Pamukkale Imalatı 5

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  1/130

  ENGELLBR ALAN NDE OTOMATK OLARAK HEDEFNBULABLEN BR MOBL ROBOTUN TASARIMI, MALATI VE

  HAREKET ALGORTMALARININ GELTRLMES

  Pamukkale niversitesiFen Bilimleri Enstits

  Yksek Lisans TeziElektrik-Elektronik Mhendislii Anabilim Dal

  Erdem YILDIZ

  1. Danman: Yrd. Do. Dr. Abdullah T. TOLA2. Danman: Do. Dr. E. ahin ONKUR

  Temmuz, 2009DENZL

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  2/130

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  3/130

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  4/130

  iii

  TEEKKR

  ncelikle lisans tez danmanlm yaptktan sonra imdi de yksek lisans tezdanmanlm yapan Yrd. Do. Dr. Abdullah T. TOLA hocama bana yapt tmyardmlardan dolayteekkrlerimi sunarm.

  Robot konularndaki bilgi ve tecrbelerinden faydalanmamsalayan, programlamakonusunda kendimi gelitirmeme yardmcolan, sorduum her soruyu cevaplamolan,

  projede olumsuz bir durum olutuunda moral vererek performansmn dmemesinisalayan ve projenin tkanan ksmlarnda problemlerin zlmesine yardmc olandanmanm Do. Dr. E. ahin ONKUR hocama teekkrlerimi sunarm.

  Tezle alakalmatematik konularnda bana kaynak kitap nerisinde bulunarak dorukaynaa ynelmemi salayan Yrd. Do. Dr. Murat SARI hocama teekkrlerimisunarm.

  Mobil robotun tasarm ve imalat konularnda yardmlarndan dolay makineciarkadalarm Caner NCEOLU ve Halil Murat ENGNSOYa teekkrlerimi sunarm.

  Mas Otomasyon ve Star Torna alanlarna da yardmlarndan dolayteekkrlerimisunmak istiyorum.

  Teze maddi destek veren Pamukkale niversitesi Bilimsel Aratrma Projeleri

  Koordinasyon Birimine (PAUBAP Proje No: 2007 FBE 011) teekkrlerimi sunar

  m.

  Son olarak hem maddi hem de manevi destekte bulunan aileme teekkrlerimisunmak istiyorum.

  Erdem YILDIZ

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  5/130

  iv

  ZET

  Yldz, ErdemYksek Lisans Tezi, Elektrik-Elektronik Mhendislii ABD

  Tez Yneticileri: Yrd. Do. Dr. Abdullah T. TOLA, Do. Dr. E. ahin ONKUR

  Temmuz 2009, 116 Sayfa

  Mobil robotik konusu gnmzde popler olan bilimsel alma konularndanbiridir. Pratik olarak gnlk hayatta kullanlmaya balanmlardr ve gn getikekabiliyetleri artmaktadr. Mobil robotik, deiik disiplinleri ieren ok sayda alt konuyasahiptir. Bu konular yol planlama, engelden kanma, mobil robot tasarm ve motor

  kontrol vb. eklindedir. Bu tezde, mobil robotik ile ilgili konulardan endstriyelkullanm olabilecek bir mobil robot tasarm, imalat ve hareket algoritmalarnngelitirilmesi konularallmtr.

  Diferansiyel sr yapsna sahip boyutlar (exdxy) 540x600x550(mm), aksmesafesi 770 mm. olan mobil robotun tasarm yaplm, SolidWorks programyardmyla kat modeli karlm ve imalat gerekletirilmitir. Robotun tahrikmekanizmas, iki adet servo motor ve bu motorlara bal1/25 orannda iki adet redktrve 430 mm apnda iki adet scooter tekerleinden olumaktadr. Robotun tekerleklereilettii maksimum g 800 W ve rettii maksimum tork 63,5 Nmdir. Tekerlekler

  birbirinden bamsz hareket ederek robotun dorusal, olduu yerde dnme veya alhareket gibi deiik hareketleri yapabilmesini salamaktadr. Robot 3000 VA deerindeUPS g kayna ile beslenmektedir. Robotun kontrol sistemi, robot zerineyerletirilen servo motorlar, servo srcler, hareket kontrol kart ve kiisel

  bilgisayardan olumaktadr.

  Mobil robotun yazlm robotun balang ve hedef konumu belli bir ortamda yinekonumlarbelli hareketli veya hareketsiz engeller arasndan hedefe ulalabilmesi iinVisual C# .NET programnda gelitirilmitir. Mobil robotun yol planlamasnda

  potansiyel alan metodundan yararlanlmtr. Deiik ekillerdeki engeller fare ileizilebilmektedir. Hedef ve balang konumlar kullanc tarafndan

  deitirilebilmektedir. Program s

  n

  flar kullan

  larak modler olarak yaz

  ld

  ndandolayhem fonksiyonellii artmhem de gelitirilmesi kolaylamtr.

  Anahtar Kelimeler:Mobil robot, yol planlamas, potansiyel alan metodu, engellerdenkanma, hareketli engeller.

  Do. Dr. E. ahin ONKURDo. Dr. Serdar PLKYrd. Do. Dr. Abdullah T. TOLA

  Yrd. Do. Dr. Murat SARIYrd. Do. Dr. Sezai TOKAT

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  6/130

  v

  ABSTRACT

  Yldz, ErdemM. Sc. Thesis in Electrical-Electronics Engineering

  Supervisors: Asst. Prof. Dr. Abdullah T. TOLA, Assoc. Prof. Dr. E. ahin ONKUR

  July 2009, 116 Pages

  Mobile robotic is one of the todays popular scientific research issues. Mobile robotsare getting more abilities day by day and are being used more widely in practical life.Mobile robotic has a lot of sub-topics including various disciplines. These topics are

  path planning, obstacle avoidance, mobile robots design and motor control etc. In thisthesis some of the sub-topics such as mobile robot design, manufacturing and motionalgorithms that can be useful in industrial applications have been studied.

  A mobile robot having a differential drive system with dimensions (wxdxh)540x600x550(mm) and with axle length 770 mm has been designed using SolidWorks

  program, produced and controlled. Robots motion mechanism consists of two motors,two reduction gears that have 1/25 ratio and two scooter wheels whose diameter is 430mm. Robots maximum power transmitted to the wheels is 800 W and can producemaximum 63.5 Nm torque. The wheels can be controlled independently so the robot can

  go through or rotate with an angle or rotate on a point. The robot has a 3000 VA UPSpower supply. Robots control mechanism consists of servo motors, servo drivers, amotion control card and a personal computer.

  The software program of the mobile robot has been designed using Visual C# .NETprogramming language to be able to reach its goal in an environment cluttered withmoving or static obstacles. Potential field method is used for the path planning. Varioustypes of obstacles can be drawn by the mouse. The user can easily determine obstacles

  positions, starting and goal position. Visual C# .NET programming language is used forthe software program. Since the software is written as a modular program using classes,not only its functionality increases but also its development becomes easier.

  Keywords: Mobile Robot, path planning, potential field method, obstacle avoidance,moving obstacles.

  Assoc. Prof. Dr. E. ahin ONKURAssoc. Prof. Dr. Serdar PLKAsst. Prof. Dr. Abdullah T. TOLA

  Asst. Prof. Dr. Murat SARIAsst. Prof. Dr. Sezai TOKAT

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  7/130

  vi

  NDEKLER

  SayfaTEZ ONAY SAYFASI .................................................................................................. iBLMSEL ETK SAYFASI ........................................................................................ iiTEEKKR.................................................................................................................iiiZET ........................................................................................................................... ivABSTRACT.................................................................................................................. v

  NDEKLER DZN ............................................................................................... viEKLLER DZN....................................................................................................viiiTABLOLAR DZN ................................................................................................... xiSMGELER VE KISALTMALAR DZN................................................................xii1. GR ........................................................................................................................ 1

  1.1. Literatr Taramas ............................................................................................ 11.1.1. Hareketsiz engellerin olduu ortamlardaki simlasyon almalar ....... 51.1.2. Hareketli engellerin olduu ortamlardaki simlasyon almalar.......... 71.1.3. Hareketsiz engellerin olduu ortamlardaki uygulama almalar........ 131.1.4. Hareketli engellerin olduu ortamlardaki uygulama almalar .......... 161.1.5. Engelin olmadortamlardaki uygulama almalar .......................... 171.1.6. Engelin olmadortamlardaki simlasyon almalar ........................ 19

  1.2. Mobil Robotun Tasarmve malat ............................................................... 201.3. Mobil Robotun Kontrol................................................................................ 211.4. Tezin Amacve Tantm ............................................................................... 22

  2. MOBL ROBOTUN DONANIMI.......................................................................... 242.1. Mobil Robotun Paralar ................................................................................ 242.2. Mobil Robotun SrSistemi ........................................................................ 34

  3. MOBL ROBOTUN YAZILIMI ............................................................................ 363.1. Potansiyel Alan Metodunun Matematiksel Alt Yaps................................... 36

  3.1.1 Ksmi trev tanm ................................................................................. 36

  3.1.2. Sonlu fark yntemi................................................................................ 363.1.3. Taylor serisi yaklamve hatalar ......................................................... 393.1.4. Sonlu fark ynteminden potansiyel alan metodunun karlmas ......... 413.1.5. Potansiyel alann alma mantve hesaplanmas.............................. 43

  3.2. Mobil Robot ile Hedef Arasndaki Yolun Bulunmas.................................... 463.3. Mobil Robot iin Yazlan ki Adet Program.................................................. 47

  3.3.1. Program1: Mobil robot iin yazlan ilk program .................................. 483.3.2. Program2: Mobil robot iin yazlan ikinci program ............................. 56

  3.4. Hareket Kontrol Kartnn (Motion Control Card) Yazlm ile Kontrol ...... 844. SONU ................................................................................................................... 88KAYNAKLAR ........................................................................................................... 91

  EKLER........................................................................................................................ 97EK-1 LER, GERVE MERKEZFARKLAR FORMLLERNN

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  8/130

  vii

  IKARILILARI.................................................................................................. 98EK-2 MOBL ROBOTUN DESTEK VE BALANTI PARALARININ

  TEKNK RESMLER........................................................................................ 106EK-3 HAREKET KONTROL KARTINA AT FONKSYONLAR........................ 112ZGEM .............................................................................................................. 116

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  9/130

  viii

  EKLLER DZN

  Sayfaekil 1.1 a) Elektrik sprgesi b) Tekerlekli sandalye ................................................. 1ekil 1.2 a) Yardmceleman b)Mayn tarama robotu................................................. 2ekil 1.3 a) nsansz uak b) Piramit iinin aratrlmas.............................................. 2ekil 1.4 a) Boru iinin aratrlmasb) Deniz altaratrmalar .................................. 2ekil 1.5 a) Uzay aratrmalarb)Robot futbolu .......................................................... 2

  ekil 1.6 Grnrlk grafii ......................................................................................... 4ekil 1.7 Voronoi diyagram ......................................................................................... 4ekil 1.8 Hcre ayrtrmas.......................................................................................... 4ekil 1.9 Potansiyel alanda mobil robotun hedefini bulmas ........................................ 5ekil 1.10 CAPFM ile mobil robotun hedefine ulamas ............................................. 8ekil 1.11 Mobil robotun hareketli engel ve hareketli hedefin olduu durumdaki

  yolu.......................................................................................................................... 9ekil 1.12 3 mobil robotun ncelik srasna gre geii ............................................. 10ekil 1.13 Mobil robotun hareketli hedefe ulamasngsteren simlasyon.............. 12ekil 1.14 Mobil robotun hareketli bir engel varken hedefe varmasngsteren

  simlasyon............................................................................................................. 12ekil 1.15 Mzenin 3 boyutlu gsterimi ..................................................................... 13ekil 1.16 KURT3D mobil robotun ortamgr ve ortamn geilebilirliini

  belirlemesi............................................................................................................. 16ekil 1.17 WEB-SUNAR............................................................................................ 19ekil 2.1 Profil kafes sistemi....................................................................................... 25ekil 2.2 a) UPSin fotorafb) UPSin katmodellemesi......................................... 27ekil 2.3 a) Servo srcnn fotorafb) Servo srcnn katmodellemesi........... 27ekil 2.4 a) Servo motorun fotorafb) Servo motorun katmodellemesi................. 28ekil 2.5 Kablolama kartnn fotoraf........................................................................ 28ekil 2.6 a) 24 volt g kaynann fotorafb) 24 volt g kaynann kat

  modellemesi .......................................................................................................... 29ekil 2.7 Bilgisayarn anakart, g kaynave harddiski.......................................... 29ekil 2.8 a) Redktrn fotorafb) Redktrn katmodellemesi........................... 29ekil 2.9 Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi (perspektif) . 30ekil 2.10 Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi

  (n grn) .......................................................................................................... 30ekil 2.11 Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi

  (arka grn) ....................................................................................................... 31ekil 2.12 Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi

  (st grn).......................................................................................................... 31ekil 2.13 Mobil robotun fotoraf(perspektif).......................................................... 32

  ekil 2.14 Mobil robotun fotoraf(n grn)........................................................ 32ekil 2.15 Mobil robotun fotoraf(arka grn)..................................................... 33

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  10/130

  ix

  ekil 2.16 Mobil robotun fotoraf(st grn) ....................................................... 33ekil 2.17 Mobil robotun dnme merkezi................................................................... 35ekil 3.1 Sonlu Fark Yntemlerinin geometrik yorumu............................................. 37ekil 3.2 ki boyutlu zgara sistemi............................................................................. 39ekil 3.3 P noktasnn iki boyutlu bir alanda gsterimi .............................................. 42

  ekil 3.4 Potansiyel alann boyutlu grnts ....................................................... 43ekil 3.5 Potansiyel alann boyutlu grnts ....................................................... 44ekil 3.6 alma alannn hesab ............................................................................... 45ekil 3.7 Mobil robotun ynnn belirlenmesi .......................................................... 46ekil 3.8 Mobil robot iin yazlan ilk programn ara yz (Program1)...................... 47ekil 3.9 Mobil robot iin yazlan ikinci programn ara yz (Program2)................. 48ekil 3.10 Program1 menleri..................................................................................... 48ekil 3.11 File mens................................................................................................ 49ekil 3.12 Change Positions mens .......................................................................... 49ekil 3.13 Obstacles mens ...................................................................................... 49ekil 3.14 OptionDialog Formu.................................................................................. 50

  ekil 3.15 Alann yeil renkteki grnts................................................................. 51ekil 3.16 Geri, leri ve Select and Pan butonlar ....................................................... 52ekil 3.17 Farenin koordinatlarnn gsterimi ........................................................... 52ekil 3.18 Obstacles Directions kutusu....................................................................... 53ekil 3.19 eitli fonksiyonlar.................................................................................... 53ekil 3.20 Mobil robotun programda izimi............................................................... 54ekil 3.21 Program1 ile ilgili kayt defterine yaplan kaytlar .................................... 54ekil 3.22 Hedefe yolun olmamasdurumu................................................................ 55ekil 3.23 Balang konumunun hedef ile aynksma konulduu durum................. 56ekil 3.24 Alann boyutlarnn ayarlanmas................................................................ 57ekil 3.25 Engellerin izimi, balang ve hedef konumlarnn ayarlanmas ............. 57ekil 3.26 Form kontrolleri......................................................................................... 57ekil 3.27 Form kontrolleri......................................................................................... 58ekil 3.28 Form kontrolleri......................................................................................... 59ekil 3.29 Form kontrolleri......................................................................................... 60ekil 3.30 Form kontrolleri......................................................................................... 61ekil 3.31 Yola ait noktalarn koordinatlar................................................................ 61ekil 3.32 Koordinatlarn gsterimi............................................................................ 62ekil 3.33 Program2 ile ilgili kayt defterine yaplan kaytlar .................................... 63ekil 3.34 Mobil robotun yolu .................................................................................... 64ekil 3.35 Mobil robotun yolunun byltlmhali .................................................. 64

  ekil 3.36 TriangleFunctions, RectangleFunctions, EllipseFunctions veCircleFunctions snflar........................................................................................ 65ekil 3.37 LineFunctions, IsInTriangle, ObstaclesMovements ve

  DrawGridsClass snflar ....................................................................................... 66ekil 3.38 CalculatePath, CalculatePathMethod2, DrawPath ve PathLine snflar ... 66ekil 3.39 GridsValueToExcel, Sekil, PointsForBeam ve PointsForLeastBeams

  snflar .................................................................................................................. 67ekil 3.40 Resources, Program, Settings ve DirectionOfShape snflar .................... 67ekil 3.41 CalculateField, Regis, Shape2 ve Form1 snflar ..................................... 68ekil 3.42 M, Mo ve IO snflar ................................................................................. 68ekil 3.43 Program2ye ait snflar ............................................................................. 69

  ekil 3.44 Elipsin parametreleri.................................................................................. 70ekil 3.45 izgi eklindeki engel................................................................................ 71

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  11/130

  x

  ekil 3.46 Yumuatlmyol ve orijinal yol ............................................................... 74ekil 3.47 10 kez yumuatlmyol ve orijinal yol..................................................... 75ekil 3.48 In analizi yntemi.................................................................................... 76ekil 3.49 eitli ekillerdeki engellerin olduu ortamda n analizi yntemi.......... 77ekil 3.50 Gridlerin durumu ....................................................................................... 77

  ekil 3.51 En ksa nlarn gsterilmesi..................................................................... 78ekil 3.52 Hedefin labirentin iinde olduu durum (Program2) ................................ 79ekil 3.53 Hedefin labirentin iinde olduu durum (Program1) ................................ 79ekil 3.54 Hareketsiz engellerin olduu bir durumda Program2den anlk

  grntler .............................................................................................................. 80ekil 3.55 Hareketli hedefin olduu bir durum (balang konumu).......................... 81ekil 3.56 kinci engel dnlrken programdan bir grnt ...................................... 82ekil 3.57 Hareketli engelin olduu durum (balang konumu) ............................... 82ekil 3.58 Hareketli bir engelin olduu durumda mobil robotun hareketi (t = 1) ...... 83ekil 3.59 Hareketli bir engelin olduu durumda mobil robotun hareketi (t = 3) ...... 83

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  12/130

  xi

  TABLOLAR DZN

  SayfaTablo 2.1. UPSin zellikleri ...................................................................................... 25Tablo 3.1. 6x6lk bir alandaki grid noktalarnn saysal deerleri............................. 45

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  13/130

  xii

  SMGELER VE KISALTMALAR DZN

  Yn as Asal hz

  r Sateker hz

  l Sol teker hz

  Grid nokta operatr Ksmi trev operatr Ayneksen zerindeki ardk iki nokta arasndaki fark operatr4D 4 Dimensional (4 Boyutlu)AHC Adaptive Heuristic Critic (Adaptif Sezgisel Kritik)API Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayz)CAPFM Chaotic Artificial Potential Field Method (Kaotik Yapay Potansiyel Alan

  Metodu)CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor (TamamlaycMetal Oksit

  Yarletken)CMP Compare Equal (Eitlii Kyasla)

  CVT Centroidal Voronoi Tessellations (Merkezi Voronoi Mozaii)DC Direct Current (Doru Akm)DWENN Dynamic Wave Expansion Neural Network (Dinamik Dalga Yaylml

  Yapay Sinir A)ERC Error Counter (Hata Sayc)eX Fare'nin x koordinatexdxy enxderinlikxykseklikeY Fare'nin y koordinatFIN Finish (Biti)Hz HertzICC Instantaneous Center of Curvature (Anlk Erilik Merkezi)

  IHDR Incremental Hierarchical Discriminant Regression (Artmsal HiyerarikDiskriminant Regresyon)

  IO Input Output (Girik)i, j ndis numaralarkg KilogramKVA Kilo Volt AmperKW Kilo Wattl aks uzunluuL lerleme boyuLCD Liquid Crystal Display (SvKristal Gsterge)LDR Light Dependent Resistor (Ia BamlDiren)LINQ Language-Integrated Query (Dil Btnlemeli Sorgu)MIMO Multi Input Multi Output (ok Giriok k)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  14/130

  xiii

  Nm Newton metrePIC Peripheral Interface Controller (evresel Arabirim Denetleyicisi)PVO Probabilistic Velocity Obstacle (Olaslksal Engel Hz)

  ICCR Mobil robotun etrafnda dnd nokta ile aks merkezi arasndaki

  mesafer Tekerlek yarapSVON Servo On (Servo Ak)

  1,+m

  jiu m+1 iterasyon sonrasnda oluan (i, j) konumundaki gridin deeri

  UPS Uninterruptable Power Supply (Kesintisiz G Kayna)

  fV Dorusal hz

  VA Volt AmperVAC Volt Alternative Current (Volt Alternatif Akm)VGM Visibility Graph Method (Grnebilirlik Grafik Metodu)W Wattxg Dairenin veya elipsin merkezinin x koordinat

  xm Elips zerindeki bir noktann x koordinatxr Elipsin x eksenindeki yarapyg Dairenin veya elipsin merkezinin y koordinatym Elips zerindeki bir noktann y koordinatyr Elipsin y eksenindeki yarap

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  15/130

  1

  1. GR

  1.1. Literatr Taramas

  Mobil robotlarn gn getike kullanm alanlar artmaktadr. Mobil robot

  teknolojisinin gelimesi, kullanm orannn artmasnda nemli bir faktrdr. Mobil

  robotlarn kullanm alanlarve eitleri aadaki gibi sralanabilir:

  Hastanelerde, havaalanlarnda ve evlerde; elektrik sprgesi (ekil 1.1a), tekerleklisandalye (ekil 1.1b) ve yardmc eleman (ekil 1.2a) grevi yapmaktadrlar. Askeri

  alanlarda mayn tarama robotu (ekil 1.2b), insansz uak (ekil 1.3a) ve asker olarak

  grev yapabilmektedirler. Bilimsel ve endstriyel aratrmalarda kullanlmaktadrlar.

  Bunlara rnek olarak piramit iinin aratrlmas (ekil 1.3b), boru iinin aratrlmas

  (ekil 1.4a), deniz alt aratrmalar (ekil 1.4b) ve uzay aratrmalar (ekil 1.5a)

  verilebilir. Biyolojik esinlenmeler sonucu oluturulan mobil robotlar uan bcekler,

  rmcekler ve karncalar olarak sralanabilir. Ayrca mobil robotlarla robot futboluyarmalarda yaplmaktadr (ekil 1.5b).

  (a) (b)ekil 1.1a)Elektrik sprgesi b) Tekerlekli sandalye (WEB_1 2007)

  (WEB_1 2007)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  16/130

  2

  (a) (b)

  ekil 1.2a)Yardmceleman b) Mayn tarama robotu (WEB_1 2007)(WEB_1 2007)

  (a) (b)ekil 1.3a)nsansz uak b)Piramit iinin aratrlmas(WEB_1 2007)

  (WEB_1 2007)

  (a) (b)ekil 1.4a)Boru iinin aratrlmas b) Deniz altaratrmalar(WEB_1 2007)

  (WEB_1 2007)

  (a) (b)ekil 1.5a)Uzay aratrmalar b) Robot futbolu (WEB_1 2007)

  (WEB_1 2007)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  17/130

  3

  Robot futbolunda kar takmn oyuncularndan kaabilmek, elektrik sprgesinde

  kapalbir alann tmn temizleyebilmek ve insansz uaklarn bir ksmnda belirli bir

  hedefe gidebilmek iin yol planlamas yaplmaktadr. Dier mobil robot rneklerinde

  ise imdilik elle kontrol tercih edilmektedir. Mobil robotlarn otonom bir ekilde

  alabilmeleri iin yol planlama algoritmalarnn gelitirilmesi gerekmektedir. Yol

  planlama algoritmalar, mobil robotlarn hedeflerini engeller arasndan engellere

  arpmadan otomatik olarak bulmasn hedeflemektedir. Ayrca yol planlama

  algoritmalar mobil robot aratrmalarnda nemli bir yere sahiptirler. Yol planlama

  algoritmalarn3 ana gruba ayrabiliriz:

  1) Yol haritalamas: Alann engelsiz ksmlarnda bir takm yollar oluturur.

  (a)Grnrlk Grafii

  (b)Voronoi Diyagram

  2) Hcre ayrtrmas: Alanparalara bler.

  3) Potansiyel alan: Alan zerine matematiksel bir fonksiyon uygulanr.

  Grnrlk grafiinde balang noktas, hedef noktasve engellerin ke noktalar

  arasnda dz yollar izilmektedir. izilen yollarn stnde engel bulunmamaldr (ekil

  1.6). Balang noktasndan hedef noktasna ulatran yollar arasnda en ksa olan en

  uygun yoldur.

