43
Papp Tibor LOGO-MANDALÁK „A látható nyelvre alapozott vizuális irodalmi művek egyik jellegzetes típusa a logo-mandala, mely főleg a konkrét- és a spacialista-költők munkái nyomán vált ismertté. Legfőbb tulajdonsága, hogy 1) formája kör vagy négyzet alakú, 2) középpontja van, 3) szimmetrikus, 4) olvasata a tengelyek mentén megfordítható, 5) szavai sokszor visszafelé is olvashatók. A logo-mandalában a szavak írott képe a többszólamú olvasat szolgálatában áll, a lát- ványban rejlő tartalom gazdagsága többnyire csak hosszabb szemlélődés után bontakozik ki. A logo-mandala az elmélkedés műfaja.” (Papp Tibor) digitális forrás: https://mek.oszk.hu/12000/12075/12075.pdf analóg forrás: in: Papp Tibor: Vendégszövegek (n) Összegyűjtött versek és vizuális költemények 1957-2002 ISTER Kereskedelmi, Szolgáltató és Kiadó Kft., Budapest, 2003, 583-624. p. Papp Tibor (1936-2018)

Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

Papp Tibor

LOGO-MANDALÁK

„A látható nyelvre alapozott vizuális irodalmi művek egyik jellegzetes típusa a logo-mandala,

mely főleg a konkrét- és a spacialista-költők

munkái nyomán vált ismertté.

Legfőbb tulajdonsága, hogy

1) formája kör vagy négyzet alakú, 2) középpontja van, 3) szimmetrikus,

4) olvasata a tengelyek mentén megfordítható, 5) szavai sokszor visszafelé is olvashatók.

A logo-mandalában a szavak írott képe a

többszólamú olvasat szolgálatában áll, a lát- ványban rejlő tartalom gazdagsága többnyire

csak hosszabb szemlélődés után bontakozik ki. A logo-mandala az elmélkedés műfaja.”

(Papp Tibor)

digitális forrás: https://mek.oszk.hu/12000/12075/12075.pdf

analóg forrás: in: Papp Tibor: Vendégszövegek (n) – Összegyűjtött versek és vizuális költemények 1957-2002

ISTER Kereskedelmi, Szolgáltató és Kiadó Kft., Budapest, 2003, 583-624. p.

Papp Tibor (1936-2018)

Page 2: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

A REM ÉN Y FO N Á KJA

I N D U L AI N D U L A T É L A L U D N I

V r fi D M I

ZÁ RV Á N Y

szögesdróton

fárad ----- szárad ----- várad

az irodalom

583

Page 3: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

két sárga csillagcsupa féltékenység

homlokodon —

TÖ RT

a történelem hátha csilloghiányzó szempár a kapualjbana mosófazékban

IN D Á K

múltadból

a vezényszavak — lengő indák

584

mái a dörömbölnek

Page 4: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

KŐ PER

az áldozat hajnalban ha mozog

meztelenül is

RÓ ZSA SZÍN

kettena világ végén hová úsznak

a Duna jegén — pesti flam ingók — a kisasszonyokamikor élvezkednek

585

Page 5: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

H A LLO D

kezeden áta bimbók csengőjét a hiábavalóságot a kútból az utca zaját a gangon a prófétátaz égből

a légikisasszonyt a tűzhely mellett a hosszú életet a gőzvezetékből a farkast mindenütt a fa alattszívverésemet

UDV

az érett gondolata harisnyatartón szájpadlásodonegekig lépcsőzika káromkodás élvhajhász ujjadköltészet és asztronómia

586

Page 6: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

D RO TO Z O TT TU D Ó

mint a villamossínektántorgó halászhajó sárga sarló

a pajzsod — drótozott tüdő — estelentekurvaröhögés

csikorog benned

K ÉV ÉK A K EZ EK

hasadonalád égnek a vágy tüzébenkezekszáraz füstök ^ / mint szőrtelen szavak

a szárazságban hajnalonta cévék aratás után ég a tarlóRevei

ó rendezetlen587

Page 7: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

M O N D A TO K H O M O KJA

csigabigazoltatás szavak kígyója hogy tudod-etávcsövön át az arcodonnyosza bűn szívünkben sürgeti vesztünka bőrödet tépi

a szádban eredendőenszme rongyolódik a háború csúszik alád istyúkok dörömbölnek

TE V A G Y A M EN YA SSZO N Y

V A G Y

K E R E K D E D R É T

Page 8: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

M EN YA SSZ O N Y-UTÓ SZ Ó

KEG YELETES

KÖTŐTŰS SARAS

. / . \ N EM ETES TE R D E D KEREK O HAM IS

\ . / SALATA SODOJA

H A B

lám hajadbeléd keményszik asszonyosan kócos csillagok szekerén szavad verejtékea jelenlét habjapergamentpapíron ^ az élet haragja ^ dagadni készül amikor jönnélugye őszülsz

