Osprzęt Bhp Dla Energetyki Arcus

 • View
  36

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Osprzęt Bhp Dla Energetyki Arcus

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich1

  OSPRZT BHP DLA

  ENERGETYKI

  ARCUS ELEKTROTECHNIK

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich2

  UZIEMIACZE/ZWIERACZE

  - dla linii napowietrznych NN- dla rozdzielnic kablowych- dla wntrzowych urzdze rozdzielczych N i WN- Dla zewntrznych urzdze rozdzielczych N i WN

  DRKI UZIEMIAJCE- jednosekcyjne- dwusekcyjne

  DRKI MANIPULACYJNE

  LANCE UZIEMIAJCE

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich3

  5 zasad BHP

  - wyczenie

  - zabezpieczenie przed ponownym zaczeniem

  - kontrola braku napicia

  - zamontowanie uziemiacza i zwieracza

  - osonicie ssiadujcych czci instalacji bdcych pod napiciem

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich4

  Uziemiacze/zwieracze dla linii

  napowietrznych NN z mechanizmem

  zatrzaskowym

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich5

  Uziemiacze/zwieracze dla linii

  napowietrznych NN z zaciskami

  wrzecionowymi

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich6

  Zestawy uziemiajco-zwierajce

  dla rozdzielnic nN

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich7

  Uziemiacz/zwieracz dla rozdzielnic nN z

  cakowicie izolowany elementami

  podczeniowymi

  Kocwki wykonane z czerwonego poliamidu

  Powlekane PCW przewody czce 35 mm2, wodoszczelne i przezroczyste

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich8

  NH 0-3

  FR E.u.K.-

  STECKMESSER

  VORRICHTUNG

  FR

  Akcesoria

  Noe wciskowe do podstaw bezpiecznikowych DIN

  Cakowicie izolowane kocwki

  Drek izolowany do noy i do uziemiacza

  Izolowane zaciski z drkiem elastycznym

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich9

  Pozostae akcesoria

  Izolowana kocwka do y kablowych

  Montowany stacjonarnie/zdefiniowany punkt podczenia uziemiacza

  Walizka transportowa

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich10

  Uziemiacz/zwieracz16 mm2 do szkrzynek serwisowych

  Przejciwka wkrcanaE27 oraz E33

  Pozostae akcesoria

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich11

  Uziemiacz/zwieracz SN i WN

  Uziemiacz/zwieracz:

  wodoszczelna i elastyczna (odporna na zginanie) powoka ochronna

  wodoszczelne i przezroczyste elementy podczeniowe

  Izolowane PCW przewody miedziane 16 mm2 do 150 mm2 (Iz = 4.5 42 kA/0.5s)

  Zaprasowywane kocwki kablowe

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich12

  Test wytrzymaociowy na

  zginanie zgodny z IEC 1230

  1000 cykli 60 w lewo i prawo

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich13

  Przykad 3-fazowego uziemiacza/zwieracza

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich14

  Cechy konstrukcyjne uziemiaczy

  Wodoszczelna i odporna na zginanie powoka ochronna

  3-fazowe poczenie izolowane dla uziemiaczy SN i WN

  Izolowane poczenie nN/do 6 przewodw 1635 mm2

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich15

  Zaciski uziemiajce z rubami

  imadekowymi/motylkowymi

  c

  Konstrukcja zapewniajca usunicie farby lub warstwy tlenkowej

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich16

  Zaciski uziemiajce

  Typ uniwersalny: do stykw kulowych, przewodw okrgych i szyn paskich

  Kleszcze sferyczne do stykw kulowych20 lub 25 mm

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich17

  L

  D

  SW

  /o16

  Instalowane na stae styki

  uziemiajce/zdefiniowane punkty uziemienia

  Trzpie walcowy z nakrtk piercieniow do 41 kA/0.5s

  Zacisk wtykowy uziemiajcy z rub motylkow lub z mechanizmem zatrzaskowym

  Podstawa uziemiajca z zaciskiem wtykowym i trzema trzpieniami ze rub piercieniow

  (41 kA/0.5s)

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich18

  Zaciski fazowe

  Kleszcze sferyczne dla stykw kulowych 20 oraz 25 mm

  Uniwersalny zacisk fazowy dla

  stykw kulowych 20 oraz 25 mm

  przewodw okrgych 9 - 22 mm

  szynoprzewodw do 20mm

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich19

  Zaciski fazowe

  Dla aluminiowych linii napowietrznych rednica 50 120 mm, zbkowana powierzchnia zaciskowa do przebijania warstwy tlenkowej

  Dla przewodw okrgych o rednicy 10 65 mm i kabkw stacjonarnych

  Dla linii aluminiowych i miedzianych do 240 mm2, z wrzecionem obrotowym 25na lewo i prawo dla uatwienia montau