  Voronoi diyagramnda engellerden eit uzaklkta olacak ekilde yollar izilmektedir

  ve bu yollarn en ksa olanen uygun yoldur (ekil 1.7).

  Hcre ayrtrmasnda ekil 1.8deki gibi alan hcrelere ayrtrlr ve mobil robot

  komu hcreler zerinden giderek hedefe ulamaktadr. Burada mobil robotun hcreninneresinden geecei nemli deildir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  18/130

  4

  ekil 1.6Grnrlk grafii (Siegwart ve Nourbaksh, 2004)

  ekil 1.7Voronoi diyagram(Siegwart ve Nourbaksh, 2004)

  ekil 1.8Hcre ayrtrmas(Siegwart ve Nourbaksh, 2004)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  19/130

  5

  lk olarak Khatib (1986) tarafndan ortaya konulan potansiyel alan metodunda hedef

  mobil robot zerinde ekme etkisi yaratrken engeller itme etkisi yaratmaktadr. Bu iki

  etkinin sonucu olarak robot engellerden kanrken hedefe ynlenmektedir (ekil 1.9).

  Potansiyel alan metodu ile ilgili daha fazla bilgi blm 3.1de anlatlacaktr.

  ekil 1.9Potansiyel alanda mobil robotun hedefini bulmas (Siegwart ve Nourbaksh,

  2004)

  Mobil robotlarla ilgili literatr almalarincelenirken konunun poplerlii bir kezdaha grlmtr. Kitaplar, yurtii ve yurtdndaki yksek lisans ve doktora tezleri,

  makaleler ve sunumlar olmak zere mobil robotlarla ilgili yaklak 1300 belge

  toplanmtr. Toplanan her belge bu tezin ieriine konulmamtr. Aada mobil

  robotik konusunda bu tezdeki almalara yakn olan almalar hakknda zetler

  verilecektir.

  1.1.1. Hareketsiz engellerin olduu ortamlardaki simlasyon almalar

  Bekmen (2006) tarafndan 2 src tekerlekli holonomik (herhangi bir ynde dnme

  ihtiyac duymadan hareket etme) bir mobil robot iin simlasyon program

  gelitirilmitir. Mobil robotta bulunan sensrler sayesinde engellere arpmadan hareket

  salanmtr. Koordinasyon amal yapay sinir alar kullanlm, davran modlleri

  iin ise bulank kontrol kullanlmtr. rnein sensrlerden gelen bilgilere gre

  tekerleklerin hzlarnn ayarlanmasbulank kontrol ile salanmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  20/130

  6

  onkur (1997) tarafndan gereinden ok serbestlik dereceli robot kollar iin

  yrnge planlamas zerine allmtr. Yrnge planlamasnda potansiyel alan

  metodundan yararlanlmtr. Bu almada esas olarak robot kollar zerine

  allmtr. Ancak link saysbire drldnde aynzamanda mobil robot kontrol

  de yaplabilmitir.

  Gmrk (2003) tarafndan mobil robotun kapal bir ortamda harita karmas

  NOMAD200 simlasyon program ile gereklenmitir. Haritas karlan ortamda

  herhangi iki nokta arasnda en ksa mesafe belirlenebilmitir. Harita karmada

  Genelletirilmi Voronoi Grafiinden yararlanlmtr. Mobil robotun tekerleinin

  kaymasndan dolay oluabilecek hatalar, haritas karlm ortamdaki baz referans

  noktalarile giderilmitir.

  Gndodu (2006) tarafndan mobil robotun ultrasonik sensrler ile hedefine

  ulamaszerine allmtr. Harita grid, quadtree ve framed-quadtree yntemleriyle,

  yol ise A* ve D* algoritmalaryla oluturulmutur. Bu yntemler birbirleriyle

  karlatrlmtr. MATLAB program ile simlasyonlar gerekletirilmitir. leride

  gerek bir mobil robot zerinde yaplan almalarn denenebilecei belirtilmitir.

  Hwang ve Ming (2002) tarafndan 3 boyutlu alanda mobil robotun engellere

  arpmadan hedefe ulamaszerine allmtr. Matematiksel gsterimi basitletirmek

  iin, arpmann olup olmayacananlamak iin ve yaplan hesaplamayazaltmak iin

  engeller elipsoit olarak seilmitir. Mobil robotun hedefe ulamasiin 11 adet bulank

  model kullanan renme algoritmas kullanlmtr. Mobil robot belli saylarda

  denemeler yaptktan sonra hedefe giden yolu bulabilmektedir.

  Sara (2002) tarafndan davran tabanlmobil robot kontrol zerine allmtr.

  Webots simlatr zerinde Khepera mobil robotu ile almtr. Khepera mobil robotu

  5 cm apndadr ve birbirinden bamsz kontrol edilebilen 2 adet tekerlee sahiptir.

  Mobil robotun engellerden kanarak enerji kaynana ulamasamalanmtr. Burada

  enerji kayna olarak k seilmitir. Ayrca AHC (Adaptive Heuristic Critic)

  renmesi ile Q-renmesi karlatrlmve AHC renmesinin Q-renmesine gre

  genel olarak daha iyi performans gsterdii belirtilmitir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  21/130

  7

  irin (2005) tarafndan holonomik olmayan bir mobil robotta davran temelli

  bulank kontrol uygulanmtr. almalar MATLAB programnda yazlp simle

  edilmitir. Sonar alglayclardan alnd dnlen veriler zerinde bulank mantk

  kullanlmtr. Holonomik olmayan mobil robot iin engelden sakn, hedefe git, duvar

  izle, yola teet ilerle, avare gez davranlaroluturulmutur.

  Velagic vd (2006) tarafndan 3 seviyeli mobil robot navigasyon sistemi zerine

  allmtr. Alt seviyede mobil robotun lineer ve asal hzlaryla ilgilenilmitir. Orta

  seviyede mobil robotun pozisyon kontrolyle ilgilenilmitir. st seviyede ise sensr

  verilerinin yorumlanmas, harita oluturma ve yol planlamasile ilgilenilmitir. Bulank

  mantk ve Dempster-Shafer delil teorisi ve igal gridleri yntemleri harita oluturmada

  kullanlmtr. Ayrca yol planlamasnda modifiye edilmi bir potansiyel alan metodu

  kullanlmtr.

  Yusufolu (2002) tarafndan nesne sralama oyununda mobil robot davranlarnn

  birletirilmesi zerine allmtr. Mobil robotun cisme yaklamas ve cismi alp

  tamasiin gerekli olan ayrayrpotansiyel fonksiyonlarbu almada tek bir yapay

  potansiyel fonksiyonu ile gerekletirilmitir. Simlasyonlar Sun Sparc Station 5

  programnda yaplmtr ve potansiyel alan grafiklerinin iziminde MATLAB

  programndan yararlanlmtr.

  1.1.2. Hareketli engellerin olduu ortamlardaki simlasyon almalar

  Bicho vd (2005) tarafndan motorlu balon iin otomatik uugzergaholuturma

  zerine allmtr. MATLAB programnda simlasyonlar yaplmtr.

  Simlasyonlarda CMOS kameras ile engellerin hangi ynde ve uzaklkta olduunun

  renilebildii varsaylmtr. Engellerin duraan veya hareketli olabilecei

  belirtilmitir. Yaplan almann ileride gerek bir motorlu balon zerinde

  uygulanacabelirtilmitir.

  Jing (2005) tarafndan mobil robotlarda davran dinamikleri ile engellerden

  kanarak hedefe ulama allmtr. Sadece duraan engellerin olduu ortamlarda,

  sadece hareketli engellerin olduu ortamlarda ve hem duraan hem de hareketli

  engellerin olduu ortamlarda mobil robotun hedefine ulaabildii belirtilmitir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  22/130

  8

  Holonomik olmayan bir mobil robot ile almalarn yapld kabul edilmitir.

  Engellerin boyut ve hz bilgilerinin gerekli olmadbelirtilmitir.

  Malhotra ve Sarkar (2005) tarafndan sabit veya hareketli engellerin bulunduu bir

  ortamda mobil robotun hedefine ulamas zerine allmtr. Yol planlamasnda

  potansiyel alan metodundan faydalanlmtr. Ayrca mobil robotun davranlarnn

  belirlenmesinde bulank mantktan yararlanlmtr. Bulank sistemi MIMO (Multi Input

  Multi Output-ok Giriok k) eklinde ayarlanmtr. Bulank sistemde 37 kural

  kullanlmtr. rnein, bir kuralda hedef ve engeller mobil robota ok uzak ise yksek

  hzda dz bir ekilde gitmesi belirtilmitir.

  Shi vd (2006) tarafndan mobil robotlara yol planlamasnda uygulanabilecek kaotik

  potansiyel alan metodu olarak adlandrlan yeni bir optimizasyon metodu

  gelitirilmitir. Geleneksel olarak bilinen potansiyel alan metodundan farkl olarak

  hareketli engellerden yerel olarak kanmada daha uygun yol bulduu sylenmitir.

  Ayrca bu yntemin robot futbolu simlasyon programnda da denendii belirtilmitir.

  ekil 1.10ada mobil robotun (0,0) noktasndan (100,100) noktasna CAPFM ile

  bulunan yol gsterilmitir. Burada engeller hareketsizdirler ve konkav eklindedirler.

  ekil 1.10bde (100,100) noktasndan (0,0) noktasna doru bir hareketli engelin geldii

  durum gsterilmitir.

  ekil 1.10CAPFM ile mobil robotun hedefine ulamas(Shi vd, 2006)

  Yang ve Meng (2000) tarafndan yapay sinir a ile hareketli ve hareketsiz

  engellerin olduu bir ortamda mobil robotun hedefine ulamas zerine allmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  23/130

  9

  Yaplan almada renmeye ihtiya olmadve hareketli engeller ile ilgili nceden

  bir bilgiye de gerek olmadbelirtilmitir. ekil 1.11de hedef saa ve sola doru 10

  blok/dk hzda hareket etmektedir. ekilden de grld gibi mobil robotun hedefe

  ulaabilmesi iin 2 adet ana yolu vardr. lk bata hareketli engel sol yolu tamamen

  kapatmaktadr ve burada 0,5 dakika durmaktadr. Daha sonra 20 blok/dk hzla saa

  doru hareket etmektedir ve sadaki yolu tamamen kapatmaktadr. Mobil robot da 20

  blok/dk hzla hareket etmektedir ve hareketli engelin sa yolu kapatmasndan dolay

  geriye dnp sol yoldan hedefine ulamaktadr.

  ekil 1.11Mobil robotun hareketli engel ve hareketli hedefin olduu durumdaki yolu

  (Yang ve Meng, 2000)

  Yannier (2002) tarafndan bir veya birden ok mobil robotun engellerden saknarak

  hedefe ulamas zerine allmtr. Bu almada potansiyel alan metodundanyararlanlmtr. Engellerin oluturduu itici kuvvet ile hedefin oluturduu ekici

  kuvvetin ayrayrilendii belirtilmitir.

  Agirrebeitia vd (2005) tarafndan yeni bir yapay potansiyel alan metodu gelitirildii

  bahsedilmitir. Uzakln N. ss ile ters orantl bir potansiyel younluk seildii

  belirtilmitir. Daha sonra yol planlamasnda yar-jeodezik metodu

  (quasi-geodesic method) olarak adlandrdklar metot ile engellerden kanld

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  24/130

  10

  aklanmtr. Bu metot ile mobil robotun hem hareketsiz hem de hareketli engellerden

  kanabildii belirtilmitir.

  Wuwei vd (2004) tarafndan mobil robotlar iin yeni bir navigasyon metodu

  nerildii belirtilmitir. Bu metotta bir eri zerinde noktalar aratrlmtr. Eri olarak

  mobil robotun n tarafndaki 180lik ksm ve arka tarafndaki 180lik ksm ayrayr

  alnmtr. Bulank yapay sinir a ile eri zerindeki hangi noktann seilecei

  belirlenmitir. Hareketli veya hareketsiz engellerin olduu bir ortamda mobil robotun

  hedefe ulaabildii belirtilmitir.

