Pakaian Seragam Kadet Bomba

Embed Size (px)

Text of Pakaian Seragam Kadet Bomba

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  1/8

  PERIHAL DAN RUPA BENTUK PAKAIANPERIHAL DAN RUPA BENTUK PAKAIAN

  SERAGAM PASUKAN KADET BOMBASERAGAM PASUKAN KADET BOMBA

  1.1. Objektif:Objektif:

  Memperlengkapkan pakaian seragam tambahanMemperlengkapkan pakaian seragam tambahan

  kadet bomba, sesuai dengan jenis program dankadet bomba, sesuai dengan jenis program dan

  aktiviti kebombaan dan penyelamatanaktiviti kebombaan dan penyelamatankebombaan.kebombaan.

  Memberikan pemakaian keseragaman danMemberikan pemakaian keseragaman dan

  menunjukkan tanggungjawab serta nilai disiplinmenunjukkan tanggungjawab serta nilai disiplin

  yang tinggi. Dapat menampakan imej kesopananyang tinggi. Dapat menampakan imej kesopanansemasa mengkoordinasi setiap aktiviti yangsemasa mengkoordinasi setiap aktiviti yang

  dijalankan.dijalankan.

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  2/8

  2.2. Pemakaian pakaian CELORENGPemakaian pakaian CELORENG

  Semasa majlis koSemasa majlis ko--kurikulum Pasukan Pakaian Seragamkurikulum Pasukan Pakaian Seragamsekolah peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah dansekolah peringkat Kebangsaan, Negeri, Daerah danSekolah.Sekolah.

  Semasa aktivitiSemasa aktiviti--aktiviti Pasukan Kadet Bombaaktiviti Pasukan Kadet Bombadijalankan seperti Kelas, Kawad dan perkhemahan.dijalankan seperti Kelas, Kawad dan perkhemahan.

  Semasa upacara perbarisan rasmi Badan PasukanSemasa upacara perbarisan rasmi Badan PasukanPakaian Seragam.Pakaian Seragam.

  Program lawatanProgram lawatan--lawatan Pasukan Kadet Bomba danlawatan Pasukan Kadet Bomba danPenyelamat.Penyelamat.

  ProgramProgram--program tahunan seperti Perkhemahan Kadetprogram tahunan seperti Perkhemahan KadetBomba, Pertandingan Kawad Kaki dll.Bomba, Pertandingan Kawad Kaki dll.

  AcaraAcara--acara lain sebagaimana diarahkan oleh Guruacara lain sebagaimana diarahkan oleh GuruKadet atau Pegawai Bomba berkaitan.Kadet atau Pegawai Bomba berkaitan.

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  3/8

  3.3. Tanda PangkatTanda Pangkat Seperti dilampiran BSeperti dilampiran B

  4. Pengawalan4. Pengawalan

  Pakaian seragam ini hendaklah dipakai semasa acara rasmi JabatanPakaian seragam ini hendaklah dipakai semasa acara rasmi JabatanBomba dan Penyelamat Malaysia dan Kementerian PendidikanBomba dan Penyelamat Malaysia dan Kementerian Pendidikansebagaimana ditetapkan didalam 3 panduan ini.sebagaimana ditetapkan didalam 3 panduan ini.

  5. Pemakaian tanpa kebenaran5. Pemakaian tanpa kebenaran Sesiapa yang memakai pakaian tersebut tanpa kebenaran atauSesiapa yang memakai pakaian tersebut tanpa kebenaran atau

  didapati pada matannya sengaja salah guna pakaian seragam inididapati pada matannya sengaja salah guna pakaian seragam iniuntuk tujuan yang tidak dibenarkan maka ianya menjadi satuuntuk tujuan yang tidak dibenarkan maka ianya menjadi satukesalahan dibawah Akta 341, Akta Perkhidmatan Bomba jikakesalahan dibawah Akta 341, Akta Perkhidmatan Bomba jikadisabitkan kesalahan.disabitkan kesalahan.

  6. Pemakaian lengkap6. Pemakaian lengkap

  Setiap Ahli Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat dikehendakiSetiap Ahli Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat dikehendakiuntuk memakai pakaian celoreng dengan lengkap sebagaimanauntuk memakai pakaian celoreng dengan lengkap sebagaimanaditetapkan didalam peraturan ini.ditetapkan didalam peraturan ini.

