of 28 /28
YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PASUKAN KADET POLIS Penasihat Pengetua Pengerusi Penolong Kanan Kokurikulum Penyelaras Ketua Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat Sarjan Sarjan PELAJAR Kopral Kopral PELAJAR PELAJAR PELAJAR 1 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Pelan Strategik Kadetpolis

Embed Size (px)

Text of Pelan Strategik Kadetpolis

Page 1: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PASUKAN KADET POLIS

Penasihat

Pengetua

Pengerusi

Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras

Ketua Guru Penasihat

Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Penasihat

Sarjan Sarjan PELAJAR Kopral Kopral PELAJAR

PELAJAR PELAJAR

Kopral Kopral Kopral PELAJAR PELAJAR Kopral PELAJAR PELAJAR

1 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 2: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PROSEDUR KESELAMATAN KOR KADET POLIS

1. Sebelum Menjalankan Aktiviti 1.1 Peranan Murid (ahli kadet) Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga. Memberitahu ibu bapa/penjaga tentang lokasi dan tempoh aktiviti serta guru yang terlibat. Menyerahkan Borang Kebenaran kepada ibu bapa/penjaga untuk ditandatangani. Mengembalikan Borang Kebenaran yang telah ditandatangani kepada guru penasihat. Wajib membawa kad kesihatan dan kad pengenalan/sijil lahir. Memastikan diri berada pada tahap kesihatan yang baik. Membawa peralatan, pakaian dan keperluan lain dengan secukupnya.

1.2 Peranan Guru Penasihat / Pegawai Kanan Kor Kadet Polis(PKKKP) Mendapatkan kebenaran pengetua sebelum melakukan sesuatu aktiviti. Menyediakan kertas kerja jika perlu. Menyenaraikan nama murid yang terlibat dan maklumkan nama tersebut kepada guru tingkatan

murid berkenaan jika aktiviti dijalankan pada waktu persekolahan. Mengedarkan Borang Kebenaran menyertai aktiviti kepada murid untuk ditandatangani ibu

bapa/penjaga selewat-lewatnya seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Mengumpul semula borang tersebut daripada murid terlibat.

Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti. Mengadakan taklimat keselamatan sebelum mengadakan aktiviti. Menyediakan senarai barang / keperluan murid. Berhubung dengan Ketua Warden dan Penyelia Asrama jika aktiviti melibatkan hal ehwal

asrama seperti penginapan dan makanan. Bertanggungjawab ke atas pengangkutan murid ke lokasi aktiviti. Buat tempahan dan jadual

perjalanan. Menyediakan nombor telefon penting (bomba, polis, hospital).

1.3 Peranan Ibu Bapa / Penjaga Menandatangani Borang Kebenaran menyertai aktiviti Kor Kadet Polis. Sekiranya terdapat sebarang keraguan tentang aktiviti yang dijalankan, sila hubungi pihak

sekolah. Memastikan anak dalam keadaan sihat dan hadir ke aktiviti yang dijalankan. Bertanggungjawab ke atas pengangkutan pergi balik anak ke sekolah.

2. Semasa Menjalankan Aktiviti

2 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 3: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

2.1 Peranan Murid Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memastikan keselamatan diri terjamin.Tidak meninggalkan tempat latihan tanpa pengetahuan

jurulatih. Membuat laporan segera kepada guru jika berlaku kerosakan, kemalangan dan kecemasan. Menjalankan aktiviti dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang tinggi.

2.2 Peranan Jurulatih /Guru Penasihat / Pegawai Kanan Kor Kadet Polis(PKKKP) Mengutamakan keselamatan murid. Sentiasa mengambil kedatangan murid. Memastikan tempat latihan dan peralatan sukan terurus dan selamat. Mengambil tindakan segera ke atas loparan kerosakan, kemalangan dan kecemasan. Membuat pengawasan rapi ke atas aktiviti yang dijalankan. Menghentikan aktiviti jika keadaan keselamatan / cuaca yang tidak mengizinkan.

3. Selepas Menjalankan Aktiviti3.1 Peranan Murid Mesti meninggalkan lokasi aktiviti secara berkumpulan. Mengosongkan dan membersihkan kawasan aktiviti. Membersihkan peralatan selepas digunakan. Melaporkan kerosakan peralatan kepada jurulatih. Menyimpan peralatan di tempat asal dengan teratur. Mematuhi prosedur keselamatan diri semasa perjalanan pergi dan balik ke sekolah atau lokasi

aktiviti.

3.2 Peranan Jurulatih/ Guru Penasihat / Pegawai Kanan Kor Kadet Polis(PKKKP) Memastikan kawasan aktiviti kosong dan bersih. Mengambil kedatangan pelajar dan memastikan semua pelajar hadir. Membuat laporan kerosakan / kecederaan sekiranya ada. Memastikan semua peralatan disimpan pada tempat asal. Membuat laporan aktiviti yang dijalankan kepada PK KK dan Pengetua.

3.3 Peranan Ibu Bapa / Penjaga Mengambil tahu siapa guru pengiring / jurulatih yang terlibat dan bila aktiviti yang dijalankan

tamat. Memastikan murid balik ke rumah selepas aktiviti dijalankan (pelajar harian). Segera menghubungi pihak sekolah sekiranya anak tidak sampai di rumah seperti sepatutnya.

