of 34 /34
ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Text of ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Page 1: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Page 2: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

CATALANISMECATALANISME origen al s. XIX-moviment cultural- objectiu recuperar - Llengua

- Cultura

- Interès per conèixer

HistòriaLiteraturaTradicionsDret civil català

- Elements diferenciadors. Identitat catalana

- CAT important pes industrialització ≠ resta ESP-Estat liberal espanyol és centralitzat i uniformista

Actituds de rebuig al centralisme polític i a la uniformització culturalFinals s. XIX: CATALANISME moviment polític que defensa:

- reforma de l’Estat- autonomia per a Catalunya

Context internacional

- difusió Romanticisme- irrupció nacionalisme- reforçament del principi de les nacionalitats- defensa dret dels pobles a decidir

Page 3: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

NOVA CULTURA CATALANISTADecret 1716 català fora àmbits literaris i oficials

- procés centralització adm- rebuig a - identificació amb les lleis i la llengua castellana

-Principi s. XIX CATALÀ fora adm i de la cultura - llengua parla quotidiana- llengua escrita en cançons i romanços tradicionals- llibres de temàtica religiosa o entreteniment públic popular

-Manera de viure:- forma específica organització familiar: HEREU- forma específica org treball: EMPRESA FAMILIAR- propietat: HEREU + família- desenvolupament econòmic: BURGESIA INDUSTRIAL I COMERCIAL

Page 4: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

RENAIXENÇA

-1833: Oda a la pàtria. B. Carles Aribau- propostes de Joaquim Rubió i Ors

- Moviment cultural iniciat el 1830- Reivindicació de l’ús públic i privat de la llengua

-símbol: llengua catalana, també de cultura- 1859: recuperació JOCS FLORALS

- plataforma per promoure i difondre la llengua i la lite- textos català antic (llemosí) i català literari modern

NO català carrer (groller)-Identitat catalana: llengua, literatura, història, dret i folklore- personatges:

- Manuel Milà i Fontanals- Pròsper de Bofarull

- Victor Balaguer-Antoni de Bofarull- Antoni Aulèstia

- Estanislau Reynals- Francesc Permanyer- Manuel Duran i Bas

Passat medieval. Comtes BCN + Corona d’Aragó

Història de CAT

Anàlisi dret civil català

Polític conservador

Page 5: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

-Dècada 1870: fi diferències dos corrents- objectiu: impulsar la llengua catalana

Jocs Florals: popularitzen, festa cívica, plataforma de difusió del

català- personatges: Àngel Guimerà i Jacint Verdaguer

Renaixença popular ≠ Renaixença literàriaRenaixença popular ≠ Renaixença literària

- Defensa el català que es parla- tradició de literatura i teatre popular temes quotidians- escriptors amb tarannà progressista

- Josep Anselm Clavé- cançons per les societats corals

- Abdó Terradas (alcalde de Figueres)- teatre satíric i antimonàrquic.

- Frederic Soler (Serafí Pitarra) - teatre caricaturesc i sarcàstic

Page 6: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Publicacions:- La Renaixença- Diari Català (Valentí Almirall) - Revista la Tramuntanan (anarquisme)- La Campana de Gràcia (republicà)- L’Esquella de la Torratxa (republicà)

Instruments difusió en l’àmbit públic

Page 7: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

INICIS DEL CATALANISME POLÍTICINICIS DEL CATALANISME POLÍTIC

-Construcció Estat liberal criticat per sectors de CAT - federalistes

- proposen plantejament - autonomistes

Diferents constitucions definició ESP:- nació única- corts dipositàries de la sobirania nacional(excepció: const 1876 compartida amb el rei)- organització estatal: centralització - política

- econòmica- administrativa- jurídica - militar

Regnat Isabel II (1833-1868)- regència Maria Cristina 1833 -1840- regència general Espartero 1840 – 1843- 1843: Corts nomenen reina a Isabel, té 13 anys- 1844 – 1854: Dècada Moderada- 1854 – 1856: Bienni Progressista- 1856 – 1868: Reacció Moderada- 1868: Revolució Gloriosa. Isabel a l’exili

Page 8: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

-Sectors progressistes CAT critiquen l’estat liberal- demanen + atribucions per ajuntaments i diputacions

1835 bullangues: revoltes de caràcter popular- inici a Reus i s’escampa per BCN- classes populars fan accions violentes- assassinat general Bassa- crema de convents- incendi fàbriques (El Vapor Bonaplata)

CONTEXT: primera guerra carlina (1833 – 1839)- revoltes populars contra qui és proper al carlisme:

