Click here to load reader

Opleiding uitzendarbeid bouw

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Opleiding uitzendarbeid bouw. 16 april 2002 7 mei 2002. Overzicht. Uitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaarden De veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingen Hulpmiddelen : praktische aanpak. CAO bouw PC 124 - uitzendarbeid. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Opleiding uitzendarbeid bouw

 • Opleiding uitzendarbeid bouw16 april 2002

  7 mei 2002

 • OverzichtUitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaardenDe veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingenHulpmiddelen : praktische aanpak

 • CAO bouw PC 124 - uitzendarbeidUitzendbureau : eigen juridische entiteit, erkenning, jaarverslag, werkingsprocedures aangepastAlle arbeiders alle functies, geen bedienden Uitzendkrachten : opleidingsattest basisveiligheid Jobstudenten, onderhoud kantoren ????

 • Toegelaten uitzendarbeid in bouwTer vervanging van arbeidsongeschikte arbeider of bij tijdelijke vermeerdering van werkvolumeMaar :Geen dagcontractenInlener vervult toegangsvoorwaarden tot spec. beroep (bvb. schrijnwerker, sanitair, ) en is geregistreerde aannemerUitzendkracht heeft basisopleiding veiligheid en is niet ontslagen binnen de 12 maandenStaking, lock-out, tijdelijke en economische werkloosheid : geen uitzendarbeidNiet voor verwijderen van asbest (spec. erkenning)Uitzendbureau heeft erkenning voor bouw en volgt de eigen procedures

 • Vervanging arbeidsongeschikte werknemerBinnen de 12 maanden na aanvang ongeschiktheidMelden aan syndicale afvaardigingMaximaal de volledige duur van de ongeschiktheid

 • Tijdelijke vermeerdering werkvolumeToestemming meerderheid syndicale afvaardiging of melding Sociaal Fonds uitzendkrachtenMaximaal aantal dagprestaties ifv vorig kalenderjaarMaximaal 6 maanden in nzelfde bedrijf

 • OverzichtUitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaardenDe veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingenHulpmiddelen : praktische aanpak

 • Veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht : wetgevingBasisopleiding veiligheid bouwvakker uitzendkrachtWerkpostficheMedisch toezichtWerkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)OnthaalOngevallen, EHBO, incidenten

 • Preventiebeleid - PrincipeSelectie uitzendkracht ifv eisen inlenerInlener respecteert welzijnswetgevingInformatie en basisopleiding uitzendkracht door UZOOnthaal, instructies, begeleiding en toezicht van de uitzendkracht bij de inlenerOpvolging arbeidsongevallen en bijsturing

 • Instrumenten preventiebeleidKennis inhoud functie bouwvakker : typefunctiebeschrijvingChecklist evaluatie inlenerInformatieuitwisseling : de werkpostficheOpleiding uitzendkrachtenOpleiding uitzendconsulentenOnthaalbrochure bouw met basisinstructiesOpvolging arbeidsongevallen

 • Opleiding uitzendkrachtenElke uitzendkracht bouwvakkerBasisopleiding van minimum 16 uur afgerond met een attestNAVB en PI hebben specifiek programma samengesteld voor een opleiding Basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouw Inhoud zie bijlage 3

 • Opleidingsattest veiligheidOf afgeleverd door erkende instelling (NAVB - PI)Of beroepsopleiding bouw (later)Of 5 jaar ervaring in laatste 15 jaarOf veiligheidsopleiding bouwOf VCA-attest basisveiligheid

 • Organisatie opleidingenVDAB : overeenkomst met UPEDI en NCB voor 1500 gratis opleidingen in de VDAB centraInstellingen erkend door NAVB op basis van erkenningsdossierVCA-opleidingenBeroepsopleiding bouw (2003)