  Zheng ve Zhao (2006) tarafndan yeni bir yapay potansiyel alan metodu tabanlbir

  metot gelitirildii belirtilmitir. Birden fazla mobil robot karlanca ncelik srasna

  gre gei yaplmtr. ncelii fazla olandan az olana gre bir gei sras takip

  edilmitir. Eer aynncelik durumu oluursa rastgele bir ncelik sras oluturularak

  geiyaplmtr. ncelik durumunda grev ncelii, hz ve boyut rol oynamtr. ekil

  1.12de sol st keden balayan 2 numaral, sast keden balayan 3 numaralve sol

  alt keden balayan mobil robot 1 numaralmobil robottur. 2 numaralmobil robot 1

  numaral mobil robot ile ayn grev nceliine sahiptir ve 2 numaral mobil robot 3

  numaral mobil robot ile aynbykle sahiptir. 1 numaralmobil robot 3 numaral

  mobil robota nazaran daha kktr ama grev ncelii daha yksektir. 2 ve 3 numaral

  mobil robotlar karlatklarnda 2 numaralmobil robot grev nceliinden dolaynce

  gemektedir. 1 ve 2 numaralmobil robotlar karlatklarnda 2 numaralmobil robot

  daha byk olduundan nce gemektedir.

  ekil 1.12 3 mobil robotun ncelik srasna gre geii (Zheng ve Zhao, 2006)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  25/130

  11

  Zhao vd (2007) tarafndan renme ile hareketli engellerden kanma zerine

  allmtr. Artmsal Hiyerarik Diskriminant Regresyon (Incremental Hierarchical

  Discriminant Regression(IHDR)) olarak adlandrlan yntem ile renme salanmtr.

  Mobil robota 16 senaryoda renme yapld ve bunun da 1451 rnek kazandrd

  vurgulanmtr. 30 deneme boyunca %90 baarsalandbelirtilmitir.

  Ya-Chun ve Yamamoto (2006) tarafndan hareketli veya hareketsiz engellerin

  olduu bir ortamda mobil robotun hedefine ulamas zerine allmtr. Potansiyel

  alan metodu tabanl arpmadan kanma algoritmas oluturulmutur. Konkav

  ortamlarda hedefe ulaamama durumundan dolayAzaltlmGenelletirilmiVoronoi

  Grafii (Reduced Generalized Voronoi Graph) ynteminden yararlanlmtr. Bu

  yntem ile alt hedef oluturulmu ve mobil robot bu alt hedefe gittikten sonra ana

  hedefe ynlendirilerek hedefe ulaamama durumundan kurtarlmtr.

  Willms ve Yang (2008) tarafndan D* algoritmasna benzer fakat daha verimli

  olduu belirtilen bir algoritma nerilmitir. Bu yntem ile hareketli veya hareketsiz

  engellerin olduu bir ortamda hareketli veya hareketsiz hedefe ulalabildii

  belirtilmitir. ekil 1.13te hedef 0,35 grid/s hzla hareket etmektedir ve hareketine

  (5,5) noktasndan balamaktadr. Mobil robot ise 0,5 grid/s hzla hareket etmektedir ve

  hareketine (1,1) noktasndan balamaktadr. Mobil robot hedefi (20,19) noktasnda

  yakalamtr.

  Lebedev vd (2005) tarafndan Dinamik Dalga Yaylml Yapay Sinir A

  (Dynamic Wave Expansion Neural Network(DWENN)) olarak isimlendirdikleri

  hareketli engellerin olduu bir ortam iin yeni bir yapay sinir ametodu gelitirildiibelirtilmitir.

  Fulgenzi vd (2007) tarafndan Olaslksal Engel Hz

  (Probabilistic Velocity Obstacle (PVO)) ve igal gridleri yntemiyle mobil robotlar iin

  hareketli engellerden kanma zerine allmtr. ekil 1.14te krmz renkle mobil

  robot ve mavi renkle hareketli engel gsterilmitir. Mobil robot hznmaksimum hza

  arttrarak engele arpmadan hedefe varmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  26/130

  12

  ekil 1.13 Mobil robotun hareketli hedefe ulamasngsteren simlasyon (Willms ve

  Yang, 2008)

  ekil 1.14 Mobil robotun hareketli bir engel varken hedefe varmasn gsteren

  simlasyon (Fulgenzi vd, 2007)

  Chen vd (2006) tarafndan 2 boyutlu zehirli bir gazn yaylmn en aza indirecek

  ekilde mobil robotlarn kontrol zerine allmtr. Merkezi Voronoi Mozaii

  (Centroidal Voronoi Tessellations(CVT)) yntemi ile optimal yol planlamas

  karlmtr. Hareketli engellerden kanmak iin de potansiyel alan metodundan

  yararlanlmtr.

  Sar (2006) tarafndan mzede tur rehberi olarak kullanlacak bir mobil robot

  tasarm ve benzetimi zerine allmtr. Mobil robot diferansiyel srl olarak

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  27/130

  13

  tasarlanmtr. Mze olarak Rahmi Ko mzesi ele alnmtr. Bulank kontrol ile mobil

  robot kontrol edilmitir. Davran olarak 2 temel davran belirlenmitir. Biri hedefe

  gitme davrandr dieri ise engelden kanma davrandr. ekil 1.15te mzenin 3

  boyutlu tasarmgsterilmitir.

  ekil 1.15Mzenin 3 boyutlu gsterimi (Sar, 2006)

  1.1.3. Hareketsiz engellerin olduu ortamlardaki uygulama almalar

  Ate (2004) tarafndan 6 bacakl bir mobil robot tasarlanp, gereklemesi

  yaplmtr. Bacaklarn hareketi iin 2 adet adm motoru kullanlmtr. Bu adm

  motorlarn kontrol edebilmek iin bir adet mikrodenetleyici kullanlmtr. Engelleri

  alglayabilmek iin kzl tesi engel alglayc kullanlmtr. Bu engel alglayc, DC

  motor ve mikrodenetleyici ile saa veya sola dndrebilme salanmtr.

  Aydn (2003) tarafndan global-zaman optimal yrngenin bulunmas zerine

  allmtr. Sabit engellerin olduu kabul edilerek almalar yaplmtr. Ayrca tm

  alann bilgisinin bilindii varsaylmtr. Grnebilirlik grafik metoduyla (VGM) yol

  planlanlm ve planlanan yol zerinde optimal yrnge bulma almas yaplmtr.

  Yolun dz ve eri ksmlardan oluaca belirtilmi ve eri ksmlar yapay sinir

  alar/bulank mantk yntemleriyle oluturulmutur.

  Bayram (2006) tarafndan 4 tekerlekli bir mobil robot tasarlanp gerekletirilmitir.

  2 adet adm motoru ve 4 adet ultrasonik mesafe alglaycskullanlmtr. Motorlardan

  biri ile ileri geri hareketi salanrken dieri ile sasol hareketi salanlmtr. Ultrasonik

  mesafe alglayclar sayesinde engellere arpmadan hareket ettirilmitir. Mobil

  robottaki tm kontroller iin PIC 16F877 kullanlmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  28/130

  14

  Erolu (2006) tarafndan gezgin robotlar iin ultrasonik mesafe alglayclaryla

  robot davranlarnn kontrol ve evre haritalamas zerine allmtr. MobilSim

  simlatr ve Pioneer 3-dx robotu ile testler yaplmtr. Bayes gncellemeli doluluk

  zgara yntemiyle evre haritas oluturulmutur. Duvar takibi ve engelden kanma

  davranlar gelitirilmitir. Pusula bilgisinin salkl alnamamasndan dolay harita

  karmada kaymalar olduu belirtilmitir.

  Karaman (2004) tarafndan mobil robotlarda evre haritalama ve yol planlamas

  zerine allmtr. evre haritalamada ultrasonik sensrlerden faydalanlmtr.

  Ultrasonik sensrden gelen veriler bulank mantk ve Dempster Shafer yntemleri ile

  ilenilmitir. Yol planlamasnda ise A* ynteminden faydalanlmtr. almalar

  NOMAD200 mobil robotu zerinde denenmitir.

  Kkceylan (2007) tarafndan mobil robotlarn engelli bir alanda hedefine ulamas

  problemi zerine allmtr. Mobil robot donanmiin Lego MINDSTORM RIS seti

  kullanlmtr. Bu setten kan paralar birletirilerek eitli yaplarda mobil robotlar

  yaplmtr. Engellerin tannmasiin btn alangren bir tepe kameraskullanlmtr.

  Engeller siyah renkte ve engel olmayan alanlar beyaz renkte olacak ekilde alan

  ayarlanmtr. Engellerin yerleri kamera sayesinde alndktan sonra enine tarama

  algoritmasndan yararlanlarak hedefe olan yol bulunmutur.

  zcan (2005) tarafndan kapal bir mekanda taranmadk yer kalmayana kadar

  gezinebilen bir mobil robot zerine allmtr. Engellerin tannmasnda mobil robotun

  etrafna yerletirdii 8 adet fotoselden yararlanlmtr. Mobil robotun hareketi iin 2

  adet adm motoru kullanlmtr. Ayrca bu adm motorlarnn ne kadar dndn takip

  etmek iin sayc sensrler kullanlmtr. Mobil robotta karar mekanizmas olarakPIC16F877 kullanlmtr. Mobil robotun engel karsnda nasl davranacan yapay

  sinir aile belirlenmitir. Yapay sinir anda 8 adet giri(8 adet sensr vardr), 2 adet

  k (2 adet motor vardr) kullanlmtr. EasyNN-Plus ve JavaNNS programlar ile

  yapay sinir a modeli oluturulup elde edilen katsaylar mobil robot programnda

  kullanlmtr.

  zkan (2007) tarafndan farkl zelliklere sahip gezgin robot gruplarnn datkkontrol ile ilgilenilmitir. Uygulamalarnda 3 adet Pioneer-3DX mobil robotunu

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  29/130

  15

  kullanmtr. Buradaki 3 mobil robot da nesne tama amacyla tutma mekanizmasna

  sahiptir. Mobil robotlardan bir tanesi hassas mesafe lm iin lazer duyucusu ile

  donatlmtr. Mobil robotlarn konumlandrlmas iin tepe kameras kullanlmtr.

  Uygulamalardan bir tanesinde 3 farklyapdaki nesnenin 3 mobil robot tarafndan belli

  bir konuma gtrlmesi amalanlmtr. Nesnelerin bir tanesi yapsnedeniyle 2 mobil

  robot tarafndan ittirilebilmektedir. Baka bir nesne ise tek mobil robot tarafndan

  ittirilebilmektedir. Son nesne ise sadece tutup tanabilmektedir. Byle bir uygulamada

  mobil robotlara ama belirtilmitir ve hangi robotun ne i yapacann karar mobil

  robotlara braklmtr.

  engl (2006) tarafndan mobil robotlarda lazer mesafe lm ile harita karm

  zerine allmtr. Kapalbir ortamda lazer sensr yardmyla harita karlmasnda

  igal gridleri ynteminden faydalanlmtr. gal gridi durum olaslklarnbelirlemek

  iin Bayes Tahmin Prosedrnden yararlanlmtr. Lazer sensr olarak SICK LMS200

  modeli kullanlmtr.

  Uur (2006) tarafndan bir mobil robot iin elde edilen uzaklk grntleri ile

  ortamn geilebilirlii zerine allmtr. Uzaklk grntleri 3 boyutlu lazer tarayc

  ile alnmtr. Lazer taraycsolarak SICK LMS 200 modeli kullanlmtr. Mobil robot

  olarak KURT3D modeli kullanlmtr. Simlasyonlar iin de KURT3D mobil

  robotlarna zel bir simlasyon program olan MACSim simlasyon program

  kullanlmtr. ekil 1.16da mobil robotun ortamnasl grd ve bu grntye gre

  ortamn geilebilirlii ortaya koyulmutur.

  Yaln (2004) tarafndan a bamldirenlerden (LDR) alnan veriler yapay sinir

  anda kullanlmtr ve mobil robot iin yn bilgisi elde edilmitir. Mobil robot adoru ynlendirilmitir. C++ Builder program ile yazlm arayz ile LDRlerin

  durumlarve mobil robotun yn bilgisi gsterilmitir.

  Yaln (2003) tarafndan engellerden kanan bir mobil robot zerine allmtr.

  Mobil robotun ana kontrol mekanizmas olarak PIC16F877 mikrodenetleyicisi

  seilmitir. Engellerden kanmak iin kzltesi sensrlerden faydalanlmtr. Ayrca

  mobil robotun kullancya bilgi vermesi amacyla LCD kullanlmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  30/130

  16

  ekil 1.16 KURT3D mobil robotun ortam gr ve ortamn geilebilirliini

  belirlemesi (Uur, 2006)

  1.1.4. Hareketli engellerin olduu ortamlardaki uygulama almalar

  Batan (2004) tarafndan 2 tekerlekli bir mobil robot iin tepe kamerasndan alnan

  bilgiler ile hedefe ulama allmtr. Yolun oluturulmasnda potansiyel alan

  metodundan faydalanlmtr. Robot futbollarndaki gibi bir sistem zerine allmtr.

