of 16 /16
Gemeenskapkoerant vir die Noord-Vrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort. Tel: (056) 817 2267 Faks: 086 613 2160 Waterstraat 32, Posbus 15, Parys 9585 Donderdag 12 Junie 2014 Gratis HOUSES : R590 000 4 Bedr, 2 bathr. Kitchen, lounge, diningr. 1 garage & 1 carport. R695 000 3 Bedr, 1 bathr. Entrance hall. Sunny lounge/diningr. Carport. 1 Bedr flat. R700 000 3 Bedr, 2 bathr. Lovely kitchen, laundry. Closed visiting area. 2 Garages. Swimming pool. Well built and neatly!! BARGAIN!! R785 000 Spacious 3 bedr house, 2 bathr. Lounge, diningr, study.Attractive kitchen. 2 Garages. R865 000 4 Bedr, 3 bathr. Wooden kitchen, pantry. 1 Garage, carport & 2 bedr flat with lounge, kitchen, bathr. Walk distance to town centre!! R1.025M Lovely facebrick house. 3 Bedr, 2 bathr. Open plan lounge/diningr/kitchen. 2 Garages, borehole & swimming pool!! R1.350M 3 Bedr, 2 bathr. Entrance hall. Pine kitchen, scullery, laundry. Lots of build-in cupboards. “Lapa/braai”. 2 Garges. Borehole!! Come and see a LOVELY HOUSE IN VREDEFORT : Spacious, safe with 4 bedr, 2 full bathr. Living areas with bar. Swimmingpool and a borehole for ONLY R595 000. BARGAIN!!! SALES: Brian 082 924 8249 Marie 082 827 8283 RENTALS: Nina 071 213 8162 FARMS: De Wet 082 727 3015 Property 24 K I L L E R S P E C I A L S Tel: (056) 811 2202/3 Specials FROM 12 JUNE – 19 JUNE 2014 BUILD IT CEMENT 32.5 (Cash & Carry) R74.90 R239.90 PARAMOUNTWHITE PVA 20Lt FATHERS DAY – ALL DADS AND GRANDADS: BUY AND THROW A DART ON SATURDAY, 14 JUNE AND WIN AN ARMWATCH! 10 WATCHES TO GIVE AWAY! Na ’n lang hofstryd van meer as vier jaar in die hooggeregshof van Suid-Afrika, Vry- staatse Afdeling in Bloemfontein, is daar verlede Donderdag ’n skikking bereik tus- sen die Vrystaatse Provinsiale Regering, die Ngwathe Munisipaliteit en die Parys Besig- heids- en Ontwikkelingsforum. Die skik- king, wat onder meer bepaal dat die provin- siale regering die hofonkoste moet dra, is ’n bevel van die hof gemaak. Die Parys Ontwikkelingsforum se aan- soek is gebring om ingryping in die munisi- pale finansiële bestuur en die verbetering van dienslewering aan die publiek te eis. Daar is onder meer gevra dat ’n dienslewe- ringsooreenkoms met kundiges gesluit word. Dit is, sover bekend, die eerste keer ooit dat só ’n volledige hofbevel wat alle aspekte van munisipale bestuur aanspreek, gemaak is. Hierdie bevel sal moontlik ’n prototipe word vir ander munisipaliteite met soortge- lyke dienslewerings- en bestuursprobleme as die Ngwathe munisipaliteit. Die hofbevel behels onder meer dat ’n taakspan saamgestel word bestaande uit twee provinsiale verteenwoordigers, twee raadsverteenwoordigers, twee verteenwoor- digers van die Parys Ontwikkelingsforum, ‘n verteenwoordiger van ‘n ouditeursfirma en ‘n verteenwoordiger van die konsultant wat aangestel sal word om die munisipale infrastruktuur te verbeter. Die taakspan sal minstens een keer per maand vergader en moet toesien dat die meestersplanne vir die omkeerstrategie suksesvol geïmplementeer word oor ’n termyn van vyf jaar. Die betrokke partye is geregtig daarop om, sou die omkeerstrategie nie na behore toegepas word nie, ‘n mediasieproses te volg. Indien die mediasieproses misluk, is die partye geregtig om weer die hof te nader. Hofbevel vir vyfjaar regrukplan vir Ngwathe Parysenaars will get a lot more soccer games to see in town as from next season with the 2014/2015 campaign. Jomo Cosmos FC will be moving their home games to the Fezile Dabi Stadium in Tumahole, Parys. The announcement was made by Jono Sono here at Barcelos last week with the team’s visit to Parys. After a press conference at Barcelos, with whom the team has announced a partnership, they played against a combined high school team at Barnard Molokoane. The Fezile Dabi Stadium was built at a cost of R98 million and has a 15 000 seater pavilion. The Jomo Cosmos FC was named after Sono and former American soccer team, New York Cosmos. The photo was taken at the press conference last week attended by the team.

Parys Gazette 12 June 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Parys Gazette 12 June 2014

Text of Parys Gazette 12 June 2014

 • Gemeenskapkoerant vir die NoordVrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort.

  Tel: (056) 817 2267

  Faks: 086 613 2160

  Waterstraat 32, Posbus

  15, Parys 9585 Donderdag 12 Junie 2014

  Gratis

  HOUSES :

  R590 000 4 Bedr, 2 bathr. Kitchen, lounge, diningr. 1 garage & 1 carport.

  R695 000 3 Bedr, 1 bathr. Entrance hall. Sunny lounge/diningr. Carport. 1 Bedr flat.

  R700 000 3 Bedr, 2 bathr. Lovely kitchen, laundry. Closed visiting area. 2 Garages. Swimming pool.

  Well built and neatly!! BARGAIN!!

  R785 000 Spacious 3 bedr house, 2 bathr. Lounge, diningr, study. Attractive kitchen. 2 Garages.

  R865 000 4 Bedr, 3 bathr. Wooden kitchen, pantry. 1 Garage, carport & 2 bedr flat with lounge, kitchen,

  bathr. Walk distance to town centre!!

  R1.025M Lovely facebrick house. 3 Bedr, 2 bathr. Open plan lounge/diningr/kitchen. 2 Garages,

  borehole & swimming pool!!

  R1.350M 3 Bedr, 2 bathr. Entrance hall. Pine kitchen, scullery, laundry. Lots of build-in cupboards.

  Lapa/braai. 2 Garges. Borehole!!

  Come and see a LOVELY HOUSE IN VREDEFORT : Spacious, safe with 4 bedr, 2 full bathr. Living

  areas with bar. Swimmingpool and a borehole for ONLY R595 000. BARGAIN!!!

  SALES: Brian 082 924 8249 Marie 082 827 8283

  RENTALS: Nina 071 213 8162 FARMS: De Wet 082 727 3015

  Property 24

  Specials from 10 October 16 2013October

  K

  I

  L

  L

  E

  R

  S

  P

  E

  C

  I

  A

  L

  S

  Tel: (056) 811 2202/3

  Specials FROM 12 JUNE 19 JUNE 2014

  BUILD IT CEMENT

  32.5 (Cash & Carry)32.5 (Cash & Carry)

  R74.90

  R239.90

  PARAMOUNT WHITE

  PVA 20Lt

  FATHERS DAY

  ALL DADS AND

  GRANDADS: BUY

  AND THROW A

  DART ON

  SATURDAY,

  14 JUNE AND WIN

  AN ARMWATCH!

  10 WATCHES TO

  GIVE AWAY!

  Na n lang hofstryd van meer as vier jaar

  in die hooggeregshof van Suid-Afrika, Vry-

  staatse Afdeling in Bloemfontein, is daar

  verlede Donderdag n skikking bereik tus-

  sen die Vrystaatse Provinsiale Regering, die

  Ngwathe Munisipaliteit en die Parys Besig-

  heids- en Ontwikkelingsforum. Die skik-

  king, wat onder meer bepaal dat die provin-

  siale regering die hofonkoste moet dra, is

  n bevel van die hof gemaak.

  Die Parys Ontwikkelingsforum se aan-

  soek is gebring om ingryping in die munisi-

  pale finansile bestuur en die verbetering

  van dienslewering aan die publiek te eis.

  Daar is onder meer gevra dat n dienslewe-

  ringsooreenkoms met kundiges gesluit

  word.

  Dit is, sover bekend, die eerste keer ooit

  dat s n volledige hofbevel wat alle aspekte

  van munisipale bestuur aanspreek, gemaak

  is. Hierdie bevel sal moontlik n prototipe

  word vir ander munisipaliteite met soortge-

  lyke dienslewerings- en bestuursprobleme

  as die Ngwathe munisipaliteit.

  Die hofbevel behels onder meer dat n

  taakspan saamgestel word bestaande uit

  twee provinsiale verteenwoordigers, twee

  raadsverteenwoordigers, twee verteenwoor-

  digers van die Parys Ontwikkelingsforum,

  n verteenwoordiger van n ouditeursfirma

  en n verteenwoordiger van die konsultant

  wat aangestel sal word om die munisipale

  infrastruktuur te verbeter. Die taakspan sal

  minstens een keer per maand vergader en

  moet toesien dat die meestersplanne vir die

  omkeerstrategie suksesvol gemplementeer

  word oor n termyn van vyf jaar.

  Die betrokke partye is geregtig daarop

  om, sou die omkeerstrategie nie na behore

  toegepas word nie, n mediasieproses te

  volg. Indien die mediasieproses misluk, is

  die partye geregtig omweer die hof te nader.

  Hofbevel vir vyfjaar regrukplan vir Ngwathe

  Parysenaars will get a lot more soccer games to see in town as from next season with the 2014/2015 campaign. Jomo Cosmos

  FC will be moving their home games to the Fezile Dabi Stadium in Tumahole, Parys. The announcement was made by Jono

  Sono here at Barcelos last week with the teams visit to Parys. After a press conference at Barcelos, with whom the team has

  announced a partnership, they played against a combined high school team at Barnard Molokoane. The Fezile Dabi Stadium

  was built at a cost of R98 million and has a 15 000 seater pavilion. The Jomo Cosmos FC was named after Sono and former

  American soccer team, New York Cosmos. The photo was taken at the press conference last week attended by the team.

 • 2 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  in higher education, and the demands of the workplace.

  That is why at The Independent Institute of Education,

  we place such a strong emphasis on work-integrated lear-

  ning, and the importance of producing stellar portfolios

  before leaving for the world of work, she says.

  Higher education institutions have a duty to build

  work-specific skills, in a way that students can later de-

  monstrate to their benefit. They need to be able to show

  what they have done, and what they have learned from

  what they have done, says Coughlan.

  She says students must be able to apply and test their

  knowledge in practical situations, and be given opportuni-

  ties to build the skills and experience that make them

  work-ready.

  Because students will often not have the time and re-

  sources to gain work experience and build their portfolios

  post-graduation, while doing no- or low-paid internships,

  it is essential that they start considering the body of work

  they will present to prospective employers while they are

  still studying, she says. Unlike in the past, students can

  no longer wait for the workplace to start building their

  personal brand. They

  have to be able to de-

  monstrate their dis-

  tinctive offering as

  soon as they gradua-

  te, she says. Whe-

  ther students are gra-

  duating in IT, busi-

  ness, the arts or

  human sciences, the-

  re will always be

  ways in which they

  can turn what they

  have learned into a

  portfolio of eviden-

  ce, she concludes.

  n 88-Jarige vrou vanOranjestraat is verlede

  Woensdag in haar huis op n agterbakse wy-

  se van 30 ho gehalte borsspelde met edel-

  stene, n diamantring, ringe met verjaardag-

  gesteentes, oorbelle en kettinkies, sowel as

  kontant beroof.

  Die dief het nman vergeselwat n pakkie

  by haar moes kom oplaai. By haar huis ge-

  kom het hy gevra om die badkamer te ge-

  bruik en toe by haar kamer in- geglip en die

  juweliersware en kontant gesteel.

  Dit blyk dat die man vroer opgelaai is

  deur die bode, nadat hy n saamrygeleent-

  heid gevra het.

  Die man is in sy twintigerjare en het ligte

  hare. Hy was netjies geklee in n pak met

  n baadjie.

