pdf 425 KB

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of pdf 425 KB

 • Sprawozdanie z dziaalnoci Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. za rok obrotowy 2012,

  uwzgldniajce ocen pracy Komitetw Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.

  /Przyjte uchwa Nr 26/VIII/13 Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied SA z dnia 8 maja 2013 r./

  Maj, 2013

 • I. Zasady i tryb dziaania Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.

  Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied S.A. jest staym organem nadzoru KGHM Polska Mied S.A. w Lubinie, we wszystkich dziedzinach dziaalnoci Spki. W skad Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 10 czonkw powoanych przez Walne Zgromadzenie, w tym czonkowie pochodzcy z wyboru pracownikw Spki. Czonkowie Rady Nadzorczej s powoywani na wspln kadencj, ktra trwa trzy lata. Rada Nadzorcza dziaa na podstawie przepisw prawa powszechnie obowizujcych, Statutu KGHM Polska Mied Spka Akcyjna z siedzib w Lubinie i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. z siedzib w Lubinie, a take Dobrych Praktyk Spek Notowanych na Giedzie Papierw Wartociowych. W roku obrotowym 2012, Rada sprawowaa stay nadzr nad dziaalnoci Spki i realizowaa swoje zadania w oparciu o szczeglne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. Statut Spki w Rozdziale IVB 20, a w lad za nim Regulamin Rady Nadzorczej w Rozdziale III 8. Rada wykonywaa swoje funkcje na zwoywanych w tym celu posiedzeniach oraz poprzez delegowanie swoich czonkw do pracy w Komitetach. II. Informacja o skadzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A. oraz

  penionych funkcjach w Radzie.

  Skad Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 19 stycznia 2012 r. przedstawia si nastpujco:

  imi i nazwisko funkcja okres sprawowania funkcji w 2012 r.

  Jacek Kuciski Przewodniczcy 01.01.2012 25.04.2012

  Marcin Dyl Zastpca Przewodniczcego 01.01.2012 19.01.2012

  Marek Panfil Sekretarz 01.01.2012 25.04.2012

  Franciszek Adamczyk Czonek 01.01.2012 19.01.2012

  Arkadiusz Kawecki Czonek 01.01.2012 19.01.2012

  Jan Rymarczyk Czonek 01.01.2012 19.01.2012

  Marzenna Weresa Czonek 01.01.2012 19.01.2012

  Czonkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracownikw Spki

  Lech Jaro Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Maciej aganowski Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Pawe Markowski Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 stycznia 2012 r. podjo decyzj:

  - o odwoaniu 5 Czonkw Rady Nadzorczej VIII kadencji, - i o powoaniu 5 Czonkw Rady Nadzorczej VIII kadencji. Skad Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 19 stycznia 2012 r. do dnia 24 kwietnia 2012 r. przedstawia si nastpujco:

 • imi i nazwisko funkcja okres sprawowania funkcji w 2012 r.

  Jacek Kuciski Przewodniczcy 01.01.2012 25.04.2012

  Marek Panfil

  Sekretarz 01.01.2012 13.02.2012

  Zastpca Przewodniczcego

  13.02.2012 25.04.2012

  Mariusz Kolwas Czonek 19.01.2012 - 13.02.2012

  Sekretarz 13.02.2012 24.04.2012

  Krzysztof Kaczmarczyk Czonek 19.01.2012 21.05.2012

  Zastpca Przewodniczcego

  21.05.2012 31.12.2012

  Aleksandra Magaczewska Czonek 19.01.2012 17.04.2012

  Zastpca Przewodniczcego

  17.04.2012 21.05.2012

  Przewodniczca 21.05.2012 31.12.2012

  Robert Oliwa Czonek 19.01.2012 03.09.2012

  Jacek Powiata Czonek 19.01.2012 31.12.2012

  Czonkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracownikw Spki

  Lech Jaro Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Maciej aganowski Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Pawe Markowski Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  W dniu 24 kwietnia 2012 r. Pan Mariusz Kolwas, penicy funkcj Sekretarza Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied SA zoy rezygnacj z czonkostwa w Radzie Nadzorczej Spki.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2012 r. podjo decyzj:

  - o odwoaniu 2 Czonkw Rady Nadzorczej VIII kadencji, - i o powoaniu 3 Czonkw Rady Nadzorczej VIII kadencji. Skad Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 25 kwietnia 2012 r. do dnia 28 czerwca 2012 r. przedstawia si nastpujco:

  imi i nazwisko funkcja okres sprawowania funkcji w 2012 r.

  Aleksandra Magaczewska Zastpca Przewodniczcego

  17.04.2012 21.05.2012

  Przewodniczca 21.05.2012 31.12.2012

  Krzysztof Kaczmarczyk

  Czonek 19.01.2012 21.05.2012

  Zastpca Przewodniczcej 21.05.2012 31.12.2012

  Dariusz Krawczyk Czonek 25.04.2012 - 21.05.2012

  Sekretarz 21.05.2012 31.12.2012

  Pawe Biaek Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Robert Oliwa Czonek 19.01.2012 03.09.2012

  Ireneusz Piecuch Czonek 25.04.2012 31.12.2012

 • Jacek Powiata Czonek 19.01.2012 31.12.2012

  Czonkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracownikw Spki

  Lech Jaro Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Maciej aganowski Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  Pawe Markowski Czonek 01.01.2012 28.06.2012

  W zwizku z wynikami referendum, ktre odbyo si w Spce w dniach 25 i 26 kwietnia 2012 r. w sprawie odwoania trzech czonkw Rady wybieranych przez pracownikw Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2012 r. podjo decyzj o odwoaniu 3 Czonkw Rady Nadzorczej VIII kadencji wybieranych przez pracownikw Spki.

