PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA ?· PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA HUMANISTINĖS…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  Nr.UP-5Pg PANEVIO VYTAUTO EMKALNIO GIMNAZIJA

  2018/2020M.M. PRADINIO UGDYMO PLANAI

  5 -6 klasei

  Dalykai/ klass 5 kl.

  2018-2019m.m.

  37 sav.

  6 kl.

  2019-2020m.m.

  37 sav.

  Dorinis ugdymas

  tikyba (+ etika) 1 (+1) 1 (+1)

  Kalbos

  Lietuvi kalba 5 5

  Usienio kalba (angl) 3 (+3) 3 (+3)

  II Usienio kalba (vokiei)

  II Usienio kalba (prancz)

  II Usienio kalba (rus) - 2 (+2)

  Matematika ir informacins

  technologijos

  Matematika 4 4

  Informacins technologijos 1 (+1) 1 (+1)

  Gamtamokslinis ugdymas

  Gamta ir mogus 2 2

  Biologija - -

  Chemija - -

  Fizika - -

  Socialinis ugdymas

  Istorija 2 2

  Pilietikumo pagrindai - -

  Socialin- pilietin veikla 10* 10*

  Geografija - 2

  Ekonomika - -

  Technologijos, kno kultra,

  mogaus sauga

  Technologijos 2 (+2) 2 (+2)

  Kno kultra 2 2

  mogaus sauga 0,5 0,5

 • PANEVIO VYTAUTO EMKALNIO GIMNAZIJA

  HUMANISTINS KULTROS UGDYMO MENINE VEIKLA GIMNAZIJOS

  Meninio ugdymo sistema

  Klass

  menin

  kryptis

  Dalykai

  Klas

  5

  2018 -2019

  m.m.

  6

  2019-2020

  m.m.

  VIZ

  UA

  LIO

  JO

  ME

  NO

  kla

  ss

  (a)

  Kno kultra 2 2

  Choreografija 1

  Muzika 1 1

  Technologijos 2 2

  Dail 1 1

  Dails pamokos (0,5 gr.) 2* 2*

  Spalvotyra:

  Tap

  yb

  a

  tuu

  ,

  akv

  arel

  Pie

  im

  as

  gra

  fitu

  Oratoryst 1* 1* NV Taikomojo meno dekoratyviniai elementai

  interjere

  1

  NV Judrieji ir sportiniai aidimai 1 1

  SC

  EN

  OS

  ME

  N

  kla

  ss

  (b)

  Kno kultra 2 2

  Choreografija 1

  Muzika 1 1

  Technologijos 2 2

  Dail (0,5 gr.) 1 1

  Dails pamokos (0,5 gr.) 1* 1*

  okis 1* 1*

  okio ryi su socialiniu

  kultriniu gyvenimo

  painimas

  Ju

  des

  io i

  r o

  kio

  rai

  ka

  o

  kis

  -etn

  okult

  ra

  Oratoryst 1* 1* NV oki ansamblis Kanapl 1 NV Choras 1 NV Teatro studija

  "Ant palangs" 1

  NV Krepinis 1

  1* I mokini poreiki tenkinimo valand

 • Priedas Nr.UP- 1 PANEVIO VYTAUTO EMKALNIO GIMNAZIJA

  2018/2020M.M. UGDYMO PLANAI

  I gimnazijos klasei

  Dalykai I g-jos klas

  2018-2019 m.m.

  2017-09-01 - 2018-06-20

  (37 savaits)

  II g-jos klas

  2019-2020 mm.

  2018-09-01 - 2019-06-20

  (37 savaits)

  Pagal UP

  priklauso

  Dorinis ugdymas 1 1 2

  Tikyba + +

  Etika + +

  Lietuvi kalba (gimtoji) 4,5 5 9

  1-oji usienio k. 3 (+3) 3 (+3) 6 (+6)

  2-oji usienio k. 2 (+2) 2 (+2) 4 (+4)

  Socialinis ugdymas

  Istorija 2 2 4

  Pilietikumo pagrindai 1 1 2

  Geografija 2 1 3

  Ekonomika ir verslumas 1 - 1

  Matematika 3,5 4,5 7

  Informacins technologijos 1 (+1) 1 (+1) 2 (+2)

  Gamtamokslinis ugdymas

  Biologija 1 2 3

  Fizika 2 2 4

  Chemija 2 2 4

  Menai

  Dail 1 1 2

  Muzika 1 1 2

  Technologijos 1,5 (+1,5) 1 (+1) 2,5 (+2,5)

  Kno kultra

  Kno kultra 2 2 4

  Socialin- pilietin veikla 15* 15*

  mogaus sauga

  (integruojama mok. dalykus)

  0,25 *** 0,25*** 0,5***

  Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

  Yra: 7*2=14val.

