OSNOVI TEHNIKE

 • View
  29

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of OSNOVI TEHNIKE

 • 1

  CRNA GORA

  ZAVOD ZA KOLSTVO

  Predmetni program

  OSNOVI TEHNIKE V i VII razred osnovne kole

  Podgorica, 2013.

 • Zavod za kolstvo OSNOVI TEHNIKE

  2

  Predmetni program OSNOVI TEHNIKE za V i VII razred osnovne kole Izdava: Zavod za kolstvo Urednik: Pavle Goranovi Lektura: dr Adnan irgi i Jelena uanj

  Tehnika priprema:

  Dizajn korica:

  tampa: "

  Tira:

  Podgorica, 2013. Nacionalni savjet za obrazovanje je na 23. ednici odranoj 9. jula 2013. godine utvrdio je izmjene predmetnoga programa OSNOVI TEHNIKE za V i VII razred osnovne kole.

 • Zavod za kolstvo OSNOVI TEHNIKE

  3

  S A D R A J : 1.NAZIV PREDMETNOGA PROGRAMA: OSNOVI TEHNIKE ............................................................................................................................. 42.ODREENJE PREDMETNOGA PROGRAMA ................................................................................................................................................... 43.OPTI CILJEVI PREDMETNOGA PROGRAMA ................................................................................................................................................ 54.SADRAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOGA PROGRAMA ................................................................................................................. 6V RAZRED ............................................................................................................................................................................................................... 6Tema: TEHNIKA I EKOLOGIJA ............................................................................................................................................................................... 6Tema: ENERGIJA .................................................................................................................................................................................................... 6Tema: OSNOVE TEHNIKOGA CRTANJA (9 asova) .......................................................................................................................................... 7Tema: OD IDEJE DO REALIZACIJE ....................................................................................................................................................................... 7Tema: POZNAVANJE I OBLIKOVANJE MATERIJALA .......................................................................................................................................... 8Tema: AGROTEHNIKA ............................................................................................................................................................................................ 8VII RAZRED ............................................................................................................................................................................................................. 9Tema: GRAEVINSKA TEHNIKA (10 asova) ....................................................................................................................................................... 9Tema: MJERENJE I KONTROLA .......................................................................................................................................................................... 11Tema: MAINSKA TEHNIKA ................................................................................................................................................................................. 11Tema: POGONSKE MAINE I TRANSPORTNI SISTEMI (5 asova) .................................................................................................................. 12Tema: ENERGETIKA ............................................................................................................................................................................................. 135.DIDAKTIKE PREPORUKE ............................................................................................................................................................................. 136.STANDARDI ZNANJA ....................................................................................................................................................................................... 187.NAINI PROVJERAVANJA ZNANJA I OCJENJIVANJA.................................................................................................................................. 218.RESURSI ZA REALIZACIJU ............................................................................................................................................................................. 219.PROFIL I STRUNA SPREMA NASTAVNIKA/NASTAVNICA I STRUNIH SARADNIKA/SARADNICA ....................................................... 23

 • Zavod za kolstvo OSNOVI TEHNIKE

  4

  1. NAZIV PREDMETNOGA PROGRAMA: OSNOVI TEHNIKE 2. ODREENJE PREDMETNOGA PROGRAMA Realizacijom malih projekata (modula) uenici/uenice otkrivaju i rjeavaju jednostavne tehnike i tehnoloke probleme, spoznaju primjenu prirodnih zakonitosti u praksi. Formiraju svijest o tome kako se primjenom tehnike i tehnologije mijenja svijet u kome ive. Uoavaju kako tehnika na okolinu utie pozitivno, a kako se ponekad naruava prirodni sklad; stiu interes za smanjenje tih tetnih uticaja na prirodno okruenje i razvijaju ekoloku svijest. Kroz razliite aktivnosti i oblike rada u okviru ovoga predmeta uenici/uenice razvijaju sopstvene sposobnosti, a stiu znanja, vjetine i navike koje im omoguavaju cjelovit razvitak linosti. Nastavni predmet Osnovi tehnike u petome i sedmome razredu razredu devetogodinje osnovne kole, izuava se s fondom od 1 as sedmino, odnosno 34 asova na nivou kolske godine. U sljedeim tabelama dat je orijentacioni broj asova po razredima, temama i oblicima nastave. Napomena: Meupredmetne oblasti/teme su obavezne u svim nastavnim predmetima i svi nastavnici su obavezni da ih ostvaruju. Meupredmetne oblasti/teme su sadraji koji omoguavaju da se u opteobrazovni kurikulum ukljue odreeni ciljevi i sadraji obrazovanja koji nijesu dio formalnih disciplina ili pojedinih predmeta, ili koji su po strukturi interdiciplinarni. Ovi sadraji doprinose integrativnom pristupu opteg obrazovanja i u veoj mjeri povezuju sadraje pojedinih predmeta.

