Penggunaan Isotop Dalam Kehidupan Seharian

  • View
    22

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

powerpoint

Transcript

PENGGUNAAN ISOTOP DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

PENGGUNAAN ISOTOP DALAM KEHIDUPAN SEHARIANNAMA AHLI :DEWI NURUL HUDA BINTI MOHD NAZRINUR EFFA NAZURA BINTI JAILANI

ZARAH SUBATOMTerdiri daripada unit yang sangat kecil yang disebut atom.Atom ialah unit asas bagi semua jirim.Ia terdiri daripada satu nukleus di tengah yang dikelilingi oleh elektron-elektron.Ia terbina daripada zarah-zarah yang lebih kecil yang disebut zarah subatom. JENIS ZARAH SUBATOMPROTONNEUTRONELEKTRONDalam satu atom neutral, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron.Elektron Orbit Nukleus Neutron Proton PERBANDINGAN ANTARA ZARAH SUBATOMProton bercas positif, elektron bercas negatif manakala neutron pula bersifat neutral.Nukleus atom bercas positif kerana mengandungi proton yng bercas positif.Neutron dalam nukleus bersifat neutral dan tidak menyumbangkan sebarang cas.

NOMBOR PROTON DAN NOMBOR NUKLEONNombor proton ialah bilangan proton dalam atom suatu unsurUnsur-unsur dapat dibezakan dengan merujuk kepada nombor protonnya.Bagi suatu atom yang neutral,nombor proton juga merujuk kepada bilangan elektron dalam atom itu nombor proton = bilangan proton = bilangan elektron dalam atom neutralNombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron dalam atom suatu unsur nombor nukleon = bilangan proton + bilangan neutron = nombor proton + bilangan neutronBilangan neutron dalam suatu atom dapat dihitung jika nombor proton dan nombor nukleonnya diketahui Bilangan neutron = nombor nukleon - nombor proton= nombor nukleon bilangan proton Bagi atom yang neutral ; nombor nukleon = bilangan elektron + bilangan neutronBilangan neutron = nombor nukleon bilangan elektron

UnsurBIL. PROTONBIL. ELEKTRONBIL. NEUTRONNO. PROTONNO. NUKLEONHidrogen11011Helium22224Litium33437Berilium44549Boron556511Karbon666612Nitrogen 777714Oksigen888816Flourin9910919Neon1010101020Natrium1111121123Magnesium1212121224Aluminium1313141327Silikon1414141428Fosforus1515161531Siulfur1616161632Klorin1717191736Argon1818221840Kalium1919201939Kalsium2020202040Memahami isotop dan menilai kepentingannyaIsotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza.Ditakrifkan juga sebagai atom-atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza.Isotop-isotop yang mempunyai unsur yang sama mempunyai sifat kimia yang sama.Manakala sifat fizik isotop adalah berbeza.

Dua jenis isotop

Isotop radioaktiifIsotop bukan radioaktifIsotop radioaktif atau radioisotop menghasilkan sinaran yang berbahaya. Walau bagaimanapun, radioisotop mempunyai kegunaan yang penting dalam pelbagai bidang kehidupan kita perubatanarkeologipertanianindustriThank youuuu