Click here to load reader

Pelc, Jan - ...a bude hůř

  • View
    921

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Pelc, Jan - ...a bude hůř

... a bude hJan Pelc

Nedoporuujeme ke ten tm, kte pedpokldaj, e ivot ostatnch vypad jen jako jejich vlastn, e druz jednaj, mysl a mluv jako oni sami, a nen-li tomu tak, odmtaj to brt na vdom, msto aby je to pobdlo se hloubji touto skutenost zabvat.

Dti rodiVNOVNO PANU P.T.

v tuto chvli jist aspo nkte pnov serizn, poestn a usedl (za kadho reimu a ron a denn doby) se zvedli od svch zaruen spolehlivch aut, manelek a televizor, aby burcivm hlasem tragd vznesli obalobu proti cynismu a amorlnosti nejmlad generace VCLAV HRAB Olin dostal stranou chu na retko. Nespokojen zavrtl zadkem na zadn sedace drbie a pokusil se vyhldnout pes hustou mlhu ven. Jeho pohyb vytoil lotka k novm litanim. Tu kolu sis vybral sm, taks tam moh taky vydret. Nebyla tak tk a nakonec v prvku jsi byl v horn polovice tdy. Ubhnou ti msce a ty se sam ptka. A jet ty vlasy, rifle a drzost. Co si mysl, e ses? Pn si pedstavoval, e si nech narst dlouh vlasy, vezme si roztrhan kalhoty a svt si sedne na zadek? A pijedeme dom, tak ti ty kalhoty hodm do kamen a pjdeme spolu k holii. Nechm t osthat, jako jsem j. Spokojen si prohrbl svho jeeka, kter by vyhovoval i vojenskm potebm. To v, jen pes moji mrtvolu, uklbl se v duchu Olin. Chu na cigaretu se vrtila. Zaplit si tak ped fotrem, to by byl rachot. To by bylo ist na infarkt. Konen se mlha protrhala a auto sjelo do Ztce. Jet kousek a doma u njak veme kliku, aby si moh dt na zahrad retko. U jsem mluvil s Penclem, s editelem naeho podnikovho uilit. Vezme t rovnou do teku, abys neztratil zbyten rok. Ale s podmnkou, e to vechno doene. A to si pi, e to doene. Z uilit dom a tam bude pokraovat. A do osmncti mme na tebe prvo a do osmncti bude poslouchat, a se ti to lb nebo ne. Pak si me jt, kam chce, nikdo t dret nebude. Ale ten rok a pl bude tvrd vojna. Ml jsi anci vystudovat, nm se stt. Kdy ale nechce, tak se o to musme postarat my. Pede dvma roky jsme jeli pesn touhle cestou, ale v opanm smru, poprv do Bolky. Trabant nespokojen val pod nkladem dvou kufr, kter mn matka vnutila s sebou. Byl jsem nejastnj kluk pod sluncem. Intr a dom jezdit jen jednou za msc. To bude havaj. Konec tm dennm kznm, co smm a co nemu, vnmu dovolovn, kdy a do kolika mu ven. Konec. Je mi patnct pry, tak co se jet do m serou. Te u je vechno jenom moje vc. Jene intr mn dal za pr dn novou facku a moje sny o svobod nakopal do prdele. Vychzky jen na pdl, podle prospchu a bodovn istoty pokoj. Jet tak uly soboty a nedle, kdy v intru skoro nikdo nebyl a dalo se chodit ven, do kolika lovk chtl. Zptky se lezlo oknkem na hajzlu oetovny. Ale kam jt, kdy v tom obludnm mst jsem nikoho neznal a pivo mi tehdy jet nikde nenalili? Celej prvk jsem se snail si namluvit, e to bude lep. Ale po przdninch, z kterch jsem musel msc strvit na povinn praxi na stranm zaprskanm statku, mn vechno vzalo chu. Druhk jsem prolezl jedin pomoc astch a vydatnch fotkovch nvtv. Z intru se stalo peklo. Vesnit synci, s nimi jsem bydlel, se u vidli na postu mechaniztor, technik v

