of 25 /25
PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 - 2019 1. MUKADDIMAH Rancangan Jangka panjang tahun 2014 adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi serta penghayatan murid-murid beragama islam terhadap penghayatan Pendidikan Isl ketika mereka berada di sekolah mahupun di luar kawasan sekolah Pelbagai program telah dirancang untuk memenuhi keperluan pendidikan murid- murid beragama Islam di sekolah ini khususnya bagi meninngkatkan mutu Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam !""R Pihak sekolah dan PI#$ sentiasa membantu dan berganding bahu bersama Paniti Pendidikan Islam dalam memartabatkan mutu Pendidikan Islam di sekolah ini khusus dalam menjayakan program-program yang telah dirancang 2. ANALISA PERSEKITARAN "! Penimbawan terdiri daripada 2%0 orang murid berbangsa #ajau 100& adalah merupakan murid berbangsa #ajau beragama Islam !ebanyakkan murid menetap di sekitar kawasan berhampiran sekolah 'amun begitu kebanyakan murid adalah datang daripada keluarga yang berpendapatan dan berpendidikan sederhana dan rendah 3. MATLAMAT Pendidikan Islam "ekolah Rendah merupakan pendidikan awal untuk meneruskan (ardu ain berteraskan )alsa(ah Pendidikan 'egara dan )alsa(ah Pendidikan Islam memberi tumpuan untuk melahirkan insan yang seimbang* berilmu* beriman* berakhla mulia* berketerampilan dan beramal soleh sebagai hamba +llah yan berta,wa berlandaskan +l- uran dan +s-"unnah 1

Pelan Strategik Pai

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HGFDFHDHDHG

Text of Pelan Strategik Pai

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 - 20191. MUKADDIMAHRancangan Jangka panjang tahun 2014 adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi serta penghayatan murid-murid beragama islam terhadap penghayatan Pendidikan Islam ketika mereka berada di sekolah mahupun di luar kawasan sekolah.

Pelbagai program telah dirancang untuk memenuhi keperluan pendidikan murid-murid beragama Islam di sekolah ini khususnya bagi meninngkatkan mutu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam KSSRPihak sekolah dan PIBG sentiasa membantu dan berganding bahu bersama Panitia Pendidikan Islam dalam memartabatkan mutu Pendidikan Islam di sekolah ini khususnya dalam menjayakan program-program yang telah dirancang.

2. ANALISA PERSEKITARANSK Penimbawan terdiri daripada 250 orang murid berbangsa Bajau. 100% adalah merupakan murid berbangsa Bajau beragama Islam. Kebanyakkan murid menetap di sekitar kawasan berhampiran sekolah. Namun begitu kebanyakan murid adalah datang daripada keluarga yang berpendapatan dan berpendidikan sederhana dan rendah.

3. MATLAMATPendidikan Islam Sekolah Rendah merupakan pendidikan awal untuk meneruskan fardu ain berteraskan Falsafah Pendidikan Negara dan Falsafah Pendidikan Islam dengan memberi tumpuan untuk melahirkan insan yang seimbang, berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan beramal soleh sebagai hamba Allah yan bertaqwa berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

4. OBJEKTIFSelain daripada tanggungjawab dan amanat untuk memberi pendedahan menyeluruh kepada semua pelajar yang beragama islam, Panitia Pendidikan Islam juga mempunyai objektif antaranya ialah :

1. Meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz serta memahami dan menghayati pengajaran dari surah-surah tertentu.

2. Meningkatkan dan mencapai sasaran peratus kelulusan murid seperti yang telah ditetapkan.

3. Mengenalpasti masalah / kelemahan dan mengatur strategi berkesan untuk mengatasinya.

4. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran serta penguasaan dari segi pengetahuan dan kemahiran bertutur dalam Bahasa Arab.

5. Murid dapat mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan seharian.

5. VISI :

Melahiran murid yang :

Berilmu pengetahuan

Beriman

Beramal soleh

Berakhlak mulia

Bertanggungjawab

Berketerampilan

Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

Memberikan sumbangan positif terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.6. MISI

Membentuk insan yang berilmu, beriman dan beramal.

Kecemerlangan di bidang kurikulum.

Mewujudkan hubungan yang rapat antara pelajar, guru dan ibubapa.

