Patryk leski

  • View
    83

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. WSB

2. Pooony nadWis, na obszarzeBramy Krakowskiej,Niecki NidziaskiejiPogrza Zachodniobeskidzkiego. Jest jednym z najstarszych miast Polski o ponadtysicletniej historii, z wieloma wartociowymi obiektami architektonicznymi. Dziaa w nim rwnie wiele instytucji i placwek kulturalnych gromadzcych bezcenne zabytki. W przeszoci miasto naleao doLigi Hanzeatyckiejzrzeszajcej najwaniejsze orodki handlowe wEuropie. Do 1795 r. Krakw by formalniestolic Polski, a do 1611 r. siedzibwadcw pastwa polskiego. W latach 15961795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitejfunkcje stoeczne dzieli z Warszaw, ktra staa si miastem rezydencjalnym krla. Bymiastem krlewskimKorony Krlestwa Polskiego. Miasto posiadao prawo do czynnego uczestnictwa w akciewyboru krla. WSB 3. WSB http://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w https://www.google.pl/search?q=Krak%C3% 4. W centrum znajduje si dworzec Gwny Dworzec Kolejowy oraz Regionalny Dworzec Autobusowy. Dojazd samochodem rwnie nie jest trudny, drog krajow nr 7 i E40 przejazd nie stworzy problemw. W nie duej odlegoci od Krakowa znajduj si dwa lotniska: Midzynarodowy Port Lotniczy Balice Krakw i Midzynarodowy Port Lotniczy Katowice Pyrzowice. WSB 5. Ulica Floriaska - ulica naStarym MieciewKrakowie. Biegnie od pnocno- wschodniego naronikaRynku GwnegodoBramy Floriaskieji ma 335 m dugoci. Nazwa pochodzi od Bramy Floriaskiej, ktra zamyka od pnocy perspektyw ulicy i prowadzi w kierunkukocioa w. Floriana. Ulica ta wyznacza pocztekDrogi Krlewskiej w Krakowie. Sukiennice - podlegay przez wieki wielu przemianom i ich obecny ksztat w niczym nie przypomina dawnych sukiennic. Ju w roku1257ksiBolesaw WstydliwyprzylokacjiKrakowa zobowiza si postawi kramy sukienne. Stanowiy one podwjny rzd kramw kamiennych, tworzcych jakby uliczk porodku Rynku. Sukiennice w tej postaci przetrway do poowy XIV stulecia. Barbakan- zwany te potocznie Rondlem to potna budowla, o niezwykle oryginalnej konstrukcji, najbardziej wysunita na pnoc cz fortyfikacji miejskich w Krakowie. A do koca XVIII w. Barbakan by obiektem nie do zdobycia. Obecnie barbakan jest oddziaem Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Cmentarz Rakowicki- miejsce pochwku wielu wybitnych Polakw, ludzi kultury, dziaaczy spoecznych, politykw. Spoczywaj tu m.in. Jan Matejko, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Helena Modrzejewska, Jzef Mehoffer, Piotr Skrzynecki, Teodor Axentowicz, Ludwik Jerzy Kern, Marek Grechuta. WSB 6. WSB 7. W Krakowie znajduje si 5rezerwatw przyrodyo cznej powierzchni 48,6 ha (0,15% powierzchni miasta). Na obszarze miasta Krakowa znajduj si niewielkie zielone obszary wchodzce w skadZespou Jurajskich Parkw Krajobrazowych. Zesp ten zajmuje si ochron terenwJury Krakowsko-Czstochowskiejm.in. fragmenty parkuBielasko-Tynieckiego,Tenczyskiego orazDolinek Krakowskich, wraz z ich otulinami. Ponadto ostoja przyrodnicza Jury Krakowsko-Czstochowskiej wchodzi w skad programuCORINE biotopesze wzgldu na swoj flor, faun, geomorfologi i krajobraz. WSB 8. Najstarszy orodek osadniczy znajdowa si m.in. na obronnymWawelui by jednym zgrodwwplemiennympastwieWilan. Ziemie Wilan mogy znajdowa si przez pewien czas pod wadaniemPastwa Wielkomorawskiego. W X w. (najprawdopodobniej w latach ok. 960 ok. 986) Krakw wszed w zaleno odCzech, rzdzonych przez pierwszych wadcw z dynastii Przemylidw. Bya to zaleno luna, naturytrybutarneji nie pozostawia wyraniejszych ladw w tradycji historycznej, a niektrzy historycy kwestionuj w ogle panowanie czeskie nad Krakowem w tym okresie. Okoo 990 grd znalaz si w granicachpastwa piastowskiego, stajc si jedn zgwnych siedzib krlestwa(ac.sedes regni principalis); prby dokadnego ustalenia czasu wcielenia do pastwaPiastwoscyluj pomidzy 987 a 989. Pierwsza wiarygodna pisemna wzmianka o Krakowie pochodzi z dokumentuDagome iudexz ok. 992. Nad Wis obok Wawelu, niewielkim wzgrzu z jurajskiegowapienia, wedug legendy staa niegdywitynia pogaska, na miejscu ktrej zbudowano nastpnie koci romaski pw. w. Michaa Archanioa. Co najmniej od 1000 w Krakowie znajdowaa si siedzibabiskupstwa, a za panowaniaKazimierza OdnowicielaKrakw sta si gwn siedzib ksic. WSB 9. Od czego pochodzi nazwa Ulica Floriaska ? a) Brama Floriaska b) Barbakan c) Zamek na Wawelu WSB 10. http://alekrakow.pl/ Wikipedia.pl WSB