of 15 /15
Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu OSNOVNI PODATCI Ime i prezime Đurđica Krtanjek Zvanje nastavnik razredne nastave, savjetnik Naziv škole u kojoj ste trenutačno zaposleni OŠ Franje Serta Bednja Adresa elektroničke pošte [email protected] Naslov Metodičkih preporuka Igram se, čitam i pišem Predmet (ili međupredmetna tema) Hrvatski jezik Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga predmeta, sata razrednika ili izvannastavne aktivnosti se izvodi. / Razred prvi (1.) OBVEZNI ELEMENTI Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz kurikuluma predmeta ili međupredmetnih tema objavljenih u NN ) OŠ HJ A.1.3. Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i jezičnome razvoju. povezuje glasove i slova u slogove i cjelovitu riječ te riječi u rečenicu čita riječi, rečenice, tekstove primjereno početnomu opismenjavanju OŠ HJ A.1.4. Učenik piše školskim formalnim pismom slova, riječi i kratke rečenice u skladu s jezičnim razvojem. samostalno piše riječi i rečenice samo naučenim slovima oblikuje kratak pisani tekst primjeren početnomu opismenjavanju Tijek nastavnog sata Navedene aktivnosti (igre) će se izmjenjivati u predviđenom vremenu od jednog školskog sata na principu postaja. Učenici će obilaziti postaje (na svakoj je drugačiji zadatak) i birati zadatke. Tijekom rada će u svrhu samovrednovanja u tablice bilježiti koje su zadatke riješili te procijeniti njihovu težinu.

OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI....

Page 1: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

Obrazac Metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i

međupredmetnih tema za osnovnu i srednju školu

OSNOVNI PODATCI

Ime i prezime Đurđica Krtanjek

Zvanje nastavnik razredne nastave, savjetnik

Naziv škole u kojoj ste trenutačno

zaposleni

OŠ Franje Serta Bednja

Adresa elektroničke pošte [email protected]

Naslov Metodičkih preporuka Igram se, čitam i pišem

Predmet (ili međupredmetna

tema)

Hrvatski jezik

Za međupredmetnu temu navesti

u okviru kojeg nastavnoga

predmeta, sata razrednika ili

izvannastavne aktivnosti se izvodi.

/

Razred prvi (1.)

OBVEZNI ELEMENTI

Odgojno-obrazovni ishod (oznaka

i tekst iz kurikuluma predmeta ili

međupredmetnih tema

objavljenih u NN )

OŠ HJ A.1.3.

Učenik čita tekstove primjerene početnomu opismenjavanju i

jezičnome razvoju.

povezuje glasove i slova u slogove i cjelovitu riječ te riječi u rečenicu

čita riječi, rečenice, tekstove primjereno početnomu opismenjavanju

OŠ HJ A.1.4.

Učenik piše školskim formalnim pismom slova, riječi i kratke

rečenice u skladu s jezičnim razvojem.

samostalno piše riječi i rečenice samo naučenim slovima

oblikuje kratak pisani tekst primjeren početnomu opismenjavanju

Tijek nastavnog sata Navedene aktivnosti (igre) će se izmjenjivati u predviđenom

vremenu od jednog školskog sata na principu postaja. Učenici će

obilaziti postaje (na svakoj je drugačiji zadatak) i birati zadatke.

Tijekom rada će u svrhu samovrednovanja u tablice bilježiti koje

su zadatke riješili te procijeniti njihovu težinu.

Page 2: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

Artikulacija sata:

1. Motivacija

Igra U bakinoj škrinji pronašao/la sam … (učenici stoje u krugu i

govore riječi na određeno slovo, npr. U bakinoj škrinji pronašla

sam naočale; U bakinoj škrinji pronašao sam novine … novac

…naranču …)

2. Najava

Danas ćemo se igrati slovima, riječima i rečenicama.

Učitelj/ica objašnjava način rada.

3. Rad po postajama

Učenici obilaze postaje i biraju zadatke. Gotove uratke slažu na

pano. U evaluacijske tablice (u prilogu) bilježe koje su zadatke

riješili i izjašnjavaju se o težini istih (vrednovanje kao učenje –

samovrednovanje).

Učiteljica pomaže dodatnim uputama prema potrebi (svakako

učenicima s teškoćama).

4. Završni dio sata

Učenici samostalno rješavaju nastavni listić (PRILOG 4 –

vrednovanje naučenog). Učenicima s teškoćama učitelj čita

zadatak.

Promatranje, čitanje i razgovor o radovima na panou

(vrednovanje kao učenje – vršnjačko vrednovanje).

