of 20 /20
ISSN 1848-2910 Glasilo Općine Breznički Hum, god. 3., broj 3., travanj 2013. 20. godišnjica postojanja i djelovanja općine Breznički Hum

Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

Page 1: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

ISSN 1848-2910

Glasilo Općine Breznički Hum, god. 3., broj 3., travanj 2013.

20. godišnjica postojanja i djelovanja općine Breznički Hum

Page 2: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

2 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

Poštovani mještani Općine Breznički Hum!Osobita mi je čast, kao čelnom čovjeku Općine Breznički Hum

poželjeti Vam dobrodošlicu na nove stranice Humskog vjesnika u kojem je glavna tema 20. godišnjica lokalne samouprave te postojanja i djelovanja naše Općine. Općina Breznički Hum kao jedinica lokalne samouprave samostalno djeluje od 16. travnja 1993. godine.

Iza nas je dinamičan i intezivan period koji je donio mnogo novih momenata, kako na državnoj razini, tako i unutar naše lokalne zajednice. Privilegija je, ali i čast biti načelnikom ovakve Općine, općine vrijednih ljudi, općine s gospodarskim potencijalom koju općinska vlast nastoji učiniti mjestom življenja po volji i mjeri njenih žitelja. Vrijeme je da se prisjetimo svih ljudi koji su kroz ovih 20 godina, svatko u svoje vrijeme, vodili našu Općinu te dali svoj doprinos razvoju i napretku Brezničko Humskog kraja. Želim se u ime svih građana Općine zahvaliti svim vijećnicima Općinskog vijeća, vijećnicima vijeća Mjesnih odbora, kao i svojim predhodnicima g. Tomi Vuraiću, g. Dragecu Tukaču i g. Boži Šćuricu na svemu, što su svojim radom i zalaganjem doprinijeli boljitku i napretku naše lokalne zajednice i samouprave.

Ovom prigodom želim se i osvrnuti na učinjeno u mojem mandatu od 4 godine te bih Vas pobliže upoznao s programima i projektima ostvarenim na području Općine Breznički Hum u proteklom razdoblju od 2009. do 2013. godine. Moram napomenuti da Općina provodi mnogo raznih aktivnosti s ciljem poboljšanja uvjeta života u Općini Breznički Hum, ali ću ovdje spomenuti, u kratkim crticama, samo one najvažnije.

Ostvarivanje svih programskih ciljeva u mandatu od 4 godine bilo je znatno otežano uslijed utjecaja krize na gospodarstvo, financijski sustav i tržište rada. No, unatoč tome, borili smo se za dobrobit Općine i njezinih stanovnika.

Još 2009. godine krenuli smo s projektom „javni radovi” koji je nastavljen kroz sve 4 godine i realiziran u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Područni ured Varaždin. Zapošljavamo duže vrijeme nezaposlene osobe, koje su ostvarile svoje zapošljavanje na vrijeme od nekoliko mjeseci. Te osobe radile su i rade na poslovima održavanja čistoće na javno zelenim površinama, pomažu na izradi posebnih projekata, uklanjanja granja uz nerazvrstane ceste i slično. Kroz ovaj program ukupno je bilo zaposleno 19 osoba te su na taj način dobili priliku ostvariti nužno potrebnu zaradu barem na neko vrijeme. Sredstva za njihovo zapošljavanje osigurao je Zavod za zapošljavanje, dok je Općina Breznički Hum osigurala alate i sredstva za rad, kao i svu ostalu logistiku.

U suradnji s Crvenim križem pomaže se starijim osobama od 65 godina, a 2012. godine osnovali smo i ogranak Crvenog križa Breznički Hum. Na području naše Općine postoji ukupno 42 korisnika kojima se pomaže nabavom lijekova, namirnica, obilaskom i pružanjem određene pomoći kod posjeta. Povodom Božića i Uskrsa korisnicima se doniraju prigodni paketi.

Općina podržava aktivnosti i programe društava i udruga sa područja Općine pa bih spomenuo da u skladu sa svojim mogućnostima financijski pratimo rad Vatrogasne zajednice Općine Breznički Hum, Dobrovoljnih vatrogasnih društava Breznički Hum, Radešić i Šćepanje, Sportskog društva Breznički Hum, Lovačkog društva Lisac, Orkestra limene glazbe Sv. Martin, Društva Naša djeca Breznički Hum te surađujemo u radu lokalne akcijske grupe LAG PRIZAG.

Što se tiče podrške navedenim udrugama i društvima, valja

spomenuti da su posebno u zadnje dvije godine opremljena vatrogasna Društva na području Općine, a prema zahtjevima Zakona o vatrogastvu. Shvativši svoju obvezu i odgovornost u posljednje dvije godine izdvojili smo značajnija sredstva za vatrogasce i nabavku opreme. U te dvije godine nabavljeno je 40 zaštitnih kompleta odijela, kaciga, čizama, opasača i rukavica za sva 3 Društva u VZO Breznički Hum. Pomogli smo i u nabavci kombi vozila za DVD Šćepanje, a isto planiramo za DVD Radešić. 40 humskih operativnih vatrogasaca sada je opremljeno i spremno za intervencije i siguran su oslonac za pomoć. Uloženo u vatrogasnu opremu naši su vatrogasci već dobrano opravdali kako gašenjem nastalih požara, tako i obranom od poplava građevinskih objekata na području naše Općine.

Jedan od važnih programa u ove 4 godine bilo je i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Breznički Hum zajedno sa Varaždinskom županijom. Početkom ove školske godine, odlukom Vlade RH, tu odgovornost Vlada je preuzela na sebe.

Kroz ove 4 godine Općina također sufinancira 40 % visine ekonomske cijene roditeljima čija djeca polaze dječje vrtiće u Novom Marofu i Budinšćini. Isto tako, 2009. godine financirala se i nabavka školskih knjiga u visini od 50% roditeljima s pet i više djece na početku školske godine 2009./10. Također su se financirali dječji darovi povodom Dana Sv. Nikole za djecu OŠ Breznički Hum, predškolsku djecu i vrtićku djecu. Prema programu škole, financirala se škola plivanja za djecu OŠ Breznički Hum, kao i sufinancirao program „Škola u prirodi’’ učenicima OŠ Breznički Hum. Sudjelovali smo u uređenju prostorije pri OŠ Breznički Hum za održavanje programa predškolskog odgoja - mala škola te se redovito provodi program predškolskog odgoja. Kao načelnik, 2009. godine inicirao sam pokretanje igraonice za djecu i osnivanje Društva „Naša djeca’’ Breznički Hum te smo financijski pomogli u realizaciji tog projekta. Navedeno Društvo redovito podržavamo te financijski pomažemo.

2009. godine također sam inicirao osnivanje Športsko rekreativnog društva Breznički Hum, u sklopu kojeg djeluju sportske grupe koje je na taj način moguće financijski pomagati. Nadalje, 2009. godine zajedno s Općinama Breznica i Visoko osnovali smo Vijeće za komunalnu prevenciju. Kroz ove 4 godine redovito smo pomagali socijalno ugroženim osobama te potrebitim, a sudjelovali smo i u različitim akcijama humanitarnog karaktera te smo isplaćivali pomoći socijalno ugroženim osobama za sufinanciranje ogrjeva.

Na području Općine od 2010. godine provođen je projekt mikrokreditiranje poduzetništva te Općina surađuje s

2 www.breznicki-hum.hr

Kutak općinskog načelnika Zorana Hegedića

Page 3: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 3www.breznicki-hum.hr

17www.breznicki-hum.hr

Međuopćinska malonogometna ligaDana 18.06.2012. godine na malonogometnom igralištu u

Visokom obilježeno je 10 godina postojanja međuopćinske ma-lonogometne lige na prostoru općina Breznički Hum, Breznica i Visoko.

Naime, prije deset godina rođena je ideja o osnivanju malono-gometne lige zbog velikog interesa poklonika malog nogometa na ovim prostorima i liga nikad nije brojala manje od 10 ekipa u sezoni. Iz godine u godinu, što uz nancijsku pomoć općinskih vlasti, što uz vlastita sredstva prikupljena temeljem kotizacija ekipa, ulagalo se u sami razvoj lige te se izdvajalo za kupnju pe-hara i osiguranje novčanih nagrada za najbolje ekipe. Krajem sva-ke sezone organiziran je Kup, za koji je kao i za samo prvenstvo, nabavljen prijelazni pehar za najbolju malonogometnu ekipu, a isti su u upotrebi još i danas.

Uz prisutnost načelnika općina, članova Upravnog odbora malonogometne lige, donedavnih i sadašnjih sudionika lige od-nosno igrača te ostalih koji su na bilo koji način pomogli njezi-nom opstanku i razvoju, dodijeljena su prigodna priznanja i za-hvalnice.

Ekipa Brezničkog Huma u sezoni 2011./12.

Uz to dodijeljene su novčane nagrade i pehari za najbolje malonogometne ekipe u sezoni 2011./12. godine te nagrada za fairplay. Pa tako u konkurenciji 14 ekipa 1. mjesto osvojila je eki-pa Breznički Hum, koja je samim time preuzela prijelazni pehar od prošlogodišnjih prvaka, ekipe Crna mačka - Euromilch, koja je ove godine zauzela 2. mjesto, dok je 3. mjesto osvojila ekipa Breznica - Omega. Nagradu za fairplay dobila je ekipa Breznički Hum II.

Nakon toga održan je noćni Kup kojim se tradicionalno obilje-žava završnica svake sezone, a isti je završen u ranojutarnjim sa-tima. U vrlo tijesnoj utakmici za 1. mjesto između ekipa Breznički Hum : Breznica - Omega nakon regularnih 1:1 tek je izvođenjem penala odlučen pobjednik Kupa 2012. godine, a to je bila ekipa Breznica - Omega, dok je 3. mjesto na Kupu osvojila ekipa Črni Jarek. Ovim putem velika zahvala svim igračima, malonogome-tašima, bez kojih ova liga ne bi ni postojala te svima onima koji su proteklih 10 godina na bilo koji način svojim sportskim duhom, trudom, nesebičnošću i zalaganjem doprinijeli održavanju malo-nogometne lige na našem prostoru.

Visoko, 18.06.2012. godine

vl. Dražen PurgarBreznica 48, 42225 B. Hum

042/62 61 59042/62 61 59091 934 5741

[email protected]

3www.breznicki-hum.hr

Varaždinskom županijom na izradi Županijske razvojne strategije.Provodila se deratizacija za sva domaćinstva s područja Općine

Breznički Hum te se provodi program veterinarsko higijeničarske službe na temelju Ugovora s Veterinarskom stanicom Varaždin.

Prošle godine organizirali smo likovnu koloniju Sv. Martin u Šćepanju u suradnji s DVD-om Šćepanje, a slike izrađene na toj aukciji kasnije su izložene i prodane na aukciji te je sav prihod doniran DVD-u Šćepanje kao pomoć kod kupnje vatrogasnog vozila.

Od posebnih projekata i zakonskih obveza valja spomenuti kako je 2009. godine prvi put proveden nadzor za certifikat ISO 9001:2008 - priprema sustava upravljanja kvalitetom, a cilj projekta je implementacija sustava upravljanja kvalitetom, odnosno uspostavljanje funkcionalnosti i efikasnosti poslovnih procesa te osiguranje njihovog neprekidnog poboljšavanja. U razdoblju od listopada do prosinca 2009. godine obavljeno je više od 10 intervjua i davani su podaci od strane Jedinstvenog upravnog odjela. Općina Breznički Hum dobila je certifikat (standard - lokalna samouprava) kao jedna od rijetkih u Hrvatskoj, a uveli smo i FNC sustav za upravljanje financija. Navedeno provođenje nadzora za dobivanje certifikata redovito se izvodi svake godine.

Nadalje, 2009. godine izrađena je Web stranica Općine Breznički Hum (http://www.breznicki-hum.hr) putem koje kontinuirano nastojimo izvještavati mještane o novostima te uspostaviti komunikaciju i na taj način. Iste godine pokrenuli smo i projekt izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum te izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Breznički Hum sukladno Zakonu o zaštiti i spašavanju. Isto tako, pokrenuta je i završena izrada Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Breznički Hum sukladno Zakonu o vatrogastvu. Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja Općine Breznički Hum sukladno Zakonu o zaštiti o spašavanju su izrađeni prošle godine te je donesen i plan civilne zaštite. S tim u vezi, ove godine osnovan je tim Civilne zaštite Općine Breznički Hum. Članovi tima opremljeni su reflektirajućim prslucima i kapama s oznakama Civilne zaštite, a njihova dužnost je provođenje pojedinih mjera zaštite i spašavanja kojima je potrebno osigurati privremeno premještanje, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva te organizaciju i provođenje eventualne evakuacije.

Isto tako, krajem 2012. godine donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum čime je odrađen i završen velik i važan posao.

2010. godine izradili smo Web stranicu Društva „Naša djeca’’ te Web stranicu za Lovačko društvo Lisac.

Kroz moj četverogodišnji mandat redovito je financirana veterinarsko-higijeničarska služba sukladno Zakonu o veterinarstvu, a izvršena je i izrada Programa mjera zaštite

pučanstva od zaraznih bolesti, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Breznički Hum za razdoblje od 2010. do 2013. godine, a prema zakonskoj obvezi.

2009. godine izrađen je Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Breznički Hum za razdoblje od 2010. do 2013. godine i ta mjera je također provedena u navedenom razdoblju.

