of 12 /12
Gemeenskapkoerant vir die Noord-Vrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort. Tel: (056) 817 2267 Faks: 086 613 2160 Waterstraat 32, Posbus 15, Parys 9585 Donderdag 3 April 2014 Gratis MEENTHUISE: R200 000 Woonstel met 1 Slpk/sitk, 1 badk, kombuis, veilige afdak. Op 1ste vloer. R340 000 2 Slpk, 1 badk, sitk/eetk, 1 m/h. R485 000 3 Woonstelle, 1x Bachelor, 1 x 1 Slpk, 1 x 2 Slpk. Inkomste : R4 500 p/m. R540 000 2 Slpk, sitk/eetk/kombuis, mooi houtkaste, vol badk, aparte toilet & wasb, 1 m/h, mooi tuintjie. Netjies. Geen heffing!! R590 000 2 Slpk, 1 badk, ing.port, sitk/eetk, TVk, mooi kombuis, 1 m/h. By besighede!! R680 000 2 Slpk, 1 badk, sitk/eetk/kombuis, 1 m/h. In aftree-oord. Mooi uitsig op rivier!!! R700 000 2 Slpk, 1½ badk, sitk/eetk/kombuis, ruim!!! 1 m/h & groot afdak. Mooi tuin!!! R860 000 3 Slpk, 2 badk, sitk/eetk/kombuis, stoorkamer, kuierstoep agter, afdak & 1 m/h wat verander kan word na TVk. Netjies & veilig!!! ONS HET BAIE HUISE BESKIKBAAR. Kom maak ‘n afspraak!!! SALES: Brian 082 924 8249 Marie 082 827 8283 RENTALS: Nina 071 213 8162 FARMS: De Wet 082 727 3015 Property 24 K I L L E R S P E C I A L S Tel: (056) 811 2202/3 Specials FROM 03 April 2014 - 09 April 2014 R139.90 COPPER PIPE 15MMX5.5M FLEXICOTE 5L ALL PURPOSE CRACKFILLER 2 KG R24.90 R89.90 Erfbelasting en munisipale tariewe vir dien- ste sal styg met 5.79%, en elektrisiteit met 6% volgens die nuwe begrotingsvoorstelle wat burgemeester Joey Mochela verlede Vry- dag in Vredefort aan Ngwathe se Raad voor- gelê het. Die voorstelle is nou oop vir open- bare bespreking en insette van die publiek. Die finale begroting moet voor of op 31 Mei goedgekeur word. Die nuwe tariewe word op 1 Julie van krag. Opposisieraadslede het die voorstelle breedweg ondersteun. Die DA het gesê die matige verhogings is aanvaarbaar. Arnold Schoonwinkel, DA-segsman oor munisipale finansies, het egter gewaarsku dat die begrotingsprojeksies die verwagte muni- sipale inkomste oorskat en uitgawes onder- skat. “Dit gebeur jaar na jaar, en dan sit die munisipaliteit met onvoorspelde tekorte.” Hy het dit egter verwelkom dat die ontwerp-be- groting vanjaar betyds ter tafel gelê is. “Die nuwe Finansiële Bestuurder, mnr. Leeuw, en sy span verdien ’n pluimpie,” het hy gesê. Hy het gesê die begrotingsproses is van- jaar meer professioneel hanteer, blykbaar as gevolg van sterker leiding in die Finansiële Afdeling. “Naas die nuwe hoof in die finan- siële afdeling, was daar ook deurlopend hulp van die Nasionale Tesourie se buitengewone adviseur.” Rdl. Phillip van der Merwe (VF+) meen ook die Ontwerp-begroting oorskat die ver- wagte inkomste uit erfbelasting en dienste. “Die elektrisiteitstarief styg byvoorbeeld met slegs 6% maar hulle verwag die inkomste uit elektrisiteitsverkope gaan met 27% styg. Ek verstaan dit nie.” Hy kla ook dat die kortings op erfbelasting daal van R42 000 na slegs R25 000, en dat die boonste perk vir pensioenaris-kortings verlaag (na slegs dubbel die maandelikse maatskaplike pensioenbedrag). Gratis elektrisiteit vir alle verbruikers ver- laag nou na 5 kWh per maand, sê hy. Hy stem saam dat die begrotingsproses tans meer pro- fessioneel hanteer word en moedig die ge- meenskap aan tot aktiewe inspraak. Afskrifte van die ontwerp-begroting is be- skikbaar by alle biblioteke en munisipale kantore, en ook op die munisipale webtuiste. Ontwerp-begroting: Diensgeld styg matig Christiaan Griesel, heelagter van die Hoërskool Wessel Maree van Odendaals- rus, is as die Speler van die Wedstryd aangewys na afloop van die eerste wed- stryd van die Yield o.19 Hoërskool Parys- rugbyweek wat die afgeloop week hier ge- hou is. Die eerste wedstryd tussen Staatspresident Swart van Brandfort en Wessel Maree van Odendaalsrus is met 'n telling van 19-21 deur Staatspresident Swart gewen. By Christiaan is mnr. Lu- cien van Zyl, skoolhoof van die Hoërskool Parys. Nog ’n foto en berig op bl. 12.

Parys Gazette 03 April 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parys Gazette 03 April 2014

Text of Parys Gazette 03 April 2014

 • Gemeenskapkoerant vir die NoordVrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort.

  Tel: (056) 817 2267

  Faks: 086 613 2160

  Waterstraat 32, Posbus

  15, Parys 9585 Donderdag 3 April 2014

  Gratis

  MEENTHUISE:

  R200 000 Woonstel met 1 Slpk/sitk, 1 badk, kombuis, veilige afdak. Op 1ste vloer.

  R340 000 2 Slpk, 1 badk, sitk/eetk, 1 m/h.

  R485 000 3 Woonstelle, 1x Bachelor, 1 x 1 Slpk, 1 x 2 Slpk. Inkomste : R4 500 p/m.

  R540 000 2 Slpk, sitk/eetk/kombuis, mooi houtkaste, vol badk, aparte toilet & wasb, 1 m/h, mooi tuintjie.

  Netjies. Geen heffing!!

  R590 000 2 Slpk, 1 badk, ing.port, sitk/eetk, TVk, mooi kombuis, 1 m/h. By besighede!!

  R680 000 2 Slpk, 1 badk, sitk/eetk/kombuis, 1 m/h. In aftree-oord. Mooi uitsig op rivier!!!

  R700 000 2 Slpk, 1 badk, sitk/eetk/kombuis, ruim!!! 1 m/h & groot afdak. Mooi tuin!!!

  R860 000 3 Slpk, 2 badk, sitk/eetk/kombuis, stoorkamer, kuierstoep agter, afdak & 1 m/h wat verander

  kan word na TVk. Netjies & veilig!!!

  ONS HET BAIE HUISE BESKIKBAAR. Kom maak n afspraak!!!

  SALES: Brian 082 924 8249 Marie 082 827 8283

  RENTALS: Nina 071 213 8162 FARMS: De Wet 082 727 3015

  Property 24

  Specials from 10 October 16 2013October

  K

  I

  L

  L

  E

  R

  S

  P

  E

  C

  I

  A

  L

  S

  Tel: (056) 811 2202/3

  Specials FROM 03 April 2014 - 09 April 2014

  R139.90

  COPPER PIPE

  15MMX5.5M

  FLEXICOTE 5L

  ALL PURPOSE

  CRACKFILLER 2 KG

  R24.90

  R89.90

  Erfbelasting en munisipale tariewe vir dien-

  ste sal styg met 5.79%, en elektrisiteit met

  6% volgens die nuwe begrotingsvoorstelle

  wat burgemeester JoeyMochela verledeVry-

  dag in Vredefort aan Ngwathe se Raad voor-

  gel het. Die voorstelle is nou oop vir open-

  bare bespreking en insette van die publiek.

  Die finale begroting moet voor of op 31 Mei

  goedgekeur word. Die nuwe tariewe word op

  1 Julie van krag.

  Opposisieraadslede het die voorstelle

  breedweg ondersteun. Die DA het ges die

  matige verhogings is aanvaarbaar.

  Arnold Schoonwinkel, DA-segsman oor

  munisipale finansies, het egter gewaarsku dat

  die begrotingsprojeksies die verwagte muni-

  sipale inkomste oorskat en uitgawes onder-

  skat. Dit gebeur jaar na jaar, en dan sit die

  munisipaliteit met onvoorspelde tekorte. Hy

  het dit egter verwelkom dat die ontwerp-be-

  groting vanjaar betyds ter tafel gel is. Die

  nuwe Finansile Bestuurder, mnr. Leeuw, en

  sy span verdien n pluimpie, het hy ges.

  Hy het ges die begrotingsproses is van-

  jaar meer professioneel hanteer, blykbaar as

  gevolg van sterker leiding in die Finansile

  Afdeling. Naas die nuwe hoof in die finan-

  sile afdeling, was daar ook deurlopend hulp

  van die Nasionale Tesourie se buitengewone

  adviseur.

