PASTOR katalog

 • View
  61

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog proizvoda PASTOR inenjering-a

Transcript

 • PASTOR INENJERING d.d.

  80 GODINA TRADICIJE80 YEARS OF EXPERIENCE

 • Stabilni sustavi zauzimaju danas sve vei udio u aktivnoj zatiti od poara, a posebno sustavi koji pored dojave poara automatski ukljuuju i gaenje. Ugrauju se u javne i industrijske objekte, plovne objekte i vozila. Princip rada se zasniva na dojavi poara, koja aktivira sredstvo za gaenje, koje se cjevovodima i mlaznicama dovodi do tienih prostora ili objekata. Iako svi stabilni automatski sustavi rade na ovom jednostavnom principu, danas postoji itav niz razliitih sustava, kao posebno podruje tehnike pokriveno strogim propisima i zahtjevima kvalitete. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gaenje, te prema nainu rada. Osnovna vrijednost i prednost ovakovih sustava je to djeluju odmah, bez ljudskog faktora, te takoer i na mjestima gdje bi ljudska intervencija bila oteana ili ak nemogua. Osnovni preduvjet za postizanje pune sigurnosti koju daje stabilni sustav je prije svega projekat izraen u skladu sa propisima, ugradnja kvalitetne i certificirane opreme, kvalitetna izvedba, te redovito odravanje i atestiranje u skladu sa propisima i uputama proizvoaa.

  PASTOR INENJERING PASTOR INENJERING

  Fixed fire protective systems today are more and more used in active prevention of fire, specifically systems which start not only alarm systems, but also fire extinguishing systems. These systems are built in industrial and public buildings, vessels and vehicles. Principle of operation is that the fire alarm is activated, then a fire extinguish medium is fed through pipes and

  hoses to the nozzles and released in the protected area or directly on the protected object. The function of operations are similar in most systems used today, these systems are designed and controlled by different regulations and law legislation. Systems can be categorised based on fire extinguishe mediums, or principle of fire suspension. Advantage of fixed systems are immediate actions without human intervention or used in cases where human action is difficult or impossible. Safe and stabile systems are integrated from the project design which is calculated in accordance with law and safety regulations guidelines, build with high quality equipment with all required certificates, solid implementation and regular service and maintenance as prescribed by producer.

  80 godina tradicije stabilni sustavi koji djeluju trenutno, bez

  ljudske intervencije projektiran prema potrebi tienog objekta

  PASTOR INENJERING d.d.

  80 years of expiriance fixed systems starting immediately, with-

  out human action designed per requirements

  2

 • Stabilni sustavi zauzimaju danas sve vei udio u aktivnoj zatiti od poara, a posebno sustavi koji pored dojave poara automatski ukljuuju i gaenje. Ugrauju se u javne i industrijske objekte, plovne objekte i vozila. Princip rada se zasniva na dojavi poara, koja aktivira sredstvo za gaenje, koje se cjevovodima i mlaznicama dovodi do tienih prostora ili objekata. Iako svi stabilni automatski sustavi rade na ovom jednostavnom principu, danas postoji itav niz razliitih sustava, kao posebno podruje tehnike pokriveno strogim propisima i zahtjevima kvalitete. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gaenje, te prema nainu rada. Osnovna vrijednost i prednost ovakovih sustava je to djeluju odmah, bez ljudskog faktora, te takoer i na mjestima gdje bi ljudska intervencija bila oteana ili ak nemogua. Osnovni preduvjet za postizanje pune sigurnosti koju daje stabilni sustav je prije svega projekat izraen u skladu sa propisima, ugradnja kvalitetne i certificirane opreme, kvalitetna izvedba, te redovito odravanje i atestiranje u skladu sa propisima i uputama proizvoaa.

  PASTOR INENJERING PASTOR INENJERING

  Fixed fire protective systems today are more and more used in active prevention of fire, specifically systems which start not only alarm systems, but also fire extinguishing systems. These systems are built in industrial and public buildings, vessels and vehicles. Principle of operation is that the fire alarm is activated, then a fire extinguish medium is fed through pipes and

  hoses to the nozzles and released in the protected area or directly on the protected object. The function of operations are similar in most systems used today, these systems are designed and controlled by different regulations and law legislation. Systems can be categorised based on fire extinguishe mediums, or principle of fire suspension. Advantage of fixed systems are immediate actions without human intervention or used in cases where human action is difficult or impossible. Safe and stabile systems are integrated from the project design which is calculated in accordance with law and safety regulations guidelines, build with high quality equipment with all required certificates, solid implementation and regular service and maintenance as prescribed by producer.

  80 godina tradicije stabilni sustavi koji djeluju trenutno, bez

  ljudske intervencije projektiran prema potrebi tienog objekta

  PASTOR INENJERING d.d.