U sklopu proslave Dana planeta Zemlje u općini Breznički Hum 2010. godine organizirali smo čišćenje šume Kobiljnjak od smeća. U akciji su sudjelovali Osnovna Škola Breznički Hum, Lovačko Društvo Lisac, Općina Breznički Hum, Obrt za komunalnu djelatnost Humko te Ekoflor d.o.o. Cilj ovog projekta bio je obnoviti prirodni ekosistem šume Kobiljnjak uklanjanjem otpada i time doprinijeti kvaliteti života stanovnika Općine smanjenjem ekoloških rizika. Projekt je imao i edukativnu ulogu za učenike škole, pokazujući važnost djelovanja u zaštiti okoliša, a pomogao je i u razvoju ekološke svijesti svih stanovnika Općine Breznički Hum. Kao načelniku Općine u ovom projektu cilj mi je bio da uspjeh ove akcije potakne i druge udruge na sudjelovanje u sličnim projektima čišćenja u Općini.

2010. godine Općina Breznički Hum uključila se i u aktivnosti tijekom Tjedna Hrvatskog Crvenog križa na način da je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa Novi Marof i Specijalnom bolnicom za kronične bolesti Novi Marof organizirala besplatno mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi u Brezničkom Humu.

Kroz ove 4 godine odvijala se i priprema nekoliko važnih projekata, vrlo bitnih za našu Općinu, a to su izrada Projekta vodoopskrbe naselja Šćepanje, Radešić i Gornji Hum, izrada tehničke dokumentacije vodoopskrbe zaselka Švajcarija, izrada Projekta FN elektrane na Područnoj školi Šćepanje te kandidiranje iste na fondove EU. Sudjelovali smo u projektu dobivanja Zelene zastave OŠ Breznički Hum, a u tijeku je izrada Projektne dokumentacije za obnovu, revitalizaciju i prenamjenu zgrade Stare škole u Brezničkom Humu. 2011. godine izrađena je i projektna dokumentacije za projekt odvodnje (kanalizaciju) za cijelu Općinu Breznički Hum koji je sufinanciran od strane Hrvatskih voda i Ministarstva regionalnog razvoja.

Općina je sudjelovala u proslavi 160. obljetnice OŠ Breznički Hum, na koju smo vrlo ponosni te se školi zahvaljujem na izvanrednoj suradnji koju imamo.

Potvrđen je projekt Učinkovitog i ekološki neškodljivog sustava javne rasvjete u Općini Breznički Hum. Sređivani su zemljišno knjižni dokumenti i upis građevina u zemljišne knjige za zgradu Vatrogasnog doma u Brezničkom Humu i zgrade u kojoj se nalazi ambulanta dr. Kožić. Pripremio se i projekt za postavljanje novih autobusnih stajališta, a nadstrešnice u Brezničkom Humu i Šćepanju su i postavljene. Izrađen je projekt uređenja prostora Stare pumpe u Brezničkom Humu. Radilo se

17www.breznicki-hum.hr

Međuopćinska malonogometna ligaDana 18.06.2012. godine na malonogometnom igralištu u

Visokom obilježeno je 10 godina postojanja međuopćinske ma-lonogometne lige na prostoru općina Breznički Hum, Breznica i Visoko.

Naime, prije deset godina rođena je ideja o osnivanju malono-gometne lige zbog velikog interesa poklonika malog nogometa na ovim prostorima i liga nikad nije brojala manje od 10 ekipa u sezoni. Iz godine u godinu, što uz nancijsku pomoć općinskih vlasti, što uz vlastita sredstva prikupljena temeljem kotizacija ekipa, ulagalo se u sami razvoj lige te se izdvajalo za kupnju pe-hara i osiguranje novčanih nagrada za najbolje ekipe. Krajem sva-ke sezone organiziran je Kup, za koji je kao i za samo prvenstvo, nabavljen prijelazni pehar za najbolju malonogometnu ekipu, a isti su u upotrebi još i danas.

Uz prisutnost načelnika općina, članova Upravnog odbora malonogometne lige, donedavnih i sadašnjih sudionika lige od-nosno igrača te ostalih koji su na bilo koji način pomogli njezi-nom opstanku i razvoju, dodijeljena su prigodna priznanja i za-hvalnice.

Ekipa Brezničkog Huma u sezoni 2011./12.

Uz to dodijeljene su novčane nagrade i pehari za najbolje malonogometne ekipe u sezoni 2011./12. godine te nagrada za fairplay. Pa tako u konkurenciji 14 ekipa 1. mjesto osvojila je eki-pa Breznički Hum, koja je samim time preuzela prijelazni pehar od prošlogodišnjih prvaka, ekipe Crna mačka - Euromilch, koja je ove godine zauzela 2. mjesto, dok je 3. mjesto osvojila ekipa Breznica - Omega. Nagradu za fairplay dobila je ekipa Breznički Hum II.

Nakon toga održan je noćni Kup kojim se tradicionalno obilje-žava završnica svake sezone, a isti je završen u ranojutarnjim sa-tima. U vrlo tijesnoj utakmici za 1. mjesto između ekipa Breznički Hum : Breznica - Omega nakon regularnih 1:1 tek je izvođenjem penala odlučen pobjednik Kupa 2012. godine, a to je bila ekipa Breznica - Omega, dok je 3. mjesto na Kupu osvojila ekipa Črni Jarek. Ovim putem velika zahvala svim igračima, malonogome-tašima, bez kojih ova liga ne bi ni postojala te svima onima koji su proteklih 10 godina na bilo koji način svojim sportskim duhom, trudom, nesebičnošću i zalaganjem doprinijeli održavanju malo-nogometne lige na našem prostoru.

Visoko, 18.06.2012. godine

vl. Dražen PurgarBreznica 48, 42225 B. Hum

042/62 61 59042/62 61 59091 934 5741

[email protected]

19www.breznicki-hum.hr

Vinogradarstvo i vinarstvo

u obitelji Šafran duge je tradicije. Postoje pisani zapisi vlasništva vinograda u obitelji Šafran još iz 19. stoljeća.Danas Vinarija Šafran posjeduje 16 hektara mo-derno zasađenih vinograda od kojih je 12 hekta-ra na području vinogorja Varaždin te još 4 na po-dručju vinogorja Zlatar. U tim nasadima uzgajaju

se graševina, rajnski rizling, sauvignon, pinot sivi, muškat žuti, traminac i incrocio manzoni.Vina vinarije Šafran proizvedena su iz kvalitetnog grožđa, uzgojenog u ekološki čistim uvjetima. Grožđe je redovito iz kasnije berbe te su stoga vina aromatična s naglašenim voćnim aromama.Poštujući tehnološka unaprijeđenja proizvodnje vina, vinarija je opre-mljena s najsuvremenijom opremom za preradu grožđa, fermentaciju, sazrijevanje i čuvanje vina. Tehnološke cjeline proizvodnje i sazrijevanja

vina potpuno su odijeljene, u jednom se dijelu vinarije obavlja prera-da grožđa i fermentacija vina uz stalnu brigu enologa i podrumara a u drugom dijelu vinarije u podrumu s inox i drvenim bačvama vina se čuvaju i oplemenjuju uz stručni nadzor i vođenje tehnološkog procesa od strane enologa.Ukupni kapacitet vinarije je 500.000 litara. U okviru vinarije nalazi se punionica s internim laboratorijem za kontrolu mošta i vina. U sklopu modernog podruma, smještenog na lokaciji u Brezničkom Humu, koji se uklopio u pitomi krajobraz, nalazi se kušaonica vina, a gostoprim-stvo domaćina, kao i vrsna vina doprinijet će zadovoljstvu svakog go-sta. Vina Vinarije Šafran u ponudi su u restoranima i vinotekama.Vinarija Šafran posjeduje dvora-nu za prezentacije koja može pri-miti do 60 osoba, s mogućnošću organiziranog posjeta vinariji uz degustaciju vina i razgledavanje vinograda i podruma.

nastala je razvojem obrtničke radionice koju je 1967. godine osnovao Stje-pan Šafran, koja je i danas u sastavu obiteljskog poduzetništva i Metal Producta. Od samog početka svojega rada usvaja se proizvodni program proizvod-nje elektroopreme. koji se tijekom godina stalno širi, razvija i usavršava. Već 1969. godine počinju prve isporuke elektroopreme za potrebe Elek-troprivrede Bosne i Hercegovine. Proširenjem tržišta i dobrim prihvaća-njem proizvoda kao i svakodnevnim povećanjem narudžbi povećava se i broj zaposlenih: 1967. počelo se s jednim radnikom, 1971. godine bilo ih je 12.

Koncem 1979. godine u kooperaciji s Energoinvestom iz Sarajeva, počinje prva isporuka nosača izloatora za Afričko tržište, te se donosi dugoročni plan za proširenje proizvodnje što prati i kupovina gradilišta u zagrebač-kom prigradskom naselju Odra, na kojoj lokaciji su do danas izgrađena tri proizvodna pogona ukupne površine oko 3.600 m2.1986. godine uvodi se program lijevanja aluminijskih proizvoda, potrebno za proširenje programa elektroopreme, a 1989. godine otkupljuje se Lje-vaonica Šikić i preuzima kompletan pogon sa 12 zaposlenih koja i danas posluje u sastavu Metal Producta. Od 1971. godine pa do 1990. godine Radionica je poslovala u ograničenim uvjetima razvoja zbog ondašnjeg socijalističkog sustava koji privatnim osobama nije dozvoljavao veći broj zaposlenih. Maksimalni broj zaposle-nih 1989. godine mogao je biti 40 radnika, što je i Radionica zapošljavala. 1990. godine došlo je do promjene zakonskih propisa i ukinuta su bilo kakova ograničenja, što je omogućilo da se Radionica dijelom preustroji u novu tvrtku – Metal Product bez ograničenja broja zaposlenih. Te go-dine počinje i izgradnja novih poslovnih pogona na lokaciji Odra, što je omogućilo i usvajanje i proširenje elektro programa kabelskog spojnog i ovjesnog pribora za niski, srednji i visoki napon Godine 1994. počinje kooperacija sa svjetski poznatom tvrtkom Tyco Electronics Raychem GmbH iz Njemačke na konfekcioniranju i distribuciji toplo skupljajućeg kabelskog pribora u programu elektroopreme.Ovaj novih uspjeh bio je poticaj za sklapanje ugovora s također svjetski poznatom rmom ABB iz Finske godine 1995. o proizvodnji rastavljača za srednji napon, te rmom Siemens – Norveška, za isporuku opreme na tržište Bosne i Hrecegovine. Godine 1996. u Sarajevu, osniva se proizvodni pogon METAL PRODUCT

Sarajevo, koji danas zapošljava više od 20 radnika. Koncem 2001. godine s korporacijom Wam Grupa Italy potpisuje se Pro-tokol o osnivanju zajedničke tvornice Wam Product u Brezničkom Humu, koja je 2002. godine počela s radom. Iste, 2002. godine u Brezničkom Humu izgrađen je i novi proizvodni po-gon Metal Producta površine 2500 četvornih metara, čime je omogućeno dodatno proširenje i povećanje proizvodnog programa. U 2010. godini započele su aktivnosti na razvoju proizvodnog programa koji se odnosi na tlačni lijev te je koncem 2010. godine započeta investi-cija kupovinom prvog od četiri stroja za tlačni lijev. Do sada su kupljeni strojevi sile zatvaranja od 180 tona, 250, tona, 420 tona i 720 tona koji su

omogućili razvoj novih proizvodnih programa i uvođenje novih proizvoda kao što su na primjer led rasvjetna tijela za unutarnju i vanjsku rasvjetu. U planu je nabavita stroja za tlačni lijev sile zatvaranja 1100 tona koji će Me-tal Productu donijeti konkurentnost na europskom tržištu budući da je na tržištu malo proizvođača koji mogu ponuditi izradu lijevanih proizvoda na ovakvom stroju. Cjelokupni program tlačnog lijeva obavlja se u pogonu u Brezničkom Humu, gdje je u tijeku gradnja novog proizvodnog pogona površine 4.000 četvornih metara. Ovom investicijom ukupni proizvodno-skladišni prostor Metal Producta u Brezničkom Humu protezat će se na površini od oko 8.000 četvornih metara, s mogućnošću dodatnog razvoja i proširenja na vlastitom zemljištu. Metal Product sa Radionicom Šafran danas ima preko 120 zaposlenih te se u vlastitoj proizvodnji sa ukupnom infrastrukturom bavimo: - proizvodnjom elektro opreme- kabelskim i spojnim priborom za niski, srednji i visoki napon,- opremom za izolirane i neizolirane nadzemne mreže,- ljevanjem obojenih metala tlačnim lijevom, kokilnim lijevom i lijevom u pijesak,- strojnom obrada metala.Uz stalnu izobrazbu djelatnika, ulaganjem u informatičku opremu, CNC tehnologiju u proizvodnji i korištenje suvremene mjerne opreme, pred-stavljamo pouzdanog partnera za brzu i kvalitetnu isporuku proizvoda osnovnog proizvodnog programa kao i za zajedničku suradnju na razvoju novih proizvoda i usluga. Unatoč globalnoj i lokalnoj gospodarskoj krizi održavamo svoje poslova-nje stabilnim, sa vrlo niskim kreditnim zaduženjima, bez ijednog hipote-karnog opterećenja na nekretninama.

