OŠ STJEPANA IVIČEVIĆA MAKARSKA

 • View
  44

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROJEKT: ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUENJE U KOLAMA ANALIZA OLWEUS UPITNIKA PROVEDENOG U OUJKU 2008.GODINE. O STJEPANA IVIEVIA MAKARSKA. INSTRUMENT ISPITIVANJA:ANONIMNI UPITNIK. UZORAK ISPITANIH UENIKA: UENICI OD 5. DO 8. RAZREDA VRIJEME ISPITIVANJA:OD 17. DO 19. OUJKA 2008. GODINE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • PROJEKT: ZA SIGURNO I POTICAJNO OKRUENJE U KOLAMA ANALIZA OLWEUS UPITNIKA PROVEDENOG U OUJKU 2008.GODINEO STJEPANA IVIEVIA MAKARSKAINSTRUMENT ISPITIVANJA:ANONIMNI UPITNIK

 • UZORAK ISPITANIH UENIKA: UENICI OD 5. DO 8. RAZREDAVRIJEME ISPITIVANJA:OD 17. DO 19. OUJKA 2008. GODINE5.razredi: 93 uenika (97%)6.razredi:108 uenika (88%)7.razredi: 85 uenika (89%)8.razredi:116 uenika (91%)

  UKUPNO: 402 UENIKA (92%)

 • CILJ ISPITIVANJA:Utvrditi profil djece koje su rtve zlostavljanjaUtvrditi profil djece koja zlostavljajuUsporediti s pojavnosti u drugim kolama RH u kojima je izvreno ispitivanje

 • Uenici su odgovarali na 39 pitanja zatvorenog tipa.Pitanja su podijeljena na pet cjelina:VRSTA NASILJA I BROJ RTAVAMJESTO GDJE SE DOGAA NASILJETKO INI NASILJEKAKO REAGIRAJU ODRASLIKAKO REAGIRAJU PROMATRAI

 • to kau uitelji? Ispitano je 45 uitelja nae kole2/3 uitelja osjea se bespomono i zbunjeno

  AKO RADIMO ISTO-IMAT EMO ISTO.KVALITETA JE MUDAR ODABIR IZMEU MNOGIH MOGUNOSTI.W.Glasser

 • Prikaz najzanimljivih rezultatato kau nai uenici?Kako ti se svia u koli?Uope mi se ne svia 9%Niti mi svia nit mi se ne svia 46%Svia mi se u koli 41%Jako mi se svia u koli 4%

  NAPOMENA:PETAIMA SE VIE SVIA NEGO SEDMAIMA I OSMAIMA

 • Koliko bliskih prijatelja ima u razredu?Niti jednog 4%Imam jednog bliskog prijatelja 12%Imam dva-tri bliskog prijatelja 39%Imam etiri-pet bliskih prijatelja 38%Imam est i vie bliskih prijatelja 7%

  Napomena: petai imaju vie prijatelja od osmaa

 • Koliko puta je nad tobom izvreno nasilje u posljednjih nekoliko mjeseci?Nad mnom nije izvreno nasilje u posljednjih nekoliko mjeseci %Dogodilo se to jednom ili dva puta 75%2-3 puta mjeseno 6%Jedanput tjedno 4%Nekoliko puta tjedno 4%

 • 10 DO 12% UENIKA TRPI VRNJAKO ZLOSTAVLJANJELjestvica najeih oblika nasilja je:Nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanjei zadirkivanje na bolan nain 73%Pogrdna imena i komentari vezani uz porijeklo 9%Laganje i irenje lanih glasina te pokuaj odvraanja ostalih uenika od druenja 6%Nazivanje pogrdnim imenima i geste sa seksualnim znaenjemZanemarivanje i iskljuivanje iz drutva 4%

 • 111% UENIKA KAE DA SU BILI NASILNI 2 DO 3 PUTA MJESENO TO IH PO USVOJENIM KRITERIJIMA DEFINIRA KAO ZLOSTAVLJAE.POSTOTAK UENIKA KOJI ZLOSTAVLJAJU U 5. I 6. RAZREDU NETO JE VEI( 13%) NEGO U 7. I 8. RAZREDU ( 9 %)

 • Uestalost nasiljaKoliko dugo je trajalo ili jo traje nasilje?

