of 22/22

Pelc mirek otaczający nas wrzechświat

 • View
  1.498

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Pelc mirek otaczający nas wrzechświat

 • 1.

2.

 • Wielki Wybuch- model powstania Wszechwiata uznawany za najbardziej prawdopodobny. Wedug tego modelu ok. 13,73 mld lat temu dokona si Wielki Wybuch - z bardzo gstej i gorcej osobliwoci pocztkowej wyoni si Wszechwiat (przestrze, czas, materia, energia ioddziaywania).

3.

 • Galaktyka:(z gr. mleko) jest duym, grawitacyjnie zwizanym ukadem gwiazd, pyu i gazu midzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera od 10 7 do 10 12gwiazd, orbitujcych wok rodka masy galaktyki.

4.

 • Gwiazdy:s to kule gazowe wiecce dziki wasnym zasobom energii, wydzielanej - przynajmniej przez cz ich ewolucji - w wyniku reakcji termojdrowych zachodzcych w ich wntrzu (zwaszcza przemiany wodoru w hel). Najblisz i najjaniejsza gwiazd jest Soce.

5.

 • Droga Mleczna:to galaktyka spiralna z poprzeczk, w ktrej znajduje si m.in. nasz Ukad Soneczny. Droga Mleczna inaczej nazywana jest Galaktyk. Zawiera od 200 (wedug starszych szacunkw) do 400 miliardw (wedug nowszych szacunkw) gwiazd i ma rednic okoo 100 000 lat wietlnych. Na niebie widziana jako jasna "smuga" przecinajcaniebo.

6.

 • Komety:s drobnymi ciaami niebieskimi omasach 10 11 10 17 kg, wUkadzie Sonecznym obiegajce Soce po orbitach eliptycznych lub bardzo zblionych do paraboli. W ich skad wchodzi jdro (jedna lub kilka bry), orozmiarach od kilku do kilkudziesiciu km, oraz gazowo-pyowa otoczka, ktra rozbudowuje si zwykle wzawierajc jadro gow komety irozlegy warkocz .

7.

 • Mgawice:to oboki gazu i pyu midzygwiazdowego lub bardzo rozlege otoczki gwiazd (dawniej rwnie tak nazywano galaktyki ). W przestrzeni kosmicznej liczne s niewidoczne oboki gazu moliwe do wykrycia tylko dziki analizie ich widma w niewidzialnych dla oka zakresach.

8.

 • Planetoida:(asteroida) to ciao niebieskie bdce bry skaln orednicy poniej 1000 km (lub nieco powyej), obiegajce Soce po orbicie eliptycznej (na og zawartej miedzy orbitami Marsa iJowisza). Okresy obiegu wikszoci planetoid wynosz od 3 do 6 lat. Najwiksze to: Ceres (rednica 1025 km), Pallas (565 km), Westa (533 km), Psyche (249 km) iJuno (244 km).

9.

 • Gwiazdozbir(konstelacja) to grupa gwiazd zajmujcych okrelony obszar sfery niebieskiej. Z czasem gwiazdy te poczono w symboliczne ksztaty i nadano im nazw pochodzc z mitologii (np. gwiazdozbir Centaura, Cefeusza itp). Gwiazdy tworzce gwiazdozbir nie s ze sob zazwyczaj fizycznie zwizane, a ich bliskie pooenie na niebie jest wywoane geometrycznym efektem rzutowania ich pooe na sfer niebiesk.

10. 11.

 • Ukad Soneczny ukad planetarny, skadajcy si ze Soca i powizanych z nim grawitacyjnie cia niebieskich. Ciaa te, to osiem planet, 166 znanych ksiycw, pi planet karowatych i miliardy maych cia Ukadu Sonecznego, do ktrych zalicza si planetoidy, obiekty pasa Kuipera, komety, meteoroidy i py okoo planetarny .

12.