Tvornica za proizvodnju elektro opreme

19www.breznicki-hum.hr

Vinogradarstvo i vinarstvo

u obitelji Šafran duge je tradicije. Postoje pisani zapisi vlasništva vinograda u obitelji Šafran još iz 19. stoljeća.Danas Vinarija Šafran posjeduje 16 hektara mo-derno zasađenih vinograda od kojih je 12 hekta-ra na području vinogorja Varaždin te još 4 na po-dručju vinogorja Zlatar. U tim nasadima uzgajaju

se graševina, rajnski rizling, sauvignon, pinot sivi, muškat žuti, traminac i incrocio manzoni.Vina vinarije Šafran proizvedena su iz kvalitetnog grožđa, uzgojenog u ekološki čistim uvjetima. Grožđe je redovito iz kasnije berbe te su stoga vina aromatična s naglašenim voćnim aromama.Poštujući tehnološka unaprijeđenja proizvodnje vina, vinarija je opre-mljena s najsuvremenijom opremom za preradu grožđa, fermentaciju, sazrijevanje i čuvanje vina. Tehnološke cjeline proizvodnje i sazrijevanja

vina potpuno su odijeljene, u jednom se dijelu vinarije obavlja prera-da grožđa i fermentacija vina uz stalnu brigu enologa i podrumara a u drugom dijelu vinarije u podrumu s inox i drvenim bačvama vina se čuvaju i oplemenjuju uz stručni nadzor i vođenje tehnološkog procesa od strane enologa.Ukupni kapacitet vinarije je 500.000 litara. U okviru vinarije nalazi se punionica s internim laboratorijem za kontrolu mošta i vina. U sklopu modernog podruma, smještenog na lokaciji u Brezničkom Humu, koji se uklopio u pitomi krajobraz, nalazi se kušaonica vina, a gostoprim-stvo domaćina, kao i vrsna vina doprinijet će zadovoljstvu svakog go-sta. Vina Vinarije Šafran u ponudi su u restoranima i vinotekama.Vinarija Šafran posjeduje dvora-nu za prezentacije koja može pri-miti do 60 osoba, s mogućnošću organiziranog posjeta vinariji uz degustaciju vina i razgledavanje vinograda i podruma.

nastala je razvojem obrtničke radionice koju je 1967. godine osnovao Stje-pan Šafran, koja je i danas u sastavu obiteljskog poduzetništva i Metal Producta. Od samog početka svojega rada usvaja se proizvodni program proizvod-nje elektroopreme. koji se tijekom godina stalno širi, razvija i usavršava. Već 1969. godine počinju prve isporuke elektroopreme za potrebe Elek-troprivrede Bosne i Hercegovine. Proširenjem tržišta i dobrim prihvaća-njem proizvoda kao i svakodnevnim povećanjem narudžbi povećava se i broj zaposlenih: 1967. počelo se s jednim radnikom, 1971. godine bilo ih je 12.

Koncem 1979. godine u kooperaciji s Energoinvestom iz Sarajeva, počinje prva isporuka nosača izloatora za Afričko tržište, te se donosi dugoročni plan za proširenje proizvodnje što prati i kupovina gradilišta u zagrebač-kom prigradskom naselju Odra, na kojoj lokaciji su do danas izgrađena tri proizvodna pogona ukupne površine oko 3.600 m2.1986. godine uvodi se program lijevanja aluminijskih proizvoda, potrebno za proširenje programa elektroopreme, a 1989. godine otkupljuje se Lje-vaonica Šikić i preuzima kompletan pogon sa 12 zaposlenih koja i danas posluje u sastavu Metal Producta. Od 1971. godine pa do 1990. godine Radionica je poslovala u ograničenim uvjetima razvoja zbog ondašnjeg socijalističkog sustava koji privatnim osobama nije dozvoljavao veći broj zaposlenih. Maksimalni broj zaposle-nih 1989. godine mogao je biti 40 radnika, što je i Radionica zapošljavala. 1990. godine došlo je do promjene zakonskih propisa i ukinuta su bilo kakova ograničenja, što je omogućilo da se Radionica dijelom preustroji u novu tvrtku – Metal Product bez ograničenja broja zaposlenih. Te go-dine počinje i izgradnja novih poslovnih pogona na lokaciji Odra, što je omogućilo i usvajanje i proširenje elektro programa kabelskog spojnog i ovjesnog pribora za niski, srednji i visoki napon Godine 1994. počinje kooperacija sa svjetski poznatom tvrtkom Tyco Electronics Raychem GmbH iz Njemačke na konfekcioniranju i distribuciji toplo skupljajućeg kabelskog pribora u programu elektroopreme.Ovaj novih uspjeh bio je poticaj za sklapanje ugovora s također svjetski poznatom rmom ABB iz Finske godine 1995. o proizvodnji rastavljača za srednji napon, te rmom Siemens – Norveška, za isporuku opreme na tržište Bosne i Hrecegovine. Godine 1996. u Sarajevu, osniva se proizvodni pogon METAL PRODUCT

Sarajevo, koji danas zapošljava više od 20 radnika. Koncem 2001. godine s korporacijom Wam Grupa Italy potpisuje se Pro-tokol o osnivanju zajedničke tvornice Wam Product u Brezničkom Humu, koja je 2002. godine počela s radom. Iste, 2002. godine u Brezničkom Humu izgrađen je i novi proizvodni po-gon Metal Producta površine 2500 četvornih metara, čime je omogućeno dodatno proširenje i povećanje proizvodnog programa. U 2010. godini započele su aktivnosti na razvoju proizvodnog programa koji se odnosi na tlačni lijev te je koncem 2010. godine započeta investi-cija kupovinom prvog od četiri stroja za tlačni lijev. Do sada su kupljeni strojevi sile zatvaranja od 180 tona, 250, tona, 420 tona i 720 tona koji su

omogućili razvoj novih proizvodnih programa i uvođenje novih proizvoda kao što su na primjer led rasvjetna tijela za unutarnju i vanjsku rasvjetu. U planu je nabavita stroja za tlačni lijev sile zatvaranja 1100 tona koji će Me-tal Productu donijeti konkurentnost na europskom tržištu budući da je na tržištu malo proizvođača koji mogu ponuditi izradu lijevanih proizvoda na ovakvom stroju. Cjelokupni program tlačnog lijeva obavlja se u pogonu u Brezničkom Humu, gdje je u tijeku gradnja novog proizvodnog pogona površine 4.000 četvornih metara. Ovom investicijom ukupni proizvodno-skladišni prostor Metal Producta u Brezničkom Humu protezat će se na površini od oko 8.000 četvornih metara, s mogućnošću dodatnog razvoja i proširenja na vlastitom zemljištu. Metal Product sa Radionicom Šafran danas ima preko 120 zaposlenih te se u vlastitoj proizvodnji sa ukupnom infrastrukturom bavimo: - proizvodnjom elektro opreme- kabelskim i spojnim priborom za niski, srednji i visoki napon,- opremom za izolirane i neizolirane nadzemne mreže,- ljevanjem obojenih metala tlačnim lijevom, kokilnim lijevom i lijevom u pijesak,- strojnom obrada metala.Uz stalnu izobrazbu djelatnika, ulaganjem u informatičku opremu, CNC tehnologiju u proizvodnji i korištenje suvremene mjerne opreme, pred-stavljamo pouzdanog partnera za brzu i kvalitetnu isporuku proizvoda osnovnog proizvodnog programa kao i za zajedničku suradnju na razvoju novih proizvoda i usluga. Unatoč globalnoj i lokalnoj gospodarskoj krizi održavamo svoje poslova-nje stabilnim, sa vrlo niskim kreditnim zaduženjima, bez ijednog hipote-karnog opterećenja na nekretninama.

Tvornica za proizvodnju elektro opreme

Page 4: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

4 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

i arheološko istraživanje lokaliteta Humščak. Od 2010. godine Općina Breznički Hum i Gradski muzej Varaždin vrše arheološko istraživanje lokaliteta Humščak, Breznički Hum - rekognosciranje brda Humščak i bližeg okolnog područja u svrhu određivanja arheološkog potencijala terena. 2010. godine provedeno je usavršavanje za vijećnike i zaposlenike Općine Breznički Hum, a za dobivanje ECDL Start Diplome.

Općina izrađuje i provodi niz projekata te je sklopila niz ugovora od kojih bih izdvojio sljedeće: izrada te provođenje projekta Europa za građane (projekt prekogranične suradnje, partner je Općina Krško- Slovenija). Izrađen je Projekt FN sustava na vatrogasnom domu u Brezničkom Humu. Izrađeni su projekti uređenja niza nerazvrstanih cesta. Sudjelovali smo u Projektu REGA (festival pučkog teatra). Proveli smo projekt: Održavanje seminara - projektni menađment u EU te je 17 osoba osposobljeno za pisanje EU projekata. Sklopili smo Ugovor s Kulturnim centrom Sv. Martin – promocija imena Sv. Martina te poslali skromnu pomoć Osnovnoj školi u Vukovaru povodom sjećanja na godišnjicu pada grada Vukovara.

Proveden je projekt Europa za građane (projekt prekogranične suradnje, partner je Općina Krško- Slovenija). Projekt je provođen od 11.-13.11.2011. godine u sklopu proslave Dana Općine Breznički Hum - blagdan Sv. Martina. U sklopu projekta provedena je radionica na temu razmjena iskustava i najboljih primjera prakse između Vatrogasnih društava Radešić i Leskovec pri Krškem (SLO) te obnavljana Povelja o bratimljenju DVD Radešić i PGD-a Leskovec pri Krškem. U sklopu proslave Dana općine potpisan je memorandum o budućoj suradnji i povelja prijateljstva između Općine Breznički Hum i Općine Krško (SLO).

U 2012. godini objavljen je natječaj za davanje koncesije za odvoz i zbrinjavanja komunalnog otpada, a ugovor je sklopljen s poduzećem Babić d.o.o. Cestica. Navedene godine izvršena je i prijava projekta Europa za građane - projekt prekogranične suradnje, partner je Općina Krško- Slovenija. Projekt se provodio od 16.-19.10.2012., a tema je bila provedba EU mjera iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i ekološke poljoprivrede koju provode učenici OŠ Breznički Hum i OŠ Leskovec pri Krškem. Projekt TG-LG se provodio posjetom predstavnika Općine Breznički Hum i učenika i učitelja OŠ Breznički Hum Općini Krško (SLO). Općina Breznički Hum bila je nositelj projekta koji je financiran od strane Europske unije.

2012. godine proveli smo i projekt Europa za građane - projekt prekogranične suradnje, a partner je bila Općina Šmartno pri Litiji - Slovenija. Projekt se provodio od 09.-11.11.2012 u sklopu programa Martinje u Humu i proslave Dana Općine Breznički Hum. Općina Breznički Hum bila je partner u projektu LAGEX financiranom od strane Europske unije. Vodeći partner projekta LAGEX je Općina Šmatno pri Litiji iz Slovenije, a u projektu su sudjelovale lokalne akcijske grupe Pri-zag i Srce Slovenije. Cilj projekta je bio kroz suradnju i razmjenu iskustava LAG-ova pridonijeti održivom razvoju ruralnih područja u Hrvatskoj i Sloveniji. U tu svrhu u Općini Breznički Hum održana je radionica o ruralnom razvoju i putovanje duž turističke rute koju je organizirao LAG Prizag.

Što se tiče komunalne infrastrukture, u 2009. godini nastavljen je projekt izgradnje nogostupa uz ŽC 2171 od Vatrogasnog doma Breznički Hum u suradnji sa Županijskom upravom za ceste. Nastavljen je projekt izgradnje i održavanja nerazvrstanih cesta. Radilo se na uređenju komunalne infrastrukture, prijevozu kamenog materijala te ravnanju i nasipavanju cesta kamenim materijalom. Redovito su održavane javne površine (živica) odnosno čistilo se granje uz nerazvrstane ceste. Održavane su i sanirane ceste i odvodni kanali nastali uslijed obilnih kiša i odrona.

Sudjelovali smo u izgradnji dijela nogostupa te je provedena rekonstrukcija nekih cesta. 2009. godine nabavljeno je 16 oglasnih ploča za Mjesne odbore na području Općine Breznički Hum. Proveden je projekt izgradnje i popravka te dogradnje javne rasvjete. Uređivana je mrtvačnica u Brezničkom Humu, a u zimskim mjesecima redovito se radi na čišćenju snijega. Saniraju se i nastala klizišta na našem području. U 2011. godini izgrađen je nogostup na državnoj cesti Zagreb- Varaždin u Brezničkom Humu (u zoni male privrede). Iste godine pripremljena je podloga za cestu Sv. Helena-Gašparuši te je uređen križ i završen kameni zid na groblju u Brezničkom Humu. Radilo se i na uređenju šumskih prometnica u suradnji s Udrugom privatnih šumovlasnika „Graber” Novi Marof.

Prošle godine pomogli smo gradnju pila Svetog Antuna u Šćepanju te izgradnju igrališta u Kršćenovcu. Izrađivana je ograda na groblju u Brezničkom Humu te se radilo na izradi projektne dokumentacije za lokalne ceste za kandidiranje na natječaje. Asfaltirala se lokalna ceste Zahumlje-Breznički Hum u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije.

