Parents Oath Taking Certificate

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ARMELA DAY CARE CENTERBarangay Marcelo GreenPANUNUMPA SA TUNGKULIN Ako si,

_____________________________________________________________________Inihalal bilang______________________________ng ARMELA DAY CARE CENTER S.Y. 2014-2015 Ay taimtim na nanunumpa na tutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulinNg aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang patakaran nito.Aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batasNg samahang ito, tunay na mananalig at tatalima ako dito, susundin ang mga alituntunin at kapasyahang legal at mga layuning pinaiiral ayon sa kapangyarihan ng samahan at kusa kong babalikatin ang mga pananagutan ng walang pasubali o hangaring umiwas dito.

Kasihan nawa ako ng Poong Maykapal.

Hon. Edwin L. OlivarezPunong Lungsod,Lungsod ng PranaquePunong Tagapanumpa

Hon. Christopher V. Aguilar Hon. Cherwin V. Aguilar Punong Barangay Officer-In-Charge Barangay Marcelo Green Barangay Operations Office, Paranaque City

Lyzander B. VillacarlosDay Care Worker