Click here to load reader

Osnovi ekonomije - · PDF fileDodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje skripteekof.com SKRIPTE EKOF 2019/20 I kolokvijum Skripta Zadaci II kolokvijum

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Osnovi ekonomije - · PDF fileDodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih...

 • Osnovi ekonomije

  Dodatni zadaci za prvi kolokvijum Baza preko 170 dodatnih zadataka za vežbanje

  skripteekof.com

  SKRIPTE EKOF 2019/20

  I kolokvijum

  Skripta Zadaci

  II kolokvijum

  Skripta Zadaci

  III kolokvijum

  Skripta Zadaci

  Rešeni rokovi

  MATERIJAL ZA OSNOVE EKONOMIJE 2019/20

  2018

  .

  Sajt 2019

  .

 • СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

  - 29 -

  Решење:

  За производ Х. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.46 (тип добра).

  97. Претпоставимо да је на тржишту крива тражње дефинисана функцијом Qd=20-

  0.5P. Користећи метод аритметичке средине, колико износи ценовна еластичност

  тражње између $30 и $40?

  Решење:

  Пронађимо комбинације цена и количина.

  - за цену од Р = 30, тражена количина износи:

  𝑄𝑑 = 20 − 0,5𝑃 = 20 − 0,5 ∙ 30 = 5

  - за цену од Р = 40, тражена количина износи:

  𝑄𝑑 = 20 − 0,5𝑃 = 20 − 0,5 ∙ 40 = 0

  Апсолутна промена цене је +10, апсолутна промена количине је -5.

  Просек цене је 35, а просек количине 2,5. Примењујемо стандардну формулу:

  𝑃𝐸𝐷 = −5/2,5

  +10/35 = −7

  98. Ако максимална цена није обавезујућа, онда она неће имати ефекта на

  тржиште. Да ли је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.57.

  99. Дат је следећи график:

 • СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

  - 30 -

  а) Према датом графикону, анализирајте ефекат увођења максималне цене у

  износу од $300 на тржишту бицикала. Да ли ће ова максимална цена бити

  обавезујућа?

  Решење:

  Ова максимална цена ће бити обавезујућа, јер је равнотежна цена већа од

  максималне цене од 300.

  б) Према датом графикону, алализирајте ефекат увођења минималне цене у износу

  од $700 на тржишту бицикала. Да ли ће ова минимална цена бити обавезујућа?

  Решење:

  Ова минимална цена ће бити обавезујућа, јер је равнотежна цена мања од

  минималне цене од 700.

  в) Због чега креатори економске политике одлучују да уведу максималну или

  минималну цену?

  Решење:

  Креатори економске политике одлучују да уведу максималну цену да би заштитили

  купце, а уводе минималну цену да би заштитили продавце.

  Напомена: Запамтите ово! Може да се јави на колоквијуму или испиту као теоријско

  питање, а није споменуто у скрипти за први колоквијум.

  100. Порез од 1 динар наметнут купцима помера криву тражње ка координатном

  почетку за тачно 1 динар. Да ли је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Другим речима, помера криву тражње наниже за тачно 1 динар. Тачан одговор је

  „Тачно“. За визуелно објашњење погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

  101. Порез наметнут продавцима помера криву понуде улево. Да ли је ово тачно

  или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Тачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.59.

 • СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

  - 31 -

  102. Увођење обавезујуће минималне цене доводи до мањка на тржишту. Да ли је

  ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Нетачно“. Погледајте скрипту за први колоквијум стр.58.

  103. При равнотежној цени, количина коју купци желе да купе је тачно једнака

  количини коју продавци желе да продају. Да ли је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Тачно“. Ово је дефиниција равнотеже у моделу понуде и тражње.

  Погледајте скрипту за први колоквијум стр.38.

  104. Примарни ефекат контроле станарине у кратком року је њено смањење. Да ли

  је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Тачно“.

  105. Дата је следећа слика:

  Према датој слици, уколико држава уведе порез у износу од $2 на тржишту, цена за

  купце ће износити $4. Да ли је ово тачно или нетачно?

 • СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof.com Додатни задаци за I колоквијум из основа

  - 32 -

  Решење:

  Тачан одговор је „Нетачно“. Цена за купце ће износити $6. Погледајте скрипту за први

  колоквијум стр.59.

  106. Увођење обавезујуће максималне цене користи купцима јер им омогућава да

  купе сву количину коју желе при нижој цени. Да ли је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Истина је да обавезујућа максимална цена смањује цену на тржишту, али понуђена

  количина ће се смањити тако да купци неће моћи да купе сву количину коју желе при

  нижој цени, већ ће постојати мањак на тржишту. Стога, тачан одговор је „Нетачно“.

  107. Ако се на гориво уведе максимална цена од 150 динара по литру, а тржишна

  равнотежа износи 200 динара, онда је максимална цена обавезујућа на тржишту

  горива. Да ли је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Тачно“. Увек скицирајте овакве задатке и логички размишљајте.

  108. Максимална цена постављена изнад равнотежне цене доводи до тога да

  тражена количина премашује понуђену количину. Да ли је ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Нетачно“. Максимална цена изнад равнотежне цене није

  обавезујућа и неће проузроковати никакве промене на тржишту, тако да ће и даље

  бити присутна равнотежа, где је тражена количина једнака понуђеној количини.

  Погледајте скрипту за први колоквијум стр.57.

  109. Увођење пореза купцима доводи до померања криве тражње удесно. Да ли је

  ово тачно или нетачно?

  Решење:

  Тачан одговор је „Нетачно“. Увођење пореза купцима доводи до померања криве

  тражње улево (пример се налази на стр.79 у скрипти за први колоквијум).

 • СКРИПТЕ ЕКОФ 2019/20 skripteekof

Search related