  Tepe kamerasndan alnan veriler bir bilgisayarda ilendikten sonra motorlar iin gerekli

  olan bilgiler kablosuz haberleme ile mobil robota gnderilmitir.

  Gule (2005) tarafndan bir grup mobil robotun koordineli hareketinin

  modellenmesi ve kontrol zerine allmtr. Yaplan almalarn simlasyonu

  MATLAB programnda oluturulmutur. Boe-Bot isimli mobil robot ile de gerek

  ortamda denemeler yaplmtr. Bir grup mobil robotun belli bir hedefe giderken

  birbirlerine arpmamalarzerine allmtr.

  Kaplan (2003) tarafndan robot futbolu yarmalarna katlabilecek bir kontrol

  sistemi zerine allmtr. Robot futbolunun modellenmesinde potansiyel alan

  metodundan faydalanlmtr. En iyi ekillendirilmikontrolr modllerini bulabilmek

  iin genetik algoritmalardan yararlanlmtr. Genetik algoritmada uygunluk

  fonksiyonlarn bulmak iin takmlarn kendi aralarndaki malardan faydalanlmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  31/130

  17

  Simlasyonlarda kendi takmlarnn her bir takmla 15000den fazla ma yapt

  belirtilmitir.

  Myers vd (2005) tarafndan holonomik olmayan mobil robotlar iin hareketli

  engellerin olduu bir ortamda hedefe ulalmas zerine allmtr. almalar hem

  simlasyon ortamnda hem de gerek ortamda denenmitir. Mobil robot engelleri Ladar

  sensr ile tespit etmektedir. Sensr 180lik bir gr alannda ve 20m uzaklktaki

  engelleri fark edebilmektedir. Gradyan Hz Engel algoritmasn

  (Gradient Velocity Obstacle Algorithm) kullanarak engellerden kalmassalanmtr.

  248 farkldurumdaki simlasyon almalarnda mobil robotun %89.1 orannda hedefe

  ulamada baargsterdii belirtilmitir.

  Xu vd (2003) tarafndan EGV olarak isimlendirilen prototip bir mobil robot ile

  engellerden kanma zerine allmtr. Lazer sensrden gelen verilere gre kutupsal

  obje tablosu ile nerelerden geilebilecei karlmtr. Daha nceden bilinmeyen

  engellerle karlaldnda bunlara arpmadan mobil robotun istenen yolda devam

  etmesi salanmtr.

  Ge ve Cui (2002) tarafndan hareketli engellerin olduu bir ortamda mobil robotu

  potansiyel alan metodu ile hedefe ulatrma zerine allmtr. Hem simlasyon

  ortamnda hem de gerek bir mobil robot zerinde denemeler yaplmtr. Kullanlan

  diferansiyel srl mobil robotun boyutlar7,5cm x 7,5cm x 7,5cm dir.

  Bruijnen vd (2007) tarafndan hareketli bir evrede gerek zamanlyol planlamas

  zerine almtr. Bu almada nerilen yaklam potansiyel alan metodu ile

  karlatrlmve daha iyi sonularn elde edildii vurgulanmtr. Denemelerin sadecesimlasyon ortamnda deil gerek ortamda da yapldbelirtilmitir.

  1.1.5. Engelin olmadortamlardaki uygulama almalar

  Grel (2006) tarafndan mobil robotun nerede olduunun bulunmasve hareketinin

  takibi allmtr. Mobil robot olarak Pioneer 3-dx robotu kullanlmtr. Kamera ile

  alnan bilgiler ilenerek hedef tespit edilmitir. Ana renkler (krmz-yeil-mavi)

  kullanlarak bir ayrm yaplmtr. Kamera olarak web kameras kullanldndan

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  32/130

  18

  grnt kalitesinin dk olduu belirtilmitir. Dolaysyla da grnt ilemede bazen

  hataldurumlarn olutuu sylenmitir.

  ktem (2005) tarafndan zerine ileride baka modller eklenebilecek bir mobil

  robot tasarm allmtr. 3 tekerlekli bir mobil robot tasarlanmtr. Arkadaki 2

  tekerlein her birine 1 adet DC motor kullanlmtr. Motorlarn kontrolnde hem

  PIC16F877 hem de bilgisayar kullanlmtr. Microsoft Visual C++ 6.0 programnda

  yazlan yazlm ile bilgisayardan mikrodenetleyiciye komutlar yollanarak motorlar

  kontrol edilmitir. Gerilim, devir ve oyunkolu olarak adlandrlan 3 farklmodda mobil

  robot hareket ettirilmitir.

  zdemir (2006) tarafndan izgi takibi yapan bir mobil robot zerine allmtr.

  izgi siyah bir zemin zerinde beyaz renkte seilmitir. Mobil robot 5 tekerlekli

  yaplmtr. Hareket iin 2 adet DC motor kullanlm ve kontroller iin PIC 16F84

  tercih edilmitir. izgiyi anlayabilmek iin CNY 70 yansmal renk sensr

  kullanlmtr. Bu sensrlerden 3 adet kullanlarak alnan verilere gre mobil robotun ne

  tarafa dnecei tespit edilmitir.

  Trker (2005) tarafndan diferansiyel srl bir mobil robotta odometri hatalarnn

  belirlenmesi ve azaltlmaszerine allmtr. Mobil robot 2 adet DC motora sahiptir.

  Burada bahsedilen odometri, mobil robotun tekerlek dnbilgisinden elde edilen yer

  deitirme bilgisidir. Bu almada sistematik odometri hatalar ile allmtr.

  Sistematik olmayan hatalarn dzeltilmesiyle uralmamtr. Sistematik hatalar

  tekerlein kat ettii mesafe ile orantlolarak artmaktadr. Sistematik olmayan hatalara

  rnek olarak tekerlein olduu yerde dnmesi verilebilir. Sistematik odometri

  hatalarnn azaltlmasiin mobil robota yrnge takip ettirilmive kare testine tabitutulmutur.

  Yavaolu (2005) tarafndan endstriyel bir mobil robot gerekletirilmitir. Bu

  mobil robot, tekstil tezgh makarasn bir yerden baka bir yere tayacak ekilde

  tasarlanmtr. Mobil robot hareketinde izgi izlemeden yararlanlmtr ve izgi izleme

  ksmnda bulank mantktan yararlanlmtr. Bulank mantk ksmMATLAB program

  ile yaplmtr. Mobil robotun donanm ksmnda 2 adet DC motor ve 1 adet servo motor

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  33/130

  19

  kullanlmtr. DC motorlar mobil robotun hareketi iin kullanlmtr. Servo motor ise

  makarann deitirilmesinde kullanlmtr.

  Ylmaz (2005) tarafndan web tabanlbir mobil robot sistemi zerine allmtr.

  Tasarlanan mobil robotta 3 adet tekerlek bulunmaktadr. Arkada bulunan 2 tekerlek

  serbest tekerlek olarak tasarlanmtr ve ndeki tekerlek ile hareket ve ynlendirme

  verilmitir. Ayrca mobil robotun zerine bir adet dizst bilgisayar yerletirilmitir. Bu

  bilgisayar ile internet balants, mobil robot hareketleri ve grnt ileme fonksiyonlar

  yaplmtr. Mobil robotun kamerasndan alnan grntler internetten canl olarak

  gsterilmitir. Mobil robotun internet zerinden programlanabilecei belirtilmitir. ekil

  1.17de WEB-SUNAR isimli bu mobil robotun bir grnts verilmitir.

  ekil 1.17WEB-SUNAR (Ylmaz, 2005)

  Yksel (2004) tarafndan mobil robotta grnt ileme ile istenen hedefe gidilmesi

  zerine allmtr. Bu almada mobil robot, Lego MindStorm RIS (Robotics

  Invention System) seti ile oluturulmutur. Tepe kamerasndan alnan grnt bilgisi ile

  siyah renkte olan hedefin konumu belirlenmitir. Konumu belirlenen hedefe mobilrobotun gitmesi salanmtr. Bu almada ortamda engel olmadvarsaylmtr.

  1.1.6. Engelin olmadortamlardaki simlasyon almalar

  Barlas (2004) tarafndan Mars yzeyinde aratrma yapan mobil robotlar iin yeni

  bir sspansiyon mekanizmas tasarlanlmtr. Bu mekanizmann kinematik analizleri

  yaplmtr. Bulunan sonularn Visual Nastran 4D program ile simlasyonu

  gerekletirilmitir. Tezin son k

  sm

  nda gnmzde mekanik tasar

  m

  n gl kontrolalgoritmalarndan dolaypoplerliini kaybettii belirtilmitir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  34/130

  20

  Literatr aratrmasndan da grld gibi mobil robot konusunda ok fazla

  alma yaplmtr. almalarn byk bir ksm yol planlamas zerinedir. Ayrca

  sadece simlasyon olarak yaplan almalarn, hem simlasyon hem de gerek bir

  mobil robota uygulama eklinde yaplan almalara nazaran daha fazla olduu

  grlmektedir. Bununla birlikte sadece simlasyon olarak yaplan almalarn bir

  ksmnda da gerek bir mobil robota uygulama hedefi konulmutur. Aslnda tm

  simlasyon almalarnn nihai hedefi bir pratik almada uygulanabilmesidir. Bu

  sebeple bu almada da hem teorik hem de pratik alma yaplmtr. Literatr

  aratrmasndan grlmtr ki sabit engelli bir alanda alma yerine hareketli bir

  alanda alma nem kazanmtr. Bu sebepten dolayburadaki yaplan almada hem

  sabit hem de hareketli engellerin olabildii bir ortam oluturulmutur. Hareketli

  engellerin olduu bir ortamda almann literatrdeki poplerlii grldnden dolay

  burada yaplacak bir yeniliin makale olabilecei fark edilmitir. Bu alma

  kapsamnda ortaya bir yenilik konulamamasna ramen bu almann devam

  durumunda makale kacatahmin edilmektedir. Ayrca literatr aratrmassonucunda

  imdiye kadar ki almalarda tahrik mekanizmas olarak servo motorlarn

  kullanlmadgrlmtr.

  1.2. Mobil Robotun Tasarmve malat

  Bu tezde diferansiyel srsistemine sahip bir mobil robotun tasarmyaplp imal

  edilmitir. Mobil robotun tasarmnda SolidWorks program kullanlmtr. Mobil

  robotta 4 adet tekerlek bulunmaktadr. Bu tekerleklerden ikisi 90 mm apnda avare

  tekerdir. Mobil robotun dengesinin salanmasiin kullanlmlardr. Dier iki tekerlek

  ile ise mobil robotun hem dnme hem de teleme hareketi salanmaktadr. Her iki

  tekere ayr

  ayr

  tahrik verilmektedir. Bu iki tekerlek scooter tekerleidir ve aplar

  430 mmdir. Mobil robotun tahrik sistemi, motorlarn ularna redktr ve redktrlerin

  ularna da tekerleklerin balanmaseklinde yaplmtr.

  Mobil robotun boyutlar (exdxy) 540x600x550(mm) ve aks mesafesi 770 mmdir.

  Mobil robotu 3 tabaka eklinde ayrabiliriz. Alt tabakada kesintisiz g kayna, 2 adet

  motor, 2 adet redktr ve 2 adet de servo srcs (driver) bulunmaktad r. Orta

  tabakada bilgisayarn anakart, g kaynave harddiski, 24 volt g kayna, hareket

  kontrol kart (motion control card) ve kablolama kart (wiring board) bulunmaktadr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  35/130

  21

  st tabaka da ise acil durma butonu, bilgisayarn ekran, klavyesi ve faresi

  bulunmaktadr.

  Kullanlan redktrler 3,5 kg arlktadrlar ve 15 dakika bolukludurlar.

  Redktrlerin oran1/25tir ve bu oran sayesinde motorlarn rettikleri torklar 25 kat

  glendirilmektedirler. Maksimum 63,5 Nm tork elde edilebilmektedir.

  Servo srclerinin boyutlar (exdxy) 59x147x162(mm) ve arlklar 1,2 kgdr.

  Servo srcler 220V ile almaktadrlar. Servo srclerin g kayna UPStir.

  Servo motorlarn boyutlar (exdxy) 60x60x161(mm) ve arlklar 1,6 kgdr. Servo

  motorlar ayrca 400Wlktr. Servo motorlar 360yi 10000e blebilmektedirler yani

  0.036lik bir hassasiyetleri vardr. Kullanlan UPSin boyutlar (exdxy)

  192x455x330(mm) ve arl33kgdr. UPSin gc 3000VAlktr.

