13
Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

 • Upload
  shea

 • View
  74

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS). tipovi nafte. Primarni tipovi sirove nafte čije cene se koriste kao referentne WTI Brent Blend Dubai Na kretajnja c ena u Srbiji i regionu najveći uticaj ima cena sirove nafte URAL. pLATTS. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte

Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Page 2: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

2/31

Primarni tipovi sirove nafte čije cene se koriste kao referentne–WTI–Brent Blend– Dubai

Na kretajnjacena u Srbiji i regionu najveći uticaj ima cena sirove nafte URAL

TIPOVI NAFTE

Page 3: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

3/31

PLATTSinternet sajt tržišnih

informacija, referentnih cena, analiza ...

Page 4: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Formiranje cene derivata nafte u Srbiji

Page 5: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

5/31

Naziv derivata proizvođač

benzin PREMIJUM BMB 95 NIS 91,9% u ukupnoj potrošnji benzina

dizel gorivo D2 NIS 32% u ukupnoj potrošnji dizela

IZVORI SNABDEVANJA PROIZVOĐAČI

Page 6: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

6/31IZVORI SNABDEVANJA

PROIZVOĐAČINaziv goriva proizvođačbenzin EVRO PREMIJUM BMB 95 NIS

8,1% u ukupnoj potrošnji benzina MOL HELLENIC PETROLEUM-

SOLUN

dizel gorivo EVRODIZEL NIS

68% u ukupnoj potrošnji dizela LUKOIL-BurgasLUKOIL-PetrotelROMPETROL-MidiaMOL-BudimpeštaZARUBEŽNJEFT-Bosanski

Brod luka KONSTANCA (bez EUR1

sertifikata)

Page 7: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

7/31

Kupci iz Srbije zaključuju godišnje ugovore, po cenovnoj formuli.

Svi kupci iz Srbije su mali da bi ostvarili posebne pogodnosti.

Primer Slovenije koja kupuju velike količine derivata na tendeima, skladište na moru, isporuke velikim morskim tankerima.

Cena goriva isporučenog u Sloveniji CIF MED umanjeno za nekoliko dolara

Cena goriva isporučenog u Srbiju CIF MED uvećano i do 50 USD

UTICAJI NA CENU

Page 8: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

8/31

Uticaj sezonskog rasta potrošnje –zbog povećane tražnje u regionu uvoznici su prinuđeni da se povremeno (najčešće septembar, oktobar novembar) okreću ponudi u lukama Konstanca, Kopar i PločeSKUPLJE

Transport (Land lock country) ukoliko je vodostaj takav da obezbeđuje plovidbu, 80% ED se transportuje rečnim putem. Nizak vodostaj preusmerava transport na železnicu i autocisterne. Samo skaldišta u Ostružnici, Bariču, na Ada Huji, u NIS-u (PA, NS, Niš, Požega...), Doljevacu i Jakovu imaju mogućnost železničkog pretovara.SPORIJE I SKUPLJE.

UTICAJI NA CENU

Page 9: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

9/31

Valutni riziciRoba se kupujese u dolarima a prodaje u

dinarima. Sve obaveze su u stranoj valuti.akreditivbankarska garancijaavansno plaćanje

Finansijske obaveze nastaju pre nego što se roba proda.

Osam dana od carinjenja roba još nije prodata, plaćaju se akcize i PDV

POSLOVANJE VEOMA OSETLJIVO NA PROMENU KURSA

Page 10: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

10/31

Visoko troškovi investicija zbog čestih promena propisa (MTU)

Mnoštvo parafiskalnih nametaBudžetski fond za vanredne situacije, Budžetski Fond za šume Republike Srbije i AP

Vojvodine Registar hemikalija

Nedovoljna zaštita kompanija koje dosledno poštuju propise od spekulacije na tržištu, nedovoljna kontrola kvaliteta goriva na tržištu

NEPOTREBNI TROŠKOVI

Page 11: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

11/31

•Održavanje objekta•trosak radne snage zavisno od velicine objekta i prometa se krece 2,5-3,5 din po litru•trosak prevoza goriva je kod nas u proseku 1,2 din po litru a za celu Srbiju se krece od 0,8 din/lit do 4,5 din/lit•taksa za sume iznosi oko 4 pare po svakom litru•trosak provizije za naplatu goriva platnim karticama je u proseku 2 din po litru•rabati velikim kupcima se krecu od 2-7 din po litru•priključak na saobraćajnicu•oglasne površine•komunalne takse •građevinsko zemljište •...

TROŠKOVI MALOPRODAJE

Page 12: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

12/31

DRŽAVNA ZAHVATANJApo važećim akcizama i PDV-u

Primer ukoliko prometnici povećaju maloprodajnu cenu goriva za rast akcize i PDV-a

Page 13: Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Aleksandar Mileusnić g.dir. Petrobart (UNKS)

Osnove formiranja cene nafte i derivata nafte Beograd, 25.septembar 2012.

13/31

Nakon najavljenog povećanja akciza i PDV-a državna zahvatanja će biti povećana za

A B (dinara)

(dinara)– Evro Premium BMB 95 2,39 2,97– Evrodizel 7,19 8,72– Dizel D2 7,09 8,94– Premium BMB95 2,32 2,88

A) ako prometnici ne povećaju maloprodajne cene goriva B) ako prometnici povećaju maloprodajne cene

goriva za celokupni rast akcize i PDV-a

RAST DRŽAVNOG ZAHVATANJA