  Yra 7*2=14val.

  Dalykas

  Skirta val. Viso skirta val.

  Matematika ** 0,5*2=1

  0,5*2=1

  Lietuvi k. ** 0,5*2=1

  okis ** 1*3=3

  Dail ** 1*4=4 (Grafinis dizainas) 1*4=4(Kaligrafija)

  Ritmika** 1*3=3

  Teatrin raika** 1*1=1 1*1=1 Minimalus pam. sk. 1-am mokiniui

  Maksimalus pam. sk. 1-am mokiniui 31

  34 (10proc. nuo 31pam.)

  31

  34 (10proc. nuo 31pam.)

  Neformalusis vaik vietimas

  (valand skaiius per savait) 2 *2=4val. 2 *3=6val. 5

  *- pamokos (valandos) per metus. ** -klasei skirtos valandos mokini poreikiams tenkinti ***- integruota ugdymo turin

 • Priedas Nr.UP- 2 PANEVIO VYTAUTO EMKALNIO GIMNAZIJA

  2017/2019M.M. UGDYMO PLANAI

  II gimnazijos klasei

  Dalykai I g-jos klas

  2017-2018 m.m.

  2017-09-01 - 2018-06-15

  (36 savaits)

  II g-jos klas

  2018-2019 mm.

  2018-09-01 - 2019-06-20

  (37 savaits)

  Pagal UP

  priklauso

  Dorinis ugdymas 1 1 2

  Tikyba + +

  Etika + +

  Lietuvi kalba (gimtoji) 4,5 5 9

  1-oji usienio k. 3 3 6

  2-oji usienio k. 2 2 4

  Socialinis ugdymas

  Istorija 2 2 4

  Pilietikumo pagrindai 1 1 2

  Geografija 2 1 3

  Ekonomika ir verslumas 1 - 1

  Matematika 3,5 4,5 7

  Informacins technologijos 1 1 2

  Gamtamokslinis ugdymas

  Biologija 1 2 3

  Fizika 2 2 4

  Chemija 2 2 4

  Menai

  Dail 1 1 2

  Muzika 1 1 2

  Technologijos 1,5 1 2,5

  Kno kultra

  Kno kultra 2 2 4

  mogaus sauga

  (integruojama mok. dalykus)

  0,25 0,25 0,5

  Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

  Yra: 7*3=21val.

  Yra 7*3=21val.

  Dalykas

  Skirta val. Viso skirta val.

  Matematika 0,5*3=1,5

  0,5*3=1,5

  Lietuvi k. 0,5*3=1,5

  okis 1*3=3 Minimalus pam. sk. 1-am mokiniui

  Maksimalus pam. sk. 1-am mokiniui 31

  34 (10proc. nuo 31pam.)

  31

  34 (10proc. nuo 31pam.)

  Neformalusis vaik vietimas

  (valand skaiius per savait)

  2val. *3=6val. 3val. *3=9val. 5

 • Priedas Nr.UP- 3

  PANEVIO VYTAUTO EMKALNIO GIMNAZIJA

  2018/2020 m.m. UGDYMO PLANAI

  III gimnazijos klasei

  Klass 3

  2018-2019 m.m.

  2018-09-01 - 2019-06-20

  (37savaits)

  4

  2019-2020 m.m.

  2019-09-01 - 2020-05-23

  (33 savaits)

  I viso pagal UP

  gimnazijoje

  Pagal UP

  priklauso

  Dorinis ugdymas 2B 2B

  Tikyba 1B 1B

  Etika 1B 1B

  Lietuvi kalba ir literatra 5A 5A 5A 8B, 10A

  Usienio k. (privaloma)

  (.................................................)

  B2-4

  B1-4

  B2-4

  B1-4

  B2-8

  B1-8

  B2-6

  B1-6

  Usienio k. (pasirenkama)

  (.................................................)