Učenici govore o zadatcima koji su im bili teški/lagani i

objašnjavaju zašto.

Opis svih aktivnosti (što rade

učenici, a što učitelj/nastavnik)

Učitelj koordinira i usmjerava aktivnosti učenika. Pomaže s

dodatnim uputama, prema potrebi, posebno vodeći računa o

učenicima s teškoćama. Naprednije (brže) učenike upućuje na

rad na računalu/tabletu, na rješavanje online zadataka.

Učenici obilaze „postaje“ i rješavaju zadatke na svakoj od njih.

Usporedno s rješavanjem pojedinog zadatka u svoju tablicu za

vrednovanje bilježe riješenost i svoju procjenu kompleksnosti

pojedinog zadatka.

Učenici s teškoćama rješavaju zadatke prilagođene njihovim

mogućnostima – zadatci su reducirani i s obzirom na količinu, ali

i zahtjevnost zadatka (PRILOG 2). Također, moći će riješiti i

jednostavan online zadatak sastavljanja slike iz 2. zadatka. To će

biti „bonus“ zadatak, motivator za rješavanje prethodnih

zadataka po „postajama“.

Page 3: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11ce144c2da1

Daroviti učenici će, osim što će svoju kreativnost i darovitost

moći iskazati kroz sadržaje 2. i 3. zadatka, imati prigodu riješiti i

dodatne zadatke na računalu/tabletu:

https://learningapps.org/view7621879

https://wordwall.net/resource/555548/koja-sam-ja-

%C5%BEivotinja

Metode učenja i poučavanja:

Metoda aktivnog poučavanja putem igre.

Metode aktivnog učenja, metoda čitanja, metoda pisanja,

metoda usmenog izlaganja, metoda praktičnih radova.

Nastavna sredstva i pomagala: plastificirane kartice sa

zadacima, plastificirana slova, strip, papir s crtovljem, tablice

samovrednovanja, pano, računala/tableti.

Sadržaji koji se koriste u

aktivnostima

Zadatci po „postajama“ (PRILOG 1):

1. SLOŽI RIJEČI I UPARI IH S ODGOVARAJUĆOM SLIKOM – Od

plastificiranih slova (svaka riječ na podlozi druge boje) slažu

riječi, a zatim ih uparuju s odgovarajućom sličicom.

2. OPIS SLIKE – Pogledaj sliku i pročitaj kratak opis ispod nje.

Nakon toga dobro promotri sljedeću sliku i opiši je s nekoliko

rečenica.

3. NADOPUNI STRIP DIJALOGOM – U stripu nedostaju dijalozi

(ono što netko govori). Dobro promotri sličice (okolinu, likove) i

razmisli o čemu bi mogli razgovarati. Zapiši njihov razgovor u

oblačiće.

4. POVEŽI POJMOVE I PREPIŠI REČENICE – Poveži riječi PLIVA i

LETI s odgovarajućim pojmom u desnom stupci te u crtovlje

napiši rečenice.

5. ZAGONETKE – Odgonetni zagonetke u stihu. Pomoći će ti

crtice na koje ćeš pisati rješenje.

Online sadržaji:

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11ce144c2da1

https://learningapps.org/view7621879

https://wordwall.net/resource/555548/koja-sam-ja-

%C5%BEivotinja

Page 4: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

Primjeri vrednovanja za učenje,

vrednovanja kao učenje ili

naučenog uz upute

Vrednovanje za učenje:

- rezultati online zadataka

- razgovor tijekom aktivnosti – provjera razumijevanja

Vrednovanje kao učenje:

- učenici će dobiti listić za samovrednovanje svoga rada

(PRILOG 3)

- vršnjačko vrednovanje u završnom dijelu sata

Vrednovanje naučenog:

- samostalno rješavanje nastavnog listića (PRILOG 4)

Prijedlog kriterijskog vrednovanja naučenog (PRILOG 5)

Razrađeni problemski zadaci,

zadaci za poticanje kritičkog

razmišljanja, kreativnosti i/ili

istraživački zadaci; ovisno o

predmetu i nastavnoj temi

Zadaci za poticanje kritičkog razmišljanja i kreativnosti su 2. i 3.

te online zadatci:

https://learningapps.org/view7621879

https://wordwall.net/resource/555548/koja-sam-ja-

%C5%BEivotinja

DODATNI ELEMENTI1

Poveznice na više odgojno-

obrazovnih ishoda različitih

predmeta ili očekivanja

međupredmetnih tema

PID OŠ B.1.1.

Učenik uspoređuje promjene u prirodi i opisuje važnost brige za

prirodu i osobno zdravlje.

