PAD ANĐELA

  • View
    297

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of PAD ANĐELA

Pad anela i progon ljudskog roda od SotonePrema odlomku iz knjige ivot Blaene Djevice Marije sestre Marije od Isusa iz Agrede

Naslov originala: Mstica ciudad de Dios Prijevod: Ivan Liji

Imprimatur: izdan od strane Nadbiskupskog ordinarijata Salzburg 31. svibnja 1954 pod upravnim brojem 1311. i vrijedi za itavo djelo

PREDGOVORDraga duo! Pred tobom stoji djelo neprocjenjive vrijednosti. Govorim neprocjenjivo jer ono sadri tajnu koju poznaje malen broj ljudi, a koja govori o najvanijim stvarima naega ivota. Konkretnije rije je o odlomku iz knjige panjolske redovnice i mistiarke Marije od Isusa iz Agrede (1602.-1665.) pod nazivom ivot Blaene Djevice Marije. Ovaj odlomak govori o objavama koje je ta sveta redovnica primala, a koje se odnose na pad prvih anela i progon ljudskog roda koji je potom uslijedio. On u detalje iznosi sve one motive i okolnosti u kojima se odvila Luciferova pobuna protiv Boga, govori u ratu u Nebu, konanom padu anela i njihovoj nevjerovatnoj mrnji s kojom progone ljudski rod od njegova zaetka. Nemoj misliti kako su stvari koje su ovdje iznesene bajke i legende, jer e se veoma brzo poto proita ovo djelo uvjeriti kako je savren i rafiniran plan s kojim Sotona nastoji upropastiti duu svakoga od nas postavljajui joj razne zamke sve kako jednog dana ne bi dola u Nebo koje je on izgubio zajedno s anelima koji su ga slijedili u njegovoj oholoj pobuni protiv Boga. Vjerojatno e tada saznati i odgovor na pitanje odakle toliko zlo u svijetu, za koje sam uvjeren kako je jedno od onih pitanja s kojijma se svatko od nas suoava u svome ivotu. itajui ovo djelo nauit e koje su zlamke zloga i po tome e ih moi i lake izbjei. Nemoj okretati svoju glavu. Sve ako i ne vjeruje u Boga i Njegovu Crkvu proitaj ovo djelo pa sam prosudi. A one koji vjeruju preklinjem da ovo djelo ire svim moguim sredstvima komuniciranja kako bi to vie dua od njega imalo koristi. Nemoj se zauditi ako nastanu potekoe po tom pitanju, jer onaj o kome ovo djelo govori ne eli da se dozna o tajnama koje su ovdje objavljene. Njegov je zadatak jedan, voditi ljude u propast, a po ovom djelu mnogi e odbaciti svoja nedjela i vratiti se na pravi put. Neka ti stoga itanje ovog djela bude sretno i blagoslovljeno!

Ivan Liji

1. Stvaranje i provjera anelaAneli su stvoreni od Boga u Nebu i to u stanju milosti. S tom su milou trebali zasluiti vjenu slavu. Premda su se nalazili u stanju milosti nisu gledali Boga licem u lice, nego su najprije svojom poslunou prema Njegovoj volji trebali zasluiti takvo stanje. Dobri i pali aneli ostali su samo kratko u tom vremenu provjere jer je stvaranje, provjera i konana odluka slijedila u vrlo kratkom vremenskom razmaku. U prvom dijelu vremena stvoreni su svi aneli, obdareni s milou i darovima Duha Svetoga, tako da su bili izvanredno lijepi i savreni. Zatim je slijedilo kratko razdoblje u kojem je svim anelima oitovana volja njihova Stvoritelja. Primili su zakon i zadatak da svoga Stvoritelja aste kao najvieg Gospodina kako bi ispunili smisao svog postojanja. U tom kratkom razdoblju rasplamsao se rat izmeu svetog Mihaela i njegovih anela na jednoj strani te Zmaja i njegovih sljedbenika na drugoj strani. Dobri aneli su kroz svoju poslunost zasluili vjeno blaenstvo, dok su oni neposluni aneli svojom pobunom protiv Boga zasluili vjeno prokletsvo. Ja (Marija od Isusa iz Agrede) htjela sam znati zbog kojih su motiva i razloga Lucifer i njegovi sljedbenici postali neposluni i zbog toga pali. Spoznala sam kako su zli aneli mogli nainiti mnoga zlodjela, premda nisu i sva ta zlodjela proveli u djelo. Ipak, onaj grijeh koji su svojom zlom voljom poinili, nainila je u njima habitus koji ih je usmjeravao na svako daljnje zlo, ak i prema onom zlu koje sami nisu mogli uiniti. No zato zavode ljude na takva zla, tj. grijehe, te se raduju svaki puta kada uspiju u toj namjeri.

