of 4 /4
OSHBULLETIN JABATAN KIMIA MALAYSIA KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) Keluaran 2/2009 Mei – Ogos 2009 Untuk Edaran Dalaman Sahaja Penaung N. Hithaya Jeevan (Ketua Pengarah Kimia Malaysia) Penasihat Datin Maharam bt. Jusoh (Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)) Ahmad Ridzuan bin Ibrahim (Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)) Editor Chang Hon Fong, Nur Fadzlina, Noor Azimah Edisi Khas OSH Bulletin Kimia Johor Minggu OSH Kimia Melaka Taklimat Kontraktor di Kimia Johor Kursus OSH di Hotel Bayview Melaka Kursus Pertolongan Cemas di Ibu Pejabat Osh Bulletin Keluaran 2/2009 2

Osh Bulletin Keluaran 2/2009 JABATAN KIMIA MALAYSIA ... · Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Seramai 6 orang

Embed Size (px)

Text of Osh Bulletin Keluaran 2/2009 JABATAN KIMIA MALAYSIA ... · Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan...

Page 1: Osh Bulletin Keluaran 2/2009 JABATAN KIMIA MALAYSIA ... · Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Seramai 6 orang

OSHBULLETIN

JABATAN KIMIA MALAYSIA KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

Keluaran 2/2009 Mei – Ogos 2009 Untuk Edaran Dalaman Sahaja

Penaung N. Hithaya Jeevan (Ketua Pengarah Kimia Malaysia) Penasihat Datin Maharam bt. Jusoh (Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)) Ahmad Ridzuan bin Ibrahim (Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)) Editor Chang Hon Fong, Nur Fadzlina, Noor Azimah

Edisi Khas OSH Bulletin Kimia Johor

Minggu OSH Kimia Melaka

Taklimat Kontraktor di Kimia Johor

Kursus OSH di Hotel Bayview Melaka

Kursus Pertolongan Cemas di Ibu

Pejabat

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

2

Page 2: Osh Bulletin Keluaran 2/2009 JABATAN KIMIA MALAYSIA ... · Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Seramai 6 orang

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

3

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

4

Page 3: Osh Bulletin Keluaran 2/2009 JABATAN KIMIA MALAYSIA ... · Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Seramai 6 orang

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

5

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

6

Antara aktiviti-aktivi yang dijalankan:

1. Ceramah “Stress Management” diberikan oleh Kaunselor dari Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.

2. Latihan pertolongan cemas diberikan oleh pasukan First Aid Team Jabatan kepada semua kakitangan Jabatan.

3. Ceramah “Chemical Spillage” dari 3M.

4. Latihan chemical spillage melibatkan pasukan respon tumpahan bahan Kimia Jabatan.

5. Ceramah “Health Surveillance” diberikan oleh Doktor OSH dari Pejabat Kesihatan Daearah Melaka Tengah.

6. Ceramah “Emergengy Response” diberikan oleh Jabatan Bomba & Penyelamat Negeri Melaka.

7. Latihan kegunaan pemadaman api melibatkan pasukan ERT dan semua kakitangan Jabatan.

Semua kakitangan Jabatan telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjayakan program Minggu OSH tahun ini.

MINGGU OSH 2009 JKM

CAWANGAN MELAKA

27 – 29 JULAI 2009

Page 4: Osh Bulletin Keluaran 2/2009 JABATAN KIMIA MALAYSIA ... · Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Seramai 6 orang

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

7

TAKLIMAT KEPADA KONTRAKTOR DI JKM JOHOR

Satu taklimat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan telah diberikan kepada Kontraktor ARMDN Enterprise dan Srimuda Jaya Sdn. Bhd pada 2 Jun 2009 bertempat di JKM Johor Taklimat ini bertujuan untuk menerangkan sistem dan aspek keselamatan yang perlu di ikuti ketika berada di dalam Jabatan Kimia Johor demi menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan kakitangan dan kontraktor selaras dengan kehendak OSHA. Semua kontraktor yang terlibat telah hadir dan taklimat disampaikan oleh Pengurus OSH En. Jayasilan a/l Sinnathurai

AKTIVITI

KURSUS ANJURAN UNIT OSH di HOTEL BAYVIEW MELAKA

Unit OSH di JKM Ibu Pejabat telah menganjurkan Kursus Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi Pegawai-pegawai Profesional Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan agensi-agensi di bawahnya pada 10 hingga 12 Ogos 2009. Kursus telah di jalankan di Hotel Bayview, Melaka. Tujuan kursus ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pegawai-pegawai di bawah Kementerian MOSTI tentang Sistem dan aspek Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Seramai 6 orang penceramah telah dijemput untuk menjayakan kursus ini.

Osh Bulletin Keluaran 2/2009

8

AKTIVITI

KURSUS PERTOLONGAN CEMAS di IBUPEJABAT

Kursus Latihan Pemulihan Kardio Pulmonari (Cardio Pulmonary Resuscitation) CPR (Ulangkaji) pada 14 Ogos 2009 di Auditorium, Bangunan Forensik Ibu Pejabat. Seramai 4 orang penceramah telah dijemput untuk menjayakan kursus ini.