţei din faţă şiviteza setată sunt indicate pe liniasuperioară a Centrului de informaţiipentru şofer.Pedala de acceleraţie poate fieliberată. Controlul adaptiv al vitezeide croazieră rămâne activat în timpulschimbării treptelor de viteză.

Pentru afişarea paginii controluluiadaptiv al vitezei de croazieră peCentrul de informaţii pentru şofer,apăsaţi butonul MENU de pe manetade semnalizarea direcţiei şi răsuciţirotiţa de reglare pentru a alegepagina controlului adaptiv al vitezeide croazieră.

Depăşirea vitezei setateEste posibil întotdeauna să vădeplasaţi mai rapid decât vitezasetată selectată, prin apăsareapedalei de acceleraţie. La eliberareapedalei de acceleraţie, autovehicululrevine la distanţa dorită dacă în faţă

Page 165: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

164 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

există un autovehicul care sedeplasează cu viteză mai mică. În cazcontrar, revine la viteza stocată.După activarea sistemului, controluladaptiv al vitezei de croazierădecelerează sau frânează dacădetectează în faţă un autovehiculcare se deplasează cu viteză maimică sau care se află mai aproapedecât distanţa din faţă dorită.

9 Avertisment

Accelerarea de către şoferdezactivează frânarea de cătresistem. Acest lucru este indicatprintr-un mesaj pop-up deavertizare în Centrul de informaţiipentru şofer.

Pentru a mări vitezaCu controlul adaptiv al vitezei decroazieră activ, ţineţi butonul rotativrăsucit la RES/+: viteza creştecontinuu în trepte mari, sau activaţirepetat RES/+: viteza creşte în treptemici.

Dacă autovehiculul se deplasează cucontrolul adaptiv al vitezei decroazieră activ la viteze mult mai maridecât viteza dorită, de exemplu dupăapăsarea pedalei de acceleraţie,viteza curentă poate fi memorată şimenţinută prin răsucirea butonuluirotativ la SET/-.

Pentru a reduce vitezaCu controlul adaptiv al vitezei decroazieră activ, ţineţi butonul rotativrăsucit la SET/-: viteza scadecontinuu în trepte mari, sau activaţirepetat SET/-: viteza scade în treptemici.Dacă autovehiculul se deplasează cucontrolul adaptiv al vitezei decroazieră activ la viteze mult mai micidecât viteza dorită, de exempludatorită unui autovehicul din faţă carese deplasează mai lent, vitezacurentă poate fi memorată şimenţinută prin răsucirea butonuluirotativ la SET/-.

Revenire la viteza memoratăDacă sistemul este activat, dar esteinactiv, atunci răsuciţi butonul rotativla RES/+ la o viteză mai mare de25 km/h pentru a obţine vitezastocată.

Controlul adaptiv al vitezei decroazieră la viteză maximă laautovehicule cu transmisieautomatăControlul adaptiv al vitezei decroazieră la viteză maximă vamenţine un spaţiu în spateleautovehiculului detectat şi va încetiniautovehiculul dumneavoastră pentrua se opri în spatele aceluiautovehicul.Când autovehiculul din faţă sedeplasează în interval de douăminute, răsuciţi rotiţa la RES/+ sauacţionaţi pedala de acceleraţie pentrua relua controlul adaptiv al vitezei decroazieră la viteză maximă.Dacă autovehiculul din faţă, carea fost oprit, începe să se deplaseze,iar controlul adaptiv al vitezei de

Page 166: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 165

croazieră nu a fost reluat, indicatorulde control pentru autovehiculul dinfaţă, luminat în verde, A va clipi şi seva auzi un semnal sonor pentru a văreaminti că autovehiculul din faţă seîndepărtează.Când autovehiculul din faţă seopreşte mai mult de două minute,frâna de mână electrică se va aplicaautomat, iar controlul adaptiv alvitezei de croazieră la viteză maximăeste dezactivat. În acest caz,conduceţi în mod normalautovehiculul, prin acţionarea pedaleide acceleraţie. Răsuciţi rotiţa laRES/+ la o viteză mai mare de 25 km/h pentru a relua controlul adaptiv alvitezei de croazieră la viteză maximă.

9 Avertisment

La dezactivarea sau anulareacontrolului adaptiv al vitezei decroazieră pe întreg domeniul,autovehiculul nu va mai putea fimenţinut oprit şi poate începe săse deplaseze. Fiţi întotdeaunapregătit(ă) să aplicaţi manualfrâna pentru a menţine staţionarautovehiculul.Nu părăsiţi autovehiculul în timpce acesta este menţinut oprit cuajutorul controlului adaptiv alvitezei de croazieră pe întregdomeniul. Deplasaţi întotdeaunamaneta selectorului de viteze înpoziţia de parcare P şi opriţicontactul înainte de a ieşi dinautovehicul.

Setarea distanţei din faţăCând controlul adaptiv al vitezei decroazieră detectează un autovehiculcare se deplasează cu viteză maimică pe banda de deplasare, acesta

va regla viteza autovehiculului pentrua menţine distanţa din faţă selectatăde către şofer.Distanţa în faţă poate fi setată laapropiat, mediu sau depărtat.

Apăsaţi butonul E, setarea actualăva fi afişată în Centrul de informaţiipentru şofer. Apăsaţi butonul E dinnou pentru a schimba distanţa în faţă.Setarea este afişată şi pe rândulsuperior al Centrului de informaţiipentru şofer.

Page 167: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

166 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Distanţa în faţă selectată esteindicată prin barele de distanţă plinedin pagina controlul adaptiv al vitezeide croazieră.Observaţi că setarea distanţei în faţăeste partajată cu setarea sensibilităţiiavertizării privind coliziunea frontală.Exemplu: Dacă este selectatăsetarea 3 (depărtat), atunci şoferuleste avertizat mai devreme asupraunei posibile coliziuni, de asemeneadacă este inactiv sau dezactivatcontrolul adaptiv al vitezei decroazieră.

9 Avertisment

Şoferul acceptă completresponsabilitatea pentru distanţaîn faţă valabilă pe baza condiţiilorde trafic, meteo şi de vizibilitate.

Detectarea autovehiculului dinfaţă

Indicatorul de control pentrudetectarea autovehiculului din faţă,luminat în verde A se afişează învitezometru când sistemuldetectează un autovehicul pe bandade rulare.

Dacă acest simbol nu se afişează sause afişează scurt, controlul adaptiv alvitezei de croazieră nu va răspunde laautovehiculele din faţă.

DezactivareaControlul adaptiv al vitezei decroazieră este dezactivat de cătreşofer atunci când:■ este apăsat butonul y,■ este aplicată pedala de frână,■ pedala de ambreiaj este apăsată

pentru mai mult de patru secunde,■ maneta selectorului de viteze

a transmisiei automate estedeplasată la N.

Sistemul este de asemeneadezactivat când:■ autovehiculul accelerează la viteze

mai mari de 190 km/h sauîncetineşte la viteze mai mici de15 km/h (la autovehicule cutransmisie automată, încetineştepână la oprire fără dezactivare îninterval de două minute),

Page 168: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 167

■ sistemul de control al tracţiuniifuncţionează mai mult de20 de secunde,

■ sistemul de control electronic alstabilităţii este activ,

■ nu există trafic şi nu se detecteazăniciun obiect pe marginea drumuluitimp de câteva minute. În acest caz,nu există ecouri radar, iar senzorulpoate raporta că este blocat,

■ frânarea pentru coliziune iminentăaplică frânele,

■ senzorul radar este blocat deo peliculă de gheaţă sau apă,

■ se detectează o defecţiunea radarului, motorului sau a frânei.

În plus, sistemul este dezactivatautomat la autovehicule cu transmisieautomată (control adaptiv al vitezeide croazieră la viteza maximă):■ S-a aplicat frâna de mână electrică,■ autovehiculul este menţinut oprit de

sistem timp de mai mult de douăminute,

■ autovehiculul se opreşte şi estedeschisă o portieră.

Când controlul adaptiv al vitezei decroazieră este dezactivat automat,lampa de control m se aprinde în albşi se afişează un simbol de avertizarede tip pop-up pe Centrul de informaţiipentru şofer.

Este menţinută viteza memorată.

9 Avertisment

La dezactivarea controluluiadaptiv al vitezei de croazieră,şoferul trebuie să preia controlulasupra frânei şi a motorului.

DeconectareaApăsaţi butonul C pentrudezactivarea controlului adaptiv alvitezei de croazieră. Lampa decontrol m se stinge. Viteza memoratăeste ştearsă.Oprirea contactului dezactivează şicontrolul adaptiv al vitezei decroazieră şi şterge viteza stocată.

Atenţia şoferului■ Folosiţi cu atenţie controlul adaptiv

al vitezei de croazieră pe drumurişerpuite sau de munte, deoarecesistemul poate pierde detectareaautovehiculului din faţă şi estenevoie de timp pentru a îl detectadin nou.

■ Nu folosiţi sistemul pe drumurialunecoase, deoarece poate creamodificări rapide ale tracţiuniianvelopelor (răsucirea roţilor),astfel încât veţi putea pierdecontrolul.

■ Nu folosiţi controlul adaptiv alvitezei de croazieră pe ploaie,zăpadă sau pe drumuri foartemurdare, deoarece senzorul radar

Page 169: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

168 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

poate fi acoperit de o peliculă deapă, praf, gheaţă sau zăpadă.Aceasta reduce sau suprimăcomplet vizibilitatea. În cazulblocării senzorului, curăţaţi capaculsenzorului.

Limitele sistemului■ Forţa de frânare automată

a sistemului nu permite frânarea cuputere, iar nivelul frânării ar putea fiinsuficient pentru a evita coliziunea.

■ După o schimbare bruscă a benzii,sistemul are nevoie de un anumittimp pentru a detecta următorulautovehicul din faţă, aflat înaceeaşi direcţie de deplasare.Aşadar, în cazul detectării unui nouautovehicul, sistemul ar puteaaccelera în loc de a frâna.

■ Controlul adaptiv al vitezei decroazieră ignoră autovehiculeleaflate în trafic, care vin din faţă.

■ Controlul adaptiv al vitezei decroazieră nu frânează pentrupietoni, animale sau alte obiecte.

Curbe

Controlul adaptiv al vitezei decroazieră calculează un traseuprevizionat pe baza forţei centrifuge.Acest traseu previzionat ţine cont decaracteristica curbei curente, dar nupoate ţine cont de o viitoareschimbare a curbei. Sistemul poatepierde contactul cu autovehiculul carese află în faţă în prezent şi care nu seaflă pe banda respectivă. Acest lucruse poate întâmpla la intrarea sauieşirea dintr-o curbă sau în cazul încare curba este mai strânsă sau mailargă. Dacă nu mai detectează niciunautovehicul în faţă, atunci lampa decontrol A se va stinge.Dacă forţa centrifugă este pre mareîntr-o curbă, sistemul reduce uşorviteza autovehiculului. Acest nivel defrânare nu este proiectat pentruevitarea ieşirii de pe carosabil.

Şoferul răspunde de reducereavitezei selectate înainte de a intra într-o curbă şi, în general, de adaptareavitezei la tipul şoselei şi la limitele deviteză existente.

AutostrăziPe autostradă, adaptaţi viteza setatăla situaţie şi la vreme. Ţineţiîntotdeauna cont: controlul adaptiv alvitezei de croazieră are un domeniude vizibilitate limitat, un nivel defrânare limitat şi un anumit timp dereacţie pentru a verifica dacă unautovehicul se află pe banda derulare sau nu. Controlul adaptiv alvitezei de croazieră ar putea fiincapabil să frâneze autovehiculul latimp pentru a evita o coliziune cu unautovehicul care se deplasează multmai lent sau după schimbarea benzii.Acest lucru este în mare măsură

Page 170: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 169

posibil la deplasarea cu viteză maresau dacă vizibilitatea este redusădatorită condiţiilor meteo.La intrarea sau ieşirea de peautostradă, controlul adaptiv al vitezeide croazieră poate pierde contactulcu autovehiculul din faţă şi poateaccelera până la viteza setată. Dinacest motiv, reduceţi viteza setatăînainte de ieşire sau de intrare.

Schimbarea benzii

Dacă un alt autovehicul pătrunde pebanda pe care vă deplasaţi, controluladaptiv al vitezei de croazieră va ţinecont pentru prima dată de autovehiculatunci când acesta este complet pebanda pe care vă deplasaţi. Fiţipregătit(ă) să interveniţi şi apăsaţi pepedala de frână dacă aveţi nevoie deo frânare mai rapidă.

Consideraţii referitoare la deplasareape dealuri şi cu remorci

Performanţa sistemului pe dealuri şila tractarea unei remorci depinde deviteza autovehiculului, sarcinaautovehiculului, condiţiile de trafic şipanta şoselei. Acesta poate să nudetecteze un autovehicul aflat pebanda pe care vă deplasaţi în timpuldeplasării pe dealuri. Pe dealuriabrupte, poate fi nevoie să folosiţipedala de acceleraţie pentrua menţine viteza autovehiculului. Lacoborârea pantelor, în special latractarea unei remorci, poate finecesar să frânaţi pentru a menţinesau reduce viteza.Observaţi că aplicarea frâneidezactivează sistemul. Nu serecomandă folosirea controlului

adaptiv al vitezei de croazieră pepante abrupte, în special când tractaţio remorcă.

Unitate radar

Unitatea radar este montată înspatele grilei radiatorului, subemblema mărcii.

Page 171: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

170 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

9 Avertisment

Unitatea radarului a fost aliniată cugrijă în fabrica producătorului. Prinurmare, după un accident frontal,nu folosiţi sistemul. Bara deprotecţie faţă pare a fi intactă, cutoate acestea, senzorul din spatepoate fi deplasat de pe poziţie şipoate reacţiona incorect. După unaccident, apelaţi întotdeauna la unatelier pentru a verifica şi corectapoziţia senzorului controluluiadaptiv al vitezei de croazieră.

SetăriSetările pot fi modificate în meniulAuto collision preparation (Pregătireautomată la coliziune) dinpersonalizarea autovehiculului3 110.

DefecţiuniÎn cazul în care controlul adaptiv alvitezei de croazieră nu funcţioneazădatorită condiţiilor temporare (de ex.blocare datorită gheţei) sau dacă

există o eroare permanentăa sistemului, pe Centrul de informaţiipentru şofer se afişează un mesaj.

Mesajele autovehiculului 3 103.

Avertizarea privindcoliziunea frontalăAvertizarea privind coliziunea frontalăpoate ajuta la evitarea sau reducereadaunelor provocate de coliziunilefrontale. Dacă autovehiculul seapropie prea rapid de un autovehiculaflat chiar în faţă, se va auzi unsemnal sonor şi o avertizare înCentrul de informaţii pentru şofer.

Simbolul pentru detectareaautovehiculului din faţă, luminată înverde A apare în vitezometru cândsistemul a detectat un autovehicul pebanda de rulare. Precondiţia este caavertizarea privind coliziunea frontalăsă fie activată în meniul pentrupersonalizarea autovehiculului3 110 sau să nu fie dezactivată cuajutorul butonului V (în funcţie desistem, vezi în continuare).În funcţie de echipareaautovehiculului, acestea sunt celedouă variante de avertizare privindcoliziunea frontală disponibile:

Page 172: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 171

■ Avertizarea privind coliziuneafrontală pe baza unui sistem radarpentru autovehiculele echipate cucontrolul adaptiv al vitezei decroazieră 3 162.

■ Avertizarea privind coliziuneafrontală pe sistemului cu camerăvideo faţăpentru autovehiculele fără controlulvitezei de croazieră sau cu controltradiţional al vitezei de croazieră3 159.

Avertizarea privind coliziuneafrontală pe baza unui sistemradarSistemul foloseşte senzorul radar dinspatele grilei radiatorului pentrua detecta un autovehicul aflat chiar înfaţă, în calea dumneavoastră, lao distanţă de max. 150 m.

ActivareaAvertizarea privind coliziunea frontalăacţionează automat la viteze mai maridecât mersul pe jos cu condiţia casetarea Auto collision preparation(Pregătire automată la coliziune) să

nu fie dezactivată în meniul depersonalizare a autovehiculului3 110.

Selectarea sensibilităţii avertizăriiSensibilitatea de alertare poate fisetată la aproape, medie sau ladistanţă.

Apăsaţi butonul E, setarea actualăva fi afişată în Centrul de informaţiipentru şofer. Apăsaţi butonul E dinnou pentru a schimba sensibilitateaavertizării. Setarea este afişată şi perândul superior al Centrului deinformaţii pentru şofer.

Observaţi că setarea sensibilităţiitemporizării avertizării este partajatăcu setarea distanţei din faţăa controlului adaptiv al vitezei decroazieră. Aşadar modificareasensibilităţii temporizării avertizăriimodifică setarea distanţei din faţăa controlului adaptiv al vitezei decroazieră.

Page 173: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

172 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Alertarea şoferului

La apropierea prea rapidă de un altautovehicul, pagina de avertizarea avertizării la coliziune va fi indicatăpe Centrul de informaţii pentru şofer.În acelaşi timp, se va auzi un semnalsonor de avertizare. Apăsaţi pedalade frână dacă situaţia impune acestlucru.

SetăriSetările pot fi modificate în meniulAuto collision preparation (Pregătireautomată la coliziune) dinpersonalizarea autovehiculului,3 110.

Avertizarea privind coliziuneafrontală pe sistemului cucameră video faţăAvertizarea privind coliziunea frontalăfoloseşte sistemul camerei video faţădin parbriz pentru a detecta unautovehicul aflat chiar în faţă, în caleadumneavoastră, la o distanţă deaproximativ 60 m.

ActivareaAvertizarea privind coliziunea frontalăacţionează automat la viteze mai maridecât 40 km/h dacă nu estedezactivată cu ajutorul butonului V,vezi mai jos.

Selectarea sensibilităţii avertizăriiSensibilitatea de alertare poate fisetată la aproape, medie sau ladistanţă.

Apăsaţi butonul V, setarea actualăva fi afişată în Centrul de informaţiipentru şofer. Apăsaţi butonul V dinnou pentru a schimba sensibilitateaavertizării.

Page 174: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 173

Alertarea şoferului

La apropierea prea rapidă de un altautovehicul, pagina de avertizarea avertizării la coliziune va fi indicatăpe Centrul de informaţii pentru şofer.În acelaşi timp, se va auzi un semnalsonor de avertizare. Apăsaţi pedalade frână dacă situaţia impune acestlucru.

DezactivareaSistemul poate fi dezactivat. Apăsaţibutonul V imediat ce următorulmesaj apare în Centrul de informaţiipentru şofer.

Informaţii generale pentruambele variante de avertizareprivind coliziunea frontală

9 Avertisment

Avertizarea privind coliziuneafrontală este doar un sistem deavertizare şi nu aplică frânele. Laapropierea cu viteză prea mare deun autovehicul aflat în faţă, esteposibil să nu aveţi suficient timppentru evitarea unei coliziuni.Şoferul acceptă completresponsabilitatea pentru distanţaîn faţă valabilă pe baza condiţiilorde trafic, meteo şi de vizibilitate.În timpul condusului esteîntotdeauna necesară atenţiacompletă a şoferului. Şoferul va fiîntotdeauna pregătit pentruacţiune şi pentru aplicareafrânelor.

Page 175: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

174 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Limitările sistemuluiSistemul este proiectat să avertizezedoar pentru autovehicule, dar multereacţionează şi la alte obiectemetalice.În următoarele cazuri, avertizareaprivind coliziunea frontală ar putea sănu detecteze un vehicul aflat în faţăsau performanţa senzorului estelimitată:■ pe drumuri şerpuite,■ când vremea limitează vizibilitatea,

cum ar fi ceaţa, ploaia sau zăpada,■ când senzorul este blocat de

zăpadă, gheaţă, lapoviţă, nămol,murdărie sau deteriorareaparbrizului.

Indicarea distanţei din faţăIndicarea distanţei din faţă afişeazădistanţa faţă de un autovehicul dinfaţă aflat în mişcare. Sistemulfoloseşte, în funcţie de echipareaautovehiculului, fie radarul din spatelegrilei radiatorului, fie camera faţă dinparbriz pentru a detecta distanţapână la un autovehicul aflat chiar în

faţă, pe banda pe care vă aflaţi.Camera este activă la viteze mai maride 40 km/h.Atunci când este detectat unautovehicul aflat în faţă, distanţa esteindicată în secunde şi este afişată peo pagină din Centrul de informaţiipentru şofer 3 97. Apăsaţi butonulMENU de pe maneta de semnalizarepentru a selecta Vehicle InformationMenu (Meniu informaţii autovehicul)X şi rotiţi butonul rotativ pentrua alege pagina pentru indicareadistanţei de urmat din faţă.

Distanţa minimă indicată este 0,5 s.

Dacă nu există niciun autovehicul înfaţă sau dacă autovehiculul din faţăeste în afara razei de acţiune, se vorafişa două liniuţe: -.- s.

