Click here to load reader

Opleiden en tewerkstellen van asielzoekers en vluchtelingen · PDF file 2016-10-14 · 2 Beste ondernemer, De vluchtelingencrisis waarmee ons land vorig jaar geconfronteerd werd, is

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Opleiden en tewerkstellen van asielzoekers en vluchtelingen · PDF file...

 • Gids voor werkgevers

  Opleiden en tewerkstellen van asielzoekers en

  vluchtelingen

  VBO TASKFORCE

  VLUCHTELINGENCRISIS

  In samenwerking met :

 • 2

  Beste ondernemer,

  De vluchtelingencrisis waarmee ons land vorig jaar geconfronteerd werd, is u ongetwijfeld niet ontgaan.

  Vele duizenden asielzoekers hebben zich in 2015 gemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken, met de

  vraag om erkend te worden als vluchteling of subsidiair beschermde. Het Commissariaat-Generaal voor

  de Vluchtelingen en Staatlozen onderzoekt sindsdien elke individuele aanvraag en verleent al dan niet

  erkenning, gebaseerd op internationale akkoorden en rechtsregels.

  Sinds begin dit jaar zien we dan ook een grote toename van het aantal erkende vluchtelingen inclusief

  subsidiair beschermden. Het is intussen duidelijk dat enkele tienduizenden erkend zullen worden en in

  ons land zullen blijven, wonen en werken, samen met hun families. Na hun erkenning volgen de

  nieuwkomers een verplicht integratietraject, waarbij ze Nederlands of Frans leren (al naargelang hun

  woonplaats), lessen krijgen in maatschappelijke oriëntatie, en uiteraard ook professioneel georiënteerd

  worden, met de bedoeling om aan het werk te gaan.

  Zo’n integratietraject is niet simpel, niet in het minst voor de vluchteling, maar ook niet voor de talloze

  begeleiders, hulpverleners en andere betrokkenen die zorgen voor een adequate en succesvolle

  integratie. Een fundamenteel onderdeel van elk integratietraject is een gepaste toeleiding naar opleiding

  en tewerkstelling. Hoewel niet elke vluchteling een gekwalificeerde werkkracht is, en culturele

  verschillen soms moeilijk overbrugbaar lijken, is het de moeite waard om opleidings- en

  tewerkstellingsmogelijkheden te overwegen en te realiseren. Tewerkstelling is essentieel voor de

  integratie van vluchtelingen, en helpt hen om een nieuw leven op te bouwen.

  De hindernissen voor nieuwkomers om aan het werk te gaan zijn groot: wettelijke modaliteiten,

  taalbarrières, erkenning van kwalificaties, wegwijs raken in onze arbeidsmarkt,… Voor bedrijven en hun

  personeel betekenen deze uitdagingen echter een unieke gelegenheid om hen te verrijken met nieuwe

  inzichten en potentieel. We kunnen er met z’n allen beter van worden.

  Met deze praktische gids willen wij u aanmoedigen om deze gelegenheid te benutten, en asielzoekers en

  vluchtelingen een kans te geven in uw bedrijf. Wij tonen u de mogelijkheden en voorwaarden. Sommige

  bedrijven hebben reeds gekozen om deze weg te volgen. We laten hen aan het woord en hopen dat zij u

  inspireren om hetzelfde te doen.

  We nodigen u uit om deze gids door te nemen, en hopen dat u inspeelt op onze vraag. We kijken uit naar

  uw initiatieven, en voor hulp of toelichting kunt u ons steeds contacteren. Veel succes!

