pelan strategik ppda

Embed Size (px)

Text of pelan strategik ppda

KURSUS PENGURUSAN STRATEGIK HEM ZP BANGSAR PUDU

KANDUNGAN

1. DISIPLIN

2. KEBERSIHAN 3. KESIHATAN 4. RIMUP 5. SPBT 6. KEBAJIKAN 7. PPDa 8. RMT 9. KESELAMATAN

1. DISIPLIN Analisis SWOT

Kekuatan(S)S1 GB mempunyai tSekolah tahap disiplin dan komitmen yang tinggi S2 Ketua Guru Disiplin yang berdisiplin dan komited dengan tugas yang diberi S3 Tahap disiplin yang tinggi dikalangan guru S4 Budaya disiplin sekolah yang sedia ada

Kelemahan (W)W1 Segelintir guru yang tidak menunujukkan tahap disiplin yang baik W2 Kekurangan guru disebabkan kegiatan luar /urusan rasmi W3 Segelintir guru yang tidak peka kepada masalah disiplin pelajar W4 Segelintir pelajar yang tidak berdisiplin disebabkan latar belakang keluarga

Peluang (O)O1 Hubungan baik dengan Pegawai Perhubungan (Polis) O2 Peranan PIBG yang komited dalam membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan isu-isu sekolah. O3 Hubungan dengan pihak Pemimpin Komuniti setempat seperti Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga dan sebagainya. O4 Hubungan baik antara sekolah-sekolah sekitar

Ancaman(T)T1 Murid tidak takut dengan hukuman T2 Ibu bapa sibuk dengan kerjaya dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan kepada pihak sekolah T3 Guru takut untuk mengenakan hukumanterikat dengan peraturan dan ugutan ibubapa T4 Terdapat Cyber Caf disekitar sekolah.

TOWSKEKUATAN (S) S1. GB memberi penekanan terhadap tahap disiplin murid Dalaman S2. Ketua Guru Disiplin yang berdisiplin dan komited dengan tugas yang diberi S3 Tahap disiplin yang tinggi dikalangan guru S4 Budaya disiplin sekolah yang sedia ada KELEMAHAN (W) W1. Segelintir guru yang tidak menunujukkan tahap disiplin yang baik W2. Kekurangan guru disebabkan kegiatan luar /urusan rasmi W3. Segelintir guru yang tidak peka kepada masalah disiplin pelajar W4. Segelintir pelajar yang tidak berdisiplin disebabkan latar belakang keluarga PELUANG (O) O1 Hubungan baik dengan Pegawai Perhubungan (Polis) O2 Peranan PIBG yang komited dalam membantu pihak sekolah dalam menyelesaikan isu-isu sekolah. O3 Hubungan dengan pihak Pemimpin Komuniti setempat seperti Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga dan sebagainya. O4 Hubungan baik antara sekolah-sekolah sekitar ANCAMAN (C ) T1. Campurtangan dari PIBG T2. Ibu bapa sibuk dengan kerjaya dan menyerahkan sepenuhnya permasalahan kepada pihak sekolah T3.Guru-guru diancam oleh pihak luar(ibubapa ) T4. Terdapat Cyber Caf disekitar sekolah. ST4 : S1+S2+T1+T2+T3 -Memantapkan hubungan baik antara guru dan pihak ibubapa ST5 : W1+W3+T1 -Melaksanakan program bersama anjuran PIBG STRATEGI (SC) STRATEGI(WC) STRATEGI (S0) ST1 : S1 +S2+O1+O2 -Melaksanakan program dgn kerjasama pihak polis dan PIBG STRATEGI(WO) ST 3 : W1+W3+O1+O2 -Melaksanakan program untuk memotivasikan guru

Luaran

-ST2: S1+S2 +O3 + O4 -Mewujudkan kerjasama dan persefahaman antara sekolah sekitar dan komuniti setempat

PELAN TAKTIKAL DISIPLIN

Bi l 1

Program/Proje k Sifar lewat

Tanggungjawa b GPK HEM Guru Disiplin Guru Kelas

Tempoh / Hari Feb-Okt

Kos /Sumbe r RM 300.00

Output

KPI

Pelan Kontigens i

peningkata n% kehadiran murid datang awal ke sekolah

100% datang awal kesekola h

2

Jom Ke sekolah

GPK HEM Guru Disiplin Guru Kelas Kaunselor

Jan -Okt

-

Penurunan % ponteng

100% tiada ponteng

Pelan operasi Nama Projek Matlamat Objektif : Sifar Lewat : Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab : Meningkatkan peratus murid dating awal kesekolah : Februari Oktober (9 bulan)

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan

Kumpulan Sasaran : Semua murid Bil 1 Proses Kerja 1. Mesyuarat J/K 2. Penetapan tempoh 3. Pembincangan kos 4. Agihan tugas Penyediaan rancangan kerja Penyediaan buku laporan Taklimat/promosi kepada murid -surat kepada ibu bapa -Poster Pelaksanaan program Pemantauan Tanggungjawab GPK HEM Guru Disiplin Kaunselor SU HEM SU Program J/K Kerja program Tempoh 1 hari Pelan Kontigensi GPK akan mempengerusikan mesyuarat sekiranya Gb tiada GPK HEM Ketua Guru Disiplin SU HEM

2 3 4

Awal Februari 1 minggu Sebelum pelaksanaan Sepanjang tahun Setiap masa

5 6

J/K kerja program GPK HEM Ketua Guru Disiplin GPK HEM S/U Program

7

Penilaian/laporan - Masalah yang timbul - Impak - Post mortem

Akhir program

2. KEBERSIHAN ANALISIS SWOC Kekuatan(S) S1 : Guru besar yang menekankan aspek kebersihan S2 : Guru-guru yang berdedikasi dan komited S 3 : Kawasan sekolah yang kecil. S4 : Tenaga pekerja yang mencukupi. S5 : Bilangan tong sampah yang mencukupi. S6 : Tandas yang berfungsi dengan baik. S7 : Kemudahan / peralatan yang mencukupi seperti penyapu, tong sampah dan lainlain. S8 : Programprogram kebersihan yang dirancang oleh pihak sekolah Kelemahan (W) W1 : Tiada kesedaran atau sikap murid yang mengabaikan kebersihan. W2 : Kemudahan / peralatan kelas ( contoh: penyapu, bakul sampah ) sering hilang. W3 : Sekolah berkongsi kemudahan Peluang (O) O1 : Syarikat pembersihan yang komited. O2 : Pertandingan daripada Agensi luar seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur - Laman Bestari , Kementerian Pelajaran Malaysia Sekolah Lestari. O3 : Penyediaan tong sampah besar oleh Alam Sekitar. Ancaman(C) C1 : Binatang seperti anjing, kucing , lipas, lalat, tikus. C2 : Sikap ibu bapa / penjaga yang melarang / tidak menggalakkan anak-anak menyapu dan lain-lain. C3 : Masyarakat sekeliling yang menumpang tong sampah besar yang disediakan untuk sekolah telah digunakan oleh penduduk di sekitar.

MATRIKS TOWSKEKUATAN ( S ) DALAMAN S1 : GB yang menekankan aspek kebersihan S2 : Guru-guru berdedikasi dan komited S 3 : Kawasan sekolah yang kecil. S4 : Tenaga pekerja yang mencukupi. S5 : Bilangan tong sampah yang mencukupi. S6 : Tandas yang berfungsi dengan baik. S7 : Kemudahan / peralatan yang mencukupi seperti penyapu, tong sampah dan lain-lain. S8 : Program kebersihan yang dirancang STRATEGI ( SO ) ST 1 : S1 + S2 + S8 + O2 Melaksanakan program kebersihan dengan kerjasama agensi luar dan kerajaan. ST2 : S1 + S2 + O1 Melaksanakan pemantauan kebersihan sekolah. W1 : Tiada kesedaran atau sikap murid yang mengabaikan kebersihan. W2 : Kemudahan / peralatan kelas ( contoh: penyapu, bakul sampah ) sering hilang. W3 : Sekolah berkongsi kemudahan KELEMAHAN ( W )

LUARAN

PELUANG ( O ) O1 : Syarikat pembersihan yang komited. O2 : Pertandingan daripada Agensi luar seperti Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Laman Bestari , Kementerian Pelajaran Malaysia Sekolah Lestari. O3 : Penyediaan tong sampah besar oleh Alam Sekitar.

STRATEGI ( WO ) ST 3 : W1 + W2 + W3 + O1 + O3 Melaksanakan program kesedaran kebersihan kepada murid.

ANCAMAN / CABARAN ( C ) C1 : Binatang seperti anjing, kucing , lipas, lalat, tikus. C2 : Sikap ibu bapa / penjaga yang melarang / tidak menggalakkan anak-anak menyapu dan lain-lain. C3 : Masyarakat sekeliling yang menumpang tong sampah besar yang disediakan untuk sekolah telah digunakan oleh penduduk di sekitar.

STRATEGI ( SC ) ST4 : S1 + S2 + C3 Memantapkan hubungan antara sekolah dengan komuniti

STRATEGI ( WC ) ST5 : W1 + C2 Melaksanakan programprogram anjuran PIBG, NGO, dan Kaunselor yang melibatkan warga sekolah , ibu bapa dan masyarakat setempat

KPI ( PETUNJUK PRESTASI UTAMA )

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI (PETUNJUK PRESTASI UTAMA)

SASARAN

STRATEGI

TOV

2010

2011

2012

Tahap kebersihan tidak memuaskan

Meningkatkan tahap kebersihan sekolah

Memberi kesedaran kepada murid mengenai pentingnya menjaga kebersihan Warga sekolah menjaga Kebersihan tandas Membudayakan amalan benci kekotoran. Menanamkan semangat bertoleransi antara warga sekolah dan komuniti Membudayakan kebersihan asas kesihatan

% kebersihan kelas.