- clero- autoritats que no impulsen reformes per guanyar la guerra

1843: Jamància revolta republicana i progressista

-Inici de la revolta contra Espartero, després contra el centralisme de Madrid- projectes de reforma amb contingut anticentralista, federal i popular- conseq. bombardeig a BCN de general Prim des de Montjuïc i la Ciutadella

Page 9: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Dècada Moderada (1844-1854) centralisme + dura política ordre públic

declaració Estat de guerra a CAT moltes vegades

Page 10: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

EL FEDERALISME

1868: panorama polític dominat per 3 tendències

1. moderats (dreta) suport Isabel II, grups nobiliaris i propietaris agraris

2. centre- conjunció monarquicodemocràtica domini de les Corts

- majoria diputats progressistes- personates: Prim i Sagasta

- sector unionista- monàrquics demòcrates

3. Partit Republicà Federal (esquerra)

Pàg. 82)

Defensen: - monarquia- sobirania nacional- respecte ampli per llibertats públiques

• Republicans unitaris Emilio Castelar• defensen unitat de l’Estat• posicions socials i econòmiques + conservadores

Page 11: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

- escissió Partit Democràtic- creat el 1868- direcció: Francesc Pi i Margall i Estanislau Figueras - proposa sist pactes entre ≠ regions per articular l’Estat- defensa: - República

- separació Església – Estat- NO exèrcit en política- ampliació drets democràtics (sufragi)- regular condicions laborals

electorat: petita burgesia i proletariat industrial

PARTIT REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL

Francesc Pi i MargallFrancesc Pi i Margall

Pacte de Tortosa (1869)

Page 12: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

- personatges: Valentí Almirall, Josep Anselm Clavé + representants antiga Corona d’Aragó- volen Estat federal:

- tenir en compte la realitat històrica de la Corona- fonamentat concepte de sobirania popular

- caracterització d’Estat federal projecte nova constitució- 1r president: Estanislau Figueras-projecte de Constitució 1873 ESP = estat federal amb 17 estats- fracàs I REP

- pèrdua influència republicans- problemes interns, fragmentació del partit.

1869: Pacte federal de Tortosa

1873: Primera República

Page 13: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Sistema de la Restauració

- Federalisme es replanteja la relació entre diferents territoris∟personatges: Francesc Pi i Margall i Josep M. Vallès i RibotJosep M. Vallès i Ribot

↓- proposa redactar Constitució de l’Estat Català dins la Federació Espanyola (1883)

- NO acceptat conjunt partit federal

- Corts per CAT- govern amb competències- no limitacions → pacte federal

Pi i Margall ho proposa a nivell espanyol:-problemàtica social:

- reforma agrària- reivindicacions dels treballadors industrials

- defensa INDEP de Cuba

RESULTAT: dissensions a l’interior del partit → decadència- Valentí Almirall

Page 14: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

VALENTÍ ALMIRALL

- Membre Partit Republicà Federal (branca + radical)- personatge clau del catalanisme

1879: funda Diari Català, tot escrit en català

1880: Primer Congrés Catalanista Primer Congrés Catalanista (9 oct – 14 nov)- objectiu: aplegar diferents tendències politiques i poder participar en la política- hi participen 1.282 persones, representants de Castelar, catalanistes

literaris, catalanistes catòlics, catalanistes romàntics.- s’elegeix a Valentí Almirall com a president. - acords adoptats:

- nomenar comissió per vetllar pel manteniment del dret català- constituir una Acadèmia de la Llengua Catalana- fundar nova entitat per coordinar moviment Centre Català

1881: trenca amb Pi i Margall acció política específicament catalana, fora partit àmbit estatal

1882: Centre CatalàCentre Català partit polític que vol unir tots els sectors socials catalanistes- programa reivindicatiu (llengua, dret civil, divisió comarcal, proteccionisme econòmic...) + propaganda per tot el Principat- no té èxit: massa catalanista per uns, massa radical per uns altres, massa republicà....

Page 15: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

1870: Jove Catalunya- associació catalanista. Precedent de la Unió Catalanista- fundadors: Àngel Guimerà, Pere Aldavert, Joaquim Riera, Lluís

Domènech i Muntaner, Josep Pella i Forgas, etc…- entitat de caràcter literari, tot i que no es manté al marge del debat

polític- 1875: dissolució

1883: Segon Congrés CatalanistaSegon Congrés Catalanista- configuració catalanisme polític- abandonar partits polítics ESP, només partits exclusivament catalans.- evidencia la divisió del catalanisme entre:

- + progressites- + conservadors

Page 16: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

MEMORIAL DE GREUGESMEMORIAL DE GREUGES

1885: míting Llotja de BCN-participen burgesia industrial, institucions de cultura i altres de catalanistes.- 1r manifest polític i unitari del catalanisme

