Ortaöğretim Kimya 10.Sınıf 1.Ünite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  1/259

  ORTARETM KMYA

  10.SINIF1.NTE: ASTLER, BAZLARVE TUZLAR

  1

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  2/259

  NTENN BLM

  BALIKLARI 1.1. ASTLER VE BAZLARI TANIYALIM 1.2 ASTLERN VE BAZLARIN SULU

  ZELTLER 1.3. ASTLERN VE BAZLARIN

  TEPKMELER

  1.4. HAYATIMIZDA ASTLER VE BAZLA 1.5. TUZLAR

  2

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  3/259

  1.1. ASTLER VE BAZLARITANIYALIM

  3

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  4/259

  AST TANIMI Ayn tanm 3 farkl ekilde ifade edebiliriz: Sulu ortamda H 3O+ iyonu veren maddeler

  asittir. Sulu ortamda H + (hidrojen iyonu) veren

  maddeler asittir. Sulu ortamda proton (p veya p +) veren

  maddeler asittir.

  4

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  5/259

  BAZ TANIMI Sulu ortamda (OH) - iyonu veren maddeler

  bazdr.

  5

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  6/259

  H3O+

  H3O+ katyonu, hidronyum veyahidroksonyum adyla bilinir.

  6

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  7/259

  H+

  H+ katyonu, hidrojen iyonu veya protonadyla bilinir.

  7

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  8/259

  (OH)-

  (OH)- ile gsterilen anyon hidroksil adylabilinir.

  Bileiklerde okunurken hidroksit denir,rnein NaOH bileii sodyum hidroksitdiye okunur.

  8

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  9/259

  NDKATRLER

  9

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  10/259

  NDKATR TANIMI Ortama damlatldnda ortamn asitliine

  ya da bazlna gre renk deitirenorganik maddelere indikatr dedir.

  ndikatrlerin zeltisi 1 damla kullanlr . ndikatrn dier ad ayra veya

  belirtetir.

  10

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  11/259

  TURNUSOL NDKATR

  Filtre kdna turnusol boyas emdirilirsebu kda turnusol kd denir.

  Asidik ortamda mavi turnusol kd,krmzrenge dner.

  Bazik ortamda krmz turnusol kd mavirenge dner.

  Turnusol kdyerine turnusol zeltisi dekullanlabilir, kullanm yaygn deildir.

  11

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  12/259

  Ntr maddenin zeltisi ise mavi turnusol

  kdn hangi renge eviriyorlarsa krmzturnusol kdn da ayn renge evirir .

  12

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  13/259

  FENOLFTALEN VE METLORANJ NDKATR

  Fenolftalein, metil oranj yapayindikatrlerin en ok kullanlanlardr.

  Metil oranj zeltisi 1 damladamlatldnda ortam asidik ise zeltininrengi krmz olur,ortam bazik isezeltinin rengi sar olur.

  Fenolftalein zeltisi 1 damla damlatlncaortam asidikse zelti renksiz, ortambazikse zelti pembe olur.

  13

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  14/259

  NASTA NDKATR Niasta doal indikatrlerdendir. Niasta zeltisi iyot ieren zeltilere

  damlatlrsa zeltinin rengi mrekkeprengine dner.

  14

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  15/259

  NDKATR ZELLGSTEREN MADDELER

  Krmz lahana ve aydemi, indikatrzellii gsteren doal maddelerdir.

  Karalahana suyu asidik ortamda pembe-krmz, bazik ortamlarda sar-yeildir.

  ay demi asidik ortamlarda turuncu- sar,bazik ortamlarda kahverengidir.

  15

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  16/259

  1.2. ASTLERNVE BAZLARINSULU ZELTLER

  16

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  17/259

  pH

  17

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  18/259

  pH TANIMI Asit ve bazlkla ilgili nicel bir deerdir.

  18

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  19/259

  pOH TANIMI

  Asit ve bazlkla ilgili nicel bir deerdir .

  19

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  20/259

  pH LEpOH TOPLAMI TMZELTLERDE 14TR

  pH + pOH = 14

  20

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  21/259

  pH 0DAN KK, pOH DA14TEN BYK OLABLR

  H+ iyonu says belirli bir dzeyin zerinde

  olursa pHeksi olur. pH + pOH = 14 olduuna gre bu

  durumda pOH da 14ten byk olur.

  Bu nedenle skalann ucu ak olmaldr.

  21

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  22/259

  ASTLK-BAZLIK ve pH

  pH 0-7 aras olursa o madde asidiktir. pH 7-14 aras olursa o madde baziktir. pH 7 olursa o madde ntrdr.

  22

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  23/259

  pH LM

  pH lm pH kd veya pH metre ileyaplr.

  23

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  24/259

  pH LE ASTLK-BAZLIKLKS

  pH 7den bykse zelti baziktir. pH 7den kkse zelti asidiktir.

  pH 7 ise zelti ntrdr. pH 0a yanatka asitlik artar. pH 14e yanatka bazlk artar.

  pH dk olann asitlii daha fazladr . pH yksek olann bazl daha fazladr .

  24

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  25/259

  pOH LE ASTLK-BAZLIKLKS

  pOH 7den bykse zelti asidiktir . pOH 7den kkse zelti baziktir.

  pOH 7 ise zelti ntrdr. pOH 0a yanatka bazlk artar. pOH 14e yanatka asitlikartar.

  pOH dk olann bazldaha fazladr. pOH yksek olann asitlii daha fazladr.

  25

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  26/259

  pH, pOH, H+ YONU SAYISI,OH SAYISI LKS

  pH 7den kkse ortamdaki H+ iyonusays, OH saysndan fazladr .

  pH 7den bykse ortamdaki H+ iyonusays, OH saysndan azdr. pOH 7den kkse ortamdaki H+ iyonu

  says, OH

  saysndan azdr . pOH 7den bykse ortamdaki H+ iyonusays, OH saysndan fazladr .

  26

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  27/259

  HANG ZELT ASDK,

  HANG ZELT BAZK? pH + pOH = 14 olduuna gre;

  pH pOH ise zelti baziktir. pHpOHise zelti asidiktir. pOH pH ise zelti asidiktir. pOHpH ise zelti baziktir.

  27

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  28/259

  DERM BLNEN VEYA

  BLNMEYEN ASDK VEYABAZK BR ZELTYE SULAVE EDLRSEpH YKSELRM, DER M YOKSA KESNBR EY SYLENEMEZ M?

  Asidik bir zeltiye su ilave edilirse pHykselir, bazik bir zeltiye su ilave edilirsepH der .

  28

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  29/259

  AST ZELTSNE AST VEYA

  BAZ ZELTSNE BAZ LAVEEDLRSEpH Deriimi bilinmeyen bir asit zeltisine asit

  ilave edilirse veya deriimi bilinmeyenbirbaz zeltisine baz ilave edilirse pHnykselecei veya decei ile ilgili kesin

  bir ey sylenemez. Nedenini aklaynz.

  29

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  30/259

  KUVVETLLK Kuvvetlilik, ok H+ iyonu olmasna gre

  deildir. Kuvvetlilik, kendinde mevcut olann

  tamamn vermesi ile ilgilidir.

  30

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  31/259

  pHn KUVVETLLKVE H+YONU OKLUU LE LKS

  pH, H+ okluuyla ilgilidir. pHn kuvvetlilikle ilikisi yoktur, rnein

  HCl kuvvetli asit, CH3COOH ise zayfasittir. Seyreltik bir HCl zeltisininpH6,ona gre daha deriik olan bir CH3COOH

  zeltisinin pHise 3 olabilir.

  31

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  32/259

  AST VE BAZLARINYONLAMALARI

  32

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  33/259

  KUVVETL ASTLER HCl HBr

  HI HClO4 HNO3

  H2SO4

  33

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  34/259

  KUVVETL BAZLAR LiOH NaOH KOH RbOH CsOH FrOH Ba(OH)2 Ca(OH)2

  34

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  35/259

  ZAYIF ASTLER Kuvvetli asitlerin tm verilmitir, onlarn

  dnda kalan asitler zayf asittir. HF (hidroflorik asit) HCN (hidrosiyanik asit) CH3COOH (asetik asit) H2S (hidrojen slfr veya kkrtl hidrojen

  gaz) H2CO3 (karbonik asit)

  35

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  36/259

  H3PO4 (fosforik asit) H

  2SO

  3(slfrz asit)

  C6H5COOH (benzoik asit) HOOC-COOH (okzalik asit) vb.

  NOT: Karboksilik asitler zayf asittir.-COOH(karboksil) grubu ieren maddelere

  karboksilik asit denir. Karboksilli asit veyaorganik asit de denir.

  36

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  37/259

  ZAYIF ASTLER YON DAOLABLR

  HCO3 (bikarbonat) HSO3 (bislfit)

  H2PO4 HPO4 2

  37

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  38/259

  ZAYIF BAZLAR

  Kuvvetlibazlarn tm verilmitir, onlarndnda kalan bazlar zayf bazdr.

  NH3 AgOH Fe(OH)3

  Mg(OH)2 CH3NH2 Cu(OH)2 vb.