Frânarea pentru coliziuneiminentăFrânarea pentru coliziune iminentăpoate ajuta la reducerea avariilordatorită accidentelor cu autovehiculeşi obstacole chiar în faţă, cândo coliziune nu mai poate fi evitată, fieprin frânare manuală, fie prin direcţie.Înainte de aplicarea frânării pentrucoliziune iminentă, şoferul esteavertizat de avertizarea privindcoliziunea frontală 3 170.Caracterstica foloseşte diverse datede intrare (de ex. senzor radar,presiune frână, viteză autovehicul)pentru a calcula probabilitatea uneicoliziuni frontale.Frânarea pentru coliziune iminentăacţionează automat la viteze mai maridecât mersul pe jos cu condiţia casetarea Auto collision preparation(Pregătire automată la coliziune) să

Page 176: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 175

nu fie dezactivată în meniul depersonalizare a autovehiculului3 110.Sistemul include:■ Sistemul de pregătire a frânei■ Frânarea automată în situaţii de

urgenţă■ Sistemul de asistenţă la frânare cu

previzionare

9 Avertisment

Acest sistem nu are rolul dea înlocui responsabilitateaşoferului pentru condusulautovehiculului şi privitul înainte.Funcţia sa este limitată doar lautilizarea suplimentară. Şoferul vacontinua să aplice pedala de frânădupă cum dictează situaţia dintrafic.

Sistemul de pregătire a frâneiLa apropierea de un autovehicul aflatîn faţă cu o viteză atât de mare încâteste posibilă coliziunea, sistemul depregătire a frânei presurizează uşor

frânele. Aceasta reduce timpul derăspuns când este necesarăo frânare manuală sau automată.Sistemul de frânare este pregătit, aşaîncât frânarea poate avea loc multmai rapid.

Frânarea automată în situaţii deurgenţăDupă pregătirea frânei şi chiar înaintede coliziunea iminentă, aceastăfuncţie aplică automat o frânarelimitată pentru a reduce viteza deimpact a coliziunii.

Sistemul de asistenţă la frânarecu previzionareÎn plus faţă de sistemul de pregătirea frânei şi frânarea automată însituaţii de urgenţă, sistemul deasistenţă la frânare cu previzionareface ca sistemul de asistenţă lafrânare să fie mai sensibil. Astfel,apăsarea uşoară a pedalei de frânăare ca rezultat imediat o frânareputernică. Această funcţie ajutăşoferul să frâneze mai rapid şi cuputere mai mare înainte de coliziuneaiminentă.

9 Avertisment

Frânarea la coliziune iminentă nueste proiectată să aplice frânaautonomă cu putere sau să eviteautomat o coliziune. Esteproiectată pentru a reduce vitezaautovehiculului înainte decoliziune. Este posibil ca aceastasă nu reacţioneze la autovehiculeoprire, pietoni sau animale. Dupăo schimbare bruscă a benzii,sistemul are nevoie de un anumittimp pentru a detecta următorulautovehicul aflat în faţă, care sedeplasează în aceeaşi direcţie.În timpul condusului esteîntotdeauna necesară atenţiacompletă a şoferului. Şoferul va fiîntotdeauna pregătit pentruacţiune şi pentru aplicarea frânelorşi acţionarea direcţiei pentruevitarea coliziunii. Sistemul esteproiectat pentru a funcţiona încondiţiile în care toţi ocupanţipoartă centurile de siguranţă.

Page 177: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

176 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Limitările sistemuluiFrânarea pentru coliziune iminentăare funcţionare limitată sau nu arefuncţionare pe ploaie, zăpadă sau pedrumuri foarte murdare, deoarecesenzorul radar poate fi acoperit deo peliculă de apă, praf, gheaţă sauzăpadă. În cazul blocării senzorului,curăţaţi capacul senzorului.În câteva situaţii izolate, sistemul defrânare privind coliziunea iminentăpoate furniza o scurtă frânareautomată în situaţii în care aceastapoate părea inutilă, de exempludatorită semnelor de circulaţie dintr-ocurbă sau datorită autovehiculelor depe o altă bandă. Aceasta esteo funcţionare acceptabilă,autovehiculul nu are nevoie deservice. Aplicaţi ferm pedala deacceleraţie pentru a anula frânareaautomată.

SetăriSetările pot fi modificate în meniulAuto collision preparation (Pregătireautomată la coliziune) dinpersonalizarea autovehiculului3 110.

DefecţiuniÎn cazul unei solicitări de servicea sistemului, este afişat un mesaj înCentrul de informaţii pentru şofer.

Dacă sistemul nu funcţioneazăcorect, mesajele autovehiculului suntafişate pe Centrul de informaţii pentruşofer.Mesajele autovehiculului 3 103.

Sistemul de asistenţă laparcare

Asistenţa la parcare face parcareamai uşoară prin măsurarea distanţeidintre autovehicul şi obstacole şi prinemiterea de semnale sonore.Responsabilitatea pentru parcarerămâne însă în întregime a şoferului.Sistemul constă din patru senzori deparcare ultrasonici în fiecare dinamortizoarele din faţă şi spate.

Page 178: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 177

Sistemul utilizează două frecvenţediferite pentru senzorii din faţă şi, ceidin spate, fiecare având un sunetdistinct.Lampa de control r 3 93.

Activarea

Dacă s-a selectat treapta demarşarier, sistemul este activatautomat.Asistenţa frontală la parcare poate fiactivată la viteză mică prin apăsareabutonului r.

Un led aprins în butonul pentruasistenţa la parcare indică faptul căsistemul este gata de operare.În funcţie de senzorul care este maiaproape de un obstacol, se va auzi unsunet de avertizare provenind de lasenzorii faţă sau spate. Intervalul detimp dintre semnale va scădea odatăcu reducerea distanţei faţă deobstacol. Când distanţa scade sub30 cm, semnalul acustic va ficontinuu.

În funcţie de versiune, distanţa pânăla un obstacol din faţă este indicată laCentrul de informaţii pentru şofer prinschimbarea segmentelor.

Dacă butonul r este apăsat o datăîntr-un ciclu de aprindere, sistemul deasistenţă la parcare din faţă sereactivează automat atunci cândviteza autovehiculului scade subo anumită valoare.

DezactivareaDezactivaţi sistemul apăsând butonulr.Ledul din buton se stinge şi Centrul deinformaţii pentru şofer va afişa ParkAssist Off (Asistenţă la parcaredezactivată).Peste o anumită viteză, sistemul esteactivat în mod automat.

DefecţiuniÎn cazul unei defecţiuni în sistem,r se aprinde sau este afişat unmesaj în Centrul de informaţii pentruşofer.Dacă sistemul nu funcţionează dincauza unor situaţii temporare cum arfi senzori acoperiţi de zăpadă, r seaprinde sau un mesaj este afişat înCentrul de informaţii pentru şofer.Mesajele autovehiculului 3 103.

Page 179: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

178 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Sistemul avansat de asistenţă laparcare

Sistemul avansat de asistenţă laparcare dirijează şoferul în parcareprin instrucţiuni afişate în Centrul deinformaţii pentru şofer şi prin semnaleacustice. Totuşi, esteresponsabilitatea şoferului săaccepte sugestiile şi manevrele deparcare ale sistemului.Sistemul utilizează senzorii deparcare ai sistemului de asistenţa laparcare în combinaţie cu doi senzorisuplimentari de pe bara de protecţiefrontală.

Activarea

Când căutaţi un loc de parcare,sistemul trebuie să fie activat prinapăsarea butonului (.Sistemul funcţionează doar la vitezemai mici de 30 km/h.Distanţa paralelă maximă admisăîntre autovehicul şi un rând de maşiniparcate este 1,8 m.

Funcţionare

Când autovehiculul trece pe lângă unrând de maşini parcate şi sistemuleste activat, sistemul avansat deasistenţă la parcare va începe săcaute un loc potrivit. Când estedetectat locul potrivit, apare unrăspuns vizual în Centrul de informaţiipentru şofer, însoţit de semnaleacustice.

Page 180: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 179

Sugestia sistemului este acceptatăcând autovehiculul este oprit de şoferdupă maximum 10 metri de la apariţiamesajului. Sistemul calculeazătraseul optim în locul de parcare. Apoidirijează şoferul la intrarea în locul deparcare prin instrucţiuni detaliate.

Instrucţiunile cuprind:■ o indicaţie când viteza este mai

mare de 30 km/h,■ solicitarea de a opri autovehiculul

când este detectat un loc deparcare,

■ direcţia de conducere în timpulmanevrelor de parcare,

■ poziţia volanului în timpul parcării,■ pentru unele instrucţiuni, este

afişată o bară de progres.O manevră de parcare reuşită esteindicată printr-un simbol ţintă.

Dacă şoferul nu opreşte autovehicululdupă maximum 10 metri de lasugerarea unui loc de parcare,sistemul începe căutarea unui alt locadecvat de parcare.

Schimbarea părţii de parcareSistemul este configurat să detectezelocuri de parcare pe parteapasagerului. Pentru detectarealocurilor de parcare pe parteaşoferului, apăsaţi butonul ( pentruaproximativ 2 secunde.

Page 181: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

180 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Priorităţi de afişareDupă activarea sistemului avansat deasistenţă la parcare, pe Centrul deinformaţii pentru şofer va apărea unmesaj. Vor fi afişate indicaţii demesaje cu prioritate cum ar fi Mesajeautovehicul 3 103. După aprobareamesajului prin apăsarea butonuluiSET/CLR, mesajele sistemului deasistenţă la parcare apar din nou şiparcarea poate fi continuată.

DezactivareaSistemul este dezactivat prin:■ apăsarea butonului (■ manevre de parcare reuşite■ rularea cu viteză mai mare de

30 km/h■ decuplarea contactuluiDezactivarea de către şofer sau decătre sistem în timpul manevrelor vafi indicată de Parking Deactivated(Asistenţă la parcare dezactivată) înCentrul de informaţii pentru şofer.

DefecţiuniPe afişajul Centrului de informaţiipentru şofer apare un mesaj când:■ există o defecţiune în sistem■ şoferul nu a finalizat cu succes

parcarea■ sistemul nu este funcţional

Dacă în timpul instrucţiunilor deparcare este detectat un obiect, peCentrul de informaţii pentru şoferapare STOP. Îndepărtarea obiectuluiva reînnoi manevra de parcare. Dacăobiectul nu este înlăturat, sistemul va

fi dezactivat. Apăsaţi butonul( pentru a activa sistemul pentrucăutarea unui nou loc de parcare.

Indicaţii importante pentruutilizarea sistemului deasistenţă la parcare

9 Avertisment

În unele situaţii, diferitelesuprafeţe reflectante ale unorobiecte, precum şi surse dezgomot exterioare, pot cauzanedetectarea obstacolelor decătre sistem.Se va acorda o atenţie specialăobstacolelor ce pot avaria parteainferioară a barei de protecţie.

Page 182: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 181

Atenţie

Performanţele senzorilor pot fireduse ca urmare a acopeririiacestora, de exemplu, cu gheaţăsau zăpadă.Performanţa sistemului deasistenţă la parcare poate firedusă datorită supraîncărcării.În cazul implicării unorautovehicule mai înalte (deexemplu, autovehicule de teren,mini-furgonete, furgonete), seaplică anumite condiţii speciale.Identificarea obiectelor din parteasuperioară a autovehiculului nupoate fi garantată.Obiectele cu secţiunetransversală de reflexie foartemică, cum ar fi materialele subţirisau moi, s-ar putea să nu fiedetectate de sistem.Sistemul de asistenţă la parcarenu detectează obiectele care nuse află în raza sa de detecţie.

NotăSistemul de asistenţă la parcaredetectează automat echipamentulde tractare montat din fabricaţie.Acesta este dezactivat atunci cândeste cuplat conectorul.Este posibil ca senzorii să detectezeun obiect inexistent (perturbaţiiecou) datorită unor perturbaţiiacustice sau mecanice externe.Sistemul avansat de asistenţă laparcare s-ar putea să nureacţioneze la modificările de spaţiuîn cursul manevrelor de parcarelaterală.

Sistemul de detectarea semnelor de circulaţieFuncţionareSistemul de detectare a semnelor decirculaţie descoperă cu o camerăfrontală semnele de circulaţiespecificate şi le afişează pe Centrulde informaţii pentru şofer.

Semnele de circulaţie care pot fidetectate sunt:Semnele de limitare şi de interzicerea depăşirii■ limită de viteză■ depăşire interzisă■ sfârşit de limită de viteză■ sfârşit de interzicere depăşireIndicatoarele rutiere■ început de autostradă■ sfârşit de autostradă■ drumuri de clasa A ■ străzi de joacă

Page 183: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

182 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Semnele cu informaţii suplimentare■ sfaturi suplimentare privind

indicatoarele rutiere■ avertizare de carosabil umed■ avertizare de polei■ săgeţi direcţionaleSemnele de limită de viteză suntafişate în Centrul de informaţii pentruşofer până la detectarea următoruluisemn de limită de viteză sau de sfârşitde limită de viteză sau după expirareasemnului sau după un interval de timpdefinit.

Este posibil ca pe afişaj să aparăcombinaţii de mai multe semne.

Un semn de exclamaţie de pe uncadru indică faptul că există un semncu informaţii suplimentare detectatcare nu poate fi recunoscut de sistem.Sistemul este activ până la o viteză de200 km/h, în funcţie de condiţiile deiluminat. Noaptea, sistemulfuncţionează doar la viteze mai micide 160 km/h.Imediat ce viteza coboară sub55 km/h, afişajul se va reseta şiconţinutul paginii cu semnele decirculaţie va fi şters. Se va afişaurmătorul semn de limită de vitezărecunoscut.

Mesajele de pe afişaj

Semnele de circulaţie sunt prezentatela pagina Detectarea semnelor decirculaţie în Centrul de informaţiipentru şofer, selectat cu rotiţaselectoare de pe maneta desemnalizare 3 97.Dacă din meniul Centrului deinformaţii pentru şofer a fost selectatăo altă funcţie şi pagina Detectareasemnelor de circulaţie este aleasă dinnou, va fi afişat ultimul semn decirculaţie recunoscut.

Page 184: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 183

Dacă sistemul este dezactivatautomat, conţinutul paginii cu semnede circulaţie este şters; starea esteindicată de simbolul:

Conţinutul paginii cu semne decirculaţie poate fi şters de asemeneaşi în timpul deplasării prin menţinereaapăsată a butonului SET/CLR de pemaneta de semnalizare.

Funcţia pop-upLimitele de viteză şi semnele dedepăşire interzisă sunt afişate camesaje pop-up la Centrul deinformaţii pentru şofer.

Funcţia pop-up poate fi dezactivatăde la pagina semnelor rutiere prinapăsarea butonului SET/CLR de pemaneta de semnalizare.

Page 185: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

184 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

După afişarea paginii de setări,selectaţi Off (Deconectat) pentrua dezactiva funcţia pop-up. Reactivaţiprin selectarea On (Activat). Lacuplarea contactului, funcţia pop-upeste dezactivată.Indicaţia pop-up este afişată timp deaproximativ 8 secunde în Centrul deinformaţii pentru şofer.

DefecţiuniSistemul de detecţie a semnelor decirculaţie poate să nu funcţionezecorect dacă:■ suprafaţa de parbriz pe care este

amplasată camera frontală nu estecurată

■ semnele de circulaţie suntacoperite complet sau parţial cupraf sau zăpadă sau sunt greulizibile

■ sunt condiţii meteo nefavorabile,cum ar fi ploaie puternică, zăpadă,radiaţie solară directă sau umbre.În acest caz, mesajul No TrafficSign Detection due to Weather

(Fără detecţie semne de circulaţiedin cauza condiţiilor meteo) esteindicat pe afişaj

■ semnele de circulaţie instalateincorect sau deteriorate

■ semnele de circulaţie nu respectăConvenţia de la Viena privindsemnele de circulaţie (WienerÜbereinkommen überStraßenverkehrszeichen)

Atenţie

Sistemul este destinat asistenţeişoferului în distingerea semnelorde circulaţie, în limitele unuidomeniu de viteză definit. Nuignoraţi semnele de circulaţie carenu sunt afişate de sistem.Sistemul nu distinge decâtsemnele convenţionale decirculaţie care ar putea anunţao limită de viteză sau un sfârşit delimită de viteză.

Prezenţa acestui sistem desiguranţă nu trebuie să vă tentezesă adoptaţi o manieră riscantă deconducere.Adaptaţi întotdeauna viteza dedeplasare la starea carosabilului.Centrul de asistenţă pentru şofernu exonerează şoferul de deplinaresponsabilitate în conducereaautovehiculului.

Sistemul de avertizare lapărăsirea benzii de rulareSistemul de avertizare la părăsireabenzii de rulare urmăreşte marcajelebenzii pe care se deplaseazăautovehiculul prin intermediul uneicamere frontale. Sistemul detecteazăschimbările benzii de rulare şiavertizează şoferul în cazul uneischimbări neintenţionate a benzii derulare prin semnale optice şi acustice.Criteriile de detectare a schimbăriineintenţionate a benzii de rulare sunt:■ neactivarea semnalizatoarelor■ neacţionarea pedalei de frână

Page 186: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 185

■ neaplicarea activă a acceleraţiei■ neacţionarea volanuluiDacă şoferul este activ, nu va fi emisănicio avertizare.

Activarea

Sistemul pentru urmărirea benzii derulare este activat prin apăsareabutonului ). Ledul aprins din butonindică faptul că sistemul este activ.Când lampa de control ) din grupulde instrumente luminează verde,sistemul este gata de funcţionare.

Sistemul funcţionează numai la vitezemai mari de 56 km/h şi dacămarcajele pentru banda de rularesunt vizibile.Când sistemul detecteazăo schimbare neintenţionată a benziide rulare, lampa de control ) devinegalbenă şi clipeşte. Simultan, sedeclanşează şi o avertizare sonoră.

DezactivareaSistemul este dezactivat prinapăsarea butonului ), LED-ul dinbuton se stinge.La viteze sub 56 km/h, sistemul estenefuncţional.

DefecţiuniSistemul de avertizare la părăsireabenzii de rulare poate să nufuncţioneze corect dacă:■ parbrizul nu este curat■ sunt condiţii meteo nefavorabile,

cum ar fi ploaie puternică, zăpadă,radiaţie solară directă sau umbre

Sistemul nu poate funcţiona când nueste detectat marcajul de separarea benzilor.

Page 187: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

186 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

CombustibilulCombustibilul pentrumotoarele pe benzinăUtilizaţi exclusiv benzină fără plumbconformă cu EN 228.Se pot utiliza combustibili standardechivalenţi cu un conţinut de etanolde maxim 10 % din volum. În acestcaz, utilizaţi exclusiv un combustibilconform cu E DIN 51626-1.Utilizaţi benzine având cifra octanicărecomandată 3 249. Utilizarea debenzine cu cifră octanică prea micăpoate reduce puterea şi cuplulmotorului, crescând uşor consumulde combustibil.

Atenţie

Folosirea unui combustibil care nuse încadrează în prevederilestandardului EN 228 sau similarpoate duce depuneri sau avarierea motorului şi pierderea garanţiei.

Atenţie

Utilizarea de combustibili cu cifrăoctanică prea mică poate duce lao ardere necontrolată şi laavarierea motorului.

Combustibilul pentru motoareleadaptate pentru etanol (E85)Dacă accesul la E85 este limitat,atunci poate fi utilizat pentrurealimentare un combustibil cuo proporţie variată de etanol sau RON95. Sistemul de management almotorului se reglează în mod automatîn funcţie de cantitatea de etanol dincombustibil.Combustibilul E85 trebuie sărespecte standardul CWA 15293 sauSS 155480.Atunci când temperatura este de-10 °C sau mai mică, trebuie utilizatăo proporţie mai mare de benzină. E85în combinaţie cu temperaturi scăzutepoate duce la pornirea mai dificilăa autoturismului. O proporţie uşor mai

ridicată de benzină îmbunătăţeşteconsiderabil proprietăţile de pornire larece.În timpul fazei de încălzire a motorului(sub +50 °C), cuplul motor este limitatatunci când se conduce cu o proporţiede etanol.Etanolul conţine mai puţină energiepe litru decât benzina, din acestmotiv, consumul de carburant creşteatunci când este folosit E85 încomparaţie cu benzina. Cao consecinţă, un rezervor de E85acoperă mai puţini kilometri decât unrezervor de benzină.

Atenţie

Anumiţi aditivi din benzină, încombinaţie cu etanolul, potdetermina o reducerea manevrabilităţii. Din acest motiv,alimentaţi cu un rezervor plin debenzină la fiecare 10 000 km.Utilizaţi mare parte din aceastăcantitate înainte de a realimentaautoturismul.

Page 188: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 187

Combustibilul pentrumotoarele dieselUtilizaţi exclusiv motorină conformăcu EN 590.În ţările din afara Uniunii Europene,folosiţi motorină Euro cu concentraţiade sulf mai mică decât 50 ppm.

Atenţie

Folosirea unui combustibil care nuse încadrează în prevederilestandardului EN 590 sau similarpoate duce la pierderea puteriimotorului, uzură crescută sauavariere a motorului şi pierdereagaranţiei.

Nu folosiţi motorine de uz naval,uleiuri pentru încălzire, Aquazole şiemulsii motorină-apă similare.Motorinele nu trebuie diluate cucombustibili pentru motoare pebenzină.

Alimentarea cu combustibil

9 Pericol

Înainte de a realimenta, opriţimotorul şi sistemele de încălzireexterioare care au camere deardere. Închideţi telefoanelemobile.Respectaţi instrucţiunile deutilizare şi de siguranţă ale staţieide alimentare.

9 Pericol

Combustibilul este inflamabil şiexploziv. Nu fumaţi. Nu suntadmise flăcări deschise sauscântei.Dacă simţiţi miros de combustibilîn autovehicul, solicitaţi imediateliminarea cauzei de către unatelier service.

Atenţie

În cazul alimentării cu uncombustibil incorect, nu cuplaţicontactul.