  Die vrou doen n ernstige beroep op twee-

  dehandse handelaars en die publiek om die

  polisie te kontak indien die man hulle met

  die gesteelde juweliersware sou nader.

  Sy het mense ook gewaarsku om nie

  goedsmoeds vreemdes in hul huise toe te

  laat nie. Dit kan jou duur te staan kom.

  Bejaarde vrou pleit oor juweliersware

  Parysenaars kon verlede week die gesigte van OFM se Breakfast

  Specialspan, Andr Kunz en Anna Visser hier in die dorp sien,

  toe daar regstreeks voor Jimmy Jaggers uitgesaai is. Hoewel OFM

  vroer hul verjaardagtoer gehadhet, kon hulle nie n draai in Parys

  maak nie, en toe die geleentheid hom wel voordoen, vertel die

  span, kon hulle nie wag om te kom nie. As ek mre hiernatoe

  kon trek, sou ek, gesels Anna en albei s dat hulle die dorp en

  sy mense as besonder gasvry en vriendelik ervaar het. Nodeloos

  om te s dat Parys diep in hul harte gekruip het. Die OFM bus voor Jimmy Jaggers.

  Personeel van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens SAID),

  sal Parys opWoensdag 18 Junie besoek, wanneer n mobie-

  le eenheid by die Tumahole-polisiestasie sal wees vir die

  dag. Enige algemene navrae is welkom, asook mense wat

  ou opgawes wil indien.

  Ontvanger hier om te

  help

  Parys se rugbyspan is in die kwarteindstryd van die

  Sandveldstreek liga nadat die span verlede Donderdag

  teen Tikwe Rugby Akademie sou speel en Tikwe op

  die laaste oomblik punte gegee en nie teen Parys ge-

  speel het nie.

  Vanaand (Donderdag 12 Junie)) speel Parys dus hier

  op sy tuisveld (Horskool Parys se rugbyveld) teen

  Wesselsbron in die kwarteindstryd.

  Kom ondersteun die dorp se span. Parys is steeds

  eerste op die punteleer en daar word duim vasgehou

  dat die einstryd hier in Parys op 26 Junie gespeel sal

  word.

  Die klub herinner alle golfspelers en belangstellen-

  des aan die golfdag op 27 Junie by Vaal de Grace.

  Vir meer inligting skakel Barend Wolmarans by 072

  177 1913.

  Parys vanaand hier in kwarteindstryd in aksie

  Gone are the dayswhen aCVwas the onlyway to showca-

  se your candidacy to prospective employers. Increasingly,

  job applicants are required to submit a portfolio of work

  which is used to pit them against their peers.

  Students must start compiling professional portfolios

  during their last few years of study, as these documents

  provide a valuable way for them to demonstrate their uni-

  que skill and proficiency, says Dr Felicity Coughlan.

  She says that a CV and cover letter, while providing

  all the essential information about a persons education

  and past work, are often no longer sufficient in todays

  competitive job market.

  One needs to go the extra mile to market yourself,

  and a portfolio is a valuable tool for boosting your perso-

  nal brand, she says.

  Coughlan says that public and private higher education

  institutions should assist students in putting together such

  portfolios of work by providing opportunities to do as-

  signments outside the lecture room that can translate to

  the working place.

  Too often there remains a gap between what is taught

  Great portfolios improve job-

  seekers chances

 • 3PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  PARYS 056 811 4555

  TRY SOMETHING AMAZING

  PARYS 056 811 4555PARYS 056 811 4555

  NEW REAL DEAL PIZZAS

  REAL TASTE, REAL VALUE WITH OUR

  For onlyR19.90 each

  Available in Real Deal (19cm) size only.

  *Conditions apply. Facebook: www.facebook.com/DebonairsPizza.

  Twitter: @DebonairsPizza. Visit www.debonairspizza.co.za for nutritional information.

  FREE DELIVERY*

  G

  E

  T

  A

  P

  I

  Z

  Z

  A

  F

  O

  R

  U

  N

  D

  E

  R

  R

  2

  0

  SauceAdvertising22509

  Ten spyte daarvan dat dieNgwatheRaad verle-

  de Donderdag vergader het, is nie n woord ge-

  rep oor Eskom se voorneme om kragvoorsie-

  ning aan Ngwathe te staak op 4 Augustus 2014

  weens Ngwathe se versuim om sy skuld van

  R216 863 723,07 te betaal.

  Ons waarsku lank reeds, s DA-raadslid

  Arnold Schoonwinkel, DA-segsman oormuni-

  sipale finansies, oor Eskom se dreigementwat

  Vrydag in n kennisgewing in die Volksblad

  bekendgemaak is.

  In n verklaring s dieDAhyweet dieANC-

  beheerde munisipaliteit doen veels te min om

  die onderliggende oorsake van die probleemop

  te los. Dit is ook die rede waarom die DA ver-

  lede week teen die munisipaliteit se nuwe be-

  groting gestem het. Die DA het reeds hulp

  gevra by sy parlementre kollegas sodat inwo-

  nerswatwel vir dienste soos elektrisiteit betaal,

  beskerm kan word, s die verklaring.

  Hulle is nie verantwoordelik vir diewanad-

  ministrasie van disfunksionele munisipaliteite

  nie. S skryf David Ross LP, die DA se Ad-

  junk-Skaduminister van Finansies, nou in n

  brief aan mnr Nhlanhla Nene, nuwe minister

  van finansies, oor Eskom se dreigement om die

  elektrisiteitstoevoer aan Ngwathe af te sny. Hy

  skryf Nersa het op n vergadering in Pretoria

  op 27 September 2013 aangedui Eskom is nie

  geregtig om die elektrisiteit na betalende ge-

  bruikers af te sny nie.

  Dit is betekenisvol dat mnr. Ace Magashu-

  le, Vrystaatse premier, in September 2010 n

  komitee gestig enEskomas lid van di komitee

  die uitdaging aanvaar het om aandag te gee aan

  die nie-betaling van rekenings. Eskom het n

  verpligting omsy verliese te beperk en ditword

  nie gedoen nie.

  Ross s weens die erns van die saak het hy

  gevra vir n vergadering met die minister en

  Eskom. Hy wil weet hoe inwoners wat wel hul

  rekenings betaal beskerm gaan word.

  Hy het die kwessie nou ookmet die nasiona-

  le tesourie opgeneem. Ek het dit duidelik ge-

  maak dat gewone inwoners gerespekteer moet

  word.Hulle is nie verantwoordelik vir diewan-

  administrasie van n disfunksionele munisipa-

  liteit soos Ngwathe nie. Hy s dat hy in noue

  kontak met Ngwathe se DA-raadslede sal bly

  totdat die krisis afgeweer is.

  Ook die Vryheidsfront Plus se raadslid Phil-

  lip van der Merwe het hom sterk uitgelaat oor

  die Eskom-dreigement.

  Van der Merwe s die Eskomrekening is

  n staande item op alle Finansile Komitee

  vergaderings. Ons as opposisie se probleem

  l daarin dat die Finansile Komitee (Finkom)

  nie maandeliks sit soos wat wetgewing vereis

  nie. Dit is tans letterlik maande sedert ons n

  behoorlike sitting gehad het. Mens sou verwag

  dat weens die omvang van die ontwrigting in-

  dien Eskom wel sou sny, die item minstens as

  n laat dringende item op die Agenda by verle-

  de week se raadsvergadering geplaas sou ge-

  wees het.

  Van der Merwe s voorts dat die Hoof Fi-

  nansile Beampte (HFB) wel laat verlede jaar

  n betalingsplan opgestel het waar voorgestel

  was dat die Eskomskuld hanteer word op die

  basis dat Ngwathe sy maandelikse rekening

  stiptelik betaal, en dat dan van interowerheids-

  toekennings gebruik gemaak word om die ag-

  terstallige gelde te betaal.

  Van der Merwe s die onderhandelinge met

  Eskom word deur n klein taakspan bestaande

  uit hoofsaaklik amptenare en enkele ANC

  raadslede gevoer en terugvoering is moelik om

  te bekom. Hy s hy wil aanvaar dat hulle die

  HFB se plan aan Eskom aangebied het, maar

  dit is nooit in Finkom of die Raad bevestig nie.

  Van der Merwe het destyds in sy kommen-

  taar aan die HFB die voorstel afgeskiet omdat

  dit nie prakties haalbaarwas nie. Ons invorde-

  ringskoers ten aansien van diensterekeninge,

  spesifiek elektrisiteit, is soms so laag as 40%.

  Dit bring mee dat groot gedeeltes van inter-

  owerheidstoekennings aangewend moet word

  om te helpmet betaling aan grootmaat verskaf-

  fers. Dit is myns insiens ook korrek aange-

  sien die interowerheidstoekennings juis ten

  doel het om die sogenaamde armlastiges (indi-

  gents) se verbruik te betaal wat hulle nie self

  kan betaal nie. Waar inkomste ontvang van

  verbruikers uit diensterekeninge, soos by ons,

  dus minder beloop as ons uitgawes/kostes ver-

  bonde aan verskaffing van die diens, moet die

  interowerheidstoekenning juis aangewend

  word ter gedeeltelike betaling van daardie uit-

  gawes. Om te handel asof ons die volle maan-

  delikse Eskomrekening sou kon betaal uit eie

  inkomste, en dan die interowerheidstoeken-

  nings sou kon aanwend om agterstalliges te be-

  taal, kom eenvoudig neer op wensdenkery, s

  Van der Merwe. Die feit dat Eskomskuld se-

  dertdien weer gestyg het, bevestig die stand-

  punt.

  Die Vryheidsfront Plus voel die probleem

  sal alleen opgelos word indien behoorlike kre-

  dietkontrole toegepas word en wanbetalers

  streng aangespreek word. Tans is selfs dit vol-

  gens Van der Merwe ook nie haalbaar nie om-

  dat rekeninge so foutief en ongeloofwaardig

  is dat dit nie as basis vir staking van toevoer

  kan deug nie.

  Ek is bevrees dat, sou ons dienste staak,

  verbruikers maklik interdikte ter heraanslui-

  ting van dienste sal kan bekom en dat sulke ak-

  sies ons tans eerder geld sal kos as wat dit sal

  inbring.

  Daar was verlede week n Hofbevel teen

  Ngwathe gemaak in die Vrystaatse Ho Hof

  wat swak bestuur en dienslewering behoort te

  help aanspreek. Dit mag dalk verligting en bie-

  tjie orde uit die heersende chaos bring.

  Eskom-dreigement nie in Raadsitting bespreek

  Ngwathe se uitstaande Eskom-skuld beloop

  nou reeds R216 863 723,07. En weer dreig

  Eskom om die Ngwathe dorpe, Parys, Vrede-

  fort, Heilbron,Koppies, Phiritona en Edenvil-

  le se ligte af te skakel.

  Luidens n kennisgewing wat verlede Vry-

  dag in Die Volksblad verskyn het, is Eskom

  van voorneme om

  kragvoorsiening aan

  Ngwathe te staak op

  4 Augustus vanjaar,

  weens die munisipa-

  liteit se versuim om

  sy skuld aan Eskom

  te betaal.

  Die kennisgewing

  s dat Eskom daartoe

  verbind is om krag te

  voorsien op n finan-

  sieel volhoubare ba-

  sis, en dat Ngwathe

  se versuim om te be-

  taal, nie langer finan-

  sieel volhoubaar vir

  die kragvoorsie-

  ningsreus is nie.

  Mense kan vol-

  gens die kennisge-

  wing nou hul voor-

  stelle en kommentaar

  oor die voorgenome

  besluit aan Eskom

  stuur op of voor 7 Ju-

  lie, na Eskom se Se-

  nior Raadgewer vir

  Verkope en Klinte-

  diens, faksnommer

  086 693 5343, of per

  e-pos na [email protected], of per pos

  na Posbus 356,

  Bloemfontein, 9300.

  Eskom sal sy finale

  besluit in n kennis-

  gewing op 24 Julie

  bekend maak.

  Ngwathe-skuld:

  Eskomdreig weer

 • 4 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  R50 off

  on presentation of

  this advert

  Widest

  variety of

  species

  in Parys

  GAME DRIVES

  082 831 0633

  Cape Robins flitting about the grounds were

  a strong indication that winter had arrived in

  Gauteng, on the weekend of the SA Canoe

  Marathon Championships, where the cold

  front brought icy air and numb toes in the ear-

  ly morning.

