of 24/24
OTRYSKÁVACIE ZARIADENIA MAMMUT Sandstrahl & Anlagenbau GmbH Otryskávanie & Príslušenstvo Enkinger Weg 4 • 86753 Möttingen • Nemecko Tel.: +421 (0) 944 206 504 • email: [email protected] • www.sapi-pieskovanie.sk OTRYSKÁVANIE PRE PROFESIONÁLOV VIAC AKO 40 ROKOV MAMMUT Profesionálne Otryskávacie Zariadenia Sandblasting devices Pre všetky druhy otryskávacích prác For all range of applications Výkonnosť, Bezpečnosť a Pohodlie na tej najvyššej úrovni Performance, Safety, Comfort at the highest level Overené Bezpečnostné Systémy Vysoko-výkonná technológia trysiek Proved Safety - Systems High performance nozzle technology

OTRYSKÁVACIE ZARIADENIA MAMMUT - files.sapi-eshop-sk ...files.sapi-eshop-sk.webnode.sk/200000310-eb280ec223/Mammut-svk-E 218-mb.pdf · safety cock Zariadenie na reguláciu tlaku

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OTRYSKÁVACIE ZARIADENIA MAMMUT - files.sapi-eshop-sk...

 • 1

  OTR

  YSK

  V

  AC

  IE Z

  AR

  IAD

  ENIA

  MA

  MM

  UT

  Sandstrahl & Anlagenbau GmbHOtryskvanie & Prsluenstvo

  Enkinger Weg 4 86753 Mttingen Nemecko Tel.: +421 (0) 944 206 504 email: [email protected]

  www.sapi-pieskovanie.sk

  OTRYSKVANIE PREPROFESIONLOV

  VIAC AKO 40 ROKOV MAMMUTProfesionlne Otryskvacie Zariadenia Sandblasting devicesPre vetky druhy otryskvacch prcFor all range of applications

  Vkonnos, Bezpenos a Pohodlie na tej najvyej rovni Performance, Safety, Comfort at the highest level

  Overen Bezpenostn Systmy Vysoko-vkonn technolgia trysiek Proved Safety - SystemsHigh performance nozzle technology

 • SAPI Otryskvacie ZariadeniaSAPI Blasting devices

  Vkonn tlakov otryskvacie zariadenia s rznym vyuitm

  For each application the right pressure blasting devicePerformance and reliability fulfi l all actual valid safety regulations. The equipments high quality standard, the fast ser-vice and a well trained competent personnel makes sure that SAPI customers can trust in the perfect technique and long time proven know how.

  SAPI blasting devices are suitable for all commercial blasting materials for dry, moist or wet applications. Each SAPI blasting tank is tested up to 12 bar by the German TV organisation. Upon request we supply you with the TV test documentation. The delivery volume includes the pressure tank with crane rings, maintenance opening, tubing, rubber cone and cone sealing, blasting material mixing-chamber, air-mix installation and undercarriage.

  MAMMUT Tlakov Otryskvacie Zariadenia Sandblasting devices

  Vkonn a spoahliv otryskvacie zariadenia pre vetky druhy otryskvacch prc s nastavitenou vkou tlaku, ktor spaj aj tie najprsnejie bezpenostn predpisy. tandardne vysok kvalita, rchly servis, odborn poradenstvo a dlhoron sksenosti zaruuj spokojnos naich zkaznkov. Otryskvacie zariadenia SAPI s vhodn pre vetky dostupn abrazva ako aj na mokr alebo such pouitie. Kad otryskvacie zariadenie je testovan organizciou TV a do 12 bar. Tento certifikt je mon si dodatone vyiada. Dodvka zaha tlakov kotol s gumenm tesnenm, otvor na drbu, hadice, pogumovan kue a gumen tesnenie, komora na mieanie abrazv, vzduchotechnika a podvozok

 • SAPI Tlakov Zariadenie Mammut SAPI Sandblasting Devices Mammut

  Ochrann maska NOVA 2000 Protection helmet NOVA 2000

  TryskaNozzle

  Operan pkal Operation lever

  VekoCover

  SitoSieve

  Tlakov ndoba-zsobnk Sandblasting tank

  Bezpenostn ventil Safety valve

  Prpojka pre aktvny uhlkovy filter Active charcoal fi lter connection

  Odluova vody Water separator

  Regultor tlaku/manomenter Pressure regulator

  Vyptac ventilTank outlet valve

  Servisn otvor Maintenance opening

  Vibran zariadenieVibrator

  Davkovac ventil Sand dosage lever

  Pneumatick bezpenostn skria Quick-stop safety device

  Aktvny uhlkov filter Active charcoal fi lter

  Otryskvacia hadica Blasting hose

  Nae najpredvanejie otryskvacie zariadenie

  SAPI most sold sandblasting device

  Ovldacie systmyDiakov pneumatick a elektro-pneumatick ovldacie zariadeniaControl systemsPneumatic and electropneumatic control units

  Tlakov Otryskvacie Zariadenie Technick popisSAPI Sandblasting deviceTechnical features

  Bezpenostn kohtiksafety cock

  Zariadenie na regulciu tlaku Tank de-pressuring device

  In-outlet ventil In-outlet valve

  Bezpenostn skria Quick-stop safety device

  Bezopenostn skria s rchlym vypnanmQuick stop safety device with quick relief UVV VBG 48

 • Varianty pre Tlakov Otryskvanie TechnolgieSAPI Pressure Sandblasting Variants

  Diakov pneumatick a elektro-pneumatick zariadenia

  SAPI Bezpenostn ovldac systm preV komfort a ochranu. - Rchla reakn doba zap/vyp - zabrauje vzniku vlhkosti v kotly - Rchle plne zapnutie a vypnutie- spora abrazvneho materilu a do 30% - Vysoka vkonnos

  SAPI Zariadenie na ovldanie in-outlet " ventilov- Rchla reakn doba zap/vyp - S tmto ovldacm systmom je kotol za pomoci diakovho ovldania ahko natlakovan alebo odtlakovan

  SAPI tlakov ventil s tlmiom hluku

  SAPI Bezpenostn ovldac systm pre V komfort a ochranu

  - Rchla reakn doba zap/vyp- zabrauje vzniku vlhkosti v kotly - Presn kontrola tlaku od 0,1 - 12 bar- Rchle plne zapnutie a vypnutie- spora abrazvneho materilu a do 30%- Vysoka vkonnos

  SAPI Bezpenostn kohtikRun ovldan zapnanie a vypnanie tryskacieho zariadenia

  Schnellstophahnsafety cock

  Tlakov ventilTank de-pressuring device

  Ein-AuslassventilIn-outlet valve

  Bezpenostn skria Quick-stop safety device

  SicherheitsabschaltungQuick-stop safety deviceUVV VBG 48

  SAPI Control systemsPneumatic and electro-pneumatic control units

  SAPI Safety control systems perfect safety and comfort- fast cut on and off times- prevents moisture in the tank - fast start and stop- no granulate after running safes granulate up to 30%- high blasting performance

  SAPI contol device In-Outlet valve technology- fast cut on and off times- with that control device the tank will be depressurised and pressurised in by activating the operation lever.

