Pantang larang kaum sabah

Embed Size (px)

Text of Pantang larang kaum sabah

  • 1. EDU 3106Tutorial 3 : Kesedaran Kepelbagaian Kelompok Di MalaysiaPantang Larang Kaum-Kaum SabahDisediakan oleh :1) Muhammad Firdaus Bin Abdul Jalil2) Mohd Ala Hadrame Bin Mohd Noh3) Mohd Ridzwan Bin Borhan4) Muhammad Ruzaifi Bin Abd Rasid Kelas PISMP 5.07

2. Kaum KadazanSemasa Proses Merisik Pihak lelaki akan membawa sebentuk cincin pusaka(diperbuat daripada tembaga) yang dipanggil cincinmenanti mimpi. Selepas menerimanya, ibu-bapaperempuan kena membersihkan diri(seperti tidak mabuk). Pada malam harinya, cincin itu akan diletakkan di bawahbantal ibu-bapa perempuan dan salah seorang daripadaibu-bapa atau kedua-duanya sekali akan mendapat mimpi(petunjuk bagi membuat keputusan risikan bagi pihaklelaki). Jika mendapat mimpi baik, risikan itu diterima dan jikasebaliknya, risikan itu tidak diterima. 3. Semasa Proses Bertunang Hantaran kahwin biasanya terdiri daripada :a) Makanan Babi atau kerbau. Jumlah binatang bergantung kepada kemampuan. Binatang ini akan disembelih dan dimasak untuk upacara makan di rumah pengantin perempuan.b) Barang memperteguhkan semangat Dikenali sebagai Tasor ( tempat pinang yang diperbuat daripada tembaga atau perak ). Tasor ini akan dibawa sendiri oleh pengantin pada hari perkahwinan.c) Alat untuk adat istiadat pula dinamakan tinokol iaitu terdiri daripada canang, gong dan tajau (tempayan). Jumlahnya menurut darjat orang yang berkahwin itu. Barangan ini juga dibawa pada hari perkahwinan.. 4. Sebuah tajau berisi tapai beras yang dinamakanlihing, mesti dibawa pada hari perkahwinan. Lihingialah tapai yang sudah menjadi arak. Lihing diminumberamai-ramai dalam pesta kahwin di rumahpengantin perempuan. Selain daripada empathantaran yang menjadi asas bagi orang Kadazan,terdapat beberapa barangan lain yang turut dibawauntuk memperlengkap dan memperindahkan majlishantaran itu. Ini terserah kepada janji yang dibuatsemasa majlis pertunangan, juga berdasarkankemampuan kedua-dua belah pihak. 5. Pantang larang kaum lain Pada waktu senja, tidak boleh berkeliaran di luarrumah kerana dipercayai pada waktu itu, makhlukhalus banyak berkeliaran. Tidak boleh ketawakan binatang. Nanti akan terjadiribut. Tidak boleh simpan arang di dalam rumah pada waktumalam kerana dipercayai hantu air akan datang keranaitu merupakan makanannya. Semasa kenduri perkahwinan, dilarang sama sekalimemecahkan barang-barang seperti cawan ataupinggan. Dipercayai akan membawa sial kepada rumahtangga pengantin. 6. Tidak boleh duduk di jendela. Dipercayaiapabila berkahwin, kahwin lari. Tidak boleh pukul orang guna kayu yang sudahterbakar, barang-barang dapur danmenyumpah guna bahasa-bahasa kasar. Kalauterbuat, maka akan kena denda. Denda itubiasanya akan ditetapkan oleh ketua adat.Bayaran atau barangan itu akan dapat padamangsa tersebut. Biasanya darah ayamkampung dan lain-lain. Tidak boleh berpayung di dalam rumah.Dipercayai akan ada orang mati.