  Without a coastal wind to fuel the cold air,

  the hot Highveld sun soon warmed the region

  as well as the paddlers - many of whom wore

  only short sleeves or just vests.

  The 2 hour plus workout steamed up their

  bodies despite the splash of chilled water

  from time to time and the day was a glorious

  winter day provided one stayed in the sun and

  out of the shade.

  With a strong field of nearly 250 competi-

  tors attracted by good prize money, as well

  as support from sponsors, top paddlers of

  South Africa as well as international visitors

  had every reason to participate.

  The red hot racers included former and cur-

  rent world marathon and surfski champion

  Hank McGregor, as well as Grant and Bran-

  don van der Walt, and multiple Dusi winners

  Andy Birkett and Abbey Adie and Olympic

  medallist Bridgitte Hartley. With a crew of

  Australians and the cream of South African

  paddlers, the Gauteng locals were hard put

  to achieve top positions and podiums in va-

  rious age categories.

  The Singles (K1) race took place on Satur-

  day 7 June, and included paddlers from the

  Gauteng school league, from ages 7 upwards,

  while the doubles partnerships (K2) took pla-

  ce on Sunday 8 June.

  The Parys juniors excelled once again with

  Jonathan Jooste achieving silver in Under 14

  boys, and Caroline van der Linde finishing

  the 15 km race which included 4 laps and 3

  portages for the Under 14 age category, in a

  time of 1hour 26 minutes to win the gold

  medal.

  In the younger age groups, Megan Oelofse

  and her brother Linton Oelofse, both won

  gold medals in their respective age groups

  Under 12 and Under 8, while Abigail Bezui-

  denhout won silver less than a minute behind

  Megan in Under 12.

  The achievements of the young school lea-

  guers bodes well for the future of marathon

  racing in Gauteng.

  Excellent performances for Parys paddlers at SA

  Marathon Championships

  Megan Oelofse from Parys, the U12 Gold medal winner at the SA Marathon Champions

  hips. Together with Parysenaar Caroline van der Linde, they won gold for the K2. Then

  there was also gold in the K2 for Parysenaar Johnathan Jooste and his team mate Wian

  Bornman.

  n Dringende inligtingsvergadering waarby die kontrakteur self inligting sal gee oor

  die herstelwerk wat gedoen sal word aan Brestraat, word gehou op 17 Junie vanaf

  17:00 tot 18:00 by die Godlife Church in Loopstraat.

  Die vergadering word gerel deur die Parys Ontwikkellingsforum. Alle Parysenaars

  is welkom.

  Herstelwerk aan

  Brestraat - kom luister

 • 5PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  2018 kan gaan kyk. Die probleem kom by die

  datums 1 Februarie tot 30 April 2014 (wat reeds

  verstryk het), wat in die brief genoem word as

  die periode wat mense tyd het om die waardasie-

  rol te gaan besigtig en beswaar kan aanteken.

  Vraag is hoe nou gemaak met sulke administra-

  sie en gaan di datums aangepas word?

  Talle Parysenaars het vandeesweek hul ongeloof

  aan die Gazette te kenne gegee na n skrywe wat

  deur die Ngwathemunispaliteit op 5 Junie gepos

  is rakende eiendomswaardasies. Die datum

  waarop die brief geskryf is, was reeds 31 Janua-

  rie 2014. Die brief dien as kennisgewing dat

  mense na die algemene waardasierol 2014 tot

  www.parysmotors.wozaonline.co.za

  Tel: (056) 811 5492/4 Faks: (056) 811 5498 H/v Van Coller- & Brestraat, Parys

  EERSTE PAAIEMENT AUGUSTUS 2014

  Dries Visagie 079 884 0933

  Eienaar

  Sean Greyling 076 791 2297

  Verkoopskonsultant

  Andre Tolmay 076 043 5148

  Verkoopskonsultant

  BAKKIES:

  1975 DODGE HUSKY.............................................................................................................................R 20 000

  2010 FORD RANGER 2.5 TD HI-TRAIL P/U S/CAB SLEGS 60 000KM...........................................R169 900

  2011 ISUZU KB 250 D-TEQ FLEETSIDE P/U S/C ...............................................................................R169 900

  2011 MAZDABT50 DRIFTER 3.0 CRDI SLX P/U F/CAB...................................................................R199 900

  2012 MAHINDRA SCORPIO 2.5 TCI P/U S/C SLEGS 47000KM........................................................R130 000

  2007 NISAAN 1400 STD.........................................................................................................................R 45 000

  2009 OPEL CORSAUTILITY 1.4 CLUB ...............................................................................................R 89 900

  2006 OPEL CORSAUTILITY 1.7 DTI SPORT P/U S/C........................................................................R 79 900

  2011 TOYOTAHILUX 3.0 D4D RAIDER 4X4 P/U S/C........................................................................R269 900

  2003 TOYOTALAND CRUISER 4.5 PETROL D/C ..............................................................................R189 900

  2008 VOLKSWAGEN CADDY 1.6 SPORT + CANOPY.......................................................................R 80 000

  MOTORS:

  2011 AUDI A3 1.4 TFSI ATTRACTION SLEGS 55000 KM..................................................................R189 900

  2006 AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO V6...................................................................................................R149 900

  2000 BMW 318I(E46) F/L........................................................................................................................R 69 900

  2009 BMW 325I (E90) .............................................................................................................................R199 900

  2001 BMW 320D (E46)............................................................................................................................R 69 900

  2005 FORD FOCUS 2.0 TDCI SI 5DR....................................................................................................R 69 900

  2012 FORD FIGO 1.4 TREND ................................................................................................................R109 900

  2005 FORD FIESTA 1.6 TREND 3DR....................................................................................................R 65 000

  1999 HONDACRV ..................................................................................................................................R 69 900

  2008 LAND ROVER FREELANDER II 2.2 TD4 SE .............................................................................R189 900

  2002 MERCEDES BENZ C220 CDI CLASSIC A/T..............................................................................R109 900

  2003 MERCEDES BENZ C220 CDI CLASSIC......................................................................................R109 900

  2003 MERCEDES BENZA160L CLASSIC ...........................................................................................R 69 900

  2010 MERCEDES BENZ E200K ELEGANCEA/T (2 JAAR MEGANIESEWAARBORG INGESLUIT)...........R350 000

  2001 MERCEDES BENZ S430................................................................................................................R159 900

  2010 MERCEDES BENZ C220 CDI BE CLASSIC A/T (2 JAAR MEGANIESEWAARBORG INGESLUIT) ....R299 900

  2011 MINI COOPER COUNTRYMANA/T ...........................................................................................R209 900

  1990 NISSAN SENTRA 1.8I 16V COUPE..............................................................................................R 29 900

  2000 OPEL CORSAGSI 1.6 ....................................................................................................................R 45 000

  2009 TOYOTACOROLLA 1.6 ADVANCEDA/T ..................................................................................R159 900

  1995 TOYOTACOROLLA 160I GLE.....................................................................................................R 40 000

  2009 TOYOTA FORTUNER 3.0 D4D R/B A/T......................................................................................R279 900

  2001 TOYOTACOROLLA 1.6 GLEA/T ................................................................................................R 59 900

  2001 VOLKSWAGEN POLO PLAYA 1.6 ...............................................................................................R 38 000

  2008 VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI .................................................................................................R129 900

  1976 VOLKSWAGEN BEETLE 1.6........................................................................................................R 25 000

  MOTORFIETSE/KARAVANE/WAENTJIES/ BOTE:

  1995 GYPSEY CARVETTE 6B ..............................................................................................................R 49 900

  2007 HONDATRX 400 EX ( LIMITED EDITION ) QUAD BIKE.......................................................R 39 900

  1986 TRIM CRAFT CABIN CRUISER ..................................................................................................R 40 000

  Ongeloof oor munisipale

  kennisgewing

  Die kennisgewing wat Vrydag aan inwoners gepos is.

  Schonkenville In

  termedire Skool

  het onlangs Afri

  ka Dag gevier en

  kon leerlinge hul

  kultuur voorstel

  met tradisionele

  drag. Elke klas

  het ook tradisio

  nele disse voor

  berei waaraan

  daar heerlik ge

  smul is.

 • 6 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  12

  6

  39

  Were turning

  back the clock

  on your e-toll account

  www.sanral.co.za

  [email protected] 0800 SANRAL (726725)

  Terms and conditions apply

  SIGN UP

  SETTLE UP

  and

  SAVE

  up to

  66,67

  %

  on your outstanding

  e-toll account

  3260

  We extended the post-grace period discount for invoices between

  3 Dec 2013 and 28 Feb 2014.

  If you register an e-toll account and settle the outstanding balance before

  1 July 2014, you pay only the standard tariff

  for these transactions per vehicle.

  Call: 0800 SANRAL (726 725)

  or email: [email protected]

  For your settlement amount.

  Offer also applies to those who have paid the alternate rate

  for invoices dated 3 Dec 2013 to 28 Feb 2014.

  An initial payment of R50 is required for every registration,

  that is credited to your account.

 • 7PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  Het u kontant nodig?

  Lenings beskikbaar !!

  ITC Welkom!!!

  BenodIg voerTuIg?

  FAKS voLgende:

  * Payslips, Identiteitsdokument

  * Bewys van adres

  * 3 Maande bankstate

  * Rybewys indien nodig

  Skakel:

  Hanlie 082 356 4343 Zelda 079 133 1188

  Faks: 086 226 3285

  email: [email protected]

  Toe ren op sy nodigste was het die Here

  voorsien.

  En niemand weet beter as n boer hoe

  afhanklik ons is van die Here, het Kobus

  Dannhauser, voorsitter van die Weiveld

  Boerevereniging tereg opgemerk, toe boe-

  re en lede van die gemeenskap verlede

  Vrydag saam die hoofde gebuig het om

  dankie te s tydens n spesiale dankseg-

  gingsdiens vir boere by Senwes Village

  Parys.

  Die dankdiens is naas boere en die ge-

  meenskap ook deur Senwes bestuur waar-

  onder Willie Dietrechsen (bestuurder Sen-

  wesVillageMeganisasie), Frans du Plessis

  (besturende direkteur Hinterland), Johan

  Greyling (streekbestuurder Senwes Villa-

  ge), Phillip Mar (takbestuurder Senwes

  Village Parys), ander Senwes-personeel,

  verskaffers en belanghebbendes in die

  boerderybedryf bygewoon.

  In sy boodskap aan boere het ds. An-

  dries Enslin ges dat gehoorsaamheid die

  een ding is waarmee mense sukkel, maar

  die belangrikste is wat ons aan God ver-

  skuldig is.

  Hy het ges dat sommige van ons dalk

  in die groter dinge gehoorsaam is, maar

  die kleiner dingetjies om ons los as dit by

  gehoorsaamheid kom.

  Ander van ons is gehoorsaam in die klei-

  nere dinge, maar laat die groter dinge na.

  Hy het ges dat gehoorsaamheid vir ons

  as mense na werk klink, en daarom word

  daar nie baie oor gehoorsaamheid gepreek

  nie. Hoeveel van ons bid vir gehoorsaam-

  heid net vir elke dag.

  Hoe ek vandag my werkers moet han-

  teer, my kinders, die mense met wie ek

  werk.

  Aan die einde van die dag vra die Vader

  wie Sy wil gedoen het, nie wie goeie inten-

  sies gehad het nie, het hy ges.

  Ds. Enslin het afgesluit met die woorde

  dat gehoorsaamheid elke jaar die platform

  bou vir die volgende jaar se roepstem van

  die Here.

  Hy het ges dat die Here jou net na n

  volgende plek kan lei as jy gehoorsaam

  was aan waar Hy jou nou geplaas het.

  Dit is altyd maklik om dankie te s,

  maar wys jou dankbaarheid deur gehoor-

  saam te wees aan Sy stem het hy gevra.

  Die diens is aangevul met die pragtige

  en opregte lofsang gelei deur die sangpaar

  Francois en Elizabeth Fourie.