589

Page 9: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

K IM IK A M IT. D. fűnyírógépea fiatal ősz

csupa féltékenység oda kint

maga alá habzik

BEN TI

T. D. villanyborotvájalányokat sodorgála lövőszéken odabent

mindent lekopaszt

a márvány-csigolyakigombolódik

védi a költőta káromló szó

590

Page 10: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

LM 15

a keleti szélmeddő boldogasszony mintha gyökere lenne uszonyok redőnyefényeség a halakban dönget döngicsélbejár a rabokhoz

tetszeleg a nőknek halál fénylik rajta színes neoncső ottan pikkely-hirdetés nem habzik a vére mosdótálban fürdikkést dobál

LM 16

gurul a holda címer helyén sérült pajzson vizesárokdrágaselyemgyász a költészet harisnyatartómon

jeget izzadszemérmed fölött zászló lobogekem szárnyas igék álláshirdetés kötél és járomgurul a hold

591

Page 11: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

V ISSZA HA TÓ

K elény i B é lán ak

a kérdező szóvágyat várni a túlélésre falnak fal ellen aki fölfelé beszélaki leszóllmaki kilakoltatrévgyűrűzi k-e

ha elgázosítva derékszögben a csontvelőig bárhol küszöböl az élve alvó csak nyers teheröröktől örökké reptériszony

• ■&'

M IN D EN UT

d$L

SEBES ERRE

É R É S I É T __________ IS ARRA

ARRA GÖRÖG

Page 12: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

FEN YŐ FA Á G

féltékenységlila ármánymenyecske------- a vázában

LYUK-M A N D A LA

fegyvermeztelen

fürdik

LYUKA S-M A N D A LA

Page 13: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

ÉLETM A RA D ÉK

álmodban reflektorozik kavicskoronára a hunyorgóa kilakoltatásban a kenyérhéj rövidzárlatos fogaid között a tejbegríztőlvisszaretten

fehérüka lebegő szó tiszta víz asztalodon a hirtelen bosszú minden időbenaz utolsó mentőcsónak is

TÁ JO LÓ

kéjjel bemériaz ősködbena szoknya alatt labdázó farodat

a külvárosi filozófiaveszettülkéri kibeszéli

Page 14: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

H Ö LG YG ETTÓ

kanca sörénye kergeti fehér fuvallatfonákjára nincs eretnek rezzenetlenül kibékül velünknincs hölgyválasz g hÖlgygettoban a háború végénamikor jókedve van kacaj lobog a lustuló időbujócskázik minden lekozmál tölgyfák mögöttroncsolt hintaszék

K EZ ES

csillag volta gerjedelem rugalmas sóval bélelt szőrös hajnalikezeslábasmúltidőben a tenger ̂ az asszony de gerinctelendrága veszedelem

595

Page 15: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

R O N G Y O LArőzseolajdorom bolás meztelenülemlék megtapad-e ha fö lös leges gőzö lög tengeri szörnyugye nedves

meztelenül szemedben akárhol ruhádon reggel bennem bennedangyalom

O R O M T U Z

com bjai közöttbúzakeresztes

a tarlónörömtűz

nyíló hasadék

vérfoltszögesdrót

596

Page 16: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

K IPR ÉSELV E

kiterítveminta kurvák

aszta lodontepertőversek

lapu lnak

mártírfoltokzsírta lan

D ELIszáraz kötelekkel

átjár rajtammint a légszomjh ívó hangod

aszá ly rohan rámmint a hangyaboly

gyökerezik bennem

597

Page 17: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

PA T Y O Lnagyot v irágzik

fodrosánszavak szoknyájanagy türelemmel

a szem ed előtt

L M 28

GAT 0

REGI A RTO

n TA f;

bekoszo lód ik édes hullám

ÉT

ÉGI ADÓ

ŐT

598

Page 18: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

LM 29

RŐZSE

SIMA HA ROKKA REPES

CSÚCSA

TELIRE D E LF IN E K LE S Z Ü N Ka delfineksziporkáznak drága barátaink is demokratábbak az üveg mögött lecsendes ü lve mint gyereknépek jeges szövőszéken

vért m intáznakelérzékenyülneknéma b irodalomban úsznak hát bosszújáróban bö lcsebbek talán csak azért isszikrát cs iho lnak599