  Rdl. Phillip van der Merwe (VF+) meen

  ook die Ontwerp-begroting oorskat die ver-

  wagte inkomste uit erfbelasting en dienste.

  Die elektrisiteitstarief styg byvoorbeeldmet

  slegs 6% maar hulle verwag die inkomste uit

  elektrisiteitsverkope gaan met 27% styg. Ek

  verstaan dit nie.

  Hy kla ook dat die kortings op erfbelasting

  daal van R42 000 na slegs R25 000, en dat

  die boonste perk vir pensioenaris-kortings

  verlaag (na slegs dubbel die maandelikse

  maatskaplike pensioenbedrag).

  Gratis elektrisiteit vir alle verbruikers ver-

  laag nou na 5 kWh per maand, s hy. Hy stem

  saam dat die begrotingsproses tans meer pro-

  fessioneel hanteer word en moedig die ge-

  meenskap aan tot aktiewe inspraak.

  Afskrifte van die ontwerp-begroting is be-

  skikbaar by alle biblioteke en munisipale

  kantore, en ook op die munisipale webtuiste.

  Ontwerp-begroting: Diensgeld stygmatig

  Christiaan Griesel, heelagter van die

  Horskool Wessel Maree van Odendaals

  rus, is as die Speler van die Wedstryd

  aangewys na afloop van die eerste wed

  stryd van die Yield o.19 Horskool Parys

  rugbyweekwat die afgeloopweekhier ge

  hou is. Die eerste wedstryd tussen

  Staatspresident Swart van Brandfort en

  Wessel Maree van Odendaalsrus is met

  'n telling van 1921 deur Staatspresident

  Swart gewen. By Christiaan is mnr. Lu

  cien van Zyl, skoolhoof van dieHorskool

  Parys. Nog n foto en berig op bl. 12.

 • 2 PARYS GAZETTE DONDERDAG 3 APRIL 2014

  vir eie gebruik. Die 29 gemeenskaps-

  groentetuine is uitsluitlik begin vir

  werkskepping en selfonderhouding by

  onder meer kerke, kleuterskole en

  vrouegroepe in die gemeenskap. Hier-

  mee het die sentrumpersoneel en in-

  woners hul kennis en vaardighede te-

  ruggeploeg in die gemeenskap nie net

  om mense te leer om die groentetuine

  te maak en instand te hou nie, maar

  ook hoe om die groente te verwerk.

  die tuinslange. Die skenking is

  moontlik gemaak danksy n ven-

  nootskapooreenkoms tussen die sen-

  trum en Highveld Hose vir sosiale

  ekonomiese ontwikkeling wat hier

  gedoen word as deel van die onder-

  neming se BBBEE gradering.

  Epilepsie Suid-Afrika se Vrystaat/

  Noordwes-sentrum het tans 29

  groentetuine in die gemeenskap

  asook n groentetuin vir die sentrum

  Epilepsie Suid-Afrika se Vrystaat/

  Noordwes-sentrum in Parys het die

  afgelope week n skenking van nage-

  noeg R12 000 se tuintoebehore en ge-

  reedskap van Highveld Hose (Chick

  Henderson) se Vereeniging-tak ont-

  vang vir sy eie en gemeenskapgroen-

  tetuine.

  Onder die gereedskap en tuintoe-

  behore was onder meer gieters, tuin-

  slange, klampe en koppelstukke vir

  Tel/Faks: (056) 811-4252

  Dolfstraat 49 (Oorkant Ackermans)

  PARYS SLAGHUIS

  SPESIALE

  AANBIEDINGE:

  VRYDAG TOT

  SONDAG

  OOP ELKE

  SONDAG VANAF

  08:00 13:00

  TERWYL VOORRAAD

  HOU

  MAALVLEIS..................................................R32-90/KG

  EGTE BOEREWORS ...................................R33-90/KG

  BEESKOOK...................................................R31-90/KG

  VARK PAKKE ............................................... R33-90/KG

  SKAAP PAKKE............................................. R49-90/KG

  ONTBEENDEVLEIS.................................... R35-00/KG

  BEESTONGE

  BESTORWE BOEDEL VEILING VAN PLAAS

  Behoorlik daartoe gelas deur die Eksekuteurs in die Bestorwe Boedel van MH PRINSLOO, sal

  ons die ondergemelde vaste eiendom per publieke veiling verkoop op die perseel te:

  GEDEELTE 13 VAN PLAAS VREDEFORT NR 148,

  DISTRIK VREDEFORT OP

  DINSDAG, 8 APRIL 2014 OM 11H00

  EIENDOM: Die eiendom wat verkoop word is n plaas sonder enige verbeterings, groot:

  30.3459 hektaar.

  Ellenberger & Kahts voer alle veilings in ooreenstemming met beide die FICAWet van 2001 en die Wet op Verbruikers-

  beskerming van 2008 (CPA). Hierdie wette is beskikbaar op www.gov.za.

  TERME : 10% deposito op toeslaan van die bod en n aanvaarbare waarborg vir die balans koopprys binne 14 dae.

  Volledige verkoopsvoorwaardes sal net voor die veiling in die openbaar uitgelees word.

  AANWYSINGS: Vanaf die kruising Wes van Vredefort, volg die R59 hoofpad na Viljoenskroon vir ongeveer 1.3 kilometer,

  waar die eiendom gele is aan die regterkant van die hoofpad.

  Gary Westwood van Epilepsie SuidAfrika se Vrystaat/Noordwessentrum, saam met Zuleika Viljoen, takbe

  stuurder vir Highveld Hose Vereeniging, by van die tuintoerusting en toebehore wat verlede week aan die sen

  trum oorhandig is. By hulle is van die sentrum se inwoners wat help met die groentetuine.

  Skenking n groot hulp vir sentrum se groentetuine

  Skenking n groot hulp vir sentrum se groentetuine

  Een van Epilepsie

  SuidAfrika se ge

  meenskapgroen

  tetuine.

  Miljoene mense oor die wreld heen het Sa-

  terdagaand hul ligte n uur lank afgesit as

  deel van Earth Hour - n idee van die World

  Wildlife Fund (WWF) omdie aandag op om-

  gewingsprobleme soos aardverwarming en

  energietekorte te vestig. Ligte is wreldwyd

  gedoof: Sidney seOperagebou, Rio de Janei-

  ro se beroemde Christus-beeld, die Empire

  State Building in New York, en Tafelberg in

  Kaapstad was n uur lank donker. Kaapstad

  is aangewys as die wreld se Earth Hour-

  hoofstad vir 2014, in erkenning van die stad

  se omgewingsinisiatiewe soos duisende

  huishoudelike sonverwarmers, herwinnings-

  projekte, en fietspaaie.

  DA-raadslede inParys het inwoners Sater-

  dag per SMS genooi om ook hul ligte n uur

  lank te doof. Volgens DA-raadslid Shirley

  Vermaak van wyk 18, was daar goeie reak-

  sie, maar die dooie ligte in Grensstraat was

  as gevolg van n fout, nie in solidariteit met

  Earth Hour nie.

  Wreld sit ligte af vir EarthHour

  Children from the Bambi Preprimary School ended the first school term with a visit

  to Oak Creek Spur where they had the opportunity to see how a restaurant is ma

  naged and how the food is prepared. After the guided tour, the kids enjoyed a meal

  sponsored by Spur. Here they are shown the different sauces in the restaurant kit

  chen.

 • 3PARYS GAZETTEDONDERDAG 3 APRIL 2014

  An information session before the laun

  ching of ISECO (Integrated Stakeholders

  Engagement on Community Outreaches)

  was held at theMosepidi hall, involving se

  veral government departments as well as

  support organisations such as Famsa, the

  Tumahole Selfhelp Organisation, Ratang

  Maqheku, Schonkenville Community Sup

  port and the CPF. The purpose of the ses

  sion was to give information on the servi

  ces rendered to the community by thediffe

  rent stakeholders. Rosy Dube, Pulane

  Moshata andWarrent Officer Pebanemade

  the arrangements for the information ses

  sionwith the help of various sponsors. The

  main aim for ISECO is to build an informed

  community.

  Opskud! Daar is nog net 3 dae oor om te stem vir jou

  gunsteling kunstenaar vir vanjaar se Ghoema-toeken-

  nings. Die sperdatum is 5 April.

  Verskeie Parys-kunstenaars en ook n oud Parys-kun-

  stenaar is vanjaar vereer met n Ghoema-benoeming. Die

  Ghoemas is die enigste onafhanklike musiektoekennings

  vir Afrikaanse musiek. Die Parys-kunstenaars waarvoor

  gestem kan word teen R1,50 per sms met n maksimum

  van 20 stemme per nommer is die volgende:

  * Kwaggabees - sms N3 na 41808 (benoeming in die

  kategorie vir Beste Alternatiewe Album).

  * Willie en Natasha Joubert - sms L4 na 41808 (benoe-

  ming in die kategorie vir Beste Geestelike Album).