  Dankbaarheid is gehoorsaamheid

  DDaannkkbbaaaarrhheeiidd iiss ggeehhoooorrssaaaammhheeiidd

  Van links is Francois en

  Elizabeth Fourie, Phillip

  Mar (takbestuurder Sen

  wesVillage Parys), ds. An

  dries Enslin wat die diens

  gelei het, en Johan Grey

  ling (streekbestuurder

  Senwes Village).

 • 8 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  LESERSJOERNALIS

  WEN 1 van 2

  Asemrowende Vakansies

  A

  T

  K

  V

  -

  O

  O

  R

  D

  E

  S

  U

  I

  D-

  A

  F

  R

  I

  K

  A

  2x Midweek

  vakansies vir 4

  mense by enige

  ATKV-oord.

  *Bepalings en Voorwaardes geld. Kompetisie sluit 30 Junie 2014

  Wen groot pryse met

  jou stories! Hoe? Kliek

  vertel jou storie en

  skryf in. Vir meer

  inligting besoek ons

  kompetisieblad.

  n Groep vroue het op 28 Mei die yslike hoop

  omgee in die vorm van teddiebere, mussies,

  serpe en slaapsokkies aan The Cradle of Hope

  oorhandig as deel van hul Warmgoed vir

  Kleingoed-projek. The Cradle of Hope Mi-

  nistery fokus daarop om vroue en kinders in

  nood te help.

  Onder die vroue waarvan die meeste van

  die Vaaldriehoek is, was ook twee Paryse-

  naars, Gwen Olckers en Marie Erasmus.

  Die groep s dankie aan almal wat wol ge-

  gee het en saam gebrei het. Mense wat wol

  wil skenk vir die projek is baie welkom om

  Alta te skakel by 072 619 4544.

  Warmgoed vir Kleingoed

  Die pragtige gebreide artikels vir die Warmgoed vir Kleingoedprojek wat deur di vroue

  gebrei is. Van die vroue wat deelgeneem het aan die projek was afwesig met die neem

  van die foto.

  Ever wondered what volunteering means?

  Volunteering means to travel with a purpo-

  se and has become one of South Africas

  fastest-growing travel sectors.

  Travel for change is an activity that in-

  volves spending time, unpaid, doing some-

  thing that aims to benefit the environment

  or someone. For a volunteer the internatio-

  nal experience shapes them into global citi-

  zens, who can change our planet for the bet-

  ter.

  People choose to volunteer for a variety

  of reasons, but regardless of themotivation,

  what unites them all is that they work for

  a cause, not for the applause.

  Why volunteer?

  While simply going travelling is great

  fun of course, volunteering gives you the

  opportunity to get a look behind the sce-

  nes as you work alongside local professio-

  nals in jobs you wouldnt come across back

  home. Joining in the life of a game capture

  team, game ranger, wildlife vet or wildlife

  researcher can be a once in a lifetime expe-

  rience, says Tracey Fourie, volunteer at

  The Savannah Africa.

  In many ways, volunteering means you

  throw yourself in at the deep end, as you

  join a team of people youve never met, in

  a foreign country, taking on completely

  new responsibilities. Some of these new ex-

  periences might be somewhat scary and

  most new volunteers are often a bit daunted

  by their first close encounters with wildli-

  fe, says Tracey.

  Wondering what it is like to volun-

  teer?

  Volunteering for the first time can seem

  a bit overwhelming. Putting yourself out-

  side your comfort zone can lead to some

  amazing results. Volunteers have an oppor-

  tunity to give something back that has an

  impact on a persons life, either directly or

  indirectly, to help the environment, spend

  quality time with new people or to help

  others less fortunate or without a voice.

  Volunteers are not paid not because

  they are worthless, but because they are pri-

  celess.

  At Savannah Africa, volunteers take part

  in activities such as gamemonitoring, fence

  supervision and maintenance patrols, pro-

  blematic plant removal, water quality con-

  trol and community education.

  .

  To volunteer for a cause,

  and not applause

 • 9PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  OUERVERENIGING VAN PRIMRE SKOOL H.F. VERWOERD

  BAIE DANKIE AAN ALMAL IN DIE GEMEENSKAP WAT ONS DAG

  MOONTLIK GEMAAK HET (GRETHAWIID, 7 Junie 2014):

  Poplars Estate & Wedding Venue

  Repmetco

  Slender wonder Potchefstroom Dr. Viljoen

  Sunwa

  Its Ink

  Johan van Huyssteen

  Vaal de Grace

  Maison de Fleur

  Status Eyebrows

  Reska Hamm Fotografie

  Trans Atlantis

  Aqua-Win Pure Water

  Senwes Parys

  Making Faces

  Koepel Slaghuis

  Spur - Parys

  Inges Dcor

  Professional Make-up, Parys

  Enrista Coffee

  Media 24

  Beautrix Beauty Studio

  Groen Gras

  Plum Tree

  Pick & Pay

  Cherry on Top

  Salon Glamorous by George

  Elineze Kunswinkel

  Ebenhaeser Groep

  Executive Carwash

  Fun2Chino

  Coffee & More

  Dome Fitness Centre

  Miglio Willa Harris

  Chant Juweliers

  Lindi v/d Westhuizen

  Sonja van Rhuyn

  Margot Prinsloo

  Tanja Hartman

  PSG Consultants

  Fairies & Angels

  Bella Lien

  Namgola

  Annalien Realty

  Dog & Fig Brewery

  Photo Frog

  Hartelus Mark

  Coastal Hire

  Stonehenge

  Superior Clothing

  Marietjie - Bluff

  Hair & Make-up at Eden

  Prestige Auto Glass

  Derma Pro Potchefstroom

  Bumble Babies & Tots

  Oasis

  Pam Golding Ina Bonzaaier

  TDK

  Wilma Farm Inn

  Gemini Studios Mariette

  Address:Waterstraat 7, Vredefort

  (Langs Hennie se Ingenieurswerke & swyswerke)

  Contact details:

  Joubert 072 428 0922 or Hennie 073 316 3394

  VREDEFORT

  9kg Gas @ R189,90

  19kg Gas @ R389,90

  48kg Gas @ R889,90

  Rells is beskikbaar

  Waterstraat 7, Vredefort

  Oopop Weeksdae8:30-17:00 | Saterdae8:30-13:00

  Address: Waterstraat 7, Vredefort

  (Langs Hennie se Ingenieurswerke & sweiswerke)

  Contact details : Joubert 072 428 0922 or Hennie 073 316 3394

  There has been tremendous support from

  the public the past weekend for the art auc-

  tion in aid of the local SPCA.

  It is believed that about R25 000 has

  been raised from the auction with all but

  one of the artworks on show being sold,

  says organiser June Britten.

  From lucky draw ticket sales another

  R 5 250 has been collected, and many

  guests went away with prizes ranging from

  a dinner for two at Rubys, to quad outrides

  from REAL Adventure, and a four-ball

  golf game from Parys Golf Estate. Other

  prizes included ceramic works by local ar-

  tists, gift vouchers and goods from local

  businesses.

  All of the generous donors and contribu-

  tors have been thanked personally inclu-

  ding those from far and wide who could not

  attend the evening but deposited donations

  into the SPCAs bank account, totalling

  another R10 000.

  This means that the Green Genie Com-

  poster can be bought for the SPCA, and the

  vegetable growing project will be under

  way with funds left over to assist the

  SPCA team in other ways.

  Art Auctionwell

  supported

  Photo:ApaintingbyPhilipSteynofSone

  with Brisky, a CrossTerrier/Jack Rus

  sell. Sone is a field officer at the SPCA

  andshehasnow foundahome forBrisky

  in Welkom. The buyer of this portrait

  kindly donated it to the SPCA.

  By die 400 vroue nie net van Parys nie, maar

  ook van omliggende dorpe, het die afgelope

  naweek by keurig gedekte tafels by Poplars

  Estate aangesit vir n ontbyt saam met moti-

  veringspreker, Gretha Wiid.

  Wiid het op haar kenmerkende humoris-

  tiese manier die vroue opnuut genspireer

  met n brandstofinspuiting vir elke vrou om

  die lewe weer met positiwiteit in die o te

  kyk. Gretha het ges dat vroue vandag maar

  te geneig is om die sondebok vir alles, in hul

  omstandighede en in andere te gaan soek.

  Sy het ges dat pleks daarvan vroue eerder

  iets positiefs moet begin soek in hul lewe,

  in hul huwelik, in hul verhoudings, moeite

  moet doen om weer goed te voel oor hulself,

  en s die uitdagings in jou verhoudings op-

  nuut te pak en self te begin om n verskil

  te maak.

  Sy het aan die hand van haar eie lewe vertel

  hoe sy op n dag besef het dat ten spyte van

  wat verkeerd is in haar verhoudings en lewe,

  sy met die krag van God dit kon omdraai, en

  dat dit soms net n wilsbesluit kos en leiding

  van Bo, om koers in jou lewe te kry.

  Die gesellige oggend is afgesluit met n

  heerlike ontbyt,musiek en saamkuier, waarna

  lootjiepryse en gelukkige trekkings vir groot

  vreugde onder die vroue gesorg het. Die da-

  mesontbyt is aangebied deur die ouervereni-

  ging van die Primre Skool HF Verwoerd.

  Dankie aan elke vrouwat die oggend byge-

  woon, die uitstallers, die borge wat met n

  oop hand bygedra het, en elkeen wat gehelp

  het om van die oggend n groot sukses te kon

  maak. (Foto: Reska Hamm.)

  Voel weer goed

  oor jouself en

  maak n verskil

 • 10 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  GRAIN FIELD CHICKENS, a subsidiary of VKB Agriculture Limited, is a

  dynamic role-player in the chicken industry with an abattoir in Reitz in the

  Eastern Free State. The services of the following person are currently

  required:

  Processing Manager

  Post functions: Will be responsible for total production of one shift

  Operational management of plant Budget management Continuous

  operational communication and liaison with internal departments and

  authorities Continuous monitoring and reporting of equipment and machinery

  in order to meet the operational requirements Compliance with the

  processing standard practice Compliance of pre-packed products with

  shipping standards Planning, coordinating and facilitating the human resource

  function within processing Continuous compliance with legislative

  requirements, policy and procedures within the processing function Relevant

  stocktaking Mentoring and training staff in processing.

  Post requirements: Production diploma or equivalent qualification PME

  & PMI qualification Relevant management training Previous FMCG industry

  production experience is essential Relevant HACCP knowledge Knowledge

  of the poultry industry is essential Competent in basic Microsoft Office

  package.

  A market-related remuneration package that corresponds with the profile of

  the post will be offered and can be structured according to personal

  preference.

  Contact Sas Kasselman with telephonic enquiries at 087 358 8450.

  Send a full CV (proof must be provided on request) to Lynnette Janse

  van Rensburg at e-mail: [email protected] or fax: 086 687 3948. Please state

  on your application the post being applied for.

  Only candidates that meet the

  requirements will be considered.

  Closing date: 20 June 2014 at 12:00

  If you have not received any correspondence

  within 1 month of the closing date of the

  advertisement, please accept that your

  application was unsuccessful.

  www.humanjobs.co.za Human Communications 109882e

  Diewenner van Pro

  vision Oogkundi

  ges se Vadersdag

  trekking is mnr.

  Dries van der

  Schyff. Hy het n

  stel multifokale

  trueform lense

  met n tint wat ver

  donker in die son,

  ter waarde van

  R3 500 gewen.

  Junie

  1-20 - VVA neem deel aan Projek Winter-

  hoop. Skakel VVA by 056 811 2971 vir meer

  inligting as jy wil bydra tot die projek vir be-

  hoeftiges. Klere, komberse, nie-bederfbare

  voedsel ensovoorts is welkom.

  18 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom

  bymekaar byVanCollerstraat. SkakelMarie-

  tjie Oehley by 056 811 2460.

  27 - VVA bak pannekoek voor Pick n Pay

  (Philipstraat).

  27-3 - RHSA Western Reigning, Afri Do-

  me, Allenbystraat.

  Julie

  5 - Hartelus mark - 09:00-15:00. Kuier,

  koop en piekniek saam aan die oewer van die

  Vaalrivier by Egweni (Van Collerstraat) met

  n keur van handwerk, kuns, mosaek, dekor,

  skoene, klere, juwele, bonsais en vele meer.