  Hareket kontrol kartnn boyutlar (enxboy) 122x175mmdir. Hareket kontrol kart

  bilgisayar ile servo srcler arasndaki haberlemeyi salamaktadr. Kablolama

  kartnn boyutlar(enxboy) 107x200mmdir. Kablolama karthareket kontrol kartndaki

  ularn darya alnabilmesini ve dier paralarla balant yaplabilmesini

  salamaktadr.

  1.3. Mobil Robotun Kontrol

  Mobil robotun yazlm Visual C# .NET programnda yazlmtr. Yazlm ile

  hareket kontrol kartna eriilmektedir. Hareket kontrol kart da servo srclere

  komutlaryollamaktadr. Servo srclere yollanan komutlara gre de servo motorlar

  dnmektedirler.

  Hareket kontrol kartna ait fonksiyonlar ile bu karta eriim yaplabilmektedir. Ayrca

  yazlmn proje dosyasna kartla ilgili dll dosyalarnn da eklenmesi gerekmektedir.

  Yazlma Visual C# .NET 2005 ile balanmtr ve daha sonra yeni srmn

  kmasyla (Visual C# .NET 2008) bu srmle yazlmaya devam edilmitir. 2008

  srmyle birlikte gelen LINQda yazlmda kullanlmtr. LINQ engellerin

  konumlarnn sorgulanmasnda kullanlmtr. Yazlm nesne tabanl (object-oriented)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  36/130

  22

  olarak yazlmtr. Yazlm daha sonra gelitirilebilmesi iin uygun snflara ayrlmtr.

  rnein engel izimiyle alakalolan elips, gen vb. ekiller iin snflar hazrlanmtr.

  Gelitirici baka ekiller eklemek istediinde veya bu ekillere ait zellikleri arttrmak

  istediinde kolay adapte olabilecektir. ekillerin izimi, 2 boyutlu bir izim

  programndaki gibi rahat kullanma sahip yaplmaya allmtr.

  Mobil robotun yol planlamasnda potansiyel alan metodundan faydalanlmtr.

  Potansiyel alan metodu ile noktalardan oluan bir yol elde edilmektedir. Mobil robot bu

  noktalardan geerek hedefe ulaabilmektedir. Diferansiyel sr sistemi sayesinde

  mobil robot olduu yerde dnebilmektedir. Bu da mobil robotun manevra ihtiyac

  duymadan yolu oluturan noktalar zerinde gidebilmesini salamaktadr. Mobil robotun

  hareket kontrolnn oluturulmasnda redktrn dndrme oran, aks mesafesi,

  tekerlek yarapve diferansiyel srsistemi dikkate alnmtr.

  1.4 Tezin Amacve Tantm

  Bu tezin amacengelli bir alanda gerek bir mobil robotun hedefine varabilmesini

  salamaktr. Ayrca bu tezin baka bir amacda ileride zerinde alabilecek bir mobil

  robotun yaplmasdr. Bu proje kapsamnda yeni bir mobil robot yaplmtr. Hazrolarak satlan mobil robotlardan alnmamtr. Mobil robotun yazlm engellerin hem

  hareketli hem de hareketsiz olabilecei durumlara uygun olarak yazlmtr.

  Tezin ikinci blmnde mobil robotun paralar tantlacaktr. Bu paralarn

  fotoraflarve SolidWorks programndaki katmodellemeleri verilecektir. Ayrca mobil

  robotun bitmi halinin fotoraflar ve SolidWorks programndaki kat modellemesi

  verilecektir. Bunlardan baka ikinci blmde mobil robotun sr sistemindenbahsedilecektir.

  Tezin nc blmnde potansiyel alan metodunun matematiksel alt yapsndan ve

  potansiyel alan metodunun uygulanmasndan bahsedilecektir. Daha sonra yazlmdaki

  kontroller ve snflar, n analizi yntemi, yolun yumuatlmasve farklekillerin nasl

  engel olarak alglanld anlatlacaktr. Bunlardan baka mobil robotun hedefine

  ulat baz rnekler verilecektir. Son olarak da hareket kontrol kartna yazlm ile

  eriim anlatlacaktr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  37/130

  23

  Tezin drdnc blmnde yaplan almann zeti verilecektir. Proje srasnda

  karlalan zorluklar ve ileride bu almaya ek olarak neler yaplabileceinden

  bahsedilecektir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  38/130

  24

  2. MOBL ROBOTUN DONANIMI

  2.1 Mobil Robotun Paralar

  Mobil robotun donanmtemel olarak aadaki paralardan olumaktadr.

  1 adet bilgisayar

  Profil kafes

  1 adet UPS

  2 adet servo src

  2 adet servo motor

  2 adet redktr

  1 adet hareket kontrol kart

  1 adet kablolama kart

  1 adet 24V g kayna

  2 adet motor tekeri

  2 adet avare teker

  1 adet monitr

  Yukardaki paralara ek olarak profil kafese alt, orta ve st plaka yapt rlmtr.

  Ayrca plakalara bazparalarn tutturulmasiin ek paralar yaptrlmtr. Profil kafes

  ekil 2.1de gzkmektedir.

  Profil kafes sistemi 45x45(mm)lik alminyum profilden yaptrlmtr. Profil

  kafesin en, derinlik ve ykseklik deerleri srasyla 540x600x550(mm) eklindedir. UPS

  olarak Newtechin 3 KVAlk modeli seilmitir. UPSin zellikleri Tablo 2.1de

  verilmitir. ekil 2.2de UPSin fotorafve katmodellemesi verilmitir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  39/130

  25

  Tablo 2.1UPSin zellikleri (WEB_8 2009)

  Model 3 KVAGiriGerilim 160 - 300 VAC, 1FazFrekans 50/60 Hz %8G Faktr > 0.98kG VA / W 3000 VA / 2100WGerilim 220 VAC %3.1 FazFrekans(Akden) 50 Hz %0.5 HzDalga ekli Gerek Sins, THD < %3 tam ykteG Faktr 0.7Crest Faktr 3.1Verim(AC / AC) >%85ArYk Kapasitesi >%105 60s, >%130 5s

  AkAk Tipi Tam bakmsz kuru tip kurun asit UPS aksAk Adedi 8x12V / 7 AhAk arj Sresi 8 saat (Nominal kapasitenin %90na)Fiziksel zelliklerScaklk 0C - 40C

  Nem Max %95, younlamayan bal nemBoyutlar(ExDxY, mm) 192x455x330

  Net Arlk(kg) 33

  ekil 2.1Profil kafes sistemi

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  40/130

  26

  Delta Electronics, Inc. firmasnn ASD-B0421-A model servo srcs ile ECMA-

  C30604GS model servo motoru kullanlmtr. ekil 2.3te servo srcnn,

  ekil 2.4te servo motorun fotorafve katmodellemesi bulunmaktadr. Servo src

  ve servo motor 0,4 KWlktr. Servo src, servo motora hem g salamaktadr hem

  de kontrol sinyallerinin yollanmasn salamaktadr. Servo srcnn en, derinlik ve

  ykseklik deerleri 59x147x162mm eklindedir. Servo motorun ise en, derinlik ve

  ykseklik deerleri 60x60x160mm eklindedir. Servo src 1,2 kg ve servo motor 1,6

  kg arlndadr. Servo srcye hem kablolama kartile hem de servo motor ile kablo

  balants yaplmaktadr. Servo motora ise sadece servo src ile kablo balants

  yaplmaktadr. Servo motor 360yi 10000 adma blebilmektedir. Bu da bir admn

  0.036ye karlk geldiini gstermektedir. Servo motorun torku 1,27 Nmdir (WEB_3

  2009). Bu tork ayrca redktr ile glendirilmektedir. Bylece mobil robot iin

  yeterince gl bir teker dndrme sistemi elde edilmektedir.

  Redktr olarak planetRolL firmasnn PD085 eAH025 1AA0 model redktr

  kullanlmtr. ekil 2.8de redktrn fotoraf ve kat modellemesi bulunmaktadr.

  Redktrn evirme oran1/25 olduundan dolaymotor 25 tur attnda redktr 1 tur

  atmaktadr. Redktr tur saysn azaltrken ayn oranda torku glendirmektedir.

  Redktrn ucundaki tork motorun ucundaki torka nazaran 25 kat daha gl

  olmaktadr. Motorun 1,27 Nmlik torkunu 1,27*25=31,75 Nmye karmaktadr. 2

  motor olduu iin toplam tork 2*31,75=63,5 Nm olmaktadr. Redktrn arl

  3,5kgdr (WEB_2 2008). Redktrn boluk miktar15 dakikadr.

  Kablolama kart hareket kontrol kartnn bilgisayarn dna alnabilmesini

  salamaktadr. ekil 2.5te kablolama kartnn fotoraf gsterilmektedir. Kablolamakartndan servo srcye ve 24 volt g kaynana kablo balants yaplmaktadr.

  Kablolama kartnn en ve boy deerleri 107x200mm eklindedir. Hareket kontrol

  kartnn en ve boy deerleri 122x175mm eklindedir (WEB_5 2008). ekil 2.6da 24

  volt g kaynann fotoraf ve katmodellemesi, ekil 2.7de bilgisayarn anakart,

  g kaynave harddiski gsterilmektedir. Mobil robotun SolidWorks programndaki

  katmodellemesindeki perspektif grnts ekil 2.9da, n grn ekil 2.10da,

  arka grn ekil 2.11de ve st grn ekil 2.12de verilmektedir. Mobil robotunperspektif grntsnn fotorafekil 2.13te, n grnnn fotorafekil 2.14te,

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  41/130

  27

  arka grnnn fotoraf ekil 2.15te ve st grnnn fotoraf ekil 2.16da

  verilmektedir.

  (a) (b)ekil 2.2a)UPSin fotoraf b)UPSin katmodellemesi

  (a) (b)ekil 2.3a)Servo srcnn fotoraf b)Servo srcnn katmodellemesi

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  42/130

  28

  (a) (b)

  ekil 2.4a)Servo motorun fotoraf b)Servo motorun katmodellemesi

  ekil 2.5Kablolama kartnn fotoraf

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  43/130

  29

  (a) (b)

  ekil 2.6a)24 volt g kaynann b)24 volt g kaynann katmodellemesi

  fotoraf

  ekil 2.7Bilgisayarn anakart, g kaynave harddiski

  (a) (b)ekil 2.8a)Redktrn fotoraf b)Redktrn katmodellemesi

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  44/130

  30

  ekil 2.9Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi (perspektif)

  ekil 2.10Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi (n grn)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  45/130

  31

  ekil 2.11Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi (arka grn)

  ekil 2.12Mobil robotun SolidWorks programndaki katmodellemesi (st grn)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  46/130

  32

  ekil 2.13Mobil robotun fotoraf(perspektif)

  ekil 2.14Mobil robotun fotoraf(n grn)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  47/130

  33

  ekil 2.15Mobil robotun fotoraf(arka grn)

  ekil 2.16Mobil robotun fotoraf(st grn)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  48/130

  34

  Donanm ile ilgili yukarda verilen fotoraf ve resimlere ek olarak Ek-2de mobil

  robotun destek ve balantparalarna ait teknik resimler verilmitir.

  2.2. Mobil Robotun SrSistemi

  Mobil robota sr sistemi olarak diferansiyel sr sistemi uygulanmtr.

  Diferansiyel sr sisteminde 2 adet tekerlek ayr ayr hareket ettirilebilecek ekilde

  tasarlanmtr. Denge iin bu iki tekerlek dnda birka adet avare teker

  taklabilmektedir. Buradaki mobil robotta n tarafa 2 adet avare teker taklmtr.

  Aadaki denklemlerde dorusal hz,fV asal hz, r sateker hz, l sol teker

  hz, aks uzunluunu,l rtekerlek yarapnve mobil robotun etrafnda dnd

  nokta ile aks merkezi arasndaki uzakl simgelemektedir (WEB_4 2008). Mobil

  robotun etrafnda dnd nokta ekil 2.17de gsterilmitir.