  38

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  39/259

  KUVVETL AST VE KUVVETL

  BAZLARIN YONLAMASI Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar suda tamolarak %100 iyonlarna ayrr.Bu

  nedenle kuvvetli asit ve kuvvetlibazlarn suda iyonlama denklemleritek ynl ok ile ifade edilir. rnein;

  HCl(g) H+(suda) + Cl (suda) NaOH(k) Na+(suda) + OH (suda)

  39

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  40/259

  YONLAMA DENKLEMNDEKISALTILMI GSTERM VE

  AIKGSTERM KISALTILMI GSTERM

  HCl(g) H+(suda) + Cl (suda)

  AIKGSTERMHCl(g) + H2O(s) H3O+(suda) + Cl (suda)

  40

  ZAYIF ASTLERN VE ZAYIF

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  41/259

  ZAYIF ASTLERN VE ZAYIFBAZLARIN YONLAMASI

  Zayf asit ve zayf bazlar ok az iyonlar,byk bir ksm molekl hlinde kalr.Zayf asit ve zayf bazlarn sudaiyonlama denklemlerinde bu nedenleift ynl ok ile ifade edilir.

  Zayf asit olan HCNinzeltisininiyonlama denklemi;HCN(suda) H+(suda) + CN (suda) eklindedir.

  41

  ORGANK ASTLERN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  42/259

  ORGANK ASTLERNYONLAMASI

  Organik asitler, yaplarnda bulunankarboksil (-COOH) grubundan dolay sudazndklerinde suya H + verir. rnein,sirke asidi olarak bilinen CH3COOH sudazndnde -COOH grubundakihidrojenini suya verir:

  CH3COOH(suda) CH3COO (suda) + H+(suda)42

  REAKSYON ARET

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  43/259

  REAKSYON ARETETLER

  Reaksiyon iareti tek ynl ve ift ynlolmak zere iki eittir.

  Reaksiyon iareti tek ynlya da ift ynloluu denkleminin ayrt edici zelliidir, bunedenle dorusu ne ise yle yazlmaldr.

  43

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  44/259

  AST VE BAZLARIN

  YONLAMA DENKLEMRNEKLER

  44

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  45/259

  KUVVETL ASTLERNYONLAMA DENKLEM

  RNEKLER HBr H+ + Br

  HBr + H2O H3O+ + Br

  HI H+ + I

  HI + H2O H3O+ + I

  45

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  46/259

  HClO4 H+ + ClO4

  HClO4 + H2O H3O+ + ClO4

  HNO3 H+ + NO3

  HNO3 + H2O H3O+

  + NO3

  H2SO4 2H+ + SO4 2

  H2SO4 + H2O 2H3O+ + SO4 2

  46

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  47/259

  KUVVETL BAZLARINYONLAMA DENKLEM

  RNEKLER LiOH Li+ + OH

  NaOH Na+ + OH KOH K+ + OH RbOH Rb+ + OH CsOH Cs+ + OH FrOH Fr + + OH

  47

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  48/259

  Ba(OH)2 Ba+2 + 2OH

  Ca(OH)2 Ca+2 + 2OH

  48

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  49/259

  ZAYIF ASTLERN YONLAMA

  DENKLEM RNEKLER HF H+ + F HF + H2O H3O+ + F

  HCN H+ + CN HCN + H2O H3O+ + CN

  CH3COOH CH3COO + H+ CH3COOH + H2O CH3COO + H3O+

  49

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  50/259

  H2S H+ + HS

  H2S + H2O H3O+ + HS

  H2CO3 H+ + HCO3

  H2CO3 + H2O H3O+ + HCO3

  H3PO4 H+ + H2PO4

  H3PO4 + H2O H3O+ + H2PO4

  50

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  51/259

  H2SO3 H+ + HSO3

  H2SO3 + H2O

  H3O+

  + HSO3

  C6H5COOH H+ + C6H5COO C

  6H

  5COOH + H

  2O H

  3O+ + C

  6H

  5COO

  HOOC-COOH H+ + (HOOC-COO)

  HOOC-COOH + H2O H3O+

  + (HOOC-COO)

  51

  YON HLNDEK ZAYIF

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  52/259

  YON HLNDEK ZAYIF ASTLERN YONLAMADENKLEM RNEKLER

  HCO3 H+ + CO3 2

  HCO3 + H2O H3O+ + CO3 2

  HSO3

  H+ + SO3

  2

  HSO3 + H2O H3O+ + SO3 2

  52

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  53/259

  H2PO4 H+ + HPO4 2

  H2PO4

  + H2O

  H3O+

  + HPO4 2

  HPO4 2 H+ + PO4 3

  HPO4 2 + H2O H3O+ + PO4 3

  53

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  54/259

  HDROKSL EREN ZAYIFBAZLARIN YONLAMADENKLEM RNEKLER

  AgOH Ag+ + OH Fe(OH)3 Fe+3 + 3OH Mg(OH)2 Mg+2 + 2OH

  Cu(OH)2

  Cu+2

  + 2OH

  54

  HDROKSL ERMEYEN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  55/259

  HDROKSL ERMEYENZAYIFBAZLARIN YONLAMA

  DENKLEM RNEKLER NH3 + H2O NH4+ + OH

  CH3NH2 + H2O CH3NH3+

  + OH

  55

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  56/259

  HERHANG BR BLEN

  AST OLUP OLMADIININASIL TANIYABLRZ? H2SO4, NH3, H2CO3, CH4, C6H5COOH,

  C2H2 bileiklerinden hangileri asittir? Birbileiin asit olduunu molekl formlnnhidrojen elementi ile balamasndan ya daorganik bileik ise karboksil grubuiermesinden tanrz.

  56

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  57/259

  Buna gre, H 2SO4, H2CO3, C6H5COOH,gibi bileikler asitken NH3, CH4, C2H2bileiklerinin molekllerinde hidrojenatomu bata olmad ve karboksil grubuiermedii iin asit olmadklarnsyleyebiliriz.

  Yapsnda asidik hidrojen atomuiermeyen ancak asit zellik gsteren

  maddeler de vardr. SO 2, CO2 ve N2O5 gibibileikler hidrojenatomu iermemelerineramen asit zellik gsterir.

  57

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  58/259

  Bu oksijenli bileiklereasidik oksit ya daasidik anhidrit denir. Bu bileikler su ile

  asit oluturarak reaksiyon verir :

  58

  SU LE ETKLEEREK AST

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  59/259

  SU LE ETKLEEREK ASTOLUTURAN MADDELER

  Asidik oksit (asidik anhidrit) bileikleri suile asit oluturur.

  SO2(g) + H2O(s) H2SO3(suda) SO3(g) + H2O(s) H2SO4(suda) P2O5(g) + 3H2O(s) 2H3PO4(suda) N2O5(g) + H2O(s) 2HNO3(suda) CO2(g) + H2O(s) H2CO3(suda)

  59

  S A

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  60/259

  SU LE ETKLEEREK BAZ(HDROKSL YONU)

  OLUTURAN MADDELER Metal oksit bileikleri su ile baz oluturur. O-2 + H2O(s) 2OH (suda) CaO (k) + H2O(s) Ca+2(suda) + 2OH (suda) Na2O(k) + H2O(s) 2Na+(suda) + 2OH (suda) K2O(k) + H2O(s) 2K+(suda) + 2OH (suda)

  60

  BLEKLERN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  61/259

  BLEKLERNSINIFLANDIRILMASI

  1 ASTLER 2 BAZLAR

  3 OKSTLER 4 TUZLAR

  61

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  62/259

  OKSTLER

  Oksijenin yannda tek cins elementinbulunduu (OF2 hari) bileiklerdir. 1 ASDK OKSTLER (ASDK

  ANHDRTLER) Ametallerin oksijence zengin oksitlerine

  denir. rnein: CO2, NO2, N2O5, SO3, SO2,Mn2O7, CrO3.

  Asidik oksitlerin suyla tepkimelerindenasitler, bazlarla tepkimelerinden tuz ve suoluur.

  62

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  63/259

  Asidik oksitler kovalent baldr. 2 BAZK OKSTLER (METAL OKSTLER Metallerin oksitlerine denir. rnein: Na2O,

  CaO, Li2O. Bazik oksitlerin suyla tepkimelerinden

  bazlar, asitlerle tepkimelerinden tuz ve suoluur.

  Bazik oksitler, byk oranda iyonik balolup metallerin oksijenli bileikleridir.

  63

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  64/259

  3 NTR OKSTLER

  Ametallerin oksijence fakir oksitlerinedenir. rnein: CO, NO, N2O. Ntr oksitler; suyla, bazlarla ve asitlerle

  tepkime vermezler. Oksijenle yanarak asidik oksitlerinednrler.

  64

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  65/259

  4 AMFOTER OKSTLER Amfoter metallerin oksitlerine denir.

  rnein: Al2O3, Cr 2O3, ZnO, PbO, SnO. Amfoter oksitlerin bazlar ve asitlerle

  tepkimelerinden tuz ve su oluur. Suylatepkime vermezler.

  5 PEROKSTLER Oksijenin 1 deerlikli olduu oksitlerdir.1A

  ve 2A grubu metallerinin peroksitleri vardr.rnein: Na2O2, Li2O2, H2O2, K2O2, CaO 2,MgO2, BaO2.

  65

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  66/259

  Peroksitler stldklarnda normaloksitlerine dnr.