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich20

  Styki kulowe z miedzi elektrolitycznej

  rednice kul 20 oraz25 mm

  Z gwintem mskim/eskim

  Dla okrgych przewodw do rednicy 60 mm

  Z uchem dla mocowania do szynoprzewodw

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich21

  Punkty zaciskowe dla y Al oraz Cu

  Dla y okrgych do 120 mm ,rwnolegle lub prostopadle

  Mocowanie skorupowe 20 28 mm

  2 x 10 30 mm

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich22

  Punkty zaciskowe dla szyn przewodzcych

  Dla szyn do 12 mm

  Maks. 2 x 80 x 10 mm

  Maks. 1 x 80 x 10 mm

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich23

  Zaciski fazowe dla szyn paskich i rozcznikw

  Do zastosowania w rozdzielnicach okapturzonych lub na stykach gdzie utrudniony jest dostp

  Zakadanie pod ktem prostym na szynach

  Zacisk z gsto nacitymi rowkami dla szyn do 12 mm

  Z trzpieniem dla szynoprzewodw z otworem 8mm

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich24

  Urzdzenie z szyn zwierajc dla instalacjach wntrzowych SN(z szyn miedzian do 95 kA/0.5 s)

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich25

  Drki uziemiajce

  Regulacja drka z zatrzaskiem stopniowo co 410 mm =

  Bezpieczna praca z regulowan stopniowo dugoci drka

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich26

  Test wytrzymaoci na zginanie drka

  uziemiajcego zgodnie z IEC 1230

  L = 0.5 m dla dugoci drka do 2 m

  oraz 1 m dla dugoci drka powyej 2 m

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich27

  Gowice drkw

  Normalna gowica bagnetowa

  Gowica bagnetowa ze spryn

  Gowica bezp. /

  Gowice przekrcana na wszystkie strony

  Adapter dla zaciskw fazowych

  Aluminiowa gowica bezp. z funkcj blokady

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich28

  Jednosekcyjne drki manipulacyjne

  Dla uycia w suchych warunkach lub przy opadach (z piercieniami deszczowymi)

  Up do UN 380 kV

  Gowica drka przeczajcego zgodnie z DIN 57 681 cz 2 z wkna szklanego wzmocniony poliamid

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich29

  Drki dwu i trjsekcyjne

  Z wkna szklanego wzmocnione i wygadzone rury z ywicy epoksydowej

  Powierzchnia rur pokryta odpornym na UV tym lakierem

  Z piercieniami przeciwdeszczowymi

  Wtykowe poczenie z funkcj blokowania za pomoc spryny

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich30

  Uziemiacz zwieracz dla rozdzielnic SN

  Zacisk fazowy dla 10-65 mm

  2 sekcyjny drek uziemiajcy z wzmocnionej wknem szklanym rury poliestrowej

  Maks. prd zwarciowy 33.5kA/0.5s

  Cakowita dugo 6000 mm , podczas transportu tylko 3150 mm

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich31

  Lance uziemiajce

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich32

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich33

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich34

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich35

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich36

  Lanca uziemiajca

  Przykad instalacji

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich37

  Cechy konstrukcyjne lanc uziemiajcych

  Czci przewodzce wykonane z odpornego na korozj stopu aluminiowego

  Wewntrzne czci mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej lub stopu miedzi

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich38

  100

  60

  14

  Punkt stay uziemiacza

  lancowego

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich39

  50

  100

  h

  b

  h

  b

  b

  Punkty stae dla przewodw liniowych

  z podstaw czeniow

  Z zaciskami dla pojedynczych/podwjnych przewodw

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich40

  Uziemiacze lancowe

  Typowe wykorzystanie/ zalety:

  1.) Wysoko szynoprzewodu/przewodu 6 m a do 12 m

  2.) Prd zwarciowy okoo 40 kA/0.5 s do 80 kA

  3.) konwencjonalne urzdzenia zwierajce z yami miedzianymi zbyt cikie (120 mm2 lub 150 mm2)

  4.) wymagany drek manipulacyjny zbyt dugi do bezpiecznej obsugi (efekt wdki)

  5.) ze wzgldu na mas urzdzenia i dugo drka mona straci rwnowag i wpa na lini pod napiciem

  6.) Zalet jest zdefiniowane punkt uziemiajcy i prowadzenie lancy

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich41

  Wskaniki napicia

 • 03.03.2014ARCUS ELEKTROTECHNIK Alois Schiffmann GmbH, Munich42

  ARCUSTON Wskanik napicia WN do U

  N380 kV

 • 03.03.2014ARCUS ELEKT