  Met vriendelijke groeten,

  Michel Vermaerke Pieter Timmermans

  CEO Febelfin en voorzitter VBO Taskforce Gedelegeerd bestuurder VBO

 • 3

  Inhoud

  VOORWOORD VAN DE AUTEURS ................................................................ 8

  1. AANLEIDING VBO TASKFORCE ............................................................ 9

   Werking .................................................................................................................................. 9

   Actieplan ................................................................................................................................ 9

   Gids voor werkgevers ............................................................................................................ 10

  2. ACHTERGROND VLUCHTELINGENCRISIS EUROPA............................. 11

   Hoe is de vluchtelingencrisis ontstaan? .................................................................................. 11

   Waarom doet de vluchtelingencrisis zich nu voor? ................................................................. 11

   Werkt de Turks-Europese vluchtelingendeal? ......................................................................... 11

  3. PROCEDURE REGISTRATIE EN OPVANG ASIELZOEKERS .................... 13

   Wat gebeurt er als een vluchteling in België aankomt? ........................................................... 13

   De asielaanvraag is geregistreerd – wat nu? ........................................................................... 14 Wat gebeurt er als de asielaanvraag goedgekeurd werd en de vluchteling erkend werd? ................................ 14 Wat gebeurt er als de vluchtelingenstatus geweigerd werd? ............................................................................. 14

  4. DE SITUATIE IN BELGIË: WIE ZIJN DE ASIELZOEKERS? ....................... 16

   Opvang asielzoekers .............................................................................................................. 16

   30.000 opgevangen personen ................................................................................................ 16

   Profiel ................................................................................................................................... 16

  5. INTEGRATIE EN INBURGERING IN VLAANDEREN .............................. 17

   Het primaire inburgeringstraject ............................................................................................ 17

   Het secundaire inburgeringstraject ........................................................................................ 17

  6. INTEGRATIETRAJECT VOOR NIEUWKOMERS IN WALLONIË .............. 18

   Wat is het Integratietraject voor nieuwkomers? ..................................................................... 18

   Traject op basis van vier krachtlijnen ..................................................................................... 18

   Op wie is het onthaaltraject voor nieuwkomers van toepassing? ............................................ 18

   Nieuwkomers die het Integratietraject moeten volgen ........................................................... 19

   Hoeven het Integratietraject niet te volgen ............................................................................ 19 Meer weten? ....................................................................................................................................................... 19

 • 4

  7. TEWERKSTELLING ALS MOTOR VOOR INTEGRATIE ........................... 20

   Careers / The Long and Winding Road to Employment ........................................................... 20

   Making integration work: Humanitarian Migrants .................................................................. 20

   Economische gevolgen van de vluchtelingengolf in België ...................................................... 20

   Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) Advies Vluchtelingen ................................ 21

  8. MOGELIJKHEDEN EN VOORDELEN VAN DE TEWERKSTELLING VAN

  VLUCHTELINGEN ....................................................................................... 22

   De rekrutering van gekwalificeerd personeel ......................................................................... 22

   Het aanwerven van gemotiveerde nieuwkomers op de arbeidsmarkt ..................................... 22

   Actieve integratie .................................................................................................................. 22

   Aantrekkingskracht en concurrentievermogen ....................................................................... 23

   Het versterken van plaatselijke gemeenschappen .................................................................. 23

  9. WAT MOET IK ALS WERKGEVER DOEN OF WETEN WANNEER IK EEN

  VREEMDELING WENS AAN TE WERVEN? .................................................. 24

   Asielzoekers .......................................................................................................................... 24 Mag ik een asielzoeker aanwerven? ................................................................................................................... 24

   Vluchtelingen ........................................................................................................................ 24 Mag ik een vluchteling aanwerven? .................................................................................................................... 24

   De subsidiair beschermden .................................................................................................... 25 Mag ik een subsidiair beschermde aanwerven? ................................................................................................. 25

   Weigering van erkenning (intrekking) van het statuut ............................................................ 25 Mag ik een vreemdeling aanwerven die in beroep is gegaan tegen een beslissing van weigering of intrekking

  van het statuut van vluchteling, van intrekking van de subsidiaire bescherming? ............................................. 25

  10. REAL-LIFE VOORBEELDEN ................................................................. 27

   Konvert en Katoen Natie ......................................................................................................