  SAPI tank de-pressuring device with sound damper(safety remote control device)

  SAPI Safety control systems according UVV VBG 48 sandblast workPerfect safety and comfort

  - fast cut on and off times- prevents moisture in the tank- exact pressure controlling 0,1 - 12 bar- fast start and stop- no granulate after running safes granulate up to 30%- high blasting performance

  Safety cockfor manual switch on and off of the blasting unit

 • Mammut so zariadenm pre rchle vypnutieMammut with Quick-stop device

  You can change the tank capacity of Mammut 100 l to another tank size.

  Tlakov ndoba-zsobnk:Pressure sand blasting tank:

  Mammut 60 ltr.60 l zsobnk / capacity 60 l Kat.-. 9522.060

  Mammut 200 ltr.200 l zsobnk / capacity 200 l Art.-Nr. 9522.200

  Kat.-. Typ Type 9522.100 SAPI Tlakov tryskacie zariadenie Mammut 100 l

  Presne nastaviteln tlak od 0,1 do 12 bar. Certifikt TV- Kvalitn vntorn a vonkajie potrubie 1- pogumovan povrch kueu s gumovm tesnenm - Servisn otvor- Pojazdn podvozok- Dvkovac ventil abraziva - Ventil na regulciu tlaku (manometer)

  9855.010 SAPI Rchlo-vypnacie bezpenostn zariadenieToto zariadenie umouje rchle zap/vyp ale tak isto udruje kotol pod tlakom a tm etr spotrebu vzduchu a abraziva. Toto zariadenie tak isto predchdza monm nehodm kee pri strate kontroly nad kontrolnm spnaom sa prstroj automaticky vypne

  9911.010 Vysoko-vkonny odluova vody 1 pripevnen k zariadeniu, iadna drba

  9851.110 10 m Otryskvacia hadica 25 x 7 mmKompletne zmontovan s driakom trysky, tlakovou pkou, ovldacim kblom a spojkou pre hadicu.

  3982.070 Dlh tryska z Karbidu kremk 7 mm9891.130 Otryskvacia maska NOVA 20009857.050 10 m Vzduchov hadica so spojkami

  kompletne zmontovanVoliten Prsluenstvo

  9851.610 10 m predlovacia otryskvac hadica 25 x 7 mmKompletne zmontovan s ovldacim kblom a spojkou pre hadicu.

  3933.530 Sito 3933.020 Veko9893.020 Filter s aktvnym uhlkom RADEX

  vysoko vkonn filter s monosou pripevnenia na stenu alebo podlahu. Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojky.Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci.

  9857.050 10 m vzduchov predlovacia hadica kompletne zmontovan

  SAPI Pressure sand blasting machine 100 lExact adjustable from 0,1-12 bar, TV approval with certifi cate incl.:- Solid tubing in- and outside 1- Rubber covered metal cone with sealing- Maintenance opening- Undercarriage- Blasting material metring valve- Pressure regulator with gaugeSAPI Quick stop safety device(safe remote control device). Accidents occuring whenever the operator stumbles or falls down and looses control over the blasting direction, is excluded. When releasing the handle, the fl ow of abrasives stops immediately.High-performance water separator 1maintenance free, mounted on the unit10 m Blasting hose 25 x 7 mmcomplete mounted with control cable, operation lever, nozzle holder and blasting hose couplingSilicium carbide venturi nozzle 7 mmProtection helmet NOVA 200010 m Air hose with couplingscomplete mounted

  Optional Accessoires10 m Blasting hose extension 25 x 7 mm complete mounted with control cable and blasting hose coupling SieveCoverActive charcoal-fi lter RADEX extreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively installation on the fl oor or at the wall. Inclusive breathing air regulator and quick connect coupling10 m Air hose extension with couplingscomplete mounted

  Kapacita zsobnka zariadenia Mammut je dostupn aj v inch vekostiach

 • Technolgia otryskvacieho zariadenia Mammut

  Mammut Sandblasting technologyOtryskvacie zariadenia typu Mammut s tie naj-univerzlnejie a najspoahlivejie zariadenia ktor vaka vyuvaniu tch najmodernejch technolgii njdu svoje vyuitie v priemysle ale aj v dielach. Nae otryskvacie zariadenia sa spene pouvaj po celom svete

  Sapi Mammut sandblasting devices are the top in industrial and handycraft applications and count to the most rely-able and powerfull sandblasting units with modernst technology. Sapi sandblasting devices have international repu-tation and are successfully used world wide.

  Otryskvacie zariadenia Mammut njdu svoje vyuitie pri isten, odstrovan hrdze, zdrsovan, zhutovan a leten povrchov. Zariadenie je vhodn pre vetky druhy abrazivneho materilu. Zariadenie je po doruen kompletne zmontovan a pripraven k pouitiu

  SAPI Mammut Sandblasting devices applicable for: cleaning, derusting, de-scaling, roughening, compacting and polishing. Suitable for all kind of blasting mediums. Delivery is completely ready for operation with all necessary connections.

  Prklady vyuitia: Example of use:

  Otryskvanie plotov a mre Grid sandblasting

  Povrchov istenie dreva Wood surface cleaning

  Oceov kontrukcie Steel construction

  Renovcia betnu Concrete refurbishment

  Koajov vozidl Railed vehicles

  Otryskvanie podvozkov kaminov

  Truck sandblasting

  Otryskvacie haly s pracovnkmi Sandblasting hall with worker

  SchiffssanierungShip renovation

 • Nzko-tlakov istiace zariadenie MammutMammut Low Pressure cleaning device

  Vekos zsobnka zariadenia Mammut je dostupn aj v inch vekostiachYou can change the tank capacity of Mammut 100 l to another tank size.

  Tlakov ndoba-zsobnk:Pressure sand blasting tank:Mammut 60 ltr.60 l zsobnk / capacity 60 l Kat.-. 9522.060

  Mammut 200 ltr.200 l Kessel / capacity 200 lArt.-Nr. 9522.200

  Kat.-. Typ Type9522.100 SAPI Tlakov tryskacie zariadenie Mammut 100 l

  Presne nastaviteln tlak od 0,1 do 12 bar. Certifikt TV- Kvalitn vntorn a vonkajie potrubie 1- pogumovan povrch kueu s gumovm tesnenm - Servisn otvor- Pojazdn podvozok- Dvkovac ventil abraziva - Ventil na regulciu tlaku (manometer)

  9855.010 SAPI Rchlo-vypnacie bezpenostn zariadenieToto zariadenie umouje rchle zap/vyp ale tak isto udruje kotol pod tlakom a tm etr spotrebu vzduchu a abraziva. Toto zariadenie tak isto predchdza monm nehodm kee pri strate kontroly nad kontrolnm spnaom sa prstroj automaticky vypne

  9911.010 Vysoko-vkonny odluova vody 1 pripevnen k zariadeniu, iadna drba .

  9856.110 10 m Otryskvacia hadica 25 x 7 mm s vodouKompletne zmontovan s driakom trysky, tlakovou pkou, ovldacim kblom a spojkou pre hadicu.