drustvech, kterm vldnou jejich fotci. Jedin zbava byly praxe, jezdili jsme na n po tech ze tdy vdycky na tden. Vychzelo to tak jednou za msc a pl. Sice jsme hzeli hnj za kravnem, ale veer se dalo jt do hospody, anebo si koupit flaku burku a nadrat se. Jezdil bych furt. Ale nelo to. Ke konci roku jsem se seznmil s Honzou a zaala ta vytouen havaj. Chodil o rok vej. Ped rokem ho vylili ze stejn koly v Budjicch, ale vlivn tatnek na ministerstvu zadil nai kolu. Kalal na vechno. Dky tatnkovi a uitelm posranm po provrkch po osmaedestm ml o maturitu postarno, i kdyby to mlo bt na Slovi, jak kal. Konen zaaly ty vysnn hospody, a na ty jsme mli jednoduchou fintu: Honza jako astn majitel osmncti let si dal pivo, j limondu a pili jsme napl z jednoho korbelu. Poprv jsem se oral tak, e jsem nedoel na intr a spadl v parku na hubu. Byla z toho prvn dtka, zvednut prst s vhrkou vylit z intru. Pak dal a dal opice, ale u v mezch monost. Sbalili jsme dv pinglice, teda sp Honza je sbalil. Ta moje byla star o dvacet let. kola se vybarvila dorova a prospch mi k pekvapen mmu, a hlavn uitel, stoupnul. Fotk si mnul ruce a vysvtloval si to svma pedagogickma nvtvama, pi kterejch mi hrozil, e m peraz, kdy neprolezu. Na sobotu a nedli jsme s Honzou vyreli na disky a koncerty v okol. Slyel jsem poprv hrt Plastiky a nechal si rst hro, nosil orvan dny a vil, e k tm lidem, co se mnou dep v lavicch, nepatm a patit nebudu. Na jedny disce v Josefov Dole jsme sbalili dv Polky a potom kapelu. editel a fotk za oknem konho flusali na sklo tuny nadvek. Jste hanba koly! val ten vl, a mn se chtlo smt. Tenhle prser smrdl u tce vylitm, ale v den, kdy kvli nm mla zasedat koln rada, se ped kolou objevila nablejskan estsettrojka. Livrejovanej ofr otevel dvee, z nich vylez napucovanej pank - Honzv fotr. Chvli strvil v editeln a zase odfrel. O kapele u jsme na kole neslyeli ani slovo. Druhk jsem prolez a ve teku se piel rozlouit Honza. Opravdu jel maturitu udlat na Slova. Vyjeven jsem se ho ptal, jestli um pst slovensky, aby moh dlat psemky. Vysml se mi: A pijde maturita, hodm se marod a nape to za m asi editel nebo jinej piblblej poskok. Nejhor je, e budu muset jet na vysokou, ale snad tam bude prdel. Honza odjel a intr se ponoil do posran edi. Nuda a zase nuda. Synci z grunt kroutili nade mnou hlavou a povaovali m za podivn zve, kter ve teku na mechrn nepozn krvu od bejka. Petr, mj spolubydlc, si rval vlasy: Ty se blbej, o zemdlstv toho v vc moje ptilet sgra ne ty za ti roky. Ale tvoje chyba, v, jak je to krsa, kdy takhle v pt rno, kdy se zane rozednvat, vyleze z barku a pono se do ozim voncch rosou? Ml vdycky pitom zaraen oi. Psal bsn. Sral m jako vichni ostatn, stejn jako moje budoucnost u krav. Vymyslel jsem si pln. Pestanu se uit, nechm se vyhodit a pjdu do Prahy na metro. Tch osm hodin vdycky njak peflkm a pak vyrazm do hospdek na Mal Stran, na koncertk do Nerudovky, o kterejch tolik bsnil Honza, veer pak s buchtou, kter bude mt kozy jako vozy, do vinrniky, kde budeme umlsvat slan mandle a znudn poslouchat sraky populrn hudby. Byly to krsn pedstavy. Vydrel jsem s nima leet na posteli cel dny. Prvn st se podaila, jsem vyltej. Metro a Praha jsou zatm v nedohlednu. el bych dlat na metro, odhodlal jsem se konen. V drbii, rodinnm jmn, zmlkl hrzou i motor. Fotk reflexem zastavil pr cenk od osaml hruky.