Trenutno je u osnivanju Glazbeni centar Breznički Hum koji sam također inicirao na vlastitu ideju. Nedavno sam sudjelovao i na dvodnevnoj završnoj konferenciji projekta „Promoviranje lokalnih partnerstava između Hrvatske i Slovenije (LOCPART)” u Biogradu na Moru. Mi kao Općina Breznički Hum za ovaj skup nismo odabrani slučajno, nego zato što imamo dobra iskustva u suradnji sa slovenskim općinama. Do sada su, dakle, odrađena tri europska projekta, pri čemu su prošle godine provedena dva, s time da je u jednom od njih Općina Breznički Hum bila nositelj, a u drugom je projektu bila partner. Na konferenciji u Biogradu predstavili smo svoja dosadašnja tri projekta, kao i one koje smo ove godine prijavili na EU fondove, pri čemu su nam na oba projekta partneri udruge iz općine Šmartno pri Litiji iz Slovenije. Tema jednog projekta Hunters modern ecologys ili Hunteco, vrijednog sedam tisuća eura, lovstvo je i ekologija, odnosno povezivanje našega Lovačkog društva Lisac i Lovačke udruge Šmartno. Drugi projekt, pod nazivom Sound excange ili Soundex, tematski je vezan uz glazbu, točnije na uspostavljanje suradnje naše limene glazbe i njihovoga tamburaškog orkestra, a vrijednost ovog projekta je devet tisuća eura. Kroz oba projekta cilj nam je međusobno upoznavanje i razmjena iskustava.

Iz svega navedenog da se zaključiti naše nastojanje da Općinu Breznički Hum razvijemo do stupnja primjerenog našim potrebama. Sve ovo pobrojano ne bi bilo izvedeno bez predanog rada mojih suradnika, ali i konstruktivnog rada Općinskog vijeća. Stoga koristim prigodu zahvaliti se svim vijećnicima Općine Breznički Hum i izražavam veliko zadovoljstvo što su zastupali svoja mišljenja, ali u donošenju konačnih odluka uvažavali mišljenja drugih bez obzira na stranačke boje.

Općinsko vijeće Općine Breznički Hum u mandatnom razdoblju od 2009. do 2013. godine održalo je 22 Sjednice Općinskog vijeća. Općinski vijećnici, zamjenik načelnika, viši referent Jedinstvenog upravnog odjela te ja kao načelnik za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća nismo primali naknadu. Svi skupa predano smo radili na rješavanju važnih pitanja u našoj Općini, donosili različite odluke i akte te smo podigli Općinu na jednu višu razinu.

Ovom prigodom, također se zahvaljujem i svim društvima, udrugama te mještanima koji su u zajedničkoj suradnji sa mnom radili za dobrobit Općine Breznički Hum.

Ostaje mi čestitati 20. godišnjicu djelovanja i postojanja Općine Breznički Hum svim žiteljima Općine.

Vaš načelnik, Zoran Hegedić

Page 5: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 5www.breznicki-hum.hr

Općinsko vijeće Općine Breznički Hum u mandatnom razdoblju od 2009. do 2013. godine održalo je 22 Sjednice Općinskog vijeća. Članovi Općinskog vijeća u mandatu od 2009. do 2013. godine bili su:

Željko Sremec - predsjednik (HNS)Vjekoslav Bukal - potpredsjednik (HSS)Stjepan Jakopčić - potpredsjednik (HNS)Josip Črlenec - član (HNS)Milivoj Horvat - član (HNS)Franjo Kropek - član (HNS)Ivica Sekovanić - član (HNS)Tihomir Tomašek - član (HDZ)Božo Šćuric - član (HDZ)Darko Žugčić - član (HDZ)Zdenka Valjak - član (HDZ)

Općinski vijećnici Općine Breznički Hum kao i načelnik, zamjenik načelnika te viši referent Jedinstvenog upravnog odjela za su-djelovanje na Sjednicama Općinskog vijeća nisu primali naknadu.Općinsko vijeće kroz protekle 4 godine provodilo je i donosilo različite odluke i akte.Samo neki od niza donesenih akata, odluka i zaključaka su: - Statut Općine Breznički Hum- Poslovnik Općinskog vijeća Općine Breznički Hum - Proračun i proračunski akti- Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta- Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju općina Breznica, Breznički Hum i Visoko

- Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznički Hum- Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Breznički Hum- Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Breznički Hum - Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Breznički Hum- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Breznički Hum- Odluka o planu mreže dječjih vrtića u Općini Breznički Hum- Odluka o uvođenju naknade za razvoj- Socijalni program Općine Breznički Hum- Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Breznički Hum- Odluka o potpisivanju Povelje o prijateljstvu između Općine Breznički Hum (Republika Hrvatska) i Općine Krško (Republika Slovenija)- Plan razvojnih programa- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Breznički Hum- Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Breznički Hum- Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Općine Breznički Hum- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznički Hum- Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti, skupljanje i odvoz komunalnog otpada

Izvješće o radu Općinskog vijeća Općine Breznički Hum

PROJEKT LAG EXCHANGE

Page 6: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

6 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

Piše: Robert Ivančan, mag. theol.

Znamenitosti i zanimljivosti humskoga kraja(Kameni spomenik, automobilom kroz Breznički Hum, Crl(j)ena

oštarija)U prvome broju Humskoga vjesnika1 iznio sam povijesni slijed

imenopisa samoga naselja Breznički Hum, zatim smo se upoznali s povijesnim izmjenama granica općine, županije i kotara da bi naposljetku članak zaključili o najnovijim podatcima o samoj općini i njezinim načelnicima.

Onaj koji će prionuti istraživačkome poslu bit će mu od velike pomoći svako zapisano slovo, ostatci ruševina, razbacano »kamenje«, građevni objekti jer iz sveg ovog nabrojenog čita se i piše povijest.

Ovim prilogom upoznat ćemo humski krajolik kroz povijest, povijesne znamenitosti i zanimljivosti. Time ćemo iščitati jedan dio humske povijesti.

Svako mjesto krije neku povijesnu tajnu. Mi smo ovdje da otkrivamo te tajne, u ovom slučaju znamenitosti našega kraja. No, neke tajne ostat će zauvijek misteriji, zakopane pod zemljom. Radilo se ovdje ili o nekom spomeniku kojeg je izjelo vrijeme ili pak o usmenoj riječi.

Kameni spomenikKameni spomenik nalazi se sjeverno od Brezničkoga Huma,

uz zapadnu stranu stare ceste Varaždin – Zagreb, i već više desetljeća služi kao prikupljač vode na izvoru.2

Nažalost, ovom kamenom spomeniku nije se dosada posvetilo podrobnije istraživanje pa stoga još nemamo njegovu stručnu analizu i obradu. No, nekolicina autora smještaju ga u novi vijek, dok mu drugi pak pretpostavljaju antičko porijeklo.

Kameni spomenik s prednje strane resi isklesana polučovječja ili polujarčeva glava, odnosno čovječja glava obogaćena zaobljenim ovnovim rogovima ili spiralno uvinutim pletenicama, motiv koji se javlja i na nekim drugim antičkim nalazištima.

Pretpostavljamo da je kameni spomenik bio u službi sarkofaga.

1 Humski vjesnik, Glasilo Općine Breznički Hum, god. I. (2011.), br. 1, str. 4.-6. 2 Luka Bekić, Zaštitna arheologija u okolici Varaždina, Ministar-stvo kulture RH, Zagreb, 2006., str. 254.; Miroslav Fulir, Topograf-ska istraživanja rimskih cesta na varaždinskom i međimurskom po-dručju (1960.-1967.), Rasprave JAZU 6, Ljubljana, 1969., str. 389.

Tek kad će se pristupiti podrobniju istraživanju nekropola na ovom području moći će se utvrditi pouzdanost spomenutoga podatka. No, za sada se ovaj kameni spomenik može povezati s antičkim pokapanjem, ali prvobitni položaj navodnog groba, kao ni ostali podatci o pokopu, na žalost nisu poznati.

U tjednom listu »Varaždinske vijesti« spomeniku se pripisuje podatak da je riječ o tzv. Panovu izvoru. Pan (grč. Παν) je prema starogrčkoj mitologiji bio pokrovitelj stada i pastira,3 te bog njiva, šuma, polja, odnosno »paše i stoke«, njihov zaštitnik i zaštitnik lovaca, stoga ga se naziva i zaštitnikom prirode. Prikazivali su ga s kozjim stražnjim nogama i ovnovim rogovima, ima ljudsku glavu i torzo, kozji rep, jarčeve uši i bradu, a cijelo mu je tijelo bilo prekriveno dlakama. Pana se često opisuje kao polučovjeka i polujarca.4 Pojavljuje se nenadano uz vjetar i huku što izaziva kod pastira i stada takozvani »paničan strah.«5

Automobilom kroz Breznički Hum, 1913. godineJedan dio cestovnog pravca via antiqua koji prolazi općinom

Breznički Hum potječe zasigurno još od nekadašnjih velikih gospodara europskih, azijskih i afričkih prostora, tj. Rimljana.

Naime, taj cestovni pravac za vrijeme Drugog svjetskog rata zadobio je preinaku. Mnogobrojni još živi mještani svjedoče da je promet nekada išao cestom koja je prolazila uz samu pećinu preko patronimičkoga zaselka Ivančani. Kako bi se ublažio poveći zavoj na samom ulasku u mjesto, njemačka firma Schtuak izvela je radove na toj dionici ceste kojom se prometuje i danas.

U Gradskom muzeju u Varaždinu nalazimo slikopisni podatak koji nam svjedoči o izgledu i prometnom toku ceste prije izvedenih radova. Godine 1913. dvojica putnika zaustavila su se na tom šljunkovitom putu kroz pećinu koji je sve do Drugoga svjetskog rata bio glavna dionica varaždinsko - zagrebačke ceste. Zanimljiv je podatak da su putovali automobilom kojem na žalost ne možemo odgonetnuti marku i starost. Na fotografiji također uočavamo mještane koji su putnicima pravili društvo za

3 Panov izvor, Varaždinske vijesti, XXIII. (1968.), br. 1220, 17. travnja, str. 53.4 http://hr.wikipedia.org/wiki/Pan_(mitologija).5 Panov izvor, Varaždinske vijesti, XXIII (1968.), br. 1220, 17. travnja, str. 53.

Znamenitosti i zanimljivosti humskoga kraja

Kameni spomenik uz cestu Varaždin – Zagreb, snimljeno 2010.

Automobilom kroz Breznički Hum, snimljeno oko 1913. godine, Gradski muzej Varaždin

Page 7: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 7www.breznicki-hum.hr

vrijeme njihova odmora.6 Slikopisni zapis poklon je Luje Pihlera Gradskom muzeju u Varaždinu 1949. godine.

Uz ranije spomenuti put nailazimo na nekadašnje kolobrane. Tadašnje oznake, tj. kamenje pokraj puta na kojem je bio zapisan broj kilometara koji nas udaljuju od mađarske granice, nažalost nisu sačuvani. Prema pripovijedanju mještana na toj dionici ceste koja prolazi kroz samo mjesto Breznički Hum, jedan takav kamen – oznaka nalazio se nedaleko od kamenog raspela, dok se za drugog ustalio naziv iznad Weisovog brijega.

Crl(j)ena oštarija u Humu

Hodočasteći u Mariju Bistricu, brojni putnici iz udaljenijih krajeva znali su se zadržati, odmoriti i okrijepiti na ovome mjestu - kod Crl(j)ene oštarije. Tijekom XIX. st. nailazimo na nekolicinu zapisanih podataka o učestalim zaustavljanjima hodočasnika – ponajviše Mađara - u ovome kraju. Župna računska knjiga navodi nam podatak da se tijekom 1842. godine odvijala obnova bazena i drvenog komada koji je okruživao taj bazen na kojem su putnici napajali svoje konje koji su se time zaustavljali kod, već tako postojeće, Crl(j)ene oštarije. Svoj posjed arx pone rubram diversorum, pokraj Crl(j)ene oštarije, posjedovao je do 1871. godine barun Eduard Jelačić, vlasnik Hraščine s rezidencijom u Humu.

Ponukan učestalim zaustavljanjem bistričkih hodočasnika kod crl(j)ene oštarije, domaći župnik Ivan Kotarski 1889. godine ustupa crkveni pašnjak površine 395 čhv uz državnu cestu u poreznoj općini Butkovec pod zemljišnim brojem 777 za izgradnju objekta koji bi poslužio u svrhu okrjepe i noćenja putnika te trgovine. Posavjetovah se sa gospodarih niekojimi, da bi bilo prilično na istom mjestu sagraditi jednu kuću, te su niekoji već nudjali da bi kuću sagradili uz uvjet koju bi posljie ustanovljenih godinah ustupili; no kuću bi sagradili o svom trošku. (…) Ako bi se našao takav poduzetnik koji bi htio uz uvjet takovu graditi kuću, bezplatno bi ju uživo te nakon toga kuću natrag ustupio. Nadalje, takovu

6 »Automobil u Brezničkom Humu«, nepoznati fotograf, snim-ljeno oko 1913.; fotografija c/b, papir, vel: 8,5x11,8 cm, Gradski muzej Varaždin, Zbirka fotografija i razglednica Kulturnopovijes-nog odjela, inventarni broj: GMV 69371.7 Usp. Nadbiskupski duhovni stol (dalje: NDS), Registri 1889., br. dokumenta 1182/1889.

kuću uzdržavati, od iste porez plaćati, brinuti se uvijek za poštena i neporočna stanara, bila bi obveza da na sve to pazi mjesni župnik,8 stoji zapisano u molbi župnika Kotarskoga Nadbiskupskome duhovnom stolu. Kompleks uz državnu cestu, tzv. crl(j)ena oštarija obuhvaćao je zgradu u kojoj je bila smještena gostionica i trgovina.