Page 19: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

SÓ ZO TT D ELFIN EK

600

halálkabátnaka kristály gum icsőbő l kalács ka lács \kifakult szagokamit látsz / /amit m egkövetelszgőzölög-e

előttedlegyen hát a m ályvaillat vénasszony dom borodik mint a véres szennyesa szom ezon

M IN T E G Y TEVEPA SZTO Ra küszöbönelégedetten lehorgonyozva ellened is melletted is kongal tebenned is zs íro sod ik demokratikusan

egy nyugágy egy almaa nagy csa lád se lym es ázsia a mondat á lm os világ mint egy tevepásztora tanácsta lanság

Page 20: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

mint az igekötőkfo ly ik

titkok dombja

a m ellkas üres —

IZZA D A GO NDOLA T

kidudorod ika szőrte lenből

a fö ldgo lyó

K Ö Da k is kezek

amikor felderítik — a szere lm esek

az ivarsze lencét601

Page 21: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

KISVÁRO SI

602

k isvárosi feltámadás nyelved hegyén lesz-e tavaszropog a szó illatosan hetyepetyél mi csak ázunk vacsorázunkarra várunk

dörög az ég lesben állva Bo ldogasszony törhetetlen kárhozattal élvezettelnagyszombaton

V E D JE G Y

ösztönösen géplékeny a hazugság

e ies vagyontárgy

Page 22: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

LM 34

KO

MAGYA

KE

TE

AGYA

EKR AGYAM

OK

AGYA

LM 35 TÉ

ÚTRŐT

ÉT

603

Page 23: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

MI, TE, ÉNA PUSKACSŐ A HOMLOKODON VILÁGÍTSON

NINCSEN ABLAK BENNÜNK

ELŐTTED VOLTAM AZ ÉJSZAKÁBAN

604

Page 24: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

A varérett

AZ ÖREGSÉG MINT A MOHA BETAKAR

IDEIGLENES SZARAZ A MENEDEK

MINT AZ AVAR LESZEL AJÁNDÉK

605

Page 25: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

O TT

606

virítmit mutat mit lop el a fe lsz ín képe lucskot je lképez g s á r a meztelent bontja ki tejet kínál mesét rekeszt ki

melle idből melleidből melle idből f b lÚ Z melle idből melle idből melleidből melleidbőla parton

D IG Ósörhajú leányok drótkötélen szőke szorongokszám ot vetnek gombát szednek egyedül is füstö lögve rigmus gyanántnaplementén

poros com bbal/ // / szoknya alattképzelegnek V \ bugyi nélkülharcos híján káposztával h intaszéken

Page 26: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

TÖ RTÉN ELEM Z Ő

vörös koronával mezítláb is szárnyas kerékropog a nyelv antracit fény az a lkonyi égen tustintával estelente hom lokán

a csa lánban csorog a lé G izella k irá lyné törhetetlen élvezettel szöveget fűzaz a lkonyi égen

K Ö T ÉSa mosdótálban

dög lött cement --------- sziklák ---------- fagyott fa lak

lub icko lnak607

Page 27: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

T O K A Jfáj az enyelgés gyötör az indulat szoknya sötétjezöld illa tok jönnek

. Wegyszavas lettel \ \égő olajág b o íT t^ r cs illog a kristá ly / /házadban néma drapériák

asszony nyafogása szúr az örömtű kora tavassza l sző rös lovaglás kam aszlányokkal fekszel a havonbö lcsek bátyja

FLU XU Sa persely mélyén

kísértet úszik bánat-limonádémozgó rejtjel

petrezselyem zöldpuncillat-örvény

kísértet ú sz ik608

leányok viiiamaDan

Page 28: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

TŐ LEDtanul a tájbokrosodnak a kövek \ a cifra fe lhők n. \ fö ld ig hajolnak a legyőzőnek 'kenyerek ízéthozza a szél

a m indenséget tanuljuk mi is ünnep a hétfő a vándorlegények menekülnek lábom hoz csapódnak a hangokgyönyörűm

S E N K IN E Knem leszek én lángoszlopod akinekha a vers robban nem ugat a tenger

elfonnyad ágyadbanvalakinek

helye n incs a nagy keréknem ad menedéket pörög ezüstösen világ íta sző lő leve le

609

Page 29: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

FÉ S Z K É N SZÁ R A D A L É L E K

FÜ STÖ Laz áldozat

szemermesen verse lfe ltápászkodik füstö l fu ldok lik

titokban hajnalban610

a macskatányérban

Page 30: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

w

k iv irágzikágyékodon acélosan mint a kutyafog pucéron izzadtság szagú v issza fo rdu l a mondat végén

visszanyeri szem evilágát a takaró alatt ö le lkez ik hangosan élvez beléd akaszkod ik beléd azonosu l fényes szőrpam acsa hónod alatt

