pa će ispit - etfos.unios.hr Visokonaponska tehnika DEA2-04 Sklopni aparati i visokonaponska tehnika DIE202 Kvaliteta napona u EES DEA2-05 Kvaliteta i pouzdanost u

 • View
  227

 • Download
  10

Embed Size (px)

Transcript

 • Dolje su navedeni samo predmeti koji su promijenili ime, spojeni su u jedan predmet i sl., pa e ispit toga starog predmeta biti u terminu novog predmeta promijenjenog imena. Za sve ostale predmete starih studijskih programa (koji nisu navedeni u donjoj tablici) ispiti e se izvoditi u terminu istoimenog predmeta novog studijskog programa.

  Stara ifra Stari naziv predmeta Nova ifra i novi naziv predmeta

  DIKR204 Matemat. obrada slike i raunalni vid DRD1-05 Obrada slike i raunalni vid

  DE103 Teorija polja i valova DEC1-02 Primijenjeni elektromagnetizam u elektroenergetici

  DIE101 Elektroenergetski vodovi DEA1-04 Elektroenergetski vodovi i transformatori

  DIE102 Elektrine instalacije i rasvjeta DEBC2-03 Projektiranje elektrinih instalacija, rasvjete i postrojenja

  DIE103 Obnovljivi izvori energije DEB2-05 Obnovljivi izvori elektrine energije

  DIE201 Visokonaponska tehnika DEA2-04 Sklopni aparati i visokonaponska tehnika

  DIE202 Kvaliteta napona u EES DEA2-05 Kvaliteta i pouzdanost u elektroenergetskom sustavu

  DIE203 Energetska kompatibilnost DEC1-04 Elektromagnetska kompatibilnost

  DIE205 Ekonomika elektroenerget. sustava DEA1-05 Ekonomika i trite elektrine energije

  DIE206 Elektrini sklopni aparati DEA2-04 Sklopni aparati i visokonaponska tehnika

  DIE208 Transformatori u EES DEA1-04 Elektroenergetski vodovi i transformatori

  SI301 Diskretna matematika SI301 Uvod u diskretnu matematiku

  SIER502 Primjena raunala u elektroenergetici SIER502 Programski alati u elektroenergetici

  DIE301 Pouzdanost elektroenerg. sustava DEA2-05 Kvaliteta i pouzdanost u elektroenergetskom sustavu

  DIE303 Trite elektrinom energijom DEA1-05 Ekonomika i trite elektrine energije

  DIE305 Prijelazni procesi u elektroen. sustavu DEA2-03 Stabilnost i prijelazni procesi u elektroenergetskom sustavu

  DIE307 Stabilnost elektroenerg. sustava DEA2-03 Stabilnost i prijelazni procesi u elektroenergetskom sustavu

  DRIK301 Distribuirani raunalni sustavi DRACD3-02 Raspodijeljeni raunalni sustavi

  DIKR301 Optike komunikacije DKA2-05 Optoelektronike komunikacije

  Ukoliko student treba polagati ispit za koji do 20.sijenja ne bude naveden termin u ISVU, student se treba javiti Studentskoj slubi.