U Hrvatskoj straži, tjedniku za političke i obćinske interese, već iste godine 1889. spominje se postojanje postaje zemaljskog opasača za oplemenjivanje domaćeg konjogojstva u Svetom Martinu.9

Pitamo se zašto naziv crl(j)ena oštarija? U ono se vrijeme za trgovine i gostionice upotrebljavao naziv oštarija, a crvena je bila zato što su zgrade (dućan, gostionica te zgrada nasuprot nje u službi okrjepe i odmora putnika) imale jednu šaru zida obloženim crvenim ciglama. Sam objekt bio je poznat i kao poštanska postaja za Beč i Budimpeštu s odmorištem - stajalištem poštanske kočije, diližanse.

Kao vlasnike crl(j)ene oštarije mještani tijekom XX. stoljeća pamte obitelj Benković. Na samom početku XX. stoljeća na crl(j)enoj oštariji služila je služavka Monika Vardijan, rođ. Jerbić.

Nasuprot toj zgradi bio je smješten još jedan objekt za noćenje i okrjepu putnika i stoke. Pred kućom obitelji Benković nalazio se bunar sa željeznom pumpom za vodu. Kompleks je srušen 1989. godine.

Općina Breznički Hum, poradi nekadašnjeg povijesnog značaja ovog kompleksa, motive poštanske trube koja predstavlja poštansku postaju i preslika ranije spomenute pumpe ugradila je u svoj prepoznatljiv općinski grb.

Ranije navede zanimljivosti i znamenitosti samo su neke od očuvanih vrijednosti naše humske materijalne baštine.

U sljedećim brojevima Vjesnika istražit ćemo preostale znamenitosti našega kraja.

8 NDS, Registri 1889., br. dokumenta 1182/1889.9 Obćinska uprava u našoj županiji, Hrvatska straža, varaždinski list za politiku i obćinske interese, IV (1889.), br. 29., 20. srpnja.

Crl(j)ena oštarija – prenoćište za konje u centru Huma

Crl(j)ena oštarija, srušena 1989. godine

Page 8: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

8 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

Osnovna škola Breznički Hum

Suradnjom do kvalitetnog rada i dobrih rezultata

Nakon što smo svi zajedno proslavili 160 godina školstva u Brezničkom Humu, učenici, roditelji i djelatnici škole ušli su u novu školsku godinu s još više poleta i kreativne energije. Nove ideje, novi planovi, novi zadaci stavljeni su pred 169 učenika u 9 razrednih odjela te 20 učitelja i stručnih suradnika škole. Prema konceptu stvaranja kvalitetne škole i pripreme učenika za cjeloživotno učenje, u školi se nastoji razvijati pozitivno ozračje u kojem je ugodno učiti i raditi. Svakodnevnim akcijama potiče se i razvoj opće kulture svih sudionika nastavnog procesa.

Prema riječima ravnateljice škole Vesne Ivančan za kvalitetan rad i dobre rezultate škole važna je, svakako, dobra suradnja s mještanima, općinom i širom lokalnom zajednicom koja mora biti vidljiva tijekom cijele školske godine kroz zajedničku provedbu raznih aktivnosti. Tako Općina i Škola pružaju međusobnu potporu i suradnju na području kulturne i javne djelatnosti te prilikom obilježavanja važnijih datuma i obljetnica u radu Škole i Općine. Također, Općina pruža potporu u realizaciji nastavnog plana i programa sufinanciranjem škole plivanja, darova za djecu, terenske nastave i prehrane u školskoj kuhinji

za socijalno ugrožene učenike. Općina, u skladu s potrebama i mogućnostima, sufinancira opremanje škole i uređenje okoliša škole. Tako je uz financijsku potporu Općine 2005. godine uređeno dječje igralište, a 2008. godine etno-kuća u kojoj škola danas čuva svoju vrijednu etno-zbirku.

Najčvršća suradnja OŠ Breznički Hum i Općine Breznički Hum vidljiva je na području ekologije. Početkom školske godine 2009./2010. škola se odlučila uključiti u međunarodni program Eko-škola. Cilj programa je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika i djelatnika škole, a zadaća je odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša. Program eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša primjenjuju u svakodnevnom životu škole i šire zajednice. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja električne energije, vode i uređivanju školskog okoliša. Dodjela statusa X. generacije Međunarodnih Eko-škola i dobivanje Zelene zastave 30. travnja 2010. godine važan je preokret u životu i radu škole, ali i lokalne zajednice. Plaćanjem godišnje članarine Udruzi „Lijepa naša“ Općina Breznički Hum pokazuje da je svjesna važnosti ovog programa za širu lokalnu zajednicu. Budući da eko-škola mora zadovoljavati određene uvjete i ekološke standarde,

Potpora projektima škole

Suradnja u projektima - potpisane Povelje prijateljstva

Suradnja Škole i Općine u aktivnostima od općeg značaja - natjecanje iz prve pomoći

Page 9: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 9www.breznicki-hum.hr

Općina sufinancira opremanje škole ormarićima

Potpora projektima škole

Sudjelovanje školske zadruge - vrijedne ruke na sajmu LAG-u

Suradnja prilikom obilježavanja važnih datuma u radu Škole i Općine

Zajednička akcija čišćenja Lonje

za provedbu eko-programa potrebne su zajedničke akcije Škole i lokalne zajednice. Stoga su Općina Breznički Hum, njezine udruge i poduzeća postali partneri i suradnici Škole u provedbi različitih ekoloških akcija, poput čišćenja neuređenih odlagališta otpada, čišćenja šuma i rijeke Lonje, postavljanja eko-poruka na ugroženija područja u Općini i uređenja okoliša škole.

Suradnja na području ekologije nastavljena je zajedničkim sudjelovanjem u eko-projektu Europske unije „Teaching Green-Living Green, Europa za građane“, u koji se Škola uključila početkom školske godine 2012./2013. Po uzoru na Općinu koja je potpisala Povelju prijateljstva i suradnje sa slovenskom Općinom Leskovec pri Krškem, i Škola je potpisala Povelju prijateljstva s Osnovnom školom Leskovec pri Krškem. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta jest jačanje odnosa među zajednicama kroz razmjenu znanja o koristima provedbe EU mjera iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i ekološke poljoprivrede. Nestrpljivo iščekujemo sljedeću fazu projekta – dolazak slovenskih učenika i učitelja u OŠ Breznički Hum, kada će, vjerujemo, uspješna suradnja Škole i Općine ponovno doći do izražaja.

Nastojanja svih djelatnika OŠ Breznički Hum usmjerena su na održavanje dosad učinjenog te stvaranje novih zajedničkih veza u kojima bi svi članovi naše lokalne zajednice imali priliku uspješnije učiti i raditi. Putokaz je to zajedničkog djelovanja i u budućnosti!

2010. uz potporu Općine postali smo Eko-škola

Page 10: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

10 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

Društvo Naša djeca Breznički Hum osnovano je na prijedlog načelnika gospodina Zorana Hegedića u studenome 2009. go-dine u sklopu kojega djeluje igraonica .

Ove sezone rada igraonicu redovito polazi 24 djece u dobi od 2 do 6 godina, a sastaju se ponedjeljkom i srijedom u posli-jepodnevnim satima (16, 00 - 18, 30 h). Kako je prostor igrao-nice podijeljen na manje cjeline (stolovi, tepih, igračke), djeci je omogućeno grupiranje u manje skupine, ovisno o njihovom interesu. U igraonici djeca provode svoje vrijeme kako u dru-ženju, tako i u raznim aktivnostima. Pod budnim okom svojih teta, Vanje Kožić (prof. kro/soc) i Mateje Grokša (aps. predšk. odgoja) djeca se kroz igru uče suradničkom ponašanju, rješa-vanju problema, suosjećanju za druge, uvažavanju te usklađi-vanju potreba i želja. Tete nastoje stvoriti ozračje koje potiče stvaralačko izražavanje, što je posebno vidljivo kroz razne li-kovne, glazbene i scenske aktivnosti povodom obilježavanja važnih datuma (Sv. Nikola, Božić, Valentinovo, Fašnik…). Pro-zori naše igraonice uvijek su šareni i veseli, kao i naša zajednič-ka druženja.

Igraonica ne bi mogla opstati bez Osnovne škole Breznički Hum koja Društvu ustupa prostor svoje školske čitaonice, a tu je i povremena financijska pomoć Općine Breznički Hum.

Društvo Naša djeca Breznički Hum

Obrt aktivno posluje od 2006 g. i u vlasništvu je Stjepana Jakopčića, iz Brezničkog Huma 176.

Humko je specijaliziran za održavanje i uređivanje groblja, sanaciju cesta i putnih jaraka i malčanje bankina. Posjedujemo vlastite strojeve i mehanizaciju za zemljane radove, navoz i dovoz rasutih tereta, sređivanje dvorišta i hortikulturu, čišćenje septičkih jama i biokonpostiranje smeća s groblja, vršimo i asfaltiranje dvorišta finišerom i asfaltiranje cesta.

Otvorili smo cvjećarnicu i pokrenuli organiziranje sahrana gdje se vrše usluge prijevoza mrtvih osoba, pokopa, nošenje mrtvih na sahranu, izrada vijenaca i grobnih aranžmana, izrada okvira i spomenika.

Vršimo uređivanje sala za vjenčanje, a u dogovoru s poslovnim partnerima dogovara se suradnja o kompletnoj ponudi za organiziranje svadbi te dostava cvijeća na području mjesta, a kasnije i području županije.

Najnovija naša djelatnost je distribucija motornih ulja za tri županije: Varaždinsku, Međimursku i Koprivničko-križevačku, koju smo dogovorili s firmom Ulja i maziva d.o.o., koja je generalni uvoznik i distributer za firmu LUKOIL, a dogovara se uvoz parafina i nafte od vodeće kompanije u svijetu po zalihama i proizvodnji nafte.

Breznički Hum 176, 42225 Breznički Humtel: 042/618-214, fax: 042/209-807, mob: 098/181-14-92e-mail Cvjećarnica DADA: [email protected], e-mail Komunalne djelatnosti: [email protected]

Page 11: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 11www.breznicki-hum.hr

U proteklih nekoliko mjeseci u DVD-u Breznički Hum zbilo se nekoliko značajnih događaja i provedeno nekoliko akcija utvrđe-nih Planom rada za 2012. godinu.

Tako je krajem 2012. izvršeno renoviranje stare motorne va-trogasne štrcaljke koja uz naša zaprežna vatrogasna kola ukraša-vaju okoliš vatrogasnog doma u ostakljenoj kućici te podsjećaju na prošlost vezanu uz djelovanje Društva. Također smo pristupili uređenju jedne prostorije unutar vatrogasnog spremišta koje je namijenjeno za odlaganje i čuvanje 20 kompleta vatrogasnih odi-jela za prilaz vatri te preskidanje vatrogasaca prije i nakon vatro-gasne intervencije. Uz tu prostoriju uređen je i uredski prostor u vatrogasnom domu namijenjen za čuvanje dokumentacije Druš-tva, priznanja i odlikovanja Društva te za održavanje sastanaka radnih tijela Društva.

Naši mlađi članovi Društva su u sklopu božićno-novogodišnjih blagdana tradicionalno po kućanstvima podijelili vatrogasne ka-lendare za 2013. godinu.

Dana 23.02.2013. u vatrogasnom domu održana je izborno-izvještajna Skupština DVD Breznički Hum koju su uveličali pred-stavnici lokalnih vlasti, općinske vatrogasne zajednice, pojedinih lokalnih udruga, susjednih i prijateljskih Dobrovoljnih vatroga-snih društava od kojih posebno ističemo dobrovoljno vatroga-sno društvo iz susjedne nam Slovenije PGD Sladki vrh.

Osim redovitog rada Skupštine, kao što su podnošenje raznih izvješća za prošlo razdoblje te donošenje planova za tekuću go-dinu, ističemo izmjene i dopune Statuta Društva, dodjelu zahval-nica te priznanja za 30 godina rada šestero naših članova i ime-novanje te izbor novih članova radnih tijela i dužnosnika Društva za naredno četverogodišnje razdoblje. Jednoglasnom odlukom članova Društva za predsjednika Društva izabran je vatrogasni časnik Zoran Hegedić. Nekoliko dana kasnije održana je sjedni-ca Upravnog odbora Društva na kojem je kao zapovjednik Druš-tva izabran vatrogasni časnik I. klase Ivan Ivančan, a kao tajnik Društva vatrogasni časnik I. klase Dalibor Bosilj koji su uz pred-sjednika Društva izabrani i kao osobe za zastupanje Društva. Pe-tero izabranih naših dužnosnika u Vatrogasnoj zajednici općine Breznički Hum bilo je nazočno na izborno-izvještajnoj Skupštini VZO-e održanoj 23.03.2013. u vatrogasnom domu u Radešiću na

kojoj je zapovjednik našeg DVD-a izabran i za zapovjednika VZO-a Breznički Hum.