  H2O2 + s H2O + 1/2O2 6 BLEK OKSTLER Birden ok deerlik alan metallerin birden

  ok deerliinin bir arada bulunduuoksitlerdir. rnein:

  FeO . FeO 2 Fe3O4 PbO . PbO 2 Pb2O3 PbO . Pb 2O3 Pb3O4

  66

  AST VE BAZLARIN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  67/259

  AST VE BAZLARINZNMES LE YONLAMA

  DERECESNN LKSznme yzdesini zenginlik, iyonlamayda vermek kabul edersek; zeltileri drtgruba ayrabiliriz:1. OK ZNEN VE % 100YONLAANLAR (ZENGN, TAMAMINI

  VEREN)HCl(g) + H2O(s) H3O+1(suda) + Cl 1

  (suda)

  67

  2 AZ ZNEN VE % 100

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  68/259

  2. AZ ZNEN VE % 100YONLAANLAR (FAKR, TAMAMINIVEREN): Bu grup, znrlk dengesikonusundaki bileikler olup iyonlamadenklemleri yanl olarak ift ynl oklagsterilir. Bunun nedeni znrlk

  hesaplamalarnn denge mantylayaplmasndandr. Aslnda sudaznmezler, bunlar kimyada az znendiye geer. znmeleri milyonda birkaile trilyonlarda birka civarndadr.Ca(OH)2(k) Ca+2(suda) + 2(OH)

  1(suda)

  68

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  69/259

  3. OK ZNEN VEYA HER ORANDA

  ZNEN FAKAT AZ YONLAANLAR(ZENGN, AZINI VEREN)CH3COOH(s)+su CH3COO

  1(suda) + H

  +1(suda)

  4. AZ ZNEN VE AZ YONLAANLAR(FAKR, AZINI VEREN)

  NH3(g) + H2O(s) NH4+1(suda) + OH 1

  (suda)

  (LK KS KUVVETL, SON KSZAYIFTIR)69

  SUYUN YONLAMASI ON

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  70/259

  SUYUN YONLAMASI ONMLYONDA BRORANINDA

  OLDUUNDAN REAKSYONARET FT YNLDR

  H2O(s) H+1(suda) + OH 1(suda) 10 000 000 H 2O moleklnden 1 tanesi

  iyonlarna ayrr. Hi ayrmasayd veya daha fazla oranda

  ayrsayd ne olurdu?

  70

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  71/259

  Saf su, ok hassas aletlerleanlalabilecek derecede iletkendir .

  Hi ayrmasayd: Elektrikli aletin iine sukaarsa kontak yapar. Bu bir sigortadr veuyardr; tedbirli olmamz, elektrikli aletintamirini yapmamz iin bir ikazdr. nk;tedbirsiz ve ihtiyatsz olarak aletin tamiriyleuralrsa, elektrik arparak ldrr. H2Omolekl iyonlarna hi ayrmasayd,tedbirli olmamz iin ikaz meselesi ortadankalkacakt.

  71

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  72/259

  Daha fazla oranda ayrsayd: Su hem

  asit hem de baz olacandan yaamolmayacakt.

  72

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  73/259

  1.3. ASTLERN VE BAZLARINTEPKMELER

  73

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  74/259

  ASTLERN ZELLKLER1. Sulu zeltilerinde iyonlarlar ve elektriiiletirler. Elektrik akmn iletenzeltilereelektrolit zelti denir.

  2. Sulu zeltilerinde H+ iyonu olutururlar.3. Mavi turnusol kdn krmzya evirirler.4. Bazlarla tepkimeye girerek tuz

  olutururlar.5. Baz metallerle tepkimelerinde H2 gazkartrlar.

  74

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  75/259

  6. Bulunduklar maddelere ekilik katarlar.7. zeltilerinin pH deerleri 7den kktr.8. Asitler genelde yakcdr.

  75

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  76/259

  BAZLARIN ZELLKLER

  1. Sulu zeltilerinde iyonlarlar ve elektriiiletirler.2. Sulu zeltilerinde OH iyonu olutururlar.3. Krmz turnusol kdnn rengini maviyeevirirler.4. Asitlerle tepkimeye girerek tuz

  olutururlar.5. Elde kayganlk hissi uyandrrlar.6. Bulunduklar maddelere aclk katarlar .

  76

  7 zeltilerinin pH deerleri 7den byktr

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  77/259

  7. zeltilerinin pH deerleri 7 den byktr .

  77

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  78/259

  AST VE BAZIN DEERL

  Anorganik asitlerde H says deerlii verir. Organik asitlerde COOH says deerlii

  verir. Bazlarda OH says deerlii verir.

  78

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  79/259

  NTRALLEMEREAKSYONLARI

  79

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  80/259

  AST+BAZTUZ+SU

  80

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  81/259

  Ntralleme, asitten gelen H + iyonu ilebazdan gelen OH - iyonunun birleereksuyu oluturmasdr.

  Eer asidin H+ miktar ile bazn OH- miktareitse %100 ntralleme olur.

  Asit ve baz zellii gstermeyenmaddelere ntr maddeler denir:

  H+ + OH- H2O Asit Baz Ntr

  81

  ( ) l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  82/259

  Ca(OH)2(suda) + 2HCl(suda)

  CaCl2(suda) + 2H2O(s) Yukarda grld gibi bir asitle bir bazn

  tepkimeye girerek tuz ve su oluturduuolaylara ntrleme tepkimesi denir.

  1 mol baz ile 2 mol asit tepkimeye girerek1 mol tuz ile 2 mol su olumutur.

  Kat saylarmol olarak alnr.

  82

  SODYUM HDROKST LE

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  83/259

  SODYUM HDROKST LESLFRK ASDN

  ETKLEM 2NaOH(suda) + H2SO4(suda) Na2SO4(suda)

  + 2H2O(s) 2 mol baz ile 1 mol asit tepkimeyegirerek 1 mol tuz ile 2 mol su

  olumutur.

  83

  NTRALLEME REAKSYONU

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  84/259

  NTRALLEME REAKSYONURNEKLER

  NaOH + HNO3 NaNO3 + H2O

  NaOH + HCl NaCl + H2O

  NaOH + CH3COOH NaCH3COO + H2O

  2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O

  84

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  85/259

  KOH + HNO3 KNO3 + H2O

  KOH + HCl KCl + H2O

  KOH + CH3COOH KCH3COO + H2O

  2KOH + H2SO

  4 K

  2SO

  4+ 2H

  2O

  85

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  86/259

  NH3 + HNO3 NH4NO3

  NH3 + HCl NH4Cl

  NH3 + CH3COOH NH4CH3COO

  2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4

  86

  NTRALLEME VE

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  87/259

  NTRALLEME VESTOKYOMETR

  Asit ve baz zeltilerinin kartrlmas iletepkime sonunda iki durum sz konusudur(Tepkime sonunda arta kalan maddeolmaz veya olur).

  Birinci durumda ortamda asit ve bazkalmaz tamam tuz ve suya dnr. Bu,tepkimeye giren asitle bazn mol saysnnstokiyometrik olarak edeer olduundammkndr.

  87

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  88/259

  kinci durumda tuz ve su olumaklaberaber ortamda asit ve bazdan biri artakalr. Bu ise, tepkimeye giren asitle baznmol saysnn stokiyometrik olarak edeer

  olmadnda sz konusudur.

  88

  AST VE BAZ ZELTSNN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  89/259

  AST VE BAZ ZELTSNNKARITIRILMASI

  SONUCUNDA OLUANTUZUNpH

  Kuvvetli asit ile kuvvetli baz, molsaylarstokiyometrik olarak edeer olacakekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH=7dir .

  89

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  90/259

  Kuvvetli asit ile zayf baz,mol saylarstokiyometrik olarak edeer olacakekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH , 7nin altndadr .

  Kuvvetli baz ile zayfasit, mol saylarstokiyometrik olarak edeer olacakekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH, 7nin stndedir .

  90

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  91/259

  Zayf baz ile zayf asit, mol saylarstokiyometrik olarak edeer olacakekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH, 7nin stnde de olabiliraltnda da olabilir. Zayf bazile zayfasitten hangisinin daha zayf olmasnagre deiir.

  91

  HDROLZ

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  92/259

  HDROLZ

  Kuvvetli asitlerle zayf bazlarnmol saylarstokiyometrik olarak edeer olacakekilde (arta kalan maddenin olmad

  durum) reaksiyonlarndan oluan asidiktuzlarn katyonu hidroliz olur. Bu nedenleoluan asidik tuz zeltisinin pH 7nin

  altndadr. Ntr tuzlar, suda hidroliz olmazlar. Ntr tuzzeltilerininpH 7dir .

  92

  l b l l f i l i l l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  93/259

  Kuvvetlibazlarla zayf asitlerinmol saylarstokiyometrik olarak edeer olacakekilde (arta kalan maddenin olmaddurum) reaksiyonlarndan oluan baziktuzlarn anyonu suda hidroliz olur . Bu

  nedenle oluan bazik tuz zeltisinin pH7ninstndedir.

  93

  ASDK TUZ, BAZK TUZ,

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  94/259

  , ,NTR TUZ

  Asidik tuzlara NH4Cl, FeCl3, AlCI3 rnekverilebilir.

