Pemasaran-Rancangan Pemasaran

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemasaran-Rancangan Pemasaran

Text of Pemasaran-Rancangan Pemasaran

 • Satu proses yang dikendalikan secara sistematik oleh usahawan untuk memuaskan kehendak dan keperluan pengguna di samping meningkatkan jualan syarikat.

 • Sekumpulan pengguna yang menjadi sasaran perniagaan dalam menjalankan usaha-usaha pemasarannya bagi menjual produk atau perkhidmatan perniagaan.

 • 1. Demografi Umur Jantina Pendapatan Pekerjaan Taraf pendidikan Bilangan ahli keluarga2. Psiko grafik Keinginan Cita rasa Ego Status atau perkhidmatan yang dijual oleh perniagaan.

 • merujuk kepada strategi untuk menembusi pasaran-pasaran kecil yang homogenus yang telah dikenalpasti dalam segmentasi pasaran.

 • 1. Pemasaran tidak dibezakan2. Pemasaran dibezakan3. Pemasaran tertumpu4. Pemasaran mikroDapat memasarkan produk dan perkhidmatan dengan lebih efisyen.Menghadapi persaingan yang sedikit jika pesaing tidak memfokuskan kepada segmen tertentu sahaja.Firma yang memilih satu jenis pasaran dan pasaran sasaran biasanya mendapat lebih banyak peluang untuk menjadi pakar dalam industri tersebut.

 • merujuk kepada jumlah pembeli yang berpotensi dalam satusatu kawasan dagangan yang disasarkan oleh usahawan.

 • Usahawan perlu kenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap pesaing.

  Usahawan perlu mengenal pasti siapa pesaing yang menawarkan barangan ataupun perkhidmatan yang serupa mahupun barangan pengganti kepada kumpulan pelanggan yang sama.

  Usahawan perlu menyatakan keupayaan pengeluaran masing-masing, kualiti keluaran pesaing, harga jualan pesaing serta kekuatan dan kelemahan pesaing

 • Jumlah peratus (%) jualan yang bakal diperoleh usahawan daripada potensi pasaran dengan mengambil kira jumlah perniagaan yang bersaing.

  Sesuatu organisasi perlu mengambil kira beberapa aspek penting. Di antaranya, mengambil kira keseluruhan saiz pasaran dan syer pasaran bagi setiap pesaing yang terdapat di dalam industri yang sama.

  konsep sharing of cake.

  market leader.

 • Menyediakan Portfolio Rancangan Pemasaran Membuat portfolio rancangan pemasaran dengan lengkap dan kemas Penulisan ilmiah

  Sediakan fail 1 portfolio pemasaran

  Membuat perancangan pemasaran.

  Dilaksanakan secara kumpulan

  3 orang = 1kumpulan

 • Anda dikehendaki membuat jualan dan menyediakan rancangan pemasaran satu produk. Jumlah muka surat adalah diantara 20-30 muka surat. Kertas kerja tersebut perlu mengandungi tajuk-tajuk berikut: 1.1 Profil Peniaga 1.2 Pasaran sasaran 1.3 Trend dan saiz pasaran 1.4 Persaingan 1.5 Syer pasaran 1.6 Ramalan jualan 1.7 Strategi pemasaran 1.8 Belanjawan pemasaran 1.9 Aplikasi E-dagang 1.10 Masalah pemasaran

 • Hasil daripada tugasan 1, Anda dikehendaki Menyediakan Penyata pendapatan/ Penyata untung rugiMenyediakan kunci kira-kiraMenyediakan laporan

 • Anda dikehendaki membuat profil usahawan menggunakan kaedah temubual. Jumlah muka surat adalah 15-20 muka. Profil merangkumi perkara berikut: 3.1 Maklumat syarikat atau perusahan 3.2 Kualiti peribadi dan ciri-keusahawanan 3.3 pembentukan dan pengurusan jaringan keusahawanan 3.4 sumbangan usahawan