3 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 4: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

CARTA ALIRANTINDAKAN JURULATIH / GURU JIKA BERLAKUNYA KEMALANGAN

4 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

JURULATIH/ PKKKP TERIMA LAPORAN KEMALANGAN AHLI

KOR KADET POLIS

KENALPASTI TAHAP KECEDERAAN

Kecederaan

Ringan

Kecederaan

Serius

LAPORKAN KES KEPADA PENTADBIR DAN MEREKODKAN KEMALANGAN / KECEDERAAN

HUBUNGI IBU BAPA / PENJAGA AHLI KOR

SELESAI

BERI RAWATANHANTAR KE HOSPITAL

SIASAT PUNCA KEMALANGAN

MULA

Page 5: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2009 – 2012)PASUKAN KADET POLIS

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

Kekurangan penglibatan murid dalam menyertai Pasukan Kadet Polis Sekolah

1. Pakaian dan assessori yang mahal

1. Semua anggota kadet mempunyai pakaian seragam yang lengkap

1. Mendapatkan subsidi daripada kerajaan.

1. Semua ahli kor kadet polis berpakaian seragam yang lengkap.

2. Kekurangan ahli kadet mewakili Perkhemahan Kadet Polis Peringkat Negeri dan Kebangsaan serta pencapaian yang kurang memuaskan bagi kontigen Sarawak di peringkat Kebangsaan.

2. Bilangan murid mewakili peringkat negeri dan Kebangsaan meningkat. Di samping meningkatnya pencapaian di peringkat bahagian, negeri dan kebangsaan

2. Meningkatkan kualiti ahli kor kadet polis

2. Bilangan ahli kadet mewakili bahagian dan negeri seperti berikut:

Tahun Bahagian Negeri2009 5 02010 14 42011 19 52012 25 6

3. Jurulatih kurang berkemahiran dan pengetahuan dalam melatih ahli kadet.

3. Meningkatkan keupayaan, kemahiran dan pengetahuan dalam bidang kejurulatihan.

3. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan jurulatih.

3. Jurulatih mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang cukup.

5 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 6: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

Isu Masalah Matlamat Strategi Indikator Pencapaian

4. Kurang kerjasama daripada pihak polis untuk membantu melatih ahli kadet

4. Meningkatkan minat, daya saing, kesediaan ahli kadet.

4. Menetapkan ‘goal setting’ serta memberi ganjaran atau insentif untuk t yang berjaya.

4. Kehadiran ahli 100% dan menunjukkan kesungguhan serta kepatuhan semasa latihan.

5. Kurang penyertaan daripada murid kaum cina walaupun mempunyai potensi bakat.

5. Meningkatkan penyertaan murid kaum cina yang berpotensi.

5. Meningkatkan kesedaran ibubapa kepentingan kk agar mereka memberi galakan ke atas penyertaan anak mereka.

5. Penyertaan kaum cina meningkat setiap tahun iaitu:

Tahun Bilangan2009 12010 102011 162012 25

6 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 7: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2009)PASUKAN KADET POLIS

Bil Program OkjektifTanggung

jawabTempoh

Kos / Sumber

TOV ETRIndicator

Pencapaian1. Perkhema

han Kor Kadet Polis Peringkat Sekolah

Lebih ramai ahli Kor Kadet Polis terpilih untuk Perkhemahan Kor Kadet Polis Peringkat Negeri

1. Pengetua2. PK KK3. Pegawai

Kanan Kor Kadet Polis (PKKKP)

4. Pegawai Polis

5. Polis

Jun- Disember

SekolahPIBG

- 10 orang ahli kadet terpilih untuk peringkat bahagian.

- 5 orang ahli kadet terpilh untuk ke peringkat negeri

- 10 orang ahli kadet terpilih untuk peringkat bahagian.

- 10 orang ahli kadet terpilh untuk ke peringkat negeri

2. Dream Platun

Melahirkan beberapa platun yang mantap dalam semua acara.(kawat kaki,jalan lasak,ronda pandu arah,ikhtiar hidup,menembak)

1. Pengetua2. PK KK 3. Pegawai

Kanan Kor Kadet Polis (PKKKP)

4. Pegawai Polis

5. Polis

Jun- Disember2009

- 10 orang ahli kadet terpilih untuk peringkat bahagian.

- 5 orang ahli kadet terpilh untuk ke peringkat negeri

- 10 orang ahli kadet terpilih untuk peringkat bahagian.

- 5 orang ahli kadet terpilh untuk ke peringkat negeri

7 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 8: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

Bil Program OkjektifTanggung

jawabTempoh

Kos / Sumber

TOV ETRIndicator

Pencapaian3. Kursus

KejurulatihanMeningkatkan keupayaan, kemahiran dan pengetahuan dalam bidang kejurulatihan.

1 Pengetua2 PK KK 3 Pegawai

Kanan Kor Kadet Polis (PKKKP)

4 Pegawai Polis

5 Polis

Mac – Nov 2009

SekolahPIBG

- Pegawai-pegawai Polis yang bertauliah dalam Kor Kadet Polis.

Semua guru menguasai kemahiran dan pengetahuan serta bertauliah dalam Kor Kadet Polis.