Kako smo sukladno Zakonu o vatrogastvu, Pravilnikom o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH te Planom zaštite od požara općine Breznički Hum dužni uvijek imati najmanje 20 operativnih članova društva, većina naših ope-rativaca kojima je ove godine isteklo liječničko uvjerenje o zdra-stvenoj sposobnosti, poslana na obavezni liječnički pregled kako bi ponovno stekli taj uvjet i dalje mogli izlaziti na vatrogasne in-tervencije. Također, nekoliko naših ispitanih vatrogasaca posla-no je na daljnje školovanje i osposobljavanje za Vatrogasca I. kla-se koje će se održavati u vatrogasnom centru u Novom Marofu.

31.03.2013. godine, na sam Uskrs, zbog velike količina obori-na, poplavljeno je područje uz rijeku Lonju u centru Brezničkog Huma te su tom prilikom naši vatrogasci intervenirali sa susjed-nim DVD-ima kako bi u nekoliko poplavljenih kućanstava spriječili nastajanje veće materijalne štete. Nakon nekoliko sati ispumpa-vanja vode, stvaranja odljevnih kanala te zečjih nasipa zaštićena su kućanstva od daljnjeg nadiranja vode te uspješno otklonjene daljnje opasnosti od poplave.

DVD Breznički Hum

Page 12: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

12 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

DVD Radešić 1993. - 2013. godineDevedesete godine obilježene su

stvaranjem Hrvatske države, a kako su početkom 90-ih godina bila ratna djelo-vanja, utihnule su sve aktivnosti pa tako i vatrogasne. Mnogi naši članovi bili su u oružanim snagama RH te su tako dali svoj doprinos u obrani domovine.

1993. godina bila je i godina našeg ju-bileja, 50 godina od osuntka društva, no nije obilježena zbog ratnih okolnosti jer smo smatrali da nisu primjerene prilike,

a i u tim godinama događale su se i vatrogasne transformacije iz nekadašnjih VSO u novonastale VZO. Tako je i na području naše općine osnovana VZO Breznički Hum u čemu je svoj doprinos imao i naš tajnik i prvi tajnik VZO Breznički Hum – Josip Mužina.

1994. godine počele su vatrogasne aktivnosti, vatrogasna natjecanja te su tako naši vatrogasci sudjelovali na proslavi 100 godina DVD-a Bisag i na prvom međuopćinskom natjecanju u Bi-sagu.

Krajem godine sudjelujemo na pokaznoj vježbi u Šćepanju sa 10 vatrogasaca. Nezadovoljni dotadašnjim aktivnostima i radom društva, mlada ekipa željna je promjena. Tadašnji zapovjednik Božidar Žeželj inzistira na promjenama i aktivnijem radu društva. Uz podršku aktivnih mlađih članova društvo pokreće aktivnosti oko preuređenja vatrogasnog doma i organizacije dočeka Nove godine. Kako su takve aktivnosti bile način prikupljanja sredsta-va za rad društva 1995. godine organizirana je velika maškarada i zabava gdje su prikupljena značajnija sredstva kojima je kupljeno 10 svečanih i 10 radnih odora. Na izbornoj sjednici skupštine iste je godine za predsjednika društva izabran Željko Sremec, a za za-povjednika Božidar Žeželj. Godinu nastavljamo pripremama i su-djelovanjima na vatrogasnim natjecanjima u Novom Marofu te na proslavi 60 godina DVD-a Breznica. Nastupamo sa dvije ekipe na međuopćinskom natjecanju u Šćepanju. Pripremali smo se or-ganizirati i prvi naš turnir no u tome nas je prekinula novonastala situacija - pripremala se vojno redarstvena akcija Oluja u kojoj su bili mobilizirani i neki naši članovi. 9. rujna 1995. godine muška „A“ ekipa sudjelovala je na prvom županijskom natjecanju VZŽ Varaždinske u Lepoglavi gdje smo zauzeli 14 mjesto od 29 ekipa. Bila je to godina promjena i pokretanja raznih aktivnosti društva na velikom entuzijazmu, a i rezultati su bili vidljivi. 1996. godina jedna je od značajnijih u našoj povijesti. Društvo je dobilo am-blem čiji je autor Mario Šargač. Početkom godine umire Mirko

Matijašec, dugogodišnji predsjednik i zapovjednik društva koji je ostavio povijesni trag u našem društvu, započeo je druženja sa Francom Vakselj iz PGD-a Leskovec pri Krškem iz Slovenije.

Izgradili smo igralište i današnje vježbalište na Gmanju, pri-premali smo proslavu samostalnog rada našeg društva te smo 16. lipnja održali i proslavu 50 godina samostalnog rada i djelova-nja DVD-a Radešić.

Za tu prigodu organizirano je vatrogasno natjecanje na na-šem igralištu, prikupili smo značajnija sredstva za proslavu od mnogih sponzora i dobrih ljudi. Društvo je dobilo novi vatroga-sni barjak od kumova Mire i Valenta Šebrek, a odlikovani smo i srebrnom medaljom Hrvatske vatrogasne zajednice. U velikom broju na našu proslavu odazvali su nam se naši pobratimi iz PGD-a Leskovec pri Krškem. U rujnu nas je napustio jedan od naših osnivača Ljudevit Bačani od kojeg smo se zauvijek oprostili.

1997. godine održana je naša redovna godišnja skupština gdje je Željko Sremec izabran za predsjednika a Zvonimir Kuzmić za zapovjednika. Tokom godine sredstvima VZO Breznički Hum ku-pljena je nova oprema, metlanice, naprtnjače, „B“ i „C“ cijevi, oprema za vježbu. Organizirali smo i prvo natjecanje u mokroj vježbi. U rujnu mjesecu obilježili smo 20 godina potpisivanja po-velje o pobratimljenju sa PGD-om Leskovec pri Krškem.

Za tu prigodu potpisana je spomenica a održana je i pokazna vježba DVD-ova iz VZO Breznički Hum. Krajem godine održali smo izvanrednu izbornu sjednicu skupštine na kojoj je donijet novi statut društva koji je usklađen sa novim zakonom o udru-gama. Nastupili smo sa muškom „A“ i „B“ ekipom na međuop-ćinskom natjecanju gdje smo osvojili 2 i 3. mjesto. Za kraj godi-

Page 13: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 13www.breznicki-hum.hr

ne organizirali smo doček Nove 1998. godine. Početak godine obilježili su požari velikim dijelom otvorenog prostora i jedan na gospodarskom objektu u Breznici. U nastavku godine organizira-li smo nogometne turnire, vatrogasno natjecanje i zabave kako bi prikupili sredstva za financiranje društva. Sudjelovali smo na raznim vatrogasnim natjecanjima naših prijateljskih DVD-a. Na međuopćinskom natjecanju u Brezničkom Humu muška „A“ eki-pa osvojila je 2. mjesto i muška „B“ ekipa 2. mjesto. Dočekom 1999. godine ušli smo u godinu u kojoj smo započeli naše pri-jateljsko druženje sa DVD-om Sesvetski Kraljevec. Organizirali smo fašničku povorku kako bi prikupili financijska sredstva. Naši vatrogasci sudjelovali su u hodočašću vatrogasaca u Mariju Bi-stricu. Obnovili smo i poservisirali VMŠ „Ziegler“ angažmanom pojedinih članova DVD-a. U mjesecu zaštite od požara sudjelo-vali smo u pokaznoj vježbi VZO Breznički Hum koja je održana u centru Brezničkog Huma kod škole. Organiziramo sve uspješnije vatrogasno natjecanje jer dolazi sve više ekipa, a prikupljamo i sve veća financijska sredstva. 4. rujna 1999. godine sudjelujemo sa muškom „A“ i „B“ ekipom na 3. Županijskom natjecanju u Va-raždinu gdje je muška „A“ ekipa osvojila 5. mjesto što je veliki uspjeh jer nam je za 3 boda izmaklo državno natjecanje.

Sredstvima iz VZO Breznički Hum kupili smo novi usisni vod i sitnu opremu. U novo tisućljeće ušli smo odrađujući svoje re-dovne aktivnosti sudjelovanjem na raznim natjecanjima. U srp-nju 2000. godine organizirali smo svoje vatrogasno natjecanje na kojem smo opet imali veliki odaziv ekipa. Na međuopćinskom natjecanju u Brstecu osvojili smo prijelazni pehar u trajno vlasniš-tvo- najbolja smo ekipa VZO Breznički Hum. 2000. godinu oka-rakterizirali smo kao godinu smanjenih aktivnosti zbog ekonom-ske krize u okruženju. U 2001. godini školujemo 10 vatrogasaca i 1 dočasnika. Na izbornoj skupštini predsjednik društva ostaje

Željko Sremec, a novoizabrani zapovjednik je Vjekoslav Bukal. 1. rujna 2001. godine bili smo domaćini 8. Međuopćinskog natjeca-nja u Radešiću u organizaciji VZO Breznički Hum. 2002. godine uz pomoć sredstava iz VZO Breznički Hum kupili smo 5 svečanih i 10 radnih odora. U rujnu iste godine sudjelovali smo na proslavi 110 let PGD-a Leskovec pri Krškem. 2003. godina je godina našeg ju-bileja, pripremali smo se za proslavu, preuredili ulaz u vatrogasni dom i fasadu.

Asfaltirano je parkiralište ispred vatrogasnog doma u čemu su veliki doprinos dali Željko Sremec, Mario Šargač i Vjekoslav

Bukal. Proslavili smo 60 obljetnicu uz mnoge uzvanike i goste, posvećen je kip Sv. Florijana, a našem članu Josipu Mužina uru-čena je zlatna medalja za posebne zasluge od Hrvatske vatroga-sne zajednice.

Iste godine nastupili smo na županijskom natjecanju u Le-poglavi i školovali jednog časnika. 2005. godine na Vatrogasnoj olimpijadi u Varaždinu kao tehničko osoblje sudjelovao je naš član Josip Mužina. Od tada se i sve više posvećuje pažnja va-trogasnom podmlatku kojeg okuplja Josip Mužina, a Valentina i Martina Bukal rade sa ekipom koja postiže značajnije rezultate.

Školuju se naši vatrogasci I. klase i dva vatrogasna časnika I. klase. 2006. godine Mario Šargač polaže ispit za vatrogasnog suca čime uz Josipa Mužina društvo ima dva vatrogasna suca. 2007. godina bila je godina edukacije u čemu su poseban dopri-nos dali naši mentori - Josip Mužina - vodio je tečaj za vatrogasce u Radešiću, a Mario Šargač tečaj za dočasnike u Varaždinu. Naše tri VZO Breznički Hum - Breznica - Visoko dobile su novih 28 va-trogasaca i 28 dočasnika.

U tom školovanju DVD Radešić školovao je četiri vatrogasca i

Page 14: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

14 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

devet dočasnika. 2008. godine naši vatrogasci sudjelovali su na XV. Kongresu GZ Slovenije u Krškom kao gosti svojih pobratima, PGD-a Leskovec.

Godina je to intenzivnog rada sa ekipom vatrogasne mladeži, izrađuje se oprema za vježbu, sudjeluje se na na-tjecanjima. 2009. godina je godina promjena u društvu.

Predsjednik postaje Ivica Sremec, a zapovjednik Mario Šargač. Društvo se prigodno zahvalilo dotadašnjem predsjedniku Želj-ku Sremec za veliki trud i rezultate za napredak društva kao i dotadašnjem zapovjedniku Vjekoslavu Bukal za organiziranje članstva kroz aktivnosti društva. Intenziviraju se aktivnosti rada sa vatrogasnom mladeži, nabavljaju se odore za ekipu, a ekipa mladeži sudjeluje u kampu mladeži HVZ-a u Fažani gdje je ekipa zauzela 3. mjesto u igrama mladeži.

Za nas jedno novo i dragocijeno iskustvo. Sudjelovali smo na županijskom natjecanju mladeži u Ludbregu gdje je naša ekipa u igrama mladeži osvojila 2. mjesto. Veliki trud i napor u radu sa ekipom vatrogasne maldeži dali su Martina Bukal i zapovjednik Mario Šargač.

2010. godine pripremali smo domaćinstvo 17. međuopćinskog natjecanja za koju smo prigodu preuređivali igralište i vježbalište i uredili kontejner za opremu koji je preseljen na igralište. 4. srp-nja bili smo domaćini 17. međuopćinskog natjecanja vatrogasaca koje smo uspješno odradili. Uz sve navedene aktivnosti društvo nastoji biti prisutno na svim područjima djelovanja. Od natjeca-teljskih do raznih vatrogasnih manifestacija, prisustva raznim radionicama, posjeti vatrogasnim olimpijadama, kongresu, ško-lovanju vatrogasaca, razne podrške akcijama kao i same radne akcije DVD-a. 2011. godine obavili smo liječničke preglede i pri-

premali dokumentaciju. Obavljen je inspekcijski nadzor društva, pohvaljeni smo od inspektora za uredno vođenje dokumentacije. Općina Breznički Hum pokrenula je projekt IC-EU - Interkultural-no EU partnerstvo čiji je temelj potpisana povelja između DVD-a Radešić i PGD-a Leskovec pri Krškem iz 1977. godine. Priprema-

jući se za taj projekt preuredili smo naš vatrogasni dom, rekon-struirali krovište i uredili unutrašnjost doma uz angažman i trud naših članova, a uz veliku podršku i financijsku pomoć načelnika općine Breznički Hum Zorana Hegedića i Varaždinske županije i župana Predraga Štromara.