  3986.060 VARIO Vriv tryska s prvodom vody priemer 8,5 mm

  9891.130 Otryskvacia maska NOVA 20009857.050 10 m vzduchov hadica so spojkami

  kompletne zmontovan

  9856.170 Voliten prsluenstvo10 m predlovacia tryskacia hadica 25 x 7 mmKompletne zmontovan s ovldacim kblom a spojkou pre hadicu.

  3933.530 Sito3933.020 Veko9893.020 Filter s aktvnm uhlmRADEX

  vysoko vkonn filter s monos pripevnenia na stenu alebo podlahu. Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci.Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojky

  9857.050 10 m vzduchov predlovacia hadica kompletne zmontovan

  SAPI Pressure sand blasting machine 100 l Exact adjustable from 0,1-12 bar, TV approval with certifi cate incl.:- Solid tubing in- and outside 1- Rubber covered metal cone with sealing- Maintenance opening- Undercarriage- Blasting material metering valve (useable for all blasting media)- Pressure regulator with gaugeSAPI Quick stop safety device(safe remote control device). Accidents occurring whenever the operator stumbles or falls down and looses control over the blasting direction, is excluded. When releasing the handle, the fl ow of abrasives stops immediately.High-performance water separator 1maintenance free, mounted on the unit10 m Blasting hose 25 x 7 mm with water complete mounted with control cable, operation lever, nozzle holder and blasting hose couplingVARIO Vortex Nozzle 8,5 mm with water

  Protection helmet NOVA 200010 m Air hose with couplingscomplete mounted

  Optional Accessoires10 m Blasting hose extension 25 x 7 mmcomplete mounted with control cable and blasting hose couplingSieveCoverActive charcoal-fi lter RADEX extreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively installation on the fl oor or at the wall. Inclusive breathing air regulator and quick connect coupling10 m Air hose extension with couplingscomplete mounted

 • Technolgia Trysiek VARIO Vario Nozzle Technology

  Technolgia trysiek pre etrn otryskvanie VARIO nastavuje nov kritri kvality a vkonu v technike pravy a istenia povrchov.The Vario soft cleaning-nozzle-technology sets new benchmarks in speed and effi ciency of surface cleaning and restoration of monuments.

  Nov technolgia VARIO trysiek etrnho otryskvania je shrnnm pojmom absoltne etrnho, efektvneho a ekologickho istenia. Stavebnicov princp trysiek VARIO umouje vykonva 3 rzne metdy otryskvania jednou zkladnou tryskou. To poskytuje t vhodu, e je mon optimlne sa prispsobova stle sa meniacim poiadavkm istenia tak, aby sa mohli dosahova o najlepie mon vsledky istenia. Jednoduchou vmenou pecilnych komponentov trysky mono efektvne a hospodrne poui zkladn trysku ako vriv otryskvaciu trysku, ploch otryskvaciu trysku a Venturiho kruhov otryskvaciu trysku.

  Using the SAPI Vario soft-cleaning nozzle-technic, you can choose between 3 cleaning-methods by using only one basic nozzle. So you can adapt your equipment quickly to the necessities of cleaning, according to each type of paint or incrustation which has to be removed. Changing the components of the basic nozzle you can use it as a vortex stream, fl at stream or round stream (venturi-type) nozzle. Technolgia _ vrivho

  otryskvania

  Metda 1 Vriv technolgiaVortex technology materilovo sporn

  spsob istenia

  3 rzne metdy otryskvania so

  zkladnou tryskou

  3 differentcleaning methods

  with one basic nozzle

  Vrive vlokaVortex insert

  Metda 2 Technolgia plochho

  otryskvaniaFlat-fan technology

  obzvl vysok plon vkon

  Mimoriadne irok plochy l

  Metda 3Venturiho technolgia

  okrhleho otryskvaniaVenturi technologyBen technolgia

  otryskvania na univerzlne otryskvacie prce

  Kueovit okrhly l.

  Prklady vyuitia - Example of use

 • MAMMUT so Sacm a Odvdzacm Ventilom Mammut with Inlet and outlet valve

  Vekos zsobnka zariadenia Mammut je dostupn aj v inch vekostiach

  You can change the tank capacity of Mammut 100 l to another tank size.

  Tlakov ndoba-zsobnk:Pressure sand blasting tank:

  Mammut 25 ltr.25 l zsobnk / capacity 25 l Kat.-. 9522.025

  Mammut 60 ltr.60 l zsobnk / capacity 60 l Art-Nr. 9522.060

  Mammut 200 ltr.200 l Kessel / capacity 200 lArt-Nr. 9522.200

  Kat.-. Typ Type9522.100 SAPI Tlakov tryskacie zariadenie Mammut 100 l

  Presne nastaviteln tlak od 0,1 do 12 bar. Certifikt TV- Kvalitn vntorn a vonkajie potrubie 1- pogumovan povrch kueu s gumovm tesnenm - Servisn otvor- Pojazdn podvozok- Dvkovac ventil abraziva - Ventil na regulciu tlaku (manometer)

  9855.115

  9911.010 Vysoko-vkonny odluova vody 1 pripevnen k zariadeniu, iadna drba .

  9852.110 10 m Otryskvacia hadica 25 x 7 mmKompletne zmontovan s driakom trysky, tlakovou pkou, ovldacim kblom a spojkou pre hadicu.