80%

85%

90%

95%

ST 1 : Melaksanakan program kebersihan dengan kerjasama agensi luar dan kerajaan. ST2 : Melaksanakan pemantauan kebersihan sekolah. ST 3 : Melaksanakan program kesedaran kebersihan kepada murid. ST4 : Memantapkan hubungan antara sekolah dengan komuniti ST5 : Melaksanakan programprogram anjuran PIBG, NGO, dan Kaunselor yang melibatkan warga sekolah , ibu bapa dan masyarakat setempat

HEM (kebersihan)

Data rekod guru bertugas

85%

90%

95%

98%

% kebersihan diri % kehadiran komuniti luar

85%

88%

95%

98%

45%

55%

60%

70%

Bilangan murid menerima penghargaan

80%

85%

90%

95%

PELAN TAKTIKALBIL PROGRAM/PROJEK TANGGUNG JAWAB GPK HEM JK 3K GPK HEM JK 3K Pekerja Pembersihan GPK HEM JK 3K Panitia Pend. Seni Guru UBK GURU Besar GPK HEM JK 3K TEMPOH /HARI Mac September Sepanjang tahun KOS/ SUMBER RM200.00 / PIBG RM300.00/ PIBG OUTPUT KPI PELAN KONTIGENSI kelas sifar sampah tugasan dijalankan oleh pekerja pembersihan pameran carta kebersihan

1 2 3

Pertandingan kebersihan kelas Kelasku Syurgaku Program Tandas Wawasan

kebersihan kelas meningkat kebersihan tandas meningkat pameran poster kebersihan (kreatif)

% kebersihan kelas % kebersihan tandas bilangan murid menerima kehadiran

Program Cintai Kebersihan ( Pertandingan Melukis Poster )

22 Jun 2010

RM150.00/ Peruntukan UBK

4

Program GotongRoyong. Muafakat ke arah Menjana Kebersihan 1 Malaysia

15 Mei 2010

RM 500 / PIBG / RIMUP/ DBKL

kebersihan persekitaran sekolah

% kehadiran komuniti luar

dilaksana kan oleh warga sekolah dan pibg

PELAN OPERASINAMA PROJEK : KELAS KU SYURGA KU MATLAMAT : 1. Mempertingkatkan kebersihan kelas 2. Menanamkan kesedaran kebersihan dalam kalangan murid. OBJEKTIF : Memberi kesedaran kepada murid mengenai pentingnya menjaga kebersihan TARIKH : Mac hingga September KUMPULAN SASARAN : Murid-murid

BIL 1

PROSES KERJA 1. Mesyuarat AJK 2. Tetapkan tempoh atau tarikh pelaksanaan . 3. Bincangkan sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugasan 6. Penyediaan jadual kerja 1. Taklimat kepada semua guru. 1. Taklimat kepada murid 1. Pelaksanaan program

TANGGUNG JAWAB GURU BESAR GPK HEM JAWATANKUASA 3K

TEMPOH 20.1.2010

PELAN KONTIGENSI GPK HEM akan mempengerusikan mesyuarat jika Guru Besar

2.

GPK HEM

26.1.2010

Akan disampaikan oleh Setiausaha Jawatankuasa 3K Akan disampaikan oleh guru bertugas Guru bertugas merekod markah berdasarkan skema yang telah ditetapkan. Akan dipengerusikan oleh setiausaha Jawatankuasa 3K Pengumuman semasa perhimpunan rasmi

3. 4.

Setiausaha JK 3K Seperti dalam jadual

10.2.2010 1.3.2010 30.9.2010

5.

1. Meyuarat penilaian program 1. Majlis Penganugerahan

GPK HEM JAWATANKUASA 3K GURU BESAR GPK HEM JAWATANKUASA 3K GURU BESAR GPK HEM AJK 3K

1.10.2010

6.

4.10.2010

7.

1. Mesyuarat Post Mortem

11.10.2010

NAMA PROJEK : PROGRAM TANDAS WAWASAN MATLAMAT : 1. Mempertingkatkan kebersihan tandas 2. Menanamkan kesedaran kebersihan tandas dalam kalangan murid. OBJEKTIF : 1. Memberi kesedaran kepada murid mengenai pentingnya menjaga kebersihan tandas 2. Membudayakan amalan benci akan kekotoran. TARIKH : Sepanjang tahun KUMPULAN SASARAN : Warga sekolah dan pekerja pembersihan

BIL 1

PROSES KERJA 1. Mesyuarat AJK 2. Tetapkan tempoh atau tarikh pelaksanaan . 3. Bincangkan sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugasan 6. Penyediaan jadual kerja 1. Taklimat kepada semua guru. 1. Taklimat kepada murid 1. Pelaksanaan program

TANGGUNG JAWAB GURU BESAR GPK HEM JAWATANKUASA 3K

TEMPOH 26.5.2010

PELAN KONTIGENSI GPK HEM akan mempengerusikan mesyuarat jika Guru Besar

2.

GPK HEM

15.6.2010

Akan disampaikan oleh Setiausaha Jawatankuasa 3K Akan disampaikan oleh guru bertugas Hakim pertandingan memberi markah berdasarkan skema yang telah ditetapkan. Akan disampaikan oleh GPK HEM

3. 4.

Setiausaha JK 3K Seperti dalam jadual

19.6.2010 22.6.2010

5.

1. Majlis penutup Minggu 3K

GURU BESAR GPK HEM JAWATANKUASA 3K GURU BESAR GPK HEM AJK 3K

28.6.2010

6

1. Mesyuarat Post Mortem

1.7.2010

NAMA PROJEK : MUAFAKAT KE ARAH MENJANA KEBERSIHAN 1 MALAYSIA ( gotong-royong ) MATLAMAT : 1. Mempereratkan perhubungan dalam kalangan masyarakat setempat dan warga sekolah 2. Menanamkan kesedaran akan pentingnya amalan menjaga kebersihan dalam kalangan ahli masyarakat dan warga sekolah. OBJEKTIF : 1. Menanamkan semangat bertoleransi antara warga sekolah dan komuniti 2. Memberi kesedaran kepada masyarakat dan warga sekolalh akan kepentingan menjaga kebersihan 3. Membudayakan amalan benci akan kekotoran. TARIKH : 15 Mei 2010 KUMPULAN SASARAN : Warga sekolah , PIBG, komuniti, DBKL, Alam Flora dan pekerja pembersihan BIL 1 PROSES KERJA 1. Mesyuarat AJK 2. Tetapkan tempoh atau tarikh pelaksanaan . 3. Bincangkan sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugasan 6. Penyediaan jadual kerja 1. Taklimat kepada semua guru. 2. Taklimat kepada PIBG 1. Penghantaran surat permohonan kepada DBKL dan Alam Flora 1. Penggantungan banner dan promosi 1. Taklimat kepada murid. 2. Pengedaran surat kepada ibu bapa 1. Pelaksanaan program 1. Meyuarat penilaian program TANGGUNG JAWAB GURU BESAR GPK HEM JAWATANKUASA PROGRAM TEMPOH 30.1.2010 PELAN KONTIGENSI GPK HEM akan mempengerusikan mesyuarat jika Guru Besar

2.

GURU BESAR GPK HEM Setiausaha program AJK Promosi Penyelaras Program Seperti dalam jadual GURU BESAR GPK HEM JAWATANKUASA PROGRAM GURU BESAR GPK HEM AJK 3K

5.2.2010

Akan disampaikan oleh GPK HEM

3.

5.2.2010

4. 3.

5.2.2010 10.4.2010 Akan disampaikan oleh Setiausaha Program

4. 5.

15.5.2010 1.6.2010 Akan dipengerusikan oleh GPK HEM

6

1. Mesyuarat Post Mortem

26.6.2010

3. KESIHATAN ANALISIS SWOC Kekuatan(S) S1 GB dan warga sekolah yg prihatin terhadap kepentingan kesihatan murid. Kelemahan (W) W1 Sekolah tidak mempunyai bilik kesihatan. Peluang (O) O1 Sokongan baik daripada PIBG. Ancaman(C) C1 Latar belakang murid

S2 Infrastruktur sekolah yg baik / kemudahan bilikbilik khas, cth bilik kesihatan yang kondusif.

W2 Kurang kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan dlm kalangan muridmurid.

O2 Lawatan / pemeriksaan kesihatan Jabatan Kesihatan DBKL secara berkala.

C2 Ibu bapa yg tidak menitik beratkan kesihatan murid.

W3 Bilangan murid yang ramai.

O3 Sokongan NGO dan badan-badan swasta.

C3 Cara pemakanan murid yg tidak sihat.

S3 Kedudukan sekolah yg strategic.

W4 Tiada peruntukan khas untuk kesihatan.

O4 Bantuan KPM cth. RMT.

C4 Keluarga yg tidak berkemampuan.

S4 Guru kesihatan yg komited dan mahir dlm bidang kesihatan.

S5 Pekerja pembersihan sekolah memberi kerjasama yg baik.

W5 Guru-guru PJK tidak memberi kerjasama yg. sepenuhnya dlm pendidikan kesihatan disekolah.

O5 Klinik dan hospital berdekatan dgn sekolah.

C5 Kebanjiran warga asing yg membawapelbagai jenis penyakit yg merbahaya.

O6 Kerjasama dpd ibu bapa yg Berkerjaya dlm bidang perubatan.

