of 203 /203
PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 HINGGA 2020

PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

  • Upload
    others

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2...

Page 1: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN STRATEGIKMAJLIS PERBANDARAN SEPANG

2016 HINGGA 2020

Page 2: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN STRATEGIK2016 - 2020

Teras 1

Teras 2

Teras 3

Teras 4

Teras 5

Sepang Bersih Tanggungjawab Bersama

Teknologi dan Persekitaran Hijau Satu Keutamaan

Penyelenggaraan & Pembangunan Mampan

Komuniti Bahagia

Tadbir Urus Yang Cemerlang

Page 3: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal
Page 4: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

JUMLAH PROGRAM BARU / IDEA BARUBERDASARKAN TERAS

TERAS JUMLAH PROGRAMBARU

Teras 1 : Sepang Bersih Tanggungjawap Bersama 13

Teras 2 : Teknologi dan Persekitaran Hijau Satu Keutamaan 36

Teras 3 : Pembangunan Mampan 26

Teras 4 : Komuniti Bahagia 5

Teras 5 : Tadbir Urus Yang Cemerlang 31

JUMLAH 112

Tarikh kemaskini : 8 Disember 2015

Page 5: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

JUMLAH PROGRAM BARU / IDEA BARUBERDASARKAN TERAS

13

36

26

5

31

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5

Jumlah

Teras 1

Teras 2

Teras 3

Teras 4

Teras 5

112program

baru

Page 6: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

6

INDEKSBIL TERAS JABATAN / BAHAGIAN DAN UNIT MUKA SURAT

1. Teras 1 –SEPANG BERSIHTANGGUNGJAWABBERSAMA

1. UNIT PERKHIDMATAN BANDAR (UPB)2. JABATAN KESIHATAN3. JABATAN PENGUATKUASA4. JABATAN PELESENAN5. JABATAN BANGUNAN6. JABATAN KEJURUTERAAN7. JABATAN LANDSKAP8. JABATAN PERANCANGAN BANDAR9. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA10. UNIT AUDIT DALAM (UAD)11. JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

11,12,13,14,16,18,23,24,2710,12,16,20,23,24,26,29,31

11,16,20,23,24,2712,16,23,24,2711,16,23,24,26

23,24,26,2712,16,27

2715,21

1627

2. Teras 2 –TEKNOLOGI DANPERSEKITARAN HIJAUSATU KEUTAMAAN

1. JABATAN LANDSKAP

2. JABATAN BANGUNAN3. UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT4. JABATAN PERANCANGAN BANDAR5. UNIT PERKHIDMATAN BANDAR (UPB)6. JABATAN KESIHATAN7. AUDIT DALAM (UAD)8. JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN9. UNIT TENDER DAN KONTRAK

39,47,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,60,61,62,64,70,72

40,41,42,48,69,70,7236,43,64,65,67

35,49,60,7234,39,49,53

34,5356,3265,67

66

3. Teras 3 –PEMBANGUNANMAMPAN

1. JABATAN KEJURUTERAAN2. JABATAN PERANCANGAN BANDAR3. JABATAN BANGUNAN4. JABATAN PELESENAN5. JABATAN LANDSKAP6. JABATAN PENGUATKUASAAN7. UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)8. UNIT TENDER DAN KONTRAK9. JABATAN PERBENDAHARAAN10. JABATAN KESIHATAN11. UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT12. JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

92,93,95,97,98,99,11372,81,82,83,104,111,113

77,86,88,89,97,98,106,109,11675,76,77,101,102,104,106,107

82,83,97,98,10177,78,101,104

84,85,8672,90106

101,104114113

Page 7: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

7

INDEKSBIL TERAS JABATAN / BAHAGIAN DAN UNIT MUKA SURAT

4. Teras 4 –KOMUNITIBAHAGIA

1. JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT2. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT3. UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT4. UNIT KONTRAK DAN TENDER5. UNIT INTEGRITI6. JABATAN PENGUATKUASA7. JABATAN PERANCANGAN BANDAR8. JABATAN BANGUNAN

120,122,123,124,125,126,132119,137,138,139

130,134127127130129131

5. Teras 5 –TADBIR URUSYANGCEMERLANG

1. JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

2. JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT3. UNIT KOMUNIKASI KORPORAT3. JABATAN PERBENDAHARAAN4. UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT4. JABATAN KESIHATAN5. JABATAN BANGUNAN6. JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN

HARTA7. AUDIT DALAM (UAD)8. JABATAN PELESENAN9. JABATAN PENGUATKUASAAN10.UNIT UNDANG-UNDANG11.UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN(COB)12.UNIT TENDER DAN KONTRAK13.UNIT INTEGRITI

142,143,144,145,149,151,154,163,166,168,169,170,186,190,191,192,193

172,175,176,177,186146,164,171,193,198,199,200

157,158,159,160,161153,154,194

181148

182,18361,87,88,89

186201

149,150,154,201,202,203154,184,186

185,196154,156,179

167

Page 8: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

TERAS 1 :

SEPANG BERSIHTANGGUNGJAWAB

BERSAMA

Page 9: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

1

Pengurusan Sisa Pepejal &

Pembersihan Awam Yang Terbaik

Page 10: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Pengurusan Sisa

Pepejal &

Pembersihan Awam

Yang Terbaik

1. Inventori tandas awam (pasar/

dewan/terminal bas / pusat

pelancongan / food court /

pejabat PBT) di kawasan PBT

80% Berterusan

JabatanKesihatan2. Penggredan tandas awam (pasar /

dewan/terminal bas/ pusat

pelancongan / food court /

pejabat PBT) di kawasan PBT

80% Berterusan

3. Prestasi penggredan tandas awam

(pasar / dewan / terminal bas / pusat

pelancongan / food court /

pejabat PBT) di kawasan PBT

80% Berterusan

4. Penggredan tandas kegunaan

awam (di pasar raya, premis

makanan, stesen minyak dll) di

kawasan PBT

80% Berterusan

5. Prestasi penggredan tandas

kegunaan awam (di pasar raya,

premis makanan, stesen minyak dll)

di kawasan PBT

80% Berterusan

1

10

Page 11: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Pengurusan Sisa

Pepejal & Pembersihan

Awam Yang Terbaik

6. Pelan induk pengurusan sisa

pepejal dan pembersihan awamUPB

7. Pengurusan kutipan sisa pepejal 3 kaliseminggu

Setiapbulan

8. Pengurusan sisa pepejal di tapak

pelupusan12 Setahun

9. Penggunaan panel bagi

Pengurusan sisa bahan binaan50%

75%

100%

2016

2018

2020

JabatanBangunan

10.Pengurusan sisa pukal (sisa

kebun, perabot, peralatan

elektronik dll)

UPB

11.Penguatkuasaan sampah haram JabatanPenguatkuasa

12.Program Kitar Semula dan

pengasingan sisa pepejal2 kali setahun Setahun UPB

1

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

11

Page 12: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Pengurusan Sisa

Pepejal & Pembersihan

Awam Yang Terbaik

13.Pemantauan kebersihan di

Tandas awam(Bangunan Majlis,

pusat penjaga, medan selera)

100% Berterusan JabatanKesihatan

14.Pemantauan kebersihan di

Pasar awam dan taman awam4 PasarAwam

Berterusan JabatanLandskap

JabatanPelesenan

15.Pemantauan kebersihan di

Kawasan riadah dan rekreasiJabatanLandskap

16.Pemantauan kebersihan di Jalan,

longkang dan pemotongan

rumput

12 Setahun

UPBbersamaJabatanLandskap

17.Pelaksanaan pengkomposan

sisa pepejal / sisa kebun2017

18.Aktiviti penjanaan ekonomi

melalui sisa kompos / sisa kebun2017

12

1

Sepanjang tahun

Page 13: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Pengurusan Sisa

Pepejal & Pembersihan

Awam Yang Terbaik

19.PBT membuat bayaran bulanan

ke atas perkhidmatan

pengurusan sisa pepejal

5 haribekerja

Setiap bulan

UPB

20.PBT membuat bayaran penuh

keatas perkhidmatan pengurusan

sisa pepejal

12 kali Setahun

21.Hadir ke MesyuaratJawatankuasa JawatankuasaPengindahan Bandar

12 kali Setahun

22.Wakil tetap hadir ke MesyuaratJawatankuasa JawatankuasaPengindahan Bandar

12 kali Setahun

23.Mekanisme penyerahan

kawasan baru kepada UPB

untuk diberi perkhidmatan

kutipan sisa pepejal dan

pembersihan awam

24.Pengurusan sisa pepejal di tapak

pelupusan / stesen pemindahanTB TB

13

1

Sepanjang tahun

Page 14: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Pengurusan Sisa

Pepejal & Pembersihan

Awam Yang Terbaik

25.Medium / platform kerjasama

antara PBT dengan SPBT

Selangor (Mesyuarat, kempen,

NBOS)

2 kali Setahun

UPB

26. Aktiviti penjanaan ekonomi

melalui sisa kompos / Sisa kebun2017

27.Maklum balas terhadap e- aduan 3 haribekerja

Sepanjangtahun

14

1

Page 15: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Pengurusan SisaPepejal & PembersihanAwam yang terbaik

28.Mewajibkan operatormakanan di medanselera menggunakangrease trap

100% 2016-2017 JabatanPenilaian &PengurusanHarta

15

AMALANTERBAIK

1

Page 16: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Pengurusan Sisa

Pepejal & Pembersihan

Awam Yang Terbaik

29. Melaksanakan taskforce pengauditanmengejut mengikut zonke atas kebersihankawasan MajlisPerbandaran Sepang

2 kalisetahun

2016 -2020

Unit AuditDalam/Kesihatan/Penguatkuasa/UPB/Bangunan/Pelesenan/Landskap

16

1

AMALANTERBAIK

Page 17: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

2

Membudayakan Amalan Kitar Semula &Pengasingan Sampah

Page 18: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Ketua :JabatanPerkhidmatan BandardanKesihatanPersekitaran

Membudayakan amalankitar semula danpengasingan sampah

30. Program pengurusan/ pengasingan sampahbermula dari masyarakat

6 tamanperumahan dan1 pangsapuri( setahun )

Setiap tahun UPB

AMALANTERBAIK

2

18

Page 19: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

3

Premis Makanan Bersih

Page 20: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Premis Makanan Bersih

31.Penggredan premis makanan 85 %( inventori)

Setahun JabatanKesihatan

32.Penguatkuasaan ke atas premis

/ perniagaan makanan tidak

berlesen

20 % / tahun( inventori )

2016-2018 JabatanPenguatkuasa

33.Respon terhadap aduan premis

makanan (kotor, kebersihan

tandas, longkang berbau dsb)

100%( 48 jam )

Berterusan JabatanKesihatan

34. Usaha-usaha untuk

meningkatkan kebersihan premis

makanan (pekerja)

Cth: pemeriksaan kesihatan,

suntikan vaksin, kursus

pengendalian makanan, amalan

kebersihan diri, pemakaian apron

dll

85% premisdiPeriksa( 100 premis

/ bulan )

Berterusan

35. Usaha-usaha untuk

meningkatkan kebersihan premis

makanan (persekitaran)

Cth: perangkap minyak, kebersihan

tandas, kebersihan persekitaran dll

85% premisdiperiksa( 100 premis /bulan )

Berterusan

20

3

Page 21: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Premis makanan bersih

36.Sesi gotong royongperdana medan selera 1kali setahun

100% 2016-2020 JabatanPenilaian &PengurusanHarta

37. Sesi dialog denganpenyewa meda selera 1kali setahun

100% 2016-2020 JabatanPenilaian &PengurusanHarta

AMALANTERBAIK

3

21

Page 22: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

4

Inisiatif Baru MenjaminPersekitaran Berkualiti

Page 23: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Ketua :JabatanPerkhidmatan BandardanKesihatanPersekitaran

Inisiatif baru bagimenjamin persekitaranberkualiti

38. Persekitaran yangkondusif dan sejahtera :-

-Tandas Awam-Bengkel Sejahtera &

Mesra Alam Sekitar( BESMAS )

-TASBIH – TaskaSejahtera & Bersih

-‘Grease trap’ – premismakanan-Kawalan anjing liar(Tangguk Jali@MPSepang) Inovasi)-Kawalan premis terbiar-TABAS- tapak binasejahtera-Kawalan LILATI- Program KISMAT- Aedes BiodieselFuel(ABBF)- Kawalan premis terbiar(menyediakan ubat yangakan memastikanketidaksuburan pokok)