  * Elizabeth Fourie - sms M3 na 41808 (benoeming

  in die kategorie vir Kindermusiek).

  * Jak de Priester - sms I4 na 41808 (benoeming vir

  Beste Komtemporre Album deur n Manlike kunste-

  naar).

  Jak de Priester het hier skoolgegaan en grootgeword

  en het saam met sy gesin ook n tyd lank in Parys gebly.

  Naas sy Ghoema-benoeming, is hy ook vir die SAMA-

  musiektoekennings benoem, ook in die afdeling vir Beste

  Kontemporre Album. Die SAMA-toekenningsaand vind

  plaas op 28 April.

  Die groot aand vir die Ghoema-toekeninngs is op Son-

  dag 13 April by Carnival City se Big Top Arena waar

  kunstenaars in 25 afdelings vereer sal word.

  Wys jou steun vir ons dorp se kunstenaars en laat jou

  stem tel.

  Laaste kans om te stem vir

  Ghoema-gunstelinge

  Jak de Priester, oudParysenaar wat ook vanjaar be

  noem is vir die Ghoematoekennings.

  Di doringboom

  staan in n slaggat

  by die kruising

  van Loop en Dolf

  straat waar dit self

  opgekom het. Dit

  is deur n leser

  raakgesien wat

  opgemerk het hoe

  sterk die boompie

  staan en tereg ge

  vra het hoe lank

  die slaggat al by

  hierdie kruising

  is?

  Die publiek word herinner aan die afhanklikheids

  ondersteuningsgroep, Get Real, wat in Parys begin

  is en weekliks opWoensdagaande by die PalmCourt

  Hotel in Philipstraat tussen 19:00 en 20:00 bymekaar

  kom.

  Ligte verversings sal bedien word en bywoning

  is gratis. Enige vorm van verslawing kan n negatie-

  we impak op jou lewe h (ook vir diegene rondom

  jou). Sluit aan by die groep in n vriendelike omge-

  wing en gesels met mense wat dieselfde ervarings

  as jy deel. Jou identiteit word beskem, maar kom

  deel met ons die vraagstukke wat jy moeilik vind

  om te hanteer. Geen kritiek, geen blaam, net vriend-

  skap.

  Die groep staan onder leiding van LotshaMiniste-

  ries.Vir enige hulp of ondersteuning is mense ook

  welkom om die anonieme plaaslike hulplyn vir af-

  hanklikes te skakel by 086 1568 742

  Verslawing:

  Ondersteunings-

  groep daar om te

  help

 • 4 PARYS GAZETTE DONDERDAG 3 APRIL 2014

  Towards an eye test,

  frame or lens add-ons.

  You choose.

  Terms & Conditions apply. This offer is subject to the purchase of an eye test and prescription spectacles. The R500OFF can be used

  to offset the costs of prescription frames, lens add-ons or eye test. The R500 off is in addition to our standard discounted lens pricing

  per medical aid option. The R500OFFmay not be exchanged for CASH. This offer includes the Free 80% Spectacle frame and lenses

  ReplacementWarranty from a purple colour coded frame upwards. Either MyOwn, Clicks Clubcard Points, VoyagerMiles OR eBucksmay be

  earned on all purchases. MyOwn and eBucksmay be redeemed against all transactions. This offer is valid from 1March until 30 April 2014

  ORwhile stocks last andmay not be used in conjunction with any other Spec-Savers promotional offer. E&OE.

  Brown:POLICEV1840M

  P90M

  |White:POLICEV1697COL.06LS140

  Dylan:00045022/Jaydene:00045004

  Brown:POLICEV1840M

  P90M

  |White:POLICEV1697COL.06LS140

  SpecsaversSA SpecsaversOptoms

  CREDIT

  SPEC-SAVERS PARYS 056 811 3140

  Shop 8, Palm Gate Centre, Philip Street, Parys | [email protected]

  R500

  OFF

  Het u kontant nodig?

  Lenings beskikbaar !!

  ITC Welkom!!!

  BenodIg voerTuIg?

  FAKS voLgende:

  * Payslips, Identiteitsdokument

  * Bewys van adres

  * 3 Maande bankstate

  * Rybewys indien nodig

  Skakel:

  Hanlie 082 356 4343 Zelda 079 133 1188

  Faks: 086 226 3285

  email: [email protected]

  Hier is ons nou mid-

  de in die kort April-

  skoolvakansie en ons

  wil nie baie tyd in die

  kombuis verwyl nie.

  Die resepte in

  hierdie week se uit-

  gawe is maklik ge-

  noeg vir ouer kinders

  om te maak.

  Plaatkoekies

  Sif 375 ml koek-

  meel, 10 ml bakpoei-

  er en 2,5 ml sout

  saam; roer 30 ml sui-

  ker by. Klits 125 ml melk, 125 ml olie en 3

  eiers saam en roer by meelmengsel tot glad;

  voeg by: 250 ml gerasperde kaas, 125 ml ge-

  braaide spekblokkies (of ander oorskiet

  vleis), 1 x 410g blikkie pitmielies en 5 10ml

  vars of gedroogde pietersielie. Braai lepels

  vol in olie tot borreltjies op die oppervlakte

  verskyn; draai om en braai tot ligbruin aan

  beide kante. Laat afkoel en bedien met botter

  en kaas. Ideaal vir kosblikkewanneer die sko-

  le weer heropen.

  Volkoring-muffins

  Stel oond op 180 C. Klits 2 eiers, 187 ml

  bruin suiker, 125 ml goue stroop en 125 ml

  olie saam. Voeg 500 ml melk en 5 ml vanielje

  geursel by. Meng 250 ml semels, 250 ml

  muesli, 625 ml volkoringmeel, 1 ml gemeng-

  de speserye, 2,5 ml fyn kaneel, knippie sout,

  10 ml koeksoda en 125 ml gekapte pekaneute

  (opsioneel) saam. Roer eiermengsel by. Pak

  wit muffinpapiertjies in muffinpannetjies en

  skep beslag daarin totdat hulle halfvol is. Bak

  vir 15 minute tot goudbruin.

  Kaas-en-tamatie broodjies

  Smelt 45 ml (3 eetlepels) margarien in n

  groot braaipan. Smeer 4 snye brood met bot-

  ter/margarien. Sit dun skyfies tama-

  tie en n skyf kaas op twee van die

  snye. Besprinkel met geurmiddels.

  Plaas die oorblywende twee snye

  bo-op en braai die broodjies in die

  braaipan totdat hulle aan albei kante

  ligbruin is.

  Quick and easy stir-fry

  Heat 25 ml oil in a wok or a large

  frying pan. Add a 450 g can gam-

  mon ham (cut into strips), 1 de-seeded green

  pepper (sliced), 3 stalks of celery (washed and

  sliced) and 1 x 440 g can pineapple pieces

  (drained and juice reserved). Cook for about

  5 minutes. Combine pineapple juice, 60 g

  marmalade (or other jam), 10 ml soy sauce,

  5 ml chilli sauce (optional), 3 ml ground gin-

  ger and seasoning in a jug. Add 12,5 ml corn

  flour and mix well. Pour over ham, heat

  through until sauce thickens. Serve with

  brown rice and a mixed salad.

  Tuna pitas

  Combine: 200 g can tuna (drained and fla-

  ked), 100 g grated/cubed Cheddar cheese, 3

  sticks celery (sliced),

  1 small chopped

  onion, 50 g chopped

  pecan nuts, 80 ml

  cream or plain yog-

  hurt, 80 ml mayonai-

  se, mixed fresh herbs

  and seasoning. Line

  inside of 4 pita

  breads with lettuce

  leaves. Divide tuna

  mixture between pitas and spoon into prepa-

  red pockets. Topwith bean sprouts (optional).

  A truly healthy and delicious light meal!!

  Pofrys-blokkies

  Voorverhit oond teen 200 C. Pak 1 x 200g

  pakkie Tennis beskuitjies in n 22 x 28cmbak.

  Spinkel 300 g malvalekkers bo-oor; bak vir

  10 minute tot opgepof. Haal uit en hou een-

  kant. Bolaag: Smelt 200 g baksjokolade in die

  mikrogolf en roer in: 45 ml goue stroop, 30

  ml botter en 125ml grondboontjiebotter. Roer

  500 ml Rice Krispies by en skep versigtig op

  die malvalekkerlaag en maak gelyk. Laat stol

  en sny in blokkies.

  Koekies - koningskos vir kinders

  Neem Marie beskuitjies (of enige ander

  ronde koekies) en plak hulle twee-twee op-

  mekaar met gesmelte sjokolade. Maak ver-

  siersuiker aan met bietjie water (dit moet nie

  te loperig wees nie) en sit dit in n versiersak-

  kie. Knip n baie klein gaatjie in die punt van

  die versiersakkie waar die versiersuiker gaan

  uitloop. Maak patrone op die bokant van die

  koekies en versier verder met smarties.

  Vakansiekosmetminmoeite

  Helene Kluge.