Clapeta rezervorului de combustibilse află în partea dreapta spatea autovehiculului.

Page 189: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

188 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Clapeta rezervorului de combustibilpoate fi deschisă numai cândautovehiculul este deblocat. Degajaţiclapeta buşonului de alimentareapăsând pe clapetă.

Versiunea cu benzină şimotorinăPentru a deschide, rotiţi uşor buşonulcătre stânga.

Buşonul rezervorului de combustibilpoate fi agăţat de suportul de peclapeta rezervorului de combustibil.Pentru alimentarea cu combustibil,introduceţi complet duza pompei şiporniţi-o.După întreruperea automată, sepoate completa cu maximum douădoze de combustibil.

Atenţie

Ştergeţi imediat orice combustibilrevărsat.

Pentru a închide, rotiţi buşonulrezervorului de combustibil cătredreapta până ce cuplează.Închideţi clapeta şi lăsaţi-o să secupleze.

Versiunea pentru combustibilulcu etanol E85Pentru a deschide, rotiţi buşonulrezervorului de combustibil cu un sfertde tură la stânga.Buşonul rezervorului de combustibilpoate fi agăţat de suportul de peclapeta rezervorului de combustibil.

Page 190: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 189

Pentru alimentarea cu combustibil,introduceţi complet duza pompei şiporniţi-o.După întreruperea automată, sepoate completa cu maximum douădoze de combustibil.

Atenţie

Ştergeţi imediat orice combustibilrevărsat.

Pentru a închide, rotiţi buşonulrezervorului de combustibil la dreapta(în sens orar) până când veţi auzi treiclicuri, aproximativ un sfert de tură.Închideţi clapeta şi lăsaţi-o să secupleze.

Buşonul de alimentareUtilizaţi exclusiv buşoane originalepentru rezervorul de combustibil.Autovehiculele cu motor diesel şi celecu motor pe etanol au buşoanespeciale pentru rezervoarele decombustibil.

Consumul de combustibil -Emisiile de CO2 Nivelul emisiilor de CO2 (combinat) seîncadrează în domeniul 115 până la258 g/km.Pentru valorile specificeautovehiculului, consultaţi Certificatulde conformitate CEE livrat împreunăcu autovehiculul sau alte documentenaţionale de înregistrare.

Informaţii generaleConsumul oficial de combustibil şivalorile specifice ale emisiilor deCO2 precizate se referă la modelul debază UE cu echipare standard.Datele referitoare la consumul decombustibil şi datele referitoare laemisiile de CO2 sunt stabilite conformreglementării R (CE) nr. 715/2007 (înrespectiva versiune), ţinând cont degreutatea autovehiculului înfuncţionare, conform specificaţiei dinreglementare.Valorile sunt precizate numai înscopul comparaţiei între diversevariante de autovehicule şi nu trebuie

considerate ca o garanţie pentruconsumul real de combustibil al unuianumit autovehicul. Echipareasuplimentară poate conduce larezultate uşor mai mari decâtconsumul menţionat şi valorileemisiilor de CO2. În plus, consumul decombustibil este dependent de stilulpersonal de conducere, precum şi decondiţiile de trafic şi de drum.

Page 191: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

190 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

TractareaInformaţii generaleEchipamentul de remorcare montatdin fabrică este pliat sub bara dinspate.Vă recomandăm să apelaţi la unatelier service pentru montareaulterioară a unui echipament detractare. Ar putea fi necesaremodificări care pot afecta sistemul derăcire, scuturile termice sau alteechipamente. Utilizaţi numaiechipamente de tractare omologatepentru autovehiculul dumneavoastră.Pentru a evita deteriorareaautovehiculului, hayonul electric nupoate fi acţionat cu telecomanda,când este conectată electrico remorcă.Montarea echipamentului de tractarepoate acoperi orificiul cârligului detractare. În acest caz, utilizaţi cuplajulsferic de tractare.Dimensiuni de instalarea echipamentului de tractare instalatdin fabricaţie 3 310.

Caracteristici deconducere şi recomandăripentru tractareÎnainte de ataşarea unei remorci,gresaţi cuplajul sferic de tractare.Totuşi, nu gresaţi cuplajul sferic detractare dacă se utilizează unstabilizator care acţionează asupracuplajului, pentru a reduce mişcărileoscilante.În cazul remorcilor cu stabilitateredusă la condus şi o sarcină maximăautorizată mai mare de 1400 kg serecomandă insistent utilizarea unuistabilizator, la rularea cu viteze depeste 80 km/h.Dacă remorca începe să aibă mişcărioscilante, reduceţi viteza, nu încercaţisă corectaţi direcţia, şi frânaţi puternicdacă este necesar.La abordarea unei pante, conduceţiîn aceeaşi treaptă de viteză cu carev-aţi deplasa în rampă, şi la o vitezăsimilară.Corectaţi presiunea în anvelope lavaloarea specificată pentru sarcinămaximă 3 267.

Tractarea unei remorciÎncărcătura remorciiSarcina maximă autorizată a remorciidepinde de autovehicul şi de motor,depăşirea acestei valori nefiindpermisă. Sarcina reală a remorciireprezintă diferenţa dintre masa realăbrută a remorcii şi valoarea realăa sarcinii pe cupla de tractare cândremorca este ataşată.Sarcinile autorizate pentru remorcisunt menţionate în documentaţiaautovehiculului. În general, se poturca pante cu înclinaţie de maximum12 %.Sarcina maximă autorizată a remorciieste valabilă pentru rampe cuînclinaţii în limitele specificate şialtitudini de până la 1 000 metri pestenivelul mării. Având în vedere căputerea motorului scade odată cucreşterea altitudinii din cauzararefierii aerului, masa totală maximăautorizată a ansamblului cu remorcăva trebui redusă cu 10 % pentrufiecare 1 000 metri de altitudine înplus. Masa totală maximă autorizată

Page 192: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 191

a ansamblului cu remorcă nu trebuieredusă la conducerea autovehicululuipe drumuri cu înclinaţie redusă (sub8 %, de ex., pe autostrăzi).Nu trebuie depăşită masa totalămaximă autorizată a ansamblului curemorcă. Această greutate estespecificată pe plăcuţa de identificare3 244.

Sarcina pe cupla de tractareSarcina pe cupla de tractare esteforţa pe care o exercită remorca pecuplajul sferic de tractare. Aceastăsarcină poate fi modificată prindistribuţia încărcăturii din remorcă.Sarcina maximă pe cupla de tractare(85 kg) este specificată pe plăcuţa deidentificare a echipamentului detractare şi în documentaţiaautovehiculului. Încercaţi să obţineţisarcina maximă, în special cândtractaţi remorci grele. Sarcina pecupla de tractare nu trebuie să fieniciodată mai mică de 25 kg.

Sarcina pe axa spateCând remorca este cuplată şiautovehiculul de tractare completîncărcat, sarcina permisă pe punteaspate (vezi plăcuţa de identificare saudocumentele autovehiculului) poate fidepăşită cu 90 kg pentru modelulHatchback cu 5 portiere/Limuzină cu4 portiere şi cu 85 kg pentru SportsTourer, masa propriea autovehiculului poate fi depăşită cu65 kg pentru modelul Hatchback cu5 portiere/Limuzină cu 4 portiere şi cu60 kg pentru Sports Tourer. Dacăsarcina maximă autorizată pe punteaspate este depăşită, nu circulaţi cuviteză mai mare de 100 km/h.

Echipamentul de tractare

Atenţie

Cuplajul sferic de tractare pliabilnu poate fi scos de pe autovehicul.Când nu tractaţi o remorcă,demontaţi cuplajul sferic detractare.

9 Avertisment

Asiguraţi-vă că nu se află niciopersoană în zona de pivotarea cârligului de tractare. Pericol deaccidentare.Când eliberaţi cuplajul sferic detractare, aveţi grijă să staţi înstânga mânerului.

Eliberaţi cuplajul sferic detractare

Page 193: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

192 Conducerea şi utilizarea autovehiculului

Trageţi maneta aflată în stângaplăcuţei de înmatriculare, sub mascabarei de protecţie din spate, la ununghi de aproximativ 45° faţă de sol.

O avertizare sonoră se declanşeazăcând maneta de deblocare este trasăafară şi cuplajul sferic este decuplat.Luaţi cuplajul sferic de tractareeliberat şi ridicaţi-l în sus până secuplează.Asiguraţi-vă că aţi blocat corectcuplajul sferic şi că maneta dedeblocare este introdusă la loc înpoziţia sa iniţială mascată, altfelavertizarea sonoră nu se va opri.

Aşezarea/ascunderea cuplajulsferic de tractare

Trageţi maneta aflată în stângaplăcuţei de înmatriculare, sub mascabarei de protecţie din spate, la ununghi de aproximativ 45° faţă de sol.

O avertizare sonoră se declanşeazăcând maneta de deblocare este trasăafară şi cuplajul sferic este decuplat.

Page 194: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Conducerea şi utilizarea autovehiculului 193

Cu palma mâinii, rotiţi spre dreaptasfera de cuplare a braţului deremorcare spre dreapta până când seblochează sub podea. Asiguraţi-vă cămaneta de decuplare a revenit lapoziţia sa iniţială, ascunsă, în cazcontrar, semnalul sonor nu va înceta.

9 Avertisment

Tractarea unei remorci estepermisă numai când este instalatcorect un cuplaj sferic de tractare.Dacă fixarea cuplajului sferic detractare nu este corectă sau dacămaneta de deblocare nu poate fighidată în poziţia iniţialăescamotată din carcasă, respectivdacă se emite o avertizare sonorădupă montarea cuplajului sferic detractare, solicitaţi asistenţa unuiatelier service.

Inelul pentru cablul de frână detaşabilAtaşaţi cablul de frână detaşabil deinel.

Sistemul de asistenţă lastabilizarea remorciiÎn cazul în care sistemul detecteazămişcări oscilante, puterea motoruluieste redusă şi ansamblul autovehicul/remorcă este frânat selectiv până laîncetarea oscilaţiilor. În timp cesistemul funcţionează, menţineţivolanul nemişcat cu putinţă.Asistarea stabilităţii remorcii (TSA)este o funcţie a Controlului electronicde stabilitate 3 156.

Page 195: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

194 Îngrijirea autovehiculului

Îngrijireaautovehiculului

Informaţii generale ..................... 194Verificarea autovehiculului ......... 195Înlocuirea becurilor .................... 202Sistemul electric ......................... 212Trusa de scule ........................... 219Jantele şi anvelopele ................. 219Pornirea asistată ........................ 233Tractarea ................................... 235Îngrijirea aspectului .................... 237

Informaţii generaleAccesoriile şi modificareaautovehicululuiVă recomandăm să utilizaţi piese deschimb şi accesorii originale şicomponente omologate specialpentru autovehiculul dumneavoastră.Nu putem evalua sau garantafiabilitatea altor produse - chiar dacăacestea sunt omologate conformstandardelor de ramură sau în altmod.Nu operaţi modificări la sistemulelectric, de exemplu prin conectareade consumatori suplimentari saumodificarea unităţilor electronice decontrol (chip tuning).

Atenţie

La transportul autovehiculului peun tren sau pe un autovehiculpentru recuperare, apărătoarelede noroi s-ar putea deteriora.

Compartimentele dedepozitare din autovehiculParcarea pe perioadeîndelungateDacă autovehiculul urmează să fieparcat timp de mai multe luni:■ Spălaţi şi ceruiţi autovehiculul.■ Verificaţi stratul de ceară din

compartimentul motor şi de pepodea.

■ Curăţaţi şi protejaţi chederele dincauciuc.

■ Umpleţi complet rezervorul decombustibil.

■ Schimbaţi uleiul de motor.■ Goliţi rezervorul lichidului de

spălare.■ Verificaţi protecţia la îngheţ şi la

coroziune a lichidului de răcire.■ Corectaţi presiunea în anvelope la

valoarea specificată pentru sarcinămaximă.

■ Parcaţi autovehiculul în locuriuscate şi bine ventilate. Cuplaţitreapta întâia sau treapta marşarier

Page 196: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 195

sau aduceţi maneta selectorului deviteze în poziţia P. Blocaţi roţileautovehiculului.

■ Nu trageţi frâna de mână.■ Deschideţi capota, închideţi toate

portierele şi încuiaţi autovehiculul.■ Deconectaţi borna negativă

a bateriei autovehiculului. Reţineţică toate sistemele suntnefuncţionale, de ex. sistemul dealarmă antifurt.

Repunerea în exploatareCând autovehiculul urmează să fierepus în exploatare:■ Conectaţi borna negativă a bateriei

autovehiculului. Activaţi unitateaelectronică de comandăa geamurilor acţionate electric.

■ Verificaţi presiunea în anvelope.■ Umpleţi rezervorul lichidului de

spălare.■ Verificaţi nivelul uleiului de motor.■ Verificaţi nivelul lichidului de răcire.■ Montaţi plăcuţa de înmatriculare

dacă este necesar.

Reciclarea autovehicululuiInformaţiile despre centrele derecuperare a autovehiculelor lasfârşit-de-serviciu şi de reciclarea autovehiculelor la sfârşit-de-serviciu sunt disponibile pe site-ulnostru. Încredinţaţi această activitatenumai centrelor de reciclareautorizate.

VerificareaautovehicululuiEfectuarea de lucrări deîntreţinere

9 Avertisment

Derulaţi verificări încompartimentul motor numai cucontactul decuplat.Ventilatorul de răcire poate intra înfuncţiune şi când contactul estedecuplat.

Page 197: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

196 Îngrijirea autovehiculului

9 Pericol

Sistemul de aprindere şi farurile cuXenon utilizează tensiuni extremde înalte. Nu atingeţi.

CapotaDeschiderea

Trageţi maneta de deblocare şireaduceţi-o în poziţia iniţială.

Împingeţi maneta de siguranţă spredreapta şi deschideţi capota.Capota se menţine deschisăautomat.Admisia aerului 3 137.Dacă capota este deschisă în timpulunei opriri automate, motorul va firepornit automat din motive desiguranţă.

ÎnchidereaCoborâţi capota şi lăsaţi-o să cadăliber de la câţiva centimetri pentrua se fixa în închizător. Verificaţi dacăs-a blocat capota.

Uleiul de motorVerificaţi nivelul uleiului de motormanual, regulat, pentru a prevenidefectarea motorului. Asiguraţi-vă căse utilizează ulei de motor conformspecificaţiilor. Lichide şi lubrifianţirecomandaţi 3 242.Faceţi verificarea cu autovehicululoprit pe o suprafaţă plană. Motorultrebuie să se afle la temperatură deregim şi oprit de cel puţin 5 minute.Scoateţi joja de ulei, ştergeţi-o,introduceţi-o până la opritorul de pemâner, scoateţi-o din nou şi citiţinivelul uleiului de motor.Introduceţi joja până la opritorul de pemâner şi rotiţi-o cu o jumătate de tură.

Atenţie

Clientul are responsabilitatea dea menţine nivelul corespunzător alunui ulei de calitate adecvată înmotor.

Page 198: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 197

În funcţie de varianta de motorizare,sunt utilizate diferite tipuri de joje deulei.

Dacă nivelul uleiului de motora scăzut până la marcajul de MIN,completaţi cu ulei de motor.

Se recomandă utilizarea unui ulei demotor de aceeaşi clasă ca cel folositla ultimul schimb de ulei.Nivelul uleiului de motor nu trebuie sădepăşească marcajul MAX de pe jojade ulei.

Atenţie

Uleiul de motor în exces trebuiegolit sau extras.

Capacităţi 3 266, Uleiul de motorcalitate/vâscozitate 3 242.Fixaţi capacul vasului de expansiuneîn poziţie şi strângeţi-l.

Lichidul de răcirea motoruluiLichidul de răcire asigură o protecţieîmpotriva îngheţului până la aprox.-28 °C.

Atenţie

Utilizaţi exclusiv antigelulomologat.

Verificaţi nivel

Atenţie

Nivelul prea scăzut al lichidului derăcire poate cauza avariereamotorului.

Page 199: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

198 Îngrijirea autovehiculului

Dacă sistemul de răcire este rece,nivelul lichidului de răcire trebuie săse afle deasupra marcajului liniei deumplere. Completaţi cu lichid dacănivelul este scăzut.

La o altă versiune, marcajul liniei deumplere este în interiorul buşonuluide umplere. Pentru a verifica,deschideţi buşonul.

9 Avertisment

Înainte să deschideţi capaculvasului de expansiune, lăsaţimotorul să se răcească.Deschideţi cu atenţie capacul,eliberând treptat suprapresiunea.

Pentru a completa nivelul, folosiţi unamestec 1:1 concentrat de lichid derăcire aprobat şi apă de la robinet.Dacă nu dispuneţi de concentrat de

lichid de răcire, completaţi cu apă dela robinet. Strângeţi bine la loccapacul. Verificaţi concentraţialichidului de răcire şi eliminaţi cauzapierderilor de lichid de răcire la unatelier service autorizat.

Lichidul de spălare

Completaţi cu apă curată în amesteccu o cantitate corespunzătoare delichid de spălare care conţine antigel.Pentru raportul de amestec corect,citiţi pe recipientul de lichid despălare.

Page 200: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 199

Atenţie

Numai un lichid de spălare cuo concentraţie suficientă de aditivantigel asigură protecţie latemperaturi scăzute sau în cazulunei scăderi bruşte a temperaturii.

FrâneleÎn cazul unei grosimi minimea plăcuţelor de frână, se va auzi unfluierat în timpul frânării.Se poate continua deplasarea însăsolicitaţi în cel mai scurt timp posibilînlocuirea plăcuţelor de frână.După înlocuirea plăcuţelor de frână,nu frânaţi excesiv dacă nu esteabsolut necesar în cursul primelordeplasări.

Lichidul de frână

9 Avertisment

Lichidul de frână este toxic şicoroziv. Evitaţi contactul cu ochii,pielea, tapiţeria şi suprafeţelevopsite.

Nivelul lichidului de frână trebuie săse încadreze între marcajele de MINşi MAX.

Utilizaţi un lichid de frână cuperformanţă ridicată aprobat pentruacest autovehicul, apelaţi la un atelierservice autorizat pentru asistenţă3 242.

BateriaBateria autovehiculului este fărăîntreţinere, cu condiţia ca modul deutilizare să asigure încărcareasuficientă a bateriei. Conducerea pedistanţe scurte şi pornirile frecventepot duce la descărcarea bateriei.Evitaţi utilizarea de consumatorielectrici inutili.

Bateriile nu vor fi eliminate odată cugunoiul menajer. Acestea vor fieliminate prin intermediul unui centruadecvat de reciclare.

Page 201: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

200 Îngrijirea autovehiculului

Staţionarea autovehiculului pentruo perioadă mai lungă de4 săptămâni poate provocadescărcarea bateriei. Deconectaţiborna negativă a baterieiautovehiculului.Asiguraţi-vă că este decuplatcontactul înaintea conectării saudeconectării bateriei autovehiculului.Funcţia de protecţie împotrivadescărcării acumulatorului 3 128.

Înlocuirea baterieiNotăOrice deviere de la instrucţiunilefurnizate în acest paragraf pot ducela o dezactivare temporarăa sistemului de oprire-pornire.

Când este înlocuită bateria, asiguraţi-vă că nu există orificii de vetilaţiedeschise în apropierea borneipozitive. Dacă este un orificiu deventilaţie deschis în această zonă,trebuie închis cu un capac fals şivetilaţia din apropierea borneinegative trebuie deschisă.

Utilizaţi numai baterii care permitmontarea cutiei de siguranţedeasupra bateriei.La autovehiculele cu sistem start/stop, asiguraţi-vă că bateria AGM(Covor de sticlă absorbantă) esteînlocuită cu o baterie AGM.

NotăVă recomandăm să înlocuiţi bateria laun atelier service specializat.Sistemul de oprire-pornire 3 142.

Încărcarea bateriei

9 Avertisment

La autovehiculele cu sistem deoprire-pornire, asiguraţi-vă căpotenţialul de încărcare nudepăşeşte 14,6 V atunci când esteutilizat un încărcător de baterie.Altfel, bateria se poate deteriora.

Pornirea asistată 3 233.

Etichetă de avertizare

Page 202: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 201

Semnificaţia simbolurilor:■ Fără scântei, foc deschis sau

fumat.■ Protejaţi întotdeauna ochii. Gazele

explozive pot produce orbirea saurănirea.

■ Nu permiteţi copiilor să se apropiede baterie.

■ Bateria conţine acid sulfuric, carepoate produce orbirea sau rănireagravă prin arsuri.

■ Vezi Manualul utilizatorului pentruinformaţii suplimentare.

■ Poate exista gaz exploziv înapropierea bateriei.

Aerisirea sistemului dealimentare cu motorinăDacă rezervorul de combustibil s-agolit complet, sistemul de alimentarecu motorină trebuie aerisit. Cuplaţicontactul de trei ori, câte15 secunde de fiecare dată. Apoiporniţi motorul, dar nu mai mult de40 de secunde. Repetaţi proceduradupă nu mai puţin de 5 secunde.Dacă motorul tot nu porneşte, apelaţila un atelier service pentru asistenţă.

Înlocuirea lamelelorştergătoarelorLamelele ştergătoarelor deparbriz

Ridicaţi braţul ştergătorului,deschideţi clema de retenţie.

Page 203: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

202 Îngrijirea autovehiculului

Decuplaţi lama ştergătorului şiscoateţi-o.