7. MOTO : Berilmu

Beriman

Beramal

8. CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015Penasihat

: En. Rahman Awang

(Guru Besar SK Penimbawan)

Pengerusi

: En. Anjil Bin Dalil

(PK Kurikulum)

Ketua Panitia: En. Mohamad NadzriSetiausaha

: Cik Rohayu Mohamad DerohAhli jawatankuasa

:En. Ahmad Munsif Bin Ismail

Pn. Masnih

Pn. Azura

Pn. Nordiana

En. Mustapah9. PERANAN DAN TUGAS AM GURU PENDIDIKAN ISLAM DAN J-QAFBILPERANAN DAN TUGAS

HURAIAN TUGAS

1Ketua Pantia Bertanggungjawab di atas perancangan, perjalanan dan kemajuan panitia. Mengemas kini pengetahuan semua hal yang berkenaan Pendidikan Islam .

Memastikan semua Guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang terkini.

Memastikan semua guru memberi kerja atau latihan Pendidikan Islam yang secukupnya sama ada di bilik darjah mahupun kerja rumah.

Menyimpan rekod perkhidmatan guru-guru Pendidikan Islam yang terkini

Menentukan jadual waktu Pendidikan Islam dan guru-guru pembimbing kepada guru-guru pelatih.

Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam . Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan.

Menentukan buku-buku kerja Pendidikan Islam bagi setiap kelas.

Memastikan semua guru Pendidikan Islam menyediakan rancangan tahunan dan harian.

Memeriksa buku latihan pelajar dari semasa ke semasa Mengemas kini pengetahuan semua hal yang berkenaan Pendidikan Islam .

Menyelia pengajaran dan pembelajaran semua guru Pendidikan Islam terutama guru-guru baru dalam usaha membantu mereka. Mengadakan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu tahun.

Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .

Menentukan jadual waktu kelas bagi semua guru Pendidikan Islam .

Menentukan jadual waktu kepada guru-guru pelatih

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

2Setiausaha Menyediakan surat-surat Pekeliling Panitia Pendidikan Islam atas arahan Ketua Panitia Pendidikan Islam .

Menyediakan agenda-agenda untuk semua Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam . Mencatat minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .

Membentang minit-minit dalam semua Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .

Menguruskan semua surat keluar masuk Panitia Pendidikan Islam .

Menyediakan laporan bagi setiap kali program Panitia Pendidikan Islam .

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

3Bendahari Mengesahkan penerimaan sumbangan untuk Panitia Pendidikan Islam .

Menyimpan catatan-catatan kewangan dan wang Panitia Pendidikan Islam .

Membentangkan penyata kewangan Panitia Pendidikan Islam dalam setiap kali Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam .

Mengemas kini penyata kewangan Panitia Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

4Penyelaras Papan Kenyataan Memastikan Papan Kenyataan Pendidikan Islam digunakan dengan bahan bercetak Pendidikan Islam yang berfaedah dan dikemas kini.

Menyelia tugasan pelajar untuk ditampal di papan kenyataan Pendidikan Islam .

Memastikan bahan bercetak di papan kenyataan Pendidikan Islam bertukar-tukar sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

5Penyelaras Surau Menyediakan kemudahan yang di perlukan untuk surau Memastikan surau sentiasa berada dalam keadaan bersih

Menyediakan buku rekod penggunaan surau

Menyediakan laporan penggunaan surau

Memastikan dan menyusun program-program yang dilakukan di surau

6Penyelaras PAFA Memastikan penilaian PAFA talah dilaksanakan dengan baik bermula dari tahun satu hingga tahun enam.

Membantu guru-guru PAFA untuk meyelasaikan penilaian setiap pelajar tahun enam dengan sempurna.

Memastikan sijil diberikan kepada murid yang telah lulus penilaian PAFA.

Memastikan laporan PAFA dihantar menepati waktunya.

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

7Penyelaras KAFA Menyediakan jadual pelaksanaan KAFA Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru KAFA

Memastikan semua guru KAFA menjalankan tugas dengan baik

Menyediakan jadual KAFA untuk semua ibu bapa

8Penyelaras TASMIK Memastikan kelas tasmik bejalan seperti yang dirancangkan Menyediakan jadual tasmik dari tahun 1 sehingga tahun 6

Menyediakan laporan berkala tasmik dan memastikan laporan dihantar kepada Sektor Pendidikan Islam

Memastikan semua pelajar mengikuti kelas tasmik

9Penyelaras j-QAF Membantu guru-guru j-QAF

Menyelia dan membimbing guru-guru j-QAF untuk dibuat laporan kepada ketua panitia.

Memastikan laporan pelaksanaan j-QAF dihantar menepati waktunya.

Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

10Penyelaras Kem Bestari Solat Menyediakan jadual kem solat untuk semua pelajar yang beragama Islam Memastikan kem solat berjalan seperti yang dirancangkan

Memastikan duit peruntukan kem solat pelajar di gunakan mengikut kadar yang ditentukan

10. TAKWIM PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015BILAKTIVITITARIKHTINDAKAN

1Mesyuarat Panitia Kali 19 Januari 2015Setiausaha

2Sambutan Maulidur Rasul14 Januari 2015

3Hari Pendidikan Islam Peringkat Sekolah7 Mac 2015Semua Ahli Panitia

4Mesyuarat Panitia Kali 220 Mac 2015Setiausaha

5Sambutan Israk Dan Mikraj27 Mei 2015

6Ihya Ramadhan29 Jun 2015 Zurimi Hashim

7Sambutan Nuzul Al-Quran15 Julai 2015

8Sambutan Aidil Fitri28 Julai 2015

9Mesyuarat Panitia Kali 331 Julai 2015Setiausaha

10Tadarrus Al-Quran15 - 27 Julai 2015

11Sambutan Aidil Adha5 oktober 2015

12Kem Bestari Solat 125 Jan 2015

13Kem Bestari Solat 25 April 2015

14Kem Bestari Solat 321 Jun 2015

15Kem Solat Tahun 6Minggu pertama selepas UPSR

16Tazkirah RamadhanIsnin Dan Rabu bulan Ramadhan 1435

17Penerbitan RisalahSetiap hari Kebesaran Islam

18Bacaan YaasinSetiap Hari Jumaat (10 mac 2014 5 September 2015)

19Kelas Fardhu AinIsnin,Selasa,Rabu

20Mesyuarat Panitia Kali 416 September 2015

21Maal Hijrah25 Oktober 2015/

1 Muharram 1436

22Solat dhuha / solat hajatSetiap Jumaat (10 Mac 2015)

BILPERKARATARIKHTINDAKAN

23Celik Bahasa ArabSepanjang Tahun

24Info Bahasa ArabSepanjang Tahun

25Kalimah MingguanJan 2015 Nov 2015

24Info AgamaJan 2015 Nov 2015

25Ops PAFAJan 2015 Nov 2015

26Pintar Al-Quran18 September 2014

27Celik Al-QuranJan 2015 Nov 2015

28Kem Pemulihan Jawi21 Jun 2015

29Pintar JawiSepanjang TahunSemua GPI dan j-QAF

30Kuiz Imlak24 Oktober 2015

11. PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM 2015 2019BIL

FOKUS STRATEGIK

(ISU)KUMPULAN SASAR

STRATEGI

PELAKSANAANPELAKSANATEMPOH PELAKSANAAN

1Masalah penguasaan bacaan dan penulisan jawiSemua murid

yang tidak menguasai jawi1. Pendedahan kepada semua pelajar akan kepentingan penulisan jawi.

2. Mengadakan program Pintar Jawi

3. Mengadakan Kelas Pemulihan Jawi

4. Pertandingan Kuiz Imlak kepada pelajar tahap 2.Semua Guru GPI dan j-QAFSepanjang Tahun 2015 2019

2.

Masalah kemahiran bacaan dan khatam Al-QuranSemua Murid1. Mengadakan Bengkel Pintar Al-Quran

2. Kem Literasi Al-Quran

3. TasmikSemua Guru GPI dan j-QAFSepanjang Tahun 2015 2019

3.Solat

Tahun 1 61. Kem Bestari Solat

2. Ops PAFA

3. Info AgamaSemua Ahli PanitiaSepanjang Tahun 2015 2019

4Penguasaan Bahasa ArabSemua relajar1. Kem Celik Bahara Arab

2. Info Bahasa Arab

3. Perkataan Mingguan Bahasa ArabSemua Ahli PanitiaSepanjang Tahun 2015 2019

12. ISU STRATEGIK 1Isu 1

: Masalah Penguasaan penulisan dan bacaan Jawi di kalangan muridMatlamat Strategik: Meningkatkan peratusan pelajar celik jawiIndikator prestasi: Kadar peratusan pelajar menguasai jawi meningkat

Tanggungjawab: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

12.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang

Akademik

Objektif

Dapat menguasai tulisan jawi

ProgramObjektifT/jawabTarikh mulaTarikh akhirKos/ sumber

1. Pintar jawi

Melahirkan murid yang mampu membaca tulisan jawi

Guru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Nov 2015Wang kerajaan

2. Kelas

pemulihan

jawiMelahirkan murid celik jawiGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Nov 2015Wang Kerajaan