  Bazik tuzlara KCN, NaF, CH3COONarnek verilebilir.

  Ntr tuzlara KCl, NaNO3, Na2SO4 rnekverilebilir.

  94

  AST VE BAZ

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  95/259

  AST VE BAZZELTLERNN

  KARITIRILMASI LEHDROLZ LKS

  Asit veya bazdan birisi zayf, birisikuvvetliyse ve arta kalan madde yoksaortamda yalnz hidroliz olan bir tuz vardemektir.

  95

  TAMPON ZELTLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  96/259

  TAMPON ZELTLER

  Birincisi (Asidik tampon): Zayf bir asit ilebu asidin kuvvetli bir bazla olan asidinanyonunu ieren tuzu ayn kaptaznrse oluan zelti asidiktampondur. kincisi (Bazik tampon): Zayf bir baz ve bubazn kuvvetli bir asitle olan baznkatyonunu ieren tuzu ayn kaptaznrse oluan zeltiye bazik tamponzelti denir.

  96

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  97/259

  KARITIRILAN AST VE BAZZELTLERNDEN BRSZAYIFSA VE ARTA KALAN

  MADDE VARSA BUKARIIMLARIN BR KISMINDA

  TAMPON ZELT OLUUR

  97

  K tli it il f b k

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  98/259

  Kuvvetli asit ile zayf bazn karmassonucu arta kalan zayf baz veya zayf asitile kuvvetli bazn karmas sonucu artakalan zayf asit ise oluan tampondur.

  98

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  99/259

  KARITIRILAN AST VE BAZZELTLERNDEN BRSZAYIFSA VE ARTA KALAN

  MADDE VARSA BUKARIIMLARIN BR KISMINDA

  TAMPON ZELT OLUMAZ

  99

  l l f b k k l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  100/259

  Kuvvetli asitle zayf baz karnca kuvvetliasit arta kalrsa veya zayf asitle kuvvetlibazn karnca kuvvetli baz arta kalrsa,tampon zelti olumaz.

  Byle karmlar kuvvetli asit veya kuvvetlibaz zeltisi gibi dnlr.

  100

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  101/259

  TTRASYON

  101

  TTRMETR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  102/259

  TTRMETR

  Titrasyon, titrimetri demektir. Titrimetri;volumetrik (hacim lmne dayanan)nicel (kantitatif) analiz metodudur.

  Titrimetrik yntemlerde kullanlan balcaaralar bret, mesnet, mesnet kskac,mesnet nvesi, erlenmayer, balon joje,dereceli silindir, zelti iesi ve pipettir.

  Titrant bretteki zeltidir. Titre edilecekmadde erlenmayere konulur.

  102

  l l d

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  103/259

  Titrant, ayarl zeltidir. Edeerlik noktas (ekivalens nokta) ile

  dnm noktas kartrlmamaldr. Edeerlik noktas (ekivalens nokta) ile

  dnm noktas arasndaki fark titrasyonhatasndan kaynaklanr.

  Titrasyon hatas yoksa edeerlik noktas(ekivalens nokta) ile dnm noktas

  ayndr. Titrimetride, titrasyon hatasn nlemek iinkr zelti kullanlr.

  103

  D k i bi ii k d

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  104/259

  Dnm noktas titrasyonun bittii noktadr.Dnm noktasna titrasyon biti noktas dadenir.

  Edeerlik noktas (ekivalens nokta) isereaksiyon denklemine gre titrasyonungerekten bitmesinin gerektii noktadr.

  ndikatr, titrasyonun biti noktasnda renkdeitiren fenolftalein, metil oranj, niastavb. organik maddelerden hazrlanmzeltilerdir.

  104

  Bretteki ayarl zelti erlenmayerdeki

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  105/259

  Bretteki ayarl zelti erlenmayerdekikarma damla damla ilave edilir ve

  srekli alkalanr. lave edilen titrantn sonbir damlasyla dnm noktasnda ortamnrengi deiir. Bu anda bretin musluu

  kapatlr, sarfiyat okunur. Hesaplamalaryaplr.

  105

  AYARLI ZELT

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  106/259

  AYARLI ZELTHAZIRLANMASI

  Ayarl zelti, kesin molaritesi bilinenzeltidir; bir de yaklak molariteli zeltivardr.

  Ayarl zelti yle hazrlanr: ncegenelde 0,1 Mlk zelti hazrlanr.Hazrlanan 0,1 Mlk bu zeltiye yaklak

  molariteli zelti denilir. Primer standartmadde kullanlarak yaplan bir titrasyonlafaktr bulunur.

  106

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  107/259

  Faktr, kesin molaritenin bulunmas iin

  yaklak molaritenin arplmas gereken1e yakn bir saydr. Primer standart madde, %100 yalnz

  kendisini ieren saf bir maddedir ve hava,rutubet, gne vb. d artlardanetkilenmez.

  Bylece ayarl zelti hazrlanm olur.

  107

  NTRALMETR TTRMETRK

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  108/259

  YNTEMLERDENDR 1. Asit baz titrasyonlar (Ntralimetri) 2. Redoks titrasyonlar a. Potasyum permanganatla yaplan

  titrasyon (Permanganometri) b. yodr ile yaplan titrasyon (yodimetri) c. Seryum iyonuyla yaplan titrasyon

  (Serimetri) 3. Cu+2 iyonunun EDTA (etilen di amintetra asetik asit) ile fotometrik titrasyonu

  108

  4 kt tit l (A j ti t i)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  109/259

  4. ktrme titrasyonlar (Arjantimetri) 5. Kompleksletirme titrasyonlar

  (Kompleksometri)

  109

  NTRALMETR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  110/259

  Asit baz titrasyonlarna ntralimetri denir.

  Ntralimetri asidimetri ve alkalimetri olmakzere iki eittir. Asidimetri, bretteki ayarlasit zeltisiyle yaplan titrasyondur.

  Alkalimetri, bretteki ayarl baz zeltisiyleyaplan titrasyondur. Ntralimetrik yntemde titrant madde

  kuvvetli asit veya kuvvetli baz olmaldr.Erlenmayerdeki analizi yaplacak maddeise zayf asit veya zayf baz olabilir.

  110

  Uygun indikatrn seimi nemlidir; ayn

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  111/259

  Uygun indikatrn seimi nemlidir; ayntitrasyon iin birden fazla uygun indikatrolabilir. Ayarl 0,1 M HCl zeltisiyleyaplan asidimetrik titrasyonda indikatrolarak hem metil oranj zeltisi hem de

  fenolftalein zeltisi kullanlr. Ayarl 0,1 MNaOH zeltisiyle yaplan alkalimetriktitrasyon iin de indikatr olarak hem

  fenolftalein zeltisi hem de metil oranjzeltisi kullanlr.

  111

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  112/259

  ASTLERN METALLERLETEPKMELER

  112

  AKTFMETAL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  113/259

  AKTFMETALPASF METAL

  Elektron verme eilimi hidrojenden byk

  olan metaller aktif metaldir. Elektron verme eilimi hidrojendenkk

  olan metaller pasif metaldir.

  113

  PASF METALLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  114/259

  PASF METALLER

  SOY METALLER Au Pt Pd YARISOY METALLER

  Cu Ag Hg

  114

  AKTF METALLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  115/259

  AKTF METALLER

  Pasif metallerin dndaki yaklak 70kadar metal aktif metaldir.

  1A grubu en aktifidir. 1A grubu metallerisuyla bile tepkimeye girer.

  115

  AKTF METALLERN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  116/259

  AKTF METALLERN ASTLERLE TEPKMES

  Tm aktif metaller tm asitlerle tepkimeyegirer, hidrojen gaz aa kar.

  Ni(k) + 2HCl(suda) NiCl2(suda) + H2(g) Fe

  (k)+ 2HCl

  (suda) FeCl

  2(suda)+ H

  2(g) Cr (k) + 3HCl(suda) CrCl3suda) + 3/2H2(g)

  116

  2Al(k)+3H2SO4( d ) Al2(SO4)3( d ) +3H2( )

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  117/259

  2Al(k)+3H2SO4(suda) Al2(SO4)3(suda) +3H2(g)

  Mg(k) + 2HNO3(suda) Mg(NO3)2(suda) + H2(g)

  Zn(k) + 2CH3COOH(suda) Zn(CH3COO)2(suda) + H2(g)

  117

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  118/259

  SOY METALLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  119/259

  SOY METALLER Au + HCl Tepkime vermez. Pt + HCl Tepkime vermez . Pd + HCl Tepkime vermez .

  YARISOY METALLER Cu + HCl Tepkime vermez.

  Ag + HCl Tepkime vermez. Hg + HCl Tepkime vermez.

  119

  YARISOY METALLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  120/259

  OKSJENL ASTLERLETEPKMEYE GRER

  Tepkime sonucu H 2 gaz aa kmaz.

  Deriik H2SO4 kullanldnda SO 2 gazaa kar . Seyreltik H2SO4 ile tepkime olmaz.

  Seyreltik HNO 3 ile NO gaz aa kar . Deriik HNO3 ile NO2 gaz aa kar.

  120

  YARISOY METALLERN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  121/259

  YARISOY METALLERNDERK SLFRK ASTLE

  TEPKMES

  2Ag(k) + 2H2SO4(suda) Ag2SO4(suda) +SO2(g) + 2H2O(s) Bu tepkimeyi Cu ve Hg da verir.

