Pcg Presentation

  • View
    16

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pcg

Transcript

PowerPoint Presentation

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA KEDAH.-PKU 3143PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHASJelaskan maksud PCG dalam pengurusan kewangan Pendidikan Khas dan pembahagiannya mengikut mata pelajaran dan bidang tertentu.Nama Pensyarah:Encik Shamsul Rizal bin Khalil1Disediakan oleh:

NUR NADIAH BINTI GHANI

SAODAH BINTI CHE YEMPENGENALANSeperti Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan, Sekolah Pendidikan Khas Rendah dan Menengah serta Program Pendidikan Khas Integrasi Rendah dan Menengah juga menerima bantuan PCG Mata Pelajaran dan Bukan Mata Pelajaran.Kadar bantuan tersebut adalah ternyata dalam Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah KP.1573/17/Jld.14(4) bertarikh 16 Oktober 2002.Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.

PER CAPITA GRANT (PCG)Bantuan Geran Per Kapita atau Per Capita Grant (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.Meliputi PCG mata pelajaran dan PCG bukan mata pelajaran.Selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa dalam sektor pendidikan masa kini, beberapa perubahan ke atas PCG perlu dilakukan bagi memastikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan lancar.Antara perubahan yang dicadangkan ialah :Menaikkan kadar PCGMenyusun semula kumpulan PCG mata pelajaran dan bukan mata pelajaranMemudahkan tatacara tuntutan oleh pihak sekolah

Penyusunan semula kumpulan PCG juga memberi lebih fleksibiliti dan akauntabiliti kepada Pengetua / Guru Besar dalam menguruskan kewangan sekolah.

PCG Mata Pelajaran TerasWajibTambahan & Bahasa AsingElektif.

PCG Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber SekolahBimbingan dan KaunselingLain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama.

JENIS BANTUAN PCGJENIS BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) DAN MAKSUD PERBELANJAAN A. BANTUAN PER KAPITA PRA SEKOLAHPembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan.B. BANTUAN PER KAPITA MATA PELAJARANPembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains, taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran.Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan.

Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan.Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD.

C. BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN (PSS)Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan.

Program Pendidikan Khas Integrasi:Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi.

D. BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN (B&K)Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa.Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling.E. BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN (LPBT/LPK SEKOLAH/ASRAMA)Bayaran bil telefon, air, elektrik, telegram, setem, internet dan pembetungan. (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti)Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai.Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT.Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran.Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat.Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi.

Perolehan harta modal tidak melebihi RM 10,000.00 adalah dibenarkan. Perolehan harta model melebihi RM 10,000.00 perlu mendapat kelulusan PTJ. Manakala, bagi perolehan komputer, kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian (JMPK) perlu diperolehi.Bayaran yuran khusus untuk guru-guru dan kakitangan sekolah.Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid / keselamatan.Pembaikan kecil peralatan pengajaran dan pembelajaran bagi murid pendidikan khas dan program pendidikan khas integrasi.Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru / kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi dan pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring.KADAR BANTUANJENIS PROGRAM PENDIDIKAN KHASPCG MATA PELAJARANPCG BUKAN MATA PELAJARANTerasWajibTambahanPSSB&KLPBT/LPK SekolahLPBT/LPK AsramaMasalah Penglihatan / Integrasi Rendah200.00100.0050.0050.0012.00200.0060.00Masalah Pendengaran / Integrasi Rendah

50.0080.0075.0040.0012.00180.0060.00Masalah Pembelajaran / Integrasi Rendah45.0070.0065.0040.0012.00180.00-JENIS PROGRAM PENDIDIKAN KHASPCG MATA PELAJARANPCG BUKAN MATA PELAJARANTerasWajibTambahanPSSB&KLPBT/LPK SekolahLPBT/LPK AsramaMasalah Penglihatan / Integrasi Menengah350.00150.00125.0080.0015.00300.0060.00Masalah Pembelajaran / Integrasi Menengah

65.0080.0080.0060.0015.00280.0060.00TERASWAJIBELEKTIFiiiiiiMasalah Pendengaran / Integrasi Menengah

70.0090.008080015060.0015.00280.0060.00PROSEDUR TUNTUTAN PCGSekolah yang menyelenggarakan Akaun Kumpulan Wang Kerajaan (semua jenis sekolah di Semenanjung Malaysia dan Sekolah Teknik / Vokasional, SBP serta Sekolah Pendidikan Khas) perlu mengemukakan tuntutan PCG kepada PTJ masing-masing berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Per Kapita Sekolah Pendidikan Khas / Program Pendidikan Khas Integrasi Rendah bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Per Kapita Sekolah Pendidikan Khas / Program Pendidikan Khas Integrasi Menengah bagi murid di sekolah menengah.

PTJ akan mengemukakan tuntutan tersebut kepada Pejabat Pembayar bagi urusan pembayaran dan mengkreditkan terus ke dalam Akaun Sekolah berkenaan.Sekolah akan mencatitkan jumlah yang diterima dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan mengikut kumpulan PCG yang ditetapkan iaitu Teras, Wajib, Tambahan/Bahasa Asing dan Elektif (dipecahkan mengikut jenis elektif). Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolah hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.

ASAS TUNTUTANTuntutan PCG ditetetapkan sekali setahun.Tuntutan PCG tahun berkenaan adalah berdasarkan bilangan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemukakan oleh sekolah kepada PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.Tuntutan oleh sekolah hendaklah menggunakan borang tuntutan PCG seperti di Lampiran D.PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)BILSEKOLAH KETUA PTJ1Sekolah Rendah HarianJabatan Pelajaran Negeri (JPN)2Sekolah Menengah Harian3Sekolah Berasrama PenuhBahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh / Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK)4Sekolah Teknik / VokasionalBahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV)5Sekolah Sukan MalaysiaBahagian Sukan (BS)6Sekolah Seni MalaysiaBahagian Kokurikulum dan Kesenian (BKS)7Sekolah Rendah Pendidikan KhasBahagian Pendidikan Khas (BPKhas)8Sekolah Menengah Pendidikan Khas9Sekolah Rendah Agama Bantuan KerajaanBahagian Pendidikan Islam (BPI)10Sekolah Menengah Ag