  3982.070 Dlh tryska z karbidu kremka Priemer 7 mm

  9891.125 Otryskvaciamaska ASTRO3621.010 Regultor vzduchu s fitrom9857.050 10 m vzduchov hadica

  so spojkami kompletne zmontovan

  Voliten Prsluenstvo9852.510 10 m predlovacia tryskacia hadica 25 x 7 mm

  Kompletne zmontovan s ovldacim kblom a spojkami

  3933.530 Sito3933.020 Veko9893.020 Filter s aktvnm uhlmRADEX

  vkonn filter s monos pripevnenia na stenu alebo podlahu. Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci .Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojky

  9857.050 10 m vzduchov predlovacia hadica kompletne zmontovan

  SAPI Pressure sand blasting machine 100 lExact adjustable from 0,1-12 bar, TV approval with certifi cate incl.:- Solid tubing in- and outside 1- Rubber covered metal cone with sealing- Maintenance opening- Undercarriage- Blasting material metring valve- Pressure regulator with gaugeSAPI Safety control device 1In-outlet valve technology consist of in-outlet valve with sound damperHigh-performance water separator 1maintenance free, mounted on the unit10 m Blasting hose 25 x 7 mmcomplete mounted with control cable, operation lever, nozzle holder and blasting hose couplingSilicium carbide venturi nozzle 7 mm

  Protection helmet ASTROAir regulator with fi lter10 m Air hosewith couplings complete mounted

  Optional Accessoires10 m Blasting hose extension 25 x 7 mmcomplete mounted with control cable andblasting hose couplingsSieveCoverActive charcoal-fi lter RADEX extreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively installation on the fl oor or at the wall. Inclusive breathing air regulator and quick connect coupling10 m Air hose extension with couplingscomplete mounted

  SAPI bezpenostn zariadenie 1Tto technlogia pozostva zo sacieho a vfukovho ventilu s tlmiom hluku

 • 11

  Mammut s Odtlakovacm Zariadenm Mammut with Tank de-pressuring device

  Vekos zsobnka zariadenia Mammut je dostupn aj v inch vekostiachYou can change the tank capacity of Mammut 100 l to another tank size.

  Tlakov ndoba-zsobnk:Pressure sand blasting tank:

  Mammut 60 ltr.60 l Kessel / capacity 60 l Kat.-. 9521.060

  Mammut 200 ltr.200 l Kessel / capacity 200 lArt.-Nr. 9521.200

  Kat.-. Typ Type9521.100 SAPI Tlakov tryskacie zariadenie Mammut 100 l

  Presne nastaviteln tlak od 0,1 do 12 bar. Certifikt TV, pogumovan povrch tesniacieho kueu s gumovm tesnenm ,Servisn otvor, Pojazdn podvozok, dvkovac ventil abraziva, ventil na regulciu tlaku (manometer)

  9855.210 SAPI Stop ventil - odtlakovacie zariadenie 1Najvcou vhodou Stop ventilu je okamit odtlakovanie a natlakovanie kotla m sa vrazne zvi spora stlaenho vzduchu a abraziva.

  9911.010 Vysoko-vkonny odluova vody 1 pripevnen k zariadeniu, iadna drba .

  9852.110 10 m Otryskvacia hadica 25 x 7 mmKompletne zmontovan s driakom trysky, tlakovou pkou, ovldacim kblom a spojkou pre hadicu.

  3982.070 Venturiho tryska z karbidu kremka Priemer 7 mm

  9891.125 Otryskvacia maska ASTRO 9857.050 10 m vzduchov hadica

  so spojkami kompletne zmontovan3621.010 Regultor vzduchu s fitrom

  Voliten Prsluenstvo9852.510 10 m predlovacia tryskacia hadica 25 x 7 mm

  Kompletne zmontovan s ovldacim kblom a spojkami

  3933.530 Sito3933.020 Veko9893.020 Filter s aktvnm uhlmRADEX

  vkonn filter s monos pripevnenia na stenu alebo podlahu. Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci .Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojky

  9857.050 10 m vzduchov predlovacia hadica kompletne zmontovan

  SAPI Sand blasting machine Mammut 100with pressure-tank volume 100 l, safety pressure control valve, air-meter installation, mixing-chamber, pressure reducer, closing-cone and undercarriage. The SAPI blasting-tank is tested for up to 12 bar by the TV organisation.

  SAPI Tank de-pressuring device 1By stopping the blasting process the tank is de-pressurized and relieved with this quick-stop-safety device and repressurized when the blasting process continues. With sound damperHigh-performance water separatormaintenance free10 m Blasting hose 25 x 7 mmcomplete mounted with control cable, operation lever, nozzle holder and blasting hose coupling.Silicium carbide venturi nozzle 7 mm

  Protetion helmet ASTRO10 m Air hosecomplete mounted with couplingsAir regulator with fi lter

  Optional Accessoires10 m Blasting hose extension 25 x 7 mmcomplete mounted with control double cable and blasting hose couplingSieveCoverActive charcoal-fi lter RADEX extreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively installation on the fl oor or at the wall. Inclusive breathing air regulator and quick connect coupling10 m Air hose extension with couplingscomplete mounted

 • kohtikomMammut with Quick stop safety cock

  Vekos zsobnka zariadenia Mammut je dostupn aj v inch vekostiachYou can change the tank capacity of Mammut 25 l to another tank size.

  Tlakov ndoba-zsobnk:Pressure sand blasting tank:

  Mammut 60 ltr.60 l zsobnk / capacity 60 l Kat-. 9521.060

  Mammut 100 ltr.100 l Kessel / capacity 100 lArt-Nr. 9521.100

  Mammut 200 ltr.200 l Kessel / capacity 200 lArt-Nr. 9521.200

  Kat.-. Typ Type9521.025 SAPI Tlakov tryskacie zariadenie Mammut 25 l l

  Presne nastaviteln tlak do 8 bar. Certifikt TV, bezpenostn ventil , tesniacieho kuel s gumovm tesnenm ,servisn otvor, pojazdn podvozok, dvkovac ventil abraziva, ventil na regulciu tlaku (manometer)

  9855.005

  9911.005 Vkonny odluova vody 1/2 pripevnen k zariadeniu, iadna drba .

  9851.015 10 m Tryskacia hadica 16 x 7 mm kompletne zmontovan so spojkami, driakom trysky

  3981.020 Tryska z borkarbidu - krtka Priemer: 7 mm, ivotnos a 1000 hodn

  9891.125 Otryskvacia maska ASTRO9857.050 10 m vzduchov hadica

  so spojkami kompletne zmontovan 3621.010 Regultor vzduchu s filtrom

  Voliten Prsluenstvo9856.228 10 m predlovacia tryskacia hadica 16 x 7 mm

  Kompletne zmontovan so spojkou pre hadicu

  3933.510 Sito na abrazivo3933.005 Vekol9893.020 Filter s aktvnm uhlmRADEX

  vkonn filter s monos pripevnenia na stenu alebo podlahu. Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci .Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojky

  9857.050 10 m vzduchov predlovacia hadica kompletne zmontovan

  SAPI Sand blasting machine Mammut 25with pressure-tank volume 25 l, safety pressure control valve, air-meter installation, mixing-chamber, pressure reducer, closing-cone and undercarriage. The SAPI blasting-tank is tested for up to 8 bar by the TV orga-nisation.

