Click here to load reader

Pasija za Boga i zbog Boga

 • View
  228

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pasija za Boga i zbog Boga

Text of Pasija za Boga i zbog Boga

 • Johann Baptist Metz Tiemo Rainer Peters

  Pasija za Boga i zbog Boga

  Redovnika egzistencija danas

 • Johann Baptist Metz Tiemo Rainer Peters

  PASIJA ZA BOGA I ZBOG BOGARedovnika egzistencija danas

  pasija.indb 1pasija.indb 1 7/14/2009 4:10:57 PM7/14/2009 4:10:57 PM

 • Naslov izvornika

  Johann Baptist Metz Tiemo Rainer PetersGottespassion. Zur Ordensexistenz heute

  1991 Verlag Herder Freiburg im Breisgau

  Hrvatsko izdanje

  Johann Baptist Metz Tiemo Rainer PetersPasija za Boga i zbog Boga. Redovnika egzistencija danas

  FMC Svjetlo rijei, Sarajevo, 2009.

  pasija.indb 2pasija.indb 2 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • Johann Baptist MetzTiemo Rainer Peters

  PASIJA ZA BOGA I ZBOG BOGA

  Redovnika egzistencija danas

  SarajevoZagreb2009.

  pasija.indb 3pasija.indb 3 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • Nakladnik Svjetlo rijei, Sarajevo Zagreb

  Za nakladnika Miljenko Petrievi

  Urednik Ivan arevi

  S njemakoga Anto arevi

  Prijevod redigirao Stjepan Kuar

  pasija.indb 4pasija.indb 4 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • 5

  Sadraj

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Johann Baptist MetzRELIGIJA, DA BOG, NE

  I. Kad postane opasno . . . . . . . . . . . . . . . . 14II. Religija, da Bog, ne . . . . . . . . . . . . . . . 21III. Blaenstva kao upuivanja

  u pasiju za Boga i zbog Boga . . . . . . . . 241. Blaeni koji su

  pred Bogom siromani . . . . . . . . . 252. Blaeni oalo eni . . . . . . . . . . . . . 303. Blaeni koji gladuju i eaju

  za pravedno u . . . . . . . . . . . . . . . 35IV. Postajanje subjektom po drugima . . . . 38V. Perspektive poslanja . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  1. Suivot na kulturalnomi socijalnom planu . . . . . . . . . . . . 45

  2. Pastoral dijaspore . . . . . . . . . . . . . 513. Svjedoenje o Bogu

  protiv smrti ovjeka . . . . . . . . . . . 54VI. Svretak vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

  pasija.indb 5pasija.indb 5 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • Sadraj

  6

  Tiemo Rainer PetersEVANEOSKI SAVJETI TERAPEUTSKI SAVJETI

  I. Potencirano idovstvo . . . . . . . . . . . . 66II. Kr anstvo u procesu

  novog utemeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . 71III. Status perfectionis? . . . . . . . . . . . . . . . . 75IV. Ono to ini bolesnim . . . . . . . . . . . . . . 80V. Borba za mistinu batinu . . . . . . . . . . 84VI. Kreativno odricanje . . . . . . . . . . . . . . . . 89VII. Uiti vjerovati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94VIII. ovjekovo pamenje

  treba izotriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

  pasija.indb 6pasija.indb 6 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • 7

  Predgovor

  emu jo jedanput upirati prstom u redov-nitvo, i k tome pod ovim strastvenim naslo-vom? Nije li ono u krizi koja se ini bezizgled-nijom nego neko (1977) kad je mala knjiica Vrijeme redovnitva? (Zeit der Orden?) bila ve stavljena pod jedan zabrinuti, ali jo uvijek optimistini upitnik? Onda, u poletu koncila i sinode, smatralo se da je as na-sljedovanja na poseban nain vrijeme re-dovnik i redovnic ne zato to bi oni i one bili iskljuivi nositelji nasljedovanja, nego jer ono jedno nasljedovanje na koje su bezu-vjetno pozvani svi kr ani, iziskuje energini impuls i zorno ivljenu radikalnost.

