Pažink save

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Paink save. 9 kl.mokiniams. Kiekvienai mogaus asmenybei yra bdingos tam tikros savybs.Vienos yra gimtos, kitos gyjamos, formuojasi gyvenant. Kokios mogikosios s a vybs jus avi? Pagalvokite ir vardinkite kokius 3,,didvyrius ar herojus j s turite savo gyvenime? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Paink save9 kl.mokiniams

  Projektas "POINT"

 • Kiekvienai mogaus asmenybei yra bdingos tam tikros savybs.Vienos yra gimtos, kitos gyjamos, formuojasi gyvenant.Kokios mogikosios savybs jus avi?Pagalvokite ir vardinkite kokius 3,,didvyrius ar herojus js turite savo gyvenime?Kokie mons jums yra reikmingi js gyvenime iandien?

 • Planuojant savo karjer, nusibrkite, turkitesavo tiksl.Tam reikia inoti, atrasti, suvoktikur esate dabar, tada bandyti sivaizduotisavo keli savo tiksl. Kad pamatyti kur esate, turite matyti ir inoti, painti save. Atsakykykite sau klausim -kas a esu: mano asmenybs savybs, bruoai. Analizuokite - ar jums paiam jie patinka, ar jie man nea naud, gal kenkia. Koks-ia nortumte, turtumte bti, kad pasiektumte savo tiksl. Gal matote keli, bdus kaip tai pasiekti?

 • Temperamentas tam tikr pastovi savybi kompleksas, kuris apibdina mogaus elgsen tam tikrose situacijose bei jo emocij reikimsi. odis temperamentas danai naudojamas kaip energingumo, gyvybingumo sinonimas. 4 temperamento tipus iskyr dar V a. Senovs Graikijoje gyvens Hipokratas.

 • 1.Temperamento ypatybs daro tak vairioms mogaus veiklos sritims, turinioms paius skirtingiausius tikslus bei skirtingus motyvus (darbui, aidimui, sportui, mokslui ir pan.), ir tuo jos skiriasi nuo poveikio, kur mogaus veikla daro asmenybs kryptingumas;2. Temperamento ypatybs nekinta ilg mogaus gyvenimo tarp arba net vis gyvenim;3. Temperamento ypatybs pasireikia ne atsietai, o yra dsningai viena su kita susijusios, sudaro atitinkam struktr, bding temperamento tipui.

 • Mes jums silome atlikti nedidel test, kuris pads jums nustatyti savo temperamento tip.Kiekviename skaiiuje(1-27) isirinkite labiausiai jums tinkant atsakym(paymkite geriausiai jus apibdinant vien od, pasiymkite j popieriaus lape) ir pasiymkite to atsakymo vien raid(a,b,c,d).

 • 1. a. nerpestingas, b. impulsyvus, c. pesimistikas, d. rpestingas.

  2. a. neimantis galv, b. nenustygstantis, c. rkanas, d. metodikas.

  3. a. gyvas,b. maus bdo,c. blogos nuotaikos,d. ramaus bdo.

  4. a. nuotaikingas,b. aktyvus,c. nuosaikus,d. pasyvus.

 • 5.a. draugikas, b. jaudrus, c. nervingas, d. taikus. 6.a. atjauiantis, b. iurktus, c. usisklends, d. mslus.7.a. nekus,b. agresyvus,c. tylus,d. ramus.

  8. a. greitai veikiantis,b. lyderis,c. santrus,d. suvarytas.

 • 9. a. darboholikas, b. valingas, c. nuolankus, d. patenkintas. 10.a. tuiakalbis, b. energingas, c. lidnas, d. romus.11. a. ikalbingas,b. ekstravertikas,c. nusimins,d. neskubus.

  12.a. pavirutinikas,b. smarkus,c. mslus,d. ltas.

 • 13. a. atviras, b. nekantrus, c. links savistab, d. nepalenkiamas.

  14.a. kalbus, b. inciatorius, c. egoistikas, d. apgalvojantis.15.a. draugikas,b. bandantis,c. reiklus,d. nesudirginamas.

  16.a. prisitaikantis,b. triukmingas,c.eidus,d. susitelks savo vid.

 • 17 a. spalvingas, b. praktikas, c. skaitytojas, d. santrus.

  18. a. sumanus, b. teatralikas, c. ltas, d. svajingas.19.a. nekantrus,b. blogai simenantis,c. nuobodus,d. mgstantis rutin.