2. Lucifer je zapao tada u stanje neurednog samoljubljaJer se vidio obdaren veom ljepotom i milou nego ostali aneli. U toj se spoznaji zadrao predugo tako da ga je njegova samodopadnost prijeila da savreno iskae duno potovanje Bogu kao svojem jedinom uzroku. Pripisao ih je samome sebi i ljubio ih je kao da su njegove vlastite. I dalje je promatrao sam sebe. Iznova je zapazio svoju ljepotu i milosti kojima je bio obdaren. Takvo neuredno samopromatranje nije dovelo samo do toga da se, s moima koje mu je darovala via Sila, izdigao iznad samoga sebe, ve je u njemu buknula ljubomora i pouda za milostima i darovima koje su posjedovali ostali aneli. Kako navedene milosti i darove nije mogao postii sam za sebe, izgarao je u smrtnom gnjevu i mrnji prema Bogu, koji ga je stvorio iz niega, te je jednakom mrnjom mrzio sva Njegova stvorenja. Iz takvog stanja proizali su neposlunost, neumjerenost,

nepravednost, nevjernost, bogohuljenje, ak i jedna vrsta bogopoklonstva, jer je sebi pripisivao duno klanjanje koje se treba jedino Bogu iskazati. Hulio je protiv Bojeg Velianstva i svetosti. Izgubio je vjeru i dunu vjernost. Sebi je zadao cilj da uniti sva stvorenja i zavaravao sam sebe kako treba jo to i to uiniti. U takvom se raspoloenju okrutio. Njegova oholost je sve vie rasla. No njegova oholost bila je jaa nego njegova snaga, jer u njoj nije mogao rasti. Uzimajui u obzir grijeh gdje jedan ponor zaziva onaj drugi Lucifer je bio prvi aneo koji je sagrijeio te je kasnije zaveo i ostale anele. Zato se zove knez zlih duhova. No taj naslov nije dobio zbog svoje prirode ve iskljuivo zbog grijeha. Greni aneli nisu svi iz jednog aneoskog kora, ve iz ostalih i to u velikom broju. Sada elim, onako kako sam vidjela, govoriti o astima i povlasticama za kojima je Lucifer udio.

3. U djelima Bojim sve je poredano prema mjeri, broju i teini.Stoga je Boanska Providnost odluila anelima, neposredno nakon njihova stvaranja, prije nego to e se posvetiti drugim zadaama, objaviti konani cilj zbog kojega su stvoreni i obdareni takvom izvanrednom i uzvienom prirodom. Bog ih je prosvijetlio na ovaj nain: najprije su primili jednu veoma dojmljivu spoznaju Bojega bia, Njegovo jedinstvo u naravi, Trojstvo u Osobama. Uz to su odmah primili i zapovijed da se klanjaju i aste Boga kao svoga Stvoritelja i Gospodina. Svi su se iz poslunosti tome podvrgnuli, ali s jednom razlikom. Dobri aneli slijedili su tu zapovijed iz ljubavi i pravednosti. Podvrgnuli su se s najboljom voljom, prihvaajui ono to nadvisuje njihovu spoznaju sluajui radosno. Lucifer se podvrgnuo jedino zbog toga to mu je suprotno bilo nemogue, zato je to inio s nesavrenom ljubavlju. Volja mu se razdijelila izmeu njega samoga i nepromjenljive istine Boje. Stoga je tu zapovijed doivljavao kao teku i napornu te je nije ispunjavao sa savrenom ljubavlju niti iz pravednosti. Zato je i zapao u stanje iz kojeg je proizaao njegov neposluh. Takva mlakost i odbojnost s kojom je inio prve zadatke nisu ga jo u konanici kotali milosti, ali je ovdje zapoelo njegovo opako raspoloenje. Osjeao je stanovitu slabost u krepostima i opadanje u milosti te se ljepota kojom je neko zraio sve vie umanjivala. Boje zapovijedi obavljao je nepotpuno i nesavreno to je bio prvi korak prema padu.

