Passion Magazine

 • View
  223

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Passion Magazine van Marissa Rauwerda. Opdracht Fontys Hogeschool ACI, CO Iemes

Transcript

 • LIFESTYLE

  Geniet, leef je passie!

  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  EME-BRANCHES

  Een duik in de televisie en theaterwereld

  NUMMER 22/23JUNI 2012

  CO-IEMES

  Denk groter debat

  met ALBERTVERLINDE

  IEMES-WEEK

  Met o.a.

  hoofdseminar

  WINSTONGERSCHTANOWITZ

  THEATERSTILBURG

  & THE EXPERIENCE

  DRINKS

  15% KORTING

  OP TOPMERKEN!

 • 3

 • IJstijd naar ijsjestijdGeen warme winterjassen meer aantrekken, wollen sokken, handschoenen, mutsen en fietsen op gladde paden., wanneer ik wakker word door bouwvakkers, autos, vogels en niet te vergeten een warme zonnestraal op mijn gezicht. Een hele andere periode van het jaar breekt aan, de lente! Nog half sla-pend in mijn badjas, loop ik de trap af naar beneden. Mama is druk bezig in de keu-ken en papa is aan het tuinieren in de tuin.Ik ga zitten in de tuinstoel en doe even mijn ogen dicht. Rinkelende fietsbellen, stuiterende ballen, spelende kinderen en het geplons in het zwembad van de buren is wat mijn aandacht trekt. Wat een ener-gie buiten! Ik trek n oog op en zie dat papa aan het kletsen is met de buurman over de heg. Leunend op de schoffel onder zijn arm, echt zon typisch buurmannenge-sprek. Waarvan ik alleen het woord barbe-cue onthoud. Ik merk dat ik ondertussen mijn ogen weer dicht heb, wat een weer.

  In mijn hoofd ben ik al allerlei dingen voor de dag aan het plannen. Naar het strand, terrassen met liters ros, Tingting, Tingting winkelen of gewoon hier blijven zonnen. Tingting Ting-ting. Ik schrik op. Is dat niet de ijscoboer?! Snel pak ik wat geld en loop de poort uit. Er heeft zich al een hele rij gevormd voor de ijscokar.Aangezien ik nooit kan kiezen neem ik altijd twee bolletjes. Terwijl ik rustig de smaken in me opneem, cappuccino, kaneel, meloen, citroen, stracciatella, zie ik een paar bekende gezichten uit de straat. Lachend zeg ik: Wat een ijstijd h.

  5

 • Lifestyle

  Passion Marissa Rauwerda::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  Musicals, concerten, theater, muziek, entertainment, genie-ten, zingen, dansen, acteren en beleven omschrijven mijn pas-sie. Bekende musicals en concerten zijn de revue gepasseerd.

  Samen met het Souvenir des Montagnards koor heb ik in meerdere voorstellingen ge-speeld. De eerste honderd jaar bestond de vereniging uit een koor met een sociteitsvergun-ning. Het was uitsluitend een mannenaangelegenheid. Na 1945 kwam de grote omwenteling. Het lidmaatschap voor dames werd mogelijk en ook werden er meer-dere actieve afdelingen opgericht.

  De koren bij Souvenir zijn opge-splitst in 3 koren naar leeftijd en interesses. Het koor bestaat uit een Souvenir des Montagnards Jeugdkoor (SJK), Souvenir des Montagnards Theatercompag-nie (STC) en een Souvenir des Montagnards Operakoor (SOK).

  Vanaf mijn 8e levensjaar maak ik deel uit van het Souvenir Jeugdkoor. Het Souvenir Jeugd-koor bestaat uit kinderen tot en met 18 jaar. Aangezien ik 19 ben, maak ik nu deel uit van de Souvenir Theatercompagnie.

  Samen met het Souvenir Jeugdkoor en de Souvenir Theatercompagnie heb ik er-varing opgedaan in theaters, schouwburgen en concertzalen.2005 - CC Jan van Besouw, Goir-le. Leeuwenkoning - SJK en STC. 2005 - Schouwburg, Tilburg. La Forza del Estino - SJK en SOK. 2008 - CC Jan van Besouw, Goir-le. Hercules - SJK en STC. 2009 - Schouwburg, Tilburg. Jruzalem - SJK en SOK. 2010 - La Vida, Tilburg. Schrik de Musical - SJK en STC. 2011 - Concertzaal, Til-burg. Verrassende ontmoetingen, onmogelijke liefde - SJK, STC en SOK. 2012 - Theater Roermond, Rqiuem - SJK. 2012 - Jan van Besouw, Goirle. Ze7en - STC.

  De souvenirkoren werken vaak samen met andere ko-ren, orkesten en/of solisten.

  De meeste recente produc-tie, Ze7en is een eigen ge-componeerd en geschreven stuk door leden van de STC.

  Ze7en?De zeven zonden gaan way back. Al sinds de veertiende eeuw worden ijdelheid, hebzucht, ja-loezie, woede, luiheid, lust en gulzigheid beschouwd als de bron van al het kwade. Maar is dit rijtje nog wel up to date? Anno 2012 lijken de zonden re-delijk te zijn ingeburgerd. Ster-ker nog: we genieten zelfs van af en toe een duivelse dwaling.

  Souvenir Theater Compagnie (STC) zoekt in dit stuk naar ant-woorden. Ze7en werd erg in ont-vangst genomen bij het publiek, vandaar dat er op 10 juni twee extra concerten waren gepland.

  6

 • Openbare proeflessen7 & 14 juni 12Van 17.00 uur tot 17.45 uur zangklas,kinderen van 6 tot en met 8 jaar.