  Plaatkoekies.

  Volkoring muffins.

  Kaasentamatie broodjies.

  Quick and easy stir fry.

  Tuna pittas.

  Pofrys blokkies.

 • 5PARYS GAZETTEDONDERDAG 3 APRIL 2014

  www.parysmotors.wozaonline.co.za

  Tel: (056) 811 5492/4 Faks: (056) 811 5498 H/v Van Coller- & Brestraat, Parys

  EERSTE PAAIEMENT JUNIE 2014

  Dries Visagie 079 884 0933

  Eienaar

  Sean Greyling 076 791 2297

  Verkoopskonsultant

  Andre Tolmay 076 043 5148

  Verkoopskonsultant

  BAKKIES:

  1975 dOdGE HUsky.............................................................................................................................R 20 000

  2001 fORd RaNGER 2500 td HI tRaIL XLt p/U d/C .....................................................................R 69 900

  2011 IsUZU kB 250 d-tEQ fLEEtsIdE p/U s/C ...............................................................................R169 900

  2009 IsUZU kB 300 d-tEQ LX 4X4 p/U d/C ......................................................................................R199 900

  2004 IsUZU kB 300 tdI LX p/U d/C ...................................................................................................R109 900

  2009 OpEL CORsaUtILIty 1.4 CLUB ...............................................................................................R 89 900

  2009 HyUNdaI BakkIE 2.6I d f/C d/s WItH CaNOpy.................................................................R109 900

  2011 tOyOtaHILUX 3.0 d4d RaIdER 4X4 p/U s/C........................................................................R269 900

  2001 tOyOtaHILUX 3.0 kZ/tE d/CaB.............................................................................................R 89 900

  2010 VOLksWaGEN t5 2.0 BItdI 132 kW 4MOtION LWB p/U d/C.............................................R229 900

  MOTORS:

  2009 BMW 325I (E90) .............................................................................................................................R239 900

  2001 BMW 320d (E46)............................................................................................................................R 69 900

  2009 CHEVROLEt CRUZE 1.8 Lta/t .................................................................................................R179 900

  2004 CHEVROLEt spaRk Ls 5dR ......................................................................................................R 39 900

  1999 HONdaCRV ..................................................................................................................................R 69 900

  2008 LaNd ROVER fREELaNdER II 2.2 td4 sE .............................................................................R189 900

  2002 MERCEdEs BENZ C220 CdI CLassIC a/t..............................................................................R109 900

  2003 MERCEdEs BENZ C220 CdI CLassIC......................................................................................R109 900

  2010 MERCEdEs BENZ E200k ELEGaNCEa/t (2 JAAR MEGANIESEWAARBORG INGESLUIT)...........R350 000

  2001 MERCEdEs BENZ s430................................................................................................................R159 900

  2002 MERCEdEs BENZ C270 CdI ELEGaNCEa/t..........................................................................R 99 900

  2010 MERCEdEs BENZ C220 CdI BE CLassIC a/t (2 JAAR MEGANIESEWAARBORG INGESLUIT) ....R299 900

  2008 MaZda 6 2.0 aCtIVE...................................................................................................................R179 900

  2011 MINI COOpER COUNtRyMaNa/t (2 JAAR MEGANIESEWAARBORG INGESLUIT).......................R249 900

  2009 NIssaN X-tRaIL 2.0 CdI 4X4 a/t MEt sLEGs 97000kM .....................................................R249 900

  2005 NIssaN patROL 4.8 GRXa/t.....................................................................................................R189 900

  2009 tOyOtaCOROLLa 1.6 adVaNCEda/t ..................................................................................R159 900

  1995 tOyOtaCOROLLa 160I GLE.....................................................................................................R 49 900

  2009 tOyOta fORtUNER 3.0 d4da/t..............................................................................................R279 900

  2010 VOLksWaGEN pOLO 1.4 tRENdLINE 5dR ............................................................................R119 900

  1976 VOLksWaGEN BEEtLE 1.6........................................................................................................R 25 000

  MOTORFIETSE/KARAVANE/WAENTJIES/ BOTE:

  1995 GypsEy CaRVEttE 6B ..............................................................................................................R 49 900

  2007 HONdatRX 400 EX ( LIMItEd EdItION ) QUad BIkE.......................................................R 39 900

  1977 jURGENs BRILLIaNt .................................................................................................................R 23 000

  2006 spRItE sWIft ...............................................................................................................................R 99 900

  1986 tRIM CRaft CaBIN CRUIsER ..................................................................................................R 40 000

  2009 kaZUMaEaGLE 125 ...................................................................................................................R 9 000

  1989 VENtER tRaILER........................................................................................................................R 25 900

  April

  5-11 - Brahman Wreldkongres,

  Afri Dome, Allenbystraat.

  16 - Alzheimer Ondersteunings-

  groep kom bymekaar te Van Coller-

  straat. Skakel Marietjie Oehley by

  056 811 2460.

  19 - Markdag

  24 - VVA bak pannekoek

  25 - Drakensberger-veiling, Afri

  Dome, Allenbystraat.

  26 - Manne van Belofte interkerk-

  like Bybelverspreiding en geloofsbe-

  wusmakingsaksie, Horskool Parys

  skoolterrein vanaf 08:00. As jy ek-

  stra Bybels het, bring dit na die By-

  belstalletjie sodat dit vir mense gegee

  kan word sonder Bybels, of kom haal

  vir jou n Bybel gratis as jy nie een

  het nie. Speletjies en aktiwiteite vir

  die jeug asook n optog deur die sake-

  kern vorm deel van die program.

  27 April - 3 Mei - Uithourit 3 Na-

  sies.

  Mei

  10 - VVA Ontbyt met Elise Bosch.

  21 - Alzheimer Ondersteunings-

  groep kom bymekaar te Van Coller-

  straat. Vir navrae skakel Marietjie

  Oehley by 056 811 2460.

  22- Brangus-veiling, Afri Dome,

  Allenby-straat.

  29 - VVA bak pannekoek.

  30 - Tekkie Tax-dag by VVA.

  Junie

  1-20 - VVA neem deel aan Projek

  Winterhoop.

  7 - VIntage Winter Damestee en

  ontbyt met Gretha Widd aangebied

  deur die Primre SKool HF Ver-

  woerd ouerkomitee.

  18 - Alzheimer Ondersteunings-

  groep kom bymekaar te Van Coller-

  straat. Skakel Marietjie Oehley by

  056 811 2460.

  20 -Dan Patlansky, Afri Dome,Al-

  lenbystraat.

  27 - VVA bak pannekoek.

  Kalender van gebeure

  Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloed-

  diens (SANBD) Kroonstad-tak nooi die

  gemeenskap van Parys om bloed te

  skenk op Dinsdag 8 April by die Her-

  vormde kerksaal vanaf 13:00 tot 19:00.

  Die behoefte aan bloed neem nie af

  nie en pasinte benodig steeds ongeveer

  3 000 eenhede bloed per dag. Vir elke

  dag wat hierdie doelwit nie bereik word

  nie, word die beskikbare voorraad uitge-

  put. Om bloedskenker te word moet

  jy:

  Tussen die ouderdom van 16-65

  wees.

  Meer as 50 kg weeg.

  Iets voor jou skenking eet.

  n Veilige seksuele leefstyl lei.

  Gesond wees op die dag van sken-

  king. Alle bloedgroepe is baie belangrik

  maar spesifiek Groep O is nodig omdat

  hierdie bloedgroep verenigbaar is met al

  die ander bloedgroepe. Help om n

  bloedtekort te voorkom deur bloedsken-

  king te ondersteun.

  Bloei vir ander in nood

  Die Parys Vroue Landbou Unie (VLU) tak vergader Dinsdag 8 April om 09:00 in die saal

  by Vrystaat Versorging in Aksie (VVA) se kantore, Buitenstraat 14. Lede sowel as belang-

  stellendes wat by die organisasie wil aansluit is baie welkom.

  Vir navrae en inligting skakel Louise Kriek by 082 921 6782 of Bernadette van der

  Ende by 056 811 3222.

  VLUvergader

 • 6 PARYS GAZETTE DONDERDAG 3 APRIL 2014

 • 7PARYS GAZETTEDONDERDAG 3 APRIL 2014

 • 8 PARYS GAZETTE DONDERDAG 3 APRIL 2014

  Parys-rugbyklub het verlede week teen Bothaville gespeel op Bothaville se

  velde. Dit was hul eerste eerste ligawedstryd vir 2014 en die klub kon spog

  met n oorwinning van 24-18.

  Spelers van die wedstryd was in die voorry Tobie Schlebusch jr, en in

  die agterryWentzel Janen van

  Vuuren.

  Op Donderdag 3 April

  speel Parys n tuiswedstryd

  (ook n ligawedstryd) teen

  Welkom.

  Die wedstryd sal plaasvind

  op die Horskool Parys se

  rugbyvelde en sal om 20:00

  afskop.

