PEMBEKALAN BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN 2015

 • View
  221

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • JABATAN PENDIDIKAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

  30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN,

  Telefon :05-501 5000 Faks :05-527 7273portal : http : / /jpnperak.moe.gov.my

  "I MALAYSIA : RAKYAT DIDAHU LUKAN,PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

  Rujukan Kami: l.Pel.Pk. (HEM) 57281712 Jld. 5 ( 9 )Tarikh: ll Olnober zOIa

  ltlzuthijjah La3sSemua,Pengetua Sekolah Menengah,Guru Besar Sekolah Rendah,Negeri Perak.

  Tuan,

  PEMBEKALAN BUKU TEKS TERBITAN BAHARU KEGUNAAN TAHUN 2015

  Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas.

  2. Sukacita dimaklumkan pembekalan Buku Teks Terbitan Baharu (BTB) akan diedarkan olehpenerbit atau pembekal ke sekolah dan tarikh akhir pembekalan pada27 November 2014.

  3. Sehubungan dengan itu, tuan dipohon mengambil langkah-langkah berikut:

  3.1 . Memastikan Penyelaras SPBT sekolah tuan memuat turun borang 8T8T8460 daripadaPortal JPN melalui URL: http://www.pendidikanperak.qov.my

  3.2 Memastikan bekalan buku teks yang dihantar oleh penerbit dan pembekal mencukupiberdasarkan borang 8T8T8460.

  3.3 Mengeluarkan surat penurunan kuasa penerimaan buku teks kepada guru bertugas atauPembantu Tadbir sekolah bagi tujuan penerimaan buku teks semasa cuti sekolah.

  3.4 Melaporkan dengan segera penerimaan buku teks ke dalam Slsfem eMATEKS di lamanweb Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui laman URL :http://emateks.qreensilicon.com (username dan password ialah kod sekolah). Rujuktatacara penggunaan eMATEKS di Lampiran I

  3.5 Melaporkan segera kepada pihak JPN atau PPD sebarang masalah berkaitanpembekalan buku teks.

  4. Sebarang pertanyaan sila hubungi Penyelia HEM (SPBT) daerah atau Cik Ruziah Binti AbMajid Penyelia SPBT JPN ditalian 05-5015141 .

  Sekian dimaklumankan terima kasih.

  " BERKH I DM plplvUrc NEGAFIA"

  Saya yang mqnur0t perintah,

  I

  (HAJI Rozr "[n

  ,rr=, lsMAtL, arue., eer.)Ketua Sektor,Sektor Pembangunan Kemanusiaan,b.p. Pengarah Pendidikan Perak.

  s.k. 1. Pengarah Pendidikan Perak.2. Timbalan Pengarah Pendidikan Perak.3. Pegawai Pendidikan Daerah

  hem/ruzz/ita

  ,, C INTAI LAH B AHAS A KITA''

  (Sila catatkan rujuknn pejabat ini apabila berhubung)

  6,ai 6ell.#Ml l'#ffiFlCEBTIFIED TO ISO 9001:2003

  CEAI NO-:AA 4155CEBTIFIED TO ISO 9m1:2003

 • LAMPIRAN 1

  TATACARA ATAU PROSES MENGGUNAKAN BORANG BT8T8460

  BIL PERKARACATATAN

  (TANDAKAN IJIKA SELESAI)

  1 Mencetak borang BTBTB460(BUKU TERBITAN BARU) kegunaan2015

  2 Menggariskan judul buku yang telah diterima daripada penerbitdan pembekal mengikut jumlah sepefti 8T8T8460 denganmenqqunakan pen dakwat merah

  3 Perlu tandatangan disebelah kanan borang selepas digarismenggunakan pen dal

 • e\

  ;dog=

  I

  il

  il

  t

  t!I

  lrdre-t -tt{ trdoHH

  6i{

  N

  orsnooo@ooooorlilr{rlJdilil.{.1

  CHLn^(6cqilEdAo-(dU)Nom

  ,.q{^i/.d n Ff

  m oN}]

  Noo@d

  @H\trl

  il3o

  tr4d5a

  gE

  ooooooooooooo

  n6nnnm6nnnnn6oaoooAooooAAA

  Nm+n9r@oodNo