  Vir navrae skakel 082 442 6371 of 082 778

  8429.

  8-9 - Beefmaster veiling, Afri Dome, Al-

  lenbystraat.

  16 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom

  bymekaar by Van Collerstraat. Skakel Marie-

  tjie Oehley by 056 811 2460.

  18 - VVA bak pannekoek voor Pick n Pay

  (Philipstraat).

  18-19 - Boran-veiling, Afri Dome, Allen-

  bystraat.

  19 - Clasiy Pylon Lugtydtoetse, Parys-

  vliegveld, toegang gratis.

  25 - VVA Broodjiedag Projek. Skakel

  VVA by 056 811 2971 om deel te neem.

  Augustus is Omgeemaand by VVA.

  Augustus

  2 - Hartelus mark - 09:00-15:00. Kuier,

  koop en piekniek saam aan die oewer van die

  Vaalrivier by Egweni (Van Collerstraat) met

  n keur van handwerk, kuns, mosaek, dekor,

  skoene, klere, juwele, bonsais en vele meer.

  2 - Biltongfees by Arwa-saal met Heinz

  Winkler en ander kunstenaars.

  6 - Angus-veiling, Afri Dome, Allenby-

  straat.

  8 - VVA bak pannekoek voor Pick n Pay

  (Philipstraat).

  16 - Romantica Masker Bal te Kiepersol

  18:00 tot laat.

  20 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom

  bymekaar by Van Collerstraaat. Skakel Ma-

  rietjie Oehley by 056 811 2460.

  29 - Blikoortjies-gholfdag.

  29-30 - NG Parys-suid Karnaval by Parys-

  stadsaal. Kom geniet die dag en ondersteun

  die gemeente. Skakel 056 817 7489.

  September:

  5-7 - Rhino Rally, Afri Dome, Allenby-

  straat.

  6 - Hartelus mark - kuier saam aan die oe-

  wer van die Vaalrivier by Egweni (Van Col-

  lerstraat) met n keur van handwerk, kuns,

  mosaek, dekor, skoene, klere, juwele, bon-

  sais en velemeerwat te koop aangebiedword,

  of kom geniet die keurige kosstalletjies, tuis-

  gebak en gebottel. Hartelus mark word aan-

  gebied elke eerste Saterdag van die maand

  van 09:00 tot 15:00.

  10 - SA Vleismerino BKB, Afri Dome,

  Allenbystraat.

  11 - VVA Gholfdag. Skakel VVA by 056

  811 2971 vir meer inligting.

  17 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom

  bymekaar by Van Collerstraat. Vir navrae

  skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460.

  18 - Sterwensbegeleiding werkswinkel

  aangebied deur dr.Willem Smith (VVA voor-

  sitter). Skakel 056 811 2971 vir inligting.

  27 - VVA bak pannekoek voor Pick n Pay.

  (Philipstraat).

  Oktober:

  1 - Internasionale Dag vir Bejaardes.

  1-5 - Senepol, Afri Dome, Allenbystraat.

  4 Hartelus mark - kuier saam aan die oewer

  van die Vaalrivier by Egweni (Van Coller-

  straat) met n keur van handwerk, kuns, mo-

  saek, dekor, skoene, klere, juwele, bonsais

  en vele meer wat te koop aangebied word, of

  kom geniet die keurige kosstalletjies, tuisge-

  bak en gebottel. Hartelus mark word aange-

  bied elke eerste Saterdag van die maand van

  09:00 tot 15:00.

  7-11 - SA Boerperde, Afri Dome, Allen-

  bystraat.

  10 - VVA bak pannekoek voor Pick n Pay

  (Philipstraat).

  13-19 - Nasionale Brahman veiling, Afri

  Dome, Allenbystraat.

  15 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom

  bymekaar by Van Collerstraat. Vir navrae

  skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460.

  17-18 - Sally Martin Park Melodrama.

  18 - Pylon Lugtydtoetse (War Birds),

  Parys-vliegveld. Toegang gratis.

  22-16 - Appaloosas, Afri Dome, Allenby-

  straat.

  31-2 November - Dome Fees, Afri Dome.

  Skakel Parys Info by 056 811 4000 vir meer

  inligting oor die feesprogram, aktiwiteite en

  toegangsfooie.

  November:

  1- Hartelus mark

  - kuier saam aan die

  oewer van dieVaalri-

  vier by Egweni (Van

  Collerstraat) met n

  keur van handwerk,

  kuns, mosaek, de-

  kor, skoene, klere,

  juwele, bonsais en

  vele meer wat te

  koop aangebied

  word, of kom geniet

  die keurige kosstalle-

  tjies, tuisgebak en

  gebottel.

  13 - VVAbak pan-

  nekok voor Pick n

  Pay (Philipstraat).

  19 - Alzheimer

  Ondersteunings-

  groep kom bymekaar

  te Van Collerstraat.

  Skakel Marietjie

  Oehley by 056 811

  2460.

  20-23 - Potch Uit-

  hourit.

  24-19 - Nas. Ara-

  bierperd-kampioen-

  skappe Afri Dome

  Kalender van gebeure

 • 11PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  Enter with your father and compete

  against other teams!

  How skilful is your team?

  Will you be the winner of the day?

  Tshepang Mafubelu,

  n graad 7-leerling

  van die Schonkenvil-

  le Intermedre

  Skool, het op 14

  Maart by Barnard

  Molokoane Skool,

  haar skool met voor-

  drag verteenwoor-

  dig. Die tema van

  haar gedig was, Ce-

  lebrating 20 years of

  democracy.

  Verskeie skole het

  deelgeneem. Tshe-

  pang het geskitter

  met n eerste plek vir

  posie.

  Daarna het sy op

  28 Mei in Kroonstad

  die Ngwathe munisi-

  paliteit gaan verteen-

  woordig waar sy n

  derde plek en n ser-

  tifikaat ontvang het.

  Blink uitmet

  voordrag

  Tshepang Mafubelu saam met juffrou Mar

  cheline Norkee.

  Horskool Parys het geskiedenis gemaak toe al vyf sy rugbyspan

  ne deurgedring het tot die finale rondtes van hul onderskeie ligas.

  Dit is die eerste keer in die geskiedenis van die skool dat s n

  prestasie behaal word. Parysenaars kan met reg trots wees op

  hierdie rugbyspannewat indieValkeligadeelneem.Die kwarteind

  finale vind hierdie naweek plaas op verskeie plekke buite Parys.

  In die wintermaande is die gevaar van veld-

  brande op sy hoogste in die Vrystaat. Maar

  dit is nie net veldbrande wat groot verliese

  kan veroorsaak nie. Niemand is gevrywaar

  teen n brand nie. Maak daarom seker jy tref

  die nodige voorsorg.

  Die sogenoemde vuurdriehoek is n lo-

  giese formule wat die vereistes vir verbran-

  ding uiteensit: brandstof plus suurstof plus

  hitte is gelyk aan vuur. As jy een bestand-

  deel verwyder, blus jy nie net die vuur nie,

  maar voorkom jy ook ander brande. Hoe

  werk dit?

  Brandstof: Soos ons, gaan vure dood son-

  der voedsel. Brandweermanne gebruik hier-

  die beginsel inwoud- en bosbrandewanneer

  hulle n voorbrand maak in die pad van n

  vuur.

  In die kombuis is dit dalk net nodig om

  die gas toe te draai om die brandstof te ver-

  wyder. Op ander plekke kan dit egter moei-

  lik wees, indien nie onmoontlik nie, om die

  brandstof te verwyder.

  Suurstof: n Vuur moet ook, soos ons,

  asemhaal. As jy n graaf vol grond of n

  brandkombers oor n vuur gooi, smoor jy

  dit. Terloops, die suurstofvlak hoef nie tot

  nul te daal voordat n vuur versmoor nie.

  As jy die suurstofvlak verminder van die

  normale 21 persent in die lug rondom ons

  tot 15 persent, sal baie stowwe - soos vlam-

  bare vloeistowwe en selfs sommige vaste

  stowwe, ophou brand.

  Hitte: Die hitte om n brand te begin kan

  afkomstig wees van n draagbare verwar-

  mer, n stoof, drade na n oorlaaide krag-

  punt, n vonk of vuurkooltjie, weerlig of die

  hitte wat voortgebring word deur verrotte

  plante, vlugtige chemikalie of heelwat an-

  der dinge. Onthou, as jy rook sien, veral van

  vet of kokende olie oor n hittebron, kan

  selfontbranding enige oomblik plaasvind.

  Hoewel baie huise nie brandblussers het

  nie, vereis diewet dikwels dat fabrieke, kan-

  tore en openbare geboue daarmee toegerus

  moet word. Die basiese soorte is: water, nat

  chemikalie, skuim, dro poeier en kool-

  stofdioksied. Halongasbrandblussers word

  al hoe minder gebruik omdat ges word dat

  dit die aarde se osoonlaag beskadig.

  Om gebruikers te help sodat hulle die reg-

  te brandblusser in n noodgeval kies, het die

  meeste brandblussers etikette met prente op

  wat aandui waar dit gebruik, en nie gebruik

  kan word nie, of hulle kan n kleurkode op-

  h. Die meeste word vir n spesifieke brand

  met n letter, soos A, B of C, geklassifiseer.

  Die dryfmiddel, of saamgeperste gas, dwing

  die aktiewe bestanddeel deur die spuitpunt

  teen n ho snelheid wanneer die sneller ge-

  druk word. Omdat brandblussers gas onder

  druk bevat, moet dit van tyd tot tyd getoets

  word. Brandblussers moet altyd naby uit-

  gange gemonteer word en moet maklik be-

  reik kan word.

  Iets beters as brandblussers:

  * Die beste beskerming teen brande is na-

  tuurlik brandvoorkoming; l dus goeie oor-

  deel aan die dag.

  * Hou vuurhoutjies en aanstekers buite

  die bereik van kinders. Verwyder alle mate-

  riale wat aan die brand kan slaan op of naby

  jou stoof.

  * Moenie iets kook terwyl jy klere met

  lang, loshangende moue dra wat aan die

  brand kan slaan nie.

  * Installeer rookverklikkers in jou huis.

  * Moet nooit elektriese kragpunte of ver-

  lengingskoorde oorlaai nie.

  *Moenie vet of olie wat op n warm stoof

  staan, alleen laat nie.

  * Wees versigtig waar jy draagbare ver-

  warmers sit.

  * As jy vloeibare gassilinders naby die

  huis het, draai die veiligheidskleppe -n po-

  tensile blaaslamp in n brand - weg van die

  gebou af.

  * Gebruik smeltdraadjies met die regte

  weerstand.

  * Vervang beskadigde elektriese koorde.

  * Dink aan brandoefeninge by die huis.

  Dit kan werklik lewens red. Rel met die

  gesin om op n spesifieke plek te ontmoet

  enige voorafbepaalde veilige plek wat mak-

  lik in die dag of nag gekry kan word. Dele-

  geer verantwoordelikhede: Wie sal babas of

  gestremdes na veiligheid neem? Wie gaan

  die brandweer bel? Ja, oefeninge red le-

  wens, omdat die regte prosedure geoefen

  word sodat dit outomaties en vinnig gedoen

  kan word.

  As die ergste sou gebeur

  Onthou - besittings kan vervang word,

  maar nie lewens nie. Moenie jou lewe waag

  om n brand te blus nie. As dit egter veilig

  is om voort te gaan en die brand te blus,

  moet jy dit op s n manier doen dat jy by

  n uitgang kan ontsnap. As jy twyfel of jy

  die regte brandblusser het, of as jy bang is

  dat die brand t groot is, gee vinnig pad en

  bel die brandweer.

  Let ook daarop dat rook, veral giftige

  rook van sintetiese stowwe, meer mense

  doodmaak as vlamme - dit kan iemand in

  minder as twee minute doodmaak!