Sudjelovali smo sa ekipom mladeži i „A“ ekipom na županij-skom natjecanju u Varaždinu. 11. - 13. studenog 2011. godine bili smo domaćini projekta IC-EU - Interkulturalno EU partnerstvo čiji se središnji događaj odvijao u našem vatrogasnom domu kroz ra-dionicu na vatrogasnu temu. Predsjednici PGD-a Leskovec Franc Arh i DVD-a Radešić Ivica Sremec obnovili su povelju o pobrati-mljenju u europskom duhu između naša dva vatrogasna društva. Pokaznom vježbom spašavanja iz automobilske nesreće u koje-mu su sudjelovala duštva iz VZO Breznički Hum i PGD-a Leskovec pri Krškem uz pomoć policije i hitne pomoći pokazali smo kako smo spremni za takve intervencije.

2012. godinu obilježili smo kroz edukativne sadržaje. Bili smo domaćini školovanja za zvanje vatrogasac u organizaciji VZO Breznički Hum te su naši mentori Josip Mužina i Mario Šargač prenosili znanje na mlade vatrogasce. Vanjske ekipe iz susjednih

Page 15: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 15www.breznicki-hum.hr

DVD-a dolazile su na treninge na naše vježbalište u čemu su im pomagala naša dva mentora. Godinu je obilježila i nabavka dugo očekivane osobne zaštitne opreme za intervencije na čemu smo zahvalni načelniku Zoranu Hegedić. U rujnu smo obilježili 120 go-dina rada PGD-a Leskovec pri Krškem proslavom u Leskovcu.

Naša dva suca u Zadru bili su sudionici IX. Državnog natjeca-nja mladeži - Mario Šargač i V. Državnog natjecanja vatrogasa-ca - Josip Mužina. Konstantno se školuju naši vatrogasci te smo tako dobili 4 nova vatrogasca, dočasnika I klase i časnika, a naš zapovjednik Mario Šargač završio je specijalnost „strojar u vatro-gastvu“. 2013. godine predsjednik društva postaje Josip Mužina, a zapovjednik Mario Šargač. Uredili smo vatrogasno spremište i nabavili inventar za vatrogasnu opremu. Kompletirali smo zaštit-nu opremu za intervencije tako da sada posjedujemo 10 komple-ta interventne opreme.

Dugo željeni cilj i potreba za vatrogasnim kombi vozilom upravo je pred realizacijom zahvaljujući na pomoći načelniku općine Zoranu Hegedić i našem dopredsjedniku Željku Sremec. Ovo je godina našeg jubileja 70 godina rada i bogate vatrogasne povijesti u ovim krajevima. Društvo je ostavilo svoj veliki trag u povijesti VSO Novi Marof, doprinosi radu VZO Breznički Hum i VZŽ Varaždinske.

Da bi društvo uspješno funkcioniralo treba spomenuti i vod-stva koja su vodila društvo kroz proteklih 20 godina. Početkom ustroja VZO Breznički Hum svoj doprinos kroz entuzijazam i druš-tvene aktivnosti dao je zapovjednik Božidar Žeželj koji je posta-vio temelje novog društva na čemu društvo funkcionira i danas zajedno sa Željkom Sremec koji je kao predsjednik 14 godina dao značajan doprinos u razvoju društva, a pomaže društvu na razne načine i danas kao dopredsjednik. Josip Mužina kao tajnik druš-tva, tajnik VZO Breznički Hum i zapovjednik VZO Breznički Hum

dao je značajan doprinos za vatrogastvo cijele općine pa i šire. Svoje iskustvo i znanje prenosi i na mlađe generacije. Za provo-đenje operativnih aktivnosti i realizaciju istih, logističku potporu značajan doprinos dao je Vjekoslav Bukal. Za rad s mladima, edu-kaciju i odnose sa PGD-om Leskovec pri Krškem te provođenje administrativnih poslova posebne zasluge ima Martina Bukal. Edukacija, promicanje struke kroz operativni rad, rad sa mladi-ma, pomaganje u pripremama za natjecanja i kroz rad sa drugim društvima ističe se Mario Šargač. Treba spomenuti i pojedince koji su zaslužni za odrađivanje najviše aktivnosti u društvu: Ne-nad Križančić, Dražen Stričak, Dario Šargač, Nenad Tukša, Ivica Sremec, Valentina Bukal, Leonardo Sremec, Nikola Kuzmić, Mi-ljenko Krofak. Članovi mladeži koji su se posebno istaknuli svo-jim radom su Tihomir Sremec, Miroslav Šargač i Danijel Kropek.

Društvo danas broji 40-ak članova od čega 25 aktivnih sa po-trebnim zvanjima (1 viši vatrogasni časnik I. klase, 2 vatrogasna časnika I. klase, 1 vatrogasni časnik, 4 vatrogasna dočasnika I. klase, 3 vatrogasna dočasnika, 4 vatrogasca I. klase, 5 vatrogasa-ca) od kojih je formirana vatrogasna postrojba od 10 vatrogasa-ca sa liječničkim pregledom, kao i 10 članova djece i mladeži. Su-dačkim iskustvom promociji vatrogastva izvan domaćih krajeva pridonose Josip Mužina i Mario Šargač.

Društvo posjeduje vatrogasni dom sa spremištem, osnovnu vatrogasnu opremu, 10 kompleta interventnih odijela sa pripa-dajućom zaštitnom opremom, IMV kombi iz 1984. godine, a u nabavci je i novo kombi vozilo.

Osim svojih redovnih aktivnosti društvo obavlja i druge dje-latnosti sudjelovanjem u akcijama koje održava općina Breznički Hum. Tu treba naglasiti posebno dobru suradnju sa načelnikom Zoranom Hegedićem koji podržava naš rad i pokušava osigurati financijska sredstva kako za nabavku vatrogasne opreme tako i za kapitalna ulaganja u skladu sa financijskim mogućnostima.

Mario Šargač

Page 16: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

16 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

Dobrovoljno vatrogasno društvo Šćepanje

Osvrt na suradnju DVD-a Šćepanje i Općine Breznički Hum u zadnjih 20 godina

DVD Šćepanje osnovano je 11. velja-če, davne 1951. godine. Ono je dobro-voljna, stručna, humanitarna i nestra-načka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a tako i za Općinu Breznički Hum, u djelatnosti zaštite od

požara. Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelat-nosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu.

Ciljevi djelovanja Društva uključuju provedbu vatrogasne dje-latnosti odnosno različitih aktivnosti iz područja vatrogastva temeljem dobrovoljnog rada vlastitog članstva, uz poštivanje načela humanitarnosti i javnog interesa, zatim kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementar-nih nepogoda. Jedan od ciljeva je i poticanje provedbe preven-tivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadaća iz područja zaštite od požara, kao i provedba cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva. Ciljevi su i razvijanje pozitivnih ljud-skih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva, kao stogodišnje tradicije specifične za rad dobro-voljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasne struke u cjeli-ni, uključivanje mladih odnosno podmlatka u Društvo, uz razvija-nje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Društvu, predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u va-

trogasnoj organizaciji.Dobrovoljno vatrogasno društvo Šćepanje je Društvo u Op-

ćini Breznički Hum koje obavlja svoju djelatnost na dobrovoljnoj bazi. Kako za obavljanje te humanitarne djelatnosti i za održa-vanje svih aktivnosti od davnina i samog osnutka pa do danas postoje različiti troškovi, naravno da je potrebno nekako steći i određene prihode potrebne za rad i opremanje Društva. Priho-de Dobrovoljno vatrogasno društvo Šćepanje od svojeg samog osnutka ostvaruje organiziranjem različitih manifestacija, zaba-va i različitih aktivnosti, naročito u posljednjih 10-ak godina kada je vidljiv ubrzani napredak i sve veći razvoj Društva koje se nalazi na području Općine Breznički Hum. Veliku pomoć i razne donaci-je, kada je najviše trebalo, DVD je imalo od samih mještana sela Šćepanje koji su uvijek bili spremni pomoći DVD-u za određenu nabavu opreme ili uređivanje vatrogasnog doma i okoliša. Tu su i prijatelji vatrogastva i dobročinitelji te sami vatrogasci. Pomoć i različita sufinanciranja DVD Šćepanje imalo je i u Općini Breznički Hum koja je također pomagala i pomaže prema svojim moguć-nostima. Općina Breznički Hum samostalno djeluje 20 godina i može se reći kako je suradnja Općine i DVD-a Šćepanje iznimno dobra i Općina radi na tome kako bi maksimalno prema svojim mogućnostima pomogla DVD-u, a DVD Šćepanje nastoji što više ulagati u razvoj svog Društva i opravdati te kvalitetno iskoristiti dobivena ili zarađena sredstva. Društvo je kroz sve ove godine, a naročito u zadnjih 20 ulagalo velika sredstva u uređivanje va-trogasnog doma, inventara u domu, uređivanje spremišta, zatim uređivanje igrališta - vježbališta kod doma te uređivanje okoliša uz Vatrogasni dom. Tu su i nabava vatrogasne opreme prema mogućnostima te jedna od većih investicija – nabava vatroga-snog vozila koje je, odnosno barem bi trebalo biti, neizostavni

Muška A ekipa

Muška B ekipa

Ženska A ekipa

Ženska B ekipa

Page 17: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 17www.breznicki-hum.hr

Proslava 2011.Proslava 2011.

NOVA VATROGASNA OPREMA ZA VATROGASCE DVD-a RADEŠIĆ I DVD-a ŠĆEPANJE

Vrijeme je održavanja izvještajno - izbornih skupština gdje vod-stva podnose izvješća o svom četverogodišnjem radu. Oni koji su odgovorni za opremanje vatrogasaca imaju što iznijeti i pokazati. Bilo je tako i u petak, 8. ožujka, prilikom uručenja nove zaštitne opreme za DVD Radešić i DVD Šćepanje koju je vatrogascima uručio načelnik općine Breznički Hum i novoizabrani predsjednik DVD Bre-znički Hum Zoran Hegedić. Shvativši svoju obvezu i odgovornost u posljednje dvije godine izdvojio je značajnija sredstva za vatro-gasce i nabavku opreme. U dvije godine nabavljeno je 20 zaštitnih kompleta odijela, kaciga, čizama opasača i rukavica. Pomogao je u nabavci kombi vozila za DVD Šćepanje. Prošle godine za vatro-gasce za tri DVD-a u sklopu VZO Breznički Hum izdvojeno je oko dvjesto tisuća kuna što su značajna sredstva za malu općinu. Ovom zadnjom isporukom zaštitne i ostale opreme zaokružen je jedan ciklus nabavke opreme, još samo predstoji nabavka kombi vozila za DVD Radešić. Humski vatrogasci sada su kompletirani i opremljeno je 40 operativnih vatrogasaca spremnih za intervencije. Vatrogasci se načelniku zahvaljuju za pomoć te su tako opremljeni siguran oslonac za pomoć. Mario Šargač

dio svakog vatrogasnog društva kako bi vatrogasci mogli kva-litetno obavljati svoj osnovni posao – zaštitu ljudi i imovine od požara. Također, kroz sve ove godine mnogo se ulagalo u školo-vanje vatrogasnog kadra, a posebno se radilo i na uvođenju mla-dih članova u Društvo i na radu s njima. Veliko obilježje i prednost DVD-a Šćepanje su vatrogasna natjecanja gdje Društvo ostvaruje iznimne rezultate i poznato je na razini države.

Može se reći da je DVD Šćepanje jedna od najaktivnijih i naj-poznatijih udruga na području Općine Breznički Hum. Društvo raznim aktivnostima i manifestacijama privlači sve naraštaje iz okolice, ali i šire. Društvo je poznato i po odličnim natjecateljskim rezultatima. U gotovo svim aspektima djelovanja i aktivnosti, ra-zličitim manifestacijama koje je Dobrovoljno vatrogasno društvo Šćepanje organiziralo, Općina Breznički Hum uvijek je bila pot-pora svojim sudjelovanjem i financiranjem. DVD Šćepanje je pak, s druge strane, svojim aktivnostima kroz godine doprinosilo bo-ljitku lokalne zajednice i privlačenju ljudi na različite manifesta-cije i druženja, a napose na natjecateljskom planu Društvo je i još uvijek predstavlja Općinu na osobito dobar način na različitim natjecanjima.

DVD-u Šćepanje je u zadnje dvije godine, uz zalaganje načel-nika gospodina Zorana Hegedića, pružena pomoć kod sufinan-

ciranja nabave 10 kompleta interventnih vatrogasnih odijela i opreme za operativne vatrogasce, zatim kod kupnje vatroga-snog vozila, sponzorstva kod organizacije malonogometnih tur-nira, pomoć oko zemljanih radova i asfaltiranja parkinga ispred vatrogasnog doma itd. S obzirom da se DVD Šćepanje zadužilo zbog kupnje vatrogasnog vozila mimo plana rada, a uz pomoć gospodina Marijana Sekovanića, slikara naivca, načelnika gospo-dina Zorana Hegedića i predsjednika DVD-a Šćepanje gospodina Branka Mataka organizirana je likovna kolonija 26. svibnja 2012. godine na prostorima u i oko vatrogasnog doma u Šćepanju. Odazvalo se 20-ak slikara koji su svoje slike poklonili Društvu da ih proda na aukciji kao pripomoć za otplatu vatrogasnog vozila. Slike je Općina Breznički Hum dala uokviriti i nakon izložbe pro-dane su na aukciji koja je održana 7. prosinca 2012. u restoranu Francina 2 na Breznici. Za poklonjene slike dobiveno je nešto ma-nje od 21.000,00 kn.