  SAPI Quick stop safety cock

  High-performance water separator 1/2maintenance free, mounted on the unit10 m SAPI Long-lasting hose 16 x 7 mm incl. couplings, nozzle holder and assemblyBoron carbide nozzle (short)

  Protection helmet ASTRO10 m Air hosewith couplings complete mountedAir regulator with fi lter

  Optional Accessoires10 m Blasting hose extension16 x 7 mmcomplete mounted with blasting hose couplingSieveCoverActive charcoal-fi lter RADEX extreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively installation on the fl oor or at the wall. Inclusive breathing air regulator and quick connect coupling10 m Air hose extension with couplingscomplete mounted

  Mammut s rchlo vyp. bezpenostnm

  SAPI rchlo vypnac bezpenostn kohtik

 • 13

  Injektorov otryskvacie zariadenie SAPI Injector sandblasting devices

  Injektorov-tryskacie zariadenie Profi 1

  Technick popisSAPI Profi 1 (25 Lit) tandardn vbava zaha, zsobnk abraziva, sito, tryskacia pitol, vzduchov ventil so vzduchovou a pieskovacou tryskou, 3m tryskacia hadica a 5 m vzduchov hadica so spojkami. Zariadenie je vhodn pre pouvanie abrazv (balotina a struska) s vekosou zn do 1 mm9512.010 Tryskacie zariadenie Profi 1 s hadicovm setom

  Ochrann maska Typ K 3Ochrann maska s elastickou ochrannou vestou, bez prvodu erstvho vzduchu! 9891.030 Maska K 33611.020 Vntorn sklo K 33611.010 Ochrann flie pre masku K 3

  SAPI Injektorov zariadenie PR 50 s recyklanm systmomNjde svoje vyuitie hlavne pri otryskvan malch plch, zvarov, nerezovej ocele, v kovovrobe, autodielach, stavebnch firmch, sklenrstvach,kamenrstvach a pri istiacich a retauranch prcach

  400 - 800 l/min 6 - 12 bar 33 kg1080 Watt/230 Volt 135 cm

  Spotreba vzduchu: Pracovn tlakVha: Spotreba energie: Vka: Priemer: 50 cm9531.010 Zariadenie PR 50 s 3,5 m hadicovm

  setom a tryskou z tvrdenej ocele

  9531.020 Zariadenie PR 50 s 3,5 m hadicovmsetom a borkarbidovou trykou

  9531.015 Zariadenie PR 50 s 5 m hadicovm setom a tryskou z tvrdenej ocele

  9531.025 Zariadenie PR 50 s 5 m hadicovm setom a tryskou z tvrdenej ocele

  Injection blastingdevice Profi 1

  Technical descriptionSAPI Profi 1 (25 l tank) is in standard design complete with tank, sieve, blast-ing pistol, air valve with blasting and air nozzle, 3 m sandblasting hose and 5 m air hose with couplings. The profi 1 is suitable for slag and glass beads with grain size to 1 mm.Blasting machine Profi 1 with hose set

  Blasting helmet Type K 3Blasting helmet with elastic breast and neck crease, without fresh air supply.Protection helmet K 3Inside pane for K 3Spare part wearing foils for K 3

  Recycling Injection blastingdevice PR 50The applications of PR 50 are especially sandblasting little and welding seams, stain less steel, metal processing plants, car workshops, varnishing factories, steel constru ction companies, reconstruction etc.Air volume: 400 - 800 l/minAir pressure: 6 - 12 barWeight: 33 kgEnergy consumption: 1080 Watt/220 VoltHeight: approx. 135 cmDiam.: approx. 50 cmRecycling blasting machine PR 50with 3,5 m hose set and hardmetal nozzle

  Recycling blasting machine PR 50with 3,5 m hose set and boron carbide nozzleRecycling blasting machine PR 50with 5 m hose set and hardmetal nozzle

  Recycling blasting machine PR 50with 5 m hose set and boron carbide nozzle

 • Nozzle sizes

  SAPI Silicium carbid-Venturi nozzlewith coarse pitch treath suitable for blasting hose diameter 25 mm and 32 mmLifespan approx. 400 - 500 working hours 6 mm 7 mm 8 mm10 mm12 mm

  Soft Blast nozzle with water regulation valve7 mm

  SAPI Boron carbid-Venturi nozzlewith coarse pitch treath suitable for blasting hose diameter 25 mm and 32 mmLifespan approx. 800 - 1000 working hours 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm

  SAPI boron carbid-short nozzlesuitable for blasting hose 16 mmLifespan approx. 800 - 1000 working hours 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm

  SAPI Flat-fan nozzle boron carbid suitable for blasting hose 25 + 32 mm 22 x 2,5 mm with 2 coarse thread

  SAPI rzne druhy trysiek Variations of nozzles

  Kat.. Vekos trysky

  SAPI Venturiho tryska z karbidu kremkas hrubm zvitom , vhodn pre hadice s priemerom 25 mm a 32 mm. ivotnos cca 400-500 hodn.

  3982.060 6 mm 3982.070 7 mm3982.080 8 mm3982.100 10 mm3982.110 12 mm

  Tryska pre etrn otryskvanie s regulanm ventilom3982.075 7 mm

  SAPI Venturiho tryska z borkarbidus hrubm zvitom , vhodn pre hadice s priemerom 25 mm a 32 mm. ivotnos cca 800-1000 hodn

  3981.041 6 mm3981.046 7 mm 3981.051 8 mm 3981.056 10 mm 3981.061 12 mm 3981.065 14 mm

  Krtka zsuvn tryska z borkarbidu krtka zsuvna tryska , vhodn pre hadice s priemerom 16 mm. ivotnos cca 800-1000 hodn3981.000 4 mm 3981.010 5 mm 3981.015 6 mm 3981.020 7 mm 3981.025 8 mm 3981.030 10 mm

  SAPI Ploch tryska z borkarbidu vhodn pre hadice s priemerom 25 mm a 32 mm 3986.096 22 x 2,5 mm s 2 hrub zvitom

 • Trysky Vario: vriv, ploch, Venturiho Vario nozzles Vortex, Flat fan, Venturi

  Kat.. Vekos trysiek / Bezeichnung

  Vriv tryska VARIO pre tryskaciu hadicu 25 x 7 mm 3986.060 Vriv tryska 8,5 mm s regulanm

  ventilom vody a vrivou vlokou VARIO

  Vriv tryska VARIO pre tryskaciu hadicu 19 x 7 mm 3986.050 Vriv tryska 8,5 mm s regulanm

  ventilom vody a vrivou vlokou VARIO

  Vriv tryska VARIO pre tryskaciu hadicu 16 x 7 mm 3986.040 Vriv tryska 8,5 mm s regulanm

  ventilom vody a vrivou vlokou VARIO

  SAPI Hlavica trysky VARIO Venturiho tryska z borkarbidu Vhodn pre trysky VARIO 3986.080 6 mm3986.085 8,5 mm3986.090 10,0 mm