  121

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  122/259

  YARISOY METALLERN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  123/259

  YARISOY METALLERNSEYRELTK NTRK ASTLE

  TEPKMES

  3Cu (k) + 8HNO3(suda) 3Cu(NO3)2(suda)+ 2NO(g) + 4H2O(s)

  Bu tepkimeyi Ag ve Hg da verir.

  123

  SOY METALLERN KRAL

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  124/259

  SUYU LE TEPKMES Soy metaller (Au, Pt , Pd), yalnz kral

  suyu ile tepkimeye girer.

  Au(k) + 3HNO3(suda) + 4HCl(suda) HAuCl4(suda) + 3NO2(g) + 3H2O(s)

  124

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  125/259

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  126/259

  AMFOTERMETALLERN ASTVE BAZLARLA TEPKMELER

  126

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  127/259

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  128/259

  AMFOTER METALLERNBAZLARLATEPKMES

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  129/259

  BAZLARLATEPKMES Amfoter metaller kuvvetli bazlarla

  tepkimeye girer.

  Zn(k) + 2NaOH(suda) Na2ZnO2(suda) + H2(g)

  Al(k) +3NaOH(suda) Na3AlO3(suda) +1,5H2(g)

  129

  EKZOTERMK OLDUU

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  130/259

  HLDE GEREKLEMEYENREAKSYON (SULARIN

  ACILAMAMASI) Havada N 2 ve H2 bulunduu ve tepkimeekzotermik olduu hlde NH3 olumaz.

  Olusayd sular aclaacakt. NH3, sularaclatran bir maddedir.N2 + 3H2 2NH3 + 22 kcalNH3 + H2O NH4OH

  130

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  131/259

  1.4. HAYATIMIZDA ASTLERVE BAZLAR

  131

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  132/259

  Baz kelimesine gnmzde alkali ded l k d lk l k l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  133/259

  denilmektedir. Alkali kelimesi Arapa

  kkenlidir. Bazlara bu ad Cabir binHayyan (721-805 ) vermitir. Portakal, mandalina, erik, elma vb.

  meyveler, limon, sirke, turu, maden suyu,kahve, hazr orba gibi maddeler asidiktir. Kabartma tozu, maden suyu, sabun,

  deterjan, ampuan, yumurta, krmz biber,di macunu, bitter ikolata ve deterjan gibimaddeler baziktir.

  133

  HAYATIMIZDAK ASTLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  134/259

  Slfrik asit Nitrik asit Hidroklorik asit Karbonik asit Btirikasit (tereya asidi) Fosforik asit Borik asit Asetik asit (sirke asidi)

  134

  Fulvik asit

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  135/259

  Humik asit Malik asit (elma asidi) Laktik asit (st asidi)

  Askorbik asit (C vitamini) Formik asit (karnca asidi) Asetil salisilik asit (aspirin)

  Sitrik asit (limon asidi) Folik asit

  135

  HAYATIMIZDAK BAZLAR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  136/259

  Amonyak Kire Sodyum hidroksit (kostik) Potasyum hidroksit Alminyum hidroksit Magnezyum hidroksit Baryum hidroksit Kalsiyum hidroksit

  136

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  137/259

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  138/259

  Stres srasnda midede fazla salglananh d kl k ld d k b

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  139/259

  hidroklorik asit aza geldiinde eki bir tat

  brakr. Proteinlerin sindirimi ile grevlidir. 1.Dnya sava srasnda HClten elde

  edilen fosgen gaz (COCl2) kimyasal silaholarak kullanlmtr .

  139

  HDROJEN SLFAT

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  140/259

  H2SO4 (SLFRK AST): Aklerdekiasittir. Yapay bir maddedir.

  Kimya laboratuvarnda ok kullanlr. Za ya olarak bilinir. Deriik slfrik asit nem ekici bir

  maddedir.

  Cabir bin Hayyan (721-805) Kbrs taolarak bilinen demir (II) slfat (FeSO4)kullanarak slfrik asidi elde etmitir.

  140

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  141/259

  HDROJEN NTRAT

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  142/259

  HNO3 forml ile gsterilir. Yapay gbreretiminde kullanlr.

  Dinamit gibi patlayc madde yapmndakullanlr .

  Halk arasnda kezzap olarak bilinenmadde deriik nitrik asittir.

  Yapay maddedir. Deriik nitrik asit beton zemini andrma,

  delme zelliine sahiptir.142

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  143/259

  ASETK AST (SRKE ASD)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  144/259

  Forml CH 3COOH olup sistematik adasetik asittir. Sirke, asetik asit ierir.

  Asetik aside sirke asidi de denir. Sirke ruhu % 100lk CH3COOHtir. Sirke ruhunun kimyasal ad, anhidr asetik

  asit veya susuz asetik asittir.

  144

  Yapay sirke ktlece % 5lik CH3COOHtir.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  145/259

  Doal sirke de % 5lik CH3COOHtir; amaiinde yzlerce az ve eser miktarda eitlimaddeler vardr. Bu maddeler mineralmaddeler, vitaminler ve faydal

  mikroorganizmalardr.

  145

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  146/259

  H3PO4 (FOSFORK AST)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  147/259

  Fosforik asit kolalarda bulunur, kolayazg aromay verir, sert ve keskin tadoluturur.

  Nem ekicidir. Gbre, ila ve gda endstrisinde kullanlr.

  147

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  148/259

  ASPRN (ASETL SALSLKAST)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  149/259

  AST) Aspirinin yapsnda asetil salisilik asit

  bulunur.

  St yapranda ve sdn dallarndabulunur. Salkm sdn yapra veya dalkl edilirse aspirin elde edilir.

  149

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  150/259

  STRK AST (LMON TUZU)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  151/259

  Portakal ve limon gibi turungillerdebulunur. Limon asidi adyla da bilinir.Yapay olan en tehlikeli kanserojen etkimaddesidir. Balca bulunduu hazrgdalar; gofretler, baz meyve sular, bazorbalar, turular, reeller ve bazekerlemelerdir. Evlerde yaplan turu vereellerin ouna da yapay sitrik asitkonulmaktadr.

  151

  BENZOK AST (C6H5COOH)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  152/259

  Gdalarda mikrobik bozulmay nlemekiin kullanlr.

  152

  H3BO3 (BORK AST)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  153/259

  Alerjikgz kantlarnda borik asitzeltisi kullanlr.

  153

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  154/259

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  155/259

  SALSLK AST

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  156/259

  Nasr ilalarnda bulunur.

  156

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  157/259

  SRKENN ELDE EDLMES

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  158/259

  Sklp suyu alnan zmn kalanposasna cibre denir. Cibrenin zerine lksu dklr. 1 hafta beklenir. Daha sonra

  cibrenin zerindeki seyreltik zm suyudiyebileceimiz ksm zmn posasndanayrlarak kplere aktarlr. Hava ile temaskesilmeyecek ekilde kpn az ksmince bir tlbentle rtlr. Yaklak 1 senesonra sirke olur.

  158

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  159/259

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  160/259

  ASETK AST

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  161/259

  Asetik asit yapay maddedir. Piyasada sirkeruhu veya susuz asetik asit adyla bilinir. %100 asetik asit ierir.

  Gnmzde yapay etanolun 2 basamakoksidasyonu ile veya asetilene sukatlmasyla oluan asetaldehitin 1basamak ykseltgenmesiyle elde

  edilmektedir. Bu nedenle yapay diyoruz. Eskiden araptan elde edilirdi.

  161

  DOAL SRKE (SRKE) Doal sirkedeki % 5 asetik asit

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  162/259

  Doal sirkedeki % 5 asetik asit,

  doaldr. Ayrca iinde yzlerce az veya eser

  miktarda eitli maddeler vardr.

  Bunlarn balcalar; mineral maddeler,vitaminler ve faydalmikroorganizmalardr.

  Doal sirke ancak ev ortamndayaplabilir. Marketlerde katksz doalsirke bulmak mmkn deildir.

  162

  Doal sirkede katk maddesi yoktur.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  163/259

  Doal sirkenin kendine has ok gzel tad,kokusu ve aromas vardr.

  Doal sirkede son kullanma tarihi olmaz.

  163

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  164/259

  Karbonhidratlarn azda sindirimi,l i i d ki it li i i il b l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  165/259

  salyann iindeki pityalin enzimi ile balar.Sirke, tkrk salglanmasn arttran enmhim yiyeceklerdendir.

  Sirke ile ocuklardaki piik nlenebilir.Ykanan amarlarn son durulamasuyuna bir miktar sirke katlmas ocuktapiik meydana gelmemesine yardm eder.

  Sirke uygun ekilde sulandrlarakarpackta da kullanlabilir.

  165

  Antibiyotiklerin hakkndan gelemedii

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  166/259

  y g balca mikroplar pseudomonas veproteustur. Sirke bunlarn hakkndangelebilir. Sirke kuvvetli bir mikropldrcdr.

  Orta kulak enfeksiyonlarnda kaynamsirkenin kullanlmas ile baarl neticeleralnmtr. Sirkenin damlatlmasylamzminlemi kulak iltihaplarnn nnegeilip aknt kurutulabilir.