  Die klub nooi oud en jonk

  om die aand te kom geniet en

  die span te kom ondersteun.

  Die aand beloof aanskoulike

  rugby.

  Harcourts Parys

  T 056 817 7464

  E [email protected]

  View www.harcourtsparys.co.za

  Parys

  Web CPR 23547

  For the Connoisseur

  Six bedrooms, two bathrooms, lounge with lami-

  nated floor, dining room, study, kitchen with dining

  area and scullery. Outside is an entertainment area

  with a built-in braai, an outside room with toilet, a

  workshop and a three vehicle garage. It also has an

  alarm system, beams, an intercom system, a water

  purifier and a 2200 lt water tank.

  Ref:

  Bets 082 446 7004

  This 3 bedroom house has it all. Abundant space

  plus a oh la la kitchen! No expense was spared with

  the interior offering a lifestyle without compromise.

  Outside lapa for relaxing. Property is completely

  fenced with secure entry. This is essential viewing for

  the growing family close to schools!!!

  Web CPR 26273Ref:

  Riana 074 117 1606

  Parys

  SOLE MANDATE SOLE MANDATE

  SKOU!!! SKOU!!! SKOU!!!

  SATERDAG 5 APRIL 2014

  10:00 - 14H00 MIDDELSTRAAT 4A

  IN DIE HARTJIE VAN PARYS! RUIM 3 SLAAP-

  KAMER HUIS MET TWEE ULTRA MODERNE

  BADKAMERS, OOPPLAN SIT EN EETKAMER,

  KOMBUIS MET BAIE KASTE DUBBEL MO-

  TORHUIS MET GROOT AFDAK.

  KONTAK ELNA : 071 0075 071

  R 400 000: BAIE NETJIESE 2 SLAAPKAMER

  MEENTHUIS MET ONTSPANNINGS AREA EN

  TANDEM MOTORHUIS. BAIE VEILIG!

  TE HUUR JEAN 082 786 3658

  R5500 3slk huis met 1 badk, 1

  motorhuis plus afdak. Verkieslik

  geen kinders of diere.

  VREDEFORT: R1980 2slk tuin

  woonstel

  Winkel te huur in hoofstraat :

  157mz teen R8 949 p/m

  Ons is op dringend op soek

  na eiendomme vir verhuring.

  2011 TOYOTA LANDCRUISER P/U 4.0I V6

  2XDIFF-LOCKS BEST 4X4XFAR, LOW

  MAINTENANCE MOTOR WITH HECTIC

  POWER, A MUST TEST DRIVE!! R299 850

  2006 LANDI FREELANDER 2.0TD4 4X4

  IMMACULATE!!!!!

  R129 500

  2012 MAZDA BT50 3.2 CRDI NEW SERIES 4X4

  S/CAB, DIFF-LOCK IMMACULATE CONDITION

  84000KM FSH. BALANCE OF FACTORY

  WARRANTYR289 950

  2007 BMW 330D E90 AUTOMATIC EXCLUSIVE

  PACK 148000KM FSH FULL LEATHER AWE-

  SOME CAR R186 500

  2009 GWM HOVER 2.4I ONLY 55000KM

  IMACULATE COND, FULL LEATHER

  R149 500

  2009 ISUZU KB250 DIESEL S/CAB, AIRCON.

  VERY WELL MAINTAINED A VERY ECO-

  NOMICAL AND EXCELLENT WORKHORSE

  R118 980

  2008 VW PASAT 2.0TDI 6SPDAWESOME FAMALYCAR

  18KM/L FULLHOUSE

  R124 500

  2012 MAZDA BT50 3.0CRDI FREESTYLE CAB

  93000KM FSH AWESOME POWER AND BEST

  FUEL CONSUMPTION IN ITS CLASS

  R218 500

  2012 MAHINDRA SCORPIO S/CAB 4X2

  2.2TDCI M-HAWK NEW SERIES FACTORY

  WARANTY 51000KM FSH

  R149 500

  2011 FORD RANGER 3.0TDCI S/CAB WITH

  CANOPY 77000KM FSH, RUBERIZED, TOW-

  BAR, NUDGEBAR. FANTASTIC CONDITION!

  ONLY R236 500

  2011 TOYOTA HILUX 2.7VVTI S/CAB 4X2 WITH

  BEESTRALIES EXCELLENT CONDITION!

  R188 500

  2009 Audi S3 sportback 5dr 19

  mags, panoramic roof, xenon lights,

  full leather immaculate condition

  MANAGER

  SPECIAL

  R278 500

  BRESTRAAT 85, PARYS

  Email:

  [email protected]

  Website:

  www.autoinvestments.co.za

  BARRY 082 456 7893 (24/7)

  BRAND NEW MAXUS BUS 2.5TDCI 16 SEAT-

  ER, VERY GOOD FEEDBACK FROM OUR

  BUYERS, MOTOR PLAN AND WARRANTY.

  R339 500

  Danie 082 925 6066 (24/7)

  Dis Parys teenWelkomvanaand

  N milde ren die vorige week, het die Mimosa-

  hengelklub se kompetisie goed afgeloop en kon

  hengelaars baljaar onder die visse.

  Groot sakke vis waaronder karp, baber, geelvis

  en modderbekke, is ingeweeg.

  Die kompetisie is by Koppiesdam (natuurreser-

  vaat) gehou met 16 hengelaars wat ingeskryf het.

  Die senior mans-afdeling is gewen deur Koos

  Harmse. Die dames was nie ver agter nie en Veroni-

  ca Spaarwater het met die louere weggestap.

  Die meesters is gewen deur Louw Anderson,

  .Johnathan Botma was die junior-wenner. Die poel-

  vis van die dag was n baber en die poelgeld is ge-

  wen deur Chris Smith.

  As gevolg van die ren is die maandelikse braai

  vir Maart afgestel, maar sal daar weer opWoensdag

  16 April saam gebraai word. Alle Mimosa-henge-

  laars is welkom. Die volgende kompetisie word ge-

  hou op 12 April by Koi-dam op die Klerksdorp-pad.

  Hengelaars kom bymekaar by die afdraai na Koi-

  dam (regs van die gruishope by die afdraai na die

  dam) om 05:45 vir 06:00. Mense wat onseker is van

  die pad kan rel om in n groep saam te ry.

  Vir navrae en om by die klub aan te sluit, skakel

  Chris of Hantie Smith by 076 896 3823, of Veronica

  Spaarwater by 072 631 1133.

  Hengelaars baljaar onder

  die vis by Koppiesdam

 • 9PARYS GAZETTEDONDERDAG 3 APRIL 2014

  Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-

  wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid

  vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

  It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concer-

  ning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not

  accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

  SPERTYD VIR ADVERTENSIES IN GEKLASIFISEERD IS

  STRENG 10 uur MAANDAG-OGGEND!!!

  BESPREEK VROEGTYDIG!!!

  OM TE ADVERTEER IN DIE GEKLASIFISEERD

  SKAKEL SONJA BY

  056 817 2267 OF PER E-POS: [email protected]

  MOET NIE DAT

  JOU BESIGHEID

  DIE KOLLIG

  VERLOOR NIE!!

  Berading / Counselling

  01

  JOH 3:3-5

  A1TJVFQ

  Skakel 076 637 8383

  of 078 188 1449

  AS JY NIE WEDERGEBORE WORD DEUR

  JESUS, WATER EN GEES NIE SAL JY MY

  KONINKRYK NIE SIEN NIE.

  Bouwerk / Building

  30

  Established & Operational Since 1990

  Mr Gutter

  SEaMlESS GuttErinG SyStEMS Of

  diStinctiOn

  * alluminium and colourbond.

  * Prepainted inside and outside.

  * facias and bargeboards replaced.

  30 Year guarantee

  Maintenance free

  Piet - cell 082 562 4769

  (016) 987 7009

  website:

  www.mrgutter.co.za

  AFSAAG EN VERWYDER VAN BOME

  SKAKEL DRIES NOLTE 072 699 7730

  OPRIG VAN AFDAKKE

  a1tdxik

  Repair + maintenance to all roofs

  Waterproong

  Painting

  Flat concrete torch on

  New and old roofs

  Building projects

  Building & alterations

  Contact Jan 078 219 3030 for

  FREE QUOTE

  WORK GUARANTEED

  Repair + maintenance to all roofs

  Waterproo ng

  Painting

  THE ROOF AND BUILDING COMPANY

  R+B

  a1t83ik

  Kennisgewing

  Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy

  advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens

  sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe.

  MooiVaal Media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe

  plasing nie. (056) 817 2267

  Beton & palissades /

  Concrete & palisades

  31

  SPEEDY

  Betonmure

  en plaveisel

  (056) 818-1621 /

  082 454 5777

  072 193 4270

  Kwaliteit is ons trots sedert 1970

  * Gratis kwotasie

  a1sydpa

  Loodgieters / Plumbing

  33

  Willie Hallaby Loodgieters

  Hallabys Plumbing Supplies

  Vir alle loodgieterswerk

  en nuwe werk -

  noem dit en ons doen dit.