- denuncia centralisme- demana: - dret a impulsar vida regional

- defensa proteccionisme (empresaris!) → amenaça de tractat de comerç d’ESP amb França i GB- defensa dret civil català (amenaça reforma tot ESP)

-Presentat al rei Alfons XII Mort 1885 Pacte del Pardo- limita eficàcia document- ressó a Madrid

-Acostament a la burgesia- defensa proteccionisme- posicions descentralitzadores

1886: Lo catalanisme bases ideològiques catalanisme progressista- CAT motor regeneració ESP- impulsar tasca agitació cultural- crear organització política interclassista

intervenir en eleccions

Page 17: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Proposta d’Almirall → FRACÀS per:1. catalanisme massa republicà (burgesia unida a partits monàrq)2. poca base social3. oposició a Expo Universal BCN (1888). Rius i Taulet

- important per la burgesia- 400.000 visitants de tot el món (BCN té 530.000 hab)- esdeveniment polític, econòmic i social + important a nivell mundial organitzar-los era un gran prestigi (JJOO)- cada país exposava els avenços tecnològics i feia gala del seu potencial econòmic i industrial. - organitzar-los era un gran prestigi (JJOO)

- Desaparició Centre Català

- poca influència Almirall dins catalanisme

discrepàncies Nova organització

Page 18: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

1887: Lliga de Catalunya- Caràcter conservador

- suport burgesia- Personatges: - Narcís Verdaguer

- Lluís Domènech i Montaner- Josep Puig i Cadafalch- Enric Prat de la Riba- Àngel Guimerà (Renaixença)

- Reivindicacions: - oficialitat català

- defensa dret civil català

- proteccionisme

- política exclusivament catalanista-Iniciatives: - 1888: Missatge a la Reina RegentMissatge a la Reina Regent

└ es demana autonomia per Catalunya

- Cort pròpies: voten pressupostos i la contribució amb ESP

- decidir el nombre de soldats

- català = llengua oficial → ensenyament en català

- tribunals de justícia i càrrecs → catalans- 1889: defensa del dret català

- contra projecte reforma Codi Civil

- canvi redacció → 1a victòria catalanisme

Page 19: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

CATALANISME CONSERVADORCATALANISME CONSERVADORCatalanisme tradicionalista

- Context: creació Estat liberal + guerres carlines- part clero català a favor del carlisme. Postures integristes i antiliberals.

- Context: Restauració Santa Seu a favor d’Alfons XII- part clero abandona carlisme i vol un espai dins liberalisme (conservador!)

VIGATANISME: moviment cultural intel·lectual

- personatges: - Jaume Collell- Josep Morgades (bisbe Vic)

Cristianitzar moviment origen laic

- publicació: La Veu de Montserrat- iniciatives: - 1881. celebració mil·lenari Montserrat

-1893. Restauració monestir Ripoll

- 1835: decret exclaustració. Atac i saqueig- bisbes catalans ( → Missatge a la Regent!)

Page 20: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

-Nou personatge: Josep Torras i Bages (bisbe Vic)- defensa CATALANISME ARRELS CRISTIANES

- publicació La tradició catalana (1892)

└ esperit de CAT reposa en: família, propietat i religió

- Rebutja canvis socials

Objectiu clero: regenerar societat catalana

Page 21: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

1887.Lliga de Catalunya

Nova entitat per organitzar millor moviment catalanista en defensa codi civil

1891: Unió Catalanista

-objectiu: - federació de tots els grups, centres,ateneus....- propagar idees regionalistes- programa comú a tots grups catalanistes

-suport: - CAT rural (fora hegemonia BCN)- propietaris mitjans- comerciants- professionals liberals i intel·lectuals

-feina: desvetllar consciència catalanista + ampli suport autogovern- 1892: assemblea a Manresa

- discrepàncies: - contraris a participar vida política- crear organització política (eleccions)

Coordinar tots els grups catalanistes comarcals

Poca implicació directa

Estructura d’entitats

Page 22: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

BASES DE MANRESA (1892)

-Objectiu assemblea: programa polític nom Bases per a la Constitució Regional Catalana- principis catalanisme polític- estructura: - 17 articles

- poder regional. CAT plena sobirania- competències plenes (legislació, educació, justícia, ordre públic, encunyació de moneda...)- llengua oficial: català- càrrecs públics només catalans- mili voluntària- restabliment antigues institucions: Audiència Reial + Corts (sufragi corporatiu)- vinculació amb ESP: pacte de les institucions + Corona

Page 23: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

FORMACIÓ LLIGA REGIONALISTADesastre 98 desprestigi partits dinàstics

NO fan un regeneracionisme de la política espanyola- nova generació intel·lectuals i activistes

- creació NOU PARTIT (eleccions autonomia)

Catalanisme a la vida política: líders consolidats, cos doctrinari i forta mobilització social.