  Van 17.45 uur tot 19.00 uur Opleidingsklas, kinderen van 9 tot en met 12 jaar.

  Van 19.00 uur tot 21.15 uur Jeugdkoor, jeugd vanaf 13 jaar (tot 18 jaar)

  Souvenir des MontagnardsRingbaan Zuid253Tilburg

  www.souvenirkoren.nl

 • EME Events Music Entertainment

  De laatste E ismijn favoriet

  8

 • Televisie & TheaterEntertainment - Branche

  Televisie

  Aantal huidige zenders- 35 landelijke zenders- 13 regionale omroepen- 388 lokale omroepen- 10 commercile radiozenders in Nederland.

  De interactiviteit van de televisiekij-ker verloopt veel indirecter dan die van de interactieve shows op TV. Bij interactieve shows wordt ook altijd de telefoon ingeschakeld om de kijker op het scherm aan het woord te krijgen of de camera tebesturen. De huidige technische ontwikkelin-gen zijn er ook op gericht om de kabel waar-door het TV-signaal binnenkomt dezelfde te laten worden als die waardoor je telefoneert.Dat maakt het de kijkers dan moge-lijk zelf te bepalen wanneer ze welk pro-gramma willen bekijken op hun televisie.

  In een typische televisuele vorm als het nieuws zet televisie zich af tegen video en de manipulatiemo-gelijkheden die aan dit medium eigen zijn. De live-uitzending is bedoeld als bewijs dat er geen tijd was om het beeld te manipuleren en dat het dus toont wat er werkelijk voor de camera te zien is.

  Een andere karakteristieke vorm: de serieThe Bold and The Beautifull of Married with Children.Deze worden gemaakt met filmischemiddelen, de manipulatie speelt zich af in de montage en niet of zelden - in het beeld zelf.Een film moet je van begin tot eind zien om hem te kunnen volgen. Bij een televisieserie kun je in iedere aflevering en bij elke scne instappen. Series bestaan uit ideen die elkaar afwisselen. Zo krijg je telkens wat anders. De spanning van televisie is hoe de volgende schakel eruitziet. Wie wat in vroe-gere afleveringen deed, is niet belangrijk. Op te-levisie kijk je naar programmas, dat is de substan-tie waarvan tv wordt gemaakt. Je kijkt niet naar de ontwikkeling van een personage, je volgt het pro-gramma dat door een personage wordt neergezet.

  Theater

  Theater is circus, goochelen, jongleren, revue, cabaret, toneel, ballet, opera, operette, musical en pantomime.Waar komt theater vandaan?Het woord theater komt van het Griek-se woord: Theatron. Dit woord betekent:schouwspel of toneelgebouw.

  De Grieken waren een van de eerste volken die met theater begonnen. Ze waren als het ware de vaders van het theater. Dus dat betekende dat als er een vrou-wenrol werd gespeeld er een man aan het acteren was.

  Ook was het zo dat meestal maar een paar mannen aan een theaterstuk werk-ten. Dus een man had soms wel 4 of 5 rollen.De Grieken vonden het onzin om zich de hele tijd om te kleden. Daarom hadden ze maskers ge-maakt. Als je het masker verwisselde, was je ge-woon een ander persoon. Het kwam wel eens voor dat een persoon een scne speelde tegen zichzelf.

  Ook de Romeinen hielden van voorstellingen. Alleen het woord voorstelling bedoelden zij an-ders. Met een voorstelling bedoelden ze namelijk een gevecht. Ook dit was een theatervorm. Deze vorm van theater is in de loop der jaren afgeschaft.

  Het ontstaan van musicals in 5 delen1. 1900-1930: De musicals worden ont-wikkeld rond 1900 in de VS. Het bevat elementen als de revue, het varit, operettes, burleske etc.2. 1931-1970: Nederlands succes: My Fair Lady inspireert veel andere musicals. 3. 1971-1982: De Nederlandse musical-voorstellingen groeit enorm tijdens deze periode. 4. 1983-1987: Vele musical premires komen ten einde.5. 1988: Joop van den Ende stort zich in 1988 op de musicalmarkt.

  9

 • Film blurbsEntertainment - Branche

  SpiegelbeeldStan ziet een meisje overstuur een huis in rennenen rent haar achterna het donkere leegstaande huis in.Waar is ze? Ze is nergens meer te bekennen. Hij is omringt door alleen maar spiegels. Hij krijgt rillingen over zijn hele lichaam en voelt aanrakingen en energie van anderen. Overal gefluister en geschreeuw. Hij is niet alleen

  PenvriendinEen pen, een bijzondere pen, een pen waarin je ideale partner zit. Jo-han vind zon pen met een meisje ge-naamd Dolorus. Hij verlaat de winkel en brengt veel tijd door met Dolorus. Ze helpt hem overal mee. Helaas zit ze opgesloten in een pen. Maar verliest Johan zijn pen niet uit het oog? Ze moet bij hem blijven. Maar ze zit op-gesloten, opgesloten in haar eigen we-reld Wordt dit ooit werkelijkheid?

  Hij

  Er blijkt een zwarte achtergrond te spelen als het gaat om daden uit het verleden. Deze zaak moet wor-den opgelost. Moordllustig, dat is ze. Of was het iemand anders?Een en al mysterie wanneer een dame wordt verhoord door een iets wat onverschillige rechercheur. Heeft dit dan misschien zijn redenen? Schokkende moorden en een grim-mige sfeer spoken door deze film.

  The Next Three DaysHet leven lijkt perfect voor John Bren-nan, tot zijn vrouw Lara wordt gear-resteerd voor een gruwelijke moord. Lara ontkent. Drie jaar later, wor-stelt John om zijn familie bij elkaar te houden, de zorgen om hun zoon