  - Ingekontrakteer met versekerings

  maatskappye.

  - Ons handel geyser eise vinnig en

  doeltreffend af.

  - Oopmaak van geblokte riole.

  - Installeer van son-geisers, druk

  pompe en water tenks.

  - Doen van loodgieter sertifikate.

  - 24 uur diens met gewaarborgde werk

  Re-unie Str 14, Parys

  Kantoor:

  056 8114217 /

  056 817 7450

  082 920 8646

  24/7

  PIRB REGISTERED

  24jr Beste diens lewering

  a1sj900

  Algemene dienste /

  General services

  34

  Licence Renewals

  @parysplumbing

  056 811 5293

  LANGS PARYS GAZETTE

  ONS DOEN-

  HERNUWING REGISTRASIE

  BOEDEL OORDRAGTE

  TITELHOUER VERANDERING

  RPCs LIABILITY

  BESIGHEIDS REGISTRASIE

  PERSOONLIKE NOMMERPLATE

  SUPPLIER REPLACEMENT

  AND BODY PARTS.

  NEXT DAY DELIVERY.

  CONTACT

  072 528 4500 / 076 657 2287

  a1tfyja

  Plaagbeheer / Pest control

  37

  30

  years

  service!

  Web: www.afnity.za.com

  E-pos: [email protected]

  13 Oranje St, Vredefort

  A1RTJ8K

  Body & Bath Products Gifts &

  Cosmetics Arts & Crafts

  056 931 0205 / 084 573 7826

  Printing and Packaging for

  Guest Houses

  Produkte beskikbaar by Tot-u-diens,

  Brestraat 40A en Say Something

  Klipspruit Mall, Waterstraat 20, Parys

  Skoonheid & gesondheid /

  Beauty & health

  46

  Algemeen te koop /

  General for sale

  52

  Porselein, Glas, Afrikana, boeke, blikke, ou blacksmith leg vise,

  vintage Ball & Consol, BlackBerry Playbook, ou plate, lugreeling,

  hout vir kunshandewerk en draaiwerk, ens, ens...

  vele meer mooi & interressante goed.

  Garage Verkoping

  Sat 9vm @ 7 Re-Unie str, Parys

  http://goo.gl/l147NN vir meer fotos

  Porselein, Glas, Afrikana, boeke, blikke, ou blacksmith leg vise,

  vintage Ball & Consol, BlackBerry Playbook, ou plate, lugreeling,

  hout vir kunshandewerk en draaiwerk, ens, ens...

  GROOT HOEVEELHEID ITEMS

  Te koop gevra /

  Wanted to buy

  53

  CHIDOZ GOLD & DIAMOND

  EXCHANGE

  WE pAy HIGHEst prICEs.

  9ct Gold R170/GRam

  18ct Gold R330/GRam

  14ct R200/GRam

  22ct R400/GRam

  KRUGERRaNdE R12 000

  WEtrADE fOr CAsH

  call chidoz 073 599 5662

  BE NICE tO pEOpLE HAIr sALON

  33B KRUiS StREEt, PaRYS

  (near Olimpia butchery or opposite Choppies)

  Besighede te koop /

  Business for sale

  92

  SINCE

  2001

  BUSINESS 4 SALE !!!

  Antique / Secondhand goods

  SELLING

  PRICE

  R1.3 Mil.

  1 000m SHOP

  Business on the Main Road

  Bre street 61 Parys

  Stock, Equipment, Truck,

  Bakkie & 2 Trailers

  Reason for selling

  relocating

  Contact Johan 076 652 3214

  Sabrina 072 875 9233

  a1tE2X5

  GRATIS KWOTASIES

  056-811 5345

  056-817 7280

  Bre Str. 79

  24 uur Tel: 056 811 5345

 • 10 PARYS GAZETTE DONDERDAG 3 APRIL 2014

  Egskeidings /

  Divorce

  06

  DIVORCE/

  EGSKEIDINGS

  Margaret

  083 694 1083

  Onthale&Konfe-

  rensies / Functions

  &Conferences

  18

  ENERI VERHURING!

  Troues ens. H/v Botha &

  Allemanstr. 10, Parys.

  ( (056) 8171080

  Spyseniering /

  Catering

  19

  SKAAP SPITBRAAIERS

  te huur gas of kole.

  Skakel Francois

  082 454 5777

  Houtwerk /

  Carpentry

  27

  Ek HERSTEL en RES

  TOUREER gebreekte,

  verblykte, lamlendige,

  geverfde HOUT meubels

  ens. Ook vir oortrek van

  RIEMPIES en

  MATERIAAL op sitstoele.

  Skakel 076 548 5559

  Andre Neethling

  Parys.

  Bouwerk /

  Building

  30

  KleibaKstene

  is beter!!!

  (Potchefstroom)

  Kleipleisterstene,

  Kleisierstene en

  Kleiplaveiselstene.

  Sement Maxi-Stene

  Sement Pleisterstene

  Sement Plaveiselstene

  Minimum vragte in

  Parys omgewing

  2 000 bakstene.

  Skakel Elaine by

  (018) 292-1615

  www.bertsbricks.co.za

  1C5

  Algemene

  Dienste /

  General Services

  34

  AANDAG!!!

  WASMASJIENDIENSTE

  Diens en herstel van alle

  outomatiese bolaai

  wasmasjiene,mikrogolf

  oonde,tuimeldrors.

  Skakel Nick 082 825 0727

  HERSTEL EN DIENS van

  naaimasjiene &

  omkapmasjiene (all make).

  Skakel 056811 3222

  Vervoer&

  Berging /

  Transport&Storage

  39

  Verhuis u?

  Trekke in Parys en

  landswyd. Nog steeds betrou-

  baarste en bekostigbaarste.

  skakel sakkie Vermeulen.

  Gratis kwotasie, net in Parys

  (056) 811-4270 /

  083 662 5530

  3.5 TON TROK met

  beestralies, ook geskik vir

  langafstand.

  Bertie 082 779 1384

  KOEPEL SLEEPWAENS.

  Sleepwaens te huur vanaf

  R150 & R300 enkel as &

  dubbel as. Skakel kantoor

  082 668 3069

  Sweis&

  Staalwerke /

  Welding&Steelworks

  49

  WELDING & Steelwork

  Gates and fence,

  electric fence.

  (072 050 1515

  Algemeen

  TeKoop /

  General For Sale

  52

  OLIEN HOUT en ander

  stompe harde hout.

  Skakel 056817 6126 of

  072 825 4429

  ORION Breimasjien.

  Miele Wasmasjien,

  min gebruik.

  Skakel 072 268 0342

  Preowned CANOPIES

  Buy + Sell. We collect +

  pay cash for unwanted

  Fiberglass Canopies.

  Tradeins welcome.

  MoSat. 6am9pm.

  083 528 5866 Leon

  SKYLINE R6 500.

  Ryobi tafelsaag R1 200.

  300mm Mitre saag R500.

  Compressor met gun R500

  600mm Tilecutter R800.

  Vleissaag R1 200.

  Skakel 083 525 3906

  TeKoopGevra /

  Wanted To Buy

  53

  KONTANT betaal vir al u

  goue juwele al is dit

  stukkend. Goud en silwer

  munte ook gesoek.

  Skakel 083 564 4715

  Motors

  66

  AANDAG: Ek koop graag

  u motor/bakkie vir kontant.

  Skakel Raymond Reinecke

  082 853 6752

  BETAAL BESTE PRYSE

  in Parys vir motors en

  bakkies tussen R10,000

  R50 000 kontant.

  Johnny 072 222 2765

  Koop voertuie

  in lopende of nie

  lopende

  toestand

  tot en met

  r50 000 Kontant

  sKaKel jan

  079 498 3243

  210

  1980 FORD Cortina 3.0

  LDV R34 500. 1996 Ford

  Tracer 1.3 R34 500. 1994

  Mazda Midge 1.3 hatch

  R32 500. 1995 Fiat Uno

  Fire 1.1 R22 500.

  1993 Nissan Sentra 2.0

  R34 500.

  Casper 082 396 9544

  EK KOOP BYNA alle 2de

  handse motors, bakkies,

  kombi's, dubbelkajuit

  vir kontant.

  Ek is bereid om op te tel.

  Unes 082 959 9120/

  072 203 1614

  KONTANT vir jou motor

  (VW, Toyota, Mazda ens.)

  asook bakkies. Ligte onge

  lukskade nie 'n probleem

  nie. Prys onder

  R40 000.(072 930 7142

  KOOP EN VERKOOP

  gebruikte motors vir

  kontant. Vinnige en

  vriendelike diens.

  Casper 082 396 9544

  MERCEDES 230E 1991

  R30 000.

  Skakel 072 436 2358/

  082 699 7087

  Bakkies

  67

  NISSAN Hardbody 2006,

  2004i, 4x4, 192000km,

  prys R96 000.