  Wanneer jy dus uit n brandende gebou

  ontsnap, moet jy na aan die grond bly. Daar

  is minder rook nader aan die vloer, en die

  lug is koeler. Indien moontlik, moet jy n

  klam lap oor jou mond hou. Voor jy n deur

  oopmaak,moet jy eersmet die agterkant van

  jou hand daaraan raak. As dit warm is, is

  daar vlamme aan die ander kant; soek n an-

  der uitgang. Maak alle deure agter jou toe.

  Dit verhoed dat suurstof die vuur voed. Hy-

  sers mag natuurlik glad nie gedurende n

  brand gebruik word nie - jy word dalk in

  n brandende oond vasgevang! As jy dus

  brandbeveiliging vir jou huis, motor of sa-

  keonderneming wil koop, sal dit dalk beter

  wees om die saak eers met jou plaaslike

  brandweerbeamptes te bespreek.

  Brandgevaar - wat jy behoort te weet

  Wie het epilepsie is die tema van Nasionale Epilep-

  sie Week 2014 wat van 16 tot 22 Junie gehou word.

  Epilepsie Suid-Afrika se Vrystaat/Noordwes-sen-

  trum in Parys neem ook deel aan die vieringe en sal

  onder meer kleinkoekies verkoop met n kompetisie

  waarmee mense van die koekies kan wen.

  Op Donderdag 19 Junie sal inligting oor epilepsie

  uitgegee word by die plaaslike Pick n Pay-sentrum.

  Kyk uit vir hul stalletjie.

  Op 20 Junie besoek Parys Gazette die sentrum

  waar sentrum-inwoners en personeel met kolwyntjie-

  koekies bederf sal word.

  Die publiek word genooi om dan ook hul steun

  te wys vir Nasionale Epilepsie Dag en saam met Epi-

  lepsie n kersie aan te steek by die Parys Golf and

  Country Estate op Saterdag 21 Junie om 18:00.

  Vanjaar is daar ook geleentheid vir n baie interes-

  sante aanlyn kompetisie. Besoek Epilepsie SA se

  facebookblad en neem deel aan die kompetisie. Daar

  is n prys om te wen.

  Wie het

  epilepsie?

 • 12 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  Harcourts Parys

  T 056 817 7464

  E [email protected]

  View www.harcourtsparys.co.za

  Parys

  Web CPR 26488

  Family home- this is a must see!!!

  Spacious 4 bedroom house in a quiet

  neighbourhood. Two bathrooms, tandem

  lock up garage. Lapa. Kitchen with loads of

  cupboard space.

  Ref:

  Chris 082 324 4133

  Web CPR 23547Verw:

  Bets 082 446 7004

  Parys

  Die regte adres! Baie spasie met ho mure. 5 slpk,

  2 badkamers, studeerkamer, sitkamer, eetkamer,

  gerieflike kombuis plus onthaalvertrek met ingeboude

  braai. Motorhuis vir 3 voertuie, buitekamer met toilet

  plus buite braai area in goed versorgde tuin met

  sprinkel besproeing. Watertenk en sekuriteitstelsel.

  ALLEENMANDAATPPLS

  R450 000: 3 SLAAPKAMER HUIS, GROOT KOMBUIS,

  NABY DIE DORP, BAIE NETJIES.

  R650 000 WINSKOOP!!! RUIM 3 SLAAPK HUIS MET

  GROOT TV-KAMER EN BOORGAT IN BOOMRYKE

  OMGEWING.

  R800 000: PYNLIK NETJIES SIERSTEEN TEELDAK HUIS

  MET 3 SLAAPK 2 BADKAMER EN STUDEERKAMER,

  TWEE ERWE VIR DIE PRYS VAN EEN PLUS HUIS.

  R900 000: PRAGTIGE RIVIERFRONT ERWE TE KOOP

  MET MOOI INHEEMSE BOME.

  R980 000: BAIE NETJIESE 5 SLAAPKAMER HUIS IN BAIE

  STILAREA. DRIE MOTORHUISE, BLOKKIESVLOERE,

  MOOI PLAFONNE.

  kom by 125ml okkerneute en 60ml room.

  Bak vir 30 35minute; prik gaatjies in poe-

  ding. Giet warm sous oor poeding en sit

  warm of koud voor met vla, room of room-

  ys in die somer.

  Sous: Kook 250ml suiker, 15ml botter

  en 250ml water saam vir 5 minute. Verwy-

  der van die stoof en voeg 125ml brande-

  wyn en 5ml vanieljegeursel by.

  After the family have all had their after-

  noon nap, spoil Dad with coffee and these

  scrumptious ..

  Custard slices

  Preheat oven to 200 C. Line a baking

  sheet with wax paper.

  Roll 1 roll puff pastry out and cut into

  12 rectangles. Place on the baking sheet,

  brush with beaten egg yolk and bake for

  15 minutes. Heat 500ml ready made vanil-

  la custard and stir in 15ml gelatine,

  dissolved in a little boiling water.

  Chill, beating occasionally, until

  custard begins to set. Sandwich cus-

  tard between two pastry rectangles

  and dust with icing sugar.

  Dis alweer daardie tyd van die jaar wan-

  neer ons al die vaders oor die wreld heen

  uit ons harte uit wil bederf om dankie te

  s vir al die opofferings wat hulle deur die

  jaar vir ons almal maak. Hier volg n heer-

  like maal van voorgereg tot by iets soets

  by die middag-koffie .

  Voorgereg:

  Tamatie- en aspersietert

  Ontdooi n 500g rol skilferkors en druk

  dit in n langwerpige bakplaat wat met

  meel bestrooi is. Maak n ligte insnyding

  met n skerp mes, 1 cm van die rand af

  reg rondom; moenie deursny nie. Verf die

  buitenste randmet geklitste eier en die bin-

  neste deel met 100ml basiliepesto. Sprin-

  kel 250g gehalveerde kersietamaties, 100g

  Chevin bokmelkkaas en 100g aspersiepun-

  te oor die pesto en bak vir 20 minute tot

  bruin.

  Hoofgereg:

  Garlic chicken

  Preheat the oven to 160 C. Combine

  60ml olive oil with 6 unpeeled cloves of

  garlic, 8 lemon wedges and 2 3 sprigs

  thyme in a roasting pan. Season 12 skin-on

  chicken thighs and add to the pan, coating

  well with the oil. Pour in 250ml white wi-

  ne; cover tightly with foil and place in the

  oven for 2 hours; remove the foil and

  brown for another 45 minutes. Discard the

  garlic cloves and the lemon wedges. Serve

  with tomato salad and garnish with baby

  basil leaves.

  Gemengde groente

  Verhit oond tot 200 C. Rangskik klein

  bete (gehalveer) en patats (in stukke gesny)

  volgens aantal mense, in n gesmeerde

  oondbak; hou hulle apart. Besprinkel met

  olyfolie en growwe sout en peper. Bak so-

  wat 20 minute tot amper sag. Voeg by 2

  uie, in kwarte gesny, wortels, in stukke ge-

  sny, 1 rooi soetrissie, in stukke gesny,

  groenbone en fyngekapte pietersielie en

  vars koljanderblare. Besprinkel weer met

  olie en geurmiddels. Bak nog sowat 15

  20 minute.

  Gnocchi salad

  Cook 400g gnocchi, drain and toss with

  100g crme frache and 100g gorgonzola

  cheese. Tip into a heatproof dish and grill

  until golden.Whisk 30ml red wine vinegar

  with 15ml olive oil, season and add a few

  capers, parsley and small thinly sliced red

  onion. Scatter over gnocchi just before ser-

  ving.

  Nagereg:

  Brandewyn-poeding

  Voorverhit die oond tot 180 C. Bespuit

  n groot oondvaste oondbak met Spray and

  Cook. Plaas 375ml dadels en 5ml koekso-

  da in n bak en gooi 250ml kookwater oor.

  Laat afkoel.

  Room 60ml botter en 250ml suiker en

  klits 1 eier by.

  Meng die dadelmengsel en 5 ml vaniel-

  jegeursel by. Sif saam: 375ml koekmeel,

  2ml neutmuskaat, 1ml elk bakpoeier en

  sout en vou in die dadelmengsel. Laastens

  n Bietjie bederf vir Pa

  Helene Kluge.

  Tamatieenaspersietert.

  Garlic chicken.

  Gemengde groente.

  Gnocchi salad.

  Brandewynpoeding.

  Custard slices.

  TE HUUR JEAN 082 786 3658

  R5 500 - 3 Slpk huis met 1 badk,

  motor huis.

  R6 600 - 3 Slpk huis met 2bad, dubbel

  motorhuis en swembad

  R3 500 - 2 Slpk meenthuis

  R4 620 - 2 Slpk meenthuis, modern met

  mooi tuin.

  WINKELS TE HUUR IN

  HOOFSTRAAT:

  157mz R8 949.00pm

  140mz R8600.00pm

  142mz R6840.00pm

  Ons is dringend op soek na

  eiendomme vir verhuring.

 • 13PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetge-

  wing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid

  vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

  It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concer-

  ning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not

  accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

  SPERTYD VIR ADVERTENSIES IN GEKLASIFISEERD IS

  STRENG 10 uur MAANDAG-OGGEND!!!

  BESPREEK VROEGTYDIG!!!

  OM TE ADVERTEER IN DIE GEKLASIFISEERD

  SKAKEL SONJA BY

  056 817 2267 OF PER E-POS: [email protected]

  MOET NIE DAT

  JOU BESIGHEID

  DIE KOLLIG

  VERLOOR NIE!!

  20% afslag

  OP U HUIDIGE MONITERING EN

  GEWAPENDEV REAKSIE FOOI VANAF

  ANDER SEKURITEITS MAATSKAPPY

  Skakel Koepel Sekuriteit

  056 811 5345 / 056 817 7280

  A1TLPLF

  TERM

  ENVOORWAARDES

  Persoonlik /Personal

  1. Berading / Counselling

  2. Kerke / Churches

  3. Gelukwensings /

  Congratulations

  4. Dankbetuigings/ Thank you

  5.Memoriam/Grafstene /

  Tombstones

  6. Egskeidings / Divorce

  7. Speurdienste /

  Private Detectives

  8.Verlore / Gevind /

  Lost / Found

  9. Saamrygeleenthede / Lifts

  10. Vriendskaplik / Friendship

  11.Persoonlikekennisgewings/

  Personal Notices

  Dienste/services

  12. Dagsorg / Daycare

  13. Kleuterskole /

  Pre-Primary Schools

  14.Naskoolsorg /

  Afterschool care

  15.Onderrig / Education

  16. Video&Fotografie /

  Video&Photography

  17.Musiek /Music

  18.Onthale&Konferensies

  Functions &Conferences

  19. Spyseniering / Catering

  20.Wegneemetes&

  Restaurante / TakeAways

  &Restaurants

  21. Lugversorgers / Aircons

  25. Blindings / Blinds

  26. Springkastele /

  Jumping Castle

  27. Houtwerk / Carpentry

  28.Matte / Carpets

  29. Plaveisel / Paving

  30. Bouwerk / Building

  31. Beton&Palisade /

  Concrete&Palisades

  32. Elektriese dienste&

  Herstelwerk / Electrical

  Services&Repairs

  33. Loodgieters / Plumbing

  34.AlgemeneDienste /

  General Services

  35. Rommelverwydering

  Refuse Removal

  36. Sekuriteit / Security

  37. Plaagbeheer /

  Pest Control

  38. Tuindienste /

  Garden Services

  39.Vervoer&Berging /

  Transport&Storage

  40. Boorgate / Boreholes

  41. Swembaddens /

  Swimming Pools

  42.Grasdakke / Thatch roofs

  43. Lenings / Loans

  44. Finansiele Dienste /

  Financial Services

  45.Naaldwerk /Needlework

  46. Skoonheid&Gesondheid /

  Beauty&Health

  48. Jaggeleenthede /Hunting

  49. Sweis&Staalwerke /

  Welding&Steelworks

  50.Massering /Massages

  EiENDOMME/PROPERTiES

  72. Algemeen te huur / To let

  80. Losies / Boarding

  81. EiendommeBenodig /

  PropertiesWanted

  82. Besigheidsgeleenthede /

  BusinessOpportunities

  83. Persele / Premises

  84.Woonstelle te huur /

  Flats to let

  85.Woonstelle te koop /

  Flats for sale

  86.Meenthuise te huur /

  Townhouses to let

  87.Meenthuise te koop /

  Townhouses for sale

  88.Huise te huur /

  Houses to let

  89.Huise te koop /

  Houses for sale.