 • Werkpostfiche : doelInlener informeert uitzendonderneming, externe dienst voor preventie en bescherming en uitzendkracht overVereiste kwalificaties, ervaring, Risicos, gevarenPreventiemaatregelenMedisch toezichtPersoonlijke beschermingsmiddelen

 • Werkpostfiche : werkwijzeBij eerste contact : inventarisatie werkposten en opstellen WPFContract : verwijst naar WPF en vermeldt de aanvullende voorwaardenTewerkstelling : Verificatie medische geschiktheid en vereistenInformatie uitzendkracht aan de hand van de WPFTijdens en na de tewerkstelling : verificatie van gemaakte afspraken en inhoud WPF

 • Medisch toezicht : doelMedische geschiktheid (veiligheidsfunctie)Beperkingen (zware fysische arbeid), contra-indicatie (werken in de hoogte)Individuele preventiemaatregelen (allergie)Informatie over hygine en preventieRentegratie na ziekte of ongevalOpvolging effect op gezondheid (chemische stoffen)Bespreking arbeidsgebonden gezondheidsproblemen

 • Verplicht medisch onderzoekUitzendkantoor verantwoordelijk voor aanwervingsonderzoekElke bouwvakker : jaarlijksRisico beroepsziekte : stof, cement, lawaaiRisico rugletstelVeiligheidsfunctie : jaarlijksheftruckbestuurder, kraanmachinist, chauffeur bouwterreinmachinesEerste tewerkstelling : nmalig indien jonger dan 21 jaarChauffeur openbare weg : zie rijbewijs (om de 5 jaar)

 • Medisch onderzoek : procedureVergelijk werkpostfiche en individueel dossierAanvraag medisch onderzoek : onmiddellijkAfspraak medisch onderzoek met UZK en MDVeiligheidsfunctie : attest beschikbaar vr de tewerkstellingAndere : resultaat onderzoek binnen de 10 dagenRegistratie resultaat onderzoek in individueel dossierKopie geschiktheidsattest aan klant bezorgen

 • Medisch onderzoek : voorwaardenIndien UZK zich niet meldt voor MO geen tewerkstelling (geen geldige arbeidsovereenkomst) Niet medisch geschikt : aanpassing jobMedisch onderzoek zonder kosten voor uitzendkrachtVerplaatsingskostenTijdens de werkuren (zie arbeidsovereenkomst)

 • Werkkledij en PBMTer beschikking stellen, onderhoud en herstelling : eindverantwoordelijkheid inlener, gedeeltelijk over te nemen door uitzendbureauSchriftelijke overeenkomstVolgens specificaties klantVerificatie van aanwezigheid, geschiktheid van de PBM en toezicht op het dragen steeds taak en verantwoordelijkheid inlener

 • Onthaal door uitzendkantoorBasisopleiding veiligheid (nmalig en bijsturing)Toelichting werkpostfiche risicos, preventiemaatregelen, medisch onderzoek, PBM)Toelichting taak en opdrachtgeverinhoud opdracht, opdrachtgever, bereikbaarheid, Toelichting intern arbeidsreglementMelden arbeidsongevallen, evaluatie, procedure medisch toezicht, betaling,

 • Onthaal door inlenerAanduiding peter, chef, preventieadviseur, comitInformatie werkpost, taakInformatie over veiligheidsvoorschriftenInterne afspraken en procedures ivm roken, melden ongevallen en incidenten, EHBO, noodprocedures, evacuatie, alarm, refter, sanitairSpecifieke opleiding ivm veiligheid voor de bepaalde werkpostIntern arbeidsreglement

 • Arbeidsongevallen : verdeling verantwoordelijkheidUitzendondernemingVerzekering, aangifte, afhandeling vergoedingEvaluatie inlener en uitzendkrachtPreventiemaatregelen (WPF, voorlichting, vorming, selectie klanten)InlenerEHBOMelding inspectie, arbeidsongevallensteekkaartOngevalsanalyse en nemen van nodige preventiemaatregelenOpnemen in eigen ongevallenstatistieken