  Takve reenice u postmodernoj bezbrinosti dananjice djeluju kao prezahtjevna poruka iz davno prohujalog vremena. Uz to upravo nije tako kao da bi prije svega redovnici i redovni-ce ovdje u nas pribavljali praktinu uvjerljivost toj poruci. ini se da su se oni sa svoje strane naprotiv opet pribrali te se posveuju svojoj krizi (podmlatka): s brojevima raste i opada nada ali ta nada ne nosi dalje.

  pasija.indb 7pasija.indb 7 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • Predgovor

  8

  Da je kriza redovnitva samo sekundarno kriza podmlatka, a primarno kriza funkcije, bilo je uvjerenje spomenute knjige o redovni-tvu. To je uvjerenje tako malo zastarjelo da se ovdje moe ponovno i openitije (radi se vie negoli samo o redovnitvu) krenuti od njega. Ako je, naime, istina da ivimo u kulturalnome ozraju koje iskazuje potovanje upravo bez-bonosti sklonoj religiji, onda je vie negoli ikada preno pitati o vita religiosa, tj. o redov-nikom ivotu. Misli se na onaj ivot (vita) koji jami vie negoli puko preivljavanje kr anstva u jo-moderni ili post-moderni te kojemu je stoga tim vie potrebno ono to Vrijeme redov-nitva? oznaava kao produktivne uzore i to unutar i izvan redovnitva.

  Radi se zapravo o kljunoj temi kr anstva; ukratko: radi se o pasiji za i zbog Boga (Gottes-passion); time su imenovane strast i patnja onih koji se ne daju odvratiti od Boga, pa makar i ci-jeli svijet ve vjeruje da religija ne treba Boga ili da ga vie ne moe trebati. U tom je smislu u ovome eseju o redovnikoj egzistenciji zapravo rije o malom portretu radikalno kr anske eg-zistencije danas.

  Prvi tekst Religija, da Bog, ne u bitnome ponavlja predavanje koje je autor odrao na za-danu mu temu Znakovi vremena odgovor re-dovnitva (Zeichen der Zeit Antwort der Or-den) prilikom glavne godinje skuptine Udru-

  pasija.indb 8pasija.indb 8 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • Predgovor

  9

  enja njemakih redovnikih poglavara (Vere-inigung der Deutschen Ordensobern VDO) u lipnju 1990. u Wrzburgu 14 godina nakon njegova predavanja naslovljenog Vrijeme re-dovnitva? i odranog u istoj prilici.

  Drugi prilog Evaneoski savjeti terapeut-ski savjeti zapravo je naelna fundamentalno-teoloka studija o redovnitvu, onako kako se autoru redovnitvo u svojoj istini pokazuje kad promilja njegovo porijeklo te ima u vidu njego-vu sadanjost i budunost. Nejednaki rod obaju tekstova uvjetuje razliitost njihova izriaja, ali oni ipak ostaju jasno uzajamno povezani. I na kraju, oba autora, neredovnik i redovnik, dulje vremena, ve od pojavljivanja knjige Vrijeme redovnitva?, razmjenjuju misli koje krue oko ove kako goleme tako i oaravajue batine re-dovnikoga svijeta.

  Mnster, u sijenju 1991.

  Johann Baptist Metz Tiemo Rainer Peters OP

  pasija.indb 9pasija.indb 9 7/14/2009 4:10:58 PM7/14/2009 4:10:58 PM

 • Prije dosta godin bila je kod nas u opticaju krilatica u kojoj je nalo svoj izraz raspo-loenje mnogih, prije svega mladih ljudi, mnogih mladih krana. Ona je glasila: Isus, da Crkva, ne. Ako bih se trebao odvaiti na dija-gnozu za danas, dodue iz teoloke perspektive, ali ne samo za Crkvu, nego i za nae suvreme-no drutvo, onda bih mogao povui ovu bilancu: Religija, da Bog, ne. I ono to bi se zbog toga od redovnitva prije svega i u prvoj liniji trailo ne kao doktrina, nego kao oblik ivota jest ono to je u vjeri ujedno najelementarnije i najriskantni-je: svjedoenje o Bogu u vremenu bezbotva na-klonjenog religiji, u dobu religije bez Boga.