Cos to kal? zeptal se do vydenho ticha. J ti dm Prahu! Ml jsi monost, kdy se ti doma nelb, bydlet na internt, ale te to vezmu do rukou j, rok a pl, utoval se. Rok a pl bude mt vojnu, es to nevidl. Do smrti na to nezapomene. To si pi. A vytej to jen sob! Mlha zase zhoustla. Bylo vidt sotva umk auta. Ped nmi se objevilo rozplizl erven svtlo. Co tady dlaj koleje? zeptal se fotk mlc matky v roli navigtora. Nevm, mon e jedeme patn. patn? Jak to, e patn? Pece kouk na cestu a na cedule, ne? U oknka se zastavila postava ve svtle zelen uniform: Tuda nt. Tuda nt. Pekldej! zaval na m fotk vyden. k. e tady nen cesta, e je tady vojenskej prostor. Doupov. Za vojkem se objevil dstojnk. Ten u se s nma tolik nesral, vyth fotka ven, vzal mu doklady a dlouze nadval. Konen po plhodin nm dovolili zmizet. Nladika v aut by se dala krjet. Tak tohle se ti povedlo, to teda jo. Jestli napou do prce nco patnho, tak nedostanu ten flek mistra. Nedostanu! mltil fotk svou zrdn velkou tlapou do volantu. A vechno kvli tob! Zbylch ticet kilometr jsem byl zavalen tunami vhrek, ke kterm se pipojila i matka, aby vyklouzla ze patn navigace. Konen jsme zastavili ped barkem. B si vybalit vci a potom spt. Hodiny nad naimi hlavami ukazuj sedm. Nazdar, brko, zdrav m v mm pokoji nohat okat stvoen, Hanka, jinak moje sgra. Tenhle pokoj mme odteka spolenej. Tak to pikzala hlava rodiny. Spt budeme nahoe kadej ve svm pokoji, nai budou usnat dole, ke se akovskou pzou. Jet e je tady. Jedinej len rodiny, ke ktermu nco cejtm. Pro ta reorganizace, to nev, co? Ale jasn e vm, poslouchala jsem vera za dvema, k s pehledem. Aby mli jasno, kdy chod spt. A pak taky kvli tomu, e v pzem se d kdykoliv otevt okno a odejt teba o plnoci. Zmlkne a otevr njak seit. Hanko, b na chvli do kuchyn. Jist, tati, k pokorn a jednm okem na m mrkne. Tak tady se budete s Hankou uit, spt bude v na bejval lonici. Te mi dej jet tu spoiteln knku, kterou m od babiky. V osmncti ji dostane, jestli tv spory nepouiju na tvoji vchovu. Bude potebovat slun obleen. Ty hadry, co m na sob, mi ztra d. Dvm mu spoiteln knku, na kterou jsem tolik spolhal. Tch pt tc by bylo do zatku dobrejch. Takhle mi zbejv stovk, o kterm dkybohu nev. Fajn, bere si Boanovu zelenou knku. A te se u. Hlavn matiku a geometrii, a taky rutinu, bude to potebovat. Sedm nad seity, kter zakrvaj Bravo s obrzkem spousty hratejch otrhanejch lid s kopretinami v rukou. Pod nm je napsno: Dti kvtin - hippies. Rno m fotk bud v pt a j s nm capu do t posran fabriky, kde bych ml makat, a nadvm Petrovi a jeho na hlavu padlejm bsnikm o ozimech nacpanch rann mlhou. A do osmi musm uet na dln, kde sed destky starejch udenejch enskejch u podivnejch stroj a cpou do nich krouky. Jeden, druhej, tet. Deset tisc za smnu. len. Jeden, druhej, deset tisc za osm hodin za patnct set korun. Den co den, sto sedumdest hodin za msc.

Fotk se kolem nich dleit prochz v istejch montrkch s paprama v ruce. Chce mi ukzat, jak pkn je bejt pnem. Konen stojm ped novm ou. Ano, soudruhu editeli, jist, nedostatky, kter bude mt v praxi, doene doma, na to dohldnu sm. Jak jist vte, dlouho jsem dlal zmenka, tak to s nm proberu. Ano, jist, jist. Div se neplaz po zemi. a m vede do tdy. Jaksi uitel m pedstavuje a z lavic syk nkolik kmo - sp znmejch - z devtky. Usazuje m do prvn lavice. Mme matematiku. Kde jste byli vy? U kvadratickch rovnic. V geometrii druhej rok deskriptiva, km mu na pl huby, a k sob: tady nezstane dl, ne bude nezbytn nutn. Tak to si napeme malou psemku, my jsme u dlen a nsoben vtch sel. Tda si nasran povzdechne. Dvodem jsem j, tedy mj fotr, ale jak jim to vysvtlit. Pklady vymltm na logru za pt minut a padm ze tdy. Oddechnu si. Ped tdou si zapaluju cgo. Vedlej dvee

Search related