  166

  Cildiyecilerin nemli tedavi usullerinden

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  167/259

  biri banyo tedavisidir. Bu tedaviyiantiseptik (mikrop ldrc) amal veyakantya kar olarak kullanrlar.

  Alkali zehirlenmelerinde en mhim tedaviedici maddenin, sulandrlm sirke olduueskiden beri bilinmektedir.

  Sirke, ateli hastalarda atei drmek iinde kullanlmaktadr.

  167

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  168/259

  Yemekten nce bir kak kolesterole iyi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  169/259

  gelir. Vitamin ve mineral dengesinin

  korunmasna yardmc olur. Hazm kolaylatrr. Kan dolamn dzenler. Damarlardaki kalnlamaya engel olur.

  Kilo kontrolne yardmcdr. Vcudu osteoporoza kar korur.

  169

  Ekleme yerleen zehirli artklar temizler.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  170/259

  y

  Eklem romatizmasna engel olur. Di ve di eti sal iin ok faydaldr. Zenginlik kaynadr. Sirke olmayan ev

  fakirdir. zelliini kaybeden mknats, sirkede arjolur.

  170

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  171/259

  BAZLARIN KULLANIMALANLARI

  171

  NaOH (SODYUM HDROKST)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  172/259

  Halk dilinde sud kostik, kostik ya dakostik soda olarak bilinir.

  Beyaz sabun imalinde kullanlr.

  Gl bir dezenfektan olan sodyumhidroksit temizlik malzemelerininretiminde nemli bir yer almaktadr .

  Sodyum hidroksit lavabo acdr . Kimya laboratuvarnda, nitel ve nicel

  analizlerde ok kullanlr.172

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  173/259

  KOH (POTASYUM HDROKST)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  174/259

  Halk dilinde potas kostik olarak bilinir. Arap sabunu sentezinde kullanlr. Yapay gbre imalinde kullanlr. Doada bulunmaz, yapay olarak elde

  edilir.

  174

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  175/259

  Snmemi kirecin(kalsiyum oksit) su ilereaksiyonundan snm kire (kalsiyum

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  176/259

  reaksiyonundan snm kire (kalsiyumhidroksit) oluur:

  CaO (k) + H2O(s) Ca(OH)2(suda) iftiler bazen topraa kire tozu

  serperler. Bunun nedeni, asidik zellikgsteren topran bu zelliini ortadankaldrmaktr .

  176

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  177/259

  BART SUYU

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  178/259

  Ba(OH)2 (BARYUM HDROKST): Dierad barittir. Barit suyu, doymu veyadoymam Ba(OH)2 zeltisidir.

  178

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  179/259

  % 17lik olan deriik amonyak 510 misliseyreltildikten sonra dorudan temizlik

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  180/259

  seyreltildikten sonra dorudan temizlik

  maddesi olarak koltuk, deme, haltemizliinde ve kuma lekelerininkarlmasnda kullanlr.

  Gm eyalar da amonyakla temizlenir. Amonyak, yksek scaklk ve basnta

  retilir. Aadaki reaksiyon denklemi amonyan

  elde edilmesine aittir: N2 + 3H2 2NH3 + 22 kcal

  180

  Mg(OH)2(k) ve Al(OH)3(k)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  181/259

  Mg(OH)2(k) ve Al(OH)3(k): Antiasit midepastilleridir. Mide ekimesinde kullanlr:

  Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O

  Al(OH)3+ 3HCl AlCl

  3+ 3H

  2O

  181

  ASTLERIN ENDSTR,TEMZLK VE TARIMDAK

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  182/259

  TEMZLK VE TARIMDAKKULLANIM ALANLARI

  Gda endstrisinde organik asitlerin bykbir ksmnn mikrobikbozulmay nlemedekullanldn rendik.

  Gbrelerin byk bir ksmnn nitrik asittenelde edildiini rendik.

  Lavabo ac olarak sodyum hidroksitkullanldn rendik .

  182

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  183/259

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  184/259

  Deriik slfrikasit zeltisi belirtildii gibihazrlandnda bile etrafa ok s kar,

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  185/259

  scaklk elimizlecam malzemeyedeemeyeceimiz kadar ykselir. Dikkatedilmezse slfrik asit etrafa srayabilir.

  185

  AST YAMURLARI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  186/259

  Asit yamuruna neden olan en nemliasit H 2SO4 (slfrik asit) bileiidir. Endstride atk madde olarak oluan SO2

  ile NO2 tepkimeye girerek SO 3e dnr.SO2 + NO2 SO3 + NO NO ntr oksit olduundan suyla tepkimeye

  girmez, asit oluturmaz. SO3 atmosferdekisu buharyla tepkimeye girer.

  186

  H2O + SO3 H2SO4 Filtresi olmayan fabrika bacalarndan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  187/259

  Filtresi olmayan fabrika bacalarndankan SO2 gaz; havadaki O2 ile birleir ,SO3 gaz oluur.

  SO2 + O2 SO3 SO3 gaz; yamur yadnda H2O ile

  birleir. Asit yamuru adyla bilinen H2SO4meydana gelir.

  SO3 + H2O H2SO4

  187

  kinci olarak H 2SO3 (slfrz asit), asityamurlarna neden olur

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  188/259

  yamurlarna neden olur. Slfrlerin bolhava ile stlarak oksidine

  dntrlmesi ilemi olan kavurmasonucunda aa kan SO 2 (kkrtdioksit) gaz, evre kirliliineve H2SO3oluumuna neden olur.

  H2O + SO2 H2SO3

  188

  nc olarak H 2CO3 (karbonik asit),asit yamurlarna neden olur.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  189/259

  Termik santralden atmosfere yaylan CO2gaz H2O ile birleerek H2CO3 (karbonikasit) bileii meydana gelir,karbonik asitde asit yamurlarna neden olur.

  H2O + CO2 H2CO3 Gnmzde fabrika bacalarna filtre takma

  zorunluluu olduundan dolayasityamuru sorunu ortadan kalkmtrdenilebilir.

  189

  Slfrikasit, topraktaki kalsiyum iyonlarile reaksiyona girerek kalsiyum slfat

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  190/259

  ile reaksiyona girerek kalsiyum slfat

  oluturur. Kalsiyum slfat sudaznmediinden toprak iinde sabitleirve bitkiler tarafndan alnamaz. Asit

  yamurlar, gllerin kirlenmesine, mermerve kire talarnn erozyonuna nedenolmutur. nsan sal bata olmak zere,ormanlar ve tarih yaplar tehdit etmitir.Bitki rts zarar grmtr. Ciddisolunum rahatszlklar meydana gelmitir.

  190

  HNO3 VE AST YAMURUH d t k ij l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  191/259

  Havada azot ve oksijen olmasna ramenhibir zaman azot oksitler olumaz.

  imek aktnda bile gerekli olan yksekaktivasyon enerjisi salanamaz.

  Saa doru cereyan yzdesi ok dktr.N2 + 2,5O2 + yksek scaklk N2O5

  Yanma reaksiyonlar ekzotermik olduuhlde azotun yanmas endotermiktir .

  191

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  192/259

  Her imek aknda HNO3 (kezzap)olumas iin artlar hazr olduu hlde

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  193/259

  konulan engellerle hayat devam etmekte,nitrik asit yamuru yamamaktadr . Drdnc olarak da HNO 3 (nitrik asit),

  asit yamurlarna neden olur.

  193

  AST VE BAZAMBALAJLARINDAK

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  194/259

  GVENLK UYARILARI Kanunlarla tm kimyasal maddelerin

  ambalajlarnda tehlike iaretlerininbulundurulmas zorunlu klnmtr. Buiaretler tm dnyaca kabul edilen ortakanlam tayan iaretlerdir.

  194

  ASTL ECEKLERNSNDRM SSTEMNE ETKS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  195/259

  Asitli iecekler vcut svlarnn pHnnbozulmasna neden olur. Dirmesinin nedenlerinden biri de

  asitli ieceklerdir. Asitli ieceklerin tketimi lser gibi

  hastalklarn oluumuna neden olmaktadr.

  Asitli iecekler kemik erimesi hatta kemikkrlmalarna neden olmaktadr .195

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  196/259

  Soda ise iilebilir nitelikteki mineraller vekarbondioksit gaz eklenmesiyle elde

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  197/259

  edilen yapay ieceklerdir.

  197

  MADENSUYUNUN SNDRMSSTEMNE ETKS

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  198/259

  Maden sular vcudun ihtiyacolansodyum (Na +), potasyum (K+), kalsiyum(Ca2+), magnezyum (Mg2+), bikarbonat

  (HCO3-

  ) ve fosfat (PO43-

  ) gibi mineralleriierir. Bu minerallerden dolay maden sular

  bazik zellie sahiptir.

  198

  Maden sular midenin asitliinidzenleyerek mide ve barsakhastalklarnn olumsuz etkilerinin

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  199/259

  hastalklarnn olumsuz etkilerininazaltlmasn salar. Sindirimi kolaylatrr.

  Midenin asit deerinin artmasylagerekleen yanma ve ekimeningiderilmesine yardmcolur:

  (HCO3) + H+ H2O + CO2 eriindekisodyum minerali vcuttaki

  asit-baz dengesini dzenler.