4. Bog je potom objavio anelima kako eli stvoriti,

ljude, inteligentna bia nieg reda. I oni su takoer trebali iskazivati potovanje i ljubiti Boga kao svog Gospodina i Stvoritelja. Bog je odluio ljude obdariti izvanrednim milostima. Druga Osoba Presvetog Trojstva sama e postati ovjekom i tako ljudsku i boansku narav ujediniti u jednoj osobi. Toga budueg Bogoovjeka aneli trebaju prihvatiti, astiti i Njemu se klanjati ne samo zbog njegova boanstva ve i zbog njegova ovjetva. Budui da e mu biti podreeni au i milostima trebaju postati njegovim slugama. Istovremeno je Bog dopustio anelima uvid kako je ta odluka pravedna i razborita. Jednako kako i sva ostala stvorenja aneli su trebali Bogoovjeka slaviti, jer je on Kralj svih stvorenja. Sva razumna stvorenja koja su imala mogunost spoznaje Boga postat e njegov narod te ga stoga trebaju priznati kao svog vou i iskazati mu duno potovanje. Tada je anelima dodijeljena odgovarajua zapovijed. Posluni aneli odmah su se podvrgnuli toj zapovijedi svom svojom voljom.

5. Lucifer pak, pun ljubomore i sebeljublja, usprotiviose toj odluci te je sve anele istomiljenike pozvao da uine isto. Ni oni se nisu podvrgnuli Bojoj zapovijedi. Zato je Lucifer svima njima obeao da e on biti njihov voa te da e osnovati neovisno kraljevstvo koje e biti usmjereno protiv Krista. Ljubomora, sebeljublje i neuredna pouda prouzroili su u tom anelu toliko zasljepljenje da je nebrojene anela povukao sa sobom u grijeh. Tada je izbio rat na Nebu o kojemu svjedoi sv. Ivan. Posluni i sveti aneli izgarali su od elje da obrane ast Svevinjega. Zamolili su doputenje i dozvolu Gospodinovu da se pravdaju sa Zmajem. To im je i doputeno.

6. Ovdje moram spomenuti jo jednu tajnuKada je svim anelima ponueno da se klanjaju utjelovljenoj Rijei primili su i treu zapovijed koja je od njih zahtijevala da se klanjaju eni u ijem e se krilu roditi Jedinoroenac Oev te je priznaju svojom Kraljicom. Ta ena e biti njihova Kraljica i Gospodarica svih stvorenja te e svojom milou i slavom daleko nadmaiti sve anele i ljude zajedno. Dobri aneli odmah su prihvatili tu zapovijed. Vjerovali su i s najdubljom su se poniznou klanjali moima i tajnama Svevinjega. Lucifer i njegovi sljedbenici estoko su se usprotivili toj zapovijedi. U silnom bijesu elio je da on bude gospodar svih anela i itavog ovjeanstva. Ako je to mogue kroz spajanje vie i nie naravi onda se to moralo dogoditi upravo njemu. U odnosu na niu narav majke utjelovljene Rijei Lucifer je sipao mnotvo pogrda. U neopisivom bijesu usprotivio se na Uzrok koji je dijelio tolike milosti jednom biu. U tom bijesu pourivao je i ostale govorei: Takve zapovijedi su nemogue! One su smijene! Moja uzvienost biva time poniena! Zato elim tu narav koju promatra s tolikom ljubavlju i koju si obdario nebrojenim milostima proganjati i istrijebiti. Posluit u se svom svojom moi i

Search related