100% ( asetmajlis )-80 %

-30 %-Premismakananberlesen

-3 /7 seminggu-Aduan-2 pemeriksaan /bulanan-2x/ bulanan-- 30 % (kenakanfogging)-70%-100%

Berterusan/sepanjangtahun

2016

20172018

Kesihatan,UPB,Penguatkuasa,Kejuruteraan,Pelesenan,Bangunan

23

AMALANTERBAIK

4

Page 24: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Inisiatif baru bagimenjamin persekitaranberkualiti

39. Premis MakananBersih & selamat

- Excellent FoodManagement Course-Pengreddan premismakanan-Penutupan premis tidakbersih-Persampelan makanan-Pemeriksaan & siasatanaduan kebersihan-Kempen / taklimat /pendidikan

2016-2018

-85 %-1%-15 /tahun-100%

-1x / tahun

Berterusan

Kesihatan,UPB,Penguatkuasa,Kejuruteraan,Pelesenan,Bangunan

40. Pelan TindakanKawalan Denggi ;--Aktiviti search & destroy-Larvaciding-Fogging-Kempen / ceramah-Pemantauan bersepadukawasan wabak-DAC-Dengue ActionConstruction@MPSepang

-4x/ minggu-4x/ minggu-Kes denggi- 12 x/ tahun- Setiap minggu

- 2016-2017-2018

BerterusanKesihatan /UPB

Kesihatan/Bangunan

24

AMALANTERBAIK

4

Page 25: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

5

Mewujudkan Persekitaran Yang Bersih &Selesa Serta Harmoni

Page 26: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama Mewujudkan

persekitaran yang bersihdan selesa sertaharmoni

41. Mewujudkan bengkelkenderaan dan jenteramilik Majlis yang mesraalam sekitar

Bilanganpemeriksaansecara berkala6 x setahun

Bermula selepaspembinaan siapdijalankan

KejuruteraanKesihatan danPersekitaranAlam SekitarBangunan

26

AMALANTERBAIK

5

Page 27: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

TERAS 1 :SepangBersihTanggungjawabbersama

Ketua :JabatanPerkhidmatan BandardanKesihatanPersekitaran

Mewujudkanpersekitaran yang bersihdan selesa sertaharmoni

42. Program satu premisdua tong sampah

3 zon JPP( Cyberjaya,BBST danSepang )

Cyberjaya -2016BBST - 2017Sepang - 2018Sg pelek - 2019

UPB danPenguatkuasa

43. Program pantaisepang bersih danindah ;--Kempen kebersihan /gotong royong-Kempen kesedaran

2 x /setahun

2016Landskap,Kejuruteraan,Perancang,KES, LESEN,Agensi luar

44. Program Cyberjayabandar bebas sampah

Kawasankomersial

2016-2018 UPB, JPPCyberjaya,Cyberview

27

AMALANTERBAIK

5

Page 28: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

6

Membanteras dan Menghapuskan Denggi

Page 29: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Membanteras dan

Menghapuskan Denggi

45. Garis panduan / pelan tindakan

pencegahan denggi1 Setiap tahun

JabatanKesihatan

46. Laporan kes denggi 12 Setahun

47. Pemantauan kawasan berisiko

denggi (locality, environment, size)12 Setahun

48. Pemantauan kes denggi di

tapak pembinaan / terbengkalai12 Setahun

49. Tindakan pencegahan seperti

fogging dan sebagainyaKes Denggidi lapor

Berterusan

50. Inisiatif PBT untuk menilaikeberkesanan dalam pencegahanwabak denggi

Bilanganwabakdenggi

Berterusan

29

6

Page 30: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

7

Kawalan Gangguan Haiwan Terbiar

Page 31: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

1

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 1 :

SepangBersihTanggung-jawabbersama

Kawalan GangguanHaiwan Terbiar

51.Kawalan anjing tidak berlesen/haiwan

ternakan terbiar/ burung gagak / merpati

/ lebah / tebuan dsb

3/7 dariaduanditerima

Berterusan

JabatanKesihatan

52.Kawalan terhadap pembiakan lipas,

lalat dan tikus termasuk kawalan

vektor seperti di tempat-tempat

penyembelihan/ pasar / premis

makanan

4x operasi /bulan

Berterusan

31

7

Page 32: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIKTERAS 2 :

TEKNOLOGI DANPERSEKITARAN HIJAU SATU KEUTAMAAN

Page 33: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

1

‘Smart Green City’ Cyberjaya

Page 34: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

‘Smart

Green City’

Cyberjaya

1. Menggerakkan pusat kitar semula

Cyberjaya melalui

i. Program kesedaran

ii. Pertandingan

iii. Seminar

Setiap bulan1 tahun sekali2 tahun sekali

2016

2016-2020

JabatanKesihatan

2. Program komposting sisa makanan 1 pilot projek 2016-2018

JabatanKesihatan /UPB

1

34

Page 35: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

‘Smart Green

City’ Cyberjaya

3. Pelan Tindakan Bandar Rendah Karbon

Cyberjaya1 2016 Jabatan

PerancanganBandar

4. Menyediakan tempat letak kenderaan

khusus bagi pengguna yang

menggunakan kenderaan berteknologi hijau

(hybrid) di pembangunan komersil dan

bangunan kemudahan awam

Perlaksanaanpadapembangunankomersial dankemudahanawam

Setahun JabatanPerancanganBandar

5. Mewajibkan semua bangunan Enterprise

di Cyberjaya mendapat pensijilan Green

Building

Semuapembangunanbaru

2016 JabatanPerancanganBandar

6. Smart Public Transport DTS 2017 JabatanPerancanganBandar

7. Smart Advertising 1 2016 JabatanPerancanganBandar

1

35

Page 36: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 2 :Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Moto :Living withGreenery

Continuity &ConnectivityDevelopmentwith nature

Smart Green City’Cyberjaya

8. Smart Info 1 2017 ICT

9. Pelaksanaan SPAH di

Pasar-Pasar AwamPasar AwamSalakPasar AwamDengkilPasar AwamSepang

201620162017

JabatanKawalanBangunan

10. Perlaksanaan SPAH di

Pusat Penjaja/Medan SeleraSungai PelekBBSTTaman PutraPerdana

201820192020

JabatanKawalanBangunan

AMALANTERBAIK

1

36

Page 37: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

‘Smart

Green City’

Cyberjaya

11. Smart Parking System Pembangunan baru Pusat BeliBelah

2017 JabatanKejuruteraan1

AMALANTERBAIK

37

Page 38: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

2

Pelaksanaan Teknologi Hijau

Page 39: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

PerlaksanaanTeknologi Hijau

12. Aktiviti penjanaan ekonomimelalui sisa kompos / sisa kebunseperti pengeluaran baja dansungkupan

12 kalisetahun

2017berterusan Jabatan

Landskap / UnitPerkhidmatan

Bandar

13. Perlaksanaan pengkomposansisa pepejal / sisa kebun.

12 kalisetahun

2017berterusan

14. Menggalakkan pemaju untukmelaksanakan ‘vertical landscape’dan ‘rooftop garden’

1 2016 JabatanLandskap &Perancang

OSC

Pelan Tindakan Strategik

2

39

Page 40: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 2 :Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Moto :Living withGreenery

Continuity &ConnectivityDevelopmentwith nature

Pelaksanaanteknologi hijau

15. Menggalakkan insentif kepada

orang awam yang menjimatkan

tenaga seperti lampu LED /

barangan elektrik yang

menjimatkan tenaga

Hebahankepada orangawam tentangpenjimatantenaga

Setahun JabatanKawalan

Bangunan

2

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

40

Page 41: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Transformasi

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaran Hijau SatuKeutamaan

Pelaksanaanteknologi hijau

16. Mewajibkan pelaksanaan

Green Building bagi

pembangunan di kawasan

enterprise

MemenuhiSyarat keperluan“Green Building”dan diberiperakuan olehbadan yangbertauliah

Setahun JabatanKawalan

Bangunan

AMALANTERBAIK

2

41

Page 42: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pelaksanaan

teknologi hijau

17. Pelaksanaan SPAH 10 % daripada jumlahpembangunan Sepang

(Mensyaratkanpenggunaan sistemSPAH kepada pemajumengikut UBBL bagipembangunan blokkomersil danperumahan (Banglodan Semi-D)

Setiaptahun

JabatanKawalan

Bangunan

18. Pelaksanaan Energy

Efficiency (EE) dan Renewal

Energy (RE)

10 % daripada jumlahpembangunan Sepang(Perlaksanaan padapembangunankomersial dan industri)

Setiaptahun

2

42

Page 43: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 2 :Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Moto :Living withGreenery

Continuity &ConnectivityDevelopmentwith nature

Pelaksanaanteknologi hijau

19. Perlaksanaan Green

Data Center untuk

pusat data Majlis –

mematuhi kriteria

GDC.

100%kriteriadipatuhi

2020 ICT2

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

43

Page 44: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pelaksanaan

Teknologi Hijau

20. Penukaran lampu LED di :

i. Jalan-jalan utama/ protokol Bilanganprojek(secaraberfasa)

2016-2020 JabatanKejuruteraanTNB

21. Mensyaratkan pemasangan

lampu LED bagi pembangunan

baru

Bilanganpembangunan baru

Berterusan

22. Pemasangan lampu limpah

LED di

i. Kawasan lapang

ii. Taman permainan

Bilanganprojek(1 JPPsetahun)

2016-2020

2

AMALANTERBAIK

44

Page 45: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

Teknologi danPerskitaranHijau SatuKeutamaan

Pelaksanaan

Teknologi Hijau

23. Pemasangan SMART lampu

perayaan di 9 kawasanBilanganprojek(1 kawasansetiap tahun)

2016-2025JabatanKejuruteraanTNB

2

AMALANTERBAIK

45

Page 46: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

3

Persekitaran Hijau Yang Menyeluruh

Page 47: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Persekitaranhijau yangmenyeluruh

24. Mempunyai Pelan Induk Landskap 85%pelaksanaan

Setiaptahun Jabatan

Landskap

25. Bilangan pokok teduhan yang ditanam

dalam setahun (min 1,500 pokok)100% Setiap

tahun

3

47

Page 48: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Persekitaranhijau yangmenyeluruh

26. Menaiktaraf landskap di lorong-lorong belakang rumah dan pusatkomersial untuk mengurangkan kadarjenayah.

1 Setiap 2tahun

Jabatan &Landskap Jabatan

Bangunan &Jabatan

Kejuruteraan

27. Pembudayaan landskap sepertipertandingan landskap kawasanrumah, sekolah dan kebun komuniti.

1 Setiap 2tahun

Jabatan Landskap

28. Penyelenggaraan landskapsepanjang jalan dan jalan-jalan utama

12 Setiap bulan

29. Pengurusan pokok di kawasanperumahan, tempat letak kereta,institusi dan pusat komersial

12 Setiap bulan

30. Kempen menanam pokok teduhan/ pokok renek / palma & bunga raya

55,000pokok

Setiap tahun

31. Menyemai anak benih pokokhiasan / buah-buahan

100% Setiap tahun

Pelan Tindakan Strategik

3

48

Page 49: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Persekitaran hijauyang menyeluruh

32. Kebun komuniti (LA 21) 1 Setiap tahunJabatan

Landskap,

JabatanPerkhidmatan

Bandar,

JabatanPerancangan

Bandar

33. Pondok ilmu / pondok hijau 1 Setiap tahun

34. Penglabelan nama-nama saintifikdan nama tempatan bagi mengenalinama tumbuhan

1 Setiap tahun

35. Pengurusan dan pembersihansampah seperti kertas,daunkering,plastik dan sebagainya.(termasuk semua debris,sisa binaan)di longkang, saliran, jalan, tempatletak kereta, kolam, lorong pejalankaki dan kawasan-kawasan yangterlibat di Daerah Sepang

12 Setiap bulan

Pelan Tindakan Strategik

3

49

Page 50: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Persekitaran hijauyang menyeluruh

36. Mempunyai daftar dan jadual

penyenggaraan pokok-pokok dibawah

seliaan majlis

100% Sepanjangtahun Jabatan

Landskap

37.Mempunyai daftar dan jadual

penyenggaraan taman awam/padang

awam/taman permainan kanak-kanak

100% Sepanjangtahun

38.Penyenggaraan padang

awam/padang permainan kanak di

taman perumahan/tanah lapang

100%penyelesaianaduan

Sepanjangtahun

3

50

Page 51: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Persekitaran hijauyang menyeluruh

39. Mempunyai tapak semaian 100%rekoddikemaskini

Sepanjangtahun Jabatan

Landskap

40. Ada inventori pokok 100%rekoddikemaskini

Sepanjangtahun

3

51

Page 52: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

4

Program Penghijauan Bersama Masyarakat

Page 53: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Program penghijauanbersama masyarakat

41. Pengawasan secara berkala /kerap di taman awam sepertipengawal keselamatan dancommunity policy untukmengurangkan kadar jenayah danvandalisme.

