Palgauuring kevad 2013 graafikud kodulehele

 • View
  222

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Palgainfo Agentuuri palgauuringu tutvustus - kevad 2013.

Text of Palgauuring kevad 2013 graafikud kodulehele

 • Tandjate ja ttajate palgauuring

  Kevad 2013

 • Palgainfo Agentuuri kompetents:

  Tandjate poolt pakutavad palgad

  ametialadel

  Ttajate palgaootused erinevatel ametialadel

  Soodustuste ja hvede paketid ametirhmades

  Ttasustamise ssteemide vrdlus

  Ttasude muutused ja prognoosid ning nende phjused

  Targa tkorralduse (smartwork) rakendamine

  Palgainfo Agentuuri tegevus:

  Tandjate ja tvtjate palgauuringud

  Palgastatistika tlgendamine ja anals

  marlauad, seminarid ja konverentsid

  Tandjate ja tvtjate nustamine palgaksimustes ja tkorralduses

  Vljaanded: palgauuringute raportid, artiklite kogumikud

  Unikaalne Esinduslik Usaldusvrne Arenev ja kaasav Operatiivne Osalejasbralik Tugev metoodika Tark investeering

  Agentuuri missioon on aidata kaasa sellele, et tandjatel oleks infot konkurentsivimeliste kompensatsioonipakettide kujundamiseks ning

  tvtjatel adekvaatseteks palgaootusteks.

 • Tandjate ja ttajate palgauuringud

  Ksitleme tandjaid ning ttajaid ja totsijaid sarnase metoodikaga

  Viime uuringut lbi 2 korda aastas - aprillikuu ja oktoobrikuu palkade kohta

  Tandjatelt uurime brutopalkasid ja brutopalga komponente

  Ttajatelt ksime netopalka vastaval kuul ja netopalgaootusi soovitud ametikohal

  Kasutame rahvusvahelist ametialade klassifikaatorit (ISCO)

  Sel kevadel lbiviidud uuring on viies (esimene kevad 2011)

  350 osalemissooviga tandjat

  283 osales, lisaks ainult 20 veebiphise ankeedi titjat

  9227 ttajat ja totsijat

  Sel kevadel esimene sarnane uuring Ltis ja Leedus (lpeb 21.06.)

  ligi 500 registreeritud tandjatest osalejat

  Ligi 10 000 osalenud ttajat ja totsijat

 • Palgauuringu vljaanded

  Baltikumi palgauuringu raport kigi kolme riigi tandjate ja ttajate uuringu tulemused

  Ilmub augustis

  Riigi palgauuringu raport vastava riigi tandjate ja ttajate uuringu tulemused

  Ilmub juuli alguses

  Osaleja raport tandjale tandjate palgauuringu tulemused

  Ilmub 1. juulil

  Valdkondlik palgaraport tandjate ja ttajate uuringu tulemused vastavas valdkonnas (nt ehitus, transport, kaubandus, tstus jt)

  Ametiala ttasuraport koos kommentaariga tandjate ja ttajate uuringu tulemused he ametiala likes

 • 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

  pllumajandus, metsamajandus ja kalapk

  metstus

  ttlev tstus

  elektri- ja gaasivarustus

  veevarustus, kanalisatsioon, jtme- ja

  ehitus

  hulgi- ja jaekaubandus

  veondus, laondus

  majutus ja toitlustus

  info ja side

  rahandus, kindlustus (finantsvahendus)

  kinnisvara-alane tegevus

  kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

  haldus- ja abitegevused

  riigivalitsemine ja kaitse, sotsiaalkindlustus

  Haridus

  tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

  kunst, meelelahutus ja vaba aeg

  muud teenindavad tegevused

  teised

  Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus tegevusala jrgi

  Kevad 2013

  Sgis 2012

 • 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

  1-9 ttajat

  10-19 ttajat

  20-49 ttajat

  50-99 ttajat

  100-249 ttajat

  250-499 ttajat

  le 500 ttaja

  Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus ttajate arvu grupi jrgi

  Kevad 2013

  Sgis 2012

  Kevad 2012

 • 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  Harju maakond

  ... Tallinn

  Hiiu maakond

  Ida-Viru maakond

  Jgeva maakond

  Jrva maakond

  Lne maakond

  Lne-Viru maakond

  Plva maakond

  Prnu maakond

  Rapla maakond

  Saare maakond

  Tartu maakond

  Valga maakond

  Viljandi maakond

  Vru maakond

  Kevad 2013

  Sgis 2012

  Kevad 2012

  0%50%100%

  Ainult Tallinn vi Harjumaa

  Harjumaa vi Tallinn jamuu Eesti

  Vljapool Tallinnat jaHarjumaad

  Eesti ja vlisriigid

  Ainult Eesti

  Kevad 2013 Sgis 2012 Kevad 2012

  Tandjate palgauuring: vastajate osathtsus tegevuspiirkonna jrgi

 • Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus soo ja vanuse jrgi

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  Naine Mees

  Sugu

  Sgis 2012 Kevad 2013

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  15 janoorem

  16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 javanem

  Vanus

  Sgis 2012 Kevad 2013

 • Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus peamise elukoha ja hariduse jrgi