-context:- govern Silvela – Polavieja intent regeneracionista – FRACÀS- Tancament de Caixes ( contribució ministre Villaverde)

1899. Unió Regionalista

-protagonistes:- portaveus polítics de la burgesia industrial (EXPO 1888)- representants burgesia agrària

-programa:- referències regionalistes explícites- demana autonomia política i administrativa

Page 24: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

1900. Centre Nacional Català

-Partit polític escindit de la Unió Catalanista publicació. La veu de Catalunya- partidaris participar en vida política- recull programa Bases de Manresa- personatges: - Enric Prat de la Riba

- Francesc Cambó- Jaume Carner- Lluís Duran i Ventosa

Unió Regionalista + Centre Nacional Català = candidatura unitària (eleccions maig 1901)

- Base social industrials i comerciants-NO projecte polític clar- NO dirigents experiència

- SÍ programa polític possibilista- SÍ dirigents experts- NO suport social

“4 presidents”- Candidatura catalanista

-Guanya a BCN- 4 diputats regionalistes

Joves professionals, favorables al catalanisme en política

Page 25: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Lliga Regionalista Unió Regionalista + Centre Nacional Català

-Mitjà comunicació: La Veu de Catalunya- èxit eleccions municipals BCN 1r cop de partits no dinàstics guanyen. Sistema Restauració KO

- hegemonia electoral entre REPUBLICANS i CATALANISTES- fora joc polític conservadors - liberals

-Partit modern nova organització.- afiliats- centres polítics- secretaria electoral- publicacions

-Base social:- industrials, comerciants i professionals de BCN- propietaris agraris (Institut Agrícola Català de Sant Isidre, 1851. p.126-127)- general: sectors benestants contra sistema corrupte i centralista Restauració

-programa: monàrquic i conservador- autonomia de CAT dins l’Estat espanyol

Page 26: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Centre Català (1882)

Lliga de Catalunya (1887)

Unió Catanista (1891)

Centre Nacional Català (1900)

Junta Adhesions al programa de Polavieja (1898)

Unió Regionalista (1899)

Lliga Regionalista (1901)

escindeix integra

Page 27: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

NACIONALISMES I REGIONALISMESNACIONALISMES I REGIONALISMES

1876. Fi de la III guerra carlina pèrdua dels furs bascos. Procés d’industrialització de Biscaia

burgesia vinculada al sistema de la Restauració

forta immigració (maketos) amenaça per la identitat basca

Nacionalisme basc

Moviment cultural en defensa de la llengua, la cultura i les tradicions basques moviments dels èuscars (euskaros)

- importància de la religió (carlins!)- defensa de la societat tradicional

Personatge: SABINO ARANA (1865 – 1903)- milita en el carlisme. Família a l’exili el 1873- estudia amb els jesuïtes- ideòleg del nacionalisme basc

- 1894: funda Societat Euskalerria (precedent del PNB)- 1r només a Biscaia i + tard s’extén per tot el territori (Euskadi + Navarra)- defensa INDEPENDÈNCIA- crea la Ikurriña

Page 28: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

-Pensament Sabino Arana:

- defensa de: RAÇA BASCA, FURS i RELIGIÓ Déu i lleis antigues- defensa societat patriarcal: antiliberal, catòlica i tradicionalista- critica:

-immigrants (maketos)- no s’integren en els costums- no saben la llengua basca- treballen per un salari inferior

- comunistes- ataquen tradicions religioses i propietat

- classes altes liberals- compra – venda de poder (sist. Restauració)

- suport classes mitjanes de Bilbao i rodalies

-Canvi de pensament. Abandona postulats independentistes i antiindustralistes- 1895: Partit Nacionalista Basc partit autonomista

- defensa reintegració dels furs bascos.

- Denominació nova: Euzkadi, enlloc d’Euskal Herria (Euskadi + Navarra + Eusk francès)- Festa l’Aberri Eguna (dia de la nació)

- diumenge de Pasqua (importància de la religió!)