12 Setiap bulan JabatanLandskap,Jabatan

Penguatkuasaan, JabatanKesihatan

42. Kawasan-kawasan yang

dipertanggungjawabkan kepada

penduduk/syarikat tempatan untuk

senggara

1 Setiap tahun

43. Menggerakkan program gotong-royong bersama orang awam

1 Setiap tahun JabatanLandskap / UnitPerkhidmatan

Bandar /Jabatan

Kesihatan

Pelan Tindakan Strategik

4

53

Page 54: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Program penghijauanbersama masyarakat

44. Insentif kepada penduduk bagi

landskap persendirian atau

perniagaan (sumbangan spt baja,

anak pokok, benih, peralatan,

pengurangan cukai)

3 program Setiap tahunJabatanLandskap

45. Pembudayaan landskap 1 program Setiap tahun

46. Kawasan-kawasan yang

dipertanggungjawabkan kepada

penduduk/syarikat tempatan untuk

senggara

1pelaporan

Setiap tahun

4

54

Page 55: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

5

Pengurusan Landskap Secara Cekap Dan Efisien

Page 56: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaran HijauSatuKeutamaan

Pengurusan

landskap secara

cekap dan efisien

47. Melaksanakan task force

pengauditan mengejut

mengikut zon ke atas

persekitaran hijau dan

pengurusan landskap secara

cekap dan efisien di kawasan

MPSepang

2 kalisetahun

2016 - 2020 Unit AuditDalam/Landskap

5

56

Page 57: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pengurusan landskapsecara cekap danefisien

48. Mempunyai pelan kawasanpenyelenggaraan landskap diseluruh Daerah Sepang

1 Setiap tahunJabatan

Landskap

49. Kursus landskap yangmerangkumi landskap lembut danlandskap kejur untuk ahli majlis dankontraktor

1 Setiap tahun

50. Rekod setiap ‘sample’ bahanbagi landskap kejur dan landskaplembut bagi tujuan rujukankakitangan jabatan dan kontraktormengikut spesifikasi yang ditetapkan

1 Setiap tahun

51. Penubuhan buku panduan yangmenetapkan syarat-syarat kelulusanpelan landskap bersama-samadengan JLN

1 2018

52. Rekod bilangan penanamanpokok setiap tahun, pokok mati, danpemuliharaan serta rawatanterhadap pokok.

12 Setiap tahun

Pelan Tindakan Strategik

5

57

Page 58: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pengurusan landskapsecara cekap danefisien

53. Lawatan sambil belajar bagikakitangan jabatan di tapaksemaian, nurseri dan kawasan-kawasan yang menerapkanrekabentuk landskap untuk memberipendedahan tentang kepentinganlandskap.

1 Setiap tahunJabatan

Landskap

54.Mempunyai Pelan Induk Lanskap 1 10 tahun

55. Bilangan pokok

teduhan yang ditanam dalam

setahun (min 1,500 pokok)

1 Setiap tahun

56. Mempunyai daftar dan jadual

penyenggaraan pokok-pokok

dibawah seliaan majlis

12 Setiap bulan

57. Mempunyai daftar dan jadual

penyenggaraan taman

awam/padang awam/taman

permainan kanak-kanak

12 Setiap bulan

Pelan Tindakan Strategik

5

58

Page 59: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pengurusan landskapsecara cekap danefisien

58. Penyenggaraan padang

awam/padang permainan kanak di

taman perumahan/tanah lapang

12 Setiap bulanJabatan

Landskap

59. Manual penyelenggaraan asetlandskap taman awam (MaPAL)

1 Setiap tahun

60. Pelaporan status-status kerjapenyelengaraan landskap olehkontraktor

12 Setiap bulan

61. Mempunyai jadual yangsistematik dan teratur bagi tujuanpenyiraman , pembajaan, gemburan,sungkupan dan mengganti tanamanyang mati bagi pokok utama, palma,tanaman renek dan tanaman tutupbumi

12 Setiap bulan

62. Mempunyai jadual bulanan bagipenyiraman dan pemotongan rumputdi padang awam, jalan –jalan utama,kawasan rekreasi dan kawasansekitar.

12 Setiap bulan

Pelan Tindakan Strategik

5

59

Page 60: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pengurusanlandskapsecara cekapdan efisien

63. Menaik taraf tapak semaian sediaada

100% Setiap tahunJabatan

Landskap

64. Ada inventori pokok 100% Setiap tahun

65. Insentif kepada penduduk bagilandskap persendirian atau perniagaan(sumbangan seperti baja, anak pokok,benih, peralatan, pengurangan cukai)

100% Setiap tahun

66. Mematuhi garis panduanpemangkasan pokok

100% Setiap tahun

67. Menaiktaraf papan tanda namajalan dan sempadan antara kawasan

100% 2 tahun sekali JabatanLandskap /

JabatanPerancang

Bandar

Pelan Tindakan Strategik

5

60

Page 61: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pengurusanlandskap secaracekap dan efisien

68. Panduan penanaman pokokteduhan

100% Setiap tahun JabatanLandskap

Pelan Tindakan Strategik

5

61

Page 62: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Pengurusan landskap

secara cekap dan

efisien

69. Taman awam di bandar 1 pelaporanberdasarkansasaranPelan IndukLandskap

Setiap tahunJabatanLandskap

70. Mematuhi garis

panduan pemangkasan pokok100% Sepanjang

tahun

71. Panduan penanaman pokok

teduhan100% Sepanjang

tahun

72.Manual penyelenggaraan aset

landskap taman awam

(MaPAL)

100% Sepanjangtahun

73. Melaksanakan pengauditan

mengejut mengikut zon ke atas

keindahan kawasan landskap

MPSepang

2 kalisetahun

2016 - 2020 Unit AuditDalam

5

62

Page 63: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

6

Membudayakan amalan hijau dalam penggunaan peralatanICT melalui konsep 3R

Page 64: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Membudayakanamalan hijau dalampenggunaanperalatan ICTmelalui konsep 3R

74. Sistem inventori pokok 2 bulansekali ikutkawasan

2017 JabatanLandskap

& Unit IT

75. Sistem mengenalpasti kesihatanpokok

2 bulansekali ikutkawasan

menggunakan GIS

2018

Pelan Tindakan Strategik

6

64

Page 65: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 2 :Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Moto :Living withGreenery

Continuity &ConnectivityDevelopmentwith nature

Membudayakanamalan hijau dalampenggunaanperalatan ICTmelalui konsep 3R

76. Pelaksanaan kaedahkonsolidasi menerusiteknologi virtualization bagimengoptimumkanpenggunaan komputerpelayan

10 komputerpelayan

2017 –2020

ICT

77. Penggunaan teknologi ThinClient untuk kemudahanpelanggan

5 unit 2018 ICT

78. Pelupusan perkakasan ICTmengambilkira pemuliharaanalam sekitar dan amalanhijau.

100% 2017 –2020

ICT, JKP

AMALANTERBAIK

6

65

Page 66: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 2 :Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Membudayakanamalan hijau dalampenggunakanperalatan ICTmelalui konsep 3R

79. Penjualan dokumen

sebut harga/ tender

menggunakan “pendrive”

80. Penyediaan

pelaporan mesyuarat

menggunakan

ePerolehan.

MengikutPermohonan

2016-2020

Unit Tender& Kontrak

AMALANTERBAIK

6

66

Page 67: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 2 :Teknologi danPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Moto :Living withGreenery

Continuity &ConnectivityDevelopmentwith nature

Membudayakan amalanhijau dalampenggunaan peralatanICT melalui konsep 3R

81. Pelupusan perkakasanICT mengambilkirapemuliharaan alam sekitardan amalan hijau.

100% 2017 –2020

ICT, BahagianPentadbiran

AMALANTERBAIK

6

67

Page 68: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

7

Low Carbon District

Page 69: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaran Hijau SatuKeutamaan

Low Carbon District

82. Menyediakan tempat letak

kenderaan khusus bagi pengguna

yang menggunakan kenderaan

berteknologi hijau (hybrid) di

pembangunan komersil dan

bangunan kemudahan awam

Perlaksanaanpadapembangunankomersial dankemudahanawam

Setahun JabatanKawalan

Bangunan

AMALANTERBAIK

7

69

Page 70: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

Low Carbon District

83. Sistem penuaian air hujan(SPAH) untuk penyiraman landskaplembut

- Pejabat Cyberjaya- Nurseri Salak- Medan Selera Dengkil, BBST dan

DPP

2 kali Setiap tahunJabatan

Landskap /Jabatan

Bangunan

84. Guna enzim untuk bersihkantasik

1 kali Setiap tahun JabatanLandskap

Pelan Tindakan Strategik

7

70

Page 71: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

8

Pembangunan Landskap & Rekreasi

Page 72: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

2

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 2 :

TeknologidanPersekitaranHijau SatuKeutamaan

PembangunanLandskap & Rekreasi

85. Membina Dataran Sepang diBBST

1 2017 JabatanLandskap, Unit

Tender danKontrak,Jabatan

Bangunan danJabatan

Kejuruteraan,Jabatan

Perancang

86. Cyberjaya Urban Park 1 2018

87. Mining Heritage Park 1 2020

Pelan Tindakan Strategik

8

72

Page 73: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

TERAS 3 :

PEMBANGUNAN MAMPAN

Page 74: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

1

Kawalan Aktiviti Perniagaan Secara Kemas,Cekap Dan Menyeluruh

Page 75: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Kawalan aktiviti

perniagaan secara

kemas, cekap dan

menyeluruh

1. Mesyuarat Jawatankuasa

Pelesenan diadakan sekurang-

kurangnya 1 kali sebulan

12 kali Setiap tahunJabatanPelesenan

2. Lesen perniagaan berisiko tinggi

dikeluarkan dalam tempoh 30

hari

100% Sepanjangtahun

3. Pemeriksaan yang terancang bagi

premis makanan untuk pengeluaran

lesen baru

80% Setiap tahun

4. Pemeriksaan yang terancang

bagi premis makanan untuk

memperbaharui lesen

90% Setiap tahun

5. Pengurusan dan pemantauan

permit ke atas kaki lima premis100% Setiap tahun

6. Pengurusan dan pemantauan

permit penjaja pasar

malam/tani/pagi

100%rekoddikemaskini

Setiap tahun

1

75

Page 76: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Kawalan aktiviti

perniagaan secara

kemas,cekap dan

menyeluruh

7. Mempunyai sistem pelesenan

dan kawalan perniagaan100%mematuhigarispanduan

Sepanjangtahun

JabatanPelesenan

8. Pengurusan pelesenan

berkomputer1pelaporanrumusan

Setiap tahun

9. Lesen online 100% 2016

10. Kaedah pemantauan premis

perniagaan berisiko tinggi12 laporan Setiap tahun

11. Pengeluaran lesen

tidak berisiko dikeluarkan secara

serta merta

12 laporan Setiap tahun

12. Tempoh sah laku lesen 1 hingga

3 tahun100%rekoddikemaskini

Setiap tahun

13. Pengeluaran lesen komposit 12 laporan Setiap tahun

1

76

Page 77: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTIT

I/PERATUS

)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3:

Pembangunanmampan Kawalan aktiviti

perniagaan secara

cekap dan

menyeluruh.

14. Penguatkuasaan perniagaan

tidak berlesen90%premisdaripadajumlahtahunan.

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa/JabatanPelesenan

15. Penguatkuasaan ke atas

premis-premis hiburan.100%premisdaripadajumlahtahunan.

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa/JabatanPelesenan

16. Penguatkuasaan ke atas

semua jenis papan iklan luar

(berlesen dan tidak berlesen)

75%90%100%

20162017-20182019-2020

JabatanPenguatkuasa/JabatanBangunan /JabatanPelesenan

AMALANTERBAIK

1

77

Page 78: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3:

Pembangunanmampan

Kawalan aktiviti

perniagaan secara

cekap dan

menyeluruh.

17. Penguatkuasaan ke atas

kesalahan parkir (cth: kompaun,

clamp atau penundaan)

Setiap hariwaktubekerja

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

18. Rekod kompaun lalu lintas

19. NBOS dengan agensi

penguatkuasaan yang lain

(Perkongsian pengetahuan /

Operasi bersepadu / latihan

bersama dll)

3 kalisetahun

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

AMALANTERBAIK

1

78

Page 79: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

2

Kawalan Aktiviti Perniagaan Secara Kemas,Cekap Dan Menyeluruh

Page 80: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Sepang Daerah

Pembangunan

Mampan

20. Kajian Audit Keselamatan

Jalanraya (RSA) peringkat ke 5 bagi

lokasi kerap kemalangan jalan raya

di jalan milik Majlis(Cyberjaya,

BBST, Putra Perdana, Sepang

Putra)

Bilangankajian

2016-2020 JabatanKejuruteraan2

80

Page 81: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan

Sepang Daerah

Pembangunan

Mampan

21. Projek-Projek Pembangunan selaras

Rancangan Tempatan Yang Disediakan95%

1 pelaporan

2016 –2020

Setiaptahun

JabatanPerancanganBandar

22. Pewartaan tanah lapang awam 100% kawasan lapangtelah dihantar untukpermohonan pewartaan

23. Memperkasakan Jawatankuasa

Bandar Selamat2 kalimesyuarat

Setiaptahun

24. Tindakan-tindakan PBT bagi

menyokong NKRA: Mengurangkan

Jenayah Jalanan (Cth: (i) kempen, (ii)

lighting di kawasan hot spot,(iii)

Pemasangan CCTV, (iv) kerjasama

dengan pihak Polis dll)

3 program Setiaptahun

25. Pelaksanaan aplikasi Geographical

Information System (GIS) dalam

perancangan

100% Sepanjangtahun

26. Pelaksanaan (MURNInets)

2

81

Page 82: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Sepang Daerah

Pembangunan

Mampan

27. Menerimapakai Garis Panduan

Kejiranan Hijau JBPD dan Panduan 5

Inisiatif Kejiranan Hijau

a. Laluan Pejalan Kaki

b. Laluan Berbasikal

c. Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH)

d. Pengkomposan Sisa

e. Kebun Kejiranan

100% Sepanjangtahun

1 pelaporan1 pelaporan1 pelaporan1 pelaporan2 program

Setiaptahun

JabatanPerancanganBandarJabatanLandskap

28. Pemantauan terhadap

pengubahsuaian rumah/struktur

haram

12 pelaporan Setiaptahun

2

82

Page 83: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Sepang Daerah

Pembangunan

Mampan

29. Laluan Pejalan Kaki 1pelaporan

Setiap tahunJabatanPerancanganBandar

JabatanLandskap

30. Laluan Berbasikal 1pelaporan

Setiap tahun

31. Sistem Penuaian Air Hujan

(SPAH)1pelaporan

Setiap tahun

32. Pengkomposan Sisa 1pelaporan

Setiap tahun

33. Kebun Kejiranan 2 program Setiap tahun

34. Pelan Bangunan mematuhi

kehendak OKU dan dipastikan

pematuhan semasa pembinaan

100% Sepanjangtahun

35. Pemantauan terhadap

pengubahsuaian rumah/struktur

haram

12pelaporan

Setiap tahun

2

83

Page 84: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan

Sepang Daerah

Pembangunan

Mampan

36. Kekerapan Mesyuarat

Jawatankuasa OSC24 kali Setiap

tahunUnit OSC

37.Penerimaan surat JKT OSC

3.0100% pematuhan Sepanjang

tahun

38. Tempoh pengedaran

pemohonan kepada Jabatan

Teknikal Luaran / Dalaman

100% edaran dalamtempoh 3 hari bekerja

Sepanjangtahun

39.Melaksanakan OSC Online

(penerimaan, edaran dan

ulasan

100% Sepanjangtahun

40.Mengemaskini portal OSC

setiap kali ada maklumat baru

diterima

100% Sepanjangtahun

41. Keputusan pemohonan

cadangan pemajuan mematuhi

tempoh piagam memproses

permohonan

50% daripadapermohonan yangmendapat keputusanmuktamad mengikutpiagam yangditetapkan oleh JKT.

Sepanjangtahun

2

84

Page 85: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Sepang

Daerah

Pembangunan

Mampan

42. Manual agensi dan manual pemohonan

OSC 3.0100%pematuhan

Sepanjangtahun

Unit OSC

43. Edarkan keputusan mesyuarat

jawatankuasa OSC dalam 3 hari dan minit

diedarkan dalam masa 7 hari dari tarikh

mesyuarat diadakan

100% Sepanjangtahun

44.Mengadakan taklimat/mesyuarat/bengkelberkaitan prosedur/proses kelulusanpenambahbaikan pelaksanaan kepadajabatan teknikal/PSP/ahli majlis

2 Sepanjangtahun

2

85

Page 86: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Sepang

Daerah

Pembangunan

Mampan

45.Tempoh masa untuk mengeluarkankelulusan muktamad oleh PBT

100% Merujuktempoh dalampiagampelanggan

Unit OSC

JabatanBangunan

46.Notifikasi – Penerimaan Borang

Notifikasi Mula Kerja daripada

pemohonan (IWK, Jab. Bangunan PBT,

Jab. Kejuruteraan PBT dan DOSH*)

100% rekoddikemaskini

Sepanjangtahun

47.Pemeriksaan Akhir dan pengeluaran

surat pengesahan CCC100% rekoddikemaskini

Sepanjangtahun

48.Pendepositan CCC

49.Penguatkuasaan perlanggaran syarat-

syarat perancangan - notis peringatan

dan denda

1 pelaporan Setiap tahun

50.Menerima pakai garis panduan piawaian

dan perancangan JPBD yang diedarkan

dari tempoh Januari 2014 sehingga

Disember 2014

100% Sepanjangtahun

2

86

Page 87: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

3

Pelaksanaan tugasan secara komited dan

kolaboratif yang baik antara semua pihak

Page 88: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Pelaksanaan

tugasan

secara

komited dan

kolaboratif

yang baik

antara semua

pihak

51.Menyediakan pelan piawaian bagi

kemudahan awam berskala kecil

(Cth:gerai, tandas, road kerb, perhentian

bas, papan tandas)

100% 2016 -2020

JabatanKawalanBangunan

52.Bangunan melebihi 5 tingkat

yang berusia 10 tahun dari tarikh CFO

/ CCC dikeluarkan notis untuk diperiksa

tahap keselamatan

100% 2016 -2020

53.Ada insentif / inisiatif untuk usaha

penambahbaikan bangunan- bangunan

lama. (Cth: Mengecat, khidmat nasihat,

peralatan kemudahan, gotong-royong,

bangunan warisan, sumbangan kewangan

dll)

1 Kali Setahun

54.Pemantauan permit / syarat dinding

adang / jaring bangunan yang sedang

dibina

12 Bulan Setahun

55. Mekanisme pemantauan oleh PBT

sebelum CCC dikeluarkan

PemantauanBorang G12

Setahun

3

88

Page 89: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Pelaksanaan

tugasan secara

komited dan

kolaboratif yang

baik antara semua

pihak

56. Bentuk kawalan perancangan

terhadap projek – lawatan tapak

sebelum bina, lawatan tapak

semasa bina dan mengambil

tindakan penguatkuasaan ke atas

perlanggaran syarat/pemantauan

berjadual

Pemantauanberkala 2bulan sekali

Setahun JabatanKawalanBangunan

3

89

Page 90: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Pelaksanaan projekpembangunansecara komited &kolaboratif yang baikantara semua pihak.

57. Mewujudkan “ the

bigget hardware”

Majlis Perbandaran

Sepang.

1 Hardware 2020 Unit Tender& Kontrak /3

AMALANTERBAIK

90

Page 91: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

4

Penyelenggaraan Infrastruktur Yang Cekap

Page 92: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Penyelenggaraaan

infrastruktur yang

cekap

58. Pemantauan kerosakan jalan

raya di bawah penyeliaan oleh

Majlis dan respon terhadap aduan

dalam masa yang ditetapkan.

Penyediaanbrif untukkerja-kerjasebuthargadan tender

SetahunJabatanKejuruteraan

59. Mekanisme respon dan rekod

pembaikan kepada masalah

kritikal seperti pokok tumbang,

tanah runtuh, tanah mendap dan

sebagainya yang menyebabkan

gangguan lalu lintas

Kerja-kerjasebuthargadan tender

Setahun

4

92

Page 93: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan

Penyelenggaraaan

infrastruktur yang

cekap

60. Senarai jalan raya dibawah

pentadbiran Majlis termasuk jalan-

jalan perumahan dan perancangan

menurap semula jalan raya

Bilanganjalan yangdidaftarkandalamMARRISonline

SepanjangTahun

JabatanKejuruteraan

61. Mewujudkan database GIS

untuk lampu jalan, sistem perparitan

dan cerun

Bilanganinventoridata

Sepanjangtahun

62. Kelancaran lalu lintas

(Contoh: penggunaan teknologi

CCTV, lampu trafik digital,Integrated

Traffic Information System (ITIS),

Warden trafik dan mekanisme lain) Sepanjang tahun

63. Kaedah / garis panduan

pelaksanaan bonggol jalan / speed

breakers

4

93

Page 94: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

5

Penyediaan Kemudahan Awam Yang Menepati

Kehendak Penduduk

Page 95: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Penyediaan

Kemudahan Awam

yang menepati

kehendak penduduk

64. Road Signages –Mempunyai

kaedah/garispanduan, senarai lokasi

tanda -tanda jalan

(road signages), mekanisme

pemantauan dan rekod

penyenggaraan yang kemas kini

Sepanjang tahun

JabatanKejuruteraan

65.Senarai lampu trafik dan lokasi,

mekanisme pemantauan dan

rekod aduan serta tindakan

susulan

66.Rekod lokasi kemalangan jalan

raya

67. Pengurusan tempat letak kereta

68. Inisiatif Membantu pencapaian

NKRA: Meningkatkan

Perkhidmatan Pengangkutan

Awam Cth: mempunyai senarai

pengusaha bas, rekod

perjalanan pengangkutan awam,

menyediakan pondok bas dll)

5

95

Page 96: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

6

Pelaksanaan Projek Selaras Dengan Pembangunan

Masyarakat Setempat

Page 97: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Pelaksanaan projek

selaras dengan

Pembangunan

Masyarakat

setempat

69. Penyediaan brif projek(kehendak-kehendak pengguna,tapak, rekabentuk dan peruntukan)

Sepanjang tahun

JabatanKawalanBangunan

JabatanKejuruteraan

JabatanLandskap

70.Jadual kemajuan pelaksanaanprojek

71.Memperuntukkan 10% dari

peruntukan pembangunan PBT

sendiri bagi projek

pembangunan

72. Projek baru

73. Naik taraf 3sebutharga

Setahun

74. Selenggara 60 inden Setahun

6

97

Page 98: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Pelaksanaan projek

selaras dengan

Pembangunan

Masyarakat

setempat

75. Pelaksanaan projek BPT

mengikut perancanganSepanjang tahun

JabatanBangunan

JabatanKejuruteraan

JabatanLandskap

76. Mekanisme pemantauan projek Pemantauan projek 2kaliseminggu

Setahun

77. Sistem pelaporan projek

(memaklumkan dalam mesyuarat,

hantar laporan berkala dsb)

2 minggusekali

Setahun

78. Penggunaan sistem e-mohon

dalam pengurusan projek-projek

PBT yang menggunakan peruntukan

BP1 Jabatan Kerajaan Tempatan

79. Penggunaan bahan dan

rekabentuk yang kurang

penyelenggaraan

5 bilanganprojek

Setahun

2016

6

98

Page 99: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Pelaksanaan projek

selaras dengan

Pembangunan

Masyarakat

setempat

80. Kajian Impak Trafik (TIA) bagijaringan jalanraya baru cth: PekanDengkil

Bilangankajian

2016-2020JabatanPerancaganBandar

JabatanKejuruteraan

81. Mewujudkan tabung Infrastruktur(ISF)

Bilangankawasanyang tiadakemudahaninfrastruktur

2016

82. Memperuntukkan 10% dari

peruntukan pembangunan PBT

sendiri bagi projek

pembangunan

Sepanjang tahun

6

99

Page 100: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

7

Pelaksanaan projek selaras dengan

Pembangunan Masyarakat setempat

Page 101: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS

TIMELINE /TEMP

OH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Mewuiudkan ‘BluePrint’ Penjaja DaerahSepang

83. Mengenalpasti inventorisebenar penjaja di seluruh DaerahSepang.

84. Mengenalpasti lokasi-lokasisesuai dan strategik untukmemusatkan penjaja.

85. Menyeragamkan danmewujudkan identiti penjajaDaerah Sepang.

86. Memastikan setiap penjajadibekalkan dengan garis panduandan syarat-syarat pelesenan padasetiap masa.

70%

3 lokasi

1

1 bukupanduan

2016-2017

2016-2017

2016-2020

2017-2018

JabatanPelesenan/JabatanPenguatkuasaan/ JabatanKesihatanPersekitaran/JabatanKorporat/STANDCOKeusahawanan KerajaanNegeriSelangor

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

7

101

Page 102: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Mewuiudkan ‘BluePrint’ PenjajaDaerah Sepang

87. Mengadakan mesyuarat / bengkel/ taklimat berkaitan perniagaan /keusahawanan mengikutkesesuaian .

88. Mewujudkan slot / program khususuntuk pembangunan perniagaanbelia Daerah Sepang.

2

2

2017-2020

2017-2020

JabatanPelesenan/JabatanKesihatan danPersekitaran/STANCOUsahawanNegeriSelangor/Pejabat TanahDaerahSepang

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

7

102

Page 103: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

8

Menjadikan Pasar Pagi / Malam

Sebagai Pasar Amalan Baik.

Page 104: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTI

TI/PERATU

S)

TIMELINE /

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Menjadikan pasarpagi / malamsebagai pasaramalan baik.

89. Mengenalpasti punca dan masalahdaripada orang awam dan peniaga.

90. Mewujudkan sistem amalan kendiriyang boleh diaudit.

91. Membuat penyeragaman bagi operasiperniagaan peniaga dan mengekalkanidentiti dan konsep pasar.

92. Mengenalpasti ‘best-practise’ yangboleh diaplikasikan bagi keseluruhanoperasi pasar.

93. Membentuk peniaga-peniaga contoh(‘champion’) di kalangan peniaga pasar.

90%

1

1 pasarsari ataumalam

3

60

2016

2016

2016-2017

2016-2020

2016-2020

JabatanPelesenan/JabatanPenguatkuasaan/ JabatanKesihatan/JabatanPerancangBandar

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

8

104

Page 105: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

9

Pemberian Informasi Yang Lengkap & Konsisten

Kepada Pemohon Lesen

.

Page 106: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Pemberianinformasi yanglengkap &konsistenkepadapemohon lesen

94. Mengenalpasti punca dan masalahkekeliruan penyampaian maklumat.

95. Mewujudkan model terperinci lengkapbersama contoh visual dokumenberkaitan bagi setiap jenis permohonanlesen / permit perniagaan.

96. Mewujudkan akses capaian manual /pintar yang dilengkapi model setiap jenispermohonan (interactive e-board).

97. Mewujudkan perkakasan permohonandalam talian / aplikasi pintar (kioskspintar) di pejabat-pejabat cawangan danJPP.

70%

5 model

1 program

4 lokasi

2016

2016-2017

2018-2019

2018-2020

JabatanPelesenan /JabatanKawalanBangunan/Unit TeknologiMaklumat/JabatanPerbendaharaan/ JabatanKorporat .

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

9

106

Page 107: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Pemberianinformasi yanglengkap &konsisten kepadapemohon lesen

98. Menilai keberkesanan naik tarafkonsep capaian maklumat danmenambahbaik mengikutkesesuaian dan pembangunanteknologi semasa.

1 program 2019 -2020

Pelan Tindakan StrategikAMALANTERBAIK

9

107

Page 108: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

10

Mewujudkan Pembangunan Seimbang Antara Bandar

Page 109: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan

Mewujudkanpembangunanseimbang antarabandar.

99.Menaiktaraf kemudahaninfrastruktur mengikut keperluanOKU seperti papan tanda, lampuisyarat, ramp, tac tile

Mensyaratkankeperluan OKUdi dalam pelanbangunan bagipembangunankomersil,industri daninstitusi

Setahun JabatanKawalanBangunan

100.Menaik taraf semua kemudahanawam mengikut garis panduanOKU

3 tandas awam Setahun

AMALANTERBAIK

10

109

Page 110: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

11

Meningkatkan Imej Bandar Cyberjaya,

Bandar Baru Salak Tinggi Dan Pekan Dengkil

Page 111: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

Pembangunan Mampan Meningkatkan Imej

Bandar Cyberjaya,

Bandar Baru Salak

Tinggi dan Pekan

Dengkil

101. Menyediakan Mercu TandaDaerah Sepang

2 2017-2018 JabatanPerancanganBandar

102. Membina Entrance Statement 5 2017 -2020

JabatanLanskap

103. Menaiktaraf Lanskap Kejur danLanskap Lembut

Berterusan 2016-2020JabatanLandskap

104. Penyelarasan SemulaRekabentuk Perabot Jalan

Berterusan 2017-2020 JabatanPerancanganBandar

AMALANTERBAIK

11

111

Page 112: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

12

Sepang Destinasi Pelancongan Negeri Selangor

.

Page 113: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 3 :PembangunanMampan

Sepang DestinasiPelancongan NegeriSelangor

105. Larian Pantai Bagan

Lalang

2 kali setahun 2016-2020

JabatanPembangunanMasyarakat

106. MenubuhkanJawatankuasa PelanconganDaerah Sepang

1 2016 JabatanPembangunanMasyarakat

107. Program ‘visit’ Sepang Setahun 1kali

2016-2020 JabatanPembangunanMasyarakat

108. Menaiktaraf kawasan-kawasan pelancongan

2 2017-2019 JabatanLanskap /Kejuruteraan

109. Menyelaras papan tandatunjuk arah kawasan tarikanpelancongan

Jalan-jalanutama

2017-2020 JabatanPerancanganBandar

12

AMALANTERBAIK

113

Page 114: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

Pembangunan Mampan Sepang Destinasi

Pelancongan

Negeri Selangor

110. Menyediakan 1 blog/paparanmengenai kawasan tarikanpelancongan Daerah Sepang

1 2017 ICT

AMALANTERBAIK

12

114

Page 115: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

13

Bandar Bebas Halangan

Page 116: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

3

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 3 :

PembangunanMampan Bandar Bebas

Halangan

111.Menaiktaraf kemudahaninfrastruktur mengikut keperluanOKU seperti papan tanda, lampuisyarat, ramp, tac tile bagipembangunan komersil, industri daninstitusi

Pematuhanpelan KM,Infrastruktur,PelanBangunan

Setahun JabatanKawalanBangunan

112.Menaiktaraf semua kemudahanawam mengikut garis panduanOKU

113. Mewujudkan “Task Force”rekabentuk dan keperluan OKU

114. Seminar kesedaran OKU

115. Membuka peluangperniagaan/pekerjaan kepadagolongan OKU

75%

100%

Sebulan sekali

2 kali

10 %

2016 -2018

2019 -2020

2016

2017 &2020

2020

AMALANTERBAIK

13

116

Page 117: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

TERAS 4 :

KOMUNITI BAHAGIA

Page 118: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

1

Meningkatkan Program Kemahiran Dalam Membantu

Masyarakat Menjana Ekonomi Keluarga

Page 119: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Meningkatkan

program kemahiran

dalam membantu

masyarakat

menjana ekonomi

keluarga

1. Engagement dengan komuniti

perniagaan tempatan2 Sepanjang

TahunUnitKomunikasiKorporat

2. Tindakan susulan hasil

engagement dengan komuniti

perniagaan

Sepanjang Tahun

3. Engagement bersama pelabur /

pengusaha industry tempatan1 Sepanjang

Tahun

4. Tindakan susulan hasil dialog

bersama pelabur / pengusaha

industri

1 SepanjangTahun

5. Program NBOS dengan agensi

lainSepanjang Tahun

1

119

Page 120: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Meningkatkan

program kemahiran

dalam membantu

masyarakat

menjana ekonomi

keluarga

6. Inisiatif PBT untuk meningkatkankualiti hidup warga miskin(program motivasi,keusahawanan, kelas bimbingandll)

2 programsetahun

2016-2020 JabatanPembangunanMasyarakat

7. Inisiatif PBT bagi membantu

meningkatkan kualiti hidup

golongan belia/ pelajar (motivasi,

keusahawanan, kelas bimbingan)

2 programsetahun

2016-2020

8. Inisiatif PBT bagi membantu

meningkatkan kualiti hidup

golongan OKU (motivasi,

keusahawanan, kelas bimbingan

dll)

2 programsetahun

2016-2020

1

120

Page 121: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

2

Penerapan Program Kesedaran Ke Arah Masyarakat

Penyayang & Bertanggungjawab

Page 122: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Penerapan Program

kesedaran ke arah

masyarakat

penyayang &

bertanggungjawab

9. Penubuhan Jawatankuasa

Penduduk / Jawatankuasa lain bagi

seluruh kawasan PBT

1 kalisetahun

2016-2020JabatanPembangunanMasyarakat

10.Pegawai perhubungan / Pegawai

Kawasan dilantik daripada pegawai

PBT

1 kalisetahun

2016-2020

11.Laporan lawatan oleh pegawai

perhubungan / pegawai kawasan /

pegawai bertanggungjawab

mengikut zon di PBT dibentang dan

dibincangkan dalam Mesyuarat

berkaitan

1 kalisetahun

2016-2020

12.Penglibatan Ahli Majlis/ Lembaga

Penasihat secara aktif dalam

aktiviti-aktiviti Jawatankuasa

Penduduk

1 kalisetahun

2016-2020

13.Prestasi perbelanjaan bagi

peruntukan kepada Jawatankuasa

Penduduk

6 kalisetahun

2016-2020

2

122

Page 123: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Penerapan Program

kesedaran ke arah

masyarakat

penyayang &

bertanggungjawab

14.Perjumpaan PBT bersama

Jawatankuasa Penduduk /

Jawatankuasa lain yang setaraf

6 kalisetahun

2016-2020 JabatanPembangunanMasyarakat

15. Mesyuarat Jawatankuasa

Penduduk/ Jawatankuasa lain yang

setaraf dengannya

6 kalisetahun

2016-2020

16.Penggunaan media sosial dalam

penglibatan komuniti1 kalisetahun

2016-2020

17. Insentif/bantuan kepada

Jawatankuasa Penduduk/

Jawatankuasa lain yang setaraf

dengannya untuk menggalakkan

hubungan baik antara penduduk

1 kalisetahun

2016-2020

2

123

Page 124: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Penerapan Program

kesedaran ke arah

masyarakat

penyayang &

bertanggungjawab

18.Pusat kejiranan dan rekod aktiviti-

aktiviti.1 kalisetahun

2016-2020

JabatanPembangunanMasyarakat

19.Neighbourhood

watch/SRS/RT/Persatuan

Penduduk atau seumpama

dengannya untuk mengawal

keselamatan penduduk.

5KumpulanNeighbourhood watchdiwujudkansetahun

2016-2020

20.Bilangan program pembangunan

kebun kejiranan komuniti yang

dianjurkan oleh PBT.

1 kalisetahun

2016-2020

21.Pemantauan dan tindakan

susulan ke atas aktiviti kebun

kejiranan

1 kalisetahun

2016-2020

22. Anugerah individu 2 kalisetahun

2016-2020

2

124

Page 125: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Penerapan Program

kesedaran ke arah

masyarakat

penyayang &

bertanggungjawab

23. Anugerah JawatankuasaPenduduk / Taman Perumahan /Komuniti

5 tahunsekali

2016-2020

JabatanPembangunanMasyarakat

24. Anugerah NGO / Swasta Prihatin(CSR)

5 tahunsekali

2016-2020

25. Jabatan / Agensi Kerajaan 1 kalisetahun

2016-2020

26. Mempromosi produkpelancongan / tempat-tempatmenarik

1 kalisetahun

2016-2020

27. Senarai hotel / penginapan desa 1 kalisetahun

2016-2020

28.Peruntukan / senarai kewangan

pelancongan1 kalisetahun

2016-2020

2

125

Page 126: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Penerapan Program

kesedaran ke arah

masyarakat

penyayang &

bertanggungjawab

29. Penerapan budaya membacadalam komuniti

2 programsetahun

2016-2020

JabatanPembangunanMasyarakat

2

126

Page 127: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4

MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/PROGRAM KPI(KUANTITIPERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN /

UNIT(INTEGRASI)

Teras 4 :

Komuniti

Bahagia Penerapan Program

kesedaran ke arah

masyarakat

penyayang &

bertanggungjawab

30. Taklimat Integriti kepada

kontraktor1 kali

setahun (5

kali)

2016-2020 Unit Integriti, Unit

Kontrak dan

Tender

2

127

Page 128: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

3

Memperkasakan Aktiviti Sebagai Bandar Selamat

Page 129: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Memperkasakan

aktiviti sebagai

Bandar Selamat

31. PBT mempunyai bahagian / unit

/ pegawai yang

bertanggungjawap

menguruskan LA21

1 Sepanjangtahun Jabatan

PerancanganBandar

32.Mempunyai struktur LA21 1 Sepanjangtahun

33. Mempunyai pelan tindakan dan

pelaksanaan program LA211 Sepanjang

tahun

34. Pemantauan program LA21 1 Sepanjangtahun

35. Penilaian outcome / mid term

review program LA211 Sepanjang

tahun

36.Promosi program LA21 1 Sepanjangtahun

37.Sumber kewangan / sumbangan

swasta dalam menjalankan aktiviti

LA 21

1 Sepanjangtahun

3

129

Page 130: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia

Memperkasakan

aktiviti sebagai

Bandar Selamat

38. Penyediaan Mobile CCTV

untuk pemantauan

penguatkuasaan yang berkesan

2 unit 2016-2017 ICT,Penguatkuas

aan3

130

Page 131: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

4

Meningkatkan pembangunan komuniti sihat dan cergas

Page 132: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Meningkatkan

pembangunan

komuniti sihat dan

cergas

39. Program kecergasan 3 kalisetahun

2016-2020

JabatanPembangunanMasyarakat

40. Mempromosikan sukanMPSepang

1 kalisetahun

2016-2020

4

132

Page 133: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

5

Memperkasakan Teknologi Di Kalangan Komuniti

Page 134: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Memperkasakan

teknologi di

kalangan

komuniti

41. Penyediaan kemudahan ICT

kepada penduduk

a. Pelaksanaan Pusat

Komuniti untuk ICT

bagi penduduk luar

bandar

b. Seminar Kesedaran

dan Kefahaman

Penggunaan ICT

c. Penyediaan

Kemudahan WiFi

1 PKICT

1 seminarsetahun

5 AP WiFi

2019

2017-2020

2017-2020

ICT

42. Pemantauan ke atas

kemudahan ICT kepada

penduduk

1 laporanpemantauan setiaptahun

2017-2020

5

134

Page 135: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 4 :KomunitiBahagia Memperkasakan

teknologi dikalangan komuniti

43.Pelaksanaan/Pengwujudan Pusat Komunitiuntuk ICT bagi pendudukluar bandar

1 PKICT 2019 ICT,

KawalanBangunan

AMALANTERBAIK

5

135

Page 136: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

6

Mewujudkan Hubungan Komunikasi Dua Hala

Yang Baik Dan Berkesan

Page 137: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia Mewujudkan

hubungan

komunikasi dua

hala yang baik dan

berkesan

44.Penggunaan media sosial dalam

penglibatan komuniti100% Sepanjang

tahunUnitKomunikasiKorporat

45. Sesi Town Hall oleh YDP 3 SepanjangTahun

UnitKomunikasiKorporat

46.Tindakan susulan terhadap Sesi

Town Hall3 Sepanjang

Tahun

6

137

Page 138: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia

Mewujudkan

hubungan

komunikasi dua

hala yang baik dan

berkesan

47.Buletin / Newsletter (sekurang-

kurangnya 2 kali setahun)3 Sepanjang

Tahun UnitKomunikasiKorporat48.Laporan tahunan PBT 1 Sepanjang

Tahun

49. Program komuniti bersama NGO 1 SepanjangTahun

50.Jalinan hubungan kerjasama

antara PBT seperti sukan,

ceramah dll.

1 SepanjangTahun

6

138

Page 139: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

4MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 4 :

KomunitiBahagia

Mewujudkan

hubungan

komunikasi dua

hala yang baik dan

berkesan

51. Mempunyai Hubungan BaikDengan Pihak Media

2 SepanjangTahun

UnitKomunikasiKorporat

52. Liputan terhadapprogram PBT

12 SepanjangTahun

53.Capaian no. telefon pegawai-

pegawai yang boleh diakses oleh

penduduk termasuk YDP

4 3 bulan sekali UnitKomunikasiKorporat

6

139

Page 140: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

PELAN TINDAKAN STRATEGIK

TERAS 5 :

TADBIR URUS YANG CEMERLANG

Page 141: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

1

Perancangan Sumber Manusia Yang Berkesan

Page 142: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Perancangan

sumber manusia

yang berkesan

1. Ada perancangan SumberManusia

Mengikutkeperluan

Jan – Dis BahagianSumberManusia

2. Mesyuarat JawatankuasaPersonel&Perkhidmatan Majlismengenai Pengurusan SumberManusia

4 kalisetahun

Jan – Dis

3. Anugerah Khidmat Cemerlang

(APC)1 April

4. Pengendalian Buku

Perkhidmatan12 kalisetahun

Jan – Dis

5. Laporan sistem perakam waktu,

analisis dilaksanakan dan

dibentangkan di Mesyuarat

Pengurusan PBT atau mesyuarat

lain yang berkaitan.

12 kalisetahun

Jan – Dis

1

142

Page 143: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTIT/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Perancangan

Sumber Manusia

yang berkesan

6. Pengemaskinian HRMIS 100% Jan – Dis BahagianSumberManusia7. Jawatankuasa Latihan 2 Jun

Dis

8. Peruntukan bajet latihan

minimum bersamaan 1% daripada

emolumen

1%daripadaemolumen

SepanjangTahun

9. Jumlah pegawai mematuhi 7

hari kursus setahun100% bagiP&P danSK1,

80% bagiKS2

Jan – Dis

10.Proses penilaian ke atas

pegawai yang mengikuti kursus12 kalisetahun

Jan – Dis

1

143

Page 144: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

PerancanganSumber Manusiayang berkesan

11. Lembaga Tatatertib 4 kalisetahun

Jan – Dis BahagianSumberManusia

12. Peraturan-PeraturanTatatertib 1 Jan – Dis

13.Bilangan Kes Tatatertib yang

telah diambil tindakanMengikutkes

Jan – Dis

14.Pelaksanaan Saringan Dadah /

Alkohol / HIV2 kalisetahun

Jan - Dis

1

144

Page 145: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Perancangan

Sumber Manusia

yang berkesan

15. Mekanisme Khidmat Kaunseling 3 kalisetahun

Mac, Ogos &Disember

BahagianSumberManusia

16.Mempunyai Sesi Kaunseling dan

rekod3 kalisetahun

Mac, ogos &Disember

17. Mengukur Tahap Kepuasan

Pegawai dan Kakitangan Dalam

PBT setiap tahun (SSI)

Sekalisetahun

Ogos BahagianSumberManusia

18. Kemudahan bilik solat (surau) 52 Seminggu 4kali

19. Peranan PBT untuk

menggalakkan kerjasama ahli-ahli

majlis dalam pasukan

Sepanjang Tahun BahagianSumberManusia

1

145

Page 146: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Perancangan

Sumber Manusia

yang berkesan

20. Pelaksanaan program (Hari

Keluarga, Hari Sukan, Hari

Perayaan, Majlis Makan Malam,

aktiviti riadah, program bina

semangat dll.) untuk mewujudkan

semangat berpasukan dan motivasi.

100% Sepanjangtahun

UnitKomunikasiKorporat

1

146

Page 147: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

2

Melahirkan Warga Kerja Berpengetahuan Dan

Berkemahiran Tinggi Menjelang Tahun 2020

Page 148: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTIT/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Melahirkan warga

kerja

berpengetahuan

dan berkemahiran

tinggi menjelang

tahun 2020

21. Mempunyai Pelan Operasi

Latihan (POL)1 Jan – Dis Bahagian

SumberManusia

22. Aktiviti latihan dan pendidikanmencegah bahaya kebakaran

2 kali Setahun JabatanKawalanBangunan,

BahagianKhidmatPengurusan

2

148

Page 149: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Melahirkan warga

kerja

berpengetahuan

dan berkemahiran

tinggi menjelang

tahun 2020

23. Latihan untuk mengekalkan

kecergasan

- Kawad

- Pertahankan diri

- Ujian Kecergasan

12 kalisetahun

1 kalisetahun

2 kalisetahun

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

24. Mewujudkan ‘Standard

Operating Procedure’ (SOP)

bagi penguatkuasaan.

- SOP penguatkuasaan

- SOP penguatkuasaan teknikal

100%100%

2016 – 20172018 - 2019

JabatanPenguatkuasa

25.Mengadakan /menghadiri

latihan memahami Akta, UUK,

Peraturan mengenai

penguatkuasaan yang berkaitan

dan tatacara pendakwaan.

1 kalisetiapanggotasetiaptahun

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

2

149

Page 150: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Melahirkan warga

kerja

berpengetahuan

dan berkemahiran

tinggi menjelang

tahun 2020

26. ISO untuk penguatkuasaanundang- undang.

1 prosedur 2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

27. Peralatan Penguatkuasaan 90%lengkap

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

28. Decentralised Enforcement(Pejabat kecil / Unit / Zonpenguatkuasaan)

2 kalisetahun

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

29. Mempunyai SOP pelupusan

barang (proses pelucutan hak

sebelum pelupusan)

1 prosedur 2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

30.Pelupusan barang-barang

rampasan3 kalisetahun

2016 - 2020 JabatanPenguatkuasa

2

150

Page 151: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Untuk melahirkan

warga kerja

berpengetahuna

dan berkemahiran

tinggi menjelang

tahun2020

31.Pelan Strategik Sumber Manusia

2016-20201 pelan Penyeediaan

pelan pada2016

JKP

32..Kolaboratif bersama universiti

tempatan bagi program peringkat

ijazah sarjana /ijazah/ diploma

1 porgram 2016-2020 JKP

33.Kursus pendek bahasa inggeris

di peringkat ketua jabatan1 program 2016 JKP

AMALANTERBAIK

2

151

Page 152: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

3

Pembangunan ICT menyokong perkhidmatan

bersepadu dan cemerlang

Page 153: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pembangunan ICT

menyokong

perkhidmatan

bersepadu dan

cemerlang

34. Pembangunan Pelan StrategikICT (PSICT) 2016 – 2020

1 pelan 2015-2016 ICT, SemuaJabatan

35. Status pelaksanaan PSICT 1 dokumenkajian semula

2018 ICT

36. Ciri-ciri asas mandatori Laman

Web1 laporan

ProBE2016-2020 ICT

37. Pengemaskinian Laman Web 100%kemaskini

dibuat

2016-2020 Korporat / ICT

38. Penggunaan DocumentManagement System (DMS)sepenuhnya untuk kawalandokumentasi ISO antarajabatan

1 sistem 2016 - 2020 ICT, SemuaJabatan

39. Pensijilan Malaysia TrustmarkSektor Awam (MTSA)

1 pensijilan 2017 ICT

3

153

Page 154: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTIT/PERATUS)

TIMELINE /

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

TadbirUrus YangCemerlang

Pembangunan

ICT menyokong

perkhidmatan

bersepadu dan

cemerlang

40. Naik taraf Sistem Kompauna. Modul Pemantauan Pendakwaanb. Modul Pemantauan Perjanjianc. Sistem Laporan Penguatkuasaan

1 modul

1 modul

1 modul

2017

2017

2018

ICT, Undang-undang,Penguatkuasaan

41. Pelaksanaan Konsep Big Data –konsolidasi data berstruktur dan datatidak berstruktur

1 projek 2019 ICT, SemuaJabatan

42. Perlaksanaan Sistem e-Perolehandalam proses sebutharga dan tender

1 sistem 2016 ICT, Unit Tenderdan Kontrak

43. Perlaksanaan Bersepadu SistemMaklumat Eksekutif (EIS)

100%penggunaan

2016-2020

ICT, SemuaJabatan

44. Pelaksanaan Modul TempahanKenderaan

1 modul 2016 ICT, JKP

45. Pelaksanaan Mobile Apps. aduan 1modul 2016 ICT, JKP

3

154

Page 155: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

4

Kecemerlangan pengurusan kewangan

Page 156: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Kecemerlangan

pengurusan

kewangan

46. Pematuhan kepada prosedur sebutharga dan tender mengikut pekeliling/ arahan terkini

100%Mematuhiprosedur

Jan –Dis Unit Tender &Kontrak4

156

Page 157: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/

TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Kecemerlanganpengurusankewangan

47.Kutipan cukai secara on-line

(internet banking)90% 2016-2020

JabatanPerbendaharaan

48.Pengurusan kewangan berkomputer Satu SijilPematuhan

“SAGA”2016

49.Prestasi kutipan hasil (cukai danbukan cukai) berdasarkan anggaran

90%2016-2020

50.Prestasi kutipan tunggakan hasil

cukai70% kutipan

2016-2020

51.Kawalan keselamatan kutipan (cth:

penurunan kuasa secara bertulis,

cara deposit ke bank, pegangan

wang tunai, buku resit/sistem dll.)

2 unit mesin 2017

52.Peningkatan pendapatan daripada

sumber lain seperti lesen, bayaran &

kompaun (pendapatan hasil bukan

cukai) berbanding dengan tahun

sebelumnya

40% hasilbukan cukai

(kutipandaripada

keseluruhan)

2020

4

157

Page 158: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

TadbirUrusYangCemerlang

Kecemerlangan pengurusankewangan

53. Usaha-usaha bagi meningkatkanhasil(cth: tindakan undang-undang, pemberianinsentif, kempen,pelaburan dll.)

Tuntutandikeluarkan secaraelektronik(SMS & e-mel)

2018JabatanPerbendaharaan

54. Kedudukan nilai aset

- Pembelian tambahan aset hartanah ;

i. Apartment di Bayou Lagoon Park

Resort Bukit Katil, Melaka.

ii. Apartment & rumah berkembar di

Golden Hills Cameron Highland,

Pahang

i. 2 unitapartment 2 blk& 2 unitapartment 3 blk

ii. 2 unitapartment & 1unit rumahberkembar

2020

55. Penyediaan Bajet Tahunan Sebelum Oktobersetiap tahun

2016-2020

56.Prestasi perbelanjaan mengurus

berdasarkan belanjawan yang

diluluskan

90% SepanjangTahun

57. Prestasi perbelanjaan pembangunan

berdasarkan bajet yang diluluskan90% Sepanjang

Tahun

58. Mesyuarat JawatankuasaPengurusan Kewangan dan Akaun yangdiadakan sekurang-kurangnya 4 kalisetahun

4 kali setahun SepanjangTahun

4

158

Page 159: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Kecemerlangan

pengurusankewangan

59. Membentangkan PenyataKewangan Tahunan dalammesyuarat Penuh Majlis dan DUN

SebelumApril Jabatan

Perbendaharaan

60. Mengemukakan PenyataKewangan ke Jabatan Audit Negarasebelum 30 April

Sebelum30 April

61. Mengemukakan LaporanJawatankuasa PengurusanKewangan dan Akaun kepadaSetiausaha Kerajaan Negeri

4 kalisetahun

SepanjangTahun

62.Bayaran bil dan tuntutan

mengikut tempoh 7 hari Bilangan bil 2017

63. Menyelenggara daftar bagimengawal Tunggakan Hasil

Sepanjang Tahun

64. Tunggakan bayaran balik

(kepada orang awam, kontraktor,

cagaran dll.)

Sepanjang Tahun

4

159

Page 160: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Kecemerlangan

pengurusankewangan

65. Perbelanjaan peruntukan dariKementerian dan agensi-agensi lain

Sepanjang TahunJabatanPerbendaharaan

66. E-payment (EFT/E-SPKB ataukaedah bayaran secara elektronikkepada kontraktor atau pembekal)

7 haribekerja

SepanjangTahun

67. Melaksanakan inisiatif-inisiatifmemantapkan amalan belanjasecara berhemat dilaksanakan(cth: surat arahan dalaman,pekeliling, garis panduan dll.)

Sepanjang Tahun

68. Pengurusan buku vot Setiap hari SepanjangTahun

69. Sijil bersih audit 1 penyatasetahun

SepanjangTahun

4

160

Page 161: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Kecemerlanganpengurusankewangan

70.Pemeriksaan mengejutdijalankan secara berkala dantidak kurang dari sekali dalamtempoh 6 bulan

Sekalisetahun

Jan - Dis JabatanPerbendaharaan4

161

Page 162: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

5

Menjadi PBT Rujukan Dan Memperoleh Pengiktirafan Di

Peringkat Dalam Dan Luar Negara

Page 163: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Menjadi PBT rujukandan memperolehpengiktirafan diperingkat dalam danluar negara

71. Inovasi menyumbangkankepada peningkatkan hasilMPSepang

5 produkinovasi

2016-2020 BahagianKawalanKualiti

72.Mendapat pengiktirafan diperingkat antarabangsa

3 2016-2020

73.MPSepang menjadikonsultan kepada PBT lain

100% 2018

74. Mengadakan mingguinovasi

100% Setiaptahun

75. Projek inovasi dengankerjasama stakeholders/syarikat swasta/NGO/agensi lain (Blue OceanStrategy)

3 2016 - 2020

AMALANTERBAIK

5

163

Page 164: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Menjadi PBT

rujukan dan

memperoleh

pengiktirafan di

peringkat dalam

dan luar negara

76.Networking / linkages dengan

Badan Antarabangsa /

Bandar Luar Negara

Bergantungpada lawatanantarabangsa

Jan – Dis2016

UnitKomunikasiKorporat

77. Perkongsian pengetahuan di

peringkat antarabangsa

/kebangsaan

Bergantungpada lawatanantarabangsa

Jan – Dis2016

UnitKomunikasiKorporat

5

164

Page 165: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

6

Penambahbaikan Prestasi Perkhidmatan

Majlis Perbandaran Sepang

Page 166: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

78. Kelab Sukan dan Kebajikan 3 Programutama

berterusan BahagianSumberManusia

79. Kemudahan Kesihatan

80. Taman Asuhan Kanak-Kanak

(TASKA)12 kali Jan – Dis

6

166

Page 167: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Penambahbaikan

kualiti

perkhidmatan dan

persekitaran kerja

81. Pelaksanaan Program Kualiti

(5S/ Green 5S/ lean management

TQM dan sebagainya)

pensijilan PensijilanEKSA padaMac 2016

Unit Integriti

6

167

Page 168: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

82. Pelan Strategik disediakan bagitempoh 5 tahun

100% 2016-2020

BahagianKawalan Kualiti83. Mempunyai Key Performance

Indicator (KPI) output dan outcome

bagi semua dasar, program dan

aktiviti utama PBT

95% Setiap tahun

84. Perlaksanaan penilaian impak

dan tindakan susulan penilaian impak100% 2 kali setahun

85. ISO 9001:2008 bagi

perkhidmatan teras100% Setiap tahun

6

168

Page 169: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

86.Kumpulan KIK (Panduan

Mengenai Kumpulan Inovatif dan

Kreatif – Nov 2009)

100%projeklengkap

Setiap tahunBahagianKawalan Kualiti

87. Inovasi dan kreativiti yang telah

dihasilkan2 inovasidipertandingkan

Setiap tahun

6

169

Page 170: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

88. Menyediakan Piagam Pelanggan

dan dipamerkan100% Setiap tahun Bahagian

Kawalan Kualiti

89. Mekanisme pelaporan 3 kali Setiap tahun BahagianKawalan Kualiti

90. Tahap Pencapaian Piagam

Pelanggan95% Setiap tahun

91. Kajian semula dan

penambahbaikan piagam pelanggan2 kali Setiap tahun

6

170

Page 171: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

92. Penambahbaikan sistem

pengurusan aduan yang lebih efektif.100% Setiap aduan Unit

KomunikasiKorporat

6

171

Page 172: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaik

an prestasi

perkhidmatan

Majlis

Perbandaran

Sepang

93. Ruang menunggu yang mencukupi dan

selesaTelahdisediakan Jabatan

PembangunanMasyarakat

94. Mempunyai sistem giliran semua 3pejabatcawanganmempunyaisistemgiliran

2017

95. Menyediakan kemudahan

pembayaran melalui kad kredit atau kad

debit

Telahdisediakan

96. Sampel pengisian borang, kemudahan

air minum, mesin fotostat dan bahan

bacaan

Telahdisediakan

6

172

Page 173: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaik

an prestasi

perkhidmatan

Majlis

Perbandaran

Sepang

97. Perkhidmatan penyediaan borang

permohonan dan fotostat

Telahdisediakan

JabatanPembangunanMasyarakat

98. Ruang konsultansi / ruang menulis dan

mengisi borang / help desk

99. sudut informasi dan maklumat kepada

pelanggan

100. Mempunyai kaunter bersepadu

6

173

Page 174: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

101.Menyediakan kemudahan

tempat letak keretaTelahdisediakan Jabatan

PembangunanMasyarakat102.Menyediakan / menaiktaraf

kaunter pandu bayar1 2017

103. Mempunyai papan tunjuk arah Telahdisediakan

104. Kemudahan kantin / vending

machine

105. Ramp dan / atau lif khas

106. Parkir Khas

107. Tandas khas

108. Kaunter khas untuk golongan

OKU

6

174

Page 175: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikanprestasiperkhidmatan MajlisPerbandaranSepang

109. Menyediakan kemudahan

bayaran bergerak (spt kaunter

bergerak, petugas kutipan dll)

Telahdisediakan Jabatan

PembangunanMasyarakat

110. Mempunyai pejabat cawangan 3 pejabatcawangan

Telahdisediakan

111. Menyediakan perkhidmatan di

luar waktu pejabatTelahdilaksanakan

6

175

Page 176: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikanprestasiperkhidmatan MajlisPerbandaranSepang

112. Melaksanakan pemantauan

secara menyamar bagi memantau

kelemahan perkhidmatan kepada

pelanggan

3 kalisetahun

2016-2020secaraberterusan

JabatanPembangunanMasyarakat

113. “No Wrong Door Policy"

dilaksanakan.0% 2017

114. Ada pegawai khidmat

pelanggan1 orang 2016

6

176

Page 177: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikanprestasiperkhidmatan MajlisPerbandaranSepang

115. Saluran penerimaan cadangan 5 saluran 2017JabatanPembangunanMasyarakat

116.Tindakan susulan terhadap

cadangan100%cadangandiproses

2017

117. Soal selidik tahap kepuasan

pelanggan85%kepuasanpelanggan

2016-2020secaraberterusan

118. Budaya mesra pelanggan 1 kempensetiaptahun

2016-2020secaraberterusan

6

177

Page 178: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

119. Pengurusan pelanggan melalui

telefon (10 saat)Sepanjang Tahun

JabatanPembangunanMasyarakat

6

178

Page 179: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidamtan Majlis

Perbandaran

Sepang

120. Menyediakan “database”spesifikasi kerja untukmenghasilkan spesifikasi kerja yanglengkap dan tepat.

1 modul 2017 Unit Tender &Kontrak /,

Semua Jabatan

121. Menyediakan buku kadar harga

mengikut harga pasaran1 dokumen

setiap 2tahun

2016 Unit Tender &Kontrak /,

Semua Jabatan

6

179

Page 180: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidamatan

Majlis Perbandaran

Sepang

122. Pemeriksaan PeralatanMengawal dan MencegahKebakaran

sekali Setahun JabatanKawalanBangunan,

BahagianKhidmatPengurusan

6

180

Page 181: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

123. Pemeriksaan Kesihatan SecaraBerkala untuk Warga Kerja PBT

1 kalisetahun

Setiap tahun JabatanKesihatan

JabatanKesihatanbersama UPM

124. Jawatankuasa Keselamatandan Kesihatan Pekerjaan

- Biggest Loser- Berhenti merokok

50%50%

20162017

6

181

Page 182: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

125. Adakah penilaian dibuat dalam

tempoh 6 bulan selepas CFO / CCC

dikeluarkan bagi bangunan / premis

100% 2016-2020 JabatanPenilaian &PengurusanHarta

126. Ada mekanisme pengesanan

untuk mendapatkan maklumat

premis yang siap dan bangunan

tambahan

100% 2016-2020

127. Mempunyai mekanisme

pengeluaran Notis Cukai Taksiran 2

minggu selepas ditetapkan penilaian

100% 2016-2020

128. Jawatankuasa Bantahan

Penilaian bermesyuarat mengikut

tempoh yang ditetapkan

100% 2016-2020

129. Penilaian semula (nilai

tahunan) dibuat setiap 5 tahun100% 2018

130. e-Penilaian 100% 2017

6

182

Page 183: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

131. Daftar harta (bangunan milik

majlis)100% 2016-2020 Jabatan

Penilaian &PengurusanHarta132. Jadual penyelenggaraan

harta(bangunan milik majlis)100% 2016-2020

133. Inisiatif mendapatkan penyewa

untuk menyewa bangunan milik PBT

(promosi, melantik ejen,

pengurangan sewa dsb)

