Click here to load reader

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Zadaci za samostalni rad / II sedmica · PDF fileOSNOVE ELEKTROTEHNIKE Zadaci za samostalni rad / II sedmica 1. Tanki štap od izolacionog materijala dužine

 • View
  51

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Zadaci za samostalni rad / II sedmica · PDF fileOSNOVE ELEKTROTEHNIKE...

 • OSNOVE ELEKTROTEHNIKE Zadaci za samostalni rad / II sedmica

  1. Tanki štap od izolacionog materijala dužine , postavljen je na

  osu simetrično u odnosu na koordinatni početak Dekartovog koordinatnog sistema u ravnini . Štap je ravnomjerno naelektrisan po svojoj dužini, podužnom gustinom električnog opteredenja . Odrediti vektor jačine elektrostatskog polja u tački .

  Rješenje:

  , gdje je

  2. Vrlo dugi (beskonačni) tanki štap od izolacionog materijala je ravnomjerno

  naelektrisan podužnom gustodom električnog naboja i postavljen okomito na ravan papira. U njegovoj blizini definirane su tačke , i kao na slici. a) Odrediti vektore električnog polja u tačkama , i . b) Odrediti vektor sile na tačkasti naboj kada bi ga postavili u tačku . Poznato je: , , ,

  . Napomena: koristiti rješenje zadatka .

  3. U okolini tačkastog naboja , koji se nalazi u vazduhu, definirane su tačke ,

  i prema slici. Odrediti vektor električnog polja u tačkama , i . Poznato je:

  .

  4. Dva naboja i stvaraju elektrostatsko polje u tački . Vektor jačine polja prikazan je na slici. Kakav odnos

  imaju iznosi i predznaci naboja?

  a) ; oba naboja su pozitivna. b) ; naboj je pozitivan, a naboj negativan. c) ; naboj je negativan, a naboj pozitivan. d) ; oba naboja su negativna.

  5. Tri jednaka, tačkasta naelektrisanja , nalaze se u tačkama ,

  i pravouglog koordinatnog sistema kao na slici. Odrediti intenzitet vektora jačine električnog polja u koordinatnom početku. Napomena: dimenzije koje su zadane izražene su u metrima.

  q

  Q1 Q2

  A

  E

  45 45

Search related