  SAPI Ploch hlavica trysky z borkarbiduVhodn pre trysky VARIO 3986.100 18 x 2,5 mm

  SAPI Vario vriv vloka z borkarbiduVhodn pre trysky VARIO 3986.105 vriv vloka 15

  SAPI Vario ditann krok Vhodn pre trysky VARIO 3986.115 Gumen ditann krok

  Nozzle sizes

  SAPI Vario Nozzle complete for blasting hose 25 x 7 mmWith 8,5 mm nozzle head, water-regulation valve and turbine

  SAPI Vario Nozzle complete for blasting hose 19 x 7 mmWith 8,5 mm nozzle head without water-regulation valve with turbine

  SAPI Vario Nozzle complete for blasting hose 16 x 7 mmWith 8,5 mm nozzle head, water-regulation valve and turbine

  SAPI Vario Nozzle Head Boron carbid - Venturi nozzleSuitable to the Vario nozzle concept6 mm8,5 mm10,0 mm

  SAPI Vario Flat-fan head Boron carbidSuitable to the Vario nozzle concept18 x 2,5 mm

  SAPI Vario Vortex-turbine Boron CarbidSuitable to the Vario nozzle conceptTurbine 15

  SAPI Vario distance ringSuitable to the Vario nozzle conceptRubber distance ring

 • Rrov-Trysky Pipe blasting nozzle

  Kat.. Popis

  Tryskacia hlavica 360 s vymenitenm deflektorom vonkaj priemer50 mm, priemer zvitu 1 1/43986.010 Strahlkopf 360

  Rrov tryskacia jednotka 75-300 mmZariadenie sa pohybuje potlaenm alebo potiahnutm tryskacej hadici. Abrazvny materil dopad na otryskvan povrch

  3986.020 Rrov tryskacia jednotka 75-300 mm

  Rrov tryskacia jednotka 200-900 mmabrazvny materil vstupuje do trubky s vysokou rchlosou vaka dvom pecilnym tryskm, ktor pohaj oton hlavu

  3986.030 Rrovy 200 - 900 mm

  pecilne trysky3981.170 Tryskacia hlavica so m 4 otvormi 3981.180 Borkarbidov uhlov tryska 20 8 mm 3981.185 Borkarbidov uhlov tryska 20 8 mm 3981.190 Borkarbidov uhlov tryska 40 6 mm 3981.193 Borkarbidov uhlov tryska40 8 mm 3981.195 Borkarbidov uhlov tryska40 10 mm

  Type

  Blasting head 360 with changeable baffl e, outside diameter 50 mm, thread diameter 1 1/4.Blasting head 360

  Pipe blasting unit 75-300 mmis moveable through push or pull along the blasting hose.A baffl e separates the blasting material circular and it reaches the surface in a 45 anglePipe blasting unit 75-300 mm

  Pipe blasting unit 200-900 mmTwo special nozzles move the rotating head, while the blasting material enters the pipe with a very high velocity.

  Pipe blasting unit 200-900 mm

  Special nozzlesBlasting head with 4 blow out openingsBoron carbide angle nozzle 20 8 mmBoron carbide angle nozzle 20 10 mmBoron carbide angle nozzle 40 6 mmBoron carbide angle nozzle 40 8 mmBoron carbide angle nozzle 40 10 mm

 • Prsluenstvo pre Zariadenia Mammut Accessories for Mammut Blasting devices

  Kat.. Popis

  3933.510 Sito pre zariadenie Mammut 25 l 3933.520 Sito pre zariadenie Mammut 60 l 3933.530 Sito pre zariadenie Mammut 100 l 3933.540 Sito pre zariadenie Mammut 200 l

  3933.005 Kryt/Veko pre Mammut 25 l 3933.015 Kryt/Veko Mammut 60 l 3933.020 Kryt/Veko Mammut 100 l 3933.030 Kryt/Veko Mammut 200 l

  3621.015 Regultor tlaku bez filtra s manometrom a so vzduchovmi konektormiRegultor tlaku s filtrom, manometrom a vzduchovmi konektormi

  9911.010 Odluova vody 1 s konektormi 9911.005 Odluova vody 1/2 s konektormi

  9911.015 Regultor tlaku 1 s konektormi 9911.025 Regultor tlaku 1/2 s konektormi

  Type

  Sieve for Mammut 25 lSieve for Mammut 60 lSieve for Mammut 100 lSieve for Mammut 200 l

  Cover for Mammut 25 lCover for Mammut 60 lCover for Mammut 100 lCover for Mammut 200 l

  Air regulator without fi lter, with manometer and couplingsAir regulator with fi lter, manometer and couplings

  Water separator 1 with connections Water separator 1/2 with connections

  Pressure relief valve 1 with connections Pressure relief valve 1/2 with connections

  3621.010

 • Prsluenstvo pre Zariadenie Mammut Accessories for Mammut Blasting devices

  Art.Nr. Bezeichnung

  SAPI Samonasvacie epradloSamonasvacie erpadlo pracuje s maximlnym s vkonom 18 l / min

  9856.100 Samonasvacie erpadlo

  SAPI Vibran systmPre tento systm sa pouvaj abraziv s tou najemnejou zrnitosou, Vibran zariadenie udruje zariadenie v neustlom pohybe a tm zabezpeuje kontinulny tok abraziva kee nedochdza k jeho nahromadeniu

  9856.103 Vibran systm

  Ovldacia pka pre zap/vyp zariadenia pre rzne stop-systmy

  9855.110

  9855.130 Ovldacia pka pre odltakovacie stop zariadenie a saco-odvdzacm ventilom

  Type

  SAPI Self sucking pumpThe high pressure, self sucking pump works with a maximum conveyor capacity of 18 l/min.Self sucking pump

  SAPI Vibration setFor this soft blasting system there are used very fi ne grain sized blasting materials. To prevent a lumping and to secure the continuous blasting material fl ow the vibrator keeps the blasting machine steadily in motion.Vibrator-set

  Operation lever for start and stop of the different stop-systems

  Operations lever for Quick-stop safety device

  Operation lever for de-pressuring stop and in-outlet valve with two connections

  Ovldacia pka pre rchlo vyp. zariadenie

 • Ochrann odevy a masky Safety clothes, Protection helmets

  Bezpen OtryskvanieSafety Sandblasting

  For heating or cooling of the breathing air, compatible for Protection helmet ASTRO und NOVA 2000Kat.. 3621.075 Art.Nr. 3621.080

  Ochrann maska NOVA 2000Safety helmet NOVA 2000ahk a zrove odoln maska je vyroben z termoplastu a vo vntri je vybaven penovou vstelkou, ktor tlm hluk otryskvania vaka omu sa pracovnk cti vemi komfortne, irok priezor, regultor vzduchu, nylnov alebo koen vestaextreme light-weight and robust protection helmet with highest wearing comfort via foam pad insoles, super-soundproof, extreme large field of vision inclusive falling pressure equipment, control unit and nylon or leather jacket

  Kontroln pka/spna pre rchle vypnanieOperation Lever for Safety Quick Stop Kontroln pka/spna pre rchle, ekonomick a bezpen vypnutie. Uvolnenie pky vedie k okamitmu zastaveniu prsunu abraziva bez zatia o kotol zostva pod tlakom. This system makes pressure blasting safe and economical. When the handle is being released the blasting material flow stops immediately without depressuring the tank.