  ICCR

  )(2 lrfr

  V += (2.1)

  )( lrl

  r = (2.2)

  lr

  lr

  ICC

  lR

  +=

  2 (2.3)

  Buradaki formller zerinden bazdurumlar inceleyelim. Eer sol ve sa tekerlek

  farkl ynlerde ve ayn hzda hareket ederlerse ( lr = ) dorusal hz sfra eit

  olmaktadr. Asal hz da en byk deerini almaktadr. Bu da mobil robotun kendi

  etrafnda dndn aklamaktadr. Ayrca mobil robotun dnme merkezine

  uzakl da sfr kmaktadr. Sol ve sa tekerlek ayn ynde ve ayn hzda hareket

  ederse (

  ICCR

  lr = durumunda) 0= kmaktadr. Bu da mobil robotun dz bir ekilde

  ilerlediini ifade etmektedir. Ayrca =ICCR kmaktadr. Bu sonu da mobil robotun

  herhangi bir nokta etrafnda dnmediini belirtmektedir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  49/130

  35

  ekil 2.17Mobil robotun dnme merkezi(WEB_4 2008)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  50/130

  36

  3. MOBL ROBOTUN YAZILIMI

  Mobil robotun yazlmnn temelini Potansiyel Alan Metodu oluturmaktadr. lk

  nce Potansiyel Alan Metodunun matematiksel alt yaps anlatlacaktr. Daha sonra

  Potansiyel Alan Metodunun nasl uyguland anlatlacaktr. Mobil robot yazlm

  olarak 2 adet program yazlmtr. Temelde bu iki program da ayn ilevi

  yapmaktadrlar. kinci program daha profesyonelce yazlmtr ve dolaysyla ilk

  programdaki kod karmaasndan kurtulunmutur.

  3.1. Potansiyel Alan Metodunun Matematiksel Alt Yaps

  3.1.1. Ksmi trev tanm

  xveyye balbirHfonksiyonunun herhangi bir (x,y)noktasndakixe gre ksmi

  trevi;

  x

  yxHyxxH

  x

  H

  x

  +=

  ),(),(lim

  0

  eklindedir. Benzer ekildeHfonksiyonununyye gre ksmi trevi;

  y

  yxHyyxH

  y

  H

  y

  +=

  ),(),(lim

  0

  .

  3.1.2. Sonlu fark yntemleri

  Sonlu fark yntemleri ksmi diferansiyel denklemlerin nmerik olarak zlmesi

  iin kullanlan yntemlerdendir. Sonlu fark yntemleri temel olarak e ayrlmaktadr.

  Bunlar geri fark yntemi, merkezi fark yntemi ve ileri fark yntemidir. Sonlu fark

  yntemleri geometrik yorumla ekil 3.1deki gibi izah edilebilir. ekil 3.1den degrld gibi xinoktasndaki erinin tanjant farklekilde izah edilebilir. Ayrca

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  51/130

  37

  bu tanjantn deeri xinoktasndaki birinci mertebeden trevi vermektedir. Ksmi trev

  tanmndan yola klarak elde edilen ileri fark, geri fark ve merkezi fark yntemleri

  srasyla aadaki gibi tanmlanmaktadr:

  x

  uu

  dx

  du ii

  i

  +1 (3.1)

  x

  uu

  dx

  du ii

  i

  1 (3.2)

  x

  uu

  dx

  du ii

  i

  +2

  11 (3.3)

  ekil 3.1Sonlu Fark Yntemlerinin geometrik yorumu

  Birinci mertebeden trevler iin formller yukarda yazlmtr. imdi de bu

  yntemin ikinci mertebeden trev iin karln yazalm. Aadaki formllerde

  olarak alnmtr. leri fark iin;hx=

  ii dx

  du

  dx

  d

  dx

  ud

  =

  2

  2

  + ii x

  u

  x

  u

  x 1

  1

  = +++

  h

  uu

  h

  uu

  h

  iiii 1121

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  52/130

  38

  212 2

  h

  uuuiii = ++ (3.4)

  Birinci mertebeden geri fark formlnden yararlanarak aadaki gibi ikinci

  mertebeden geri fark formln de karabiliriz:

  12

  2 1

  iii x

  u

  x

  u

  xdx

  ud

  =

  h

  uu

  h

  uu

  h

  iiii 2111

  2

  212

  h

  uuu iii +

  = (3.5)

  Birinci mertebeden merkezi fark formlnden yararlanarak aadaki gibi ikinci

  mertebeden merkezi fark formln karabiliriz:

  + 112

  2

  2

  1

  iii x

  u

  x

  u

  xdx

  ud

  +

  +

  =

  + 11 2

  1

  2

  11

  iiii x

  u

  x

  u

  x

  u

  x

  u

  x

  =

  + 2/12/1

  1

  ii x

  u

  x

  u

  x

  = +h

  uu

  h

  uu

  h

  iiii 111

  211 2

  huuu iii +

  += (3.6)

  Geometrik gsterimden bulunan ksmi trevler, belli bir hata ihmal edilerek

  karlmaktadr. Bu hatalara Taylor serisinden baklabilir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  53/130

  39

  3.1.3. Taylor serisi yaklamve hatalar

  Daha nce

  kar

  lan formller bir boyutluydu ve sadece xe gre trev al

  n

  yordu.ki boyutlu formlleri karmak iin yye gre de trev alnmasgerekmektedir. ekil

  3.2de iki boyutlu bir zgara sistemi gzkmektedir. u(x, y)eklindeki fonksiyonumuzxi

  etrafnda, (xi+h)ve (xi-h)noktalarnda Taylor serisine alrsa;

  K+

  +

  +

  +

  +=+

  4

  44

  3

  33

  2

  22 ),(

  !4

  ),(

  !3

  ),(

  !2

  ),(),(),(

  x

  yxuh

  x

  yxuh

  x

  yxuh

  x

  yxuhyxuyhxu (3.7)

  K

  +

  +

  +

  = 4

  44

  3

  33

  2

  22 ),(

  !4

  ),(

  !3

  ),(

  !2

  ),(),(),( x

  yxuh

  x

  yxuh

  x

  yxuh

  x

  yxuhyxuyhxu (3.8)

  elde edilir.

  Burada h zgara boyunu (grid size) temsil etmektedir. u(x+h,y) yerine ui+1,j,

  u(x-h,y) yerine ui-1,j, u(x,y) yerine ui,j yazlarak bundan sonraki denklemler elde

  edilmektedir. ui+1,jgsteriminde i+1ufonksiyonunun xeksenindeki karln, j ise y

  eksenindeki karlngstermektedir.

  ekil 3.2ki boyutlu zgara sistemi

  Denklem 3.7 ve 3.8i indisli ekilde dzenleyecek olursak;

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  54/130

  40

  K+

  +

  +

  +

  +=+ 4

  ,44

  3

  ,33

  2

  ,22

  ,

  ,,1!4!3!2 x

  uh

  x

  uh

  x

  uh

  x

  uhuu

  jijijiji

  jiji (3.9)

  K

  +

  +

  = 4

  ,44

  3

  ,33

  2

  ,22

  ,

  ,,1!4!3!2 x

  uh

  x

  uh

  x

  uh

  x

  uhuu

  jijijiji

  jiji (3.10)

  Denklem 3.9da u(x, y)/x yalnz braklrsa;

  K

  =

  +3

  ,32

  2

  ,2

  ,,1,

  !3!2 x

  uh

  x

  uh

  h

  uu

  x

  ujijijijiji

  )(,,1

  hOh

  uujiji+

  = + (3.11)

  Yukarda denklem 3.11 ile birinci mertebeden O(h)kesme hatalileri fark forml

  elde edilmitir. Benzer ekilde Taylor serisi alm ile ilgili denklem 3.10da ui,j/x

  ekilirse;

  K+

  +

  =

  3

  ,32

  2

  ,2

  ,1,,

  !3!2 x

  uh

  x

  uh

  h

  uu

  x

  u jijijijiji

  )(,1,

  hOh

  uu jiji+

  =

  (3.12)

  Denklem 3.12 birinci mertebeden O(h)kesme hatalgeri fark formldr. Denklem

  3.11 ve 3.12 toplanp ikiye blnrse denklem 3.13deki O(h2)hatalbirinci mertebeden

  merkezi fark forml elde edilir.

  K=

  +

  3

  ,32,1,1,

  !32 x

  uh

  h

  uu

  x

  u jijijiji

  )(2

  2,1,1hO

  h

  uu jiji+

  =

  + (3.13)

  Burada O(h2) kesme hatasn belirtmektedir. Izgara boyu(h) yarya indirilirse hata

  deeri eski hata deerinin olmaktadr. ekil 3.1de grld gibi eriye teet olan

  dorunun eimi teet olduu noktadaki birinci mertebeden trevi vermektedir. Ayr

  cabu eimin deerine en ok merkezi fark yntemi ile yaklalmaktadr. Taylor serisine

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  55/130

  41

  alm ile elde edilen denklem 3.9 ve 3.10 toplanp 2ui,j/x2ekilirse ikinci mertebeden

  merkezi fark forml elde edilir.

  L

  +=

  +

  4,

  42

  2,1,,1

  2,

  2

  !422

  xuh

  huuu

  xu jijijijiji

  )(2

  2

  2

  ,1,,1hO

  h

  uuu jijiji+

  +=

  + (3.14)

  Benzer ekildeyye gre trev alnarak aadaki formller karlabilir.

  )(

  ,1,,

  kOk

  uu

  y

  ujijiji

  +

  =

  +

  (leri fark) (3.15)

  )(1,,,

  kOk

  uu

  y

  ujijiji+

  =

  (Geri fark) (3.16)

  )(2

  21,1,,kO

  k

  uu

  y

  u jijiji+

  =

  + (Merkezi fark) (3.17)

  )(2

  2

  2

  1,,1,

  2

  ,2

  kOk

  uuu

  y

  u jijijiji+

  +=

  + (Merkezi fark) (3.18)

  Yukarda Taylor serisi alm ile birinci ve ikinci mertebeden sonlu fark

  denklemleri elde edildi. Yksek mertebeden sonlu fark denklemlerini de ayn

  yntemlerle elde edebiliriz. Fiziksel problemleri temsil eden ou ksmi diferansiyel

  denklemler ikinci mertebeden olduundan yksek mertebeli sonlu fark denklemleri

  daha seyrek kullanlmaktadr. Bu blmde sonlu fark denklemlerinde kesme hatalarnn

  olduu gsterilmitir. Bu hatalar aslnda kk hata deerlerine sahip olduklarndan

  mobil robot iin yazlacak programda ihmal edilmitir. Ek-1de sonlu fark

  yntemlerinin formlleri ayrntlbir ekilde verilip karllaryaplmtr.

  3.1.4. Sonlu fark yntemlerinden potansiyel alan metodunun karlmas

  kinci mertebeden ksmi diferansiyel denklemlerinin sonlu fark metodu ile

  zmnde, ilk nce zm uzaybir zgara sistemiyle (grid system) ifade edilir. Izgara

  sistemi olarak genellikle dikdrtgensel bir zgara sistemi kullanlmaktadr (ekil 3.3).

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  56/130

  42

  Pnoktasndaki ikinci mertebeden merkezi fark denklem 3.18 yardmyla xve yye

  gre denklem 3.19 ve 3.20deki olarak yazlabilir.

  ekil 3.3Pnoktasnn iki boyutlu bir alanda gsterimi

  2

  ,1,,1

  2

  2, 2

  h

  uuu

  x

  u jijijiji + +=

  , (3.19)

  2

  1,,1,

  2

  2, 2

  k

  uuu

  y

  ujijijiji + +

  =

  . (3.20)

  ki boyutlu Laplace denklemi aadaki gibi yazlabilir:

  02

  2

  2

  2

  =

  +

  y

  u

  x

  u. (3.21)

  Denklem 3.19 ve 3.20, denklem 3.21de yerine koyulursa;

  022

  2

  1,,1,

  2

  ,1,,1=

  ++

  + ++

  k

  uuu

  h

  uuu jijijijijiji, (3.22)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  57/130

  43

  denklemi elde edilir. Eer h= kolursa denklemimiz aadaki hali alr:

  04 ,1,1,,1,1 =+++ ++ jijijijiji uuuuu , (3.23)

  veya

  4

  1,1,,1,1

  ,

  ++ +++=

  jijijiji

  ji

  uuuuu . (3.24)

  Denklem 3.24e potansiyel alan denklemi denilmektedir. Eer potansiyel alandaki

  snr deerleri biliniyorsa buna Dirichlet snr koullar altndaki potansiyel alan

  denklemi denilmektedir.