4. Kem Unit Beruniform

Meningkatkan minat, daya saing, kesediaan dan kesungguhan ahli kadet

1 Pengetua2 PK KK 3 Pegawai

Kanan Kor Kadet Polis (PKKKP)

4 Pegawai Polis

5 Polis

Disember 2009

SekolahPIBG

60% ahli kadet menunjukkan kesungguhan.

100% atlit menunjukkan kesungguhan.

5. Pemaufakatan Ibu Bapa

Meningkatkan penyertaan murid kaum cina yang berpotensi.

1 Pengetua2 PK KK 3 Pegawai

Kanan Kor Kadet Polis (PKKKP)

4 Pegawai Polis

5 Polis

Sepanjang tahun

SekolahPIBG

1% penyertaan oleh murid kaum cina.

30% penyertaan oleh murid kaum cina.

8 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 9: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN OPERASIPASUKAN KADET POLIS

Nama Projek : Perkhemahan Kor Kadet Polis Peringkat SekolahObjektif : Lebih ramai ahli Kor Kadet Polis terpilih untuk Perkhemahan Kor Kadet Polis

Peringkat NegeriTempoh : Jun-DisemberKumpulan Sasaran: Ahli Kadet Tingkatan 4,3,2,1Guru Terlibat : 1 Pengetua

2 PK KK 3 Pegawai Kanan Kor Kadet Polis (PKKKP)4 Pegawai Polis5 Polis

Proses Kerja : 1. Taklimat program1.1 Ucapan ketua projek.1.2 Penerangan tentang projek.1.3 Perlantikan Jawatankuasa Projek.

2. Kenal pasti kumpulan sasaran:-1.1 Pertandingan Kawat Kaki, Ronda Pandu Arah, Ikhtiar,Jalan Lasak

Hidup,Menembak3. Perbincangan sesama jurulatih bersama dengan Penolong Kanan

Kokurikulum dan Pengetua, pihak Polis tentang perjalanan serta matlamat program ini dilaksanakan.

4. Pelaksanaan aktiviti1.1 Program dijalankan selama seminggu

Kekangan : 1. Kehadiran, kesungguhan ahli kadet tidak 100%.2. Kekurangan kemudahan prasarana (trek pertandingan,lapang

sasar,pengangkutan)Pemantauan : Pemantauan akan dilakukan oleh Pengetua / Penolong Kanan Kokurikulum

dan semua Jurulatih dengan menggunakan instrumen yang disediakan mengikut acara masing-masing

Penilaian: Penilaian dijalankan mengikut prestasi setiap acara yang dipertandingkan.Penambahbaikan: Berdasarkan keputusan ujian @ penilaian, penambahbaikan dilakukan

selepas ujian saringan dibuat untuk meningkatkan keberkesanan program

9 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 10: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN OPERASIPASUKAN KADET POLIS

Nama Projek : Dream Platun

Objektif : Melahirkan beberapa platun yang mantap dalam semua acara.(kawat kaki,jalan lasak,ronda pandu arah,ikhtiar hidup,menembak

Tempoh : Sepanjang Tahun ( Musim Cuti Sekolah )Kumpulan Sasaran : Tingkatan 4, 3, 2, dan 1GuruTerlibat : 1. Pengurusan Sekolah

2. Ketua Jurulatih3. Jurulatih-Jurulatih

Proses Kerja : 1. Taklimat Program – “Dream Platun”1.1 Ucapan Penyelaras Projek1.2 Penerangan tentang projek oleh Ketua Jurulatih1.3 Perlantikan AJK Kecil

2. Kenal pasti ahli kadet2.1 Menganalisis dan kenalpasti ahli kadet melalui keputusan

/pencapaian.2.2 Penetapan ahli kadet kepada acara masing-masing.

3. Semua jurulatih membuat perbincangan untuk mewujudkan “Dream Platun” berdasarkan pencapaian dan kemampuan ahli kadet yang terbabit.

4. Program ini akan dijalankan semasa cuti persekolahan iaitu dalam bulan Jun, Ogos dan juga hujung tahun.

5. Perlaksanaan aktiviti;5.1 Ahli kadet akan dipilih berdasarkan pencapaian / catatan semasa.5.2 Latihan yang sistematik akan dilaksanakan

Kekangan : 1. Ahli kadet tidak dapat mengikuti program sepenuhnya kerana diadakan semasa cuti persekolahan.

2. Sukar untuk mendapat pencapaian ahli kadet yang sebenarnya.

Pemantauan : Pemantauan dilakukan oleh Pengetua, Penolong Kanan Kokurikulum, Penyelaras Projek berdasarkan kepada rekod pencapaian ahli kadet pada sesuatu pertandingan.

Penilaian : Penilaian dilakukan oleh jurulatih pada sesuatu masa atau selepas sesuatu kejohanan untuk menentukan keberkesanan program latihan yang dilaksanakan.

Penambahbaikan : Mengambilkira keputusan ataupun rekod pencapaian ahli kadet penambahbaikan terhadap kaedah latihan akan dilakukan selepas sahaja pencapaian ahli kadet diketahui.

10 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 11: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN OPERASIPASUKAN KADET POLIS

Nama Projek: Kursus Kejurulatihan

Objektif: Meningkatkan keupayaan, kemahiran dan pengetahuan jurulatih dalam Kor Kadet Polis

Tempoh: Mac – November 2009

Kumpulan Sasaran: Semua guru penasihat

GuruTerlibat: 1. Pengurusan Sekolah2. Ketua Jurulatih (Polis)3. Jurulatih-Jurulatih(Polis)

Proses Kerja: 1. Taklimat Program Kursus Kejurulatihan1.1 Ucapan Penyelaras Projek1.2 Penerangan tentang projek oleh Ketua Jurulatih1.3 Penetapan isi kandungan kursus yang perlu dilaksanakan.

2.Kenal pasti Jurulatih-Jurulatih2.1 Menganalisis dan kenalpasti tahap / kelayakan jurulatih sedia ada.2.2 Menentukan kursus-kursus yang perlu untuk seseorang jurulatih.

3. Semua jurulatih perlu mengikuti kursus-kursus yang diadakan untuk meningkatkan pengetahuan masing-masing.

Kekangan: 1. Sukar untuk mengadakan kursus ini di sekolah, perlu bergabung dengan pihak lain.

2. Kursus yang dilakukan oleh jabatan agak terhad dan tidak banyak jenis kursus yang dianjurkan.

Pemantauan: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua, Penolong Kanan Kokurikulum, Ketua Jurulatih berdasarkan kepada kursus-kursus yang disertai oleh jurulatih.

Penilaian: Penilaian dilakukan sama ada jurulatih ada mengikuti kursus kejurulatihan ataupun sudah dilantik dari Ibu Pejabat Polis Bukit Aman.

Penambahbaikan: Melihat kepada kemampuan jurulatih, penambahbaikan dilakukan untuk membolehkan jurulatih memiliki sijil kejurulatihan.

11 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 12: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN OPERASIPASUKAN KADET POLIS

Nama Projek : Kem Unit Beruniform

Objektif : Meningkatkan minat, daya saing, kesediaan dan kesungguhan atlit sebelum kejohanan.

Tempoh : Disember 2009

Kumpulan Sasaran : Ahli Kor KAdet Polis yang terpilih.

Guru Terlibat : 1. Semua guru penasihat unit beruniform

Proses Kerja : 1. Taklimat Program Kem Unit Beruniform kepada guru terlibat1.1 Ucapan Pengerusi Program 1.2 Penerangan tentang Program Kem 1.3 Pembentukan Jawatankuasa Kem1.4 Tugas-tugas Ahli Jawatankuasa

2. Perjumpaan dengan atlit terlibat untuk memberi penjelasan tentang lokasi, jadual kem dan persediaan diri peserta.

3. Perlaksanaan aktiviti kem3.1 Pembahagian kumpulan 3.2 Taklimat keselamatan dan disiplin kepada peserta3.3 Membina khemah3.4 Pengisian aktiviti kem

Kekangan : 1. Murid yang terlibat menghadapi masalah pengangkutan untuk kembali semula ke sekolah di waktu cuti.

2. Minat murid untuk mengambil bahagian mungkin rendah kerana dikuasai oleh ‘mood’ cuti.

Pemantauan: Pengetua, Penolong Kanan Kokurikulum dan Penyelaras Kem perlu menentukan aktiviti yang dirancang dijalankan dengan sempurna untuk mencapai objektif kem.

Penilaian : Penilaian tentang kesan kem dijalankan berdasarkan respon pelajar semasa latihan pada Januari 2010.

Penambahbaikan : Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi meningkatkan keberkesanan program ini.

12 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 13: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

PELAN OPERASIPASUKAN KADET POLIS

Nama Projek : Permuafakatan Ibu Bapa

Objektif : Meningkatkan penyertaan murid kaum cina yang berpotensi

Tempoh : Sepanjang tahun

Kumpulan Sasaran : Murid kaum cina yang berpotensi dalam olahraga

Guru Terlibat : 1. Pengetua2. Penolong Kanan Kokurikulum3. Ketua Jurulatih4. Semua Jurulatih

Proses Kerja : 1. Mengenalpasti murid kaum cina yang berpotensi melalui:-1.1 Pertandingan Kawat Kaki, Jalan Lasak, Ronda Pandu Arah, Ikhtiar

Hidup dan Menembak.2. Memanggil ibu bapa murid yang berpontensi secara rasmi

3. Berbincang dengan ibu bapa murid yang berpontensi oleh pihak Pengurusan Sekolah.

Kekangan : 3. Kesukaran bagi menggalakkan dan menarik minat murid kaum cina menyertai pertandingan pemilihan atau mengambil bahagian dalam perkhemahan.

4. Ibu bapa yang mementingkan akademik agak keberatan menggalakkan anak mereka menyertai unit beruniform.

Pemantauan: Pengetua,PK KK dan Ketua Jurulatih,Pegawai Polis memantau penglibatan dan tindak balas murid kaum cina terhadap unit beruniform.

Penilaian : Penilaian dilakukan tentang kesan program dalam menarik minat dan penyertaan murid kaum cina dalam unit beruniform.

Penambahbaikan : Penambahbaikan dilakukan berdasarkan penilaian bagi mencapai objektif program ini.

13 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 14: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

LAPORAN KEPADA PENYELARASLaporan Tahunan Pasukan Kadet Polis SMK Meradong

Ketua Guru Penasihat : CIK ROHANI BINTI HAJI BUSRIGuru-guru penasihat : CIK TANG CHUI NGAH

PN.CHE AZILA PN.TANG HONG ENG PN.TING AI YIENG

EN.KHAIRULPLATUN LELAKI Pengerusi : CHARLES KESLER (6AA4)Naib Pengerusi : MUHAMMAD ASRI HIJRAH (6AS1)Setiausaha : LANI TIONG (6AA4)Bendahari : BENMARA ROBIN (6AA4)AJK : 1. STEPHEN AMAN (5MPV)

2. JOSEPH UMPANG (5A2) 3. IZZUL AKMAL (4S1) 4. PATERICK SIGAT (4MPV) 5. JEARRY JUING (4A1)

PLATUN PEREMPUAN Pengerusi : JACKELINE ABIT (6AA2)Naib Pengerusi : PAMELA SANDAI (6AA2)Setiausaha : BANGI HENRY (6AA4)Bendahari : REBECCA SAMBAN (6AA4)AJK : 1. JULINNAH EILEEN (6AA4)

2. BANGGIE JIMMY (6AA4) 3. BERNADETTE KASSUM (6AA4) 4. LILIANA BARANG (5A2) 5. NURSHAFIRA SABRAN (5A2)

1. Penyertaan / Keahlian

Ahli Kadet Polis terdiri seramai 131 ahli kadet lelaki dan seramai 83 ahli kadet wanita.

SENARAI TERKINI AHLI PASUKAN KADET POLISAHLI KADET LELAKI 2009

Bil Nama Ting Bil Nama Ting

1 Gibson Suring Ak Bennet 5A2 66 Hamdin Bin Sadini 4A1

2 Nasir Ak Bandar 5A2 67 Jearry Juing Anak Balang 4A1

3 Elexs Intan Anak Ucham 5A3 68 Lexry Adut Ak Antau 4A1

4 Tegong Anak Anggut 5A3 69 Morris Utut Ak Jadam 4A2

5 Bakak Anak Jawa 5MPV 70 Pius Ak John 4A2

6 Paong Anak Tinggi 5MPV 71 Sylvester Surang Anak Kueng 4A2

7 Stephen Aman Ak Kasin 5MPV 72 David Melana Anak John 4A3

8 Aris Anak Enyang 5S2 73 Edberg Ak Edut 4A3

9 Jeppy Anak Petre Ambit 5S2 74 Petrus Andriano Anak Ningkan 4A3

10 M'Rezuwan Anak Maoh 5S2 75 Ricky Ak Saminai 4A3

11 Bennet Anak Banyang 5S3 76 Starveri Hendri Anak Stephen Entri 4A3

12 Chuat Anak Uli 5S3 77 Alexson James Ak Christopher 4MPV

13 Ladi Anak Kelanang 5S3 78 Chieng Hieng Meng 4MPV

14 Nicholas Kunjan Anak Ambuh 5S3 79 Edmund Kasi Ak Dunging 4MPV

14 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 15: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

15 Samuel Kilat Anak Ujang 5S3 80 Jacky Ak Sapit 4MPV

16 Lukis Ak Abit 5A1 81 Jali Ak Sebastian Jalang 4MPV

17 Joseph Umpang Anak Engong 5A2 82 Jeffery Ak Alang 4MPV

18 Andrew Marupuh Ak Rawing 3A2 83 Johnatan Martin Ak Empaling 4MPV

19 Augustine Mancha Ak Manggie 3A2 84 Paterick Ak Sigat 4MPV

20 Izamri B. Mohd Fadzrul Jalanie 3A2 85 Ricky Anak Angee 4MPV

21 Andrewson Ambau Ak Gerinang 3B1 86 Ricky Anak Linggie 4MPV

22 Clarance Jack Ranggi Ak Pantieng 3B1 87 Rudy Ak Ningkan 4MPV

23 Clarance Ak Unjah 3B1 88 Izzul Akmal Bin Ibrahim 4S1

24 Clinton Ak Anthony 3B1 89 Wilson Changgai Anak Hendry 4S1

25 John Layung Ak Jawie 3B1 90 Alexander Ak Jerome 4S2

26 Lawrence Ak Antin 3B1 91 Browry Anak Gari 4S2

27 Liang Ak Kilat 3B1 92 Kennedy Ak Jemba 4S2

28 Nyipa Ak Tuan 3B1 93 Venit Serdinang Ak Anggang 4S2

29 Patrick Jelian Ak Lanchang 3B1 94 Albert Akun Anak Merang 2A1

30 Sylvester Seli Ak Bullu 3B1 95 Petrus Rabong Ak Sirai 2B1

31 Ricci Ak Simong 3C2 96 Jones Ak George 2B1

32 Casidy Edrus Anak Alex 3C3 97 Alenves Jeti Ak Ugan 2C1

33 Christopher Chadik Anak Ubang 3C3 98 Jackson Linggie Ak George 2C1

34 Nelson Dass Anak Sedah 3C4 99 Sofi Anak Royan 2C4

35 Daniel Anak Etut 3C5 100 Augustine Jelian 2B2

36 Ting Su Ming 3C5 101 Jesua Anak Tius 1B2

37 Jonathan Ak Stephen 3C1102

Joshua Beliang Anak Salang 1B2

38 Kong Chung Kiong 3C2103

Mathew Anak Jawi 1B2

39 Roslan Bin Juli 1A2 104 Robbie Fowler Ak Dublin 1B2

40 Alexson Langga Anak Garit 1A3 105 Semon Anak Lium 1B2

41 Benneth Anak Baring 1A3 106 Thomas Kelui Ak Ajang 1B2

42 Elsion Tawi Anak Sujang 1A3 107 Anurson Lang Ak Linggi 1B3

43 Kerry Anak James 1A3 108 Kennedy Ak Tangat 1B3

44 Radin Anak Kelanang 1A3 109 Marvelis Ubong Ak Banat 1B3

45 William Anak Limbang 1A3 110 Nicholas Junit Ak Gus 1B3

46 Alexzander Igol 1A4 111 Patrick Ningkan Anak Joseph 1B3

47 Augustine Zaiddy Anak Joss 1A4 112 Saban Anak Luya 1B3

48 Edward Jimbai Ak Jeffery 1A4 113 Jackquess Agit Anak Nelson 1B4

49 Jeffery Ading Anak Muyang 1A4 114 Johnny Ak Sagong 1B4

50 Morris Adang Anak Micheal 1A4 115 Lackester Mengga Anak Benjamin 1B4

51 Setela Bunya Anak Jika 1A4 116 Delly Ak Dama PA

52 Vennesson Anak Mubis 1A4 117 Seluping Anak Antau 1B3

53 Davgrin Anak David 1B1 118 Lani Tiong 6AA2

54 Raymond Anak Iry 1B1 119 John Anak Jampang 6AA3

55 Welson Rimau Anak Chendang 1B1 120 Alexson Galang Anak Untin 6AA4

56 Dominic Umpol Anak Nyadang 1B2 121 Andrew Anak Jenang 6AA4

57 Feddrick Ngumbang Anak Empam 1B2 122 Andrew Angking Anak Loi 6AA4

58 Jackson Mering Ak Melin 1B2 123 Mohd Marjaya Bin Sanawi 6AA4

59 Jeffery Dinis Anak James 1B2 124 Stanly Aris Ak Endawie 6AA4

60 Adeley Ajan Ak Mulok 1A2 125 William Anak Asun 6AA4

61 Dominic Anak Munan 1A4 126 Muhammad Asri Hijrah Bin Damni 6AS1

62 Desswen Anak Tedong 1B4 127 Benmara Anak Robin 6AA4

63 Demong Ak Welfren 1A4 128 Abdul Manap 6AA2

64 Gundi Anak Kuntai 1B2 129 Lineker Ak Luis 6AA2

65  Gabriel Melaka Anak Mambang 1B2 130 Charles Kesler Anak Upok 6AA4

15 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 16: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

