pengenalan pendidikan kesihatan

  • View
    760

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Salam perpaduan dan salam satu Malaysia daripada: MAHA TILAGA ANI JEEVITHA

1. PROGRAM KESIHATAN SEKOLAH (PKS)

Berkaitan kesihatan, KMP telah mengeluarkan Pekeliling ikhtisas Buku- buku panduan Garis Panduan Amalan Kebersihan sekolah 1997 Panduan melaksanakan PBSS Buku panduan & modul latihan PROSTAR Garis Panduan RMT Garis Panduan Program Susu Sekolah Panduan Pengurusan Pendidikan pencegahan Denggi di Sekolah

1.1 Rasional.

Rasional

1.2 Matlamat Membentuk sikap da perlakuan yang positif

terhadap kesihatan serta melahirkan warga sekolah dan persekitaran yang selamat, sihat dan berkualiti ke arah pencapaian wawasan negara.

1.3 Objektif

PK memberi pengalaman yang boleh mempengaruhi pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan individu & kesihatan masyarakat. Memupuk minat murid untuk mengamalkan gaya hidup sihat.

PERKHIDMATAN KESIHATAN Prosedur diuruskan oleh doktor, jururawat, guru dan

individu lain untuk menilai, melindung dan menggalakkan kesihatan optimum murid dan kakitangan sekolah.

Kerjasama dan sumbangan dua hala antara sekolah dan masyarakat Dalam usaha menangani masalah kesihatan, peranan

komuniti amat diperlukan. Sekolah adalah bernilai kepada agensi-agensi masyarakat lain dalam bidang kesihatan.

Terdapat 2 program kesihatan komuniti dan sekolah

saling berkait: 1) sumber2 komuniti dgunakan olh sekolah utk memenuhi keperluan kesihatan kanak2. 2) sekolah menolong kanak-kanak majukan kehidupan masyarakat dgn mengambil bhg dlm aktiviti yang dirancang oleh masyarakat.

RMT

Program 3K

Pro. Susu sekolah

PBSSPerkhidmatan kesihatan sekolah Perkhidmatan pergigian

Sekolah kawasan larangan merokok

Sekolah bebas denggi

RMT

PROGRAM SUSU SEKOLAH

PERKHIDMATAN PERGIGIAN

SEKOLAH BEBAS DENGGI

SEKOLAH KAWASAN LARANGAN MEROKOK

PERKHIDMATAN KESIHATAN SEKOLAH

ADUH SAKITNYA.

PROGRAM 3K

KEPENTINGAN KESIHATAN SEKOLAH DALAM KONTEKS

Tujuan pendidikan kesihatan

sekolah ialah menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan kesihatan sekolah dan mampu meningkatkan taraf kesihatan warga sekolah

Kesihatan adalah disasarkan kepada tiga kelompok

masyarakat :

Keluarga

Individu

Komuniti

Kerjasama di antara masyarat

(individu,keluarga dan komuniti) dan sekolah mengalakkan penglibatan masyarakat dan sekolah dalam semua aktiviti kesihatan , melalui PIBG, JKKK, Persatuan-persatuan , Jabatanjabatan Kerajaan dan Bukan Kerajaan.

Kerjasama tersebut membolehkan beberapa tindakan yang berfaedah seperti berikut :a)

Pemeliharaan Persekitaran

Kawalan pembiakan vektor Pembuangan sampah dan saliran air limpah yang sempurna Kawasan yang cantik,bersih,selesa dan selamat

b)

Struktur Fizikal

Lokasi yang sesuai Bangunan yang selamat Pengudaraan yang sempurna Pencahayaan yang cukup Kemudahan bilik darjah dan asrama yang mencukupi, peralatan yang sesuai ,menyediakan bilik rawatan yang sesuai.

c)

Kerjasama di antara Masyarakat dan sekolah

bertujuan untuk mengintegrasikan

aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah dan kesihatan masyarakat merupakan satu proses dua hala di mana kedua dua sekolah dan masyarakat memikul tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan mempertingkatkan lagi status/taraf kesihatan kanak-kanak.

Dalam konteks ini sekolah perlu memikirkan apakah sumbangannya terhadap masyarakat dan begitulah sebaliknya , iaitu apakah yang masyakarat boleh sumbangkan kepada sekolah kerjasama meliputi :

Penyediaan tandas yang mencukupi untuk murid-murid dan kakitangan Kemudahan bekalan air yang selamat dan mencukupi Keadaan kantin yang bersih dan selamat di samping pengendalian makanan yang sempurna

Enam teras utama PBSS

Polisi Kesihatan Sekolah Persekitaran Fizikal Sekolah Persekitaran Sosial Sekolah Penglibatan Komuniti Kemahiran Kesihatan Diri Perkidmatan Kesihatan Sekolah

Untuk mencapai matlamat PBSS , beberapa aktiviti boleh dijalankan untuk memenuhi fungsi penglibatan komuniti adalah seperti berikut:1) 2) 3) 4)

PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS untuk Remaja) Bebas Denggi di sekolah Anti Merokok Kempen Cara Hidup Sihat

Program kantin Sihat 6) Sekolah bersih 7) Bebas Dadah 8) Keselamatan 9) Rekreasi 10) Agama dan Kerohanian 11) Kekeluargaan 12) Pemantauan dan Penilaian5)

Beberapa aktiviti kemahiran Kesihatan Diri boleh dijalankan,samaada melalui pendidikan formal dan tidak formal di sekolah. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f)

Kebersihan diri Kesihatan fizikal Kesihatan Pergigian Senaman dan kecergasan Makan secara sihat Anatomi dan fisiologi tubuh badan Pertolongan cemas

Kesihatan mental dan sosiala) Perkembangan mental dan sosial b) Tekanan rakan sebaya dan keluarga

Aktiviti aktiviti Perkhidmatan kesihatan sekolah adalah: Penilaian Status Kesihatan Rujukan dan Tindakan Susulan Khidmat Kaunseling Pemakanan Pergigian Pertolongan cemas Pendidikan Kesihatan Kanak-kanak dengan Keperluan Khas