Lama ştergătorului de lunetă

Ridicaţi braţul ştergătorului, apăsaţicele două siguranţe de pe braţ pentrudeblocare şi detaşaţi lamaştergătorului.

Înlocuirea becurilorDecuplaţi contactul şi aduceţi înpoziţia dezactivat comutatorulrelevant sau închideţi portierele.Apucaţi becul nou numai de bază! Nuapucaţi de partea din sticlă cu mâinilegoale.Utilizaţi exclusiv becuri de acelaşi tippentru înlocuire.Înlocuiţi becurile farurilor princompartimentul motor.

Farurile cu halogen

Page 204: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 203

Farurile au sisteme separate pentrufaza lungă 2 (becurile dinspre interior)şi faza scurtă 1 (becurile dinspreexterior).

Faza scurtă/Luminile pe timp dezi

1. Rotiţi capacul 1 în sens anti-orarşi scoateţi-l.

2. Rotaţi soclul becului în sensantiorar pentru deblocare.Scoateţi soclul becului dinreflector.

3. Scoateţi becul din soclu şiînlocuiţi-l cu un bec nou.

4. Introduceţi soclul becului, prinintroducerea celor două urechi înreflector şi rotirea acestuia în sensorar pentru blocare.

5. Rotiţi soclul spre dreapta până lacapătul cursei.

6. Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sensorar.

Faza lungă

1. Rotiţi capacul 2 în sens anti-orarşi scoateţi-l.

Page 205: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

204 Îngrijirea autovehiculului

2. Desfaceţi fişa de conectare de pebec.

3. Eliberaţi etrierul cu arc din suportprin apăsarea spre înainte şirotirea în jos.

4. Scoateţi becul din carcasareflectorului.

5. La instalarea noului bec,introduceţi urechile în degajăriledin reflector şi fixaţi clema elasticăîn poziţie.

6. Instalaţi fişa de conectare pe bec.7. Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sens

orar.

Lumini laterale

1. Rotiţi capacul în sens anti-orar şiscoateţi-l.

2. Apăsaţi clemele de blocare şiretrageţi soclul becului dinreflector.

3. Scoateţi becul din soclu şiînlocuiţi-l cu unul nou.

4. Introduceţi soclul în reflector.Potriviţi capacul şi rotiţi-l în sensorar.

Page 206: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 205

Lampă de semnalizare faţă

1. Rotaţi soclul becului în sensantiorar şi deblocaţi.

2. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.

3. Introduceţi soclul becului înreflector şi rotiţi-l în sens orarpentru blocare în poziţie.

Farurile cu xenon

9 Pericol

Farurile Xenon lucrează latensiuni extrem de înalte. Nuatingeţi. Apelaţi la un atelierservice pentru înlocuireabecurilor.

Lămpile de semnalizare din faţă

1. Rotaţi soclul becului în sensantiorar şi deblocaţi.

Page 207: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

206 Îngrijirea autovehiculului

2. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.

3. Introduceţi soclul becului înreflector şi rotiţi-l în sens orarpentru blocare în poziţie.

Lumini lateraleLuminile laterale sunt proiectate caLED-uri. În cazul defecţiunii, apelaţi laun atelier pentru înlocuirea LED-urilor.

Proiectoarele de ceaţăAceste becuri sunt accesibile de subautovehicul.

1. Rotiţi soclul becului în sensantiorar şi scoateţi-l din reflector.

2. Deblocaţi soclul becului din fişade conectare prin presarea clemeide fixare.

3. Scoateţi şi înlocuiţi soclul beculuiîmpreună cu becul.

4. Cuplaţi fişa de conectare.5. Introduceţi soclul becului în

reflector.6. Rotiţi soclul becului în sens orar şi

blocaţi-l în poziţie.

Blocurile optice spateHatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiere

1. Degajaţi capacul şi scoateţi-l.

Page 208: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 207

2. Deşurubaţi manual cele douăpiuliţe de fixare din plastic.

3. Scoateţi blocul optic spate. Aveţigrijă la conducta de cabluri sărămână pe poziţie.Desprindeţi fişa de cuplare de pesoclul becului.

4. Deşurubaţi şuruburile şi scoateţisoclul becului.

5. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.Lampa de poziţie spate/ frână (1)Lampa de semnalizare (2)Lumină spate (3)Lampa de marşarier / Lampa deceaţă, pot fi numai pe o parte (4)

6. Introduceţi soclul becului în bloculde lumini spate şi înşurubaţi-l pepoziţie. Fixaţi fişa de conectare.Instalaţi blocul optic spate încaroserie şi strângeţi piuliţele defixare. Închideţi şi cuplaţi capacul.

Page 209: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

208 Îngrijirea autovehiculului

7. Cuplaţi contactul, acţionaţi şiverificaţi toate luminile.

Sports Tourer

1. Deblocaţi şi deschideţi copertinadin hayon.

2. Desfaceţi cu mâna cele trei piuliţede plastic pentru fixare.

3. Scoateţi blocul optic spate. Aveţigrijă la conducta de cabluri sărămână pe poziţie.Desprindeţi fişa de cuplare de pesoclul becului.

4. Luminile spate conţin douăbecuri. Pentru a schimba doar unbec, rotiţi piuliţa de plastic (1), însens invers orar şi scoateţi-l dinsuportul becului.Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou. Introduceţipiuliţa de plastic în suportul pentrubec şi rotiţi în sens orar.

Page 210: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 209

5. Pentru a schimba celelalte lămpi,desfaceţi şuruburile şi scoateţibecurile.

6. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou.Lumină spate (1)Lampa de semnalizare (2)Lampa de frână (3)Lampa de marşarier / Lampa deceaţă, pot fi numai pe o parte (4)

7. Introduceţi soclul becului în bloculde lumini spate şi înşurubaţi-l pepoziţie. Fixaţi fişa de conectare.Instalaţi blocul optic spate înhayon şi strângeţi piuliţele defixare. Închideţi şi cuplaţi capacul.

8. Cuplaţi contactul, acţionaţi şiverificaţi toate luminile.

Lămpi spate suplimentare în bloculde lumini1. Deschideţi hayonul.

2. Deblocaţi capacul din capitonajullateral şi scoateţi-l.

3. Trageţi carcasa lămpii dininteriorul capitonajului lateral.

Page 211: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

210 Îngrijirea autovehiculului

4. Rotiţi piuliţa de plastic în sensantiorar si scoateţi-l din suport.

5. Presaţi uşor becul în soclu, rotiţi-lîn sens antiorar, scoateţi-l şiînlocuiţi-l cu unul nou. Introduceţipiuliţa de plastic în suportul pentrubec rotiţi-o în sens orar.Lumină spate (1)Lampa de semnalizare (2)

6. Introduceţi suportul becului încadrul hayonului. Închideţicapacul din capitonajul lateral.

Lămpile de semnalizarelateraleApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Iluminarea plăcuţei deînmatriculare

1. Introduceţi vertical şurubelniţa înlentila lămpii, apăsaţi însprelateral şi eliberaţi arcul.

2. Scoateţi soclul becului apăsând înjos, fără a trage cablul.

3. Ridicaţi clapeta şi deconectaţi fişade la soclul becului.

Page 212: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 211

4. Rotiţi soclul becului în sensantiorar pentru deblocare.

5. Scoateţi becul din soclu şiînlocuiţi-l cu unul nou.

6. Introduceţi soclul becului încarcasa lămpii şi rotiţi-l în sensorar.

7. Conectaţi fişa la soclul becului.8. Introduceţi şi fixaţi carcasa lămpii.

Luminile interioarePlafoniera, lămpi de lecturăApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Lampa din portbagaj

1. Scoateţi lampa cu ajutorul uneişurubelniţe.

2. Apăsaţi uşor becul către clemaelastică şi scoateţi becul.

3. Introduceţi becul nou.4. Montaţi lampa.

Iluminatul panoului de bordApelaţi la un atelier service pentruînlocuirea becurilor.

Page 213: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

212 Îngrijirea autovehiculului

Sistemul electricSiguranţeleDatele siguranţei fuzibile de schimbtrebuie să corespundă cu cele alesiguranţei fuzibile arse.În autovehicul se găsesc trei panouride siguranţe:■ în partea din stânga faţă

a compartimentului motor,■ la autovehiculele cu volan pe

stânga, în interior, în spatelecompartimentului de depozitaresau în autovehiculele cu volanul pedreapta, în spatele torpedoului,

■ în spatele unui capac din parteastângă a portbagajului.

Înaintea înlocuirii unei siguranţefuzibile, aduceţi comutatorulrespectiv în poziţia deconectat şidecuplaţi contactul.Siguranţele fuzibile defecte pot firecunoscute după filamentul topit.Înlocuiţi siguranţa fuzibilă doar dacăs-a remediat cauza defectului.

Unele funcţii pot fi protejate de maimulte siguranţe fuzibile.Siguranţele fuzibile pot fi deasemenea introduse şi fără a fialocate unei funcţii.

Extractorul de siguranţeEste posibil să aveţi un extractor desiguranţe în panoul de siguranţe dincompartimentul motor.

Page 214: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 213

În funcţie de tipul siguranţei fuzibile,prindeţi siguranţele de parteasuperioară sau laterală cu ajutorulextractorului şi scoateţi-le.

Cutia cu siguranţe dincompartimentul motor

Panoul de siguranţe se găseşte înpartea din stânga faţăa compartimentului motor.Desprindeţi capacul, ridicaţi-l şiscoateţi-l.

Page 215: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

214 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit1 Modulul de comandă al

transmisiei2 Modulul de comandă al

motorului3 -4 -5 Contactul, Modul de comandă

transmisie, Modul de comandămotor

6 Ştergătoarele de parbriz7 -8 Injecţia de combustibil, sistemul

de aprindere9 Injecţia de combustibil, sistemul

de aprindere10 Modulul de comandă al

motorului11 Sonda lambda12 Demarorul13 Încălzire senzor acceleraţie14 Sistemul de iluminare

Nr. Circuit15 Ştergătorul de lunetă16 Pompa de vacuum, debitmetrul

de aer masic, senzorul de apă încombustibil, transformatorul decurent continuu

17 Contact, Airbag18 Farurile adaptive19 Farurile adaptive20 Pompa de combustibil21 Geamurile spate acţionate

electric22 Sistemul ABS23 Manevrare volan cu efort variabil24 Geamurile faţă acţionate electric25 Prizele pentru accesorii26 Sistemul ABS27 Frâna de parcare asistată

electronic28 Luneta încălzită29 Scaun reglaj electric stânga30 Scaun reglaj electric dreapta

Page 216: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 215

Nr. Circuit31 Sistemul de aer condiţionat32 Modulul de control al autovehi‐

culului33 Scaunele faţă încălzite34 Trapa35 Sistemul Infotainment36 -37 Faza lungă dreapta38 Faza lungă stânga39 -40 -41 Pompa de vacuum42 Ventilatorul radiatorului43 Bateria, transformatorul de

curent continuu (numai la auto‐vehiculele cu sistem de oprire-pornire)

44 Sistemul de spălare a farurilor45 Ventilatorul radiatorului46 Borna 87, releu principal

Nr. Circuit47 Sonda lambda48 Proiectoarele de ceaţă49 Faza scurtă dreapta50 Faza scurtă stânga51 Claxonul52 Contactul53 Contact, locuri ventilate în faţă54 Contactul55 Geamuri acţionate electric,

rabatere oglinzi56 Spălătorul de parbriz57 -58 -59 Încălzirea motorinei, sistemul de

control al emisiilor60 Încălzirea oglinzilor61 Încălzirea oglinzilor62 -63 Senzorul lunetei64 Farurile adaptive

Nr. Circuit65 Pompa auxiliară (numai la auto‐

vehiculele cu sistem de oprire-pornire)

66 Sistem de spălare lunetă67 Modulul de comandă al

sistemului de alimentare cucombustibil

68 -69 Senzorul bateriei70 Senzor de ploaie71 Senzorul bateriei

După înlocuirea siguranţelor fuzibiledefecte, închideţi capacul panoului desiguranţe şi apăsaţi-l până când seblochează în poziţie.În cazul în care capacul panoului desiguranţe fuzibile nu este închiscorect, se pot produce defecţiuni.

Page 217: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

216 Îngrijirea autovehiculului

Cutia cu siguranţe dinpanoul de bord

La autovehiculele cu volan pe stânga,panoul de siguranţe se află în spatelecompartimentului de depozitare dinplanşa de bord.Deschideţi compartimentul,comprimaţi tab-urile de blocare,rabateţi compartimentul şi scoateţi-l.

La autovehiculele cu volan pedreapta, panoul de siguranţe se aflăîn spatele unui capac din torpedou.Deschideţi torpedoul şi scoateţicapacul.

Nr. Circuit1 Sistem Infotainment, Afişaj

pentru informaţii2 Unitatea de control caroserie3 Unitatea de control caroserie4 Sistem Infotainment, Afişaj

pentru informaţii5 Sistem Infotainment, Afişaj

pentru informaţii6 Bricheta7 Priză de alimentare8 Unitatea de control caroserie

Page 218: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 217

Nr. Circuit9 Unitatea de control caroserie10 Unitatea de control caroserie11 Ventilator interior12 -13 -14 Racord diagnostic15 Airbag16 Sistemul de închidere

centralizată, hayon17 Sistemul de aer condiţionat18 Siguranţe fuzibile pentru

transport19 Memoria20 -21 Instrument22 Contactul23 Unitatea de control caroserie24 Unitatea de control caroserie25 -26 Priza din portbagaj

Scaunele acţionate electric, poz. 12 şi13, au protecţie la suprasarcină.Circuitul se va închide din nou, dupărăcire.

Cutia de siguranţe dinportbagaj

Cutia cu siguranţe este în parteastângă a portbagajului în spatele unuicapac. Luaţi capacul.

Page 219: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

218 Îngrijirea autovehiculului

Nr. Circuit1 Sistem de închidere

centralizată, Hayon acţionatelectric

2 Modulul remorcă3 Modulul remorcă4 -5 Priză remorcă6 Încălzirea volanului7 Geamurile spate acţionate

electric8 Priză remorcă9 Trapa10 Sistemul de închidere

centralizată, hayon11 -12 Sistemul de aer condiţionat13 -14 -15 Blocare electrică hayon16 Sistemul de aer condiţionat

Nr. Circuit17 -18 Blocare electrică hayon19 Detector obstacole laterale20 Detectorul de obstacole laterale,

scaunele faţă cu ventilaţie21 Sistem activ de suspensii,

Asistenţă fază lungă, Control alvitezei de croazieră, Detecţiasemnelor de circulaţie, Sistemurmărire bandă de rulare,modulul remorcii

22 Sistemul de alarmă antifurt23 Tracţiunea integrală, sistemul de

alarmă antifurt24 Lumină laterală stânga25 Lumină laterală dreapta26 -27 -28 -29 Modulul remorcii, siguranţa de

transport

Nr. Circuit30 Detector obstacole laterale31 Sistem activ de suspensii,

Asistenţă fază lungă, Control alvitezei de croazieră, Detecţiasemnelor de circulaţie, Sistemurmărire bandă de rulare

32 Detector obstacole laterale33 Tracţiune integrală34 Trapa35 -36 -37 -

Page 220: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 219

Trusa de sculeUnelteleAutovehiculele cu set pentrudepanarea anvelopelor

Sculele şi trusa de depanareanvelope sunt într-un compartimentde depozitare sub capacul podelei dinportbagaj.

Autovehiculele cu roată derezervă

Cricul şi sculele sunt într-uncompartiment de stocare dinportbagaj sub roata de rezervă.Roata de rezervă 3 231.

Jantele şi anvelopele

Starea anvelopelor, stareajantelorConduceţi încet peste borduri şi, dacăse poate, abordaţi-le într-un unghidrept. Trecerea peste muchii ascuţitepoate provoca apariţia unor defecteascunse la anvelope şi jante. Laparcare, aveţi grijă ca anvelopele sănu fie strivite de borduri.Verificaţi periodic jantele pentrudepistarea eventualelor deteriorări.Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă în caz de defecţiuni sauuzură neuniformă.

AnvelopeleAnvelopele205/60 R 16, 215/55 R 17,225/50 R 17, 225/45 R 18 şi235/45 R 18 se vor folosi doar caanvelope iarnă.

Page 221: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

220 Îngrijirea autovehiculului

Anvelopele de iarnăAnvelopele de iarnă îmbunătăţescsiguranţa în trafic la temperaturi maimici de 7 °C, de aceea este indicatămontarea lor pe toate roţile.Anvelopele cu următoareledimensiuni 205/60 R 16, 215/55 R 17,215/60 R 16, 225/45 R 18,225/50 R 17 şi 235/45 R 18 suntadmise ca anvelope de iarnă.Conform reglementărilor specificeţării, lipiţi eticheta pentru viteză încâmpul vizual al şoferului.

Marcajul anvelopelorDe ex. 215/60 R 16 95 H215 = Lăţime anvelopă, în mm60 = Raport secţiuni (înălţime/

lăţime anvelopă), în %R = Tip bandă de rulare: RadialRF = Tip: Cu flancuri întărite

(Runflat)16 = Diametru roată, în inchi95 = Indice de sarcină, de

exemplu 95 corespunde uneisarcini de 690 kg

H = Literă cod de viteză

Literă cod de viteză:Q = până la 160 km/hS = până la 180 km/hT = până la 190 km/hH = până la 210 km/hV = până la 240 km/hW = până la 270 km/h

Presiunea în anvelopeVerificaţi presiunea în anvelopele recicel puţin o dată la 14 zile, precum şiînaintea unei călătorii mai lungi. Nuuitaţi roata de rezervă. Regula seaplică şi pentru autovehiculele cusistem de monitorizare a presiunii înanvelope.Deşurubaţi capacul de ventil.

Presiunea anvelopelor 3 267 şi peeticheta de pe rama portierei stânga-faţă.Datele referitoare la presiunea înanvelope sunt pentru anvelopele reci.Acestea sunt valabile atât pentruanvelope de vară, cât şi pentruanvelope de iarnă.Umflaţi întotdeauna anvelopa roţii derezervă la presiunea specificatăpentru sarcină maximă.Presiunea ECO în anvelope serveştepentru obţinerea celui mai scăzutconsum de combustibil posibil.

Page 222: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 221

Presiunea necorespunzătoare vaafecta siguranţa şi manevrabilitateaautovehiculului, confortul şi consumulde combustibil şi va duce la uzuraprematură a anvelopelor.

9 Avertisment

Presiunea prea scăzută poateduce la încălzirea anvelopei şiavarierea internă a acesteia,rezultatul fiind separarea căii derulare a anvelopei şi chiar exploziaacesteia la viteze mari.

Când reduceţi sau creşteţi presiuneaîn anvelope la un autovehicul cusistem de monitorizare a presiunii,decuplaţi contactul.

Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelopeSistemul de monitorizare a presiuniiîn anvelope verifică presiunea tuturorcelor patru roţi o dată pe minut cândviteza autovehiculului depăşeşteo anumită limită.

Toate cele patru roţi trebuie să fieechipate cu un senzor de presiune,iar presiunea în anvelope trebuie săse afle la nivelul prescris.Presiunile curente în anvelope pot fiprezentate în Vehicle InformationMenu (Meniu informaţii autovehicul)din centrul de informaţii pentru şofer.Meniul poate fi selectat cu butoanelede pe maneta de semnalizare.

Apăsaţi butonul MENU pentrua selecta Vehicle Information Menu(Meniu informaţii autovehicul).

Răsuciţi rotiţa dispozitivului dereglare pentru a selecta sistemul demonitorizare a presiunii în anvelope.Starea sistemului şi diferenţele micide presiune sunt afişate printr-unmesaj de avertizare cu simbolulanvelopei corespunzătoare clipind înCentrul de informaţii pentru şofer.În plus, diferenţele considerabile depresiune între anvelopele de peo punte sunt afişate printr-un mesajde avertizare în Centrul de informaţiipentru şofer.Diferenţele majore de presiune suntindicate şi de indicatorul de control w.

Page 223: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

222 Îngrijirea autovehiculului

Lampa de control w 3 94.Mesajele autovehiculului 3 103.Dacă trebuie redusă sau crescutăpresiunea în anvelope, decuplaţicontactul.Dacă se montează un set complet deroţi fără senzori (de ex. patruanvelope de iarnă), în Centrul deinformaţii pentru şofer apare unmesaj. Sistemul de monitorizarea presiunii în anvelope nu estefuncţional. Este posibilă montareaulterioară a senzorilor.Roata de rezervă sau roata derezervă temporară nu este prevăzutăcu senzori de presiune. Sistemul demonitorizare a presiunii din anvelopenu este operaţional pentru aceste roţi.Indicatorul de control w luminează.Pentru cele trei roţi suplimentaresistemul rămâne operaţional.Utilizarea seturilor pentru depanareaanvelopelor disponibile în comerţpoate afecta funcţionalitateasistemului. Utilizaţi numai seturipentru depanare omologate dinfabrică.

Echipamentele radio externe de mareputere pot perturba funcţionareasistemului de monitorizare a presiuniiîn anvelope.Ventilurile de aer şi inelele deetanşare din sistemul de monitorizarea presiunii în anvelope trebuieînlocuite odată cu schimbareaanvelopelor.

Funcţia limită adaptabilăSistemul de monitorizare a presiuniiîn anvelope detectează automat dacăautovehiculul este condus cuo presiune în anvelopecorespunzătoare unei sarcini demaximum 3 persoane sau uneisarcini complete.Dacă trebuie redusă presiunea dinanvelope, decuplaţi mai întâicontactul.