  199

  Kalsiyum minerali ise birok sindirimenziminin salglanmasna yardmc olur.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  200/259

  g y

  200

  SNDRM SSTEMNDEK ASDK VE BAZK SALGILAR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  201/259

  Sindirim sistemimizdeki asidik ve baziksalglarla ortam pH ayarlanmaktadr.

  201

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  202/259

  Mide z suyu pHnn 2nin altna dmesilser rahatszlndandr; pHn artmas ise

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  203/259

  hazmszlk demektir. Shhatli durumlarda pH belli aralklardatutulmaktadr.

  Hcre iinde her an asidik ya da bazikzellikte maddeler meydana gelmesineramen meydana gelen asitler, bazlarla;bazlar ise asitlerle birleerek tuzlaroluturur. Bylece hcre ii pH deeri sabittutulur.

  203

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  204/259

  pHn deimemesi iin hcrenin ihtiyacolan maddeler hcreye zamannda ve

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  205/259

  ihtiya miktarnda girmekte, zararlmaddeler de hcreden atlmaktadr;bylece pH korunmaktadr.

  Vcudun ihtiyac olan molekller,gerektiinde hcre iinde desentezlenebilir. Bu sentez esnasnda pHnda korunduu grlmektedir.

  205

  Her bir molekl iin hcre zarnda zel birifre vardr. Bylece hcreye girmek zeregelen molekln faydals zararlsndan

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  206/259

  gelen molekln faydals zararlsndanayrlmaktadr. Yeni ortaya kan ve yapayolduundan dolay da sala zararl bazmolekllere kar da gereksinim

  duyulduka yeni ifrelemeler olmaktadr.Bu ifreleme, elbette her zaman olmaz.nsan, kendi isteiyle zarara raz olmuolabilir. Hastalklarda ve lmdesebeplerin perde olduu daunutulmamaldr.

  206

  Sal bozacak lde pH deiimineneden olan yabanc molekllere kar

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  207/259

  y hcre zar kar koyar; kar koyamazsa,hcre ya hastalanr ya da lr. lenhcreler, vcudun dna bilinen yollarlakarlr.

  Kanmzdaki harikuladevcut sistemimizde, kanmzn asitlik-bazln pH deerinibelirli seviyede tutacak ekildeprogramlanmtr.

  207

  GASTROENTESTNAL SSTEMVE pH

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  208/259

  Mide ve barsak asitliinin derecesininayarlanmasnda ok hassas dengelergzetilir. Bu dengeler bozulursa deiikrahatszlklar ortaya kar.

  zellikle insann ruhsal durumunun, midehareketleri ve mide salgsna etkisibyktr.

  Gdalardan yalnz proteinlerin sindirimininbir ksm midede olur ve kuvvetli asidikortamda yrtlr.

  208

  Midede pepsin enzimi ve hidroklorik asitetkisiyle proteinler peptonlara paralanr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  209/259

  nce barsakta; yalar, karbonhidratlar, birde midede peptona paralanan proteinleryap tana ayrr.

  nce barsaktaki sindirimde ortamn; ntreyakn asidik veya ntre yakn bazik olmasgerekir.

  Her bir besin maddesinin sindirimi iingereken pH deerleri farkldr.

  209

  nce barsakta farkl pH deerlerininayarlanmasnda; ince barsak duvar,

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  210/259

  pankreas ve safra salgs grevlidir. Midenin knda 47,2 arasnda deienpH deeri, ince barsan balangcnda5,6 ile 7 arasnda, ince barsanortalarnda 6,8 ile 7,6 aralnda, incebarsan sonlarnda ise 7,2 ile 8,3arasnda olur.

  Mide, salg yaptnda koruyucu mukusunaltndaki pH, 7dir. Mukusun stndeki pH,2dir.

  210

  Kr barsakta 5,87,6 olarak belirlenenpH derecesi, kaln barsakta 6,57,8dir.

  Dknn (gaita) pH 6 ile 7 3 arasnda

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  211/259

  Dknn (gaita) pH 6 ile 7,3 arasndadeiir.

  Mide ve barsakta pH deerlerinin belliaralklarda olmas, hem sindirimin veemilmenin devam hem de barsakbakterilerinin grevlerini yapabilmeleri iingereklidir.

  Mideden yemek borusuna geri kaankarmn pH dk olduundan reflhastalna sebep olur.

  211

  Refl; yemek borusundaki ar, yanma veiltihaptr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  212/259

  p

  212

  GNDELK HAYATTAKULLANILAN BAZI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  213/259

  MADDELERNpH DEERLER me sularnn pH deeri 7,5-8,0 arasnda

  deiir. Bu da ime sularnn bazik zelliktadn gsterir.

  Baz sabunlarn pH deeri 5,5tir.Sabunbazik tuzdur. Baz sabunlara konulan katkmaddeleri sabunlarn asidik zelliktamasna neden olmaktadr.

  213

  CildinpH 7den kk olduu iin cilt iletemas eden ou kozmetikve temizlik

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  214/259

  rnleri de asidiktir. rnein ellerimizintemizliinde ska kullandmz slakhavlularnpH deeri de yine 5,5tir . Islakhavlular cildin pH dengesini bozmadan,cildi nemlendirilerek hijyenik temizliksalar.

  214

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  215/259

  AST VE BAZLA ALIIRKENSALIK VE GVENLK

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  216/259

  AISINDAN DKKATEDLMES GEREKENLER

  amar suyu ve tuz ruhu birleinceaa kan klor gaz ldrebilir:NaOCl + 2HCl NaCl + H2O + Cl2 NaOCl, amar suyunun, HCl ise tuzruhunun formldr.

  216

  Sodyum hidroksit halk dilinde kostikolarak bilinen kuvvetli bir bazdr.Sodyum hidroksit lavabo acdr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  217/259

  y Kuvvetli bazlar, alminyum, inko gibiamfoter metallerle tepkimeye girer.zellikle eski tesisat borular bu

  metallerden yaplmaktadr. Amfoter metallerden yaplan tesisat borularnlavabo aclar tahrip eder:

  Zn(k) + 2NaOH(suda) Na2ZnO2(suda) + H2(g)Al(k) +3NaOH(suda) Na3AlO3(suda) +1,5H2(g)

  217

  Temizlik srasnda temizlik yaplan alannkesinlikle iyi havalandrlmasgerekmektedir.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  218/259

  gerekmektedir. Ar temizlik malzemesi kullanm bata

  insan sal olmak zere hava, su vetoprak kirliliine sebep olmaktadr.

  Ar miktarda kullanlan temizlikmalzemeleri kanser, kalp hastalklar,astm, diyabet, hormonal bozukluklar,zayflam baklk sistemi gibi ciddisalk sorunlarna yol amaktadr.

  218

  Aerosol ambalajlarda satlan piyasadakitemizlik rnlerinde sktrlm gazlar

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  219/259

  bulunur. Bu gazlar ozon tabakasnnincelmesine sebep olur. Ozon tabakasbilindii gibi Gneten gelen zararl

  nlarn Dnyaya ulamasn nler. Ozontabakas zarar grdke Dnyaya ulaanzararl nlar, canl organizmalar olumsuzetkiler. Cilt kanserine yakalanma riskiniarttrr . Gzlere zarar verir.

  219

  aydanlktaki kire, limon suyu veya sirkeile zlr.

  Limonda bulunan limon asidi ve sirke asidi

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  220/259

  her ikisi de zayf asittir. Kireci zmek iin kuvvetli asitlere gerek

  yoktur. Evde kullandmz metal malzemenin

  rnein kaklarn pasn karmak iin desirke veya limon suyu ile silip daha sonrabol su ile ykamak yeterlidir. Kuvvetli asidegerek yoktur.

  220

  Alminyum ve elikten retilen mutfakgerelerindeki kireci zmek iin tuz ruhu,

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  221/259

  kezzap gibi asitler kesinliklekullanlmamaldr, tepkimeye girer vehidrojen gaz kar, zaten belirtildii gibikireci sirke ve limon suyu daha iyi zer.

  CaCO3(k) + 2CH3COOH(suda) Ca(CH3COO)2(suda) + H2O(s) + CO2(g) Bakr demlikteki kire hidroklorik asit(tuz

  ruhu) ile karlabilir, nitrik asit (kezzap)kesinlikle kullanlmamaldr.

  221

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  222/259

  1.5. TUZLAR

  222

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  223/259

  TUZ ETLER

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  224/259

  1 ASDK TUZKuvvetli asitle zayf bazn tepkimesindenoluan tuzdur.

  2 BAZK TUZKuvvetli baz ile zayf asidin tepkimesindenoluan tuzdur.

  224

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  225/259

  AST VE BAZ ZELTSNNKARITIRILMASI

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  226/259

  SONUCUNDA OLUANTUZUNpH Kuvvetli asit ile kuvvetli baz, molsaylar

  stokiyometrik olarak edeer olacakekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH=7dir .

  226

  Kuvvetli asit ile zayf baz,mol saylarstokiyometrik olarak edeer olacak

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  227/259

  ekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH , 7nin altndadr . Kuvvetli baz ile zayfasit, mol saylar

  stokiyometrik olarak edeer olacakekilde kartrlrsa oluan tuzun suluzeltisinde pH, 7nin stndedir .