  62. Juweliersware /

  Jewelery

  63.Veevoer / Animal Feeds

  64.Diere&Pluimvee

  Animals&Poultry

  65. Plaastoerusting /

  FarmEquipment

  66.Motors

  67. Bakkies

  68.Vragmotors / Trucks

  69.Motorfietse /

  Motorbikes

  70.Woonwaens / Caravans

  71. Bote / Boats

  tekooP/Forsale

  52.Algemeen te koop /

  General for sale

  53. Te koop gevra /

  Wanted to buy

  55. Rekenaars / Computers

  56. Kantoortoerusting /

  Office supplies

  57. Selfone/Cell phones

  58. Pandwinkels /

  Pawn shops

  59. TV / Elektriese

  toebehore/

  TV / Electrical Appliances

  60. Boeke/Versamelitems

  Books / Collectors items

  61. Kuns /Oudhede/

  Artwork/Antiques

  90.Hoewes&Plase te huur /

  SmallHoldings&Farmstolet

  91. Hoewes&Plase te koop /

  Small Holdings&

  Farms for sale

  92. Besighede te koop /

  Business for sale

  93. Kamers te huur /

  Rooms to let

  94.Gastehuise / Guest-Houses

  95.Vakansie Akkomodasie /

  Holiday Accommodation

  96. Bestuurskole /

  Driving Schools

  97. Betrekkings gevra /

  VacanciesWanted

  98. Betrekkings / Vacancies

  99.VolwasseVermaak /

  Adult Entertainment

  Berading / Counselling

  01

  Bouwerk / Building

  30

  Beton & pailssades /

  Concrete & palisades

  31

  Plaagbeheer / Pest control

  37

  Algemene dienste /

  General services

  34

  Onderrig / Education

  15

  Loodgieters / Plumbing

  33

  ONS BOU KERK IN

  SCHONKENVILLE

  Benodig u help asseblief

  ONS SOEK N

  1000 gESINNE

  wat R50 Saad

  wIL SaaI

  wappthys / Elmarie

  076 637 8383

  GOD GEE KRAG /

  SAADTOT RYKDOM

  deut 8.18

  Join us to be trained as a Counselor

  and help the Community @ GetReal

  Call: 0861-568-742

  Are you a recovered

  addict?

  Want to make a difference?

  a1u2jja

  Established & Operational Since 1990

  Mr Gutter

  SEaMlESS GuttErinG SyStEMS Of

  diStinctiOn

  * alluminium and colourbond.

  * Prepainted inside and outside.

  * facias and bargeboards replaced.

  30 Year guarantee

  Maintenance free

  Piet - cell 082 562 4769

  (016) 987 7009

  website:

  www.mrgutter.co.za

  ConstrUCtion

  W

  E

  G

  I

  V

  E

  Y

  O

  U

  G

  R

  E

  A

  T

  D

  E

  A

  L

  S

  T

  H

  I

  S

  W

  I

  N

  T

  E

  R

  .

  H

  U

  R

  R

  Y

  !

  H

  U

  R

  R

  Y

  !

  Painting, Plastering, Bricklaying, Ceiling and

  Tilling, 1 Year guarantee on work

  J kaba. owner/Director Phone: 078 331 1319 or 083 873 9397

  email: [email protected]

  Physical address: 6668 mandela section, tumahole, Parys

  K & S Construction Pty Ltd

  Registered with CIPC 2014/018525/07

  AFSAAG EN VERWYDER VAN BOME

  SKAKEL DRIES NOLTE

  072 699 7730 / 076 226 2373

  OPRIG VAN AFDAKKE

  a1tyyua

  SPEEDY

  Betonmure

  en plaveisel

  (056) 818-1621 /

  082 454 5777

  072 193 4270

  Kwaliteit is ons trots sedert 1970

  * Gratis kwotasie

  A1SYDPA

  alle Geyser, Water

  lekkasies of Probleme?

  ons Werk met alle

  versekerinGs maatskaPye!

  A1S1INK

  Andr - 084 506 7806

  [email protected]

  Willie Hallaby Loodgieters

  Hallabys Plumbing Supplies

  Vir alle loodgieterswerk

  en nuwe werk -

  noem dit en ons doen dit.

  - Ingekontrakteer met versekerings

  maatskappye.

  - Ons handel geyser eise vinnig en

  doeltreffend af.

  - Oopmaak van geblokte riole.

  - Installeer van son-geisers, druk

  pompe en water tenks.

  - Doen van loodgieter sertifikate.

  - 24 uur diens met gewaarborgde werk

  Re-unie Str 14, Parys

  Kantoor:

  056 8114217 /

  056 817 7450

  082 920 8646

  24/7

  PIRB REGISTERED

  24jr Beste diens lewering

  A1SJ900

  We specialize in:

  General Engineering

  Electrical design

  Building Construction

  Industrial and Domestic painting

  Waterproofing

  IBR Sheeting:

  - Galvanized

  - Polycarbonate

  Hot and Cold Insulation

  We know how you feel about service

  And quality, therefore all our work is

  guaranteed.

  FOR FREE QUOTATIONS AND

  SURVEYS CALL US!

  GENERAL Engineering/Electrical

  NICO VILJOEN

  [email protected]

  TEL: 011-868 4820

  All other activities

  PIET VILJOEN

  [email protected]

  TEL: 082 699 3218 or 011-868 4820

  Our local agent: Dougie Deyzel: Tel 084 582 5806

  Usbe PrOjecTs

  A1U2KA0

  BUILDING, RENOVATIONS &

  ALTERATIONS

  WE CAN DO:

  * Building *Tiling * General Steel work

  * Gates and Automations * Painting * Dry

  Walling * Industrial Roller Shutter Doors

  * Garage doors *Torge onWater proofing

  * Maintenance on Buildings * Offices and Factories

  * Paving * Electric Fencing.

  AND LOTS MORE

  PHONE ME FORA FREE QUOTATION !!!!!!!!!!!

  WEWILL BEATANYWRITTEN QUOTATION !!!!!!

  JAPIE 071 371 0425

  HANDY MAN SERVICES

  We RepaiR StoveS

  MicRoWaveS,

  ovenS & FRidgeS

  We inStall neW aiRconS &

  SeRvice old oneS

  Gratis kwotasies en konstruksie onderhoudswerk

  Verf Plumbing

  Tels Enige hout instandhouding

  shaUn (Parys) 076 809 2219

  [email protected]

  A1TUZ00

  JR Handy-Hands

  TOT U DIENS

  Alle loodgieterwerk

  Oprig van afdakke

  Sweiswerk

  Alle Instandhoudingswerk

  Telwerk

  Verwerk

  Geute

  Plafonne

  G

  r

  a

  t

  i

  s

  K

  w

  o

  t

  a

  s

  i

  e

  s

  JOHAN 083 285 5310

  a1tyz8k

  Licence Renewals

  @parysplumbing

  056 811 5293

  LANGS PARYS GAZETTE

  ONS DOEN-

  HERNUWING REGISTRASIE

  BOEDEL OORDRAGTE

  TITELHOUER VERANDERING

  RPCs LIABILITY

  BESIGHEIDS REGISTRASIE

  PERSOONLIKE NOMMERPLATE

  30

  years

  service!

  kennisgewing

  Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy

  advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens

  sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe.

  mooivaal media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe

  plasing nie. (056) 817 2267

 • 14 PARYS GAZETTE DONDERDAG 12 JUNIE 2014

  Verlore / Gevind

  Lost / Found

  08

  Verlore JACK RUSSEL

  teef Naam: LADY,

  weggeraak tussen

  Grensstraat en Vredefort

  uitgang.(076 365 0346

  Persoonlike

  Kennisgewings /

  Personal Notices

  11

  DIE DOT SHOP

  Business hours

  FROM 100614.

  Monday closed.

  Tue Fri 0917.

  Sat 0914. Sun 0915

  Spyseniering /

  Catering

  19

  SKAAP SPITBRAAIERS

  te huur gas of kole.

  Skakel Francois

  082 454 5777

  Bouwerk /

  Building

  30

  KleibaKstene

  is beter!!!

  (Potchefstroom)

  Kleipleisterstene,

  Kleisierstene en

  Kleiplaveiselstene.

  Sement Maxi-Stene

  Sement Pleisterstene

  Sement Plaveiselstene

  Minimum vragte in

  Parys omgewing

  2 000 bakstene.

  Skakel Elaine by

  (018) 292-1615

  www.bertsbricks.co.za

  1C5

  Algemene

  Dienste /

  General Services

  34

  HERSTEL EN DIENS van

  naaimasjiene &

  omkapmasjiene (all make).

  Skakel

  056811 3222

  AANDAG!!!

  WASMASJIENDIENSTE

  Diens en herstel van alle

  outomatiese bolaai

  wasmasjiene,mikrogolf

  oonde,tuimeldrors.

  Skakel Nick 082 825 0727

  FASTWAY COURIERS

  Landswye aflewering

  MARTIN STONE

  Skakel 082 335 1222

  Vervoer&

  Berging /

  Transport&Storage

  39

  Verhuis u?

  Trekke in Parys en

  landswyd. Nog steeds betrou-

  baarste en bekostigbaarste.

  skakel sakkie Vermeulen.

  Gratis kwotasie, net in Parys

  (056) 811-4270 /

  083 662 5530

  1 TON 2 TON 4 TON

  trok met sleepwa.

  Verwyder van rommel en

  trekke. Piet 082 483 5587

  3.5 TON TROK vervoer

  van lewende hawe

  asook goedere.

  Ook geskik vir langafstand.

  Bertie 082 779 1384

  KOEPEL SLEEPWAENS.

  Sleepwaens te huur vanaf

  R150 & R300 enkel as &

  dubbel as. Skakel kantoor

  082 668 3069

  VERVOER met 8 ton

  TROK beskikbaar,

  landwyd, blanke drywer.

  Vir gratis kwotasie skakel

  082 733 3342

  Swembaddens /

  Swimming Pools

  41

  BRUCE POOLS & LAPA

  June SPECIAL

  4x3 Pool + 4x3 lapa

  R25 000. 5x3 Pool + 5x3

  lapa R30000.

  6x4 Pool + 6x4 lapa

  R35 000. 8x4 Pool + 8x4

  lapa R45 000.

  Call Bruce 072 990 4912

  Naaldwerk /

  Needlework

  45

  MATRIEK AFSKEID &

  TROUROKKE . Linda be

  kende ontwerper nou by

  Secrets, kom en ontmoet.

  Algemeen

  TeKoop /

  General For Sale

  52

  1 Luukse egte leer

  LAZYBOY stoel, beige,

  soos nuut, R2 000.

  Skakel 083 728 1983

  Fyn geswete

  BEESKRAALMIS @ R30

  per sak. 20 Of meer

  sakke

  @ R25 per sak.

  Groot sakke + 50kg.

  ( Ewald 071 606 6196

  HOENDER BORSIES

  te koop

  R200 vir 10kg.

  Gerrie 076 507 0408

  POLAR FLEECE baadjies.

  Massa Lap,

  38 Middelstraat.

  Tel 056811 5265

  Preowned CANOPIES

  Buy + Sell. We collect +

  pay cash for unwanted

  Fiberglass Canopies.

  Tradeins welcome.

  MoSat. 6am9pm.

  083 528 5866 Leon

  WALL UNIT R1 500.

  Moderne lang wit rok

  R1 000.

  Skakel 083 389 2955

  TeKoopGevra /

  Wanted To Buy

  53

  SLEEPWAENTJIE

  gesoek, enige kondisie

  met of sonder papiere.

  Skakel 072 419 1852

  KARAVANE

  Wil jy jou karavaan

  verkoop?

  Ek is opsoek na

  goedkoop karavane

  BETAAL KONTANT

  skakel 016-932 3879

  of 072 626 0645

  BF4

  Diere&

  Pluimvee /

  Animals&Poultry

  64

  2 SWART PUGS, tefies,

  ontwurm, gespuit R500

  stuk. 10 Weke oud. Ook

  mamma Pugs R600 stuk.