  Skakel 082 878 9782

  Persele /

  Premises

  83

  180m FABRIEK te huur,

  prepaid krag.

  Skakel Jan 082 554 6183

  WERKSWINKEL +200m

  met afdakke en stoor

  kamers. Beveilig met

  palissades en alarm, langs

  Senwes,vd Merwestr 8.

  082 3223222/

  082 3228369

  Woonstelle Te

  Huur /

  Flats To Let

  84

  WOONSTEL te huur w&l,

  huishulp ingesl. R2 500pm

  + sleuteldep. Geen kinders

  & troeteldiere. Verkieslik

  werkend, enkellopend.

  Skakel Louise

  082 921 2486

  2 SLK WNSTEL te huur,

  motorhuis + afdak,

  1 badkamer met stort&bad,

  onmiddelik beskikbaar

  R2 800.

  (084 225 1797

  2S/K W/stel te huur in

  Fochville R3 000pm.

  Skakel

  Andries 082 776 5887

  Meenthuise Te

  Huur /

  Townhouses To Let

  86

  2 SLAAPKAMER

  meenthuis te huur. Sluit in

  sitkamer, TV kamer, kom

  buis, toesluit motorhuis en

  tuintjie. R3 500pm.

  Skakel 079 628 1862

  vir afspraak.

  Huise TeHuur /

  Houses To Let

  88

  2 SLAAPKAMER HUIS,

  stoepkamer, enkelgeriewe,

  koopkrag, R3 000pm,

  R3 500dep. 082 735 2497

  2 SLAAPKAMER

  woning met motorhuis

  R3 500pm.

  Skakel 083 458 3558

  Huise TeKoop /

  Houses For Sale

  89

  HIUSE 4 SALE

  3 Bedr, 2 bathr, double

  garage, big sw pool,

  laundry, 2 solar geysers,

  alarm, prepaid,

  autom gate. Urgent Sale

  R695 000.

  (072 875 9233 or

  056811 5880 aft hours.

  Gastehuise /

  Guest-Houses

  94

  Naweek / Midweek,

  2 Slaapkamer, Slaap 4.

  Selfbediening eenheid

  naby rivier te huur.

  Skakel Dries 079 884 0933

  Betrekkings

  Gevra /

  VacanciesWanted

  97

  HARDWERKENDE Dora

  is opsoek na werk as huis

  bediende.Wasgoed,skoon

  maak, koskook, kinders

  oppas. 073 363 0436

  verwysings 056817 2777

  NEAT DOMESTIC worker

  available for work.

  Do cooking and take

  care of children.

  (078 372 3990

  NETJIESE HUISHULP

  beskikbaar

  Maan, Woens en Vrydae.

  Skakel 078 023 7652

  Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer

  word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad

  van Suid-Afrika en aanvaar sy jurisdiksie.

  Gedruk namens die eienaar en uitgewer,

  Gesamentlik besit deur:/Jointly owned by:

  Sirkulasie gewaarborg Julie - Des 2001: 6 426

  Circulation guaranteed July - Dec 2001: 6 426

  Volgens die redaksionele beleid van die Parys Gazette verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg.

  Stuur asb. inligting oor die regstelling van foute in die koerant aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by [email protected], of bel

  hom by 021-8513232 of 0835432471. Lesers kan ook klagtes oor die inhoud by die Persombudsman van Suid-Afrika, mnr. Joe Thloloe, aanhangig maak. Skakel in daardie geval

  gerus 011-788 4829 of 788 4837, stuur n faks na 011-788 4990 of n e-pos na [email protected]

  Ombudsman

  UPCOMING RESTAURANT

  REQUIERS THE FOLLOWING STAFF

  AssistAnt MAnAger

  CAshiers

  WAiters

  grillers

  generAl KitChen

  stAff

  (CleAners & sCullery)

  CVs including recent photo ID can

  be handed in at Moedi Engineers

  at 77 Bre Street, located next to

  Coffee & More, or alternatively be

  e-mailed to [email protected]

  Experience not essential as

  training will be provided

  For enquiries phone 056-811 4562

  a1tjXEa

  a1slfbf

  Would suit mature lady

  (bilingual, non smoker).

  Must be able to work

  weekends.

  Salary neg.

  CVs to Thatzit, 95 Bre street

  Would suit mature lady

  SHOP/SALES

  ASSISTANT

  required

  Firma benodig dienste van n sober,

  betroubare dame as

  junior krediteure /

  debiteure klerk.

  Ondervinding van Pastel mag n aanbeveling

  wees, hoewel nie n vereiste nie.

  Applikant moet oor n wettige

  bestuurderslisensie beskik.

  FAkS CVsAAn = 086 661 6445,

  SluitinGSdAtuM 07APril 2014

  a1tjXMV

  BETREKKINGS

  BEKWAME BEMARKINGSAGENT

  BENODIG

  Salaris + kommissie

  Skakel Pieter 082 378 5384 vir onderhoud

  a1tk2yk

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  DU TOIT MANDELSTAM

  IN DIE BOEDEL VAN WYLE STEPHANUS

  JESAJA BOUWER (Identiteitsnommer 540402

  5157 081), gebore op 2 APRIL 1954 en oorlede op

  8 OKTOBER 2013, ongetroud, met laaste adres

  LAURETTAHOF NR 3, ORANJESTRAAT, PARYS

  BOEDEL NR. 11331/2013

  MEESTER VAN DIE VRYSTAATSE HO HOF,

  BLOEMFONTEIN

  Ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66 van 1965 word

  hiermee kennis gegee dat duplikate van die Eerste-

  en Finale Likwidasie- en-Distribusierekening in

  bogemelde boedel in die kantore van die Meester

  van die Vrystaatse Ho Hof, BLOEMFONTEIN en

  die Landdros te PARYS gedurende n tydperk van

  21 dae vanaf 4DE APRIL 2014 ter insae l vir alle

  persone wat daarby belang het.

  Indien binne genoemde tydperk geen besware da-

  arteen by die betrokke Meester ingedien word nie,

  gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalings ingevolge

  gemelde rekening.

  GETEKEN te PARYS op hede die 26ste dag van

  MAART 2014

  DU TOIT MANDELSTAM

  Prokureurs vir Eksekteur

  Dolfstraat 63

  POSBUS 43

  PARYS

  9585

  Verw.: JD DU TOIT/LP/J10619

  .............................................................................. P2

  a1tk34a

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  K E N N I S G EW I N G

  In die Boedel van wyle

  SHEILA MARY REYNEKE,

  (Identiteitsnommer 280406 0029 08 2),

  gebore op 6 APRIL 1928 en

  oorlede op 12 Februarie 2014,

  Ongetroud, van Sally Martin Park,

  Mullerstraat 13, Parys.

  BOEDEL NR 2143/2014.

  Skuldeisers in bogemelde Boedel word

  versoek om hulle vorderinge in te lewer en

  skuldenare om hulle skulde te betaal by die

  ondergetekende binne n tydperk van 30

  (DERTIG) dae vanaf 4 APRIL 2014.

  GEDATEER te PARYS op hierdie 24ste dag

  van Maart 2014.

  COETZEES ING

  Prokureurs vir Eksekuteur

  Buitenstraat 25

  Posbus 5

  PARYS

  9585.

  (VERW. JP COETZEE JNR/adt/R1138)

  ................................................................... P3

  A1Tk375

  KENNISGEWINGAAN

  KREDITEURE IN BESTORWE BOEDELS

  IN DIE BOEDELVAN HYLETTA MARIA

  KEULDER

  (Boedelnommer): 002188/2014

  MEESTERVAN DIE

  HOOGGEREGSHOF

  BLOEMFONTEIN

  Identiteitsnommer: 630707 0036 085

  Gebore op: 7 JULIE 1963

  Oorlede op: 29 JANUARIE 2014

  Getroud: ONGETROUD

  Van: JUMANJI

  PARYS

  9585

  kREDITEUR en DEBITEURE in bogemelde

  boedel word hiermee aanges om binne n tydperk van 30

  (DERTIG) dae vanaf 4 APRIL 2014 hul eise teen die

  boedel in te stel en hul skulde aan die boedel te betaal.

  GETEkEN te PARYS op hede die 24ste dag van MAART

  2014

  DU TOIT MANDELSTAM

  Posbus 43

  PARYS

  9585

  Verwysing: JDT/LP/J10648

  ...................................................................................... P5

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  A1TJzS5

  KENNISGEWINGAAN

  KREDITEURE IN BESTORWE BOEDELS

  IN DIE BOEDELVAN THEODOORS SWART

  (Boedelnommer): 002018/2014

  MEESTERVAN DIE

  HOOGGEREGSHOF

  BLOEMFONTEIN

  Identiteitsnommer: 440902 5080 085

  Gebore op: 2 SEPTEMBER 1944

  Oorlede op: 16 FEBRUARIE 2014

  Getroud: ONGETROUD

  Van: GRENSSTRAAT 33

  PARYS

  9585

  kREDITEUR en DEBITEURE in bogemelde

  boedel word hiermee aanges om binne n tydperk van

  30 (DERTIG) dae vanaf 4 APRIL 2014 hul eise teen die

  boedel in te stel en hul skulde aan die boedel te betaal.