C6 Penularan wabak penyakit (HINI, penyakit kuku & mulut, dll)

W6 Jualan makanan di kantin yang tidak berkhasiat

TOWS MATRIKS UNIT KESIHATAN

Dalaman

Luaran

KEKUATAN(S) S1 GB dan warga sekolah yg prihatin terhadap kepentingan kesihatan murid. S2 Infrastruktur sekolah yg baik / kemudahan bilik-bilik khas, cth bilik kesihatan yg kondusif. .S3 Guru kesihatan yg komited dan mahir dlm bidang kesihatan. S4 Pekerja pembersihan sekolah memberi kerjasama yg baik. STRATEGI(S-O) ST1 S1+S4+S5+O1+O2 Melaksanakan programprogram pemuafakatan di antara warga sekolah,PIBG, NGO dan swasta. ST2 S2+O2 Memantapkan perkhidmatan kesihatan dengan Jabatan Kesihatan, NGO dan Swasta.

KELEMAHAN (W) W1 Kurang kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan dlm kalangan murid-murid. W2 Bilangan murid yang ramai. W3 Tiada peruntukan khas untuk kesihatan. W4 Guru-guru PJK tidak memberi kerjasama yg. sepenuhnya dlm pendidikan kesihatan di sekolah. W5 Jualan makanan di kantin yang tidak berkhasiat STRATETGI (W-O) ST3 W1+W5+O2 Melaksanakan programprogram untuk meningkatkan kesedaran guru dan murid tentang kesihatan ST4 W3 +O1 Mendapatkan bantuan kewangan daripada PIBG.

PELUANG (O) O1 Sokongan baik daripada PIBG. O2 Lawatan / pemeriksaan kesihatan Jabatan Kesihatan DBKL secara berkala. O3 Sokongan NGO dan badanbadan swasta. O4 Bantuan KPM cth. RMT. O5 Klinik dan hospital berdekatan dgn sekolah. O6 Kerjasama dpd ibu bapa yg Berkerjaya dlm bidang perubatan. CABARAN (C-T) C1 Latar belakang murid C2 Ibu bapa yg tidak menitik beratkan kesihatan murid. C3 Cara pemakanan murid yg tidak sihat. C4 Keluarga yg tidak berkemampuan. C5 Kebanjiran warga asing yg membawapelbagai jenis penyakit yg merbahaya. C6 Penularan wabak penyakit (HINI, penyakit kuku & mulut, dll)

STRATEGI (S-C) ST5 S1+C1+C4+C7 Guru kesihatan memainkan peranan untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang kesihatan.

STRATEGI (W-C) ST6 W2+C2 Melaksanakan programprogram anjuran PIBG dan NGO untuk melibatkan ibu, bapa, guru dan murid.

ISU STRATEGIK, MATLAMAT,STRATEGIK,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI UMUM (KPI) TOV 2010

SASARAN

STRATEGI

2011

2012

2013

HEM (Unit Kesihata n)

Bil murid obese meningkat

Meningkatk an kesedaran murid tentang amalan pemakanan yang sihat. Membudaya kan penjagaan gigi yang baik

Mengurang kan bilangan murid yang obese

Bilangan murid obese

50

45

35

20

15

STRATEGI 1 Melaksanakan program-program pemuafakatan di antara warga sekolah,PIBG, NGO dan swasta. STRATEGI 2Memantapkan perkhidmatan kesihatan dengan Jabatan Kesihatan, NGO dan Swasta. STRATETGI 3 Melaksanakan program-program untuk meningkatkan kesedaran guru dan murid tentang kesihatan STRATEGI 4 Mendapatkan bantuan kewangan daripada PIBG. STRATEGI 5 Guru kesihatan memainkan peranan untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang kesihatan. STRATEGI 6 Melaksanakan program-program anjuran PIBG dan NGO untuk melibatkan ibu, bapa, guru dan murid.

Ramai murid mengalami kerosakan gigi lebih awal

Mengurang kan bilangan murid yang mengalami kerosakan gigi

Bilangan murid yang mengalami kerosakan gigi

90

80

70

60

50

PELAN OPERASI Nama Projek : Program Permata Sihat Matlamat : Meningkatkan kesedaran murid tentang amalan pemakanan yang sihat Objektif : Mengurangkan bilangan murid obes Tarikh dan Tempoh Pelaksanaan : Februari - Ogos (6 bulan) Kumpulan Sasaran : Murid-murid Tahun 1 hingga 6BIL PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI PK akan mempengerusikan mesyuarat jika GB tiada

1

1. 2. 3, 4. 5. 6.

Mesyuarat JK Tetapkan tempoh/tarikh Bincang kos / sumber Pembentangan kertas kerja Agihan tugas Penyediaan jadual program

PK HEM Unit Kesihatan PK T&K B&K

8 Februari

2

1. Taklimat kepada semua AJK

PK HEM

16 Februari

Akan disampaikan oleh PK T&K

3

1. Taklimat kepada murid-murid Tahun 1 6 1. Mempromosi program - Buletin HEM, Surat Siaran kepada ibu bapa

PK HEM

17 Februari

Akan disampaikan oleh su Unit Kesihatan Membuat pengumuman semasa perhimpunan

4

SU Unit Kesihatan

19 Februari

5

1. Pelaksanaan Program Perjumpaan ibu bapa - Ceramah - Senamrobik - Pemantauan berat badan murid - Kempen gaya hidup sihat 1. Mesyuarat pelaksanaan program

PK HEM JK Unit Kesihatan Guru Kelas PK T&K B&K PK HEM Unit Kesihatan Guru Kelas B&K Semua yang terlibat

Mac hingga Ogos

Senamrobik Pameran

6

23 0gos

-

7

1. Mesyuarat post mortem / Penambahbaikan / Pemurnian

10 Oktober

-

4. RIMUP ANALISA SWOT Kekuatan(S) S1: guru besar yang berpengalaman S2: gpk hem yang berpengalaman mengendalikan program rimup telah menghadiri kursus S3: ajk rimup yang mantap dan komited S4: prasarana sekolah yang berupaya menyediakan kemudahan bagi semua aktiviti yang telah dirancang Kelemahan (W) W1: peruntukan tidak mencukupi untuk melibatkan semua murid dalam kelompok yang sama W2: kurang pendedahan guru tentang program rimup W3: percanggahan masa untuk menjalankan aktiviti rimup di antara sekolah kelompok W4: kurang mendapat sokongan daripada komuniti setempat Peluang (O) O1: sokongan padu pibg dan pentadbir O2: sokongan agensi kerajaan dan ngo O3: sekolah kelompok dapat berkongsi kepakaran O4: bantuan kewangan daripada pibg/ngo Ancaman(T) T1: kurang kesedaran ibu bapa tentang program rimup T2: kekangan masa untuk menjalankan aktiviti rimup T3: murid kurang kesungguhan untuk menjalankan aktiviti T4: masalah komunikasi antara murid sekolah kelompok

S5: peruntukan W5: sikap murid rimup daripada kpm yang kurang positif terhadap aktiviti S6: mempunyai rimup warga sekolah yang memberi kerjasama sepenuhnya S7: memantapkan integrasi murid

TOWS MATRIKS RIMUPKEKUATAN (S) S1 GURU BESAR YANG BERPENGALAMAN S2 GPK HEM YANG BERPENGALAMAN MENGENDALIKAN PROGRAM RIMUP TELAH MENGHADIRI KURSUS S3 AJK RIMUP YANG MANTAP DAN KOMITED S4 PRASARANA SEKOLAH YANG BERUPAYA MENYEDIAKAN KEMUDAHAN BAGI SEMUA AKTIVITI YANG TELAH DIRANCANG S5 PERUNTUKAN RIMUP DARIPADA KPM S6 MEMPUNYAI WARGA SEKOLAH YANG MEMBERI KERJASAMA SEPENUHNYA S7 MEMANTAPKAN INTEGRASI MURID STRATEGI (S-O) ST1: S1+S2+S3+O1+O2+04 KELEMAHAN (W) W1 PERUNTUKAN TIDAK MENCUKUPI UNTUK MELIBATKAN SEMUA MURID DALAM KELOMPOK YANG SAMA W2 KURANG PENDEDAHAN GURU DALAM PROGRAM RIMUP W3 PERCANGGAHAN MASA UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI RIMUP DI ANTARA SEKOLAH KELOMPOK W4 KURANG MENDAPAT SOKONGAN DARIPADA KOMUNITI SETEMPAT W5 SIKAP MURID YANG KURANG POSITIF TERHADAP AKTIVITI RIMUP

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O) O1 SOKONGAN PADU PIBG DAN PENTADBIR O2 SOKONGAN AGENSI KERAJAAN DAN NGO O3 SEKOLAH KELOMPOK DAPAT BERKONGSI KEPAKARAN O4 BANTUAN KEWANGAN DARIPADA PIBG/NGO

STRATEGI (W-O) ST3: W4+W5+O1+O4

MENGADAKAN KURSUS DALAMAN KEPADA IBU BAPA & GURU ST2: S4+S5+S6+S7+O3+O4

MERANCANG & MELAKSANAKAN PROGRAM YANG LEBIH MENARIK

CABARAN (C) C1

MELAKSANAKAN PROGRAM UNTUK INTEGRASI MURID STRATEGI (S C/S-T)

STRATEGI (W-C/W-T) ST5: W2+W4+C3+C4 MELAKSANAKAN PROGRAM YANG MELIBATKAN NGO, IBU BAPA & GURU

KURANG KESEDARAN IBU BAPA ST4: S1+S2+C1 TENTANG PROGRAM RIMUP MENGADAKAN PROGAM KESEDARAN C2 KEKANGAN MASA UNTUK RIMUP KEPADA IBU BAPA MENJALANKAN AKTIVITI RIMUP C3 MURID KURANG KESUNGGUHAN UNTUK MENJALANKAN AKTIVITI C4 MASALAH KOMUNIKASI ANTARA MURID SEKOLAH KELOMPOK

Hubungan Antara Isu, Matlamat, Objektif, KPI, Sasaran dan StrategiPETUNJU K PRESTASI TO V UTAMA (KPI) % penglibata n murid yang terlibat dalam RIMUP 30 STRATEGI 200 9 50 201 0 60 201 1 80 201 2 100 ST1: S1+S2+S3+O1+O 2+04 MENGADAKAN KURSUS DALAMAN KEPADA IBU BAPA & GURU ST2: S4+S5+S6+S7+O 3+O4 MELAKSANAKAN PROGRAM UNTUK INTEGRASI MURID ST3: W4+W5+O1+O4 MERANCANG & MELAKSANAKAN PROGRAM YANG LEBIH MENARIK

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAM AT

OBJEKTIF

HEM (RIMUP)

Murid kurang terlibat dalam menjalankan aktiviti RIMUP

Meningka tkan tahap penglibat an murid terhadap RIMUP ke tahap yang dikehend aki.