  Najvie uenika odgovorilo je da se to dogaa ve godinu dana !!!

  Najvie zlostavlja pojedinac djeak ili grupa djeaka !!!

 • MJESTA NASILJA Najea mjesta nasilja su:Hodnici i stubita 52%Uionica kad nema uitelja 36%Put u kolu i iz kole 7%Na kolskom dvoritu 5%

 • KOME SE POVJERAVAJUJesi li rekao/ rekla da je nad tobom izvreno nasilje ?U skupini zlostavljanih uenika 85% ih je nekome reklo to se dogaa u koli , a 15% uenika nije reklo nikome!1. reklo je uitelju ili razredniku 29%2. nekoj drugoj osobi u koli 17%3. roditelju ili staratelju 41%4. brai ili sestrama 4%5. prijatelju ili prijateljici 6%6. nekoj drugoj osobi 3%

 • O NASILNITVU NAD DRUGIM UENICIMAKada vide zlostavljanje 13% uenika odobrava zlostavljanje ili je ravnodunodok 71% uenika suosjea,ak 67% kae da im je ao i da bi rado pomogli

 • KAKO SE TADA OSJEAKad su u pitanju osjeaji i ponaanje ostalih uenika u odnosu na zlostavljanje rezultati pokazuju da 71% uenika kae da im je ao onih uenika koji zlostavljaju i da bi rado pomogli18%uenika pokuava zaustavit nasilje esto i gotovo uvijek dok 73 % to nikad ne ini ili to ini povremeno

 • KAKO NAS ONI VIDEUitelji imaju tendenciju sprjeavanja nasilja, ali ipak njih 11% gotovo nikad to ne ini, prema vienju uenika.

  Uitelji smatraju da uvijek imaju aktivnu ulogu u zaustavljanju bullinga( 98% ).

 • TVOJ RAZREDNIK Na pitanje da li je tvoj razrednik ili neki drugi uitelj razgovarao s tobom o tvom nasilnitvu prema drugim uenicima u posljednjih nekoliko mjeseci?Dogodilo se to jednom ili dva puta 38%

  To se nije dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci 43%

 • Umjesto zakljuka:Vano je da na nasilje svatko u koli odgovori iz svoje uloge i na svoj nain, ali da reagira

  Ako elimo to uinkovitije djelovati na uenike, nuno je pokrenuti i njihove roditelje, tako da dvije osnovne odgojne snage i modeli djeluju sukladno.

 • NASILJE JE UVIJEK ZNAK ZA POMOMoe li uenicima biti dobro u koli, ako tamo nije dobro njihovim uiteljima ?

  NAA KOLA NE ODSTUPA ZNAAJNO U ODNOSU NA POJAVNOST NASILJA U DRUGIM KOLAMA U HRVATSKOJ.Najvea odstupanja su 5-10 % u populaciji ispitanih uenika

 • DOBRE NAMJERE NISU DOVOLJNEUiti znai otkrivati ono to ve znate.raditi znai pokazivatida to znate.Pouavati znai podsjeati druge da to znaju jednako kao i vi. RICHARD BACH

 • KAO ODRASLOJ OSOBI U TVOM IVOTU, MOJ POSAO JE REI:Reci mi kako ti to vidi, a ja u ti rei kako ja to vidim. Moemo initi kompromise i pregovarati da bismo se sloili.Ne mora uvijek biti po mome samo zato to sam stariji.Znam da e ti nai svoj put i odredite bude li znao kamo zapravo eli ii.

 • HVALA NA POZORNOSTI !

  U