Funcţia programare automatăDupă schimbarea roţilor,autovehiculul trebuie să rămânăstaţionar aproximativ 20 de minutepentru ca sistemul să recalculeze.Următorul proces de reprogramarenecesită până la 10 minute de

conducere cu o viteză minimă de20 km/h. În acest caz se poate afişa$ sau valorile de presiune potapărea în Centrul de informaţii pentruşofer.Dacă apar probleme în cursulprocesului de reprogramare, înCentrul de informaţii pentru şofer seafişează un mesaj de avertizare.

Compensarea temperaturiiAnvelopele reci scad presiunea, iaranvelopele calde cresc presiunea dininteriorul lor. Sistemul demonitorizare a presiunii în anvelopeţine cont de acest efect la mesajele deavertizare.Valoarea presiunii în anvelope afişatăîn Centrul de informaţii pentru şoferindică presiunea efectivă dinanvelope. De aceea este importantsă se verifice presiunea anvelopelorcând acestea sunt reci.

Page 224: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 223

Adâncimea profilului căiide rulareVerificaţi adâncimea profilului căii derulare a anvelopelor la intervaleregulate.Din motive de siguranţă, înlocuiţianvelopele dacă adâncimea profiluluicăii de rulare scade sub 2-3 mm(4 mm la anvelope de iarnă).Din motive de siguranţă, serecomandă ca adâncimea profiluluicăii de rulare a anvelopelor de peo punte să nu difere cu mai mult de2 mm.

Adâncimea minimă admisă legala profilului căii de rulare (1,6 mm) esteatinsă când anvelopele se uzeazăpână la apariţia primului indicator deuzură (TWI). Poziţia lor este indicatăprin marcaje pe flancurile anvelopei.Dacă anvelopele din faţă sunt maiuzate decât cele din spate, acesteatrebuie schimbate periodic între ele.Verificaţi dacă direcţia de rotaţiea roţilor rămâne aceeaşi.Anvelopele îmbătrânesc, chiar dacănu sunt utilizate. Vă recomandăm săînlocuiţi anvelopele la fiecare 6 ani.

Înlocuirea anvelopei şidimensiunile janteiDacă se utilizează un tip de anvelopede dimensiuni diferite faţă de celeinstalate din fabricaţie, s-ar putea săfie necesară reprogramareavitezometrului şi a presiunii nominaleîn anvelope şi să se opereze altemodificări ale autovehiculului.

După trecerea la anvelope dedimensiuni diferite, solicitaţiînlocuirea etichetei autocolantereferitoare la presiunea în anvelope.

9 Avertisment

Folosirea de anvelope inadecvatepoate duce la accidente sau poateafecta funcţionarea corectăa autovehiculului.

Capacele de roţiTrebuie folosite capace de roţi şianvelope omologate de Opel pentruautovehiculul respectiv şi care seconformează tuturor cerinţelorrelevante privind combinaţiile de janteşi anvelope.În cazul în care capacele şianvelopele folosite nu suntomologate de fabrică, nu folosiţianvelope cu talon.Capacele de roţi nu trebuie săîmpiedice răcirea frânelor.

Page 225: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

224 Îngrijirea autovehiculului

9 Avertisment

Utilizarea anvelopelor saucapacelor neadecvate poateconduce la pierderea bruscă depresiune, ceea ce poate provocaaccidente.

Capace de roţiAnvelopele 245/35 R20 au un capacspecific. Pentru a scoate capacul depe roata demontată decuplaţi maiîntâi braţele unul câte unul. Apoiapăsaţi capacul dinspre spate înpartea din mijloc şi scoateţi-l.Pentru asamblare ajustaţi mai întâicapacul de roată pentru ca tija depoziţionare să se potrivească încavitate.

Lanţuri antiderapante

Lanţurile antiderapante sunt permisenumai pe roţile din faţă.Utilizaţi numai lanţuri cu zale fine,care nu adaugă mai mult de 10 mm laprofilul căii de rulare şi pe flancurileanvelopelor (inclusiv dispozitivele deblocare ale lanţurilor).

9 Avertisment

Defectele pot duce la exploziaanvelopelor.

Lanţurile antiderapante sunt admisenumai pentru anvelopele cudimensiunile: 205/60 R 16,215/55 R 17, 215/60 R 16,225/45 R 18, 225/50 R 17 şi235/45 R 18.Nu se admit lanţuri pe anvelopele cudimensiunile 225/55 R 17,245/45 R 18, 245/40 R 19,245/35 R 20 şi 255/35 R 20.Nu se permite utilizarea lanţurilorantiderapante pe roata de rezervă deuz temporar.

Setul pentru depanareaanvelopelorDeteriorările minore ale profilului căiide rulare a anvelopelor pot fi reparatecu ajutorul setului pentru depanareaanvelopelor.Corpurile străine nu se vor îndepărtadin anvelope.Deteriorările anvelopei mai mari de4 mm sau cele de pe flancuri nu pot fireparate cu setul pentru depanareaanvelopelor.

Page 226: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 225

9 Avertisment

Nu depăşiţi viteza de 80 km/h.A nu se utiliza timp îndelungat.Controlul direcţiei şimanevrabilitatea pot fi afectate.

Dacă aveţi o pană de cauciuc:Trageţi frâna de mână şi cuplaţitreapta 1 de viteze, marşarierul saupoziţia P.

Trusa de depanare anvelope este încompartimentul de sub capaculpodelei în portbagaj.

1. Luaţi trusa de depanare anvelopedin portbagaj.

2. Scoateţi compresorul.

3. Scoateţi cablul electric şi furtunulde aer din compartimentele destocare de sub compresor.

4. Înşurubaţi furtunul de aer alcompresorului la racordul de pesticla cu soluţie de etanşare.

5. Potriviţi sticla cu soluţie deetanşare în piesa de fixare de pecompresor.Puneţi compresorul lângăanvelopă astfel încât sticla cusoluţia de etanşare să fie înpicioare.

Page 227: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

226 Îngrijirea autovehiculului

6. Deşurubaţi căpăcelul ventiluluianvelopei aflate în pană.

7. Înşurubaţi furtunul substanţei deumplere la ventilul anvelopei.

8. Întrerupătorul de pe compresortrebuie fixat la J.

9. Conectaţi fişa de alimentare lapriza pentru accesorii sau la prizabrichetei.Pentru a evita descărcareabateriei, vă recomandăm să lăsaţimotorul în funcţiune.

10. Fixaţi întrerupătorul electric cubasculare de pe compresor la I.Soluţia de etanşare esteintrodusă în anvelopă.

11. Manometrul compresorului indicăpentru scurt timp maxim 6 bari peparcursul golirii recipientului cusoluţie de etanşare (circa30 de secunde). Apoi presiuneaindicată începe să scadă.

12. Întreaga cantitate de soluţie deetanşare este pompată înanvelopă. Ulterior, anvelopa esteumflată.

13. Presiunea prescrisă trebuie să fieatinsă în 10 minute. Presiunea în

anvelope 3 267. După ce aţiobţinut presiunea corectă, opriţicompresorul.

Dacă valoarea specificatăa presiunii în anvelope nu esteatinsă într-un interval de10 minute, desfaceţi setul dedepanare a anvelopelor.Deplasaţi autovehiculul astfelîncât roţile să parcurgă o rotaţiecompletă. Instalaţi din nou setulpentru depanarea anvelopelor şicontinuaţi procedura de umpleretimp de alte 10 minute. Dacăvaloarea specificată a presiunii înanvelope nu este atinsă,anvelopa este prea deteriorată.

Page 228: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 227

Apelaţi la un atelier serviceautorizat pentru asistenţă.Evacuaţi presiunea în exces cuajutorul butonului de deasupramanometrului.Nu utilizaţi compresorul pentrumai mult de 10 minute.

14. Detaşaţi trusa de depanareanvelope. Împingeţi clema de pesuport pentru a putea scoaterecipientul cu soluţie de etanşarede pe suport. Înşurubaţi furtunulpentru umflarea anvelopei laracordul liber al recipientului cusoluţie de etanşare. Acest lucruprevine scurgerea soluţiei deetanşare. Depozitaţi setul pentrudepanarea anvelopelor înportbagaj.

15. Ştergeţi soluţia scursă cu o cârpă.16. Eticheta autocolantă de pe

recipientul cu soluţie de etanşare,ce indică viteza maximă admisă,trebuie afişată în câmpul vizual alşoferului.

17. Porniţi cât mai repede pentrua facilita distribuirea uniformă

a soluţiei în anvelopă. Opriţi dupăaproximativ 10 km (dar nu maimult de 10 minute) şi verificaţipresiunea în anvelopă. Cuplaţifurtunul compresorului direct peventil pentru a face acest lucru.

Dacă presiunea este mai mică de1,3 bari, corectaţi la valoareaprescrisă. Repetaţi procedurapână când nu se mai pierdepresiune.Dacă presiunea se situează sub1,3 bar, autovehiculul nu maitrebuie utilizat. Apelaţi la un atelierservice autorizat pentru asistenţă.

18. Depozitaţi setul pentru depanareaanvelopelor în portbagaj.

Page 229: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

228 Îngrijirea autovehiculului

NotăCaracteristicile de conducere cuanvelopa reparată sunt gravafectate, în consecinţă înlocuiţi-o câtmai repede.Dacă se aud zgomote neobişnuitesau compresorul se încălzeşteprea mult, opriţi-l pentru cel puţin30 de minute.Supapa de siguranţă încorporată sedeschide la presiunea de 7 bari.Reţineţi data de expirare a trusei.După această dată capacitatea sade etanşare nu mai este garantată.Respectaţi instrucţiunile de păstrareînscrise pe recipientul cu soluţie deetanşare.Înlocuiţi recipientul după utilizare.Eliminaţi recipientul după utilizare înconformitate cu reglementările învigoare.Compresorul şi soluţia de etanşarepot fi utilizate până la temperaturade aproximativ -30 °C.

Adaptoarele suplimentare pot fifolosite pentru umflarea altorobiecte, ca de exemplu, mingi defotbal, saltele pneumatice, bărcipneumatice etc. Ele se găsescamplasate sub compresor. Pentrua scoate adaptorul, înşurubaţifurtunul de aer al compresorului şiextrageţi-l.

Înlocuirea roţiiUnele autovehicule sunt echipate cuun set pentru depanarea anvelopelorîn loc de roată de rezervă 3 224.Derulaţi următoarele operaţiipregătitoare şi respectaţi următoareleinstrucţiuni:■ Parcaţi autovehiculul pe

o suprafaţă plană, stabilă şi fărăpericol de alunecare. Roţile din faţătrebuie să fie orientate spre înainte.

■ Trageţi frâna de mână şi cuplaţitreapta 1 de viteze, marşarierul saupoziţia P.

■ Scoateţi roata de rezervă 3 231.■ Nu înlocuiţi niciodată mai multe roţi

simultan.

■ Folosiţi cricul numai la schimbarearoţii în caz de pană, nu-l folosiţi laschimbarea anvelopelor de iarnăsau de vară.

■ Dacă terenul de sub autovehiculeste moale, amplasaţi o placăstabilă (groasă de maximum 1 cm),sub cric.

■ Nu permiteţi ca în autovehicululridicat pe cric să rămână persoanesau animale.

■ Nu intraţi niciodată sub unautovehicul ridicat pe cric.

■ Nu porniţi autovehiculul ridicat pecric.

■ Curăţaţi piuliţele şi fileturile roţii cuo cârpă curată înainte de a le montala roată.

9 Avertisment

Nu gresaţi şurubul roţii, piuliţa roţiişi conul piuliţei roţii.

Page 230: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 229

1. Desfaceţi capacele de piuliţă aleroţii cu o şurubelniţă şiîndepărtaţi-le. Scoateţi capaculroţii cu cârligul din trusa de scule.Trusa de scule a autovehiculului3 219.Jantele din aliaj uşor: Desfaceţicapacele de piuliţă ale roţii cuo şurubelniţă şi îndepărtaţi-le.Pentru a proteja janta, folosiţio cârpă moale între şurubelniţă şijanta din aliaj.

2. Desfaceţi cheia de roată şiinstalaţi-o având grijă să sepoziţioneze în siguranţă şideşurubaţi fiecare piuliţă de roatăcu jumătate de tură.

3. Asiguraţi-vă că poziţionareacricului s-a făcut corect în punctulde ridicare adecvat.

Page 231: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

230 Îngrijirea autovehiculului

4. Reglaţi cricul la înălţimeanecesară. Poziţionaţi-l direct subpunctul de ridicare, într-un modcare să prevină alunecareaacestuia.

Ataşaţi cheia de roată şi cu criculaliniat corect, rotiţi cheia de roatăpână când roata se ridică de lasol.

5. Deşurubaţi piuliţele de roţi.6. Înlocuiţi roata. Roata de rezervă

3 2317. Înşurubaţi piuliţele pe roţi.8. Coborâţi autovehiculul.

9. Instalaţi cheia de roţi asigurându-vă că este fixată bine şi strângeţiîncrucişat fiecare piuliţă. Cuplulde strângere este de 150 Nm.

10. Aliniaţi orificiul pentru ventil dincapacul roţii faţă de ventilulanvelopei înainte de a instalacapacul.Instalaţi capacele piuliţelor deroată.Montaţi capacul punctului deridicare cu cricula autovehiculului.

11. Depozitaţi roata înlocuită 3 231 şisculele autovehiculului 3 219.

12. Verificaţi în cel mai scurt timpposibil presiunea în anvelopainstalată şi cuplul de strângerea piuliţelor de roată.

Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curândposibil anvelopa defectă.

Poziţia de ridicare pentruplatforma de ridicare

Poziţia braţului din spate al platformeide ridicare la planşeulautovehiculului.

Page 232: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 231

Poziţia braţului din faţă al platformeide ridicare la planşeulautovehiculului.

Roata de rezervăUnele autovehicule sunt echipate cuun set pentru depanarea anvelopelorîn loc de roată de rezervă.Roata de rezervă poate fi clasificatăca roată de rezervă de uz temporar înfuncţie de dimensiunile acesteiacomparativ cu celelalte roţi şi cureglementările în vigoare la nivelnaţional.

Roata de rezervă este prevăzută cujantă din tablă.

Atenţie

Utilizarea unei roţi de rezervă maimici decât celelalte roţi sauîmpreună cu anvelopele de iarnăpoate afecta manevrabilitatea.Înlocuiţi cât mai curând posibilanvelopa defectă.

Roata de rezervă se găseşte înportbagaj sub capacul podelei.Aceasta este asigurată cu o piuliţăfluture.

Depozitarea roţii schimbate înportbagajLocaşul roţii de rezervă nu esteconceput pentru toate mărimile deanvelope admise. În cazul în careo roată mai lată decât cea de rezervătrebuie depozitată în locaşul pentruroata de rezervă, şurubul cu filetpentru susţinerea roţii trebuie înlocuitcu unul mai lung.■ Îndepărtaţi roata de rezervă de uz

temporar după ce aţi rotit piuliţa-fluture în sens antiorar.

■ Scoateţi cutia de scule şi saculpentru cheia pentru piuliţele deroată din locaşul pentru roata derezervă.

■ Scoateţi în lateral şurubul dinadaptorul din podea.

Page 233: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

232 Îngrijirea autovehiculului

■ Introduceţi şurubul cu filet mai lungdin cutia de scule în adaptorul dinpodea. 3 219.

■ Puneţi sacul pentru cheia de piuliţede roată şi cutia de scule înapoi înlocaşul pentru roata de rezervă.

■ Depozitaţi roata cu parteaexterioară în sus şi fixaţi prinstrângerea piuliţei-fluture în sensorar.

Capacul podelei poate fi aşezat pesteroata cu proeminenţă.Pentru a fixa roata de rezervă în locaşdupă ce aţi înlocuit o roată defectă,utilizaţi din nou şurubul cu filet scurt.

9 Avertisment

Depozitarea unui cric, a uneianvelope sau a altui echipamentîn portbagaj poate duce la rănireîn cazul în care acestea nu suntfixate. În cazul unei opriri bruştesau a unei coliziuni, echipamentulcare nu este fixat poate lovipersoanele.Depozitaţi roata, cricul şi unelteleîntotdeauna în locul de depozitareiniţial şi fixaţi-le.Aşezaţi roata care are pană înpasajul roţii de rezervă şi fixaţi-orăsucind piuliţa cu aripi în sensorar.

Roata de rezervă de uztemporar

Atenţie

Utilizarea unei roţi de rezervă maimici decât celelalte roţi sauîmpreună cu anvelopele de iarnăpoate afecta manevrabilitatea.Înlocuiţi cât mai curând posibilanvelopa defectă.

Se va monta numai o singură roată derezervă de uz temporar. Nu depăşiţiviteza de 80 km/h. Abordaţi virajele cuviteză redusă. Nu utilizaţi pentruo perioadă mai mare de timp.Dacă autovehiculul dumneavoastrăare o pană pe spate în timp cetractează un alt autovehicul, montaţiroata de rezervă de uz temporar înfaţă şi roata completă în partea dinspate.Lanţuri antiderapante 3 224.

Page 234: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 233

Anvelopele direcţionaleMontaţi anvelopele direcţionale astfelîncât să se rotească în sensul dedeplasare. Sensul de rotaţie esteindicat de un simbol (de exempluo săgeată) pe flancul anvelopei.La instalarea anvelopelor direcţionaleîn sensul eronat de rotaţie, se aplicăurmătoarele:■ Manevrabilitatea poate fi afectată.

Înlocuiţi sau reparaţi cât mai curândposibil anvelopa defectă.

■ Nu depăşiţi viteza de 80 km/h.■ Conduceţi cu mare atenţie pe

drumuri ude şi pe suprafeţeacoperite cu zăpadă.

Pornirea asistatăNu porniţi motorul cu ajutorul unuiredresor rapid.Un autovehicul cu bateria descărcatăpoate fi pornit asistat prin conectareala bateria altui autovehicul.

9 Avertisment

Procedaţi cu maximă atenţie lapornirea asistată. Orice abaterede la instrucţiunile următoarepoate conduce la accidentări saudeteriorări cauzate de exploziabateriei sau defectarea sistemelorelectrice ale ambelorautovehicule.

9 Avertisment

Evitaţi contactul electrolitului cuochii, pielea, tapiţeria şisuprafeţele vopsite. Electrolitulconţine acid sulfuric, careprovoacă arsuri şi deteriorări încazul contactului direct.

■ Bateria nu trebuie expusă niciodatăla flăcări deschise sau scântei.

■ O baterie descărcată poate îngheţala temperaturi de 0 °C. Lăsaţibateria să se dezgheţe înainte săracordaţi cablurile de pornireasistată.

■ În cursul manipulării bateriei, purtaţiochelari şi echipament de protecţie.

■ Utilizaţi o baterie donoare cuaceeaşi tensiune nominală (12 V).Capacitatea nominală a acesteia(Ah) nu trebuie să fie considerabilmai mică decât cea a baterieidescărcate.

■ Utilizaţi pentru pornirea asistatăcabluri cu borne izolate şi cusecţiune de minim 16 mm2 (25mm2 pentru motoare diesel).

■ Bateria descărcată nu trebuiedeconectată de la autovehicul.

■ Opriţi toţi consumatorii electricicare nu sunt necesari.

■ Nu vă aplecaţi deasupra bateriei petot parcursul pornirii.

■ Evitaţi neapărat contactul clemelorunui cablu cu clemele celuilalt.

Page 235: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

234 Îngrijirea autovehiculului

■ Autovehiculele nu trebuie să seatingă în cursul procesului depornire asistată.

■ Trageţi frâna de mână, aduceţitransmisia în poziţia neutră,respectiv transmisia automată înpoziţia P.

Ordinea conectării bornelor:1. Conectaţi clema roşie la borna

pozitivă a bateriei donoare.2. Conectaţi cealaltă clemă roşie la

borna pozitivă a baterieidescărcate.

3. Conectaţi clema neagră la bornanegativă a bateriei donoare.

4. Conectaţi cealaltă clemă neagrăla masa autovehiculului ce trebuiepornit, de ex. la blocul motor saula şuruburile de fixare a motorului.Realizaţi conexiunea cât maideparte de bateria descărcată,însă la cel puţin 60 cm.

Cablurile se vor aşeza în aşa fel încâtsă nu poată fi atinse de componenteleîn mişcare din compartimentul motor.Pornirea motorului:1. Porniţi motorul autovehiculului

donor.2. După 5 minute, porniţi motorul

celălalt. Durata tentativelor depornire asistată nu trebuie sădepăşească 15 secunde, laintervale de 1 minut.

3. Motoarele ambelor autovehiculevor fi lăsate să funcţioneze laralanti timp de aproximativ3 minute cu cablurile pentrupornire asistată conectate.

4. Porniţi consumatorii electrici (deex. farurile sau încălzirea lunetei)autovehiculului pornit asistat.

5. Cablurile trebuie deconectate înordinea inversă celei deconectare.

Page 236: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 235

TractareaTractarea autovehiculului

Deblocaţi capacul din parteainferioară şi scoateţi-l în jos.

Inelul de tractare se află în trusa descule a autovehiculului 3 219.