  GETEkEN te PARYS op hede die 21STE MAART

  2014

  DU TOIT MANDELSTAM

  Posbus 43

  PARYS

  9585

  Verwysing: JDT/LP/J10648

  ...................................................................................... P4

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  A1TJzA0

  KENNISGEWINGVAN TER INSAE L

  IN DIE BOEDEL VAN WYLE JOHANNES PETRUS

  BOOYSEN, IDENTITEITSNOMMER 4509205039080,

  WIE OORLEDE IS OP 13 JUNIE 2011 EN WOON-

  AGTIG WAS TE MALANSTRAAT 23, VREDEFORT,

  9595 EN GETROUD BUITE GEMEENSkAP VAN

  GOEDERE MET JOHANNA MARTHINA BOOYSEN,

  IDENTITEITSNOMMER 4603270046086, NAGELATE

  EGGENOOT.

  MEESTERSNOMMER 14681/2011

  Geliewe kennis te neem dat die Eerste- en Finale Lik-

  widasie- en Distribusierekening van bogemelde Boedel

  by die Landdroskantoor te Parys en die Meester van die

  Ho Hof te Bloemfontein ter insae sal l vir n tydperk van

  21 (een-en-twintig) dae en wel vanaf 4 APRIL 2014.

  GETEKEN te PARYS op hierdie 24ste dag van

  MAART 2014.

  GRIMBEEK &VENNOTE

  KRUISSTRAAT 9

  POSBUS 24, PARYS, 9585

  TELEFOONNOMMER: 056 817 7224

  FAKSNOMMER : 056 8177216

  VERWYSING : MMEYER/EK/B1039(P)

  ..................................................................................... P6

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  A1Tk3cV

  regskennisgewings

 • 11PARYS GAZETTEDONDERDAG 3 APRIL 2014

  Links: Leerlinge van die Primre Skool HF Verwoerd wat hul NoordVrystaat swemkleure

  verwerf het, is Bianke Pienaar, Lize Potgieter, Erick du Preez en Megan Daniel.

  LehakwePhumoenJohandeVilliers (regs)

  wat albei met 'n silwermedalje kon spog na

  afloop van die SA Skoleatletiekkampioen

  skappe wat in die Paarl gehou is. Lehakwe

  het sy tweede plek verdien as lid van die

  Vrystaataflosspan s.o/11 terwyl Johan

  2de in die 1 200 m s.o/11 was. Renier de

  Villiers (foto links) het op sy beurt geskitter

  met 'n gouemedalje vir 1 200ms.o/12.Baie

  geluk aan di atlete. Aldrie is leerlinge van

  die Primre Skool HF Verwoerd.

  Renier de Villiers.

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  Boedel

  IN die boedel van wyle GeeRT KlAAS KRIKKe

  gebore 15/07/1937 Identiteitsnommer 370715 5068

  189 en nagelate eggenoot/eggenote doRoTHeA

  KRIKKe van MARKSTRAAT 33, VRedeFoRT

  Boedelnr. 1849/2014. Datum van afsterwe

  25/12/2013. Krediteure en debiteure in bogenoemde

  boedel word hiermee versoek om hul skulde te be-

  taal en hul eise in te dien by die ondergetekende

  binne n tydperk van 30 dae vanaf 4 April 2014.

  Naam en adres van eksekuteur of gemagtigde agent

  DOROTHEA KRIKKE, C/O AV Theron & Swane-

  poel Inc. LOANNE LOOTS Tel: 016 976 0506.

  Verw: LL/YH/MAT19796

  .............................................................................. P1

  a1tk31f

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  NOTICE

  Notice is hereby given that

  Mbulelo Funeral Services will

  submit an application for a

  certificate of competency for the

  conduct of a Funeral

  Undertaker at 7 Arthur Fisher

  & King Street Parys.

  Any person who will be affected

  by such Funeral Undertakers

  premises, wishes to object to

  such use shall lodge an objection

  accompanied by written

  motivation within (21) days after

  the date of this notice to

  Municipal Health services, Fezile

  Dabi District Municipality:

  P O Box 10, Sasolburg, 1947.

  Attention Mr. Andre van Zyl.

  a1tG06f

  regskennisgewings

  Yet againmembers of the local DomeAth-

  letics Club achieved some outstanding

  performances over the weekend of 22 and

  23 March.

  The star performance was from David

  Hlalele, who came in 8th in the SapaMara-

  thon with a time of 2:44:12. This 43.6 km

  race, slightly further than a standard 42.2

  km race, was run from Sasolburg to Tuma-

  hole on Sunday March 23.

  Many other members took part in the

  Vaal Eden Challenge, a 2 day trail running

  event. Alida Schabort, Koos De La Rey

  and Rocco and Lorette Pretorius entered

  the full Vaal Eden Challenge. This consis-

  ted of the 14kmAntelope Trail Run at The

  Dell Wildlife Park on Saturday March 22,

  and the 25 km Savannah Rhino Trail Run

  at The Savannah Africa on Sunday March

  23. Anyway Munarwo, Walter and Hen-

  riette Bell and Karel Marais took part in

  the 14 km Antelope Trail Run and Lizette

  Marais participated in the 5 kmWildebeest

  Wonder Trail Run. Fred Schabort took

  part in the 5 km and the 10 kmVaal River-

  side Trail Run.

  There were particularly good perfor-

  mances by Lizette Marais (8th in the 5km

  in 28:21) and Anyway Munarwo (5th in

  the 14km in 1:02:30).

  Star performances by local

  club runners

  Alida Schabort and Koos De La Rey at

  the viewpoint on the 14kmAntelopeTrail

  Run with its stunning views of the Vre

  defort Dome and Vaal River.

  DomeAthletics Clubmembers and local runners relaxing after their races on Satur

  day March 22.

  Regs: Die Almur Smitborgdag wat jaarliks

  op 21 Maart by die Parysrolbalklub ge

  speel word, is vanjaar vir die eerste keer

  deur 'n juniorspan gewen. Op die foto is

  dieNorodwes0.19 spansaammetdie borg,

  Almur Smit. Langs Almur van links staan

  Aliche, Mar , Jabu en Chris.

  Atlete van die Horskool Parys

  wat op 14 en 15 Maart in Sasol

  burg aan die Vrystaat Interhor

  atletiekbyeenkomsdeelgeneem

  het, kon spogmet n goue, n sil

  wer en twee bronsmedaljes,

  asook twee sertifikate vir 5de

  plekke wat behaal is, en n serti

  fikaat vir n 6de plek wat behaal

  is. Die atlete wat deelgeneem

  het is Alida van Dyk, Danel van

  der Merwe, Nerine Jordaan, Na

  dine Broodryk, Carien van der

  Westhuizen, LeClue van der

  Merwe, Verwey van der West

  huizen, Karabo Maloisane, Ri

  chard Abreu Da Silva, Tiaan

  Broodryk, Mitchell Kitching, Ja

  ko van der Westhuizen, Jandre

  Beukes, Ruan Janse van Vuur

  en, Zean Purcell en Tabo Mosai.

  Nerine Jordaan is na afloop van

  die Vrystaat Interhor byeen

  koms gekies vir die Vrystaat

  span vir do.15 driesprong. Die

  span het van 27 tot 29 Maart in

  Polokwane aan die SAHorsko

  le kampioenskappe deelge

  neem.

 • 12 PARYS GAZETTE DONDERDAG 3 APRIL 2014

  Parys was vir jare bekend as die gasheerdorp

  vir die o./15-rugbyweek. Vanjaar maak Parys

  weer so met Horskool Parys wat vandees-

  week gasskool was vir spelers van agt skole

  met die Yield o./19 Horskool Parys-rugby-

  week wat van Maandag tot Donderdag 3

  April) hier gehou is. Skole wat deelneem, sluit

  in Horskool Dundee, San du Plessis (Bloem-

  fontein), Staatspresident Swart (Brandfort),

  Wessel Maree (Odendaalsrus), Horskool

  Wesselsbron, Horskool Kroonstad, Hor-

  skool Parys en Horskool Zastron. Die nage-

  noeg 200 spelers en afrigters is by die skool-

  koshuis en Dimalachite gehuisves. Vier wed-

  stryde is daagliks op Maandag, Dinsdag en

  Donderdag gespeel met ontspanning in span-

  verband gister. Die laaste o.15-rugbyweek in

  Parys was in 2007 waarna die week nie weer

  aangebied is weensn tekort aan verblyf. Ver-

  skeie borge het die aanbied van die o./19 week

  moontlik gemaak.

  Skole trek saam vir

  rugbyweek

  In die doodsnikke van die eerste wedstryd

  tussen Wessel Maree en Staatspresident

  Swart wat gewen is deur Staatspresident

  Swart met n telling van 1921.