  227

  SAF SUYA NTR TUZZELTS EKLENNCEpH

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  228/259

  YKSELR M, DER M,DEMEZ M? Deimez.

  228

  ASDK TUZ, BAZK TUZ,NTR TUZ

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  229/259

  Asidik tuzlara NH4Cl, FeCl3, AlCI3 rnekverilebilir. Bazik tuzlara KCN, NaF, CH3COONa

  rnek verilebilir. Ntr tuzlara NaCl, KNO3, Na2SO4 rnek

  verilebilir.

  229

  TUZ ZELTLERNN pH

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  230/259

  Ntr tuzun sulu zeltisinde pH , 7dir. Asidik tuzun sulu zeltisinde pH , 7ninaltndadr.

  Bazik tuzun sulu zeltisinde pH , 7ninzerindedir.

  230

  SABUNLAR BAZK TUZDUR

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  231/259

  Sabunlar baziktir. Byk molekll ve ift sayda C ierenmono karboksilli asitlerin sodyum ve

  potasyum tuzlardr. Sodyum tuzu beyaz sabun, potasyum tuzuarap sabunu, kalsiyum tuzu ise terzisabunudur.

  231

  YEMEK TUZU (SOFRA TUZU) NaCl (SODYUM KLORR)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  232/259

  Hastanelerde kullanlan ve halkarasnda tuzlu su olarak bilinen serumfizyolojik, %0,9luk NaCl (sodyumklorr) zeltisidir.

  Kara yollarnda buz mcadelesinde tuzdanyararlanlr.

  Kaya tuzunda 80 madde vardr. Kaya tuzuErzincan , ankr ve Krehirde bulunur.

  232

  SODA (AMAIR SODASI) Forml Na 2CO3tr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  233/259

  Sodyum karbonat diye okunur. Doal bileiktir. Van gl suyu, amar sodas zeltisidir.

  Ancak, iinde her eit deterjan da vardr .Van glndeki amar sodas, dnyannihtiyacn karlayacak kadar okluktadr .

  Soda saf hlde Beypazarnda bulunur.

  233

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  234/259

  YEMEK SODASI VEYAKABARTMA TOZU VEYA

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  235/259

  NGLZ SODASI VEYA NGLZKARBONATI VEYA KARBONAT

  NaHCO3 (SODYUM BKARBONAT) Hamur ilerinin temel malzemesidir .

  Dilerin beyazlatlmas ve az kokularnngiderilmesinde kullanlr.

  235

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  236/259

  GHERLE

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  237/259

  KNO3 (POTASYUM NTRAT) Yapay gbre retiminde kullanlr. Doada bulunmaz, yapay elde edilir.

  Potasyum nitrat, kara barut yapsndaodun kmr tozu ve kkrt ile birliktebulunur.

  237

  Potasyum iyonu ieren bileikler alevinalevin rengini mor renge dntrrler. Buzelliinden dolay potasyum nitrat havai

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  238/259

  fieklerin retiminde kullanlr. Bunun yannda sigara sarlmadan nce

  ttn harmanna eklenerek ttnndzgn yanmasn salar.

  Et ve et rnlerinin saklanmasnda gdakoruyucusu olarak kullanlr . Sucuk, salamgibi rnlere krmz renk vermek iinkullanlr .

  238

  NGLZ TUZU

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  239/259

  MgSO4 X 7H2O

  239

  L GHERLES

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  240/259

  NaNO3 (SODYUM NTRAT) Yapay gbre retiminde kullanlr. Doada bulunmaz, yapay elde edilir.

  240

  ALI CaSO 4 x 2H2O (KALSYUM SLFAT

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  241/259

  DHDRAT) Cevher ad jipstir. Doal bileiktir.

  Piyasada al olarak satlr. Banyo kvetleri ve du sistemlerinde

  yaltm malzemesi olarak kullanlr. Tp alannda ortopedikameliyatlardan

  sonra kemik yenilenmesinde grev yapar.

  241

  Tarm alannda topran slah edilmesindekullanlr.

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  242/259

  Ekmekte katk maddesi olarak kullanlr .

  242

  KRE TAI CaCO3 (KALSYUM KARBONAT)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  243/259

  Kalsiyum karbonatn piyasa ad kiretadr.

  Mermer % 98 ile % 100lk, kalker % 90 ile% 98lik kalsiyum karbonat bileiidir.CaCO3tan imento, tula, fayans ve hargibi eitli maddeler retilir. imento,CaCO3n piirme-soutma-tmeilemlerinden geirilmesiyle elde edilir.

  243

  Mermer tezgh zerinde limonkesilmemelidir, nk limon suyu

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  244/259

  mermerin anmasna neden olur . Heykeller kalsiyum karbonat ta

  kullanlarak yaplr.

  244

  SNMEM KRE(KALSYUM OKST)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  245/259

  CaO Kire tandan elde edilir. CaCO3 CaO + CO2

  245

  SLFAT GBRES

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  246/259

  (NH4)2SO4 (AMONYUM SLFAT) Fenni slfat gbresidir. Yapay maddedir. Amonyanslfrik asit ile tepkimesinden

  elde edilir. 2NH3 + H2SO4 (NH4)2SO4

  246

  FOSFAT GBRES

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  247/259

  (NH4)3PO4 (AMONYUM FOSFAT) Fenni fosfat gbresidir. Yapay birmaddedir.

  Amonyan fosforik asit ile tepkimesindenelde edilir. 3NH3 + H3PO4 (NH4)3PO4

  247

  NTRAT GBRES

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  248/259

  NH4NO3 (AMONYUM NTRAT) Fenni nitrat gbresidir. Yapay bir maddedir. Amonyannitrik asit ile tepkimesinden

  elde edilir. NH3 + HNO3 NH4NO3

  248

  NADIR NH4Cl (AMONYUM KLORR)

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  249/259

  Halk arasnda niadr olarak bilinenmadde NH 4Cl (amonyum klorr)bileiidir.

  Kuru pillerde elektrolit olarak amonyumklorr zeltisinden yararlanlr. Amonyanhidroklorik asit ile

  tepkimesinden elde edilir. ksrk uruplar amonyumklorr ierir.249

  Beyaz tozdur. Bakr kaplarn kalay ile kaplanmasnda

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  250/259

  bakr kabn yzeyindeki oksit katmannngiderilmesinde kullanlr. Ayn ekilde lehim(kalay-kurun alam) yaplrken de metalyzeydeki oksit katmann gidererekmetalin lehim tutmasn kolaylatrr.

  250

  AD AP VEYA KAN TAIKAl(SO4)2x12H2O

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  251/259

  Potasyum alminyum slfat, adi ap veyakan ta adyla bilinir.

  Damar bzc zelliinden dolay kandurdurucu olarak ap kullanlr. Boya fabrikalarndamordan maddesi

  olarak kullanr. Doal maddedir, doada bulunur.251

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  252/259

  SRME

  2

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  253/259

  PbO2: Kurun(IV)oksit gze ekilensrmedir. Gz radyoaktiviteden korur.

  253

  GZ TAI VEYA GK TAI

  4 2 k ll d l

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  254/259

  CuSO4 x 5H2O: Mavi kristallerden oluan,suda ok znen bir maddedir. Elmannkabuu ok faydal olmasna ramenelma, kabuu soyularak yenmelidir; elmaaalar CuSO4 zeltisiyle ilalanr. Bolsuyla ykansa bile kabukta Cu+2 kalr. Cu+2dzeyinin kanda ykselmesi ile Wilson adverilen lmcl karacier hastal bagsterebilir. Yapay bir maddedir.

  254

  BORAKS

  2 4 7 2 (

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  255/259

  Na2B4O7 x 10H2O (SODYUMTETRABORAT DEKAHDRAT): FormlNa2O.2B2O3.10H2O eklinde de yazlabilir.Tabiattaki boraks bileiidir. Camyapmnda ve sularn sertliiningiderilmesinde kullanlr.

  255

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  256/259

  ASTLER, BAZLAR VE TUZLARNTESNDE KARILAILAN

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  257/259

  SYLEM HATALARI Bir maddenin baz olmas iin

  formlnde (OH) bulunmas gerekmez.Formlnde (OH) iermedii hlde NH3(g)bazdr.

  Bir maddenin asit olmas iin sulu ortamgerekmez. CH3COOH(s) sulu ortamolmadan da H + verebilir.

  257

  ASTLK-BAZLIK LE AST-BAZKELMELERNN FARKI

  A i lik b l k ki l bi llik i

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  258/259

  Asitlik ve bazlk kimyasal bir zelliktir. pH 7den kk diye her maddeye asit,pH 7den byk diye de her maddeye

  baz denilmemesi gerekir. Sabun bazdr denilmesi yanltr;nk sabun baz deildir, bazik tuzdur.

  Asit baz denilince HCl, NH3 vb. sadeceasit ve baz maddeler anlalr.258

  ASTLER, BAZLAR VETUZLAR NTESNDE

 • 8/11/2019 Ortaretim Kimya 10.Snf 1.nite; Asitler, Bazlar ve Tuzlar

  259/259

  SOSYAL ALANDAKULLANILAN KMYA KELMEVE DEYMLER

  Baz hadiseler; sap ile samann birbirindennasl ayrldn bir turnusol kd gibi