  131 Justin Ak Tindin 6AA4

AHLI KADET WANITA 2009 

Bil Nama Ting Bil Nama Ting

1 Jackeline Anak Abit 6AA2 45 Monicca Ak Etut 5A1

2 Pamella Anak Sandai 6AA2 46 Nur Shafira Bt Sabran 5A2

3 Banggie Anak Jimmy 6AA4 47 Liliana Ak Barang 5A2

4 Bangi Anak Henry 6AA4 48 Siah Anak Rantai 5A4

5 Bernadette Anak Kassum 6AA4 49 Maduri Anak Kam 5S2

6 Julinnah Eileen Ak Imban 6AA4 50 Cecelia Ak Bilong 4A1

7 Rebecca Samban Anak Engdawie 6AA4 51 Brenda Ak Bunsu 4A2

8 Willimina Stephanie Anak Wilson Lub 6AA4 52 Jefcolien Nayun Ak Jeffery Ungga 4A2

9 Yohanah Anak Suring 6AA4 53 Marieann Manisha Anak Dublin 4A2

10 Caroline Cherengga Ak George 3A2 54 Norlia Binti Ali Omar 4A2

11 Noor Shila Bt Zainuddin Robert 3A2 55 Cuciline Ak Anjut 4A3

12 Sarventti Binti Lukok 3A2 56 Deboreah Rintich Anak John 4A3

13 Syaquera Ak Rawing 3A2 57 Shiama Sendia Anak Dunstan Lee 4A3

14 Elizebeth Ak Pasang 3B1 58 Suzilia Anak Awang 4A3

15 Marianna Miau Ak Anyau 3B1 59 Angeliana Rita Ak Jeni 4A4

16 Undun Ak Mulian 3B1 60 Christina Enjan Ak Layong 4A4

17 Lenny Anak Ringgit 3C1 61 Helen Mena Ak Macham 4A4

18 Winnie Anak Panjing 3C1 62 Seha Jenny Anak Vincent 4A4

19 Elisbeth Ak Anthony 3C2 63 Stella Ak Watson Rembang 4A4

20 Sally Meriba Ak Micheal Marau 3C2 64 Amelia Satik Ak Chabu 4A5

21 Amelda Turngo Ak Jangan 3C5 65 Charynetia Stilla Ak Nilie 4A5

22 Elizabeth Ting Hung Lee 3C5 66 Chulat Ak Makok 4A5

23 Amelda Chemenda Anak Gani 2A1 67 Diana Ak Gima 4A5

24 Josephine Nara Legak Anak Thomas 2A1 68 Luciana Ak Tukar 4A5

25 Lesscia Minah Anak Tommy 2A1 69 Rita Ak Clement 4A5

26 Sulaina Anak Andrew Remau 2A1 70 Serani Ak Anggit 4A5

27 Dianna Ak Ujan 2A2 71 Shiren Ak Sidi 4A5

28 Khaleeda Bt Abu Nawas 2A2 72 Shirley Ak Melin 4A5

29 Marliana Winnie Ak Safri 2A2 73 Linda Ak Kennedy Ating 4S1

30 Mazin Anak Masing 2B2 74 Theresa Chermi Legak 4S1

31 Putih Ak Kandau 2B2 75 Asfarina Anak Sandai 4S2

32 Caroline Anak Liam 2C1 76 Helen Jelang Ak Lembang 4S2

33 Sallysia Dami Ak Briak 2C2 77 Lusiana Anak Maluda 4S2

34 Cecilia Puyang Ak Nealy 2C4 78 Magdeline Anak Layang 1B2

35 Chempa Ak Liam 2C4 79 Angela Rampu Anak Siba 1B4

36 Alice Anak Laja 1A2 80 Jacintha Umba Anak Nyanggai 1B4

37 Muiza Binti Sabran 1A2 81 Mellisa Anak Luan 1B4

38 Jenny Anak Atong 1A3 82 Veronicca Sawai Ak Geru 1B4

39 Vanessa Chandi Anak Musa 1A4 83 Corina Ak Edut PA

40 Veronica Anak Gerusin 1A4

41 Chura Anak Enteri 1B1

42 Sheila Anak Jimbai 1B1

43 Emba Anak Salang 1B2

44 Helen Ramie Anak Abas 1B2

2. Kehadiran pelajar

16 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 17: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

Kehadiran purata ahli kelab pada awal tahun ialah 88%. Setelah kelas bimbingan akademik dimulakan untuk kelas-kelas peperiksaan, ahli kelab yang terlibat tidak lagi hadir. Ahli kelab yang bukan kelas peperiksaan hadir secara konsisten kecuali jika ada hal mustahak. Secara puratanya, kehadiran ahli sepanjang tahun ialah 25%.

3. Pelaksanaan

Jadual Perjumpaan:

Masa : 2.45- 4.30 petang (ISNIN)Tempat : Stadium PIBG SMK MeradongMasa : 2.45-4.30 petang setiap ISNIN minggu pertama dan ketiga( Platun Tetap Sahaja)Tempat : Padang Kawat IPD Meradong, Bintangor

PROSEDUR KESELAMATAN KOR KADET POLIS

4. Sebelum Menjalankan Aktiviti 5.1 Peranan Murid (ahli kadet) Mendapatkan kebenaran ibu bapa/penjaga. Memberitahu ibu bapa/penjaga tentang lokasi dan tempoh aktiviti serta guru yang

terlibat. Menyerahkan Borang Kebenaran kepada ibu bapa/penjaga untuk ditandatangani. Mengembalikan Borang Kebenaran yang telah ditandatangani kepada guru penasihat. Wajib membawa kad kesihatan dan kad pengenalan/sijil lahir. Memastikan diri berada pada tahap kesihatan yang baik. Membawa peralatan, pakaian dan keperluan lain dengan secukupnya.

5.2 Peranan Guru Penasihat / Pegawai Kanan Kor Kadet Polis(PKKKP) Mendapatkan kebenaran pengetua sebelum melakukan sesuatu aktiviti. Menyediakan kertas kerja jika perlu. Menyenaraikan nama murid yang terlibat dan maklumkan nama tersebut kepada guru

tingkatan murid berkenaan jika aktiviti dijalankan pada waktu persekolahan. Mengedarkan Borang Kebenaran menyertai aktiviti kepada murid untuk ditandatangani

ibu bapa/penjaga selewat-lewatnya seminggu sebelum aktiviti dijalankan. Mengumpul semula borang tersebut daripada murid terlibat.

Menyediakan peraturan yang lengkap sepanjang aktiviti. Mengadakan taklimat keselamatan sebelum mengadakan aktiviti. Menyediakan senarai barang / keperluan murid. Berhubung dengan Ketua Warden dan Penyelia Asrama jika aktiviti melibatkan hal

ehwal asrama seperti penginapan dan makanan. Bertanggungjawab ke atas pengangkutan murid ke lokasi aktiviti. Buat tempahan dan

jadual perjalanan. Menyediakan nombor telefon penting (bomba, polis, hospital).

17 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 18: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

5.3 Peranan Ibu Bapa / Penjaga Menandatangani Borang Kebenaran menyertai aktiviti Kor Kadet Polis. Sekiranya terdapat sebarang keraguan tentang aktiviti yang dijalankan, sila hubungi

pihak sekolah. Memastikan anak dalam keadaan sihat dan hadir ke aktiviti yang dijalankan. Bertanggungjawab ke atas pengangkutan pergi balik anak ke sekolah.