  Ochrann rukaviceBlasting gloves5-prstov koen ochrann rukavice, dlka 35cm 5-fi nger leather gloves, robust and supple, approx. length 35 cm

  Otryskvac ochrann oblek Blasting overallExponovan asti na nohaviciach a rukvoch s vyhotoven z koe a chrnia pracovnka pred odrazom abraziva. Jedno-dielny oblek je dostupn vo vetkch vekostiach. with leather gores in the legs, available in size 50 to 58 (S - XXL).

  Regultor klmy RED Helmet heating system

  Regultor klmy BLUE Helmet cooling system

  Uhlkov filterRADEXActive charcoal-filter RADEX vkonn filter s monosou pripevnenia na stenu alebo podlahu. Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci. Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojkyextreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively instal-lation on the fl oor or at the wall. inclusive. Breathing air regulator and quick connect couplingKat.. 9893.020Nhradn uhlkov patrna pre RADEXSpare fi lter for active charcoal for RADEX Art.Nr. 3621.085

  Regultor klmy ohrieva (RED) alebo chlad (BLUE) vzduch privdzan do masky. Vhodn pre masku Nova 2000 a Astro

 • Ochrann kukly a odevy Protection helmet, Protection clothing

  Ochrann masky

  Art.Nr. BezeichnungTyp K 4:maska s ochrannou krku a vymenitenm filmom zaha aj 10 ks vymenitench ochrannch filmov9891.040 Maska K4

  Typ ASTRO:ahk a robustn maska s nylonovm plom , vynikajco odhlunen vaka vntornej vstelke. Idelne pre bezpen a komfortn otryskvanie9891.125

  Typ NOVA 2000 s Nylnovou Vestou:Extrmne ahk a odoln ochrann masky pre komfortn nosenie. Mkk penov vstelka, vynikajce odhlunenie, extrmne irok zorn pole, indiktor tlaku, nylnov ochr. vesta. Masku je mon vybavi klimatizanou jednotkou.

  9891.130

  Typ NOVA 2000 s Koenou Vestou:Extrmne ahk a odoln ochrann masky pre komfortn nosenie. Mkk penov vstelka, vynikajce odhlunenie, extrmne irok zorn pole, indiktor tlaku, nylnov ochr. vesta. Masku je mon vybavi klimatizanou jednotkou.

  9891.135

  Ochrann odevy

  Otryskvac oblek:Exponovan koen asti, vekosti od 50 do 58 (S-XXL)9892.030 Otryskvac oblek v. 50 (S) 9892.040 Otryskvac oblek v. 52 (M) 9892.050 Otryskvac oblek v. 54 (L) 9892.060 Otryskvac oblek v. 56 (XL) 9892.070 Otryskvac oblek v. 58 (XXL)

  Strahlhandschuhe:5-prstov koen ochrann rukavice, dlka 35cm 3613.030

  Protective helmets

  TypeType K 4:Helmet with breast and neck protection, incl. 10 pc spare part foilsHelmet type K 4

  Type ASTRO:extreme light-weight and robust protection helmet with large fl at viewing glass inclusive falling air pressure equipment, air regulation unit and nylon jacket

  Type NOVA 2000 Nylon:extreme light-weight and robust protec-tion helmet with highest wearing comfort via foam pad insoles, super-soundproof, extreme large fi eld of vision inclusive falling pressure equipment, control unit and nylon jacket

  Type NOVA 2000 Leather:extreme light-weight and robust protec-tion helmet with highest wearing comfort via foam pad insoles, super-soundproof, extreme large fi eld of vision inclusive fall-ing pressure equipment, control unit and leather jacket

  Protective clothing

  Blasting overallwith leather gores in the legs, available in size 50 to 58.Blasting overall size 50 (S)Blasting overall size 52 (M)Blasting overall size 54 (L)Blasting overall size 56 (XL)Blasting overall size 58 (XXL)

  Blasting gloves5-fi nger Leather gloves, robust and supple, approx. length 35 cmBlasting gloves 35 cm

 • Nhradn diely pre Ochrann Kukly Spare parts for protection helmets

  Art.Nr. Bezeichnung

  Nhradn diely pre K43611.145 trhacie ochr. flie, bal. 25 ks

  Nhradn diely pre ASTRO3611.255 Vntorn panel bal, 10 ks 3611.260 Trhacie ochr. flie, bal. 50 ks 3611.262 Trhacie flie, bal. 50 ks

  Nhradn diely pre NOVA 20003611.345 Vntorn panel bal, 10 ks 3611.350 Trhacie ochr. flie, bal. 50 ks 3611.355 Trhacie flie, bal. 50 ks

  Regultor klmy - ohrievanieRegultor klmy ohrieva vzduch privdzan do masky. Vhodn pre masku Nova 2000 a Astro3621.075 Regultor klmy

  Regulator klmy - chladenieRegultor klmy chlad vzduch privdzan do masky. Vhodn pre masku Nova 2000 a Astro3621.080 Regultor klmy

  Uhlkov filterRADEXvkonn filter s monosou pripevnenia na stenu alebo podlahu. Na filter sa me napoji 1 alebo 2 pracovnci. Dodvka zaha aj reglator vzduchu a rchlo spojky

  9893.020 Uhlkov_ filter3621.085 Uhlkov_patrna

  Type

  Spare parts for K4Outside wearing/tearing foils, unit 25 pcs.

  Spare parts for ASTROInside pane, packing unit 10 pcs. Wearing/tearing, pane packing unit 50 pcs.Tear-offs, packing unit 50 pcs.

  Spare parts for NOVA 2000Inside pane, packing unit 10 pcs. Wearing/tearing pane, packing unit 50 pcs.Tear-offs packing, unit 50 pcs.

