3
Условно форматирање Условно форматирање истиче ћелије или опсег ћелија које испуњавају одређени услов помоћу трака података, скала боја и скупова икона. Условно форматирање мења изглед опсега ћелија на основу услова (или критеријума). Уколико је услов испуњен, опсег ћелија се обликује на основу тог услова, а у супротном опсег ћелија неће се форматирати на основу тог услова. Conditional formatting или условно форматирање се налази у менију Home у групи команди Styles. Условно форматирање може олакшати рад приликом пребројавања или издвајања студената, који су, на пример, положили испит или који су старији од неког годишта или су уписани одређене године.

p Web viewУсловно форматирање. Условно форматирање истиче ћелије или опсег ћелија које испуњавају

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: p   Web viewУсловно форматирање. Условно форматирање истиче ћелије или опсег ћелија које испуњавају

Условно форматирање

Условно форматирање истиче ћелије или опсег ћелија које испуњавају одређени услов помоћу трака података,

скала боја и скупова икона. Условно форматирање мења изглед опсега ћелија на основу услова (или

критеријума). Уколико је услов испуњен, опсег ћелија се обликује на основу тог услова, а у супротном опсег

ћелија неће се форматирати на основу тог услова.

Conditional formatting или условно форматирање се налази у менију Home у групи команди Styles.

Условно форматирање може олакшати рад приликом пребројавања или издвајања студената, који су, на

пример, положили испит или који су старији од неког годишта или су уписани одређене године.

Постоји неколико врста условног форматирања:

Форматирање свих ћелија помоћу двобојне и тробојне скале

Форматирање свих ћелија помоћу трака података

Форматирање свих ћелија помоћу скупа икона

Page 2: p   Web viewУсловно форматирање. Условно форматирање истиче ћелије или опсег ћелија које испуњавају

Форматирање само вредности са врха или дна ранг листе

Форматирање само јединствених или дуплих вредности

Форматирање само вредности које су изнад или испод просека

Условно форматирањ се може уклонити помоћу команде Clear Rules:

Мењање правила се врши помоћу команде Manage Rules: