of 7/7
TC PCD 20 17 Ciprian-Bogdan Chirila Cristina-Sorina Stangaciu Versavia-Maria Ancusa Sorin-Codrut Florut Petru Papazian Clara-Beatrice Tesila Alexandra-Iulia Szedlak-Stinean up Lista propunerilor de proiecte declarate eligibile in etapa de verificare a criteriilor privind conformitatea eligibilitatea Proiectarea, implementarea si evaluarea de obiecte de invatare auto-generative pentru discipline IT Mixed Criticality Systems TAsk Schedulers -Planificatoare sisteme cu niveluri mixte de criticalitate Automatizarea analizei comentariilor online scrise in limba romana Solutii moderne pentru consolidarea planseelor dala, validate numeric probabilistic si experimental. 01: Calculatoare Tehnologia informatiei 01: Calculatoare Tehnologia informatiei 01: Calculatoare Tehnologia informatiei 06: Inginerie civila instalatii, Cadastru Optimizarea controlului sistemelor de gestionare a energiilor 04: Electronica, regenerabile prin implementarea standardului industrial IEEE Telecomunicatii, 1451 Optimizarea strategiilor de reducere a riscurilor la hazardurile geomorfologice prin modelarea 30 a acestora Materiale noi modificate chimic utilizate pentru adsorbtia arsenului din ape Solutii mod erne de reglare bazate pe observatoare neliniare cu aplicatii in sisteme mecatronice Pag.l / 7 06: Inginerie ci vila instalatii, Cadastru 03: Inginerie chimidi, Ingineria mediului, Ingineria alimentare 02: Automatica, Informatica aplicata D2: Automatica, Informatica aplicata 013: umaniste, socia Ie, Educatie fizica D5: Inginerie electrica, Inginerie energetica

PCDTC up · 2017-03-30 · producere de biohidrogen si electricitate Dictionar explicativ poliglot de termeni din domeniul educatiei (romana, engleza, germana, franceza) Determinarea

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PCDTC up · 2017-03-30 · producere de biohidrogen si electricitate Dictionar explicativ poliglot...

 • TC PCD2017

  Ciprian-Bogdan Chirila

  Cristina-Sorina Stangaciu

  Versavia-Maria Ancusa

  Sorin-Codrut Florut

  Petru Papazian

  Clara-Beatrice Tesila

  Alexandra-Iulia Szedlak-Stinean

  up Lista propunerilor de proiecte declarate eligibile

  in etapa de verificare a criteriilor privind conformitatea ~i eligibilitatea

  Proiectarea, implementarea si evaluarea de obiecte de invatare auto-generative pentru discipline IT

  Mixed Criticality Systems TAsk Schedulers -Planificatoare sisteme cu niveluri mixte de criticalitate

  Automatizarea analizei comentariilor online scrise in limba romana

  Solutii moderne pentru consolidarea planseelor dala, validate numeric probabilistic si experimental.

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  Optimizarea controlului sistemelor de gestionare a energiilor 04: Electronica, regenerabile prin implementarea standardului industrial IEEE Telecomunicatii, 1451

  Optimizarea strategiilor de reducere a riscurilor la hazardurile geomorfologice prin modelarea 30 a acestora

  Materiale noi modificate chimic utilizate pentru adsorbtia arsenului din ape

  Solutii mod erne de reglare bazate pe observatoare neliniare cu aplicatii in sisteme mecatronice

  Pag.l / 7

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  03: Inginerie chimidi, Ingineria mediului, Ingineria

  alimentare

  02: Automatica, Informatica aplicata

  D2: Automatica, Informatica aplicata

  013: ~tiinte umaniste, ~tiinte socia Ie, Educatie fizica

  D5: Inginerie electrica, Inginerie energetica

 • Nicolae Stelian Lontis

  Cristian-Virgil Lazureanu

  Alexandru Topirceanu

  Raluca Dana Sonia Rob

  lIie Mihai Taucean

  Cosmin Codrean

  Sorina Gabriela Serban

  Erika Popa

  Valentin Stangaciu

  Ana-Maria Pana

  lonel Adrian Avram

  Stand Virtual pentru Analiza Vehiculelor Electrice - Hibride

  Functia energie-Casimir in studiul sistemelor Hamilton-Poisson ~i a deformarilor integra bile a acestora

