Penggubalan, Penambahbaikan Dan Penjumudan Skim Perkhidmatan Serta Pemansuhan Skim Perkhidmatan Jumud

 • View
  259

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

penjumudan dan penambahbaikan skim perkhidmatan awam 2014

Transcript

 • 1

  PENGGUBALAN, PENAMBAHBAIKAN DAN PENJUMUDAN

  SKIM PERKHIDMATAN SERTA PEMANSUHAN SKIM

  PERKHIDMATAN JUMUD

 • 2

  PENGGUBALAN

  1 Skim Perkhidmatan

  1 PENAMBAHBAIKAN

  73 Skim Perkhidmatan

  2 PENJUMUDAN

  7 Skim Perkhidmatan 3

  PENGECUALIAN Pekeliling Perkhidmatan Bil.

  17/2002 - Panduan Pertukaran

  Pelantikan:

  5 TARIKH

  KUAT KUASA

  1 Jun 2013

  1 skim perkhidmatan Jururawat

  1 Julai 2013

  7 skim perkhidmatan

  1 November 2013

  71 skim perkhidmatan

  1 Januari 2014

  2 skim perkhidmatan

  PTD & PPP

  6 PEMANSUHAN

  131 Skim Perkhidmatan

  Jumud

  4

  Pegawai

  menolak

  opsyen

  Kekal secara Khas

  Untuk Penyandang

  Tarikh

  Pergerakan

  Gaji (TPG)

  Kekal mengikut

  TPG jawatan asal

  TUJUAN

 • 3

  Keputusan Mesyuarat JKK-MPGSA: Bilangan 3/2013 (16 Julai 2013) & Bilangan 4/2013 (6 September 2013): Bersetuju dengan cadangan penambahbaikan skim perkhidmatan.

  Pelaksanaan Penyediaan 29 Pekeliling Perkhidmatan dan 2 Surat Pelaksanaan.

  MAPPA Ke-13 (11 Mac 2013): Pengumuman kajian penambahbaikan skim perkhidmatan dan penetapan PMR sebagai kelayakan masuk minimum.

  Keputusan Mesyuarat JKK-MPGSA Bilangan 2/2013 (27 Februari 2013): Persetujuan untuk mengkaji 81 skim perkhidmatan dan penetapan PMR sebagai kelayakan masuk minimum.

  81 skim

  perkhidmatan

  LATAR BELAKANG

  Rundingan dengan Ketua Perkhidmatan/Jabatan/Kesatuan (45 rundingan).

 • 4

  PELAKSANAAN

  SENARAI PEKELILING PERKHIDMATAN

  PENGGUBALAN 1 SKIM PERKHIDMATAN 1

  PENAMBAHBAIKAN 73 SKIM PERKHIDMATAN: 2

  NAIK TARAF SKIM PERKHIDMATAN

  PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN

  PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU

  PINDAAN PERBEKALAN SKIM PERKHIDMATAN

  PENJUMUDAN 7 SKIM PERKHIDMATAN

  PEMANSUHAN 131 SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

  3

  4

  PELAKSANAAN OPSYEN

 • 5

  274 skim perkhidmatan

  249 skim perkhidmatan

  1 Januari 2013

  1 Januari 2014

  BILANGAN SKIM PERKHIDMATAN

  sambung..

 • 6

  TERIMA KASIH

 • 7

  PERBEKALAN BAHARU

  Gred DUF45

  DUF51/52

  DUF53/54

  Gred Khas C/B/A

  Gred Khas Turus III/II/I*

  Syarat

  Lantikan

  (i) Sarjana dalam bidang farmasi; atau

  (ii) PhD dalam bidang farmasi; dan

  (iii) Berdaftar penuh dengan Lembaga Farmasi Malaysia

  Kaedah

  Kenaikan

  Pangkat

  Tanpa kekosongan jawatan dengan kriteria

  kecemerlangan

  PENGGUBALAN 1 SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH FARMASI

  Kaedah Tukar Lantik:

  Melibatkan pertukaran pelantikan 159 orang Pensyarah Universiti (bidang farmasi)

  secara gred ke gred.

  * Profesor Ulung

  sambung..

 • 9

  KENAIKAN TARAF SKIM PERKHIDMATAN

  sambung..

  Darjah 6/

  Tamat Tingkatan 3

  Gred 1 hingga 10

  SYARAT

  LANTIKAN

  GRED

  JAWATAN/

  GAJI

  5 skim perkhidmatan

  Gred 11

  PMR

 • Operator Loji

  Gred R3, R8

  10

  1

  Pemandu Kenderaan

  Gred R3, R6 2

  Penghantar Notis

  Gred N3, N12 3

  Pemandu/Operator

  Jentera Pemunggah

  Gred R3, R14, R16

  4

  Pembantu Perawatan

  Kesihatan

  Gred U3, U12, U14

  5

  Operator Loji

  Gred H11, H14

  Pemandu Kenderaan

  Gred H11, H14

  Penghantar Notis

  Gred N11, N14

  Pemandu/Operator Jentera

  Pemunggah

  Gred H11, H14, H16

  Pembantu Perawatan

  Kesihatan

  Gred U11, U14, U16

  KENAIKAN TARAF 5 SKIM PERKHIDMATAN

  sambung..

 • 12

  PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN

  sambung.

  .

  19 skim perkhidmatan

  7 skim perkhidmatan

 • 14

  Penolong Pegawai Tadbir

  Tanah (Sabah)

  Gred N27, N32, N36

  Penolong Pegawai Tanah

  (Sarawak)

  Gred NT17, NT22,

  NT31/32, NT36 Pembantu Pentadbir

  Tanah/Penolong

  Pentadbir Tanah

  (Sabah & Sarawak)

  Gred NT17, NT22,

  NT26, NT27/28, NT32,

  NT36

  4

  Pembantu Tadbir Tanah

  (Sabah)

  Gred N17, N22, N26

  10

  9

  8

  sambung..

  Justifikasi:

  Penyeragaman satu skim perkhidmatan pentadbiran

  tanah bagi pemakaian di

  Sabah dan Sarawak.

  Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan

  mobiliti.

  Pembantu Am Pejabat

  Gred N1, N4

  Pembantu Kamera/

  Pemandu

  Gred N3, N12

  Penyelia Jeti

  Gred N3, N12

  Pembantu Operasi

  Gred N11, N14 5

  13

  12

  11

  Justifikasi:

  Peningkatan syarat lantikan ke perkhidmatan

  awam di peringkat PMR.

  Menggalakkan multi-skilling/ multi-tasking.

  Peluasan tugas skim perkhidmatan.

  PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN (19 7)

 • 15

  Pekerja Awam Khas

  Gred R3, R6

  Pekerja Awam

  Gred R1, R4

  Penyelamat

  Gred N1, N12

  Tukang K1

  Gred R17, R24

  Tukang K3

  Gred R9, R14

  Tukang K2

  Gred R11, R22

  Pembantu Awam

  Gred H11, H14

  Pembantu

  Kemahiran

  Gred H17, H22, H26

  6

  7

  ` 19

  18

  16

  17

  15

  14

  Justifikasi:

  Peningkatan syarat lantikan minimum ke perkhidmatan

  awam di peringkat PMR.

  Menggalakkan multi-skilling/ multi-tasking.

  Mengurangkan bilangan skim perkhidmatan dan

  pertindihan tugas skim

  perkhidmatan.

  Menambah baik laluan kerjaya.

  PENGGABUNGAN SKIM PERKHIDMATAN (19 7)

  sambung..

 • 17

  PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN

  BERSEPADU

  sambung.

  .

