Osnovni Oblici Organizovanja Preduzeća

  • View
    24

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Osnovni oblici organizovanja

Transcript

Osnovni oblici organizovanja preduzea

Visiko poslovna kola strukovnih studija Blace Ucenik: Duan VeljkoviProfesor: Sonja DogandziPredmet: Osnovi menadzmentTema: Osnovni oblici organizovanja preduzea

Osnovni oblici organizovanja preduzeaPromene,koje se desavaju,uticu na sloenost i dinamiku upravljanja,sto zahteva da menadzeri upotpunjuju svoje znanje,kako bih mogli uspesno obavljati svoje zadatke.

Privredno drustvo osniva se kao:Drustveno liceDrustvo kapitalaDrustvo lica osniva se i organizuje kao:Ortako drustvoKomanditno drustvoDrustvo kapitala osniva se kao:Akcionarsko drustvoDrustvo sa ogranienom odgovornouOrtako drustvo

Ortacko drustvo osnivaju dva ili vise fizikih lica.Ono se osniva pismenim ugovorom izmeuosnivaa,koji se zajedno sa potrebnom dokumentacijom koja je predviena propisima.Komanditno drustvo Preduzeca koja se mogu osnovati i organizovati u vidu komanditnog drustva.Komanditno drustvo je drustvo koje se osniva ugovorom dva ili vise lica radi obavljanja delatnosti pod zajednikom firmom.Komplimetar moze biti samo fiziko lice,a komnditor-fizicko ili pravno lice.Akcionarsko drutvo

Preduzee koje se organizuje kao ,,akcionarsko drustvo pripada drustvu kapitala.Akcionarsko drustvo je drustvo koje osnivaju pravna odnosno fizicka lica,radi obavljanja delatnosti,ciji je osnovni kapital utrvrdjen i podljen na akcije nominalne vrednosti.Zbir nominalnih vrednosti svih akcija ini osnovni kapital akcionarskog drutva.

Organi akcionarkog drustva su:skuptina akcionara,upravni odbor,direktor i izvrni odbor direktora.Ukoliko se radi o jednolanom akcionaskom drutvu,onda se poslovi skuptine,direktora i eventualno drugih organa,obavljaju od strane vlasnika. Drutvo sa ogranienom vrednou

Drutvo sa ogranienom vrednou je drutvo koje radi obavljanja delatnosti osnivaju pravna ili fizika lica koja ne odgovaraju za obaveze drutva a snose rizling za poslovanje drutva.lan drutva sa organienom odgovornou stie udeo u drutvu srazmerno vrednosti uloga.Udeli ne mogu biti izraenim u akcijama.Drutveno preduzee

Drutveno preduzee je preduzee koje je ucelini posluje drutvenim kapitalom.Drutveni kapital drutveno preduzee podeljeno na akcije ili na udele odreene nominalne vrednosti i upisuje se u registar.Javno preduzee

Javno preduzee je preduzee koje obavalja delatnosti od opteg interesa,ako je osniva drava,odnosno lokalne samouprave.Delatnosti od opteg interesa,mogu obavljati i drugi oblici preduzea utvreni ovim zakonom,deo preduzea kao preduzetnik.Organizacija preduzea za vreme i posle investicionih ulaganja

Predue moe investirati u rekonstrukciju,adaptaciju,do gradnju i izgradnju,radi obavljanja postojee ili nove delatnosti,od koje se oekuje uspeno poslovanje i razvoj. Neki oblici organizovanja preduzea u razvijenim trinim privredama

Pored navedenih oblika organizovanja preduzea,potrebno je izdvojiti i neke koji su nastali iz potrebe za saradnju i obezbeenja monopolskog poloaja na tristu.Od velikog broja oblika povezivanja preduzea,u praksi se najee sreemo sa sledeim:Karteli Koncerni TrustoviKonglomerati i multi racionalne kompanije Konfiguracija funkicije upravljanja Jedna od svakako od najznaajnijih je funkija upravljanja. Iz dana u dan se dimenzije ire,jer kvalitetne upravljake odluke,omuguavaju da se ostvare i postavljeni ciljevi.Najznaajiji ciljevi ka kojima preduzee usmerava svoje aktivnosti su:Cilj trajanja Ekonomski ciljDrutveni cilj

HVALA NA PAZNJI