5. Semasa Menjalankan Aktiviti2.3 Peranan Murid Mematuhi peraturan dan arahan guru. Memastikan keselamatan diri terjamin.Tidak meninggalkan tempat latihan tanpa

pengetahuan jurulatih. Membuat laporan segera kepada guru jika berlaku kerosakan, kemalangan dan

kecemasan. Menjalankan aktiviti dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang tinggi.

2.4 Peranan Jurulatih /Guru Penasihat / Pegawai Kanan Kor Kadet Polis(PKKKP) Mengutamakan keselamatan murid. Sentiasa mengambil kedatangan murid. Memastikan tempat latihan dan peralatan sukan terurus dan selamat. Mengambil tindakan segera ke atas loparan kerosakan, kemalangan dan kecemasan. Membuat pengawasan rapi ke atas aktiviti yang dijalankan. Menghentikan aktiviti jika keadaan keselamatan / cuaca yang tidak mengizinkan.

6. Selepas Menjalankan Aktiviti3.4 Peranan Murid Mesti meninggalkan lokasi aktiviti secara berkumpulan. Mengosongkan dan membersihkan kawasan aktiviti. Membersihkan peralatan selepas digunakan. Melaporkan kerosakan peralatan kepada jurulatih. Menyimpan peralatan di tempat asal dengan teratur. Mematuhi prosedur keselamatan diri semasa perjalanan pergi dan balik ke sekolah atau

lokasi aktiviti.

3.5 Peranan Jurulatih/ Guru Penasihat / Pegawai Kanan Kor Kadet Polis(PKKKP) Memastikan kawasan aktiviti kosong dan bersih. Mengambil kedatangan pelajar dan memastikan semua pelajar hadir. Membuat laporan kerosakan / kecederaan sekiranya ada. Memastikan semua peralatan disimpan pada tempat asal. Membuat laporan aktiviti yang dijalankan kepada PK KK dan Pengetua.

18 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 19: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

3.6 Peranan Ibu Bapa / Penjaga Mengambil tahu siapa guru pengiring / jurulatih yang terlibat dan bila aktiviti yang

dijalankan tamat. Memastikan murid balik ke rumah selepas aktiviti dijalankan (pelajar harian). Segera menghubungi pihak sekolah sekiranya anak tidak sampai di rumah seperti

sepatutnya.

4. Pencapaian

Bil. Aktiviti / Pencapaian TarikhPelaksanaan

Peringkat Bahagian Peringkat Negeri

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesyuarat AgongPendaftaran Ahli baruKawat kaki

AJK Keselamatan untuk Olahraga Tahunan di Kompleks Sukan BintangorAJK Keselamatan untuk Pertandingan Kawat Kaki KRS Peringkat Bahagian Di SMK Meradong.

Seramai 10 orang ahli kadet terpilih menyertai Pertandingan Pemilihan Ahli Kadet Untuk Perkhemahan Kor Kadet Polis Peringkat Negeri Di SMK Sg Paoh.

Seramai 5 orang ahli kadet terpilih untuk menyertai Perkhemahan Kor Kadet Polis Peringkat Negeri Di SMK Sg Paoh.

Januari

Sepanjang tahun

Februari

Mac

April

April

1. Izzul Akmal Bin Ibrahim (4S1)

2. Paterick Ak Sigat (4MPV)

3. Cecelia Ak Bilong (4A1)

4. Jearry Juing Anak Balang( 4A1)

5.Angeliana Rita Ak Jeni( 4A4)

6. Venit Serdinang Ak Anggang (4S2)

7. Linda Ak Kennedy Ating (4S1)

8. Sylvester Surang Anak Kueng( 4A2)

9.Helen Mena Ak Macham (4A4)

10. Theresa Chermi (4S1)

1. Izzul Akmal Bin Ibrahim (4S1)

2. Paterick Ak Sigat (4MPV)

3. Cecelia Ak Bilong (4A1)

4. Jearry Juing Anak Balang( 4A1)

5.Angeliana Rita Ak

Jeni( 4A4)

5. Penilaian Penilaian bagi ahli kelab dibuat melalui pensijilan. Peserta akan dinilai melalui kehadiran , pencapaian, disiplin dan penglibatan semasa aktiviti kelab dijalankan. Tahap pencapaian pelajar dikategorikan kepada empat iaitu:

Cemerlang

19 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM

Page 20: Pelan Strategik Kadetpolis

YFB 2401 SMK ST.AUGUSTINE GOD IS OUR STRENGTH

- Sentiasa hadir semasa aktiviti kelab- menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam latihan- menunjukkan disiplin yang baik dan sentiasa bekerjasama dengan guru- berpakaian sesuai dan menepati masa

Kepujian- sentiasa hadir semasa aktiviti kelab- menunjukkan prestasi yang baik semasa latihan- menunjukkan disiplin yang baik- berpakaian sesuai

Baik- kehadiran lebih dari 70%.- menunjukkan prestasi yang baik semasa latihan- menunjukkan disiplin yang baik dan berpakaian sesuai

Sederhana- kehadiran kurang daripada 70%- prestasi sederhana semaasa latihan- disiplin sederhana dan berpakaian sesuai

Disediakan oleh:

___________________(CIK ROHANI HJ BUSRI)KETUA GURU PENASIHAT PASUKAN KADET POLIS SMKM

20 Committed to Excellence KOR KADET POLIS SMKM