Jednostavno se može reći kako se DVD Šćepanje uvijek može osloniti na pomoć Općine Breznički Hum koja nastoji pomoći DVD-u prema svojim mogućnostima. DVD Šćepanje zahvalno je na svakoj pomoći Općini Breznički Hum kroz ovih 20 godina po-stojanja, a posebno zbog pridavanja velike pažnje razvoju zaštite od požara na području naše Općine.

Page 18: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

18 www.breznicki-hum.hr www.breznicki-hum.hr

Lovačko društvo „Lisac“ osnovano je 20. rujna 1993. godine, a osnivačka skupština održana je u kući Drdić Franje.

Prisutni osnivači bili su lovci koji su do tada bili članovi lovač-kog društva „Vidra“ Breznica te su odlučili osnovati novo lovač-ko društvo u granicama Općine Breznički Hum koja je također osnovana 1993. godine.

Lovačko društvo „Lisac“ nema lovišta do 1996. godine te se iste godine javlja na natječaj za lovozakup i dobiva lovne povr-šine u granicama Općine koje može koristiti do 2006. Već kod prvih ulazaka u lovište utvrđujemo da su matični fondovi gotovo uništeni te donosimo odluku o unosu divljači kao i zabranu od-strijela što i odrađujemo u narednom vremenu.

Našim problemima tu nije kraj već se sa njima susrećemo i kod streljane u Radešiću koja je bila na korištenju LD Vidra. Negira nam se pravo na korištenje već moramo pisati zamolbe i plaćati najam u visini 400,00 kn za jedan dan korištenja bez obzira na 12 naših lovaca koji su sudjelovali u njezinoj izgradnji kao i činjenicu da se streljana nalazi u našem području lovnog djelovanja. Spor se najprije pokušao riješiti tužbom koju pokreće Općina Breznič-ki Hum u ime našeg Lovačkog društva, ali nažalost ni tim postup-kom nismo ništa riješili već samo bogato nagradili odvjetničke timove koji su vodili postupak.

Donosimo odluku o pregovorima te imenujemo komisiju (Tomo Vuraić tadašnji načelnik Općine, Ivan Šimunec-predsjed-nik, Željko Sremec-tajnik, Stjepan Sremec-lovnik) koja pregovara sa upravom „Vidre“. Nakon više sastanaka i rasprava donosi se odluka da je streljana u Radešiću zajednička i od tada je koristi-mo sa istim pravima i obavezama te samim time nestaju nesugla-sice između naša dva sada prijateljska društva.

Unosom divljači u lovište bitno smo promijenili stanje na tere-nu te smo time omogućili pravilan lov zaštitu i uzgoj divljači koji smo dužni provoditi prema Lovno gospodarskoj osnovi.

Godine 2006. potpisujemo novi lovozakup koji nam traje do 2016. Uređujemo prostorije za aktivnosti društva, proširujemo streljanu, uz pomoć Općine i načelnika Zorana Hegedića uređu-jemo sanitarni čvor te limom prekrivamo 100 m2 novog krova na streljani. Suradnja sa Općinom izrazito je dobra u protekle četiri godine gdje mi sudjelujemo u obilježavanju dana Općine i mani-festacije „Martinje v Humu“, našim građanima i gostima dijelimo besplatni srneći paprikaš i vrhunsku zagorsku „kapljicu“. Izlagali

smo trofeje i lovačku opremu na dva sajma LAG-a koja su bila održana sportskoj dvorani u Osnovnoj školi.

U suradnji sa Općinom, djelatnicima i djecom Osnovne škole Breznički Hum očistili smo veliki dio šuma te sanirali nekoliko div-ljih odlagališta smeća.

Iznimno dobru suradnju imamo i sa Vatrogasnim društvima Šćepanje, Radešić i Breznički Hum te se međusobno družimo i potpomažemo jedni druge.

U suradnji sa Općinom Breznički Hum i Općinom Šmartno pri Litiji te njihovim Lovačkim društvom prijavili smo projekt HUNTE-CO koji je vezan za zaštitu okoliša i očuvanje biljnih i životinjskih jedinki. Prijavili smo se i na natječaj za dobivanje donacija koji provodi Hrvatska Elektroprivreda.

Raznim aktivnostima pokušavamo razuvjeriti pojedince koji misle da su lovci samo „ubojice nesretnih životinja“, a nisu se nikad upitali tko sije remize i odnosi hranu u izgrađena hranilišta po najvećim snježnim mećavama, vodu kada za vrijeme sušnih mjeseci svi vodotoci ostanu bez vode ili tko pokupi na stotine zamki u kojima završavaju te nesretne životinje i ugibaju u najve-čim mukama!?

Zato pozivamo mlade ljude sa područja naše Općine da nam se pridruže da zajedno sudjelujemo u očuvanju ovih naših Bo-gom danih prirodnih bogatstva te se uvjere da su lovci istinski pravi čuvari prirode, a ne ubojice.

Lovačko društvo „Lisac“ ove godine slavi 20 godina postoja-nja koje planiramo proslaviti sa svim svojim prijateljima i lovcima koji su pomogli u stvaranju našeg društva. Općini Breznički Hum čestitamo 20. obljetnicu postojanja te se zahvaljujemo na dosa-dašnjoj uspješnoj suradnji!

Predsjednik LD, Željko Sremec

Lovačko društvo „Lisac” Breznički Hum

Page 19: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

www.breznicki-hum.hr 19www.breznicki-hum.hr

Orkestar Limene glazbe Sv. Martin

Rad i djelovanje orkestra od 1998. - 2013. godine

Orkestar Limene glazbe Sv. Martin postoji i djeluje od 1998.godine i svakako pokazuje značajan kulturni doprinos u Općini Breznički Hum, Varaždinskoj županiji i šire.

Limena glazba Sv. Martin iz Brezničkog Huma osnovana je sa ciljem očuvanja, promicanja i unapređivanja glazbene kulture na području Općine Breznički Hum, županije Varaždinske i Republi-ke Hrvatske. U velikoj mjeri radu orkestra pridonosi potpora i po-drška općine B. Hum koja je od samog osnutka uključena u rad i podosta aktivnosti orkestra sve do današnjih dana. Osnivanje limene glazbe u Brezničkom Humu začeto je idejom pokojnog g. Slavka Vrhovec, tadašnjeg ravnatelja OŠ B. Hum, g. Stjepana Vuraića i g. Tome Vuraića koji je u vrijeme osnivanja orkestra bio načelnik općine Breznički Hum.

Prvi učitelji bili su glazbeni pedagog g. Valentin Košćak i prof. Željko Kovačević, nešto kasnije sa orkestrom radi prof. Stjepan Katalenić, a od 2003. god. do kraja 2006. god. orkestrom ravna g. Vedran Malogorski. Početkom 2007. palicu dirigenta preuzima g. Stjepan Šobak koji sa orkestrom radi i danas.

2001. godine održana je osnivačka Skupština i od tada je Li-mena glazba Sv. Martin registrirana kao Kulturno umjetnička udruga, a nešto kasnije postaje i članicom Hrvatskog Sabora kul-ture (HSK) i Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske Županije (ZKUU-VŽ).

Tijekom svih godina postojanja orkestar usko surađuje s čel-nim ljudima Općine B. Hum, jer je limena glazba postala sastavni dio kulturno društvenog života u općini te iz godine u godinu pokazuje značajan napredak i doprinos. Zajednička suradnja us-poredno se odvijala i s OŠ B. Hum te Dobrovoljnim vatrogasnim društvima iz B. Huma, Ščepanja, Radešića i Općinom Breznica. Posebno se zahvaljujemo OŠ B. Hum koja uvijek pridodaje zna-čajan doprinos u organizaciji i suradnji određene manifestacije, vatrogasnim društvima kao i svima koji surađuju u interesu naše zajednice.

Dakako da je orkestar s vremenom proširio svoj program i dje-lovanje pa nastupa i izvan naše općine, a tako i u četiri nama su-sjedne županije. Orkestar je nastupao na raznim svečanostima, manifestacijama, mimohodima, obljetnicama i raznim susretima, od Varaždina, Lepoglave, Ludbrega, Novog Marofa, Var. Toplica, Hrašćine, Sv. Ivana Zeline, G. Rijeke, Bjelovara i drugim mjesti-ma. Pohodilo se na hodočašće na Trsat u tri navrata, a zadnje tri godine sudjeluje se u sklopu Bjelovarsko-križevačke biskupije na hodočašću u Mariju Bistricu. Orkestar iz B. Huma inicijator je okupljanja orkestara iz biskupije, a uključuje orkestre iz Križev-ca, Bjelovara, Predavca, Vrbovca, Garešnice i Čazme. Vrijedno je spomenuti Jubilarni koncert povodom 10. godina rada koji je održan 2008.g.

Limena glazba bila je do sada domaćin i organizator tri žu-panijske Smotre puhačkih orkestara i to 2005., 2009. i ove 2013. godine. Prvo sudjelovanje našeg orkestra na smotri bilo je 2003. godine u Lepoglavi. Svake godine u našoj općini održava se ba-rem jedan do dva koncerta, a uvijek nam je bilo drago imati go-ste koji su upotpunili program te na svoj način oduševili publiku. Naši gosti bili su iz raznih kulturnih sekcija pa tako i njima zahva-ljujemo na suradnji, a odazivali su se iz raznih mjesta Republike Hrvatske i Slovenije.

Orkestar od osnutka ponajviše ulaže u mlade članove i svaka-

ko su stvoreni dobri temelji za buduće glazbenike. Veseli nas da dio naših mladih članova polazi redovne glazbene škole. Stoga volimo reći da stvaramo generaciju školovanih glazbenika koji će upotpuniti kvalitetu orkestra, a svakako i nastaviti tradiciju lime-ne glazbe u našoj općini. Moramo spomenuti da su naši mladi glazbenici osvojili odlične rezultate, a tako i prve nagrade na re-gionalnom, državnom i međunarodnom natjecanju.

Željeli bi zahvaliti svima koji su pomagali u radu orkestra Li-mene glazbe Sv. Martin od samih početaka do današnjih dana i svima koji su imali razumijevanja i u teškim trenucima, a dali su svoj nesebični doprinos. Naš orkestar nastojat će i nadalje pro-micati kulturne interese Općine Breznički Hum i naših sugrađa-na i toplo se nadamo da konačno možemo reći i biti ponosni na limenu glazbu koja je sve više sastavni dio kulturno društvenog života u našoj sredini.

Page 20: Općina Breznički Hum - Službene internet stranice Općine

20 www.breznicki-hum.hr

Impresum:Humski vjesnik. Glasilo Općine Breznički Hum.God. 3., broj 3., travanj 2013., ISSN 1848-2910.Besplatni primjerak. List izlazi polugodišnje.Izdavač: Općina Breznički Hum, Breznički Hum 4, 42 225telefon: 042 618 127, fax: 042 209 828e-mail: [email protected], web: www.breznicki-hum.hrZa izdavača: Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum.Glavni urednik: Zoran Hegedić, načelnik Općine Breznički Hum.Grafička priprema i tisak: Georg, Koprivnica.Naklada: 1000 primjeraka.Rukopisi se ne vraćaju niti honoriraju. Izdavač ne odgovara za netočnosti i stavove iznesene u autorskim radovima.

Našu Župu Svetog Martina Biskupa 21. listopada 2012. godine posjetio je biskup Bjelovarsko-križevačke biskupije, mons. Vjekoslav Huzjak. Točnije, biskup je posjetio selo Šćepanje, zaselak Graberski, gdje je predvodio svetu misu te blagoslovio novosagrađeni pil krajputaš svetog Antuna Padovanskog.

U trodnevnoj vjerničkoj pripravi župljani su se u Šćepanju posebno pripremali za taj veliki dan, dan biskupovog dolaska u ovo malo mjesto u našoj Općini. Na blagoslovu se uz biskupa okupila i nekolicina svećenika, naši župljani i vjernici iz ostalih župa te se na lijep način proslavio taj svečani i vjerom prožeti dan. Vjernici su se preporučili u biskupove molitve te su izrazili iskrenu zahvalnost biskupu na dolasku te svima koji su na bilo koji način, molitvom, darom ili radom sudjelovali u nastanku pila

te u pripremama za biskupov posjet. Blagoslov pila popratili su i članovi DVD-a Šćepanje koji su dočekali biskupa i pratili ga svečanim mimohodom. Zajedno s članovima DVD-a Šćepanje, biskup je nakon svete mise, blagoslova i druženja nakratko obišao i kapelu Svete Jelene Križarice u Šćepanju te vatrogasni dom.

Izgradnju pila inicirala je obitelj Tržec i Šafran koja je donirala kip svetog Antuna Padovanskog te ustupila dio svojeg zemljišta gdje je pil sagrađen. Općina Breznički Hum također je sudjelovala u ovoj akciji i to donacijom Župi Svetog Martina za izgradnju navedenog pila te pružanjem pomoći kod gradnje. Mjesni odbor Šćepanje uz pomoć mještana i DVD-a Šćepanje također se uključio u izvođenje radova i organizaciju dočeka biskupa.

Pil

Biskup i članovi DVD-a ŠćepanjeMimohod vatrogasaca

Okupljeni vjernici

Blagoslov pila Svetog Antuna Padovanskog u Šćepanju

Povorka

Obitelj Tržec i Šafran