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  4/8

  BARRET BIRUBARRET BIRUTUATUA

  TANDA PANGKATTANDA PANGKAT

  LIPATAN SELEBARLIPATAN SELEBAR

  4 PADA LENGAN4 PADA LENGAN

  BAJUBAJU

  TALI PINGGANGTALI PINGGANG

  BESAR WARNA BIRUBESAR WARNA BIRU

  TUATUA

  LOGO KADETLOGO KADET

  BOMBABOMBA

  NAMA JAHITANNAMA JAHITAN

  SULAMSULAM

  KOMBAT BOOTKOMBAT BOOT

  SAKU TEPI JENISSAKU TEPI JENIS

  BERLIPATBERLIPAT

  POKET BAJUPOKET BAJU

  BERLIPATBERLIPAT

  TANDA NAMA KADETTANDA NAMA KADET

  BOMBA DANBOMBA DAN

  PENYELAMATPENYELAMAT

  LOGO KADETLOGO KADET

  BOMBABOMBA

  PAKAIAN SERAGAM CELORENG LELAKIPAKAIAN SERAGAM CELORENG LELAKI

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  5/8

  PAKAIAN SERAGAM CELORENGPAKAIAN SERAGAM CELORENG

  TANDA NAMA KADETTANDA NAMA KADET

  BOMBA DANBOMBA DANPENYELAMATPENYELAMAT

  LOGO KADET BOMBA DANLOGO KADET BOMBA DAN

  PENYELAMATPENYELAMAT

  LIPATAN BERUKURAN 4LIPATAN BERUKURAN 4

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  6/8

  TANDA PANGKAT (KBPM)TANDA PANGKAT (KBPM)

  GURU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIAGURU KADET BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

  PangkatPangkat Tanda PangkatTanda Pangkat JawatanJawatanTIADATIADA TIADATIADA GURU PENASIHATGURU PENASIHAT

  (TIADA LATIHAN)(TIADA LATIHAN)

  PENOLONGPENOLONG

  KETUAKETUAPENASIHATPENASIHAT

  GURU KADETGURU KADET

  (TERLATIH)(TERLATIH)

  KETUAKETUA

  PENASIHATPENASIHAT

  GURU KADET KANANGURU KADET KANAN

  Tulisan pada paku pip bertulisan KB (bermaksud Kadet Bomba)Tulisan pada paku pip bertulisan KB (bermaksud Kadet Bomba)

  KB KB

  KB

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  7/8

  TANDA PANGKAT (KBPM) AHLI KADETTANDA PANGKAT (KBPM) AHLI KADET

  PangkatPangkat Tanda PangkatTanda Pangkat JawatanJawatan

  Kadet Bomb danKadet Bomb dan

  Penyelamat MalaysiaPenyelamat Malaysia

  III (KBPM III)III (KBPM III)

  Ahli Kadet BiasaAhli Kadet Biasa

  Kadet Bomba danKadet Bomba dan

  Penyelamat MalaysiaPenyelamat Malaysia IIII

  (KBPM II)(KBPM II)

  (di atas poket sebelah kanan)(di atas poket sebelah kanan)

  Penolong KetuaPenolong Ketua

  PlatunPlatun

  Kadet Bomba danKadet Bomba dan

  Penyelamat MalaysiaPenyelamat Malaysia II

  (KBPM I)(KBPM I)

  ( di atas poket sebelah kanan)( di atas poket sebelah kanan)

  Ketua PlatunKetua Platun

 • 7/27/2019 Pakaian Seragam Kadet Bomba

  8/8

  Ketua Kadet Bomba danKetua Kadet Bomba dan

  Penyelamat Malaysia (Penyelamat Malaysia (Sesebuah SekolahSesebuah Sekolah

  KBPM)KBPM)

  (di atas poket sebelah kanan)(di atas poket sebelah kanan)

  Ketua KadetKetua Kadet

  Pegawai Kadet BombaPegawai Kadet Bombadan Penyelamatdan Penyelamat

  (Sesebuah Sekolah(Sesebuah Sekolah

  PKBPM)PKBPM)

  (di atas poket sebelah kanan)(di atas poket sebelah kanan)

  Tanda garis warna merah diTanda garis warna merah di

  pin kolarpin kolar

  Penolong JurulatihPenolong Jurulatih

  Dicadangkan untuk diubahDicadangkan untuk diubah