 • Socejest najblisz gwiazd - centrum Ukadu Sonecznego. Gwnym rdem energii docierajcej do Ziemi i najjaniejszym obiektem na niebie. rednia odlego Ziemi od Soca wynosi ok. 149600000 km (wiato pokonuje j w ok. 8 min).

13.

 • Merkury najmniejsza i najblisza Socu planeta Ukadu Sonecznego. Jako planeta wewntrzna znajduje si dla ziemskiego obserwatora zawsze bardzo blisko Soca, dlatego jest trudna do obserwacji. Mimo to naley do planet widocznych goym okiem i bya znana ju w staroytnoci.

14.

 • Wenus druga wedug oddalenia od Soca planeta Ukadu Sonecznego. Wenus jest trzecim pod wzgldem jasnoci ciaem niebieskim po Socu i Ksiycuwidocznym na niebie. Poniewa obserwacje tej planety sa moliwe tylko wieczorem i rano, nazywana jest take: Jutrzenk, Gwiazd Porann lub Gwiazd Wieczorn (staroytni Grecy nazywali j odpowiednio: Fosforos i Hesperos)

15.

 • Ziemia(ac.Terra ) trzecia liczc od Soca, a pita co do wielkoci planeta Ukadu Sonecznego. Pod wzgldem rednicy, masy i gstoci jest to najwiksza planeta skalista Ukadu.

16.

 • Mars czwarta wedug oddalenia od Soca planeta Ukadu Sonecznego. Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny Marsa. Zawdzicza j swej barwie, ktra przy obserwacji wydaje si by rdzawo-czerwona i kojarzya si staroytnym z poog wojenn. Postrzegany odcie wynika std, e powierzchnia planety jest pokryta tlenkami elaza. Mars posiada dwa niewielkie ksiyce o nieregularnych ksztatach Fobosa i Deimosa.

17.

 • Jowisz pita w kolejnoci oddalenia od Soca i najwiksza planeta Ukadu Sonecznego. Posiada wiele ksiycw (odkryto 63) oraz system piercieni. Jowisz wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem to planetygazowe, czasem nazywane rwnie planetami jowiszowymi.

18.

 • Saturn szsta planeta Ukadu Sonecznego pod wzgldem oddalenia od Soca. Jest to gazowy olbrzym, drugi pod wzgldem masy i wielkoci po Jowiszu, a przy tym paradoksalnie o najmniejszej gstoci ze wszystkich planet caego Ukadu Sonecznego.

19.

 • Uran sidma w kolejnoci od Soca planeta Ukadu Sonecznego. Jest take trzeci najwiksz i czwart najmasywniejsz planet naszego systemu. Naley do grupy gazowych olbrzymw. Nazwa planety pochodzi od Uranosa, ktry by bogiem i uosobieniem nieba w mitologiigreckiej.

20.

 • Neptunto sma, najdalsza planeta od Soca w Ukadzie Sonecznym. Zajmuje czwarte miejsce mierzc wedug rednicy i trzecie miejsce wedug masy. Jej jasno nie przekracza 7,6 m . Neptun jest 17 razy masywniejszy od Ziemi i troch masywniejszy od swojego bliniaka Urana, ktry ma mas 15 razy wiksz od Ziemi i mniejsz gsto.

21.

 • Planeta X Nibiru
 • Mianowicie jej istnienie zostao potwierdzone przez naukowcw z Uniwersytetu Kobe w Japonii dnia 28.02.2008r. Planeta X ma by 9 planet naszego ukadu sonecznego, znajduje si ona na jego odlegych kracach. Jak dotd nie zostaa zaobserwowana, ale jej istnienie zostao udowodnione poprzez przeprowadzenie symulacji jak ewoluoway dalekie obszary ukadu sonecznego na przestrzeni 4 mld lat. Planeta X, jak nazywaj j naukowcy, moe porusza si po wyduonej orbicie i obiega soce co ok. 1000 lat. .

22.

 • PelcMirosaw3lp1