  Helmet heating systemFor heating of the breathing air, compatible for Protection helmet ASTRO and NOVA 2000Helmet heating system

  Helmet cooling systemFor cooling of the breathing air, compatible for Protection helmet ASTRO and NOVA 2000Helmet cooling system

  Active charcoal-fi lter RADEXextreme high performance fi lter thanks higher fi lter capacity. Alternatively installation on the fl oor or at the wall. Inclusive breathing air regulator and quick connect couplingActive charcoal-fi lterSpare fi lter for active charcoal

 • Otryskvacie hadice a prsluenstvo Blasting hoses and accessories for blasting hoses

  Kat.. PopisVkonn a odoln tryskacie hadice s dlhou ivotnosou

  3442.010 Sapi Tryskacia hadica 16 x 7 mm3442.015 Sapi Tryskacia hadica 19 x 7 mm3442.020 Sapi Tryskacia hadica 25 x 7 mm 3442.050 Sapi Tryskacia hadica 32 x 8 mm

  Prsluenstvo pre tryskacie hadice 3516.250 Spojka pre tryskaciu hadicu 16 x 7 mm3516.215 Spojka pre tryskaciu hadicu 19 x 7 mm3516.070 Hlavica pre spojku 16 mm 3516.220 Spojka pre tryskaciu hadicu 25 x 7 mm3516.230 Spojka pre tryskaciu hadicu 32 x 8 mm3112.599 ruba s plochm zvitom 3,5 x 13

  3984.010 Driak trysky pre 16 mm3984.015 Driak trysky pre 19 mm3984.031 .Driak trysky pre 25 mm3984.050 . Driak trysky pre 32 mm3112.599 ruba s plochm zvitom 3,5 x 13

  alie Prsluenstvo

  Type

  High performance sandblasting hose high abrasion resistant for long-life

  SAPI Blasting hose 16 x 7 mmSAPI Blasting hose 19 x 7 mmSAPI Blasting hose 25 x 7 mmSAPI Blasting hose 32 x 8 mm

  Accessories for blasting hosesBlasting hose coupling for 16 x 7 mmBlasting hose coupling for 19 x 7 mmBush for coupling 16 mmBlasting hose coupling for 25 x 7 mmBlasting hose coupling for 32 x 8 mmFlat-head screw 3,5 x 13

  Nozzle holder for 16 mmNozzle holder for 19 mmNozzle holder for 25 mmNozzle holder for 32 mmFlat-head screw 3,5 x 13

  Additional Accessories

 • Spotreba vzduchu:Dan hodnoty s vypoitan za predpokladu e bude pouit tryska priemerom a 10 m tryskacou s vntornm priemerom 16 mmPracovn tlak: Priemer trysky (Venturiho-tryska najmeni priemer ) v mm

  Table of air consumption for SAPI sandblasting nozzlesThe given value relating to the actual pressure at the smallest orifice of the Nozzle diameter at 10 m sandblasting hose with 16 mm inside diameter of SAPI short nozzle.

  Actual air working pressureNozzle Diameter (Ventui-Nozzle smallest Nozzle diameter) in mm

  Spotreba vzduchu v litroch za mintu Air consumption in Litre per minute

  3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm

  4 bar 300 550 940 1250 1700 2220 3470 51505 bar 380 670 1050 1500 2050 2680 4180 60206 bar 440 780 1230 1760 2400 3140 4900 70607 bar 500 890 1400 2000 2730 3560 5560 80108 bar 560 1000 1560 2250 3070 4010 7580 9020

  Spotreba vzduchu pre jednotliv tryskyAir consumption for SAPI Sandblasting nozzles

  Vka prpojkypriemer. hight connection300 mm 700 mm

  max tlak max. pressure 8 bar 1/2

  360 mm 1.130 mm 12 bar 1490 mm 1.130 mm 12 bar 1

  Typ type Mammut 25 l Mammut 60 l Mammut 100 l Mammut 200 l 600 mm 1.360 mm 12 bar 1 1/4

  Spotreba vzduchu jednotlivch trysiekSAPI table of air consumption

  for blasting nozzles

  SAPI Vekosti tlakovch zsobnkovSAPI Sandblasting tank sizes

 • SAPI Otryskvacie Haly, Kontajnery, Lakovne, uiarne SAPI Blasting Halls, Containers, Painting and Drying Halls

  SAPI Otryskvacie Kabny a Odsvacie systmy SAPI Sandblasting Cabins and Vacuumsystems

  SAPI Tryskacie Zariadenia s Recklanm ZariadenmSAPI Recycling Sandblasting Machine Dustfree-Blasting

  SAPI Sortiment VrobkovExtract of the SAPI Product Range

  1

  MA

  MM

  UT

  DR

  UC

  KS

  TRA

  HLG

  ER

  TE

  Sandstrahl & Anlagenbau GmbHIndustriegebiet Enkinger Weg 4 86753 Mttingen DeutschlandTel.: +49 (0) 90 83/96 15-0 Fax: +49 (0) 90 83/96 15-99e-mail: [email protected] www.sapigmbh.de

  40 JAHRESTRAHLTECHNIK VOM PROFI

  DAS ORIGINAL MAMMUTProfi SandstrahlgerteSandblasting devicesFr alle AnwendungsbereicheFor all range of applications

  Strahlleistung, Sicherheit, Komfortauf hchstem technischen NiveauPerformance, Safety, comfort at the highest level

  Bewhrte SicherheitsabschaltsystemeHochleistungs - DsentechnikProved Safety - SystemsHigh performance nozzle technology

  R

  CK

  SA

  UG

  -STR

  AH

  LGER

  TE

  BER 30 JAHRESTRAHLTECHNIK VOM PROFI

  DAS ORIGINAL

  Sandstrahl & Anlagenbau GmbHIndustriegebiet Enkingerweg 4 D-86753 MttingenTel.: +49 (0) 90 83/96 15-0 Fax: +49 (0) 90 83/96 15-99e-mail: [email protected] www.sapigmbh.de

  Ihr Partner frRcksaug-StrahlgerteYour partner forpressure blasting -recycling machines

  Ideal fr:Steinmetze Werksttten Schiffswerften petrochemische Industrie...Best for: workshops - construction works - shipyards - petrochemical industry - stonemasons

  1STR

  AH

  LGER

  TE

  & S

  TRA

  HLA

  NLA

  GEN

  - Strahlgerte- Sandblasting units- Strahlkabinen- Blasting cabins- Strahlanlagen- Blasting halls- Lackieranlagen- Painting halls

  Sandstrahl & Anlagenbau GmbHIndustriegebiet Enkingerweg 4 D-86753 MttingenTel.: +49 (0) 90 83/96 15-0 Fax: +49 (0) 90 83/96 15-99e-mail: [email protected] www.sapigmbh.de

  BER 30 JAHRESTRAHLTECHNIK VOM PROFI

  DAS ORIGINAL

 • 28

  SAPI gmbhZastpenie vo viacerch krajinch Representations in many countries.

  so sdlom v Nemecku.Head Quarter in Germany.

  Ako ns najdeteHow to find us.

  Sandstrahl & Anlagenbau GmbHOtryskvanie & Prsluenstvo

  Enkinger Weg 4 86753 Mttingen Nemecko Tel.: +421 (0) 944 206 504 email: [email protected]