PID OŠ C.1.2.

Učenik uspoređuje ulogu i utjecaj prava, pravila i dužnosti na

pojedinca i zajednicu te preuzima odgovornost za svoje

postupke.

Napomena: Ishodi PiD-a realizirat će se kroz sadržaje 2. i 3.

zadataka, ali i multimedijski sadržaj

https://learningapps.org/view7621879 .

uku A.1.3

3. Kreativno mišljenje

Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i

osjećaje pri učenju i rješavanju problema.

uku B.1.4.

4. Samovrednovanje/ samoprocjena

Na poticaj i uz pomoć učitelja procjenjuje je li uspješno riješio

zadatak ili naučio.

1 Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi javnog poziva. Nisu obavezni, ali nose dodatne bodove u skladu s kriterijima procjene Metodičkih preporuka.

Page 5: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

goo C.1.1.

Sudjeluje u zajedničkom radu u razredu.

Aktivnost u kojima je vidljiva

interdisciplinarnost

Strip (3. zadatak) te samovrednovanje učenika interdisciplinarno

povezuju ishode Hrvatskog jezika, Prirode i društva te

međupredmetnih tema Učiti kako učiti i Građanski odgoj i

obrazovanje.

Interdisciplinarni je i online zadatak

https://learningapps.org/view7621879

Aktivnosti koji obuhvaćaju

prilagodbe za učenike s teškoćama

Za učenike s teškoćama prilagođeni su svi zadatci za rad po

postajama (PRILOG 2), ali i online zadatak

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11ce144c2da1,

uz pomoć i dodatne upute učitelja prema potrebi.

Aktivnosti za motiviranje i rad s

darovitim učenicima

Online zadatci:

https://learningapps.org/view7621879

https://wordwall.net/resource/555548/koja-sam-ja-

%C5%BEivotinja

Upute za kriterijsko vrednovanje

kompleksnih i problemskih

zadataka i/ili radova esejskoga tipa

Vrednovanje kompleksnih online zadataka za darovite učenike

kroz evidenciju riješenosti zadataka (aplikacije wordwall.net i

learningapps.org bilježe statistiku rješavanja, a učenik nakon

rješavanja odmah dobiva povratnu informaciju).

Projektni zadaci (s jasnim

scenarijima, opisima aktivnosti,

rezultatima projekta, vremenskim

okvirima)

Aktivnosti kojima se ostvaruju ishodi na ovom satu nisu

projektnog tipa već služe vježbanju, ponavljanju i procjeni razine

usvojenosti istih.

Poveznice na multimedijske i

interaktivne sadržaje

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=11ce144c2da1

https://learningapps.org/view7621879

https://wordwall.net/resource/555548/koja-sam-ja-

%C5%BEivotinja

Prijedlozi vanjskih izvora i

literature

Čudina Obradović, Mira: Igrom do čitanja. Školska knjiga,

Zagreb, 2002.

Čudina-Obradović, M.: Psihologija čitanja od motivacije do

razumijevanja. Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2014.

Zimmermann, S., Hutchins, C.: Sedam ključeva čitanja s

razumijevanjem: Kako pomoći djetetu da čitaju i razumiju

pročitano! Ostvarenje, Buševec, 2009.

Page 6: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

PRILOG 1:

1. zadatak: Složi riječi od slova iste boje. Spoji riječ s odgovarajućom slikom.

Z E C

S O V A

R I B A

M A Č K A

Page 7: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić
Page 8: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

2. zadatak: Pogledaj sliku i pročitaj kratak opis ispod nje. Nakon toga dobro promotri sljedeću sliku i

opiši je s nekoliko rečenica.

Slika

Slika je lijepa. Slika je velika. Na slici je planina.

Planina je visoka. Na planini nema sunca.

Iznad planine je oblak.

Zadatak:

Pročitaj gornji opis.

Zatim pogledaj sliku ispod i opiši je u nekoliko rečenica koje ćeš napisati velikim

tiskanim slovima.

Page 9: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

3. zadatak:

Zadatak:

Pogledaj strip i u oblačiće upiši što likovi u stripu govore.

4. zadatak:

Zadatak:

Spoji odgovarajuće parove riječi crtom. Prepiši 4 rečenice velikim tiskanim slovima.

leptir.

sova.

Pliva pčela.

zmaj.

avion.

kit.

Leti patka.

plivač.

lastavica.

komarac.

raketa.

žaba.

Page 10: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

5. zadatak: Odgonetni zagonetke u stihu. Pomoći će ti crtice na koje ćeš pisati rješenje.