  V razred

  VII razred

  Orijentacioni broj asova Oblici nastave Ukupno (asova)

  Tema

  Orijentacioni broj asova Oblici nastave Ukupno (asova)

  Teorijski Vjebe TEHNIKA I EKOLOGIJA 1 1 2 ENERGIJA 1 1 2 OSNOVE TEHNIKOGA CRTANJA 4 5 9 OD IDEJE DO REALIZACIJE 3 4 7 POZNAVANJE I OBLIKOVANJE MATERIJALA 3 3 6 AGROTEHNIKA 1 1 2 SADRAJ KOJI PLANIRA KOLA 1 5 6 UKUPNO 14 20 34

 • Zavod za kolstvo OSNOVI TEHNIKE

  5

  Tema Teorijski Vjebe GRAEVINSKA TEHNIKA 4 6 10 MJERENJE I KONTROLA 1 1 2 MAINSKA TEHNIKA 3 4 7 POGONSKE MAINE I TRANSPORTNI SISTEMI 3 2 5 ENERGETIKA 2 2 4 SADRAJ KOJI PLANIRA KOLA 2 4 6 UKUPNO 14 20 34

  3. OPTI CILJEVI PREDMETNOGA PROGRAMA U nastavi predmeta Osnovi tehnike uenik/uenica treba da:

  razvije sposobnost otkrivanja novih rjeenja i afirmie sopstvenu kreativnost i originalnost razvije sposobnost praktinoga stvaranja, odnosno da realizuje sopstvene ideje prema sopstvenome planu rada razvija logiko miljenje razvije psihomotorne sposobnosti stie naviku za timski rad i razvije svijest o socijalnim vrijednostima i smisao za toleranciju i odgovornost razvije interes za zanimanja iz razliitih oblasti (konstruktor, dizajner) razvija ekoloku svijest i pozitivan odnos prema prirodi i interes za moderne tehnologije.

 • Zavod za kolstvo OSNOVI TEHNIKE

  6

  4. SADRAJI I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOGA PROGRAMA

  V RAZRED Tema: TEHNIKA I EKOLOGIJA (2 asa)

  Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi sadraj Korelacije Uenik/uenica treba da: - zna osnovne ekoloke pojmove i

  principe - zna objasniti koja tehnika sredstva

  i na koji nain ugroavaju ivotnu sredinu

  - zna koja se tehnika sredstva primjenjuju za zatitu ivotne sredine.

  Uenici/uenice: - sluaju izlaganje, biljee osnovne

  pojmove - posmatraju i analiziraju slike i video-

  zapise o najeim izvorima zagaivanja

  - razgovaraju o znaaju i primjeni tehnikih sredstava u cilju ouvanja ivotne sredine, razgovaraju o znaaju reciklae i nainu odlaganja reciklanoga materijala.

  Ekologija, zagaivai, zraenja (low radiation), radioaktivnost, smog, buka; zagaivai vazduha (efekat staklene bate, pojave kielih kia, unitavanje ozonskoga omotaa); zagaivai vode (otpadne vode, organske i neorganske materije, radioaktivne materije); zagaivai zemljita (hemijska sredstva, otpadne vode); reciklaa, filteri na fabrikim dimnjacima, kolektori za preiavanje vode

  Priroda Ekologija

  Tema: ENERGIJA (2 asa)

  Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi sadraj Korelacije Uenik/uenica treba da:

  - umije da razlikuje izvore enegije u prirodi: obnovljivi, neobnovljivi i alternativni izvori energije

  - zna naine iskoriavanja energije sunca, vode i vjetra.

  Uenici/uenice: - sluaju i biljee osnovne pojmove - nabrajaju i razlikuju obnovljive i

  neobnovljive izvore energije - navode primjere za transformaciju

  energije - navode primjere iskoriavanja

  energije sunca, vjetra i vode - objanjavaju prirodan tok kretanja

  vode u prirodi.

  Obnovljivi izvori, neobnovljivi izvori, alternativni izvori energije, transformacija energije, pretvarai energije.

  Priroda

 • Zavod za kolstvo OSNOVI TEHNIKE

  7

  Tema: OSNOVE TEHNIKOGA CRTANJA (9 asova) Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi sadraj Korelacije

  Uenik/uenica treba da: - zna znaaj i pr