Înşurubaţi complet cârligul detractare, până la blocarea acestuia înpoziţie orizontală.Ataşaţi cablul de tractare – sau, şi maibine, bara de tractare – la cârligul detractare.Cârligul de tractare trebuie folositnumai pentru tractare, nu şi pentrurecuperarea unui autovehicul.Cuplaţi contactul pentru a deblocacoloana de direcţie şi a permitefuncţionarea lămpilor de frână,a claxonului şi a ştergătoarelor deparbriz.Transmisia în poziţia neutră.Aprindeţi luminile de avarie de laambele autovehicule.

Atenţie

Conduceţi cu viteză mică. Evitaţimanevrele bruşte. Forţa excesivăde tractare poate afectaautovehiculul.

Când motorul este oprit, acţionareadirecţiei şi a frânelor necesită o forţăconsiderabil mai mare.

Page 237: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

236 Îngrijirea autovehiculului

Activaţi funcţia de recircularea aerului şi închideţi geamurile pentrua preveni intrarea în habitaclua gazelor de eşapament provenite dela autovehiculul tractor.Autovehicule cu transmisie manualăşi tracţiune integrală: Dacăautovehiculul este tractat cu toatecele patru roţi la sol, nu există limitetehnice de viteză şi distanţă. Dacă s-a ridicat o singură punte, vitezamaximă va fi 50 km/h. Nu există limitede distanţă.Autovehicule cu transmisie automatăşi tracţiune pe faţă: Autovehiculultrebuie tractat cu faţa în sensul demers, cu maxim 80 km/h şi nu maimult de 100 km. În toate celelaltecazuri şi dacă transmisia estedefectă, puntea faţă trebuie ridicatăde pe sol.Autovehicule cu transmisie automatăşi tracţiune integrală: Autovehiculultrebuie să fie tractat cu faţa înainte.Dacă autovehiculul este tractat cutoate cele patru roţi pe sol, vitezamaximă este 50 km/h şi pentru maxim

50 km. Dacă s-a ridicat puntea faţă,viteza maximă va fi 50 km/h. Nuexistă limite de distanţă.Apelaţi la un atelier service pentruasistenţă.După tractare, deşurubaţi cârligul detractare.

Introduceţi capacul în parteainferioară, rotiţi-l în sens orar şiînchideţi-l.

Tractarea altui autovehicul

Eliberaţi partea inferioară a capaculuişi scoateţi-l în jos.Inelul de tractare se află în trusa descule a autovehiculului 3 219.

Page 238: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 237

Înşurubaţi complet cârligul de tractareîn sens antiorar, până la blocarea saîn poziţie orizontală.Inelul de amarare aflat subautovehicul în partea din spate nu seutilizează pentru tractare.Ataşaţi cablul de tractare – sau,recomandabil, bara de tractare – lacârligul de tractare.Inelul de remorcare trebuie folositnumai pentru tractare nu şi pentrurecuperarea unui autovehicul.

Atenţie

Conduceţi cu viteză mică. Evitaţimanevrele bruşte. Forţa excesivăde tractare poate afectaautovehiculul.

După tractare, deşurubaţi cârligul detractare.

Introduceţi capacul în parteainferioară, rotiţi-l în sens orar şi cuplaţicapacul.

Îngrijirea aspectuluiÎntreţinerea exterioarăÎncuietorileÎncuietorile sunt gresate din fabricaţiecu vaselină specială de înaltă calitate.Utilizaţi un agent de degivrare numaicând este aboslut necesar, deoareceacesta îndepărtează vaselina şiafectează funcţionarea încuietorii.După utilizarea agentului dedegivrare, apelaţi la un atelier servicepentru gresarea încuietorilor.

SpălareaVopseaua autovehiculului esteexpusă influenţelor mediului. Spălaţişi ceruiţi periodic autovehiculul. Cândutilizaţi o spălătorie automată,selectaţi un program care include şiceruirea.Excrementele de păsări, resturile deinsecte, răşinile, polenul trebuiecurăţate imediat deoarece conţinconstituenţi agresivi ce pot deterioravopseaua.

Page 239: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

238 Îngrijirea autovehiculului

Dacă utilizaţi o spălătorie auto,respectaţi instrucţiunile furnizate defabricantul instalaţiei. Ştergătoarelede parbriz şi ştergătorul de lunetătrebuie oprite. Scoateţi antena şiaccesoriile externe precumportbagajul de acoperiş, etc.Dacă spălaţi vehiculul manual,asiguraţi-vă că interiorulcontraaripilor este clătit temeinic cuapă.Curăţaţi marginile şi muchiileportierelor şi capotei/ hayonului,precum şi zonele acoperite laînchiderea acestora.

Atenţie

Utilizaţi întotdeauna un agent decurăţare cu o valoare a pH-uluicuprinsă între 4 şi 9.Nu utilizaţi agenţi de curăţare pesuprafeţe fierbinţi.

Ungeţi balamalele tuturor uşilor la unatelier.

Nu curăţaţi compartimentul motoruluicu jet de aburi sau cu un agent decurăţare cu jet de mare presiune.Clătiţi bine autovehiculul şi uscaţi-l.Clătiţi frecvent bucata de pieleutilizată pentru ştergereaautovehiculului. Folosiţi lavete deştergere separate pentru geamuri şipentru suprafeţele vopsite: urmele deceară pot afecta vizibilitatea.

Luminile exterioareLentilele farurilor şi ale celorlaltelămpi sunt realizate din plastic. Nuutilizaţi agenţi caustici sau abrazivi,raclete pentru gheaţă şi evitaţiştergerea acestora când sunt uscate.

Lustruirea şi ceruireaCeruiţi periodic autovehiculul (celtârziu atunci când apa nu maiformează perle). În caz contrar,vopseaua se va usca.Lustruirea este necesară cândvopseaua a devenit mată şi s-auacumulat depuneri solide pesuprafaţa acesteia.

Lustruirea cu silicon formeazăo peliculă protectoare, făcândceruirea inutilă.Componentele din plastic alecaroseriei nu trebuie tratate cu agentde conservare sau ceară.

Geamurile şi lameleleştergătoarelor de parbrizFolosiţi o lavetă ce nu lasă scame sauo piele de căprioară împreună cusoluţie de curăţare pentru geamuri şide îndepărtare a insectelor.Când curăţaţi luneta dotată cudispozitiv de încălzire, asiguraţi-vă cănu deterioraţi filamentul din interior.Pentru a curăţa mecanic gheaţa,folosiţi o racletă pentru gheaţă.Apăsaţi ferm pe racletă astfel încât sănu poată pătrunde murdărie întreracletă şi geam, care altfel se poatezgâria.Curăţaţi ştergătoarele care lasă urmecu o lavetă moale şi soluţie decurăţare pentru geamuri.

Page 240: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Îngrijirea autovehiculului 239

Trapa de pe plafonNu folosiţi niciodată pentru curăţareagenţi abrazivi sau diluanţi,combustibili, soluţii puternice (de ex.diluant de vopsea, soluţii care conţinacetonă etc.), soluţii alcaline sauacide, un burete dur. Nu aplicaţi cearăsau pastă de lustruire pe suprafaţatrapei.

Jantele şi anvelopeleNu folosiţi sisteme de spălare cu unjet de mare presiune.Curăţaţi jantele cu o soluţie neutră decurăţare pentru jante.Jantele sunt vopsite şi pot fi tratate cuaceeaşi agenţi de protecţie ca şivopseaua autovehiculului.

Deteriorarea stratului de vopseaRectificaţi defectele minore alestratului de vopsea folosind un creionde retuş înainte de apariţia ruginii.Apelaţi la un atelier service pentrurepararea deteriorărilor mai extinseale vopselei şi a suprafeţelor afectatede rugină.

PlanşeulUnele suprafeţe ale părţii inferioarea caroseriei au acoperire de protecţiedin PVC, în timp ce unele zone criticeau un strat protector durabil de ceară.După spălarea planşeului, verificaţistarea stratului protector de ceară şicorectaţi dacă e necesar.Materialele bituminoase şi dincauciuc pot afecta acoperirea deprotecţie din PVC. Apelaţi la un atelierservice pentru intervenţia asuprapărţii inferioare a caroseriei.La intrarea şi ieşirea din sezonul rece,spălaţi partea inferioară a caroserieişi solicitaţi verificarea acoperirii deprotecţie din ceară.

Echipamentul de tractareNu curăţaţi cuplajul sferic de tractarefolosind instalaţii cu jet de aburi saujet de mare presiune.

Îngrijirea interioruluiInteriorul şi tapiţeriaCurăţaţi interiorul autovehiculului,inclusiv panoul de bord şi capitonajul,numai cu o lavetă uscată sau o soluţiede curăţare pentru interior.Curăţaţi tapiţeria din piele cu apăcurată şi o cârpă moale. În cazul uneimurdăriri severe, utilizaţi un agent decurăţare a pielii.Panoul de bord trebuie curăţat numaicu ajutorul unei lavete moi umede.Curăţaţi tapiţeria cu un aspirator şio perie. Îndepărtaţi petele folosindo soluţie de curăţare pentru tapiţerie.Curăţaţi centurile de siguranţă numaicu apă călduţă şi soluţie de curăţarepentru interior.

Page 241: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

240 Îngrijirea autovehiculului

Atenţie

Închideţi benzile Velcro, deoarecebenzile Velcro deschise de pesistemele de închidere alearticolelor de îmbrăcăminte potdeteriora tapiţeria scaunelor.Acelaşi lucru se aplică articolelorde îmbrăcăminte cu accesorii cumuchii ascuţite, cum ar fifermoarele, curelele şi pantaloniicu ţinte.

Componentele din plastic şicauciucComponentele din plastic şi cauciucpot fi curăţate cu aceeaşi soluţie decurăţare utilizată pentru curăţareacaroseriei. Utilizaţi, dacă estenecesar, o soluţie de curăţare pentruinterior. Nu utilizaţi alte tipuri desoluţii. Evitaţi în special solvenţii şibenzinele. Nu folosiţi sisteme despălare cu jet de mare presiune.

Page 242: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Reparaţia şi întreţinerea 241

Reparaţia şiîntreţinerea

Informaţii generale ..................... 241Lichide, lubrifianţi şi piese deschimb recomandate ................. 242

Informaţii generaleInformaţii servicePentru a garanta o utilizareeconomică şi sigură a autovehicululuişi pentru a menţine valoareaacestuia, este extrem de important calucrările de întreţinere să fie efectuatela intervalele de timp specificate.Programul de service pentruautovehiculul dumneavoastră,detaliat şi actualizat, este disponibil laatelierul service.Afişajul de service 3 87.

Intervale de service pentruEuropaÎntreţinerea autovehicululuidumneavoastră este necesară lafiecare 30.000 km sau după 1 an,funcţie de care survine mai întâi, dacăafişajul de service nu indică altceva.Intervalele de service la niveleuropean sunt valabile înurmătoarele ţări:

Andorra, Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru,Republica Cehă, Danemarca,Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,Grecia, Groenlanda, Ungaria,Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia,Lituania, Luxemburg, Macedonia,Malta, Muntenegru, Olanda,Norvegia, Polonia, Portugalia,România, Slovacia, Slovenia,Spania, Suedia, Elveţia, Regatul Unital Marii Britanii.Afişajul de service 3 87.

Intervale de service la nivelinternaţionalÎntreţinerea autovehicululuidumneavoastră este necesară lafiecare 15.000 km sau după 1 an,funcţie de care survine mai întâi, dacăafişajul de service nu indică altceva.Intervalele de service internaţionalsunt valabile pentru ţările care nu suntenumerate la Programul servicepentru Europa.Afişajul de service 3 87.

Page 243: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

242 Reparaţia şi întreţinerea

ConfirmăriConfirmarea intervenţiilor serviceeste înregistrată în Caietul de serviceşi garanţie. Data şi kilometrajul suntcompletate cu ştampila şi semnăturareprezentantului atelierului service.Asiguraţi-vă că se completeazăcorect Caietul de service şi garanţie,dovada permanentă a intervenţiilorservice fiind esenţială pentrusatisfacerea oricăror solicităriacoperite de garanţie sau alteprograme speciale, fiind deasemenea utilă atunci cândautovehiculul este vândut.

Interval de service cu durata deutilizare rămasă pentru uleiInterval de service se bazează pe maimulţi parametri, în funcţie de utilizare.Afişajul de service vă informeazăatunci când trebuie înlocuit uleiul demotor.Afişajul de service 3 87.

Lichide, lubrifianţi şipiese de schimbrecomandateLichide şi lubrifianţirecomandaţiFolosiţi exclusiv produse care seîncadrează în specificaţiilerecomandate. Avariile rezultate dinfolosirea produselor care nu seîncadrează în aceste specificaţii nuvor fi acoperite de garanţie.

9 Avertisment

Materialele utilizate suntpericuloase şi pot fi toxice.Manevraţi-le cu grijă. Respectaţiinstrucţiunile prezente perecipienţii în care acestea suntlivrate.

Uleiul de motorUleiul de motor este identificat princlasa de calitate şi prin vâscozitate.Calitatea este mai importantă decâtvâscozitatea atunci când se alege

uleiul ce urmează a fi utilizat.Calitatea uleiului asigură, deexemplu, curăţenia motorului,protecţia împotriva coroziunii şicontrolul îmbătrânirii uleiului, în timpce clasa de vâscozitate oferăinformaţii despre variaţia fluidităţiiuleiului în funcţie de temperatură.Dexos este clasa cea mai nouă decalitate a uleiului care oferăo protecţie optimă pentru motoarelediesel şi pe benzină. Dacă nu estedisponibil, trebuie utilizat ulei demotor având alte calităţi listate.Recomandările pentru motoarele pebenzină sunt valabile şi pentrumotoare care funcţionează cu gaznatural comprimat (GNC), cu gazpetrolier lichefiat (GLP) şi cu etanol(E85).Selectaţi uleiul de motor adecvat înfuncţie de calitatea acestuia şi detemperatura ambientală minimă3 246.

Completarea uleiului de motorUleiurile de motor provenite de ladiferiţi producători sau livrate subdiferite mărci pot fi amestecate atât

Page 244: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Reparaţia şi întreţinerea 243

timp cât sunt conforme cu cerinţelereferitoare la calitatea şi vâscozitateauleiului de motor.Este interzisă utilizarea uleiurilor demotor din clasa ACEA A1/B1 saudoar de calitatea A5/B5 deoarece potduce la avarierea motorului petermen lung în anumite condiţii deutilizare.Selectaţi uleiul de motor adecvat înfuncţie de calitatea acestuia şi detemperatura ambientală minimă3 246.

Aditivi suplimentari pentru uleiul demotorUtilizarea de aditivi suplimentaripentru uleiul de motor poate duce laavarierea motorului şi invalidareagaranţiei.

Clase de vâscozitate a uleiului demotorClasa de vâscozitate SAE oferăinformaţii cu privire la fluiditateauleiului.Uleiurile multigrad sunt indicate prindouă cifre, de exemplu SAE 5W-30.Prima cifră, urmată de un W, indică

vâscozitatea la temperaturi scăzute,iar cea de-a doua indică vâscozitateala temperaturi ridicate.Selectaţi clasa de vâscozitateadecvată în funcţie de temperaturaambientală minimă 3 246.Toate clasele de vâscozitate suntpotrivite la temperaturi ambientaleridicate.

Lichidul de răcire şi antigelulUtilizaţi exclusiv antigel pentru lichidde răcire fără silicaţi cu durată lungăde utilizare (LLC).Sistemul este umplut din fabricaţie culichid de răcire destinat protecţieiexcelente împotriva coroziunii şiîmpotriva îngheţului până la -28 °C.Această concentraţie va fi menţinutătot timpul anului. Aditivii pentrulichidul de răcire destinaţi asigurăriiunei protecţii suplimentare împotrivacoroziunii sau etanşării împotrivascurgerilor minore pot cauzaprobleme de funcţionare. Nu neasumăm răspunderea pentruconsecinţele utilizării de aditivisuplimentari pentru lichidul de răcire.

Lichidul de frână şi de ambreiajUtilizaţi un lichid de frână cuperformanţă ridicată aprobat pentruacest autovehicul, apelaţi la un atelierservice autorizat.În timp, lichidul de frână absoarbeumiditate, ceea ce va reduce eficienţafrânării. Lichidul de frână va fi deaceea înlocuit la intervalelespecificate.Păstraţi lichidul de frână într-unrezervor etanş pentru a evitaabsorbţia de apă.Asiguraţi-vă că lichidul de frână nupoate fi contaminat.

Page 245: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

244 Date tehnice

Date tehnice

Identificarea autovehiculului ...... 244Date referitoare la autovehicul ... 246

IdentificareaautovehicululuiSeria de şasiu (VIN)a autovehiculului

Numărul de Identificarea Autovehiculului este vizibil prinparbriz.

Plăcuţa de identificare

Eticheta de identificare este fixată perama portierei stânga faţă.Informaţii pe plăcuţa de identificare:1 = Producătorul2 = Numărul omologării de tip3 = Seria de şasiu (VIN)

a autovehiculului4 = Greutatea maximă admisă

a autovehiculului în kg5 = Greutatea maximă admisă

a ansamblului cu remorcă în kg6 = Sarcina maximă admisă pe

puntea din faţă în kg

Page 246: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 245

7 = Sarcina maximă admisă pepuntea din spate în kg

8 = Date specifice pentruautovehicul sau pentru ţararespectivă, de ex., MA= modelul anului

Sarcinile combinate de pe puntea faţăşi spate nu trebuie să depăşeascăgreutatea brută maximă permisăa autoturismului. De exemplu, dacăaxa faţă este încărcată la sarcinamaximă autorizată, axa spate poatesuporta numai diferenţa dintre masatotală maximă autorizatăa autovehiculului şi sarcina pe axafaţă.Datele tehnice sunt stabilite înconcordanţă cu normele ComunităţiiEuropene. Ne rezervăm dreptul dea opera modificări. Specificaţiile dindocumentele autovehiculului auîntotdeauna prioritate asupra celordin acest manual.

Page 247: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

246 Date tehnice

Date referitoare la autovehiculLichide şi lubrifianţi recomandaţiProgramul service pentru Europa

Calitatea recomandată a uleiului de motorToate ţările din Europa

(cu excepţia Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia) Numai IsraelCalitatea uleiului demotor

Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GPL, E85)

Motoare diesel Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GPL, E85)

Motoare diesel

dexos 1 – – ✔ –dexos 2 ✔ ✔ – ✔

Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos, se poate utiliza maxim 1 litru de ulei de clasa ACEA C3 o singurădată între două schimburi de ulei.1)

Clase de vâscozitate a uleiului de motorToate ţările din Europa precum şi Israel(cu excepţia Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia)

Temperatura mediului ambiant Motoare pe benzină şi diesel (cu excepţia A20DTR) A20DTRpână la -25 °C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 SAE 0W-40sub -25 °C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40 SAE 0W-40

1) Nu se aplică în cazul motorului A20DTR. Folosirea uleiului de motor cu calitate diferită de dexos 2 este interzisă în modexpres.

Page 248: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 247

Program service internaţional

Calitatea recomandată a uleiului de motorToate ţările din afara Europei

cu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, TurciaCalitatea uleiului de motor Motoare pe benzină

(inclusiv GNC, GPL, E85)Motoare diesel Motoare pe benzină

(inclusiv GNC, GPL, E85)Motoare diesel

dexos 1 ✔ – – –dexos 2 – ✔ ✔ ✔

Dacă nu este disponibil uleiul de motor de calitate dexos, trebuie utilizat ulei de motor conform claselor de calitate prescrisemai jos:

Toate ţările din afara Europeicu excepţia Israel Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia

Calitatea uleiului de motor Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GPL, E85)

Motoare diesel Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GPL, E85)

Motoare diesel

GM-LL-A-025 ✔ – ✔ –GM-LL-B-025 – ✔ – ✔

Page 249: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

248 Date tehnice

Toate ţările din afara Europeicu excepţia Israel

Numai Belarus, Moldova, Rusia, Serbia,Turcia

Calitatea uleiuluide motor

Motoare pe benzină(inclusiv GNC, GPL,

E85)

Motoare diesel (cuexcepţia A20DTR)

A20DTR Motoare pebenzină

(inclusiv GNC,GPL, E85)

Motoare diesel(cu excepţia

A20DTR)

A20DTR

ACEA A3/B3 ✔ – – ✔ – –ACEA A3/B4 ✔ ✔ – ✔ ✔ –ACEA C3 ✔ ✔ – ✔ ✔ –API SM ✔ – – ✔ – –Conservarearesurselor API SN

✔ – – ✔ – –

Clase de vâscozitate a uleiului de motorToate ţările din afara Europei (cu excepţia Israel),inclusiv Belarus, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia

Temperatura mediului ambiant Motoare pe benzină şi diesel (cu excepţia A20DTR) A20DTRpână la -25 °C SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 SAE 0W-40sub -25 °C SAE 0W-30 sau SAE 0W-40 SAE 0W-40până la -20 °C SAE 10W-302) sau SAE 10W-402) SAE 0W-40

2) Este admis, dar se recomandă utilizarea uleiului de motor SAE 5W-30 sau SAE 5W-40 de calitate dexos.

Page 250: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 249

Date despre motorDescrierea comercială 1.4 1.6 1.6 Turbo 1.8 2.0 Turbo 2.0 TurboCodul de identificare al motorului A14NET A16XER A16LET A18XER A20NFT FWD A20NFT AWD

Capacitatea cilindrică [cm3] 1364 1598 1598 1796 1998 1998Putere motor [kW] 103 85 132 103 162 184la turaţia (rot/min) 4900-6000 6000 5500 6300 5300 5300Cuplul [Nm] 200 155 230 175 350 400la turaţia (rot/min) 1850-4900 4000 2050 3800 2000-4000 2400-3600Tipul de combustibil Benzină Benzină Benzină Benzină Benzină BenzinăCifra octanică (RON)recomandată 95 95 95 95 95 95admisă 98 98 98 98 98 98admisă 91 91 913) 91 91 91Tipul de combustibil suplimentar – – – – E85 –Consumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

3) Admisă numai dacă se evită solicitarea puternică a motorului, sarcina maximă sau conducerea pe teren montan curulotă/ remorcă sau cu încărcare severă.