3. Kuiz ImlakMewujudkan murid yang tahu membaca dan menulis jawiGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Nov 2015Tiada

12.2 PELAN OPERASI 1Program

Pintar jawi

Rasional

Sebahagian murid masih belum menguasai bacaan dan tulisan jawi

Objektif

Meningkatkan kadar pelajar boleh membaca tulisan jawi

Sasaran

Semua Murid

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Tahap pengetahuan pelajar tentang jawi masih sederhana terutama kelas-kelas b atau c

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan

12.3 PELAN OPERASI 2

Program

Kelas Pemulihan Jawi

Rasional

Sebahagian muird belum menguasai jawi

Objektif

Murid boleh menulis dan membaca tulisan jawi dengan baik

Sasaran

Murid Tahun 1 6 yang lemah jawi

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang agak terhad kerana program ini diadakan selepas waktu sekolah

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan

12.4 PELAN OPERASI 3

Program

Kuiz Imlak

Rasional

Terdapat murid yang tahu membaca tetapi masih lemah menulis jawi

Objektif

Meningkatkan kadar murid yang boleh menulis jawi

Sasaran

Semua Murid

Tempoh

Selepas Peperiksaan UPSR

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan3. Pelaksanaan Program4. Pelaporan5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa untuk mengadakan program ini agak terhad

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan dengan cara bimbingan dan pendedahan kepada tulisan jawi pada setiap sesi kelas dijalankan

13. ISU STRATEGIK 2Isu 2

: Masalah kemahiran bacaan Al-Quran dan Khatam Al-QuranMatlamat Strategik: Melahirkan murid yang boleh membaca Al-Quran dengan betul dan

Bertajwid.Indikator prestasi: Peratusan murid boleh membaca Al-Quran meningkatTanggungjawab: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

13.1 PELAN TAKTIKALBidang

Akademik

ObjektifMurid tahun 1 6 dapat khatam Al-Quran

Program

ObjektifT/jawabTarikh mulaTarikh akhirKos/ sumber

1) Gerak

Gempur Al- QuranMelahirkan murid yang mampu membaca Al-QuranGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Nov 2015Wang kerajaan

2) Literasi Al-QuranMeningkatkan murid celik Al-QuranGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJulai 2015Nov 2015Wang Kerajaan

3) TasmikMemperbetulkan bacaan murid dari sudut tajwid dan makhraj hurufGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Nov 2015Tiada

13.2 PELAN OPERASI 1

Program

Gerak Gempur Al-Quran

Rasional

Terdapat murid yang masih belum khatam Al-quran

Objektif

Melahirkan murid celik Al-Quran

Sasaran

Murid Tahun 6 Yang Masih Membaca Iqra

Tempoh

Febuari, April, Jun dan Oktober 2015

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan3. Pelaksanaan Program4. Pelaporan5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Pengawasan Ibubapa tentang pentingnya Al-Quran ketika berada di rumah masih rendah

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

13.3 PELAN OPERASI 2

Program

Kem Literasi Al-Quran

Rasional

Ramai murid yang lemah membaca Al-Quran

Objektif

Meningkatkan peratusan murid boleh membaca Al-Quran

Sasaran

Semua Murid

Tempoh

September 2014

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan3. Pelaksanaan Program4. Pelaporan5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Aktiviti ini di lakukan di sekolah menyebabkan murid kurang memberi tumpuan

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali program dilaksanakan

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

13.4 PELAN OPERASI 3

Program

Tasmik Al-Quran

Rasional

Sebahagian murid kurang menguasai tajwid dan makhraj huruf

Objektif

Memperbetulkan bacaan murid dari sudut tajwid dan makhraj huruf

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap hujung bulan

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

14. ISU STRATEGIK 3Isu 3

: Masalah penguasaan Bahasa Arab

Matlamat Strategik: Melahirkan murid yang boleh menguasai kemahiran Bahasa Arab

Indikator prestasi: Peratusan murid boleh membaca menguasai Bahasa Arab

meningkat

Tanggungjawab: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

14.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang

Akademik

Objektif

Menguasai asas Bahasa Arab

Program

ObjektifT/jawabTarikh mulaTarikh akhirKos/ sumber

1) Celik ArabMelahirkan murid yang mampu menguasai asas Bahasa ArabGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Okt 2015Wang kerajaan

2) Info Bahasa

ArabMurid dapat menghayati Bahasa ArabGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Okt 2015Wang Kerajaan