  3.1.5. Potansiyel alann alma mantve hesaplanmas

  Potansiyel alan denklemi tm alma alanna uygulanmaktadr. Bu uygulama

  sonucunda hedef ukurda kalmaktadr, engeller tepe etkisi yaratmaktadr ve alanda

  hedefe doru bir eim olumaktadr (ekil 3.4, ekil 3.5).

  ekil 3.4Potansiyel alann boyutlu grnts (Siegwart ve Nourbaksh, 2004)

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  58/130

  44

  ekil 3.5Potansiyel alann boyutlu grnts (WEB_9. 2009)

  alma alannevreleyen grid noktalarna ve engelleri temsil eden grid noktalarnasfr deeri, hedef noktasna ise -2124 deeri verilmektedir. En dtaki grid noktalar,

  engellere ait grid noktalarve hedefe ait grid noktasdndaki grid noktalarpotansiyel

  alan denklemi ile hesaplanmaktadr. Bir iterasyon yapldnda bu bahsedilen grid

  noktalar bir defa hesaplanmaktadr. terasyon says kadar grid noktalar

  hesaplanmaktadr.

  )(41 1,1,,1,11, mjimjim jim jimji uuuuu +++ +++= (3.25)

  Denklem 3.25deki m iterasyon saysn gstermektedir. ekil 3.6da da alann

  hesaplanma ekli gsterilmektedir. ekil 3.6da aadan yukarya doru hesaplama

  gsterilmitir. Hesaplama yn yukardan aaya, soldan saa veya sadan sola

  eklinde de seilebilir. Eer alann indis deerleri (0,0)dan balyorsa (i,j) indisi

  (1,1)den balamaktadr. Benzer ekilde alann en byk indis deerleri (n,n) ise

  (n-1,n-1)indisli grid noktasna kadar hesaplama yaplmaktadr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  59/130

  45

  ekil 3.6alma alannn hesab

  rnek olarak 6x6lk bir alma alannda (4,3) indisli nokta hedef olarak

  seilmitir. Alann saysal deerleri Tablo 3.1deki gibi ortaya kmaktadr.

  Tablo 3.16x6lk bir alandaki grid noktalarnn saysal deerleri

  0 0 0 0 0 00 -1,9E+36 -4,5E+36 -7,36E+36 -3,7E+36 0

  0 -3,3E+36 -8,7E+36 -2,13E+37 -7,4E+36 00 -2,5E+36 -5,6E+36 -8,66E+36 -4,5E+36 00 -1,3E+36 -2,5E+36 -3,29E+36 -1,9E+36 00 0 0 0 0 0

  Tablo 3.1de sol st ke (0, 0) indisli nokta olarak kabul edilmitir. x indislerinin

  sola doru ve y indislerinin aaya doru artt varsaylmtr. Hedefin deeri

  -2,13E+37 eklinde kmtr. Bu deer yaklak olarak -2124deerine eittir. Programn

  ierisinde hesaplama yaplrken -2124deeri alnmaktadr, fakat alann saysal deerleri

  gsterilirken -2,13E+37 gibi gsterilmitir. Bunun sebebi de Excel programnda bu

  ekilde formatlanmasdr. Tablo 3.1den de grld gibi (1,5) indisli noktann

  deeri(-1,3E+36), (4,4) indisli noktann deerinden(-8,66E+36) byktr. Bu da daha

  nce anlatldgibi alanda bir eimin olduunu gstermektedir. Hedefe yakn olan grid

  noktalarnn deerleri dierlerine nazaran daha dk olmaktadr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  60/130

  46

  3.2. Mobil Robot ile Hedef Arasndaki Yolun Bulunmas

  Hedefin bir ukur etkisi yarattndan ve alanda hedefe doru bir eim olduundan

  bahsedilmiti. Mobil robotu da bu eimli alanda bir bilye gibi dnebiliriz. Bilye

  eimli bir alanda nereye konulursa konulsun ukura doru gidecektir. Benzer ekilde

  mobil robot da alanda nereye konulursa konulsun hedefine varacaktr. Mobil robotun

  izleyecei yolu bulabilmek iin alandaki eimden faydalanmamz gerekmektedir.

  ekil 3.7de ynn nasl belirlendii gsterilmektedir.

  )1,( + ji

  )1,( ji

  ),1( ji+),1( ji

  ekil 3.7Mobil robotun ynnn belirlenmesi (onkur, 2005)

  ekil 3.7deki nn deerinin bulunmasaadaki gibi olmaktadr.

  =

  +

  +

  ),1(),1(

  )1,()1,(2tan

  jiji

  jijia (3.26)

  Bulunan asile yn bulunmaktadr ve bu yn dorultusunda L boyunda gidilerek

  pk+1 noktas elde edilmektedir. Buradaki pk+1 noktasn bulmadaki ilem hedefe

  eriilinceye kadar tekrarlanmaktadr. Bulunan pk+1 noktas genelde grid noktasnn

  zerine dmemektedir. Bu yzden aralardaki potansiyel alan deerlerine de ihtiya

  duyulmaktadr. Bu deerler de lineer interpolasyon yoluyla elde edilmektedir. L boyuna

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  61/130

  47

  balolarak bulunan yol kaba veya yumuak olmaktadr. L boyu ksa tutulursa yol daha

  yumuak bir ekilde kmaktadr.

  3.3. Mobil Robot iin Yaz

  lan ki Adet Program

  Mobil robot iin iki adet program yazldndan daha nce bahsedilmiti. imdi bu

  programlaranlatacaz. Bu programlardan bundan sonra Program1 ve Program2 olarak

  bahsedilecektir. lk nce yazlan program Program1 ve daha sonra yazlan da Program2

  olarak isimlendirilmitir.

  ekil 3.8Mobil robot iin yazlan ilk programn ara yz (Program1)

  Program1in arayz ekil 3.8de, program2nin arayz de ekil 3.9da verilmitir.Program2, Program1in daha gelimibir versiyonudur. Program2ye engellerin ekrana

  izilmesini ve gerektiinde deiiklikler yapmay salayan gelimi bir izim ksm

  eklenmitir. Ayrca program2 optimize edilmi ve kod ksm daha dzenli ve daha

  profesyonelce yazlmtr.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  62/130

  48

  ekil 3.9Mobil robot iin yazlan ikinci programn ara yz (Program2)

  3.3.1. Program1: Mobil robot iin yazlan ilk program

  Program1in ana menleri u ekildedir; File, Change Positions, Obstacles, GOve

  Options Dialogtur (ekil 3.10).

  Filemensnn altnda Openve Save alt menleri bulunmaktadr (ekil 3.11).

  ekil 3.10Program1 menleri

  Savemens mobil robotun balang konumunu, hedefin konumunu ve engellerin

  konumlarnmobilrob uzantldosyalara kaydetmeye yaramaktadr. Openmens ile de

  kaydedilmidosyalar alabilmektedir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  63/130

  49

  ekil 3.11File mens

  Change Positions mensnn altnda Start position, Goal position ve Default alt

  menleri bulunmaktadr (ekil 3.12).

  ekil 3.12Change Positions mens

  Start Position mens ile mobil robotun balang konumu deitirilebilir. Goal

  Positionmens ile hedefin konumu deitirilebilir. Defaultmens ile mobil robotun

  getii yol silinmektedir ve hareketli engeller ilk konumlarna geri dnmektedir.

  ekil 3.13Obstacles mens

  Obstacles mensnn altnda Draw Rectangle, Clear Obstacles, Clear Last

  Obstacle,Moving Obstacles,Rectangles Starting Positions, Obstacles Directions,Draw

  EllipseveEllipses Starting Positionsalt menleri bulunmaktadr (ekil 3.13).

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  64/130

  50

  Draw Rectanglemens ile dikdrtgen engeller izilebilmektedir. Clear Obstacles

  mens ile hem tm engeller hem de mobil robotun getii yol silinebilmektedir. Clear

  Last Obstaclemens ile son izilen engel silinmektedir. Moving Obstaclesmens ile

  engellerin hareketli olup olmayaca belirlenmektedir. Rectangles Starting Positions

  mens ile dikdrtgen eklindeki engellerin balang konumlarnn gzkp

  gzkmeyecei belirlenmektedir. Obstacle Directionsmens ile Obstacle Directions

  grubunun gzkp gzkmeyecei ayarlanmaktadr. Draw Ellipse mens ile elips

  eklinde engeller izilebilmektedir. Ellipses Starting Positions mens ile elips

  eklindeki engellerin balang konumlarnn gzkp gzkmeyecei belirlenmektedir.

  Gomens ile mobil robotun hareketi balamaktadr. Aynzamanda eer hareketli

  engeller varsa onlar da hareket etmektedirler.

  ekil 3.14OptionDialog Formu

  Options Dialog mensne tklaynca optionDialog isimli form almaktadr

  (ekil 3.14). Bu form ile alan snrlayan izgilerin, hedef noktasnn, mobil robotun

  ortasndaki dairenin, mobil robotun yolunun, engellerin balangtaki konumlarn

  gsteren izgilerin, engellerin ve mobil robotun balang noktasnn rengi

  ayarlanabilmektedir. Ayrca Field Colorn altndaki ksm ile alann rengi mavi, yeil,

  pembe veya turuncu yap

  labilmektedir. Custom Color

  n alt

  ndaki kayd

  rma ubuklar

  ile alann rengi ara renklerden yaplabilmektedir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  65/130

  51

  Alann rengi yeil olarak seildiinde ekil 3.15teki gibi bir grnt de olmaktadr.

  ekil 3.15e bakldnda alann grntsnde sanki izohips izgileri gibi izgilerin

  ktfark edilecektir. zohipsler eykseltiler iin kullanlmaktadr. Burada da benzer

  ekilde ayn izgi zerindeki noktalarn eit deerlere sahip olduunu syleyebiliriz.

  Alan potansiyel alan denklemi sayesinde saysal deerlerden olumaktadr. Hedefin en

  kk deere, engellerin ve d erevenin en yksek deere sahip olduundan

  bahsedilmiti. Alandaki deerler bu deerler arasnda yer almaktadr. Ayrca engellerin

  tepe ve hedefin ukur gibi dnlebileceinden bahsedilmiti. ukur yani hedef en

  ak renkte kmaktadr ve tepeler yani engeller en koyu renkte kmaktadrlar. Dier

  alan ksmlarise ara tonlarda kmaktadrlar.

  ekil 3.15Alann yeil renkteki grnts

  Options Dialogmensnn hemen yannda Geri, leri ve Select and Pandmeleri

  bulunmaktadr (ekil 3.16).

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  66/130

  52

  ekil 3.16Geri, leri ve Select and Pan butonlar

  Geri ve leri butonlarengellerin izimiyle alakaldr. rnein adet engel izilirse

  3 kere geri alabilme imkn vardr. Geri alnd kadar ileri de alnabilmektedir.

  rnein 3 defa geri alnddurumda 3 defa da ileri alnabilmektedir. Engel izildii

  srece ileri butonu aktif olmamaktadr. Geri butonu da geri alnabilecek bir durum

  olmadnda aktif olmamaktadr. Tm engeller silindiinde hem geri butonu hem de

  ileri butonu aktif olmamaktadr. Hem geri hem de ileri butonlaraktif iken yeni engel

  izilirse ileri butonu inaktif olmaktadr yani ileriye almak iin kaytlengeller hafzadanatlmaktadr.

  Select and Pan butonu aktif iken engeller zerlerine fare ile gelinerek tama

  yaplabilmektedir.

  ekil 3.17Farenin koordinatlarnn gsterimi

  ekil 3.17deki gibi formun sol st kesinde farenin koordinatlar

  gsterilmektedir. Farenin x koordinatsaa doru artmaktadr ve y koordinataaya

  doru artmaktadr. (0, 0) noktasnormalde formun sol st kesidir fakat burada alann

  sol st kesine kaydrlmtr.

  ekil 3.18deki gsterilen Obstacles Directions ksm ile engellerin hangi ynde

  hareket edecei belirlenmektedir. Engellerin hareketleri 45lik a hassasiyeti ile

  yaplabilmektedir. rnein x ekseninde sol ve y ekseninde yukar seilirse engelin

  hareketi sol-yukar apraz eklinde olmaktadr. Olmayan bir engel numaras girilip

  butona tklanrsa hibir ey yaplmamaktadr. Eer rakam dnda bir ey girilirse Enter

  a number(Bir saygiriniz) eklinde uyargelmektedir.

 • 7/26/2019 Pamukkale Imalat 5

  67/130

  53

  ekil 3.18Obstacles Directions kutusu

  ekil 3.19eitli fonksiyonlar

  ekil 3.19daki kaydrma ubuu mobil robotun bir seferde ka nokta ilerl