  B1-3

  B1-3

  B1, B2-6

  B2-6

  B1-6

  Socialinis ugdymas

  Istorija 2B, 3A 2B, 3A 4B, 6A 4B,6A

  Geografija 2B, 3A 2B, 3A 6A 4B, 6A

  Matematika 5A 5A 10A 6B, 9A

  Gamtamokslinis ugdymas

  Biologija 2B, 3A 2B, 3A 4B, 6A 4B, 6A

  Fizika 2B, 3A 2B, 4A 4B, 7A 4B, 7A

  Chemija 2B, 3A 2B, 3A 4B, 6A 4B, 6A

  Menai ir technologijos

  Dail 3A 3A 6A 4B, 6A

  Muzika 2B 2B 4B 4B, 6A

  Teatras (integruotas NV) 2B 2B 4B 4B,6A

  okis 2B 2B 2B 4B,6A Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2B 2B 4B 4B

  Kno kultra 2B 2B 4B 4B

  Bendroji kno kultra 2B 2B 4B 4B, 6B, 8A

  Kno dizainas 2B 2B 4B 4B, 6B

  Informacins technologijos 1B, 2A 1B, 2A 2B, 4A 2B, 4A

  PASIRENKAMIEJI

  DALYKAI

  Krybinis raymas 1 1 2

  Logikos vadas 1 1 2 III usienio k. (ved k., vokiei k.) 1 1 2

  Braiyba 1 1 2

  Istorini dokument analiz 1 2

  domioji biologija 1 1 2

  Praktin chemija 1 1 2

  Kietj kn ir skysi fizika 1 1 2

  Vieasis kalbjimas angl kalba

  (Public Speaking)

  1 1 2

  Ekonomika ir verslumas 1 1 2

  Brandos darbas () 1 1

  mogaus sauga (integruota

  dalykus) 0,25 0,25 0,5 0,5

  Neformalusis ugdymas 3 3 6 6

 • Priedas Nr.UP- 4

  PANEVIO VYTAUTO EMKALNIO GIMNAZIJA

  2017/2019 m.m. UGDYMO PLANAI

  IV gimnazijos klasei

  Klass 3

  2017-2018m.m.

  2017-09-01 - 2018-06-15

  (36 savaits)

  4

  2018-2019m.m.

  2018-09-01 - 2019-05-23

  (33 savaits)

  I viso pagal UP

  gimnazijoje

  Pagal UP

  priklauso

  Dorinis ugdymas 2B 2B

  Tikyba 1B 1B

  Etika 1B 1B

  Lietuvi kalba ir literatra 5A 5A 5A 8B, 10A

  Usienio k. (privaloma)

  (.................................................)

  B2-4

  B1-4

  B2-4

  B1-4

  B2-8

  B1-8

  B2-6

  B1-6

  Usienio k. (pasirenkama)

  (.................................................)

  B1-3

  B1-3

  B1, B2-6

  B2-6

  B1-6

  Socialinis ugdymas

  Istorija 2B, 3A 2B, 3A 4B, 6A 4B,6A

  Geografija 2B, 3A 2B, 3A 6A 4B, 6A

  Matematika 5A 5A 10A 6B, 9A

  Gamtamokslinis ugdymas

  Biologija 2B, 3A 2B, 3A 4B, 6A 4B, 6A

  Fizika 2B, 3A 2B, 4A 4B, 7A 4B, 7A

  Chemija 2B, 3A 2B, 3A 4B, 6A 4B, 6A

  Menai ir technologijos

  Dail 3A 3A 6A 4B, 6A

  Muzika 2B 2B 4B 4B, 6A

  Teatras (integruotas NV) 2B 2B 4B 4B,6A

  okis 2B 2B 2B 4B,6A Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2B 2B 4B 4B

  Kno kultra 2B 2B 4B 4B

  Bendroji kno kultra 2B 2B 4B 4B, 6B, 8A

  Kno dizainas 2B 2B 4B 4B, 6B

  Informacins technologijos 1B, 2A 1B, 2A 2B, 4A 2B, 4A

  PASIRENKAMIEJI

  DALYKAI

  Krybinis raymas 1 1 2

  Logikos vadas 1 1 2 III usienio k. (ved k, vokiei k.) 1 1 2

  Braiyba 1 1 2

  Istorini dokument analiz 1 2

  domioji biologija 1 1 2

  Praktin chemija 1 1 2

  Kietj kn ir