  Dptimizare euristica a algoritmilor de pozitionare ~i detectie a comunitatilor in rete Ie Ie complexe

  Echipament multifunctional de masurare ~i analiza a marimilor electrice ~i comanda proceselor

  Laborator de cercetare ~i didactic "Lean ~i sustenabilitate"

  Dbtinerea ~i caracterizarea otelurilor amorfe masive

  Reintroducerea in circuitul economic al de~eurilor cu continut de fier ~ i elemente pentru alierea otelului

  Valorificarea zgurilor LF in industria cimentului

  Energy Control, Monitoring, Analysis and Predictability System

  Modelarea ~i simularea procesului de biodegradare a polimerilor derivati de la zaharide

  Sistem integrat Casa Inteligenta Securizat

  Pag. 2/7

  07: Echipamente mecanice (Inginerie mecanica, Ingineria autovehiculelor; Ingineria

  011: Matematica, Fizica

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  05: Inginerie electrica, Inginerie energetica

  012: ~tiinte economice ~i administrarea afacerilor

  09: Ingineria materialelor, Inginerie industriala

  09: Ingineria materialelor, Inginerie industriala

  03: Inginerie chimica,lngineria mediului, Ingineria prod use lor alimentare

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  03: Inginerie chi mica, Ingineria mediului, Ingineria

  I alimentare

  04: Electronica, Telecomunicatii, Na

  02: Automatica, Informatica aplicata

  011: Matematica, Fizica

  04: Electronica, Telecomunicatii, Nanoteh

  09: Ingineria materialelor, Inginerie industriala

  05: Inginerie electrica, Inginerie energetica

  05: Inginerie electrica, Inginerie energetica

 • Mircea Laurentiu Dan

  Roland Szabo

  Adina Budiul Berghian

  Codruta Badaluta Minda

  Mircea Visescu

  Erika Beata Maria Beilicci

  Vasile Daniel Gherman

  Simona-Cristina Simon

  Teodor Paul Marc

  Lavinia Lupa

  loana-Monica Pop-Calimanu

  Radu Mirsu

  Noi electrozi ceramici pe baza de perovskiti ai cobaltului ~i fierului pentru pile de combustie

  Algoritm si dispozitiv de pozitionare precisa a dispozitivelor de recoltare a energiei

  Optimizarea traseului de admisie a aerului In motoare cu ardere interna

  Stabilirea zonelor inundabile la viituri probabilistice in bazine hidrografice mici

  Impactul regimului termic al sondelor de caldura asupra randamentului propriu ~i al mediului

  Reabilitarea calitatii apelor subterane din zona depozitelor de deseuri neconforme

  Deseuri organice-energie regenerabila: tehnologie noua cu producere de biohidrogen si electricitate

  Dictionar explicativ poliglot de termeni din domeniul educatiei (romana, engleza, germana, franceza)

  Determinarea caracteristicilor de deformabilitate pentru straturile rutiere reciciate "in situ"

  Adsorbtia compu~ilor farmaceutici din ape pe nanoparticule magnetice impregnate cu lichide ionice

  Convertoare multifaza pentru conversia energiei solare ~i Inca rca rea acumulatorilor din vehiculele electrice

  Solutii embedded pentru implementarea structurilor neuronale profunde (Deep Neural Networks)

  Pag. 3/7

  D3: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  r alimentare

  D4: Electronica, Telecomunicatii,

  I

  D7: Echipamente mecanice (Inginerie mecanica, Ingineria autovehiculelor; Ingineria

  D6: Inginerie civil a ~i instalatii, Cadastru ~i

  D6: Inginerie civil a ~i instalatii, Cadastru ~i

  D6: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  D3: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  r alimentare

  DB: ~tiinte umaniste, ~tiinte socia Ie, Educatie fizica

  D6: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  D3: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  I alimentare

  D4: Electronica, Telecomunicatii, Na

  D4: Telecomunicatii, Na

  DlO: Mecatronica, Robotica

  D3: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  alimentare

  D9: Ingineria materialelor, Inginerie industriala

 • Corina Maria Oinis

  Albert Titus Constantin

  Constantin Marian Bucos

  Maria Kovaci

  Maria - Roberta Gridan

  Adriana Albu

  Calin-Adrian Popa

  Virgil Stoica

  Monica Mirea

  Alin-Florin Totorean

  Emanoil Linul

  Realizarea unui regulator electronic pentru imbuniitiitirea factorului de putere ~i ameliorarea regimului deformant

  Masuri de asigurare conectivitate longitudinala in zona captarilor de apa a microhidrocentralelor

  Analiza ~i utilizarea tehnicilor Data Mining in predictia performantelor studentilor

  Sistem de Achizitie ~i Analiza a Parametrilor Oinamici pentru Autovehicule

  Cercetari privind utilizarea dronelor in masuratorile terestre

  Sistem expert pentru asistarea diagnosticarii anomal iilor genomice complexe

  Retele neuronale profunde cu valori complexe

  Reducerea Consumului de Carburant al m.a.i prin recuperarea energiei pierdute.

  Prefabricarea sustenabila a fundatiilor - solutie de fundare rapida pentru constructii usoare

  Evaluarea hemodinamica a bypass-ului aorto-coronarian

  Caracterizarea mecanica a structurilor compozite avansate cu miez din spuma de aluminiu

  Pag. 4/7

  05: Inginerie electrica, Inginerie energetica

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  04: Electronica, Telecomunicatii, Nanotehnologii

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  02: Automatica, Informatica aplicata

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  07: Echipamente mecanice (Inginerie mecanica, Ingineria autovehiculelor; Ingineria

  06: Inginerie civil a ~i instalatii, Cadastru ~i

  08: Mecanica aplicata ~i Rezistenta materialelor inclusiv neria medical

  08: Mecanica aplicata ~ i Rezistenta materialelor (inclusiv medical

  02: Automatica, Informatica aplicata

  03: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  uselor alimentare

  07: Echipamente mecanice (Inginerie mecanica, Ingineria autovehiculelor; Ingineria tra

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

 • Cristian Emil Moldovan

  Cristian Vulcu

  Attila Simo

  Karoly Menyhardt

  Octavian Cornea

  Oan loan Stoia

  Cosmin Cernazanu-Glavan

  loan Both

  Mihaela Marcella Crisan-Vida

  Calin Neagu

  Ciprian Ovidiu Miron Oughir

  Raluca Oiana Voda

  Proiectare, constructie si algoritmi de control pentru un mecanism pasitor biped subactuat in scopul cresterii eficientei 010: Mecatronidi, Robotica

  Performanta seismica a nodurilor grinda-stalp pentru structuri realizate cu p lan~ee de t ip "slim-floor"

  LoRa - infrastructura inte ligenta pentru comun icatii ~i suport in luarea deciziilor in cadrul retelelor electrice

  Studiu l incercarilor de obosea la in mediu controlat cu temperatura variabila

  Instalatie pentru determinarea randamentului convertoarelor statice prin metoda calorimetrica

  Cercetari asupra unui ghid individualizat de osteotomie tibialii fabricat prin sinterizare selectiva cu laser

  Algoritm de clusterizare ierarhica eficient energetic pentru masive mari de date

  Comportarea grinzilor cu inima cutata sinusoidal in conditii de incendiu

  Mediu educational de realitate vi rtuala in domeniul chim iei

  Structuri in cadre duale multietajate cu panouri disipative demontabile din otel supuse la actiunea seismica

  Oeterminarea nebulozitatii atmosferice utilizand tehnici HOR

  Platforma de nanomateriale multifunqionale cu structura perovskitica pentru aplicatii in senzori ~i tehnologii de

  a mediului

  Pag. 5/7

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  05: Inginerie electrica, Inginerie energetica

  08: Mecanica aplicata ~i Rezistenta materialelor (inclusiv Ingineria medicala)

