Click here to load reader

OUR BUILDINGS - oer.rooer.ro/wp-content/uploads/10.OUR-BUILDINGS-status-SLRTL-baze-date.pdf · PDF file OUR BUILDINGS (01.09.18-01.12.20, 28 luni) București, 29 octombrie 2019 Parteneri:

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OUR BUILDINGS -...

 • @BPIE_eu @EUKI_Climate

  OUR BUILDINGS Coordonator proiect - Asociația OER

  Seminar de instruire București, 29 octombrie 2019

 • Despre

  București, 29 octombrie 2019

  Asociația Orașe Energie în România (OER):

  ONG - 32 membri (31 municipalități, 1 zonă metropolitană)

  Înființată în anul 1995 la Sibiu, în anul 2007 s-a mutat la Brașov

  Activități:

  ✓ Este Structură Suport a Convenției Primarilor privind Energia și Clima, din anul 2009

  ✓ Sprijină autoritățile locale în definirea unei strategii energetice și climatice eficiente

  ✓ Susține inițiativele locale în domeniul eficienței energetice, pe plan național, la nivelul structurilor responsabile și a factorilor de decizie

  ✓ Informează și oferă consultanță membrilor săi în domeniul utilizării eficiente a energiei, surselor regenerabile de energie și dezvoltării sustenabile

  ✓ Implementează un sistem de management al energiei, pentru îmbunătățirea performanței energetice a proprietăților municipale

 • Membrii OER în Convenția Primarilor privind Clima și Energia

  București, 29 octombrie 2019

  ODORHEIU

  SECUIESC

  TIMIȘOARA FĂGĂRAȘ SIBIU

  ALBA IULIA

  DEVA

  ARAD

  ZALAU

  SATU MARE

  BAIA MARE

  BISTRITA

  BACAU

  PIATRA NEAMT

  IASI

  CALARASI

  BUZAU

  PLOIESTI

  TARGOVISTE

  RAMNICU VALCEA

  BRASOV

  SLATINA

  GIURGIU

  SIGHISOARA

  TARGU MURES

  SF. GHEORGHE

  AIUD

  GHEORGHENI

  MIERCUREA

  CIUC MOINESTI

  MIZIL

  Semnatari - Peste 120.000 locuitori

  Semnatari - 20.000 - 120.000 locuitori

  Nu sunt semnatari

  Semnatari - până în 20.000 locuitori

  Management Board: ❖Președinte Brașov ❖Vicepreședinte Alba Iulia ❖Vicepreședinte Făgăraș ❖Secretar Deva ❖Membru Bacău ❖Membru Mizil ❖Membru Ploiești

  RUPEA

 • OUR BUILDINGS (01.09.18-01.12.20, 28 luni)

  București, 29 octombrie 2019

  Parteneri:

  Institutul European pentru Performanța Clădirilor, BPIE, coordonator proiect

  Orașe Energie în România, OER EnEffect, Bulgaria

  Municipalități beneficiare (RO):

  1. Bacău

  2.Bistrița

  3.Mizil

  Finanțare: EUKI – European Climate Initiative

  Obiectiv: realizarea a 6 strategii de renovare energetică a clădirilor pentru autoritățile

  locale selecționate, în fiecare dintre cele 2 țări - România și Bulgaria, luând în considerare

  noile cerințe UE de atingere a obiectivului de protecție a climei în sectorul construcțiilor.

  4.Satu Mare

  5.Sibiu

  6.Târgoviște

 • Etapele proiectului – plan local

  București, 29 octombrie 2019

  Prima vizită: • Prezentarea proiectului • Legislația europeană și națională în domeniul clădirilor • Bazele de date ale municipalităților beneficiare • Stabilirea echipei de lucru • Inventarul stocului de clădiri publice • Colectare date: fișe clădiri & facturi utilități, documente strategice în domeniul

  clădirilor

  Probleme întâmpinate: • Colectare de date:

  • Dificultăți în identificarea stocului de clădiri publice • Netrimiterea tuturor informațiilor solicitate • Dificultate în comunicarea cu reprezentanții municipiilor beneficiare

  • Neînțelegerea utilității bazei de date și transmiterea datelor nesistematizate

 • Bacău 26 februarie 2019 Satu Mare 12 martie 2019

  Bistrița 13 martie 2019 Târgoviște 21 martie 2019 Mizil 22 martie 2019

  Sibiu 06 februarie 2019

  Prima vizită

  București, 29 octombrie 2019

 • Consultarea actorilor cheie

  București, 29 octombrie 2019

  Bacău 26 iunie 2019 Satu Mare 10 iulie 2019

  Bistrița 11 iulie 2019 Târgoviște 17 iulie 2019Mizil 16 iulie 2019

  Sibiu 04 iulie 2019

 • Etapele proiectului – plan național

  București, 29 octombrie 2019

  Participare în ședințele de lucru naționale (Transpunerea Directivei 2018/844/UE în legislația națională):

  • Modificarea Legii 372/ 2005 privind performanța energetică a clădirilor (în consultare publică)