  Skakel 083 443 7509

  Motors

  66

  Koop voertuie

  in lopende of nie

  lopende

  toestand

  tot en met

  r50 000 Kontant

  sKaKel jan

  079 498 3243

  210

  AANDAG: Ek koop graag

  u motor/bakkie vir kontant.

  Skakel Raymond Reinecke

  082 853 6752

  BETAAL BESTE PRYSE

  in Parys vir motors en

  bakkies tussen R10,000

  R50 000 kontant.

  Johnny 072 222 2765

  EK KOOP BYNA alle 2de

  handse motors, bakkies,

  kombi's, dubbelkajuit

  vir kontant.

  Ek is bereid om op te tel.

  Unes 082 959 9120/

  072 203 1614

  Woonstelle Te

  Huur /

  Flats To Let

  84

  1 SLAAPKAMER

  woonstel te huur w/l inge

  sluit, R2 200pm + klein erf.

  Skakel 082 937 7205

  2 BEDROOM flat let with

  2 bathrooms, open plan

  kitchen & carport, R2 600

  + R200 water & lights,

  deposit R3 500 (neg),

  available immediately,

  close to town.

  Jen 083 306 1145 or

  email: jenifer.venter

  @gmail.com (TC)

  Meenthuise Te

  Huur /

  Townhouses To Let

  86

  MEENTHUIS te huur

  GOUEJARE bejaardes,

  60jr en ouer

  @ R3 800 per maand.

  Skakel 082 859 5339,

  onmiddellik beskikbaar.

  Besighede

  TeKoop /

  Business For Sale

  92

  PADSTAL te koop.

  Voorraad ingesluit en

  yskaste, R80 000.

  Dranklisensie ingesluit.

  Corne 082 385 2249

  Gastehuise /

  Guest-Houses

  94

  Naweek / Midweek,

  2 Slaapkamer, Slaap 4.

  Selfbediening eenheid

  naby rivier te huur.

  Skakel Dries 079 884 0933

  Vakansie Akkom-

  modasie / Vacation

  Accommodation

  95

  MARGATE Spesiale

  Buiteseisoen Pakket

  bly 10 nagte betaal 7 nagte

  R2495/R1950/Pedikuur/

  Massering Voucher.

  Skakel 082 962 2673/

  082 655 8945

  Betrekkings

  Gevra /

  VacanciesWanted

  97

  I AM AVAILABLE for the

  following job opportunities:

  Security, Minning,

  Waitress & Housekeeping

  076 060 4252.

  'n JONG VROU wat kan

  werk, soek enige huishulp

  werk. Kan ook kinders

  oppas, ek kan werk van

  Maandag tot Saterdag.

  Skakel 079 390 4023

  Neat DOMESTIC worker

  available for work,

  do cooking as well.

  Contact 071 271 5790

  Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer

  word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad

  van Suid-Afrika en aanvaar sy jurisdiksie.

  Gedruk namens die eienaar en uitgewer,

  Gesamentlik besit deur:/Jointly owned by:

  Sirkulasie gewaarborg Julie - Des 2001: 6 426

  Circulation guaranteed July - Dec 2001: 6 426

  Volgens die redaksionele beleid van die Parys Gazette verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg.

  Stuur asb. inligting oor die regstelling van foute in die koerant aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by [email protected], of bel

  hom by 021-8513232 of 0835432471. Lesers kan ook klagtes oor die inhoud by die Persombudsman van Suid-Afrika, mnr. Joe Thloloe, aanhangig maak. Skakel in daardie geval

  gerus 011-788 4829 of 788 4837, stuur n faks na 011-788 4990 of n e-pos na [email protected]

  Ombudsman

  Skoonheid & gesondheid /

  Beauty & health

  46

  Huise te huur /

  Houses to let

  88

  Eiendomme benodig /

  Properties wanted

  81

  Finansile dienste /

  Financial services

  44

  Vervoer & berging /

  Transport & storage

  39

  Te koop gevra /

  Wanted to buy

  53

  Juweliersware /

  Jewelery

  62

  *Klerksdorp * Parys * Viljoenskroon*

  ANTS BEES TERMITES

  BEDBUGS GARDEN TREATMENT

  RATS & COCKROACHES

  2635 OR Rammulotsi

  Viljoenskroon, 9520

  Jansen 073 771 8958

  Contact

  Vanessa 016 421 3748 /

  Johan 083 651 0834 / Johan

  083 304 0440 for more information

  U

  S

  t

  o

  r

  e

  I

  T

  P

  a

  r

  y

  s

  S

  e

  l

  f

  s

  t

  o

  r

  a

  g

  e

  Coming to Parys

  A1U0USV

  HULP MET SKULD

  Ons onderhandel met U skuldeisers

  en kombineer die afbetaling van U

  uitstaande skuld in een bekostigbare

  maandelikse bedrag.

  082 321 1510

  Elmarie Greeff

  Geregistreerde Skuldberader

  (NCRDC1062)

  Annatjie

  is nog steeds tot u

  diens vir u

  belasting.

  Nuwe adres: Kerkstr 24, Agter ABSA

  Kerkstr 24

  Agter ABSA

  082 741 0181

  [email protected]

  Belasting Praktisyn

  Lid van SAID

  A C Botha

  Tariewe: Vanaf R200

  *SARS SPERDATUM

  22 NOVEMBER*

  a1u0xwf

  Kantoortye:

  14:00 tot 16:30

  Web: www.afnity.za.com

  E-pos: [email protected]

  13 Oranje St, Vredefort

  A1RTJ8K

  Body & Bath Products Gifts &

  Cosmetics Arts & Crafts

  056 931 0205 / 084 573 7826

  Printing and Packaging for

  Guest Houses

  Produkte beskikbaar by Tot-u-diens,

  Brestraat 40A en Say Something

  Klipspruit Mall, Waterstraat 20, Parys

  CHIDOZ GOLD & DIAMOND

  EXCHANGE

  WE pAy HIGHEst prICEs.

  9ct Gold R170/GRam

  18ct Gold R330/GRam

  14ct R200/GRam

  22ct R400/GRam

  KRUGERRaNdE R12 000

  WEtrADE fOr CAsH

  call chidoz 073 599 5662

  BE NICE tO pEOpLE HAIr sALON

  33B KRUiS StREEt, PaRYS

  (near Olimpia butchery or opposite Choppies)

  A1U0VCV

  Steenkamp Juweliers

  h/v Water en Oranjestraat

  Alet: 071 879 0475

  Willem: 082 210 2554

  ons Doen:

  Juweliersontwerp

  verloofringe/Diamante

  Gravering/Horlosies

  Horlosiebatterye

  slyp van skere en messe

  kostuum juweliersware

  silwer juweliersware

  [email protected]

  Diamant Handelaar

  vervaardigingsjuwelier

  FRIKKIE

  RADEMAN

  OP SOEK NA PLOTTE

  EN PLASE TE KOOP

  EN VERKOOP

  www.agrisell.co.za

  Tel: +27 (0)21 887 0468

  Fax: +27 (0)21 887 0467

  Cell: +27 (0)83 383 2682 /

  E-mail: [email protected]

  www.toatee-parys.com

  Te Huur: Parys

  Skakel vir:

  Billy Jones: 071 894 4165

  19Water Street

  Parys

  (056) 817 2021

  Te Huur: Vredefort

  2 x Meenthuise - 2 slaapkamer, 2 badkamer, enkel

  motorhuis met groot, ruim leefvertrekke. Nuut gebou!

  Beskikbaar vanaf 1 Julie! - R5000p/m

  Meenthuis - 2 slaapkamer, enkel badkamer met oop-

  plan kombuis en sitkamer. In n baie populre kompleks!

  Met loft, naby rivier en loopafstand van dorp!

  Beskikbaar 1 Julie! - R5000p/m

  3 x Meenthuise - 2 slaapkamer, enkel badkamer met

  oop-plan kombuis/sit/eetkamer en enkel garage!

  Dadelik Beskikbaar! - R2500p/m - R2800p/m

  Meenthuis- Baie netjiese meenthuis, 2 slaapkamer in

  n baie veilige, netjiese kompleks. Naby skole.

  Beskikbaar vanaf 1 Julie! - R4400p/m

  Huis - Pragtige groot, ruim leefhuis te huur! 3 Slaapkamer

  dubbel badkamer en garage! In a n stil buurt.

  Loopafstand van skole!

  Dadelik Beskikbaar ! - R4700p/m

  Huis - Beskikbaar vanaf 1 Julie 2014!

  7500p/m

  Pragtige familie

  huis te huur.

  Met swembad

  en kuier area.

  Ook n baie

  groot afdak met

  hope

  parkeering!

  3

  2

  2

  Meenthuis - 2 slaapkamer, enkel badkamer met aparte

  toilet, oopplan kombuis en sitkamer. In n baie populre

  kompleks! Waarlik n pragtige plekkie! In n nuwe buurt wat

  baie stil is.

  Beskikbaar 1 Julie! - R4700p/m

  STUNNING FACEBRICK DUPLEX

  IN POTCHEFSTROOM FOR SALE

  3 Bedroom Duplex.

  The apartment is spacious and offers an additional closed in area

  which is suitable as a laundry area. The kitchen offers wooden

  cupboards with fluorescent under counter lights. The living area

  has enough room to fit a lounge area as well as a dining area in

  this space. This area opens up onto an enclosed stoop. A tiled

  staircase leads you up to 3 bedrooms and the full bathroom. One of

  the bedrooms opens up onto a balcony overlooking the complex. All

  windows that open are fitted with burglar bars and the outside doors

  are fitted with security gates. The unit offers a lock up garage that

  has direct access to the apartment. The garage door is automated.

  R800 000

  JAMES 079 396 1422

  Woonstelle te koop /

  Flats for sale

  85

  Besighede te koop /

  Business for sale

  92

  +

  ALLE TOEBEHORE

  VAN SANDBLASTING

  BESIGHEID INGESLUIT.

  SKAKEL 082 734 3070

  BESTAANDE DRUKKERS

  BESIGHEID TE KOOP

  A1U2LUA

 • 15PARYS GAZETTEDONDERDAG 12 JUNIE 2014

  BLIKOORTJIES Pre-Primre skool

  het n pos vakant.

  Voorkeur sal gegee word aan persone

  met Onderwysopleiding: B.Ed Grond-

  slagfase of ECD Opleiding.

  Sluitingsdatum: 13 Junie 2014

  Diensaanvaarding: So gou as moontlik

  Faks CV na 086 218 7400 vir aandag:

  Blikoortjiepos.

  Slegs kortlys kandidate sal

  gekontak word.

  a1u0y25

  Dynamic Restaurant in

  Parys has a vacancy for a

  GRILLER

  with experience in grilling

  various meats, chicken and

  fish. Applicants can forward

  their CVs to

  [email protected]

  or 086 652 7860.

  a1u2m2v

  BetrekkinGs

  KENNISGEWINGS NOTICES

  KENNISGEWINGS NOTICES

  in tHe HiGH CoUrt of soUtH afriCa

  (GaUtenG loCal Division, JoHannesbUrG)

  Case No. 41739/13

  In the matter between: -

  inDUstrial DeveloPment CorPoration of

  soUtH afriCa limiteD Execution Creditor

  and

  eXQUisite Planet Close CorPoration

  (registration number: Ck2008/171395/23) Execution Debtor

  notiCe of sale in eXeCUtion

  be PleaseD to take notiCe:

  In Execution of a Judgment of the High Court of South Africa,

  (Gauteng Local Division, Johannesburg) in the abovementioned

  matter and by virtue of a Court Order dated 4 March 2014, the

  undermentioned movable properties of the Defendant will be sold

  in execution by the Sheriff of the High Court, Parys onWeDnes-

  Day, the 25

  th

  June 2014 at 11H00 at 23C Kerk Street, Parys to

  the highest bidder:

  6 x Industrial Sewing Machines and Tables for each,

  2 x Large Wooden Tables,

  7 x Wooden Shelves,

  1 x Steam Iron Machine,

  1 x Boiler Iron Machine,

  6 x Clothing Rails.

  terms and