  05: Inginerie electrica, Inginerie energetica

  08: aplicata ~i Rezistenta materialelor

  I medi

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informatiei

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  02: Automatica, Informatica aplicata

  06: Inginerie civila ~i instalatii, Cadastru ~i

  04: Electronidi, Telecomunicatii,

  03: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  uselor alimentare

  02: Automatica, Informatica aplicata

  04: Electronica, Telecomunicatii, Na

  07: Echipamente mecanice (Inginerie mecanica, Ingineria autovehiculelor;

  02: Automatica, Informatica aplicata

  09: Ingineria materialelor, Inginerie industriala

  03: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  alimentare

  09: Ingineria materialelor, Inginerie industriala

 • Valentin Ciupe

  Anamaria Todea

  lulia-Maria Pau~escu

  Razvan-Oorel Cioarga

  Cristian Gelu Vasar

  Ana Cristina Paul

  Mirela Adriana Chesoan - n. loan

  Mihaela Violeta Pisleaga

  Eugen Sever Zabava

  Oelia Gabriela Calinoiu

  Alin Anton

  Calin Sebarchievici

  Solulii tehnice pentru servo-actuatoare pneumatice fara metal utilizabile in medii cu restriclii EMC

  Sinteza unor noi oligoesteri in sistem multienzimatic de tip cascada

  Oesign-ul, sinteza ~i caracterizarea unor noi derivali de 4-piperidona potenlial bioactivi

  010: Mecatronica, Robotica

  03: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  use lor alimentare

  Self-repairable Transparent Online Reconfigurable Mechanical 01: Calculatoare ~i Beneficial Self-organising Network Tehnologia informaliei

  Sistem informatic integrat pentru estimarea potenlialului energetic solar/eolian al unei localii

  Celulaze imobilizate prin noi tehnici sol-gel cu utilizari pentru hidroliza biomasei lignocelulozice

  TEsta rea Numerica a barelor Oisipative demontabile in cadre metalice cu contravantuiri EXcentrice

  Studiu comparativ intre datele satelitare ~i datele i din teren, in vederea oblinerii unui management de ina Ita calitate in bazine hid

  Oispozitive mecatronice inovative pentru reconfigurarea ~i reutilizarea ambalajelor

  Monitorizarea ~i modelarea radialie solare UV

  Sistem de calcul para lei cu memorie distribuita ~i consum redus pentru calcul paralelizat in timp

  Sistem independent de incalzire ~i apa calda cu pompa de caldura aer-apa ~i panouri fotovoltaice

  Pag.6/7

  02: Automatica, Informatica aplicata

  03: Inginerie chimica, Ingineria mediului, Ingineria

  use lor alimentare

  06: Inginerie civila ~i instalalii, Cadastru ~i

  06: Inginerie ~i instalalii, Cadastru ~i

  010: Mecatronica, Robotica

  011: Matematica, Fizica

  01: Calculatoare ~i Tehnologia informaliei

  06: Inginerie civila ~i instalalii, Cadastru ~i

  04: Electronica, Telecomunicalii, Nanotehnol

 • Simon Alexandru Pescari

  Silviu Vert

  Lucian Flavius Pater

  lon-Silviu Borozan

  SolUlii cadru privind reabilitarea termica ~i structurala in conceptul de clad ire cu consum de energie aproape egal cu zero

  Tehnologii de realitate augmentata pentru patrimoniul cultural al ora~ului

  Metode ~i modele matematice asociate proceselor biologice

  Dezvoltarea unui laborator de studiere a accidentelor rutiere si modalitati de prevenire a acestora

  APROBAT,

  D6: Inginerie civila ~i instalalii, Cadastru ~i

  D4: Electronica, Telecomunicalii,

  D11: Matematica, Fizica

  D7: Echipamente mecanice (Inginerie mecanica, Ingineria autovehiculelor; Ingineria

  Pre~edinte Co " Proiecte de cercetare d

  isie coordonare Competilie interna ~ pentru tineri cercetatori - PCD Te"

  .dr.Liv· adariu-Brailoiu

  Pag. 7/7