Pembelajaran aktif nab ogy paih

  • View
    398

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. RAJA ZAINAB BT RAJA MUHAIYATDIN MOHAMAD FAIZ B MOHD ZULKIFLIMOHD FAKHRULROZI B MOHD NOR

2. 2400 tahun dahulu, Confucius menyatakan bahawa, Apa yang saya Dengar, saya Lupa. Apa yang saya Lihat, saya Ingat. Apa yang saya Buat, saya Faham.Seterusnya.. 3. (Johnson, Johnson & Smith 1991) pula menyatakanbahawa, Tumpuan pelajar merosot setiap minit yang berlalu. Ia hanya menarik minat pelajar auditori. Ia cenderung menggalakkan pembelajaran maklumatberdasarkan fakta rendah tahapnya. Ia mengandaikan semua pelajar memerlukanmaklumat yang sama dan pada kepantasan yang sama Pelajar cenderung tidak menyukainya. Seterusnya.. 4. Meyers dan Jones (1993) mengatakan bahawapembelajaran aktif berasal daripada 2 andaian Andaian 1 pembelajaran pada hakikatnya adalah satuaktiviti yang aktif. Andaian 2 murid yang berlainan mempunyai carabelajar yang berbeza.Seterusnya.. 5. John Dewey menyatakan bahawa pembelajaran aktif merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran aktif merujuk kepada satu pendekatan di mana murid berinteraksi dengan bahan pengajaran termasuklah mengenali, memproses, dan mengaplikasi informasi yang diterima. Seterusnya.. 6. Murid terdedah dengan pelbagai strategi penyelesaianmasalah Murid lebih yakin dalam menjawab soalan atauberdialog dgn guru secara berkumpulan. Murid mempelajari lebih banyak perkara dan dptmenyimpan informasi lebih lama Murid berasa seronok.Seterusnya.. 7. Think-pair-share Minute papers Brainstorming Permainan / Puzzle Kerja kumpulan Perbahasan Kajian kes Seterusnya.. 8. Murid diberi masa utk berfikir Secara berpasangan berbincang. Bentangkan di dalam kelas. Contoh, Bidang 1 : Nilai berkaitan perkembangan diri, murid dikehendaki untuk menyatakan nilai-nilai yang perlu ada untuk memperkukuh jati diri seseorang insan.Seterusnya.. 9. Beri peluang kepada murid mensintesis pengetahuandan bertanya soalan mengenai isu yg tidak terjawab. Contohnya, berkaitan dengan Bidang 1 sebelum ini,mengapa nilai-nilai tersebut perlu wujud dalam diriseseorang insan. Seterusnya.. 10. Melibatkan semua murid. Perkenalkan topik, dan minta input drpd murid dancatat di papan hitam. Contohnya, guru memperkenalkan tajuk KeluargaBahagia dibawah Nilai berkaitan dengan Diri danKeluarga dan meminta murid menyatakan bagaimanatanggungjawab mereka untuk memastikan matlamatkeluarga bahagia tercapai. Seterusnya.. 11. Mudah diserapkan dalam MO Berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid Contohnya, menurut Bidang 2, padankan nilai kekeluargaan dengan gambar. Seterusnya.. 12. Membenarkan setiap ahli kumpulan bersuara. Mengembangkan kemahiran bekerjasama denganorang lain. Selalunya, guru memberi tugasan kepada kumpulanmurid. Contohnya, berkaitan dengan bidang yangkeempat, murid dibawa ke sekitar kawasan sekolah.Setiap kumpulan dikehendaki menyenaraikan apa yangperlu mereka lakukan demi mengekalkan keharmoniandan keindahan kawasan sekolah.Seterusnya.. 13. Merupakan perkakas efektif yg menggalakkanpenglibatan murid utk berfikir pelbagai perspektifsesuatu isu. Contohnya, guru meletakkan isu alam sekitar sebagaisubjek utama. Murid-murid dibahagi kepada 2kumpulan dan 2 tajuk yang memerlukan merekaberbahas.Seterusnya.. 14. Kisah sebenar atau realiti kehidupan sebagai subjek. Hasilnya, murid dpt mengintegrasikan pengetahuandlm bilik darjah dengan kehidupan sebenar. Contoh, budaya mematuhi peraturan sekolah dapatdiintegrasikan dgn budaya mematuhi undang-undangnegara. Seterusnya.. 15. Arahan berpusatkan murid Komuniti diskusi Refleksi Berkongsi tanggungjawab dalam proses pembelajaran Kesalahan sebagai perkakas untuk pembelajaran Penilaian autentik Peranan guru sebagai fasilitator Menggunakan masalah autentik Seterusnya.. 16. http://misrihjbohari.blogspot.com/ Pembelajaran Aktif: 101 Strategi untuk Mengajar ApaJua Subjek