  • Strategia de Renovare pe Termen Lung a României, orizont de timp 2050

  Sesiune instruire pentru sectorul clădirilor 2 iulie 2019, Brașov

 • Conferința 1 Q1 / Q2 2020

  Vizită de lucru 3 Q3/Q4 2020

  Vizită de lucru 1 Q1 2020

  Vizită de lucru 2 Q2 2020

  Conferința 2 Q4 2020

  6 strategii locale de renovare energetică a clădirilor 2030-2050

  Calendar evenimente 2020

  București, 29 octombrie 2019

 • Strategii locale de renovare a fondului construit pe termen lung

  PROIECTUL DE LEGE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA

  LEGII NR. 372/2005 PRIVIND PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR

  „(1) Scopul prezentei legi este promovarea măsurilor pentru creşterea performanței energetice a clădirilor, luând în considerare condițiile climatice exterioare şi de amplasament, cerințele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor, al cerințelor de performanță energetică, precum şi pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.”

  București, 29 octombrie 2019

 • Strategii locale de renovare a fondului construit pe termen lung

  CAPITOLUL II1

  STRATEGIA DE RENOVARE PE TERMEN LUNG

  O primă versiune a strategiei se va publica până la data de 10 martie 2020 și se va transmite Comisiei Europene ca parte a Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice, elaborat de Ministerul Energiei.

  Proiectul de lege poate fi consultat la adresa:

  https://www.mdrap.ro/proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-372-2005- privind-performanta-energetica-a-cladirilor

  București, 29 octombrie 2019

  https://www.mdrap.ro/proiect-de-lege-pentru-modificarea-si-completarea-legii-372-2005-privind-performanta-energetica-a-cladirilor

 • Strategii locale de renovare a fondului construit pe termen lung ÎN CONFORMITATE CU NOUL ARTICOL 2A DIN EPBD REVIZUIT, STATELE MEMBRE TREBUIE SĂ:

  ➢ Stabilească strategii cuprinzătoare care vizează realizarea unui stoc de clădiri extrem de eficiente și decarbonate până în 2050 și transformarea rentabilă a clădirilor existente în clădiri cu aproape zero energie;

  ➢ Stabilească o agendă cu măsuri, indicatori de progres măsurabili și repere indicative pentru 2030, 2040 și 2050;

  ➢ Efectueze o consultare publică cu privire la strategia lor înaintea transmiterii către Comisie și să definească modalitățile de consultare suplimentară și incluzivă pe parcursul implementării;

  ➢ Faciliteze accesul la mecanisme, prin finanțare inteligentă pentru a sprijini mobilizarea investițiilor;

  ➢ Prezinte strategia lor ca parte a planului național final integrat de energie și climă și să ofere informații despre implementarea în rapoartele lor integrate de energie și evoluție climatică.

  București, 29 octombrie 2019

 • Strategii locale de renovare a fondului construit pe termen lung Structura strategiei dezvoltată prin proiectul Our Buildings

  1. Viziunea politică asupra stocului de clădiri până în 2050

  2. Definirea țintei 2050 și repere pentru stocul de clădiri

  București, 29 octombrie 2019

  Ce Reper 2030 Reper

  2040

  Reper

  2050

  Economii de energie (în procente absolute și relative) per sectorul construcțiilor

  (rezidențial / ne-rezidențial / etc.)

  Numărul de renovări pe an

  Număr de renovări profunde pe an

  Reducerea emisiilor de CO2 în sectorul construcțiilor (din renovări / clădiri noi)

  Ponderea nZEB-urilor din stocul de construcții

  Ponderea energiilor regenerabile (încălzire spațiului / apă caldă menajeră)

  Numărul și ponderea persoanelor afectate de sărăcia energetică

  Numărul și ponderea clădirilor din cele mai mici clase energetice

  Economii de energie în clădirile publice

 • Strategii locale de renovare a fondului construit pe termen lung

  3. Prezentare generală a stocului de clădir 3.1 Compoziția stocului de clădiri

  București, 29 octombrie 2019

  Tipologii principale Tipologia clădirii Ce fel de date?

  Clădiri publice

  Birouri și clădiri administrative Suprafață desfășurată (m2)

  Suprafață încălzită (m2)

  Clădiri de învățământ;

  Spitale și unități medicale

  Vârsta (anul construirii)

  Consumul de energie (kWh/ m2 an)

  Ca cerință minimă, pentru clădirile publice, suprafața utilă (exprimată în metri pătrați) și datele privind performanța energetică trebuie să fie incluse în prezentarea generală. Datele privind performanța energetică înseamnă date despre consumul de energie și date din CPE.

 • Strategii locale de renovare a fondului construit pe termen lung

  3.1 Compoziția stocului de clădiri

  București, 29 octombrie 2019

  Clădiri rezidențiale

  Clădiri unifamiliale;

  Clădiri multifamiliale

  Suprafață desfășurată (m2)

  Suprafață încălzită (m2)