3) Kalimah Mingguan Bahasa ArabMenghidupkan suasana budaya bahasa ArabGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Okt 2015Wang Kerajaan

14.2 PELAN OPERASI 1

Program

Celik Bahasa Arab

Rasional

Ramai murid lemah dalam menguasai Bahasa Arab

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan

Dilakukan oleh guru Bahasa Arab

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

14.3 PELAN OPERASI 2Program

Info Bahasa Arab

Rasional

Pengetahuan murid tentang Bahasa Arab masih sedikit

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Sokongan daripada penjaga tentang kepentingan Bahasa Arab ketika di rumah kurang

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan guru Bahasa Arab

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali Ujian semester

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

14.4 PELAN OPERASI 3

Program

Kalimah Mingguan Bahasa Arab

Rasional

Murid kurang menguasai perbendaharaan kata Bahasa Arab

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai Bahasa Arab

Tempoh

Sepanjang Tahun

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Pelajar kurang memberi tumpuan kepada kalimah Bahasa Arab yang di tulis di papan info setiap minggu

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan semua guru GPI dan j-QAF

Penilaian

Pemeriksaan buku catatan Kalimah Mingguan Bahasa Arab setiap 2 bulan sekali

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

15. ISU STRATEGIK 4Isu 4

: Masalah kurang kefahaman murid terhadap perkara asas

Fardhu Ain

Matlamat Strategik: Melahirkan murid yang menguasai Fardhu Ain

Indikator prestasi: Peratusan murid yang menguasai asas Fardhu Ain

meningkat

Tanggungjawab: Semua guru Pendidikan Islam dan j-QAF

15.1 PELAN TAKTIKAL

Bidang

Akademik

Objektif

Menguasai asas-asas fardhu ain

ProgramObjektifT/jawabTarikh mulaTarikh akhirKos/ sumber

1) Kem Bestari SolatMelahirkan murid yang mengamalkan solat lima waktuGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Okt 2015Wang kerajaan

2) Info agamaMurid dapat menghayati asas fardhu ainGuru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Okt 2015Wang Kerajaan

3. Ops PAFAMendedahkan murid terhadap Fardhu Ain Guru BesarGPK 1GPIj-QAFJan 2015Okt 2015Tiada

15.2 PELAN OPERASI 1

Program

Kem Bestari Solat

Rasional

Sebahagian murid belum menguasai perkara asas dalam solat

Objektif

Meningkatkan peratusan murid menguasai perkara asas dalam solat

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Pelajar tahun 1 6

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Programe. Sumber bahan / peralatanf. Hal-hal lain2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Kem di lakukan di sekolah menyebabkan tumpuan pelajar terhadap kem berkurangan

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan pada setiap kali kem dilaksanakan

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan selalu dan berterusan.

15.3 PELAN OPERASI 2

Program

Ops PAFA (Perkara Asas Fardhu Ain)

Rasional

Sebahagian murid belum menguasai PAFA

Objektif

Semua murid sekurang-kurangnya menguasai bacaan-bacaan dalam solat dan tatacarabersuci

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Semua murid

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Masa yang terhad kerana program ini dilaksanakan di dalam waktu pengajaran dan pembelajaran

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah dan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Negeri Perlis

Penilaian

Penilaian dilakukan pada sepanjang tahun

PenambahbaikanBerdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan harus dilakukan berterusan.

15.4 PELAN OPERASI 3

Program

Info Agama

Rasional

Menambah kemahiran dan penguasaan fardhu ain

Objektif

Murid dapat menghayati perkara asas Fardhu Ain

Tempoh

Sepanjang Tahun

Sasaran

Semua Murid

Pembimbing

Semua Guru GPI dan j-QAF

Proses kerja1. Mesyuarat :

a. Ucapan Pengerusi

b. Bentang/ taklimat kertas kerja

c. Agihan Tugas/ jadual

d. Pelaksanaan Program

e. Sumber bahan / peralatan

f. Hal-hal lain

2. Menyediakan Sumber / Bahan

3. Pelaksanaan Program

4. Pelaporan

5. Pengiktirafan kepada murid yang berpotensi

6. Pemantauan, Penilaian, Pelaporan dan Post Morterm

Kekangan

Info yang diletakkan di papan kenyataan sering di buang oleh pelajar yang tidak bertanggungjawab

Pemantauan

Dilakukan oleh pentadbiran sekolah

Penilaian

Penilaian dilakukan sepanjang masa

Penambahbaikan

Meningkatkan pengawasan pada setia info yang dilekatkan

PAGE 25