Meningkatk an penglibatan murid dalam RIMUP

Menjalinka n hubungan yang akrab dan mesra walaupun berlainan bangsa dan agama.

Kekerapan program RIMUP yang dijalankan

2

3

4

5

6

PELAN TAKTIKAL

Bil

Program / Projek

Tanggung jawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan Kontigensi

1.

Pertandingan persahabatan sukaneka

PK (HEM) s/u RIMUP AJK RIMUP

April (1 Hari)

RM 500 (Peruntukan RIMUP)

Meningkatkan hubungan murid dan guru antara sekolah kelompok

% penglibatan murid yang terlibat dalam RIMUP

Permainan dalaman

2.

Lawatan Muhibbah

PK (HEM) s/u RIMUP AJK RIMUP

Oktober (1 Hari)

RM1,000 (Peruntukan RIMUP)

Memantapkan semangat muhibbah antara sekolah kelompok

Kekerapan program RIMUP yang dijalankan

Perkhemahan sekolah kelompok

Pelan Operasi Nama Projek Matlamat

: Pertandingan persahabatan sukaneka : Meningkatkan tahap penglibatan murid terhadap RIMUP ke tahap yang dikehendaki. Objektif : Meningkatkan hubungan murid dan guru antara sekolah kelompok Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : April (1 Hari) Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 1 sekolah kelompok Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan tentatif program 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program Penyediaan kertas kerja 2. PK(HEM) 3 April 2010 Disediakan oleh Sekolah Pengerusi TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

1.

GURU BESAR PK (HEM) AJK RIMUP

1 April 2010

PK akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

3.

Taklimat untuk AJK RIMUP sekolah kelompok

PK (HEM)

5 April 2010

Akan disampaikan oleh GPK KOKO

4.

Penyediaan buku program. Surat kepada ibu bapa Surat jemputan Pelaksanaan program -Penyertaan murid dalam acara sukaneka Dokumentasi Mesyuarat Post mortem

AJK BUKU PROGRAM

8 April 2010

Membuat pengumuman semasa perhimpunan

5.

Seperti dlm jadual AJK DOKUMENTASI GURU BESAR PK (HEM) AJK RIMUP

15 April 2010 22 April 2010 25 April 2010

6.

7.

Pelan Operasi Nama Projek : Lawatan Muhibbah Matlamat : Meningkatkan tahap penglibatan murid terhadap RIMUP ke tahap yang dikehendaki. Objektif : Memantapkan semangat muhibbah antara sekolah kelompok Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Oktober (1 Hari) Kumpulan Sasaran : Murid Tahap 2 sekolah kelompok Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program Permohonan kelulusan lawatan -JPWP Taklimat untuk AJK RIMUP sekolah kelompok TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

1.

GURU BESAR PK (HEM) AJK RIMUP

1 Oktober 2010

PK akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

2.

PK(HEM)

3 Oktober 2010

Disediakan oleh Sekolah Pengerusi

3.

PK (HEM)

5 Oktober 2010

Akan disampaikan oleh GPK KOKO

4.

Penyediaan surat kebenaran kepada ibu bapa

AJK RIMUP

8 Oktober 2010

Membuat pengumuman semasa perhimpunan

5.

Pelaksanaan program -Penyertaan murid dalam lawatan Dokumentasi

AJK RIMUP AJK DOKUMENTASI GURU BESAR PK (HEM) AJK RIMUP

15 Oktober 2010 22 Oktober 2010 25 Oktober 2010

6.

Mesyuarat Post mortem 7.

5. SPBT Kekuatan(S)S 1 GB, GPK Hem & Guru SPBT yang cekap dan berpengalaman serta berpengetahuan S 2 Pengurusan & Pentadbiran yang cekap S 3 Kerjasama daripada ibubapa & PIBG S 4 100% murid daripada golongan elit S 5 Pengisian borang SPBT yang lengkap dan terurus

Kelemahan (W)W 1 Buku yang tidak mencukupi dihantar oleh pihak kementerian W 2 Murid yang bukan warganegara tidak layak mendapat buku pinjaman W 3 Cara pengurusan guru yang tidak cekap dan tidak terurus W 4 Guru-guru yang dilantik tidak ada pendedahan pengendalian dalam pengurusan SPBT W 5 Ibubapa & murid tidak prihatin dalam penjagaan buku teks W 6 Buku Rujukan Guru tidak mencukupi untuk diagihkan kepada guru subjek W 7 Kurang pemantauan daripada semua guru W 8 Murid tidak memaklumkan kepada guru tentang kehilangan & kerosakan buku W 9 Murid tidak mencatat nama pada buku teks yang telah diagihkan

Peluang (O)KELEMAHAN (W) O 1 Semua murid warganegara mendapat pinjaman buku teks daripada pihak kerajaan O 2 Penggantian buku teks baru apabila berlaku kehilangan atau kerosakan O 3 Buku-buku teks dibalut dengan plastik oleh murid O 4 Kerjasama daripada ibubapa semasa pembahagian buku dibuat ke kelaskelas

Ancaman(C)PELUANG (O) C 1 Ibubapa mengarahkan pihak sekolah untuk membuat pembelian penggantian buku C 2 Murid tidak membawa buku dari sekolah lama semasa berlaku pertukaran C 3 Penempatan murid di awal tahun di luar jangkaan ini melibatkan bekalan buku teks tidak mencukupi C 4 Murid menghilangkan, mengoyak dan merosakkan buku dan tidak mengganti semula walaupun setelah dimaklumkan secara bertulis

MATRIK TOWS SPBTKEKUATAN (S) S 1 GB, GPK Hem & Guru SPBT yang cekap dan berpengalaman serta berpengetahuan DALAMAN S 2 Pengurusan & Pentadbiran yang cekap S 3 Kerjasama daripada ibubapa & PIBG S 4 100% murid daripada golongan elit LUARAN S 5 Pengisian borang SPBT yang lengkap dan terurus W 2 Murid yang bukan warganegara tidak layak mendapat buku pinjaman W 3 Cara pengurusan guru yang tidak cekap dan tidak terurus W 4 Guru-guru yang dilantik tidak ada pendedahan pengendalian dalam pengurusan SPBT W 5 Ibubapa & murid tidak prihatin dalam penjagaan buku teks W 6 Buku Rujukan Guru tidak mencukupi untuk diagihkan kepada guru subjek W 7 Kurang pemantauan daripada semua guru W 8 Murid tidak memaklumkan kepada guru tentang kehilangan & kerosakan buku W 9 Murid tidak mencatat nama pada buku teks yang telah diagihkan PELUANG (O) O 1 Semua murid warganegara mendapat pinjaman buku teks daripada pihak kerajaan O 2 Penggantian buku teks baru apabila berlaku kehilangan atau kerosakan O 3 Buku-buku teks dibalut dengan plastik oleh murid O 4 Kerjasama daripada ibubapa semasa pembahagian buku dibuat ke kelas-kelas STRATEGI (S-O) S1 + S2 + S3 + S4 + O4 kerjasama pihak sekolah dan ibubapa serta murid diperlukan untuk kekuatan sesebuah organisasi S4 + O2 + O3 bantuan sumber kewangan tidak menimbulkan masalah daripada ibubapa S5 + O1 pengisian borang SPBT dapat diselesaikan dengan terurus STRATEGI (W-O) W1 + O1 pihak kementerian perlu memastikan buku teks yang dihantar mencukupi untuk setiap sekolah W3 + O3 pengurusan buku teks perlu diuruskan dengan baik dan terurus W5 + O4 kerjasama daripada pihak ibubapa amat diperlukan khususnya dalam pengagihan dan membaik pulih buku SPBT W6 + W7 + setiap guru subjek perlu diedarkan buku teks sebagai sumber rujukan untuk P&P STRATEGI (W-C/W-T) Pemantauan (spot-check) daripada pihak GB, GPK HEM, Guru SPBT terutama dari segi pengurusan dari masa ke semasa memastikan jumlah buku mencukupi sebelum diedarkan kepada murid membaik pulih buku-buku yang rosak dengan kerjasama PIBG pembelian buku dibeli terus oleh ibubapa sebagai penggantian buku baru KELEMAHAN (W) W 1 Buku yang tidak mencukupi dihantar oleh pihak kementerian

CABARAN (C) C 1 Ibubapa mengarahkan pihak sekolah untuk membuat pembelian penggantian buku C 2 Murid tidak membawa buku dari sekolah lama semasa berlaku pertukaran C 3 Penempatan murid di awal tahun di luar jangkaan ini melibatkan bekalan buku teks tidak mencukupi C 4 Murid menghilangkan, mengoyak dan merosakkan buku dan tidak mengganti semula walaupun setelah dimaklumkan secara bertulis

STRATEGI (S C/S-T) pemantauan daripada pihak GB, GPK HEM, Guru SPBT perlu dilaksanakan dari masa ke semasa penempatan murid perlu di kawal secara menyeluruh dan terperinci PIBG & ibubapa perlu diberi taklimat sebelum pengagihan dan penghantaran buku SPBT kepada semua murid

PELAN STRATEGIK SPBTPETUNJUK BIDANG ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF Penggunaan buku teks secara maksimum Memastikan murid menghargai buku pinjaman PRESTASI UTAMA (KPI) % murid dan guru menggunakan buku teks dalam P&P % murid membalut dan membaik pulih buku teks 80 85 90 95 100 S1 + S2 + S3 + S4 + O4 kerjasama pihak sekolah dan ibubapa serta murid diperlukan untuk kekuatan sesebuah organisasi W3 + O3 pengurusan buku teks perlu diuruskan dengan baik dan terurus SASARAN TOV 2010 2011 2012 2013 STRATEGI

80

85

90

95

100

HEM SPBT

Kerjasama pihak sekolah dan ibubapa serta murid diperlukan untuk kekuatan sesebuah organisasi

Meningkatkan tahap pengurusan buku teks

PELAN TAKTIKAL SPBT

Bil

Program / Projek

Tanggung Jawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan Kontigensi

1.