Page 29: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

-Significat dels colors.- fons vermell com l’escut del senyoriu de Biscaia- aspa verda de St Andreu (patró de Biscaia) - creu blanca: religió catòlica

Page 30: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

El galleguisme

Galícia: societat rural (≠ basca i catalana)- manté arrelada identitat gallega- burgesia feble- classe dominant tradicional (vella noblesa terratinent + Església)

-Galleguisme: ideologia política basada en la reivindicació llengua i tradicions pròpies↓

poc suport de classes mitjanes → llengua i tradició = endarreriment cultural i social

½ s. XIX. O Rexurdimiento (= Renaixença)- moviment culturista i apolític- redescobriment literari de la llengua, història i tradicions- personatge: ROSALÍA DE CASTRO (1837 – 1885)

Corrent polític: minories cultes- endarreriment ecònomic per culpa de subordinació política + forta emigració- discus contra abandonament país:

- polítics espanyols- classe dirigent gallega

≈ 1880 → caràcter + polític (premsa i projecte galleguista)- grups intel·lectuals minoritaris- professionals de les ciutats- personatges: MANUEL MURGUIA, ALFREDO BRAÑAS.

Page 31: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

MANUEL MURGUIA- Historiador i escriptor gallec- casat amb Rosalía de Castro- impulsor del moviment O Rexurdimiento- 1888: defensa ús públic del gallec.

ALFREDO BRAÑAS-Escriptor i ideòleg del regionalisme gallec.- 1890: participa en la creació de l’Associació Regionalista Gallega- 1891: participa Jocs Florals de Tui- redacta les Bases generales del regionalismo y sua aplicación en Galicia. Influenciades per la Bases de Manresa (1892)

-Principis s. XX. Nova generació de galleguistes: més política i més suport social.- VICENTE RISCO - ALFONSO R. CASTELAO (líder nacionalisme gallec)

Page 32: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Valencianisme-inicis: moviment cultural → Renaixença

- reivindicació llengua i cultura pròpies- personatges: TEODOR LLORENTE i CONSTANTÍ LLOMBART- 1904: València Nova

- organització que promou la Primera Assemblea Regionalista valenciana

Aragonisme

2/2 s. XIX. Neix l’aragonisme-Suport burgesia- defensa: - patrimoni cultural

- dret civil

-Idea romàntica dels orígens del regne i de les institucions medievals.-personatge: JOAQUIN COSTA → regeneracionisme

- defensa dret del món pagès aragonés (Escola i rebost)- europeïtzar Espanya.

Page 33: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

-personatge: BLAS INFANTE- de família acomodada. Curiositat per la vida del jornaler.- professió: notari- obra: El ideal andaluz- 1916: Centro Andaluz de Sevilla → expressar la realitat cultural i social andalusa- 1918: Primera assemblea regionalista (Ronda)

- es proposa l’autonomia- II REP. Projecte d’estatut andalús (no tira endavant)- assassinat agost 1936 per falangistes (Queipo de Llano)

Andalusisme

Escut d’Andalusia.- Representa a Hèrcules entre les dues columnes d’Hèrcules, que la tradició situa a Gibraltar.

Bandera blanca i verda amb l’escut al centre.- verd: dinastia Omeia- blanc: imperi almohade- colors d’esperança i pau- feta amb una tela portada en un viatge al Marroc

HimneCançó religiosa cantada pels segadors

Page 34: ORÍGENS I CONSOLIDACIÓ DEL CATALANISME (1833-1901)

Partit Federal Republicà

Centre Català Regionalisme catòlic

Unió catalanista Lliga Regionalista

Fonamentació ideològica

Federalisme progressista

Catalanisme federal progressista

Tradicionalisme catòlic

Catalanisme conservador

Catalanisme regionalista

Projecte per a Catalunya

Estat Català dins la Federació Espanyola

Reivindicació de la llengua i dret, divisió comarcal

Conservació de les tradicions catalanes

Autonomia política i econòmica

Autonomia política i econòmica

Projectes per a Espanya

Creació d’un Estat Federal

Reformisme del sistema de la Restauració

Base social Classes populars urbanes i petita burgesia

Classes populars urbanes i ruals

Clergat, pagesia, oligariquia rural

Petita burgesia, intel·lectuals, propietaris rurals.

Petita i mitjana burgesia, propietaris rurals.

Actuació cultural/ social/ política

Pacte Federal de Tortosa (1869)

Primer Congrés Catalanista (1880)Segon Congrés Catalanista (1883)Memorial de Greuges (1885)

La tradició catalana (1892)

Bases de Manresa (1892)

Representació parlamentària a les Corts espanyoles (1901)

Líders F. Pi i MargallValentí AlmirallJ. Anselm ClavéJ. M. Vallès i Ribot

Valentí Almirall J. Torras i BagesJosep MorgadesJaume Collell

Prat de la RibaNarcís Verdaguer

E. Prat de la RibaFrancesc CambóJ. Puig i Cadafalch