  20.a. neatsakingas,b. judrus,c. prislgtas,d. ltai imokstantis.

 • 21. a. nepatikimas, b. konkuruojantis, c. intelektualus, d. atkaklus.

  22.a. nepastovus, b. itvermingas, c. grai simenantis, d. usispyrs.23.a. lankstus,b. dominuojantis,c. stebtojas,d. drovus.

  24.a. dosnus,b. netolerantikas,c. nedkingas,d. laikosi proi.

 • 25. a. anksti keliasi, b. usispyrs, c. nepatenkintas, d. imintingas. 26.a. lyg platak,b. piktas,c. pasiaukojantis,d. abejingas.27.a. laimingas,b. herojikas,c. nepaguodiamas,d. nuobodus.

 • VertinimasPerskaitykite kokias savybes usirate lape apie save.Suskaiiuokite, kiek pasirinkt teigini yra paymta kiekviena raide. Kokios raids teigini surinkote daugiausiai, tokiam temperamento tipui galite save priskirti.Beveik nra gryno temperamento moni. Kiekvienas temperamentas turi dviej gretim tip savybes.

 • a.- Sangvinikas - nerpestingas, neimantis galv, ekstravertikas, gyvas, draugikas, atjauiantis, linksmas, nekus, optimistikas, umarus, nekantrus, pavirutinikas. Tai judrs, spontaniki mons, kurie pirmiau pasako ar padaro, o paskui pagalvoja. J galvose kirba daug nauj idj, darbus pradeda su usidegimu, taiau greitai j entuziazmas iblsta. Lengvai prisitaiko prie slyg, mgsta juokauti. b.- Cholerikas - links staigiai reaguoti situacijas, greitai susijaudina, impulsyvus, nenustygstantis, energingas,ekstravertikas iurktokas, triukmingas, blogai simenantis, nekantrus,heroikas, piktas. Cholerikams bdingas polinkis vadovauti, tai danai labai rytingos asmenybs. Lengvai "siplieskiantys", supyk gali prikalbti net labai skaudi dalyk. Tai judrs, aktyvs mons. c. -Melancholikas - tylus ir daniausiai usisklends, pesimistikas, lidnas, santrus, susimsts, nuosaikus, nepaguodiamas, geros atminties,sigilins save, intravertikas. Jiems bet kokia smulkmena gali sugadinti nuotaik. Jie danai bna pedantiki, nori, kad viskas vykt pagal plan. d.-Flegmatikas - atsiskyrs, nutols, atsainus, susimsts, rpestingas, ramus, intravertikas, lto bdo, pasyvus, taikus, svajojantis, abejingas, apatikas, vangus, mielas, malonus. io tipo mons danai bna neemocionals, pasyvs, danai pasiymi tolerancija ir kantrybe.

 • Kiekvienas i ms esame kurio nors i dviej prieing psichologini tip ekstravertikumo arba intravertikumo atstovas Tos psichologins ypatybs yra nulemtos prigimties ir vairiais atvejais gali arba padti, arba trukdyti vairioje vekloje.Ekstravertas asmenybs tipas, kurio dmesys nukreiptas ior, kitus mones. Jis puikiai randa bendr kalb su kiekvienu, turi daug draug, gali greitai k nors nusprsti ir organizuoti, be vargo nugali sunkumus.Intravertas asmuo, kuris pirmiausia gilinasi save, savo vidin pasaul. Jis links stebti, lyginti reikinius, tirti dsnius, kuriais pagrsta kokia nors sistema (nuo mogaus iki pasaulio sukrimo), ir nesmagiai jauiasi didelse triukmingose kompanijose, nes jos ieikvoja daug intraverto energijos. io asmenybs tipo atstovui labiau patinka kamerin aplinka jam daugiau diaugsmo teikia nuoirdus bendravimas su vienu, dviem arba trimis monmis.

 • vardinkite, mogaus pasidjusio skrybel temperament

 • inodami mogaus temperament, mes galime daugiau painti save bei suprasti aplinkini elges, nuotaikas, emocijas.

 • Yra profesij, kurias gali pasirinkti tik tam tikro temperamento mogus, taiau daugel profesij gali rinktis mons vairi temperament, nes nuo j priklauso ne tiek veiklos kokyb, kiek stilius.Kaip manote, koki tak js temperamento savybs turs js ,,svajoni profesijai?