Sayang Buku

GPK HEM

Sepanjang Tahun

Tiada

Peningkatan penjagaan buku dengan baik.

Bilangan murid yang dapat menjaga buku dengan baik.

Taklimat untuk ibubapa dan murid tahun 1 khususnya

2.

PertandinganBaikpulih Buku SPBT mengikut kelas

GPK HEM

Sepanjang Tahun

RM3000 (PCG / PIBG)

Kerosakan buku dibaiki bersama ibubapa

Jumlah buku yang dapat dibaikpulih

Taklimat kepada AJK, guru kelas dan murid.

PELAN OPERASI Nama Projek : Sayangilah Buku SPBT Anda Matlamat : Melahirkan murid yg menjaga buku SPBT Objektif : Melahirkan murid yang prihatin dan sayang akan buku SPBT Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Kumpulan Sasaran : Semua Murid Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program Taklimat kepada semua guru kelas TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

1.

GPK HEM, S/U SPBT dan AJK

5 Januari

GPK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

2.

GPK HEM dan S/U SPBT

6 Januari

S/U SPBT akan mempengerusikan mesyuarat

3.

Taklimat kepada semua ibubapa murid tahun 1 semasa minggu orientasi

GPK HEM dan S/U SPBT

10 Januari

Akan disampaikan oleh S/U SPBT

4.

Mempromosikan Program: Papan kenyataan sekolah *Surat kepada ibu bapa

S/U SPBT dan AJK

Setiap Bulan

Membuat pengumuman semasa perhimpunan

5. 6. 7.

Pelaksanaan program Mesyuarat penilaian program Mesyuarat Post mortem

Seperti dlm jadual GPK HEM & S/U SPBT GPK HEM & S/U SPBT

12 bulan 7 Julai 2010 4 Okt. 2010

PELAN OPERASI Nama Projek Matlamat Objektif : Pertandingan Baikpulih Buku SPBT mengikut kelas : Melahirkan murid yg dapat menjaga buku SPBT dengan baik : Memberi kesedaran kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan buku teks dengan baik Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Kumpulan Sasaran : Semua MuridBil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program Taklimat kepada semua guru kelas 2. TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

1.

GPK HEM, S/U SPBT dan AJK

Minggu pertama Jun

GPK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

GPK HEM dan S/U SPBT

Minggu pertama Jun

S/U SPBT akan mempengerusikan mesyuarat

Taklimat kepada semua murid 3.

GPK HEM dan S/U SPBT

Minggu ketiga Jun

Akan disampaikan oleh S/U SPBT

4.

Mempromosikan Program: Papan kenyataan sekolah *Surat kepada ibu bapa Pelaksanaan program Mesyuarat penilaian program Mesyuarat Post mortem

S/U SPBT dan AJK

Minggu ketiga Jun

Membuat pengumuman semasa perhimpunan

5. 6. 7.

Seperti dlm jadual GPK HEM & S/U SPBT GPK HEM & S/U SPBT

Julai Sept October Hujung Oct

6. KEBAJIKAN Kekuatan(S)S1- Guru Besar yang berilmu dan berpengalaman S2 - GPK yang berpengalaman, dedikasi dan dapat bekerjasama S3 - Guru kelas yang dedikasi melengkapkan data SMM S4- Guru Data yang dedikasi sentiasa mengemaskini data SMM S5 - Guru-guru yang prihatin dengan masalah murid

Kelemahan (W)W1 Murid-murid kebanyakannya datang dari keluarga yang bermasalah mangsa perceraian W2 Informasi yang diberikan melalui murid tidak sampai kepada ibubapa

Peluang (O)O1 Sokongan padu dari PIBG O2 95% terdiri dari ibubapa yang berpendapatan tinggi O3 Bantuan dari badan-badan NGO O4 Bantuan dari Baitulmaal O5 Murid-murid tajaan yayasan anak yatim O6 Sumbangan peribadi daripada ibubapa dan masyarakat setempat O7 Berstatus sekolah bandar

Ancaman(C)C1 Kurang kesedaran ibubapa akan kepentingan mengemaskini data dan lewat menghantar data. C2 Ibubapa menjadikan sekolah nursery/baby sitter (anak yang sakit dipaksa ke sekolah) C3 Sekolah berhampiran dengan taman rekreasi/di dalam pusat bandar C4 Warung makan berhampiran dengan sekolah C5 Ibubapa tidak prihatin sibuk dengan kerjaya masing-masing C6 Ramai warga asing yang berpendapatan rendah- ibubapa kurang komitmen C7 Warga sekolah terdiri dari Penduduk Tetap. Kebanyakannya kurang berkemampuan C8 Informasi/data yang tidak tepat dari ibubapa

MATRIK TOWSKekuatan (S) Dalaman S1- Guru Besar yang berilmu dan berpengalaman S2 - GPK yang berpengalaman, dedikasi dan dapat bekerjasama S3 - Guru kelas yang dedikasi melengkapkan data SMM S4- Guru Data yang dedikasi sentiasa mengemaskini data SMM S5 - Guru-guru yang prihatin dengan masalah murid Peluang(O) O1 Sokongan padu dari PIBG O2 95% terdiri dari ibubapa yang berpendapatan tinggi O3 Bantuan dari badan-badan NGO ST4: W2+O1 O4 Bantuan dari Baitulmaal O5 Murid-murid tajaan yayasan anak yatim O6 Sumbangan peribadi daripada ibubapa dan masyarakat setempat O7 Berstatus sekolah bandar Cabaran(C/T) C1 Kurang kesedaran ibubapa akan kepentingan mengemaskini data dan lewat menghantar data. C2 Ibubapa menjadikan sekolah nursery/baby sitter (anak yang sakit dipaksa ke sekolah) C3 Ibubapa tidak prihatin sibuk dengan kerjaya masing-masing C4 Ramai warga asing yang berpendapatan rendah- ibubapa kurang komitmen C5 Warga sekolah terdiri dari Penduduk Tetap. Kebanyakannya kurang berkemampuan C6 Informasi/data yang tidak tepat dari ibubapa Strategi (S-C) ST5: S3+S4+S5+C1+C5 Mengenalpasti ibubapa yang tidak memberi kerjasama. Strategi (W-C) ST6: W1+C2+C3 Kaunselor sekolah main peranan di dalam membimbing mereka yang terlibat. ST2: S3+S4+S5+O4+O5 Memantapkan pengurusan data SMM. Memantapkan perhubungan pihak sekolah dengan PIBG Strategi (S-O) ST1: S1+S2+O1+O2+O3+06 Kerjasama PIBG dan kemampuan ibubapa digunakan untuk menjana punca kewangan Strategi (W-O) ST3: W1+O3+O5 Mengenal pasti murid-murid bermasalah W1 Informasi yang diberikan melalui murid tidak sampai kepada ibubapa W2 Murid-murid yang terabai. W3 Sikap murid Kelemahan(W)

Luaran

PELAN STRATEGIK

B I D A N G

SASARANISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

STRATEGI 201 4

T O V

201 1

201 2

201 3

Memastika data murid sentiasa dikemaski ni setiap bulan. K E B A J I K A N Tahap Kebajikan murid masih Tidak memuaska n. Meningkatk an Taraf kebajikan murid ke tahap yang lebih baik.

Bilangan pelajar yang layak mendapat bantuan, diberi bantuan yang sewajarn ya Muridmurid dapat belajar Dengan sempurna

90

93

95

98

100

ST2: S3+S4+S5 + 4+O5 Memantap k n pengurusa n data SMM. ST6: W1+C2+C 3 Kaunselor sekolah main peranan di Dalam Membimbi ng mereka yang terlibat.

Mengenal pa ti murid murid yang bermasala h

90

93

95

98

98

PELAN TAKTIKAL

Bil

Program / Projek

Tanggung jawab

Tempoh / Hari

Kos / Sumber

Output

KPI

Pelan Kontignsi

1.

Warga Cakna

PK (HEM)

Sepanjang Tahun

RM 700 (PCG/ PIBG)

Data SMM yang lengkap

Data yang lengkap dan tepat bagi setiap murid

Menghebahkan kepentingan mengisi dan menghantar borang SMM melalui pelbagai saluran

2.

Program PERASA

PK (HEM)

Januari dan September

RM 1,000 (PCG /PIBG)

Mengurangkan murid yang bermasalah

Masalah murid dapat diatasi sepenuhnya

Lawatan ke rumah murid dan perjumpaan dengan penjaga di sekolah

Pelan Operasi Nama Projek : Warga Cakna Matlamat :MeningkatkanTaraf kebajikanmurid ke tahapyang lebih baik. Objektif : Memastikadata muridsentiasadikemaskinisetiap bulan. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Kumpulan Sasaran : Semua murid yang dikenalpasti

Bil.

PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program *Taklimat kepada semua ahli JK

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

PELAN KONTIGENSI

1.

PK (HEM), JK Kebajikan Sekolah,Guru Kelas ,Guru Data dan pelajar.

Januari

PK akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

2.

PK(HEM)

Februari 2010

Akan disampaikan oleh PK HEM

Taklimat kepada murid yang telah dikenal pasti 3. JK Kebajikan

Februari 2010

Guru Kelas

4.

Mempromosikan Program: Papan kenyataan sekolah *Surat kepada ibu bapa Pelaksanaan program Mesyuarat penilaian program Mesyuarat Post mortem

JK Kebajikan

Febuari 2010

Membuat pengumuman semasa perhimpunan Guru data mengemaskini data Guru Kelas dan Guru Data PK akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada

5.

Guru kelas, dan murid PK(HEM), JK Kebajikan,Guru Kelas dan Guru Data -sda-

Sepanjang tahun Jun 2010

6.

Okt. 2010

7.

Pelan Operasi Nama Projek : Program PERASA Matlamat :MeningkatkanTarafkebajikanmurid ke tahapyang lebih baik. Objektif : Mengenalpati muridmurid yang bermasalah Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Januari dan Sepember Kumpulan Sasaran : Semua murid yang dikenalpasti Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program *Taklimat kepada semua ahli JK TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

1.

PK (HEM), JK Kebajikan Sekolah,Guru Kelas ,Guru Kauselor dan pelajar.

Januari dan Ogos 2010

PK akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

2.

PK(HEM)

Januari dan Ogos 2010

Akan disampaikan oleh PK HEM

3.

Taklimat kepada murid yang telah dikenal pasti

JK Kebajikan

Januari dan Ogos 2010

Guru Bimbingan dan Kaunseling

4.

Mempromosikan Program: Papan kenyataan sekolah Surat kepada ibu bapa Pelaksanaan program

JK Kebajikan

Januari 2010

Membuat pengumuman semasa perhimpunan Guru Bimbingan dan Kaunseling dan JK Kebajikan PK akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada PK akan pengerusikan mesyuarat jika Pengetua tiada

5. Mesyuarat penilaian program

Guru Bimbingan dan Kaunseling PK(HEM), JK Kebajikan, dan Guru Bimbingan dan Kaunseling -sda-

Januari dan September Februari dan Oktober 2010 Okt. 2010

6.

Mesyuarat Post mortem 7.

7. PPDa ANALISIS SWOT Kekuatan(S)S(1) Guru Besar yang berpengalaman, prihatin dan berpengetahuan. S(2) Guru-guru yg berdedikasi, bsemangat dan komited. S(3) Murid-murid yang memberi kerjasama kpd guru dan program yang dijalankan. S(4) JK PPDa yang aktif S(5) Guru B&K yang peka dan proaktif

Kelemahan (W)W(1). Segelintir guruguru yang tidak memberi kerjasama. W(2) Sikap ingin mencuba dan pengaruh rakan sebaya. W(3) Segelintir guru dan kakitangan sekolah yang merokok.

Peluang (O)O(1) Sokongan PIBG O(2) Kerjasama drp AADK O(3) Sumbangan drp syarikat swasta dan NGO.

Ancaman(T)C(1) Sokongan kewangan yang kurang memuaskan drp PIBG. C(2) Latar belakang murid sosio ekonomi yg rendah. C(3) Persekitaran murid yg terdedah kepada ancaman dadah C(4) Pengaruh internet dan rakan sebaya

MATRIK TOWS PPDa S-Kekuatan S(1) Guru Besar yang berpengalaman, prihatin dan berpengetahuan. S(2) Guru-guru yg berdedikasi, bsemangat dan komited. LUARAN S(3) Murid-murid yang memberi kerjasama kpd guru dan program yang dijalankan. S(4) JK PPDa yang aktif S(5) Guru B&K yang peka dan proaktif O-Peluang O(1) Sokongan PIBG O(2) Kerjasama drp AADK O(3) Sumbangan drp syarikat swasta dan NGO T-Cabaran C(1) Sokongan kewangan yang kurang memuaskan drp PIBG. C(2) Latar belakang murid sosio ekonomi yg rendah. C(3) Persekitaran murid yg terdedah kepada ancaman dadah C(4) Pengaruh Internet dan rakan sebaya Strategi 2(S-T) C2+C3+S2+S4 Meningkatkan kerjasama pihak sekolah dan pihak luar. Strategi 1(S-0) S1+S2+S3+S5+O1+O2+03 Memantapkan program PPDa yang diadakan di sekolah. Strategi 3(W-0) W2+W3+01+02 Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang bahaya dadah. Strategi 4(W-T) W1+W3+C2+C3 Memperkasakan sahsiah guru dan murid ke tahap yang cemerlang. W-Kelemahan W(1) Segelintir guru-guru yang tidak memberi kerjasama. W(2) Sikap murid ingin mencuba W(3) Segelintir guru dan kakitangan sekolah yang merokok.

DALAMAN

PELAN STRATEGIKBidan g Hal Ehwal Murid (UNIT PPDa) Isu Strategik Tahap kesedaran dan pengetahua n murid tentang bahayanyan dadah masih kurang Sasaran Matlamat Objektif KPITOV 2009 2010 2011 2012

Strategi S1 Memantapka n program PPDa yang diadakan di sekolah.

Meningkatka n tahap kesedaran dan pengetahuan murid terhadap bahayanya dadah

Mengurangka n kes-kes merokok di sekolah

% kes salah laku merokok berkuranga n

60

70

80

90

10 0

S2 Meningkatka n kerjasama pihak sekolah dan pihak luar.

S3 Meningkatka n kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang bahaya dadah.

S4 Memantapka n sahsiah guru dan murid ke tahap yang cemerlang.

PELAN TAKTIKAL STRATEGI 1 Memantapkan program PPDa yang diadakan di sekolah.

BI L

PROGRAM / PROJEK

T/JAWA B

TEMPOH/TARIK H

KOS/ SUMBER

OUT- PUT

KPI

PELAN KONTIGENS I

1

Minggu PPDa

GPK HEM

5 hari Mac Setiap tahun

RM500.0 0 PCG dan PIBG

Menambah ilmu pengetahua n dan kesedaran tentang dadah.

% perokok dapat dikurangka n

Ceramah, tayangan video, Pameran Pertandinga n melukis poster, deklamasi sajak, boria dll.

STRATEGI 2

Meningkatkan kerjasama pihak sekolah dan pihak luar.

1

PROGRA M/ PROJEK

T/JAWAB

TEMPOH/TARIKH

KOS/ SUMBER

OUT- PUT

KPI

PELAN KONTIGEN SI

2

Ceramah dan Pameran oleh AADK/ PEMADA M

GPK HEM

1 hari Jun Setiap tahun

RM100.00 PCG

Memberi kesedaran dan kefahaman tentang bahaya dadah dan rokok.

Maklum balas peserta dalam sesi soal jawab

Ceramah dan Pameran

STRATEGI 3

Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang bahaya dadah.

BI L

PROGRAM / PROJEK

T/JAWA B

TEMPOH/TARIK H

KOS/ SUMBER

OUT- PUT

KPI

PELAN KONTIGENS I

1

Kempen Anti Dadah

GPK HEM

1 bulan Ogos Setiap tahun

RM500.0 0 PCG

Memberi kesedaran dan kefahama n tentang bahaya dadah dan rokok warga sekolah dan ibu bapa.

Bilangan kes-kes merokok di kalangan kakitangan sekolah dan ibu bapa dapat dikurangka n

Edaran risalah, pemasangan poster dan banner

STRATEGI 4

Memantapkan sahsiah guru dan murid ke tahap yang cemerlang.

PROG RAM/ PROJE K 1 Progra m Motivas i sahabat PPDa

T/JAWA B

TEMPOH/TARI KH

KOS/ SUMBER

OUT- PUT

KPI

PELAN KONTIGE NSI Ceramah, LDK dan tayangan video.

GPK HEM

1 hari Julai setiap tahun

RM500.00 PCG /PIBG

Membentuk peribadi dan sahsiah yang baik.

Bilangan salahlaku dikalangan guru dan murid berkurangan

Minggu PPDa NAMA PROJEK

MATLAMAT OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASARAN LANGKAH 1

Sifar dadah dan rokok dikalangan warga sekolah Menambah ilmu pengetahuan dan kesedaran tentang dadah. 22 26 Mac 2010 Guru guru, murid-murid dan warga sekolah TANGGUNG JAWAB Guru Besar GPK HEM JK PPDa PLAN KONTIGENSI / STATUS Taklimat

PROSES KERJA Mesyuarat JK Minggu PPDa -penetapan tarikh -agihan tugas -anggaran kos Taklimat pelaksanaan program Penyediaan bahan

TEMPOH 1 hari

2

GPK HEM

1 hari

Edaran memo

3

Jawatankuasa kerja

2 hari

Penyediaan bahan fotokopi

4

Pelaksanaan program

JK PPDa Guru kelas Guru Disiplin

3 hari

Ceramah, tayangan video, Pameran Pertandingan melukis poster, deklamasi sajak, boria dll.

Ceramah dan Pameran oleh AADK / PEMADAM NAMA PROJEK

MATLAMAT OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASARAN LANGKAH 1

Sifar dadah dan rokok dikalangan warga sekolah Memberi kesedaran dan kefahaman tentang bahaya dadah dan rokok. 3 Jun 2010 Guru guru, murid-murid dan warga sekolah TANGGUNG JAWAB Guru Besar GPK HEM JK PPDa PLAN KONTIGENSI / STATUS Taklimat

PROSES KERJA Mesyuarat JK Minggu PPDa -penetapan tarikh -agihan tugas -anggaran kos Taklimat pelaksanaan program Pelaksanaan program

TEMPOH 1 hari

2

GPK HEM JK PPDa

1 hari

Edaran memo

3

JK PPDa Guru kelas

1 hari

Ceramah dan Pameran

4

Penilaian

GPK HEM JK PPDa

1 hari

Soal selidik

Kempen Anti Dadah NAMA PROJEK

MATLAMAT OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASARAN LANGKAH 1

Sifar dadah dan rokok dikalangan warga sekolah Memberi kesedaran dan kefahaman tentang bahaya dadah dan rokok warga sekolah dan ibu bapa. Ogos 2010 Guru guru, murid-murid dan warga sekolah TANGGUNG JAWAB Guru Besar GPK HEM JK PPDa PLAN KONTIGENSI / STATUS Taklimat

PROSES KERJA Mesyuarat JK Minggu PPDa -penetapan tarikh -agihan tugas -anggaran kos Taklimat pelaksanaan program Pelaksanaan program

TEMPOH 1 hari

2

GPK HEM JK PPDa

1 hari

Edaran memo

3

JK PPDa Guru kelas

1 Bulan

Edaran risalah, pemasangan poster dan banner Soal selidik

4

Penilaian

GPK HEM JK PPDa

1 hari

Program Motivasi sahabat PPDa NAMA PROJEK

MATLAMAT OBJEKTIF TARIKH KUMPULAN SASARAN LANGKAH 1

Sifar dadah dan rokok dikalangan warga sekolah Membentuk peribadi dan sahsiah yang baik. 14 Julai 2010 Guru guru, murid-murid dan warga sekolah TANGGUNG JAWAB Guru Besar GPK HEM JK PPDa PLAN KONTIGENSI / STATUS Taklimat

PROSES KERJA Mesyuarat JK Minggu PPDa -penetapan tarikh -agihan tugas -anggaran kos Taklimat pelaksanaan program Pelaksanaan program

TEMPOH 1 hari

2

GPK HEM JK PPDa

1 hari

Edaran memo

3

JK PPDa Guru kelas

1 Bulan

Ceramah, LDK dan tayangan video.

4

Penilaian

GPK HEM JK PPDa

1 hari

Soal selidik

8. RMTANALISIS SWOT/C PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID ( KANTIN/RMT) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 : Murid mempunyai adab makan yang

berhemah.

W1 : Murid terlalu ramai W2 : Masa tidak mencukupi untuk murid W3 : Kekurangan pekerja kantin W4 : Ada murid tidak berminat untuk makan W5 : Menu tidak mengikut jadual W6 : Makanan yang kurang sedap W7 : Guru RMT tidak bertugas W8 : Kebersihan kantin tidak memuaskan makan

S2 : Jadual bertugas guru di kantin disediakan S3 : Pengusaha kantin bersikap positif S4 : Penyediaan makanan mengikut jadual/masa

PELUANG (O)

ANCAAMAN (T)

O1 : Kerjasama antara pihak kantin,PIBG dan pihak sekolah. O2 : Hubungan baik dengan pihak DBKL Kesihatan. dan Jabatan

T1 : Ibu bapa tidak menekan tahap kebersihan makanan anak-anak. T2 : Penjualan makanan ringan dan gerai makan di luar kawasan sekolah.

STRATEGI PERINGKAT BIDANG HAL EHWAL MURID MENGGUNAKAN TOWS/COWS MATRIKS Dalaman S1 : S2 : S3 : S4 : KEKUATAN ( S ) Murid mempunyai adab makan yang berhemah. Jadual bertugas guru di kantin disediakan Pengusaha kantin bersikap positif Penyediaan makanan mengikut jadual/masa W1 : W2 : W3 : W4 : W5 : W6 : W7 : W8 : KELEMAHAN ( W ) Murid terlalu ramai Masa tidak mencukupi untuk murid makan Kekurangan pekerja kantin Ada murid tidak berminat untuk makan Menu tidak mengikut jadual Makanan yang kurang sedap Guru RMT tidak bertugas Kebersihan kantin tidak memuaskan STRATEGI ( W O )

Luaran PELUANG ( O ) O1 : Kerjasama antara pihak kantin,PIBG dan pihak sekolah. Hubungan baik dengan pihak DBKL dan Jabatan Kesihatan. STRATEGI ( S O ) ST1 : S1+S2+O1+O2 Memantapkan kerjasama antara pihak sekolah ,Ibu Bapa dan DBKL serta Jabatan Kesihatan

ST 2 : W1+W3+W8+O1+O2 Menjalinkan hubungan baik serta kerjasama antara DBKL, JPWP dan pihak sekolah STRATEGI ( W C/T)

O2 :

ANCAMAN ( C/T ) T1 : Ibu bapa tidak menekan tahap kebersihan makanan anak-anak. T2 : Penjualan makanan ringan dan gerai makan di luar kawasan sekolah.

STRATEGI ( S T/C ) ST 3 : S1+T1+T2 Memantapkan hubungan baik dengan ibu bapa

-Tiada-

ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN ISU STRATEGI K Tahap kesedaran murid tentang pentingny a menjaga diri serta kebersiha n kantin masih tidak memuask an. PETUNJUK PRESTASI TO UTAMA V (KPI) % murid yang makan dikantin SASARAN 201 201 201 201 201 1 2 3 4 5 ST1 : S1+S2+O1+O2 90 92 95 97 98 100 Memantapkan kerjasama antara pihak sekolah ,Ibu Bapa dan DBKL serta Jabatan Kesihatan STRATEGI

BIDANG

MATLAMA T

OBJEKTIF

HAL EHWAL MURID (KANTIN/R MT)

Memantap kan serta meningkatk an kesedaran dikalangan murid tentang pentingnya menjaga diri serta kebersuhan kantin

Memastika n murid makan di meja makan yang disediakan. Meningkat kan kesedaran murid supaya makanan tidak tumpah dan berselerak Meningkat kan kesedaran murid supaya meletakka n pinggan ditempat yang disediakan Mengamal kan budaya mencuci tangan sebelum dan selepas makan

Bilangan murid yang mengamal kan adab makan yang betul semasa makan

98. 2

99

ST 2 : 100 100 100 100 W1+W3+W8+O1 +O2 Menjalinkan hubungan baik serta kerjasama antara DBKL, JPWP dan pihak sekolah ST 3 :

Murid yang berdisplin

75

80

85

90

99

100 S1+T1+T2 Memantapkan hubungan baik dengan ibu bapa

78

85

95

94

99

100

PELAN TAKTIKALProgram / Projek Kantin Ku Sayang Tanggung jawab PK HEM Tempoh / Hari Kos / Sumber RM 500 (PCG/ PIBG)

Bil

Output

KPI

Pelan Kontigensi

1.

Feb

Peningkatan dari segi kebersihan kantin

% Bilangan murid yang mengamalkan adab makan yang betul semasa makan

Pengumuman di perhimpunan pagi

2.

Keceriaan Kantin

PK HEM

Julai

RM1000 (PCG/ PIBG)

Kebersihan dan keceriaan

Kursus Kantin Bersih dan Ceria

-

Pelan OperasiNama Projek: Kantin Ku Sayang Matlamat: Melahirkan murid yg cintakan kantin Objektif: Meningkatakan kesedaran murid tentang pentingnya menjaga kebersihan kantin Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Feb Kumpulan Sasaran : semua warga sekolah ( murid-murid ) Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 3. Bincang kos/sumber 1. 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas 6. Penyediaan jadual program *Taklimat kepada semua ahli JK Taklimat kepada warga sekolah (murid-murid) Mempromosikan Program: 4. Papan kenyataan sekolah *Surat kepada ibu bapa Seperti dlm jadual GB, GPK HEM dan SU Kantin 25 Feb 2010 2 Mac 2010 10 Mac 2010 SU Kantin dan Ketua Guru Displin 8 Feb 2010 Membuat pengumuman semasa perhimpunan 5 Feb 2010 8 Feb 2010 Akan disampaikan oleh SU Kantin Akan disampaikan oleh SU Kantin GB, GPK HEM, SU HEM,SU Unit Kantin, Guru Displin, Guru B&K dan pengawas Sekolah PK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada. TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

Feb

2.

PK HEM

3.

PK HEM

5.

Pelaksanaan program

6.

Mesyuarat penilaian program

7.

Mesyuarat Post mortem

-sda-

9. KESELAMATAN ANALISIS SWOC Kekuatan (S) Kelemahan (W)

S1 : Mempunyai pengawal keselamatan yang W1 : Terlalu banyak pintu keluar dan dibekalkan oleh kerajaan . masuk. S2 : Guru menjalankan tugas mengikut jadual W2 : Segelintir guru tidak peka dengan bertugas yang ditetapkan. keselamatan murid. S3 : Guru Besar yang tegas tentang keselamatan warga sekolah. S4 : Guru yang berkomited dan berdisiplin. S5 : Guru disiplin yg berpengalaman dan tegas. Peluang (O) O1 : Sumber kewangan PIBG yang kukuh. O2 : Hubungan baik dengan agensi luar seperti polis, bomba dan masyarakat setempat. Cabaran (C) C1 : Tiada kerjasama daripada segelintir ibu bapa. C2 : Kedudukan sekolah yang berdekatan pusat membeli belah. C3 : Sekolah berhampiran jalan raya yang sibuk. C4 : Banyak sekolah berkumpul di satu kawasan. C5 : Fizikal sekolah kurang sesuai. C6 : Pengawal keselamatan sekolah selalu bertukar ganti. C7 : Latar belakang pengawal keselamatan kurang memuaskan.