  80 years of expiriance fixed systems starting immediately, with-

  out human action designed per requirements

  3

  PASTOR INENJERING 4

  Standardi i certifikati / Standards & Certificates 5

  Vatrodojava / Fire Detection 6

  Intal / Intal 6

  Plinodetekcija / Gas detection 7

  Intal - K / Intal - K 8

  Upravljanje i signalizacija / Control & Signal units 8

  Intal-EXT / Intal-EXT 9

  Sprinkler / Sprinkler 10

  Drencher Sustavi / Drencher Systems 11

  Sustavi sa predupravljanjem / Pre-action Systems 11

  Hidrantske mree / Hydrant Network 12

  Hidtranti i monitori / Hydrans and Monitors 13

  Sustavi sa pjenom / Foam systems 14

  Monitori za vodu i pjenu / Fonitors for Water and Foam 15

  Komore za pjenu / Foam Chambers 17

  Mlaznice za pjenu / Foam Nozzles 18

  Helidek sustav sa pjenom / Hely-deck foam system 19

  Palubni sustav sa pjenom / Deck foam system 20

  Tlani dozatori pjene / Bladder tank system 22

  Dodatna oprema za tlane dozatore / Bladder Tank Optional Acceddories 23

  Sustavi za gaenje plinom / Gaseous fire fighting systems 24

  Visokotlani CO2 / High Pressure CO2 25

  Brodski sustavi - visokotlani CO2 / Marine Installations high pressure CO2 systems 26

  Kopneni sustavi - visokotlani CO2 / Land Installations high pressure CO2 systems 27

  Kopneni sustavi - niskotlani CO2 / Low pressure CO2 system 28

  Brodski sustav - niskotlani CO2 / Marine Installations Low pressure CO2 systems 30

  Sustavi sa plinovima FM-200 i Novec-1230 / Systems with Gas FM-200 and Novec-1230 32

  Pastor inenjering u svijetu / Pastor Inenjering presence in World 34

  SADRAJCONTENTS

 • Stabilni sustavi zauzimaju danas sve vei udio u aktivnoj zatiti od poara, a posebno sustavi koji pored dojave poara automatski ukljuuju i gaenje. Ugrauju se u javne i industrijske objekte, plovne objekte i vozila. Princip rada se zasniva na dojavi poara, koja aktivira sredstvo za gaenje, koje se cjevovodima i mlaznicama dovodi do tienih prostora ili objekata. Iako svi stabilni automatski sustavi rade na ovom jednostavnom principu, danas postoji itav niz razliitih sustava, kao posebno podruje tehnike pokriveno strogim propisima i zahtjevima kvalitete. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gaenje, te prema nainu rada. Osnovna vrijednost i prednost ovakovih sustava je to djeluju odmah, bez ljudskog faktora, te takoer i na mjestima gdje bi ljudska intervencija bila oteana ili ak nemogua. Osnovni preduvjet za postizanje pune sigurnosti koju daje stabilni sustav je prije svega projekat izraen u skladu sa propisima, ugradnja kvalitetne i certificirane opreme, kvalitetna izvedba, te redovito odravanje i atestiranje u skladu sa propisima i uputama proizvoaa.

  PASTOR INENJERING PASTOR INENJERING

  Fixed fire protective systems today are more and more used in active prevention of fire, specifically systems which start not only alarm systems, but also fire extinguishing systems. These systems are built in industrial and public buildings, vessels and vehicles. Principle of operation is that the fire alarm is activated, then a fire extinguish medium is fed through pipes and

  hoses to the nozzles and released in the protected area or directly on the protected object. The function of operations are similar in most systems used today, these systems are designed and controlled by different regulations and law legislation. Systems can be categorised based on fire extinguishe mediums, or principle of fire suspension. Advantage of fixed systems are immediate actions without human intervention or used in cases where human action is difficult or impossible. Safe and stabile systems are integrated from the project design which is calculated in accordance with law and safety regulations guidelines, build with high quality equipment with all required certificates, solid implementation and regular service and maintenance as prescribed by producer.

  80 godina tradicije stabilni sustavi koji djeluju trenutno, bez

  ljudske intervencije projektiran prema potrebi tienog objekta

  PASTOR INENJERING d.d.

  80 years of expiriance fixed systems starting immediately, with-

  out human action designed per requirements

  4

  PASTOR INENJERINGPASTOR INENJERING

  80 godina tradicije Stabilni sustavi koji djeluju trenutno, bez

  ljudske intervencije Projektiran prema potrebi tienog objekta

  80 years of experience Fixed systems starting immediately, without

  human action Designed per protected area requirements

  Stabilni sustavi zauzimaju danas sve vei udio u aktivnoj zatiti od poara, a posebno sustavi koji pored dojave poara automatski uklju