A L K O N Y M A N D A L Aaz álom

fajta lankodiik erőszakosvert arany ----------- költőr ----------- m'nt a villám

az utolsó a bordáid közöttszívedbe csú sz ik

611

Page 31: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

PR ELU D ES I

hegyes nyelvedetajkaim közé

mellbimbóidatfelsimogatni

a takaratlanságig

PR ELU D ES II

örömtükörtengerszem

köldök-kelyheda kéj edénye

harmatos

hegyes nyelvedet ajkaim közé

aranyrózsáshasadon

612

Page 32: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

PRELUDES IIIillat-ágy

vagy-viragszerelem

a hónod aljazománc-tál

PRELUDES rv a világoncsábítószer tenyeredenboldog foltok holtodiglan

tengerszemörömlő

csókomból kinő a fű

613

Page 33: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

F. F.fejed felett a gyűlölet a reményreerjed szavakkal szaporodik a levegőből gáz kavarodik horogkereszt

görögtüzelsenki már holnapra félelmetes csendben dagad kemencédbena forgó ég

h a j

h a s a d c ip ó já n -

, \ - é b r e d ő f é n y b e n -

1

- s z á r a z a j a k k a l

/ ,

t a v i r ó z s á d o n

\ 1 / e lném uln i/ i \ t ö r ö k ü lé s b e n

11 7a g e r je d e le m t ő l -

1- v á g y u n k h a jn a lá n -

\ 1

- m á r v á n y p u c é r o n

614

Page 34: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

K A M A S Za vágy iskolájafagyos hintőpor cuppogon

a kínzás c s ú c s a -------Vénuszka --------párás acélbugyidszerelmesen az arcod méglassú vetkőzés

P E H E LYféltékenység pelyheszőkén lobbansz fel-felnyerítsz

hosszú lábaiddal — ártatlan olajág — hosszan hosszankiscsikósan a déli fénybentáncolsz előttem

615

Page 35: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

M INTASZESZfogaim közéhagyd kiömölni be-beszalad

vágy-szeredán — nedvecskéd — csodaszera nevetésbe

M O BI L.

áll a keretbennéha hazátlan

az Internetenpapirhajosbálnavadászik

a sápadt tengerészvéres szigonnyal

616

Page 36: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

K E N Y E R E S

VATTAlebegsz felettem tűnődsz évek szárnyavigyázol rám

az érdes jövőbenboldogtalannő válladon

a kezedbenpuha a tested

az éjszakábanföldre verveharmatos csillagmező617

Page 37: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

VITTEa láthatáron a király suhancerőszakos

a holdonszól most

keringőmuzsikál

a tintavörössuhan a táblánjátszikL A B Z S A K B A N

letaposok a zsákban amit lehetlábujjadiga ruhádban végül

megtépázomamit találok

erkölcsödetkétségbe vonom elmerülökfelmelegszünka szívedia618

Page 38: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

SZÍNkettenvégül is hova

a té ren ------- nélküled -------- továbbvágyunk

FAN

619

Page 39: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

én isszeretnék

szőrös

lm 91elültetem

kertedbena gyertyám

mindenkezemmel

halandó

620

Page 40: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

V A R IA C IO K A Z LM 91 REElültetem szőrös kezemmel a gyertyám. Kertedben én is szeretnék. Minden szőrös. A gyertyám halandó. Minden kezemmel elültetem. Halandó kezemmel a gyertyám. Szőrös kertedben minden. Halandó. Én is szeretnék. Minden szőrös. Kezemmel kertedben én is. Minden kertedben elültetem a gyertyám. Kezemmel kertedben elültetem. A gyertyám szőrös. Szeretnék.Halandó minden. Kertedben halandó. Én is. Kertedben minden szőrös. Elültetem a gyertyám szőrös kezemmel. Kertedben a gyertyám. Én is szeretnék. Kertedben halandó.A gyertyám elültetem szőrös kezemmel. Kertedben minden szőrös. Halandó minden. A gyertyám. Én is. Kezemmel elültetem. Kertedben szeretnék...

Page 41: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

FUTUN K

UR A Llégya kámzsás melegenisten ostora

felhőtlenpinaszagu

a remenya felelőtlen

a vegsoidegen akárhola szememben622

Page 42: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája

PRESQ U E VO IS INin m em óriám E. G uillev ic

d ia haine

l’étoile rouge

le ciel tournants ’éponge

sur nos tétes

dans le fourle mot

avec l’espoir

623

Page 43: Papp Tibor LOGO-MANDALÁKdigipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/...T. D. fűnyírógépe a fiatal ősz csupa féltékenység oda kint maga alá habzik BENTI T. D. villanyborotvája