DALAMAN

LUARAN

Peluang (O) O1 : Sumber kewangan PIBG yang kukuh. O2 : Hubungan baik dengan agensi Luar seperti polis, bomba dan masyarakat setempat. Cabaran (C) C1 : Tiada kerjasama daripada segelintir ibu bapa. C2 : Kedudukan sekolah yang berdekatan pusat membeli belah. C3 : Sekolah berhampiran jalan raya yang sibuk. C4 : Banyak sekolah berkumpul di satu kawasan. C5 : Fizikal sekolah kurang sesuai. C6 : Pengawal keselamatan sekolah selalu bertukar ganti. C7 : Latar belakang pengawal keselamatan kurang memuaskan.

Kekuatan (S) S1 : Mempunyai pengawal keselamatan yang dibekalkan oleh kerajaan . S2 : Guru menjalankan tugas mengikut jadual bertugas yang ditetapkan. S3 : Guru Besar yang tegas tentang keselamatan warga sekolah. S4 : Guru yang berkomited dan berdisiplin. S5 : Guru disiplin yg berpengalaman dan tegas. Strategi (SO) ST1 : S1+S3+ O1 - memantapkan keberkesanan pengawal keselamatan dengan bantuan PIBG

Kelemahan (W) W1 : Terlalu banyak pintu keluar dan masuk. W2 : Segelintir guru tidak peka dengan keselamatan murid.

Strategi (SC) ST4 : S1+S5+C1 - menguatkuasakan peraturan sekolah dan urusan keluar masuk ke kawasan sekolah ST5 : S1+C6+C7 - melaksanakan tapisan keselamatan terhadap pengawal keselamatan

Strategi (WO) ST2 : W1 + O1 - Meningkatan kemudahan pemantauan keselamatan murid. ST3 : W2 + O2 - Menganjurkan program-program keselamatan Strategi (WC) ST6 : W1+W2+ C3 + C5 - meningkatkan kesedaran keselamatan melalui programprogram anjuran PIBG dan agensi kerajaan.

ISU STRATEGIK, MATLAMAT STRATEGIK, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

PETUNJUK SASARAN PRESTASI UTAMA TOV 2010 2011 2012 2013 (KPI)

STRATEGI

HEM Tahap (Unit keselamatan Keselamatan) murid masih tidak memuaskan.

Meningkatkan tahap keselamatan ke tahap yang dikehendaki.

Mengurangkan % kes Kes-kes disiplin Data 2.5 2.0 1.5 1.0 0 salahlaku SSDM murid. Memastikan ibu bapa yang Bilangan 95 97 berurusan di pelawat sekolah dalam berdaftar di daftar rekod pondok Keluar pengawal Masuk di pondok Pengawal Mengurangkan bilangan murid yang mengalami kecederaan. Bilangan kes kecederaan. 33 yang direkodkan 99

ST2 : W1 + O1 Meningkatkan Kemudahan pemantauan keselamatan 100 100 murid.

ST4 : S1+S5+C1 menguatkuasakan peraturan sekolah dan urusan keluar masuk ke kawasan sekolah 20 10 5 ST6 : W1+W2+ C3 + C5 - meningkatkan kesedaran keselamatan melalui programprogram anjuran PIBG dan agensi kerajaan.

28

Pelan Taktikal

Bil

Program / Projek

Tanggung Tempoh / Kos / Hari Sumber jawab PK (HEM) Sepanjang RM tahun 5,000 (PIBG)

Output

KPI

Pelan Kontigensi

1. Sekolah Selamat

Mengurangkan Kes-kes salahlaku murid

% kes disiplin Data SSDM

Pengawasan guru bertugas dan guru disiplin

2. Pengawal Efisyen Warga Selamat

PK (HEM) Sepanjang RM 100 Memastikan ibu bapa yang berurusan di sekolah tahun Bilangan pelawat (SUWA) berdaftar di pondok dalam daftar rekod pengawal Keluar Masuk di pondok Pengawal

Penggunaan buku log keluar masuk

Pelan Taktikal

Bil

Program / Projek

Tanggung Tempoh / Kos / Hari Sumber jawab PK (HEM) Sepanjang RM tahun 5,000 (PIBG)

Output

KPI

Pelan Kontigensi

1. Sekolah Selamat

Mengurangkan Kes-kes salahlaku murid

% kes disiplin Data SSDM

Pengawasan guru bertugas dan guru disiplin

2. Pengawal Efisyen Warga Selamat

PK (HEM) Sepanjang RM 100 Memastikan ibu bapa yang berurusan di sekolah tahun Bilangan pelawat (SUWA) berdaftar di pondok dalam daftar rekod pengawal Keluar Masuk di pondok Pengawal

Penggunaan buku log keluar masuk

Pelan Operasi Nama Projek: Program Sekolah Selamat Matlamat:Meningkatkan tahap keselamatan ke tahap yang dikehendaki. Objektif: Mengurangkan Kes-kes salahlaku murid Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Kumpulan Sasaran : Semua warga sekolah Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 1. 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 1. Mesyuarat PIBG 2. Agihan tugas 2. 3. Penyediaan jadual program *Taklimat kepada semua ahli 2. JK Taklimat kepada semua 3. murid Mempromosikan Program: Papan kenyataan 4. sekolah *Surat kepada ibu bapa Pelaksanaan program 5. TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI PK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, 5 Januari Unit Disiplin dan kaunselor 2010 murid.

PK (HEM) dan AJK PIBG.

12 Januari 2010 14 Januari 2010 18 Januari 2010

Memaklumkan kepada AJK PIBG melalui surat atau telefon. Akan disampaikan oleh Ketua Unit Keselamatan Akan disampaikan oleh Ketua Guru Disiplin

PK HEM

PK HEM

AJK Unit Keselamatan, Unit Disiplin dan Guru Kelas

25 Januari 2010

Membuat pengumuman semasa perhimpunan

PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, Sepanjang Unit Disiplin dan kaunselor Tahun murid.

Pengawasan Guru Disiplin dan guru bertugas

Bil. PROSES KERJA Mesyuarat penilaian program

TANGGUNGJAWAB PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, Unit Disiplin dan kaunselor murid.

TEMPOH 7 Julai 2010

PELAN KONTIGENSI

6.

7.

Mesyuarat Post mortem

PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, Unit Disiplin dan kaunselor murid.

4 Okt. 2010

Pelan Operasi Nama Projek: Program Pengawal Efisien Warga Selamat Matlamat:Meningkatkan tahap keselamatan ke tahap yang dikehendaki. Objektif: Memastikan ibu bapa yang berurusan di sekolah berdaftar di pondok pengawal Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Kumpulan Sasaran : Pengawal keselamatan sekolah dan pelawat. Bil. PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh PK (HEM), AJK Unit 3. Bincang kos/sumber 1. Keselamatan, dan pengawal 4. Pembentangan kertas keselamatan sekolah. kerja 5. Agihan tugas *Taklimat kepada semua guru dan 2. pengawal keselamatan sekolah. PK HEM Taklimat kepada semua murid 3. PK HEM TEMPOH PELAN KONTIGENSI PK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

5 Januari 2010

7 Januari 2010

Akan disampaikan oleh Ketua Unit Keselamatan

11 Januari Akan disampaikan oleh 2010 KetuaUnit Keselamatan Menampal surat siaran di 12 Januari pondok pengawal dan 2010 mengumumkan secara lisan kepada murid

Mengedarkan Surat pekeliling keselamatan sekolah kepada ibu AJK Unit Keselamatan, Unit 4. bapa Disiplin dan Guru Kelas Pelaksanaan program 5.

PK (HEM), AJK Unit Sepanjang Pengawasan Guru Disiplin dan Keselamatan dan Pengawal Tahun guru bertugas Keselamatan

Bil. PROSES KERJA Mesyuarat penilaian program

TANGGUNGJAWAB PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, Unit Disiplin dan kaunselor murid.

TEMPOH 7 Julai 2010

PELAN KONTIGENSI

6.

7.

Mesyuarat Post mortem

PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, Unit Disiplin dan kaunselor murid.

4 Okt. 2010

Pelan Operasi Nama Projek: Sayangi Diri Matlamat:Meningkatkan tahap keselamatan ke tahap yang dikehendaki. Objektif: Mengurangkan bilangan murid yang mengalami kecederaan. Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Sepanjang Tahun Kumpulan Sasaran :Semua murid sekolah. Bil. PROSES KERJA 1. Mesyuarat JK 2. Tetapkan tempoh/tarikh 1. 3. Bincang kos/sumber 4. Pembentangan kertas kerja 5. Agihan tugas Taklimat kepada semua guru 2. Taklimat kepada semua murid 3. Mempromosikan Program: Papan kenyataan 4. sekola Siaran melalui televisyen sekolah Pelaksanaan program 5. PK HEM TANGGUNGJAWAB TEMPOH PELAN KONTIGENSI

PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, AJK Unit Disiplin dan AJK Unit Kesihatan

5 Januari 2010

PK HEM akan pengerusikan mesyuarat jika Guru Besar tiada.

PK HEM

7 Januari 2010

Akan disampaikan oleh Ketua Unit Keselamatan

13 Januari Akan disampaikan oleh 2010 Ketua Unit Kesihatan

AJK Unit Keselamatan dan Guru 18 Januari Membuat pengumuman Media 2010 semasa perhimpunan

Pengawasan Guru Disiplin, PK (HEM), AJK Unit Keselamatan Sepanjang Guru Unit Kesihatan dan dan Guru Media Tahun guru bertugas

Bil. PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH 7 Julai 2010

PELAN KONTIGENSI

6.

Mesyuarat penilaian PK (HEM), AJK Unit Keselamatan, Unit Disiplin, Unit program Kesihatan dan kaunselor murid.

7.

Mesyuarat Post mortem

PK (HEM) dan semua guru

4 Okt. 2010

TERDAPAT BEBERAPA BAHAGIAN YANG BELUM LENGKAP. PIHAK TUAN DIMINTA MEMBUAT PEMURNIAN SEMULA.