Kad putujem i kad spavam,

stalno mjerim, otkucavam.

Grickam vrijeme vlat po vlat,

ja se zovem ručni

__ __ __

Zrakom leti, oganj bljuje,

svakom prijeti i zlo snuje.

Ali ipak, strašan nije

u pričama on se krije.

__ __ __ __

Čuvajte me poput zlata,

ja otvaram vaša vrata.

Bez mene je teško ući.

Tko sam ja? Sad zaključi.

__ __ __ __

Kad sam zrela, baš sam fina,

puna soka, vitamina,

i ocat od mene prave,

al me svježu više slave.

__ __ __ __ __ __

Kada ruke nisu čiste,

mene zovu i koriste.

Nečistoća odmah ode,

al' ne radim ja bez vode.

__ __ __ __ __

Ne vidiš me, al sam jak,

rado dižem sve u zrak.

U krošnji lišćem šuštim rado,

pozna me i staro i mlado.

__ __ __ __ __ __

Od mene često pekmez prave,

ili me u knedle stave.

Svi me znaju, nisam gljiva,

nego ljubičasta __ __ __ __ __.

Živi u nekoj priči

i na staru ženu sliči,

ona često djecu plaši

dok na svojoj metli jaši.

__ __ __ __ __ __ __ __

Page 11: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

PRILOG 2 – Zadatci za učenike s teškoćama

1. zadatak: Složi riječi od slova iste boje. Spoji riječ s odgovarajućom slikom.

Z E C

S O V A

Page 12: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

2. zadatak: Pročitaj opis slike. Iz opisa prepiši 2 (dvije) rečenice po izboru.

Slika

Slika je lijepa. Slika je velika.

Na slici je planina. Planina je visoka.

Na planini nema sunca.

Iznad planine je oblak.

3. zadatak: Pogledaj strip i u oblačiće upiši kako se zovu dječak, djevojčica i pas.

Page 13: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

4. zadatak: Spoji odgovarajuće parove riječi crtom. Prepiši 2 rečenice velikim tiskanim slovima.

sova.

Pliva pčela.

plivač.

avion.

kit.

Leti patka.

leptir.

5. zadatak: Odgonetni zagonetke u stihu. Pomoći će ti crtice na koje ćeš pisati rješenje.

Kad putujem i kad spavam,

stalno mjerim, otkucavam.

Grickam vrijeme vlat po vlat,

ja se zovem ručni

__ __ __

Od mene često pekmez prave,

ili me u knedle stave.

Svi me znaju, nisam gljiva,

nego ljubičasta __ __ __ __ __.

PRILOG 3

TABLICE SAMOVREDNOVANJA

ZNAKOM + OZNAČI ZADATKE KOJE SI RIJEŠIO/LA.

1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK

Page 14: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI,

A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI.

1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK

PRILOG 4 – nastavni listić za vrednovanje naučenog

1. Dopuni rečenice. Odaberi boju pisaljke koja će biti vidljiva.

Page 15: OSNOVNI PODATCI · NACRTAJ ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI LAGANI, A ZA ZADATKE KOJI SU TI BILI TEŠKI. 1. ZADATAK 2. ZADATAK 3. ZADATAK 4. ZADATAK 5. ZADATAK PRILOG 4 –nastavni listić

PRILOG 5 Prijedlog kriterijskog vrednovanja naučenog

ODLIČAN VRLO DOBAR DOBAR DOVOLJAN NEDOVOLJAN

Povezuje glas s odgovarajućim slovom. Točno i pravilno piše velika slova školskoga formalnog pisma. Samostalno piše

sve 4 riječi

dopune rečenica

točno.

Povezuje glas s odgovarajućim slovom. Točno i pravilno piše velika slova školskoga formalnog pisma. Samostalno piše

3 riječi dopune

rečenica točno.

Povezuje glas s odgovarajućim slovom. Ne piše sva velika slova školskoga formalnog pisma točno i pravilno. Samostalno piše

3 riječi dopune

rečenica

djelomično točno

(s obzirom na

izgled slova).

Povezuje samo

određene

glasove s

odgovarajućim

slovima čineći

greške. Griješi u

pisanju velikih

slova školskog

formalnog pisma

jer ne poznaje

sva usvojena

slova školskog

formalnog pisma.

Samostalno piše

2 riječi dopune

rečenica

djelomično točno

(s obzirom na

izgled slova).

Povezuje samo

određene,

malobrojne,

glasove s

odgovarajućim

slovima čineći

greške. Razlikuje

samo neka slova

od drugih

znakova pa ne

uspijeva točno

napisati riječi

dopune rečenica.