Page 251: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

250 Date tehnice

Descrierea comercială 2.0 CDTI 2.0 CDTI ecoFlex 96kW 2.0 CDTICodul de identificare al motorului A20DTC A20DTJ A20DTH A20DTH

Capacitatea cilindrică [cm3] 1956 1956 1956 1956Putere motor [kW] 81 96 96 118la turaţia (rot/min) 4000 4000 4000 4000Cuplul [Nm] 260 300 300 350la turaţia (rot/min) 1750-2500 1750-2500 1750-2500 1750-2500Tipul de combustibil Motorină Motorină Motorină MotorinăConsumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Descrierea comercială ecoFlex 118kW 2.0 CDTI 2.0 CDTI 2.0CDTICodul de identificare al motorului A20DTH A20DTR A20DTL A20DT

Capacitatea cilindrică [cm3] 1956 1956 1956 1956Putere motor [kW] 118 143 81 96la turaţia (rot/min) 4000 4000 4000 4000Cuplul [Nm] 350 400 260 300la turaţia (rot/min) 1750-2500 1750-2500 1750-2500 1750-2500Tipul de combustibil Motorină Motorină Motorină MotorinăConsumul de ulei [l/1000 km] 0,6 0,6 0,6 0,6

Page 252: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 251

PerformanţeleHatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiere

MotorulA14NET A16XER A16LET A18XER A20NFT A20NFT

AWD4)

Viteza maximă5) [km/h]Transmisia manuală 205 192 225 207 242 250Transmisia automată – – – – 240 243

MotorulA20NHT A20NHT A28NET A28NER

AWD4) AWD4) AWD4)

Viteza maximă6) [km/h]Transmisia manuală 242 240 2507) 2507)/270Transmisia automată 240 239 2507) 2507)/265

4) Tracţiune integrală.5) Viteza maximă specificată poate fi atinsă cu greutatea proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă.

Echipamentele opţionale pot reduce viteza maximă specificată a autoturismului.6) Viteza maximă specificată poate fi atinsă cu greutatea proprie a autovehiculului (fără şofer) plus 200 kg sarcină utilă.

Echipamentele opţionale pot reduce viteza maximă specificată a autoturismului.7) Viteză limitată.

Page 253: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

252 Date tehnice

Motorul A20DTC A20DTJ A20DTL A20DTViteza maximă [km/h]Transmisia manuală 190 205 190 205Transmisia automată – 204 – 204

MotorulA20DTH A20DTH A20DTH A20DTH A20DTRAWD4) ecoFlex 96kW ecoFlex 118kW

Viteza maximă [km/h]Transmisia manuală 215 207 218 221 8)

Transmisia automată 213 – 215 – 8)

Sports Tourer

MotorulA14NET A16XER A16LET A18XER A20NHT A20NHT A20NFT A20NFT

AWD4) AWD4)

Viteza maximă [km/h]Transmisia manuală 200 187 220 202 236 234 236 242Transmisia automată – – – – 234 232 234 233

4) Tracţiune integrală.8) Valoare nedisponibilă la data tipăririi.

Page 254: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 253

MotorulA20DTL A20DT A28NET A28NER A20DTC A20DTJ

AWD4) AWD4)

Viteza maximă [km/h]Transmisia manuală 185 200 2507) 2507)/265 185 200Transmisia automată – 198 2487) 2507)/260 – 198

MotorulA20DTH A20DTH A20DTH A20DTH A20DTRAWD4) ecoFlex 96kW ecoFlex 118kW

Viteza maximă [km/h]Transmisia manuală 210 203 212 215 8)

Transmisia automată 208 – 210 – 8)

4) Tracţiune integrală.7) Viteză limitată.8) Valoare nedisponibilă la data tipăririi.

Page 255: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

254 Date tehnice

Masa autovehicululuiGreutatea la bord, model de bază fără opţiuniLimuzină, 4 uşi Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A14NET9) 1503/1513 –A16XER 1503/1513 –A16LET –/1550 –A18XER –/1503 –A20DTC, A20DTL –/1613 –A20DTL9) –/1613 –A20DTH ecoFlex 96kW 1613/1623 –A20DTH - Tracţiune integrală. –/1733 –/1788A20DTH9) - Tracţiune integrală –/1733 –

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 256: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 255

Limuzină, 4 uşi Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTH 1613/1623 1613/1623A20DTH ecoFlex 118kW 1613/1623 –A20DT, A20DTJ –/1613 1613/1623A20DT9) –/1613 –A20DTR –/1664 –/1664A20DTR9) –/1664 –A20DTR - Tracţiune integrală –/1733 –/1788A20DTR - Tracţiune integrală9) –/1733 –

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20NHT –/1613 –/1655A20NHT - Tracţiune integrală –/1733 –/1770A20NFT –/1613 –/1613A20NFT9) –/1613 –A20NFT - Tracţiune integrală –/1733 –/1733A20NFT - Tracţiune integrală9) –/1733 –A28NET - Tracţiune integrală –/1810 –/1835A28NER - Tracţiune integrală –/1810 –/1835

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 257: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

256 Date tehnice

Greutatea la bord, model de bază fără opţiuniHatchback cu 5 portiere Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A14NET9) 1503/1513 –A16XER 1503/1513 –A16LET –/1571 –A18XER –/1503 –A20DTL, A20DTC –/1613 –A20DTL9) –/1613 –A20DTH ecoFlex 96kW 1613/1623 –A20DTH - Tracţiune integrală. –/1788 –/1788A20DTH - Tracţiune integrală.9) –/1788 –

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 258: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 257

Hatchback cu 5 portiere Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTH 1613/1623 1613/1623A20DTH ecoFlex 118kW 1613/1623 –A20DT –/1613 1613/1623A20DT9) –/1613 –A20DTJ –/1613 1655/–A20DTR –/1664 –/1701A20DTR9) –/1664 –A20DTR - Tracţiune integrală –/1788 –/1816A20DTR - Tracţiune integrală9) –/1816 –

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20NHT –/1645 –/1670A20NFT –/1613 –/1664A20NFT9) –/1613 –A20NFT - Tracţiune integrală –/1733 –/1733A20NFT9) - Tracţiune integrală –/1733 –A20NHT - Tracţiune integrală –/1733 –/1785A28NET - Tracţiune integrală –/1825 –/1843A28NER - Tracţiune integrală –/1825 –/1843

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 259: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

258 Date tehnice

Greutatea la bord, model de bază fără opţiuniSports Tourer Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A14NET9) 1613/1623 –A16XER –/1610 –A16LET –/1613 –A18XER –/1613 –A20DTL, A20DTC –/1701 –A20DTL9) –/1701 –A20DTH ecoFlex 96kW 1733/1743 –A20DTH 1733/1743 –/1733

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTH - Tracţiune integrală. –/1843 –/1843A20DTH - Tracţiune integrală.9) –/1843 –A20DTH ecoFlex 118kW 1733/1743 –A20DT, A20DTJ –/1701 –/1733A20DT9) –/1733 –A20DTR –/1733 –/1733A20DTR9) –/1733 –/1733A20DTR - Tracţiune integrală –/1843 –/1843

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 260: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 259

Sports Tourer Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTR - Tracţiune integrală9) –/1843 –A20NFT –/1701 –/1733A20NFT9) –/1701 –A20NFT - Tracţiune integrală –/1843 –/1843

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20NFT - Tracţiune integrală9) –/1843 –A20NHT –/1725 –/1733A20NHT - Tracţiune integrală –/1843 –/1843A28NET - Tracţiune integrală –/1940 –/1953A28NER - Tracţiune integrală –/1940 –/1953

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 261: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

260 Date tehnice

Greutatea la bord, model de bază cu toate opţiunileLimuzină, 4 uşi Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A14NET9) –/1701 –A16XER –/1672 –A16LET –/1701 –A18XER –/1692 –A20DTL, A20DTC –/1778 –A20DTL9) –/1788 –A20DT –/1793 –/1819A20DT9) –/1788 –

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 262: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 261

Limuzină, 4 uşi Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTH ecoFlex 96kW –/1799 –A20DTH - Tracţiune integrală. –/1901 –/1931A20DTH - Tracţiune integrală.9) –/1901 –A20DTH –/1806 –/1829A20DTH9) –/1901 –A20DTH ecoFlex 118kW –/1799 –A20DTJ –/1793 –/1819A20DTR –/1816 –/1816A20DTR9) –/1816 –A20DTR - Tracţiune integrală –/1931 –/1953

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTR9) - Tracţiune integrală –/1953 –A20NFT –/1789 –/1788A20NFT9) –/1788 –A20NFT - Tracţiune integrală –/1905 –/1901A20NFT9) - Tracţiune integrală –/1901 –

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 263: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

262 Date tehnice

Limuzină, 4 uşi Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20NHT –/1789 –/1813A20NHT - Tracţiune integrală –/1905 –/1929A28NET - Tracţiune integrală –/1968 –/1992A28NER - Tracţiune integrală –/1968 –/1992

Greutatea la bord, model de bază cu toate opţiunileHatchback cu 5 portiere Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A14NET9) –/1733 –A16XER –/1687 –A16LET –/1733 –A18XER –/1707 –A20DTC, A20DTL –/1793 –A20DTL9) –/1788 –A20DTH ecoFlex 96kW –/1815 –A20DTH –/1821 –/1844

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 264: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 263

Hatchback cu 5 portiere Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTH ecoFlex 118kW –/1815 –A20DTH - Tracţiune integrală. –/1901 –/1931A20DTH9) - Tracţiune integrală –/1953 –A20DT, A20DTJ –/1808 –/1834A20DT9) –/1843 –A20DTR –/1816 –/1843A20DTR9) –/1843 –A20DTR - Tracţiune integrală –/1953 –/1953

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTR9) - Tracţiune integrală –/1953 –A20NHT –/1804 –/1828A20NHT - Tracţiune integrală –/1920 –/1944A20NFT –/1788 –/1788A20NFT9) –/1788 –

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20NFT - Tracţiune integrală –/1920 –/1931A20NFT9) - Tracţiune integrală –/1901 –A28NET - Tracţiune integrală –/1983 –/2007A28NER - Tracţiune integrală –/1983 –/2007

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 265: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

264 Date tehnice

Greutatea la bord, model de bază cu toate opţiunileSports Tourer Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A14NET9) –/1815 –A16XER –/1784 –A16LET –/1816 –A18XER –/1799 –A20DTL, A20DTC –/1901 –A20DTL9) –/1901 –A20DTH ecoFlex 96kW –/1918 –A20DTH –/1918 –/1931

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTH ecoFlex 118kW –/1918 –A20DTH - Tracţiune integrală. –/2015 –/2045A20DTH9) - Tracţiune integrală –/2045 –A20DT, A20DTJ –/1901 –/1941A20DT9) –/1931 –A20DTR –/1931 –/1953A20DTR9) –/1931 –A20DTR - Tracţiune integrală –/2045 –/2073

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 266: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 265

Sports Tourer Motorul Transmisia manuală Transmisia automatăfără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20DTR9) - Tracţiune integrală –/2045 –A20NHT –/1899 –/1923A20NHT - Tracţiune integrală –/2021 –/2045A20NFT –/1843 –/1901A20NFT9) –/1901 –

fără/ cu sistem de aer condiţionat[kg]

A20NFT - Tracţiune integrală –/2021 –/2045A20NFT9) - Tracţiune integrală –/2015 –A28NET - Tracţiune integrală –/2074 –/2098A28NER - Tracţiune integrală –/2074 –/2098

Dimensiunile autovehicululuiLimuzină, 4 uşi Hatchback cu 5 portiere Sports Tourer

Lungimea [mm] 4830 4830 4908Lăţimea fără oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 1856 1856 1856Lăţimea cu două oglinzi retrovizoare exterioare [mm] 2084 2084 2084Înălţimea (fără antenă) [mm] 1498 1498 1520Lungimea podelei portbagajului [mm] 1003 1003 1086Lungime portbagaj cu scaunele spate rabatate [mm] 1895 1895 1908

9) Cu funcţia de oprire-pornire.

Page 267: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

266 Date tehnice

Limuzină, 4 uşi Hatchback cu 5 portiere Sports TourerLăţime portbagaj [mm] 1027 1027 1030Înălţime portbagaj [mm] 356 436 677Ampatamentul [mm] 2737 2737 2737Diametrul de bracaj [m] 11,4 11,4 11,4

CapacităţiUleiul de motorMotorul A14NET A16XER A16LET A18XER A20NHT, A20NFT A28NET A28NERinclusiv filtrul [l] 4,0 4,5 4,5 4,5 6,0 6,3 6,3între MIN şi MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Motorul A20DTC,A20DTL

A20DTJ,A20DT

A20DTH A20DTH A20DTH A20DTR

ecoFlex 96kW ecoFlex 118kWinclusiv filtrul [l] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5între MIN şi MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Rezervorul de combustibilBenzină/ motorină, capacitatea nominală [l] 70

Page 268: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 267

Presiunea în anvelopePresiune în anvelope pentru autovehiculele cu tracţiune faţă

Hatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiereComfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A16XER 205/60 R1610), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)215/60 R16,215/55 R1710),225/45 R1810),225/50 R1710)11),245/45 R18,235/45 R1810),225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 269: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

268 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A14NET 205/60 R1610), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)215/60 R16,215/55 R1710),225/50 R1710)11),225/45 R1810)11),235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911),245/35 R2011)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 270: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 269

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A16 LET 225/50 R1710)11), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) – – 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)225/45 R1810)11)

215/55 R1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911),245/35 R2011)

225/55 R17,225/50 R17

220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 271: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

270 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A18XER 205/60 R1610), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)215/60 R16,215/55 R1710),245/35 R2011)

225/50 R1710)11),225/45 R1810)11),235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 272: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 271

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT, A20NFT cutransmisie manuală

225/50 R1710)11), 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)225/45 R1810)11)

215/55 R1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 273: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

272 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT cutransmisie automată

225/50 R1710)11), 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)225/45 R1810)11)

215/55 R1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R19 11)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 274: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 273

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTC, A20DTL 225/50 R1710)11), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) – – 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)225/45 R1810)11)

205/60 R1610), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)215/60 R16,215/55 R1710),235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911),245/35 R2011)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 275: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

274 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTJ, A20DT cutransmisie manuală

215/60 R16, 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)225/50 R1710)11),225/45 R1810)11)

205/60 R1610), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)215/55 R1710),235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 276: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 275

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTJ, A20DT cutransmisie automată

215/60 R16, 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)225/50 R1710)11),225/45 R1810)11)

205/60 R1610), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)215/55 R1710),235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 277: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

276 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisie manuală

215/60 R16 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)225/50 R1710)11), 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)225/45 R 1810)11)

215/55 R 1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 278: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 277

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisie automată

225/50 R1710)11), 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)225/45 R1810)11)

215/55 R1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 279: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

278 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH ECOFlex cutransmisie manuală

225/50 R1710)11), 240/2,4 (35) 220/2,2 (32) – – 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)225/45 R1810)11)

215/60 R16 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42)215/55 R1710) 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)235/45 R1810),245/40 R1911),245/45 R18225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 300/3,0 (43) 300/3,0 (43) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39)245/35 R2011) 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 280: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 279

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR cutransmisie manuală

215/55 R1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)225/50 R1710)11), 240/2,4 (34) 220/2,2 (32) – – 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)225/45 R1810)11)

245/35 R2011) 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 240/2,4 (34) 290/2,9 (41)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 281: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

280 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR cutransmisie automată

215/55 R1710), 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R1911)

225/55 R17 220/2,2 (32) 200/2,0 (29) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) 230/2,3 (33) 280/2,8 (41)225/50 R1710)11), 240/2,4 (34) 220/2,2 (32) – – 250/2,5 (36) 300/3,0 (43)225/45 R1810)11)

245/35 R2011) 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 270/2,7 (39) 260/2,6 (38) 240/2,4 (34) 290/2,9 (41)Toate Roata de

rezervă de uztemporar

420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 282: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 281

Sports TourerComfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A16XER 205/60 R1612), 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (41) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)215/60 R16,215/55 R17,12)

225/55 R17,225/50 R1713),225/45 R1812),14)

235/45 R1812)

245/45 R18,245/40 R1914),245/35 R2014)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 283: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

282 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A14NET 205/60 R1612), 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)215/60 R16,215/55 R1712),225/55 R17,225/50 R1713),225/45 R1812),235/45 R1812),245/35 R2014),245/40 R2014)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 284: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 283

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A18XER 205/60 R1612), 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (41) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)215/60 R16,215/55 R1712),225/55 R17,225/50 R1713),225/45 R1812),235/45 R1812),245/45 R18,245/40 R1914),245/35 R2014)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 285: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

284 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A16 LET 215/55 R1712), 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)225/55 R17,225/50 R1713),235/45 R1812),245/45 R18,245/40 R1914),245/35 R2014)

225/45 R1812)14) 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) – – 240/2,4 (34) 310/3,1 (45)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 286: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 285

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT, A20NFT 225/50 R1713), 240/2,4 (34) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)235/45 R1812),245/35 R2014)

225/45 R1812)14) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) – – 280/2,8 (40) 350/3,5 (51)215/55 R1712) 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)225/55 R17, 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

245/45 R18 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)

13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 287: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

286 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTC, A20DTL 225/50 R1713), 220/2,2 (32) 240/2,4 (34) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)215/55 R1712),235/45 R1812)

225/45 R1812)14) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) – – 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914),245/35 R2014)

225/55 R17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)

13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 288: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 287

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTJ, A20DT cutransmisie manuală

225/45 R1812)14) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) – – 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)215/55 R1712), 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)225/50 R1713),235/45 R1812)

225/55 R17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914),245/35 R2014)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.

Page 289: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

288 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTJ, A20DT cutransmisie automată

225/45 R1812)14) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) – – 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)215/55 R1712), 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)225/50 R1713),245/35 R2014),235/45 R1812)

225/55 R17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.

Page 290: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 289

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH, A20DTHECOFlex cutransmisie manuală

225/45 R 1812)14) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) – – 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)215/55 R 1712), 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)225/50 R1713)

225/55 R 17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)235/45 R1812) 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

245/35 R2014) 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.

Page 291: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

290 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisie automată

225/45 R1812)14) 260/2,6 (38) 280/2,8 (41) – – 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)215/55 R1712), 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)225/50 R1713),235/45 R1812)

225/55 R17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

245/35 R2014) 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.

Page 292: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 291

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR cutransmisie manuală

215/55 R1712), 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)225/50 R1713)

235/45 R1812) 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

225/55 R17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)225/45 R1812)14) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) – – 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)245/35 R2014) 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 293: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

292 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcare demaximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR cutransmisie automată

215/55 R1712), 240/2,4 (35) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)225/50 R1713),235/45 R1812)

245/45 R18, 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

225/55 R17 220/2,2 (32) 240/2,4 (35) 290/2,9 (42) 320/3,2 (46) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)225/45 R1812)14) 260/2,6 (38) 280/2,8 (41) – – 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)245/35 R2014) 230/2,3 (33) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)

Toate Roata derezervă de uztemporar

420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.13) Numai în varianta rigidizată admise ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 294: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 293

Presiune în anvelope pentru autovehiculele cu tracţiune integrală

Hatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiereComfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT cutransmisiemanuală

225/50 R1710), 250/2,5(36)

230/2,3(33)

– – 250/2,5(36)

300/3,0(43)

225/45 R1810)

215/55 R1710), 230/2,3(33)

210/2,1(30)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

240/2,4(35)

290/2,9(42)

225/45 R1810)

225/55 R17,235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R19245/35 R2011) 240/2,4

(35)220/2,2(32)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

250/2,5(36)

300/3,0(43)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 295: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

294 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT cutransmisieautomată

225/50 R1710)11), 260/2,6(38)

240/2,4(35)

– – 260/2,6(38)

310/3,1(45)

225/45 R1810)11)

215/55 R1710), 230/2,3(33)

210/2,1(30)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

240/2,4(35)

290/2,9(42)

225/55 R17,235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R19245/35 R2011) 250/2,5

(36)230/2,3(33)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

250/2,5(36)

300/3,0(43)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 296: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 295

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR cutransmisiemanuală

225/50 R1710)11), 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

225/45 R1810)11)

215/55 R1710),225/55 R17, 220/2,2

(32)200/2,0(29)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

230/2,3(33)

280/2,8(41)

245/45 R18,245/40 R19235/45 R1810), 240/2,4

(35)220/2,2(32)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

260/2,6(38)

310/3,1(45)

245/35 R2011)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 297: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

296 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR cutransmisieautomată

225/50 R1710)11), 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

225/45 R1810)11)

215/55 R1710),225/55 R17, 230/2,3

(33)210/2,1(30)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

240/2,4(35)

290/2,9(42)

245/45 R18,245/40 R19235/45 R1810), 240/2,4

(35)220/2,2(32)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

260/2,6(38)

310/3,1(45)

245/35 R2011)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 298: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 297

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisiemanuală

215/55 R1710) 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

225/45 R1810)11)

225/5010)11)

225/55 R17 220/2,2(32)

200/2,0(29)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

230/2,3(33)

280/2,8(41)

245/40 R19245/45 R18235/45 R1810) 240/2,4

(35)220/2,2(32)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

260/2,6(38)

310/3,1(45)

245/35 R2011)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 299: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

298 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisieautomată

215/55 R1710) 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

225/45 R1810)11)

225/5010)11)

225/55 R17 220/2,2(32)

200/2,0(29)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

230/2,3(33)

280/2,8(41)

245/40 R19245/45 R18235/45 R1810) 240/2,4

(35)220/2,2(32)

270/2,7(39)

260/2,6(38)

260/2,6(38)

310/3,1(45)

245/35 R2011)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 300: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 299

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A28NET cutransmisiemanuală

225/50 R1710)11), 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 270/2,7(39)

320/3,2(46)

225/45 R1810)11)

215/55 R1710), 260/2,6(38)

240/2,4(35)

– – 270/2,7(39)

320/3,2(46)

225/55 R17,235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R19245/35 R2011) 270/2,7

(39)250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 301: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

300 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A28NET cutransmisieautomată

225/50 R1710)11), 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

225/45 R1810)11),215/55 R1710),225/55 R17,235/45 R1810),245/45 R18,245/40 R19245/35 R2011) 260/2,6

(38)240/2,4(35)

– – 270/2,7(39)

320/3,2(46)

A28 NER cutransmisiemanuală

235/45 R1810), 250/2,5(36)

230/2,3(33)

– – 260/2,6(38)

320/3,2(46)

245/40 R1911)

255/35 R2011) 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 302: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 301

Comfort pentruo încărcare demaximum 3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A28 NER cutransmisieautomată

235/45 R1810), 250/2,5(36)

230/2,3(33)

– – 260/2,6(38)

320/3,2(46)

245/40 R1911)

255/35 R2011) 270/2,7(39)

250/2,5(36)

– – 280/2,8(41)

330/3,3(48)

Toate Roata de rezervă de uztemporar

420/4,2(61)

420/4,2(61)

– – 420/4,2(61)

420/4,2(61)

10) Admise numai ca anvelope de iarnă.11) Variantă rigidizată (XL).