  9 skim perkhidmatan

  5 skim perkhidmatan

 • 18

  Pegawai Perkhidmatan

  Pendidikan Lepasan Diploma

  Pegawai Perkhidmatan

  Pendidikan Siswazah

  Penolong Jurutera

  Pelukis Pelan (Kejuruteraan

  Awam/Seni Bina)

  Penolong Pegawai Seni Bina

  Pegawai

  Perkhidmatan

  Pendidikan

  Pelukis Pelan

  (Kejuruteraan

  Awam)/

  Penolong Jurutera

  Pelukis Pelan

  (Seni Bina)/

  Penolong

  Pegawai Seni Bina

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  Justifikasi:

  Dasar Pensiswazahan Guru.

  Kesinambungan perkhidmatan keguruan.

  Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan

  mobiliti.

  Justifikasi:

  Penempatan dan penyeliaan mengikut

  pengkhususan bidang seni

  bina dan bidang

  kejuruteraan awam.

  Penambahbaikan laluan kemajuan kerjaya.

  sambung..

  PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU (9 5)

 • 19

  Pembantu Veterinar

  Penolong Pegawai Veterinar

  Pembantu Veterinar/

  Penolong Pegawai

  Veterinar

  6

  7

  4

  Pembantu Hidupan Liar

  Pembantu Hidupan Liar

  Rendah Pembantu

  Hidupan Liar

  8

  9

  5

  Justifikasi:

  Pengiktirafan Sijil Veterinar setaraf STPM.

  Syarat SPM kekal sebagai

  syarat lantikan Pemb.

  Veterinar khusus untuk

  lantikan di PBT kerana

  skop fungsi di PBT tidak

  memerlukan calon dengan

  kelayakan sijil veterinar.

  Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan

  mobiliti.

  Justifikasi:

  Penambahbaikan peluang kemajuan kerjaya dan

  mobiliti.

  PEWUJUDAN SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU (9 5)

  sambung..

 • Peruntukan Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi

  21

  Perubahan Syarat Kenaikan Pangkat 6

  Perubahan Syarat Pengesahan Dalam Perkhidmatan 5

  Perubahan Lapisan Gred Jawatan 3

  7

  Perubahan Nama Skim Perkhidmatan 1

  Pindaan Syarat Kelayakan Masuk 4

  Perubahan Nama & Kod Klasifikasi Perkhidmatan 2

  Perubahan Terma Dan Syarat Umur KPSL 8

  Peruntukan Syarat Indeks Jisim Badan (BMI)/Peruntukan Syarat Fizikal 9

  PINDAAN PERBEKALAN 25 SKIM PERKHIDMATAN

 • 23

  PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN

  sambung..

  7 skim perkhidmatan DIJUMUDKAN

  2 skim perkhidmatan DITANGGUHKAN

  RENJER HUTAN

  PENGAWAS HUTAN

 • Juruteknik

  Gred J17, J22, J26

  24

  1

  Juruteknik Ukur

  Gred J17, J22, J26 2

  Juruteknik Landskap

  Gred J17, J22, J26 3

  Juruteknik Perancang Bandar

  dan Desa

  Gred J17, J22, J26

  4

  Pembantu Pertanian

  Gred G17, G22, G26 5

  Penolong Jurutera/

  Penolong Pegawai Seni Bina/

  Penolong Juruukur Bahan

  Gred JA29

  Pembantu Kawalan Trafik Udara

  Gred A17, A22, A26 6

  7

  Tukar Lantik Ke

  Penolong Jurukur

  Gred JA29

  Penolong Arkitek Landskap

  Gred JA29

  Penolong Pegawai Perancang

  Bandar dan Desa Gred JA29

  Penolong Pegawai Pertanian

  Gred G27

  Penolong Pegawai Kawalan

  Trafik Udara Gred A29

  Pemandu Enjin (KBB)

  Gred R9, R12 Pembantu Awam

  Gred H11

  PENJUMUDAN 7 SKIM PERKHIDMATAN

  sambung..

 • 26

  Penyandang SP Jumud

  Gred 1-10

  Gred 11

  Penyandang SP Jumud

  Gred 11 dan ke atas

  PEMANSUHAN SKIM PERKHIDMATAN JUMUD

  131 skim perkhidmatan jumud 3650 penyandang

  Gred Setara

  Tukar Lantik Ke