  W dniu 3 lipca 2012 r. Czonek Rady Pan Robert Oliwa zoy owiadczenie o rezygnacji z dniem odbycia najbliszego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Mied S.A. z penienia funkcji czonka Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied S.A.

  Skad Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 3 wrzenia 2012 r. przedstawia si nastpujco:

  imi i nazwisko funkcja okres sprawowania funkcji w 2012 r.

  Aleksandra Magaczewska Przewodniczca 21.05.2012 31.12.2012

  Krzysztof Kaczmarczyk Zastpca Przewodniczcej 21.05.2012 31.12.2012

  Dariusz Krawczyk Sekretarz 21.05.2012 31.12.2012

  Pawe Biaek Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Robert Oliwa Czonek 19.01.2012 03.09.2012

  Ireneusz Piecuch Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Jacek Powiata Czonek 19.01.2012 31.12.2012

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 wrzenia 2012 r. podjo decyzj o powoaniu Czonka Rady Nadzorczej VIII kadencji.

  Skad Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 3 wrzenia 2012 r. do dnia 21 listopada 2012 r. przedstawia si nastpujco:

  imi i nazwisko funkcja okres sprawowania funkcji w 2012 r.

  Aleksandra Magaczewska Przewodniczca 21.05.2012 31.12.2012

  Krzysztof Kaczmarczyk Zastpca Przewodniczcej 21.05.2012 31.12.2012

  Dariusz Krawczyk Sekretarz 21.05.2012 31.12.2012

  Pawe Biaek Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Krzysztof Opawski Czonek 03.09.2012 31.12.2012

  Ireneusz Piecuch Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Jacek Powiata Czonek 19.01.2012 31.12.2012

  W dniach 5-6 wrzenia 2012 r., w wyniku wyborw uzupeniajcych, pracownicy Spki dokonali wyboru trzech swoich reprezentantw do Rady Nadzorczej KGHM Polska Mied SA.

 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2012 r. zdecydowao o powoaniu jednego z trzech wybranych przez pracownikw reprezentantw do Rady Nadzorczej VIII kadencji. Skad Rady Nadzorczej VIII kadencji od dnia 21 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. przedstawia si nastpujco:

  imi i nazwisko funkcja okres sprawowania funkcji w 2012 r.

  Aleksandra Magaczewska Przewodniczca 21.05.2012 31.12.2012

  Krzysztof Kaczmarczyk Zastpca Przewodniczcej 21.05.2012 31.12.2012

  Dariusz Krawczyk Sekretarz 21.05.2012 31.12.2012

  Pawe Biaek Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Krzysztof Opawski Czonek 03.09.2012 31.12.2012

  Ireneusz Piecuch Czonek 25.04.2012 31.12.2012

  Jacek Powiata Czonek 19.01.2012 31.12.2012

  Czonkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracownikw Spki

  Bogusaw Szarek Czonek 21.11.2012 31.12.2012

  III. Dziaalno Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza wykonywaa swoje zadania na posiedzeniach zwoywanych przez Przewodniczcego Rady, podczas ktrych obecne byo kworum, niezbdne do podejmowania decyzji. Dziaania Rady Nadzorczej w 2012 r. zostay udokumentowane w protokoach z posiedze oraz uchwaach podejmowanych na posiedzeniach oraz w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza monitorowaa biec prac Zarzdu i Spki na podstawie uchwa Zarzdu oraz informacji na temat wynikw finansowych KGHM Polska Mied S.A. za poszczeglne miesice 2012 r., przedkadanych na kade posiedzenie Rady. Na podstawie kwartalnej oceny pracy Zarzdu Rada rozpatrywaa wniosek Zarzdu w sprawie wypaty zaliczki na poczet wynagrodzenia ruchomego. Rada cyklicznie zapoznawaa si rwnie z raportem Zarzdu z realizacji darowizn, sponsoringu, reprezentacji, marketingu i reklamy w KGHM Polska Mied S.A. i w Grupie Kapitaowej, jak rwnie z raportem z realizacji usug konsultingowych, doradczych i analitycznych wykonywanych przez podmioty zewntrzne na rzecz Spki i Grupy Kapitaowej KGHM Polska Mied S.A. W celu usprawnienia komunikacji pomidzy Zarzdem a Rad, kontynuowana bya praktyka przekazywania Zarzdowi, po kadym posiedzeniu, informacji o wszystkich ustaleniach przyjtych przez Rad w trakcie posiedzenia. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza KGHM Polska Mied SA odbya 16 protokoowanych posiedze, podja 126 uchwa, w tym 20 w trybie pisemnym. Frekwencja na posiedzeniach przedstawiaa si nastpujco:

  1. 27 stycznia 2012 r. nieobecny Pan Pawe Markowski 2. 13 lutego 2012 r. obecni wszyscy czonkowie Rady 3. 14 marca 2012 r. nieobecny Pan Pawe Markowski 4. 27 marca 2012 r. nieobecni Pan Lech Jaro

  i Pan Pawe Markowski 5. 17 kwietnia 2012 r. obecni wszyscy czonkowie Rady 6. 21 maja 2012 r. obecni wszyscy czonkowie Rady 7. 31 maja, 1, 4 i 5 czerwca 2012 r. obecni wszyscy czonkowie Rady

 • 8. 19, 26 i 27 czerwca 2012 r. nieobecni: 19 czerwca 2012 r. Pan Lech Jaro,

  26 czerwca 2012 r. Pan Dariusz Krawczyk

  9. 25 lipca 2012 r. nieobecny Pan Ireneusz Piecuch 10. 26 lipca 2012 r. nieobecny Pan I