Page 303: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

302 Date tehnice

Sports TourerComfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT cutransmisiemanuală

225/50 R1714), 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)215/55 R1712)

225/55 R17 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)225/45 R1812)14) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)235/45 R1812) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)245/45 R18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)245/40 R1914) 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/35 R2014) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 240/2,4 (35) 310/3,1 (45)

14) Variantă rigidizată (XL).12) Admise numai ca anvelope de iarnă.

Page 304: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 303

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20NHT cutransmisieautomată

225/50 R17, 12)14) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)215/55 R1712)

225/55 R17 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)225/45 R1812)14) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)235/45 R1812) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)245/45 R18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)245/40 R1914) 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/35 R2014) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 305: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

304 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTR 215/55 R1712)14), 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)225/50 R1712)14),235/45 R1812)14),245/35 R2014)

225/55 R17 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)245/40 R1914)

245/45 R18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)225/45 R 1812)14) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 306: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 305

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisiemanuală

225/55 R17 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)215/55 R1712)14) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)225/50 R1712)14)

245/45 R18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)245/40 R1914) 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)235/45 R1812)14) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)245/35 R2014)

225/45 R1812)14) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 307: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

306 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A20DTH cutransmisieautomată

225/55 R17 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)215/55 R1712)14) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)225/50 R1712)14)

245/45 R18 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 230/2,3 (33) 300/3,0 (43)245/40 R1914) 220/2,2 (32) 220/2,2 (32) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 220/2,2 (32) 290/2,9 (42)235/45 R1812)14) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)245/35 R2014)

225/45 R1812)14) 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 308: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 307

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A28NET cutransmisiemanuală

215/55 R1712)14), 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) – – 300/3,0 (43) 340/3,4 (49)225/50 R1712)14),235/45 R1812)

225/55 R17 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 270/2,7 (39) 340/3,4 (49)225/45 R1812)14), 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)245/35 R2014)

245/45 R18 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)245/40 R1914) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) – – 250/2,5 (36) 320/3,2 (46)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 309: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

308 Date tehnice

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A28NET cutransmisieautomată

215/55 R17,12) 280/2,8 (41) 280/2,8 (41) – – 300/3,0 (43) 340/3,4 (49)225/50 R1712)14),235/45 R1812)

225/55 R17 260/2,6 (38) 260/2,6 (38) 270/2,7 (39) 290/2,9 (42) 270/2,7 (39) 340/3,4 (49)225/45 R1812)14), 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)245/35 R2011)

245/45 R18 270/2,7 (39) 270/2,7 (39) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)245/40 R1914) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) – – 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)

A28 NER cutransmisiemanuală

235/45 R1812), 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)245/40 R1914)

255/35 R2014) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).11) Variantă rigidizată (XL).

Page 310: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 309

Comfort pentruo încărcare de maximum3 persoane

ECO pentru o încărcarede maximum 3 persoane

Pentru sarcină maximă

Motorul Anvelopele faţă spate faţă spate faţă spate[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

[kPa/bar]([psi])

A28 NER cutransmisieautomată

235/45 R1812), 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) – – 260/2,6 (38) 330/3,3 (48)245/40 R1914)

255/35 R2014) 270/2,7 (39) 250/2,5 (36) – – 280/2,8 (41) 340/3,4 (49)Toate Roata de rezervă de

uz temporar420/4,2 (61) 420/4,2 (61) – – 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

12) Admise numai ca anvelope de iarnă.14) Variantă rigidizată (XL).

Page 311: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

310 Date tehnice

Dimensiuni de instalare a cârligului de tractareHatchback cu 5 portiere/Limuzină cu 4 portiere

Page 312: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Date tehnice 311

Sports Tourer

Page 313: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

312 Informaţii pentru client

Informaţii pentru client

Înregistrarea datelor despreautovehicul şi confidenţialitatea . 312

Înregistrarea datelordespre autovehicul şiconfidenţialitateaDispozitive de înregistrarea evenimentelorAutovehiculul este dotat cu un numărde sisteme sofisticate caremonitorizează şi controlează dateleautovehiculului. Unele date pot fistocate în timpul funcţionării normalepentru facilitatea reparăriidefecţiunilor detectate, alte date suntstocate numai în cazul unui accidentsau aproape accident de cătremodulele din sistemeleautovehiculului care au funcţia deînregistrare a datelor unui eveniment,cum ar fi modulul de control airbag.Sistemele pot înregistra date dediagnosticare despre stareaautovehiculului (de ex. nivelul uleiuluisau kilometrajul autovehiculului) şiinformaţii referitoare la modul deoperare (de ex. turaţia motorului,aplicarea frânei şi folosirea centurii desiguranţă).

Producătorul nu va accesainformaţiile referitoare lacomportamentul şoferului în cazulunei coliziuni şi nici nu le va divulgadecât:■ cu acordul proprietarului

autovehiculului sau, dacăautovehiculul este în leasing, alutilizatorului

■ ca răspuns la o solicitare oficialăa poliţiei sau a unui organismguvernamental similar

■ ca parte a apărării producătorului încazul unor proceduri legale

■ dacă sunt necesare conform legiiÎn plus, producătorul poate utilizadatele de diagnosticare colectate sauprimite:■ pentru necesităţi de proiectare■ pentru a le face disponibile în scop

de cercetare, cu păstrareaconfidenţialităţii adecvate şi cudovedirea necesităţii

Page 314: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Informaţii pentru client 313

■ pentru a exploata în comun cu alteorganisme date sintetice care nusunt legate de un anumitautovehicul, pentru scopuri decercetare

Identificarea prin frecvenţăradio (RFID)

Page 315: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

314

Index alfabetic AAccesoriile şi modificarea

autovehiculului ....................... 194Acoperişul..................................... 38Adâncimea profilului căii de

rulare ...................................... 223Admisia aerului .......................... 137Aerisirea sistemului de

alimentare cu motorină .......... 201Afişajul de service ........................ 87Afişajul grafic pentru informaţii,

afişajul color pentru informaţii 101Afişajul pentru informaţii............... 97Afişajul transmisiei ..................... 146Alimentarea cu combustibil ........ 187Alimentarea temporizată

a accesoriilor .......................... 140Anvelopele ................................. 219Anvelopele de iarnă ................... 220Autovehicul detectat în faţă.......... 97Avertizarea privind coliziunea

frontală.................................... 170

BBateria ....................................... 199Blocarea automată ...................... 23Blocurile optice spate ................ 206Bricheta ....................................... 84

CCapacele de roţi ........................ 223Capacităţi ................................... 266Capota ....................................... 196Caracteristici ale sistemului de

iluminare.................................. 127Caracteristici de conducere şi

recomandări pentru tractare ... 190Cartela Car Pass ......................... 18Catalizatorul ............................... 146Ceasul.......................................... 82Centru de informaţii pentru şofer. . 97Centura de siguranţă ..................... 8Centura de siguranţă cu fixare în

3 puncte ................................... 50Centurile de siguranţă ................. 48Cheie, setări memorate................ 20Cheile .......................................... 18Cheile, încuietorile........................ 18Claxonul ................................. 12, 78Climatizarea ................................. 14Combustibilul.............................. 186Combustibilul pentru motoarele

diesel ...................................... 187Combustibilul pentru motoarele

pe benzină ............................. 186Comenzile..................................... 77Comenzile de pe volan ................ 77Compartimentele de depozitare. . . 62

Page 316: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

315

Compartimentele de depozitaredin autovehicul........................ 194

Computerul de bord ................... 107Comutatorul de lumini ................ 118Consumul de combustibil -

Emisiile de CO2....................... 189Contorul de kilometraj .................. 85Contorul de parcurs ..................... 85Controlul adaptiv al vitezei de

croazieră........................... 96, 162Controlul electronic al stabilităţii

oprit........................................... 94Controlul electronic al stabilităţii

şi Sistemul de control altracţiunii..................................... 94

Controlul iluminării panoului debord ........................................ 125

Controlul vitezei de croazieră .... 159Control viteză de croazieră .......... 96Copertina portbagajului ............... 66Cotiera.................................... 47, 48Cricul autovehiculului.................. 219Cuplarea remorcii....................... 190Cutia cu siguranţe din

compartimentul motor ............ 213Cutia cu siguranţe din panoul de

bord ........................................ 216Cutia de siguranţe din

portbagaj ................................ 217

DDate despre motor ..................... 249Date specifice autovehiculului ....... 3Deblocarea autovehiculului ........... 6Defectarea.................................. 235Defecţiune frână de mână

electrică..................................... 92Defecţiuni ................................... 149Demararea ................................... 15Deplasarea inerţială .................. 141Depozitarea.................................. 62Depozitarea în partea din faţă...... 63Dezactivarea airbagurilor ...... 55, 91Dimensiuni de instalare

a cârligului de tractare ............ 310Dimensiunile autovehiculului ..... 265Dispozitive de înregistrare

a evenimentelor...................... 312

EEchipamentul de tractare .......... 191Efectuarea de lucrări de

întreţinere ............................... 195

FFantele de ventilaţie................... 136Fantele de ventilaţie fixe ............ 137Fantele de ventilaţie reglabile .... 136Farurile....................................... 118Farurile adaptive .................. 96, 121

Farurile când conduceţi în afaraţării ......................................... 120

Farurile cu halogen .................... 202Farurile cu xenon ....................... 205Faza lungă ........................... 96, 119Filtrul de particule pentru motor

diesel................................. 94, 145Filtrul de polen ........................... 137Frâna de mână................... 152, 153Frâna de mână electrică .............. 92Frânarea pentru coliziune

iminentă................................... 174Frânele .............................. 152, 199Funcţia automată anti-orbire ....... 35Funcţia de asistenţă pentru faza

lungă......................................... 96Funcţia manuală anti-orbire.......... 34Funcţionarea normală

a sistemului de aercondiţionat .............................. 137

GGeamurile..................................... 35Geamurile acţionate electric ........ 35Geamurile acţionate manual ....... 35

IIdentificarea prin frecvenţă radio

(RFID)..................................... 313Iluminarea consolei centrale ...... 127

Page 317: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

316

Iluminarea interioară................... 125Iluminarea în curbe..................... 121Iluminarea plăcuţei de

înmatriculare .......................... 210Iluminatul panoului de bord ....... 211Indicarea distanţei din faţă......... 174Indicatoare.................................... 85Indicatorul de nivel combustibil . . . 86Indicatorul de temperatură al

agentului de răcire motor ......... 86Inelele de amarare ....................... 68Inelele de ancorare superioare .... 61Informaţii generale ..................... 190Informaţii service ....................... 241Instrucţiuni referitoare la

încărcare .................................. 75Introducere .................................... 3

ÎÎncălzirea ..................................... 47Încălzite ....................................... 34Încuietorile de siguranţă pentru

copii .......................................... 24Îngrijirea aspectului..................... 237Îngrijirea interiorului ................... 239Înlocuirea anvelopei şi

dimensiunile jantei ................. 223Înlocuirea becurilor .................... 202Înlocuirea lamelelor

ştergătoarelor ......................... 201

Înlocuirea roţii ............................ 228Înregistrarea datelor despre

autovehicul şiconfidenţialitatea..................... 312

Întreruperea alimentăriielectrice .................................. 149

Întreţinerea exterioară ............... 237Înţepătură................................... 228

JJantele şi anvelopele ................. 219

LLampa de avertizare centură de

siguranţă .................................. 90Lampa de ceaţă spate ................. 96Lampa de control defecţiuni ........ 91Lampă de semnalizare faţă........ 202Lanţuri antiderapante ................ 224Lămpi de avertizare...................... 85Lămpile de ceaţă spate ............. 124Lămpile de control........................ 88Lămpile de lectură ..................... 127Lămpile de parcare .................... 125Lămpile de semnalizare laterale 210Lămpile din parasolare .............. 127Lămpile marşarier ...................... 125Lentilele farurilor aburite ............ 125Lichide şi lubrifianţi

recomandaţi ................... 242, 246

Lichidul de frână ........................ 199Lichidul de frână şi de ambreiaj.. 242Lichidul de răcire a motorului . . . . 197Lichidul de răcire şi antigelul...... 242Lichidul de spălare .................... 198Limitatorul de viteză.................... 160Locuri de instalare a scaunelor

pentru copii ............................... 58Lumini laterale............................ 118Luminile de acces ...................... 127Luminile de avarie ..................... 123Luminile de însoţire la ieşirea din

autovehicul ............................. 127Luminile exterioare ........ 10, 95, 118Luminile interioare ............. 126, 211Luneta încălzită ........................... 37

MManeta selectorului de viteze .... 147Manevrare volan cu efort variabil. 93Marcajul anvelopelor ................. 220Masa autovehiculului ................. 254Mesajele autovehiculului ........... 103Modul manual ............................ 148

NNivel scăzut al combustibilului ..... 95Nivelul scăzut al lichidului de

spălare ..................................... 96

Page 318: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

317

OOglinzile convexe ........................ 32Oglinzile interioare........................ 34Oglinzile retrovizoare exterioare... 32

PParasolarele ................................ 38Parbrizul....................................... 35Parcarea .............................. 17, 144Păstrarea controlului asupra

autovehiculului ....................... 139Performanţele ............................ 251Pericole, avertizări şi atenţionări .... 4Personalizarea autovehiculului .. 110Plasa de protecţie ........................ 70Plăcuţa de identificare ............... 244Pornirea asistată ........................ 233Pornirea motorului ..................... 140Portbagajul ............................ 25, 64Portbagajul de acoperiş ............... 74Portieră deschisă ......................... 97Portierele...................................... 25Poziţia scaunului .......................... 43Poziţiile contactului .................... 140Preîncălzirea ................................ 94Presiunea în anvelope ....... 220, 267Presiunea uleiului de motor ......... 95Prezentare generală a panoului

de bord ..................................... 10

Primul ajutor................................. 73Prizele de curent .......................... 83Programele electronice de

conducere .............................. 148Proiectoarele de ceaţă 96, 124, 206Protecţia împotriva descărcării

bateriei ................................... 128

RRabatarea .................................... 33Reciclarea autovehiculului ......... 195Reglarea electrică ........................ 32Reglarea fasciculului farurilor .... 120Reglarea oglinzilor retrovizoare ..... 9Reglarea scaunelor ................. 6, 43Reglarea tetierelor ......................... 8Reglarea volanului ................... 9, 77Reglare scaun cu reglaj electric. . . 46Roata de rezervă ....................... 231Rodajul autovehiculului nou ...... 139

SScadenţă verificare service

autovehicul ............................... 92Scaunele din spate....................... 48Scaunele faţă................................ 43Scaunele pentru copii................... 56Scaunele pentru copii Isofix ........ 61Scaune pentru copii ..................... 56

Schimbarea într-o treaptăsuperioară de viteze.................. 93

Scrumierele ................................. 84Securitatea autovehiculului.......... 30Semnalele de avertizare ............ 106Semnalizarea cu farurile ............ 119Semnalizarea direcţiei ................. 90Semnalizarea virajelor şi

a schimbării benzii de rulare . . 123Senzorul pentru calitatea aerului 131Seria de şasiu (VIN)

a autovehiculului .................... 244Service ............................... 137, 241Setările memorizate...................... 20Setul pentru depanarea

anvelopelor ............................ 224Sfaturi pentru conducere............ 139Siguranţele ................................ 212Simboluri ........................................ 4Sistem de aer condiţionat .......... 130Sistemele airbag şi dispozitivele

de pretensionare a centurilorde siguranţă ............................. 90

Sistemele de asistenţă laconducere............................... 155

Sistemele de asistenţă pentruşofer........................................ 159

Sistemele de climatizare............. 129Sistemele de spălare şi ştergere . 12

Page 319: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

318

Sistemul airbag ............................ 52Sistemul airbag la nivelul capului 54Sistemul antiblocare frâne ......... 153Sistemul antiblocare frâne (ABS) 93Sistemul antidemaraj ............. 32, 95Sistemul auxiliar de încălzire...... 136Sistemul de airbaguri frontale ...... 52Sistemul de airbaguri laterale ...... 53Sistemul de alarmă antifurt .......... 30Sistemul de asistenţă la frânare 155Sistemul de asistenţă la

parcare ............................. 34, 176Sistemul de asistenţă la pornirea

în rampă ................................. 155Sistemul de asistenţă la

stabilizarea remorcii ............... 193Sistemul de avertizare la

părăsirea benzii de rulare. 93, 184Sistemul de blocare antifurt ......... 30Sistemul de control al tracţiunii .. 155Sistemul de control al tracţiunii

este deconectat......................... 94Sistemul de control automat al

luminilor .................................. 119Sistemul de control electronic al

stabilităţii................................. 156Sistemul de detectare

a obiectelor.............................. 176

Sistemul de detectarea semnelor de circulaţie.......... 181

Sistemul de evacuare almotorului ................................ 145

Sistemul de frână şi de ambreiaj . 92Sistemul de încălzire şi

ventilaţie ................................. 129Sistemul de încărcare .................. 91Sistemul de închidere

centralizată ............................... 20Sistemul de management al

zonei de depozitare .................. 68Sistemul de monitorizare

a presiunii în anvelope ..... 94, 221Sistemul de oprire-pornire.......... 142Sistemul electric......................... 212Sistemul electronic de

climatizare .............................. 131Sistemul interactiv de asistare

a conducerii............................. 157Sistemul Quickheat..................... 136Sistemul ultrasonic de asistenţă

la parcare ......................... 93, 176Spaţiul de depozitare al cotierei . . 63Storuri .......................................... 38Suportul pentru ochelari .............. 63Suporturile pentru pahare ............ 62

ŞŞtergătoarele/ spălătorul de

parbriz ...................................... 79Ştergătorul/ spălătorul de lunetă . 81

TTelecomanda radio ...................... 19Temperatura exterioară ............... 81Tensiunea bateriei ..................... 107Tetierele ....................................... 41Tetierele active ............................ 42Torpedoul .................................... 62Tractarea............................ 190, 235Tractarea altui autovehicul ........ 236Tractarea autovehiculului .......... 235Tractarea unei remorci .............. 190Tracţiune integrală ..................... 152Transmisia ................................... 14Transmisia automată ................. 146Transmisia manuală .................. 151Trapa ........................................... 38Triunghiul reflectorizant ............... 72Trusa de prim-ajutor .................... 73Turometrul ................................... 86

UUleiul de motor .......... 196, 242, 246Uneltele ..................................... 219Utilizarea prezentului manual ........ 3

Page 320: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

319

VVentilarea..................................... 48Ventilaţia..................................... 129Verificarea autovehiculului......... 195Vitezometrul ................................. 85Volanul încălzit ............................ 78

Page 321: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

320

Page 322: OPEL INSIGNIA Manual de utilizareopel.radacini.ro/getImage/Downloads/...Telecomanda 3 19, Sistemul de închidere centralizată 3 20, Portbagajul 3 25. Reglarea scaunelor Poziţionarea

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informaţiile conţinute în acest manual intră în vigoare începând cu data specificată mai jos. Adam Opel AG îşi rezervă dreptul de a face modificări cu privire la specificaţiile tehnice,caracteristicile şi designul autovehiculelor în legătură cu informaţiile prezentate în această publicaţie, precum şi modificări ale publicaţiei în sine.

Ediţia: ianuarie 2012, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Tipărit pe hârtie albă fără clor.

ianuarie 2012

*KTA-2675/8-RO*

KTA-2675/8-ro