100% 2016-2020

134. e-sewaan untuk bangunan dan

kemudahan -kemudahan lain majlis100% 2017

135. Sumbangan Membantu Kadar

(SMK)100% 2016-2020

6

183

Page 184: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidamtan Majlis

Perbandaran

Sepang

136. Bilangan Undang-Undang Kecil

(UUK) yang diguna pakai100 % Setiap tahun Unit Undang -

Undang

137. Sistem pembatalan

/pengurangan kompaun di bawah

Undang-Undang Kecil (UUK)

100% Setiap tahun

138. Bilangan kes yang telah dirujuk

kepada PUUN / PUU PBT3000 Setiap tahun

139. Pematuhan kepada

standard perjanjian (kontrak)100% Setiap tahun

6

184

Page 185: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

140. Mempunyai maklumat

bangunan strata, jenis, senarai

lengkap pemajuan berstrata (nama

pemaju, JMB dan MC)

80% capairekodpemajuanstrata

Setiap Tahun Unit COB

141. Daftar pembeli (unit syer,

keluasan lantai petak, nama dan

alamat setiap pembeli, nama dan

alamat peguam dan bilangan petak

yang belum dijual yang

dikemukakan oleh pemaju / JMB)

80% capairekodpemajuanstrata

Setiap Tahun

142. Rekod akaun beraudit 80% capairekodpemajuanstrata

Setiap Tahun

143. Memastikan pemaju

mengadakan mesyuarat pertama

dalam tempoh 1 tahun selepas CCC

dikeluarkan

80% capairekodpemajuanstrata

Setiap Tahun

6

185

Page 186: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Penambahbaikan

prestasi

perkhidmatan Majlis

Perbandaran

Sepang

144.Sistem tempahan kenderaan

secara online1 sistem 2016 JKP

145. Pengwujudan mahkamah

munisipal100% 2020 Unit Undang -

Undang

146. Melaksanakan soal selidikluaran / dalaman ke atas prestasiperkhidatan Majlis PerbandaranSepang

Sekalisetahun

2016 – 2020 UAD / JabatanPembangunanMasyarakat

AMALANTERBAIK

6

186

Page 187: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

7

Menyemai Dan Melahirkan

Warga Kerja Yang Berintegriti

Page 188: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Menyemai dan

melahirkan

warga kerja

yang

berintegriti

147.Mengadakan mesyuarat

berkala (JITU) (3 kali

setahun)

3 kali setahun

(15 kali)

2016-2020 Unit Integriti

148.Laporan JITU dikemukakan

kepada Pihak Berkuasa

Negeri (PBN )

3 kali setahun

(15kali)

2016-2020

149. Program Myintegriti 6 kali setahun

(30 kali)

2016-2020

150. Kursus Pembangunan

Individu dan Organisasi

Berintegriti (PIOB)

1 kali setahun

(5 kali)

2016-2020

151. Hari Integriti 1 kali setahun

(5 kali)

2016-2020

152. Kempen kesedaran integriti

dalam organisasi2 kali setahun

(10 kali)

2016-2020

153. Penyediaan Pelan Integriti

Organisasi (PIO)1 pelan PIO 2016-2020

7

188

Page 189: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

8

Pematuhan Kepada Peraturan Dan Perundangan

Page 190: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pematuhan

kepada peraturan

dan perundangan

154.MPK dan Fail Meja 1 JanuariDisember

BahagianPentadbiran

155. Mesyuarat JKPAK

Mesyuarat JKPAK diadakan setiap

suku tahun (3 bulan sekali)

4 kalisetahun

JanuariDisember

BahagianPentadbiran

8

190

Page 191: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pematuhan kepadaperaturan danperundangan

156. Kawalan ke atas harta modal

dan inventoriSekalisetahun

Jan - Dis BahagianPentadbiran

157. Lembaga pemeriksapelupusan

Dua kalisetahun

Jan – JunJul - Dis

BahagianPentadbiran

158. Kaedah pelupusan dilakukandalam tempoh 3 bulan

Dua kalisetahun

Jan – JunJul - Dis

BahagianPentadbiran

159. Daftar kenderaan Mengikutpembelian

Jan - Dis BahagianPentadbiran

160. Pemantauan ke atas buku

log (nama dan tandatangan pegawai

yang diberi kuasa, butir-butir

perjalanan yang kemaskini,

tandatangan pegawai yang

menggunakan kenderaan, kad inden

minyak dan kad touch n go / resit tol

12 kali Jan – Dis BahagianPentadbiran

8

191

Page 192: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pematuhan kepada

peraturan dan

perundangan

161. Pengurusan stor 12 kali Jan – Dis BahagianPentadbiran

162. Peratusan penyelesaian isu

yang dibangkitkan dalam Mesyuarat

Bersama Jabatan (MBJ)

70% Jan – Dis BahagianPentadbiran

163. Semakan ke atas

proses

dan prosedur [PKPA Bil.

1/2002]/Manual Proses

Perekayasaan dan Prosedur Kerja

2008.

3 Jan - Dis BahagianPentadbiran

164. Pelupusan rekod awam 1 Jan - Dis BahagianPentadbiran

165. Pengiktirafan prestasi kerja

dalam tahun penilaian

(kewangan,ICT, landskap,pelan

bangunan dll.)

1 Jan - Dis BahagianPentadbiran

8

192

Page 193: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pematuhan kepada

peraturan dan

perundangan

166. Hebahan misi perkhidmatan

pelanggan100% Jan – Dis

2016UnitKomunikasiKorporat

167. Mekanisme pengurusan aduan

(Manual / Garis Panduan)100% Jan – Dis

2016UnitKomunikasiKorporat

168. Pengurusan pembelian terus Mengikutbajet

Jan – DisJabatanKhidmatPengurusan

8

193

Page 194: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pematuhankepada peraturandan perundangan

169. Mewujudkan sistemAIMS (Accountability IndexManagement System)untuk PengurusanKewangan

1 sistem 2017 ICT / UAD8

194

Page 195: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 5 :Tadbir UrusYangCemerlang Pematuhan kepada

peraturan danperundangan

170. Melaksanakanpemantauan ke atasPengurusan Kewangansecara online

3 Kalisetahun (4bulansekali)

2018 -2020

UAD /SemuaJabatan

AMALANTERBAIK

8

195

Page 196: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT(INTEGRASI)

TERAS 5 :Tadbir UrusYangCemerlang

Pematuhan kepadaperaturan danperundangan

171. Unit Pesuruhjaya Bangunanmempunyai kuasa untuk melantikagen pengurusan pemanju sekiranyaJMB /MC/yang sedia ada tidakmampu mengurus tadbir kawasanpemajuan dengan baik

2perlatikanejenpengurusan

2017 Unit COB

AMALANTERBAIK

8

196

Page 197: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

MATLAMAT

9

Pengurusan Cekap Dan Ambil Peduli

Page 198: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI/PERATUS)

TIMELINE/ TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pengurusan

cekap dan

ambil peduli

172. Berapa lama tempoh yang diambil olehPBT untuk memberi akuan penerimaanaduan

1-3 hari Sepanjangtahun

UnitKomunikasiKorporat

173. Tempoh masa yang diambil untuk

memulakan siasatan1-14 hari Sepanjang

tahun

174. Makluman kepada pengadu mengenai

status aduan1-14 hari Sepanjang

tahun

175. Tindakan PBT untuk mengatasi dan

mengesahkan kesahihan aduan berkaitan

bau, bunyi dll.

1-14 hari Sepanjangtahun

176. Saluran-saluran penerimaan aduan

konvensional (Surat / E-mel / Laman Web /

Portal / Telefon / Faks / Hotline / SMS /

Urusan bersemuka)

100% Sepanjangtahun

177. Saluran-saluran penerimaan aduan

melalui Media Baru (Twitter, Facebook,

Instagram, WhatsApp, Blog dll) yang aktif

100% Sepanjangtahun

178.Saluran-saluran semakan status aduan

(Surat / E-mel / Laman Web / Portal /

Telefon / Faks / Hotline / SMS / Urusan

bersemuka)

100% Sepanjangtahun

9

198

Page 199: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pengurusan cekap

dan ambil peduli

179. Pengurusan rekod aduan 100% Sepanjangtahun

Unit KomunkasiKorporat

180. Pegawai pengurusan aduan 4 orang Sepanjangtahun

181. Melaksanakan penilaian tahap

kepuasan penyelesaian aduan100% Sepanjang

tahun

182. Ada menubuhkan jawatankuasa 100% Sepanjangtahun

183. Pengerusi Jawatankuasa 100% Sepanjangtahun

184. Kekerapan bermesyuarat 100% Sepanjangtahun

185. Bilangan aduan diselesaikan

dalam tempoh 3 hari100% Sepanjang

tahun

9

199

Page 200: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang

Pengurusan cekap

dan ambil peduli

186. Laporan berkala disediakan

untuk aduan.100% Setiap bulan Unit

KomunikasiKorporat

187. Komitmen pengurusan atasan

menyelesaikan aduan.100% Sepanjang

tahun

188. Maklumbalas terhadap aduan

melalui media massa.100% Sepanjang

tahun

189. Mekanisme pemantauan aduan

melalui media massa.100% Sepanjang

tahun

190. Analisa aduan diselesaikan 100% Sepanjangtahun

191. Tindakan pembetulan dan

pencegahan100% Sepanjang

tahun

192. Latihan berkenaan pengurusan

aduan kepada pegawai yang

bertanggunjawab

Setahunsekali

Mac

193. Mekanisme pengendalian kes

aduan tertunggak / berulang100% Sepanjang

tahun

9

200

Page 201: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Pengurusan cekap

dan ambil peduli

194.Penguatkuasaan perniagaan

tidak berlesenJabatanPenguatkuasa

195.Penguatkuasaan ke atas

premis-premis hiburan

196.Penguatkuasaan ke atas semua

jenis papan iklan luar (berlesen dan

tidak berlesen)

197.Penguatkuasaan ke atas

kesalahan parkir (cth: kompaun,

clamp atau penundaan)

198. Rekod kompaun lalu lintas

199.NBOS dengan agensi

penguatkuasaan yang lain

(Perkongsian pengetahuan /

Operasi bersepadu / latihan

bersama dll)

9

Sepanjang tahun

201

Page 202: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Pengurusan cekap

dan ambil peduli

200. SOP untuk pengurusanbencana alam berdasarkan TOR

JabatanPenguatkuasa/SkuadPANTAS201. Penubuhan Jawatankuasa

Pengurusan Bencana Alam di

peringkat PBT

100%Mengikutkeperluansemasa

2016 - 2020

202. Tenaga kerja

203. Peralatan

9

202

Page 203: PELAN STRATEGIK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG 2016 … · PELAN STRATEGIK 2016 - 2020 Teras 1 Teras 2 Teras 3 Teras 4 Teras 5 ... 2016 2018 2020 Jabatan Bangunan 10.Pengurusan sisa pukal

Pelan Tindakan Strategik

KPI BAGI TAHUN 2016- 2020

TERAS

5MATLAMAT(OBJEKTIF)

STRATEGI/AKTIVITI/

PROGRAM

KPI(KUANTITI

/PERATUS)

TIMELINE /TEMPOH

JABATAN /BAHAGIAN/

UNIT/(INTEGRASI)

Teras 5:

Tadbir UrusYangCemerlang Pengurusan cekap

dan ambil peduli

204. Menyediakan pelaporan

Pasukan Pantas MPSepang100% Setiap tahun Jabatan

Penguatkuasa/SkuadPANTAS

9

AMALANTERBAIK

203