  0% 5% 10% 15% 20% 25%

  Doktorikraad

  Magistrikraad

  Bakalaureusekraad

  Rakenduslik krgharidus

  Kutseharidus prastkeskharidust

  ldkeskharidus

  Kutseharidus kooskeskharidusega

  Kutseharidus prastphikooli

  Phiharidus

  Vhem kui phiharidus

  Haridus

  Kevad 2013 Sgis 2012

  0% 10% 20% 30% 40% 50%

  Harju maakond

  ... Tallinn

  Hiiu maakond

  Ida-Viru maakond

  Jgeva maakond

  Jrva maakond

  Lne maakond

  Lne-Viru maakond

  Plva maakond

  Prnu maakond

  Rapla maakond

  Saare maakond

  Tartu maakond

  Valga maakond

  Viljandi maakond

  Vru maakond

  Peamine elukoht

  Kevad 2013 Sgis 2012

 • Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus hive staatuse ja tandja ttajate arvu jrgi

  0% 20% 40% 60% 80%

  Ettevtja

  Palgattaja tistajaga

  Palgattaja osalise

  Praktikant

  Vabatahtlik ttaja

  (li)pilane

  Ajateenija

  Pensionr

  Rasedus- vi

  Lapsehoolduspuhkusel

  Registreeritud ttu

  Ei tta ega pi

  Thive staatus

  Kevad 2013 Sgis 2012

  0% 5% 10% 15% 20%

  1-9 ttajat

  10-19 ttajat

  20-49 ttajat

  50-99 ttajat

  100-249 ttajat

  250-499 ttajat

  500 ja rohkem ttajat

  Tandja organisatsiooni suurus

  Kevad 2013

 • 23%

  64%

  13%

  21%

  63%

  16%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  Otsin aktiivselttd lbi erinevate

  kanalite

  Olen avatudpakkumistele, iseaktiivselt td ei

  otsi

  Ei otsi ldse tdja ei ole huvitatud

  pakkumistest

  Aktiivsus tturul kik vastajad

  Kevad 2013 Sgis 2012

  15%

  70%

  14% 13%

  69%

  18%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  Otsin aktiivselttd lbi erinevate

  kanalite

  Olen avatudpakkumistele, iseaktiivselt td ei

  otsi

  Ei otsi ldse tdja ei ole huvitatud

  pakkumistest

  Aktiivsus tturul tisajaga palgattajad

  Kevad 2013 Sgis 2012

  Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus aktiivsuse jrgi tturul

 • 0% 5% 10% 15% 20%

  Ehitus ja kinnisvara

  Elektritstus ja elektritdEsindusorganisatsioonid ja muud MT-d

  Finants ja raamatupidamine

  Haridus ja koolitusHumanitaar ja loominguline valdkond

  Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaInfottajad

  Isikuteenindus

  Juhtimine ja riteenusedKaevandus

  Keskkonnahoid ja jtmekitlusKontorit, administratiivt

  Korrakaitse ja psteteenistusLoodus- ja tehnikateadused

  Majutus ja toitlustus

  Kaubandus, mk ja turundusPangandus, kindlustus

  Personalit ja thivePuhastus- ja koristustd

  Pllumajandus, metsandus ja kalandusReklaam ja suhtekorraldusRiik ja kohalik omavalitsus

  Sotsiaalt ja hoolekanneSport, kultuur ja vabaaeg

  Tervishoid ja meditsiinTransport, laondus, logistika

  Tstus ja tootmineigusvaldkond

  Kevad 2013

  Sgis 2012

  Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus praeguse tvaldkonna jrgi

 • 0% 5% 10% 15% 20% 25%

  Ehitus ja kinnisvara

  Elektritstus ja elektritdEsindusorganisatsioonid ja muud MT-d

  Finants ja raamatupidamine

  Haridus ja koolitusHumanitaar ja loominguline valdkond

  Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogiaInfottajad

  Isikuteenindus

  Juhtimine ja riteenusedKaevandus

  Keskkonnahoid ja jtmekitlusKontorit, administratiivt

  Korrakaitse ja psteteenistusLoodus- ja tehnikateadused

  Majutus ja toitlustus

  Kaubandus, mk ja turundusPangandus, kindlustus

  Personalit ja thivePuhastus- ja koristustd

  Pllumajandus, metsandus ja kalandusReklaam ja suhtekorraldusRiik ja kohalik omavalitsus

  Sotsiaalt ja hoolekanneSport, kultuur ja vabaaeg

  Tervishoid ja meditsiinTransport, laondus, logistika

  Tstus ja tootmineigusvaldkond

  Kevad 2013

  Sgis 2012

  Ttajate ja totsijate ksitlus: vastajate jaotus soovitava tvaldkonna jrgi

 • Palgauuringu raport

  Raport sisaldab vastava riigi tandjate ning ttajate ja totsijate palgauuringute vrdlevaid tulemusi:

  Majandusprognoos, tturu olukord ja mjud palkadele

  Muutused phipalkades ja muutuste prognoosid ametiala rhmade likes tandjate hinnangul, phipalga muutuste phjused

  Muutused tjuvajaduses ja organisatsioonide reageerimine tjuvajadusele

  Ttajate liikumine ametialade vahel praeguse ja soovitud ametiala vrdlus

  Tkorraldus ja ttingimused organisatsioonides, tandjate ja ttajate hoiakud tkorralduse ja ttingimuste osas

  Ttasude raport

  tandjate uuringu tulemuste phjal statistiline keskmine, mediaan, 25 ja 75 kvartiilid, 10 ja 90 protsentiil aprillis 2013, sh ttasu jagunemine phipalga ja lisatasude vahel

  ttajate uuringu tulemuste phjal netopalgad ja netopalgaootused phjal statistiline keskmine, mediaan, 25 ja 75 kvartiilid, 10 ja 90 protsentiil aprillis 2013. a. 300-l ametialal.

  Hind uuringus osalejale 195 eurot, tavahind 390 eurot (lisandub kibemaks)

  Tellimine: www.palgainfo.eu