 • Arbeidsongevallen : afsprakenAfspraken met UZK over Aangifte verzekeraar, procedure, inhoud, vormAfspraken met inlenerEHBO, medische behandelingOpvolging analyse ongeval, steekkaartMelding incidenten, gevaarlijke situatiesMelding inspectiePreventiemaatregelen, aanpassen WPFOpvolging ongevallen in bouwsectorAfspraken met PI

 • Arbeidsongeval : procedureArbeidsongevallenaangifte op basis van schriftelijke verklaring uitzendkracht en inlenerKopie aangifte aan inspectie, klant, medische dienst en PIKlant vult aangifte aan tot steekkaart (preventie)Kopie ongevallensteekkaart naar uitzendagentschap (maatregelen, aanpassen WPF, weren klant)

 • Taken inlenerWerkpostficheOnthaal op werfVerificatie geschiktheid en vereistenBegeleiding peterschapPBM en werkkledijPreventiemaatregelenEHBOMedisch toezicht tijdens tewerkstelling (spontaan en specifiek onderzoek)Ongevalsanalyse

 • Taken uitzendondernemingSelectie uitzendkracht ifv WPFLaat medisch onderzoek uitvoeren (aanwervingsonderzoek)Gaat vereisten en medische geschiktheid naBasisveiligheidInformeert uitzendkracht over inhoud WPFArbeidsongevallenaangifte en opvolging herstel, vergoeding en rentegratieEvaluatie inlener en UZK

 • OverzichtUitzendarbeid voor bouwvakkers : randvoorwaardenDe veiligheid en de gezondheid van de uitzendkracht : wettelijke verplichtingenHulpmiddelen : praktische aanpak

 • Checklist taakverdelingChecklist voor de taken van de uitzendonderneming bijlage 1Checklist voor de taken van de inlener bijlage 2

 • Opleiding basisveiligheid voor de uitzendarbeider bouwZie bijlage 3Basisveiligheid VCAPolyvalente bouwvakkerUitzendarbeidCursusboek NAVB - PI

 • WerkpostficheBlanco formulier en handleiding opgesteld door PI (uitgebreide en beknopte) zie website www.p-i.be, rubriek publicatiesBijlage 5 voorbeeldenHandlanger afbraakInstallateur leidingenHulp dakdekkerIjzervlechterPolyvalente metselaarSchilder gebouwenSchrijnwerker bouwWegenwerker handlanger

 • Typefuncties bouwPolyvalente bouwvakker (ruwbouw, bekister, ijzervlechter, metselaar, stukadoor, wegenwerker)Schilder en binnenafwerkingSpeciale technieken (chauffage, sanitair, air conditioningDakwerkerSchrijnwerker

 • Wat ?Veel voorkomende functiesRisicosMedisch toezicht(*)

 • Doelstelling Centraal dossierBeoordelen werkpostficheReferentie voor overleg met inlenerDocumentatie

 • Opbouw steekkaart typefunctie bouw (bijlage 6)Polyvalente bouwvakkerBasisrisicos Bijzondere arbeidspostgebonden risicosBijzondere risicosSpeciale technieken (loodgieter, sanitair, airco, )Schrijnwerker timmermanDakdekkerSchilder van gebouwen

 • Inhoud Voorbeelden van functiesOmschrijving van takenWerkomgevingVereiste kwalificatie

 • InhoudRisicos5 kolommenAard van het gevaarCollectieve beschermingPersoonlijke beschermingInstructiesMedisch onderzoek + inenting

 • AFZONDERLIJKE TE BESCHOUWEN RISICOS, NIET BEGREPEN IN DE TYPEFUNCTIE

  Aard van het gevaar

  Collectieve bescherming

  Persoonlijke bescherming

  Aandachtspunten bij de voorlichting

  instructies

  Medisch toezicht

  Schadelijk geluid boven 85 dB

  Gehoorbescherming is

Search related